quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

XSMN THỨ 7 NGÀY 12/06/2021: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 11/6/21.

Lượt xem: 982

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  $$$
   
  GocB12345 thích bài này.
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,986
  Được thích:
  17,970
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 7 NGÀY 12/06/2021: HCM
  LOTTO : 12

  ĐB : 12
   
  GocB12345 thích bài này.
 3. GocB12345

  GocB12345 Lính mới

  Tham gia:
  21/4/19
  Bài viết:
  802
  Được thích:
  432
  Điểm thành tích:
  63
  XSMN KHUNG 2 NGÀY
  58 (558)
  Ngày 1/2
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT HCM
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,42,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,25,26,27,28,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,42,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,25,26,27,28,29,30,31,34,35,
  36,37,39,40,42,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,
  74,76,77,78,79,80,81,82,84,86,
  87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,
  99,
  Dan 73 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,25,
  26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,
  39,40,42,45,46,47,48,50,51,52,
  53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,
  69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,
  81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,
  95,96,98,
  Dan 61 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,03,07,08,09,10,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,25,26,27,
  28,29,30,31,35,36,37,39,40,42,
  45,46,48,50,51,52,53,55,56,57,
  59,60,64,69,72,73,74,76,77,79,
  80,81,82,84,86,87,89,90,95,96,
  98,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,03,07,08,09,13,14,15,16,
  17,18,19,21,25,26,27,28,29,31,
  35,36,39,40,42,45,46,48,50,51,
  53,55,56,57,60,64,69,72,73,76,
  77,79,80,81,82,84,87,89,90,95,
  96,
  Dan 36 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,07,08,13,14,16,18,19,21,
  26,27,28,31,35,36,39,40,42,45,
  48,50,51,56,57,64,72,73,76,77,
  79,80,82,84,95,96,
  Dan 30 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,07,08,13,14,16,18,21,26,27,
  28,31,35,36,40,45,48,50,51,56,
  57,64,72,73,76,77,79,80,82,96,
  Dan 24 so. Thang neu 53/100 Win.
  07,13,14,21,26,27,28,31,35,36,
  45,48,50,51,56,57,64,72,73,77,
  79,80,82,96,
  Dan 19 so. Thang neu 54/100 Win.
  07,13,14,21,27,28,31,35,45,50,
  56,57,64,72,77,79,80,82,96,
  Dan 15 so. Thang neu 55/100 Win.
  07,13,14,21,27,28,31,35,45,56,
  57,72,77,79,96,
  Dan 9 so. Thang neu 56/100 Win.
  27,28,35,45,56,72,77,79,96,
  Dan 6 so. Thang neu 57/100 Win.
  27,28,45,72,77,96,
  Dan 3 so. Thang neu 58/100 Win.
  45,72,77,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  45,72,77,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  45,72,77,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  77,
   
  minhnhi020416, khucdoanh686Hang123 Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT LONG AN
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,03,04,05,07,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,03,04,05,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,03,04,05,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,67,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,
  83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,04,05,07,08,12,13,14,15,
  16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,
  28,30,31,32,33,34,36,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,
  65,67,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 73 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,04,05,07,08,12,13,14,15,
  17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,
  30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,
  42,43,45,47,48,49,50,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,63,65,67,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,
  83,86,87,88,89,90,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 67 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,05,07,08,12,14,15,17,19,
  20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,
  32,33,34,36,38,40,41,42,43,45,
  47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,
  60,61,63,65,67,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,82,83,86,87,88,
  89,90,93,94,96,97,98,
  Dan 59 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,05,07,08,12,14,15,17,22,23,
  24,25,26,28,30,31,32,33,34,36,
  40,41,42,43,45,47,49,50,53,54,
  55,57,58,60,61,63,65,67,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,
  86,87,88,89,90,93,94,96,97,
  Dan 53 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,05,07,12,14,15,17,22,23,24,
  25,26,28,30,31,32,33,34,36,41,
  42,43,45,47,49,50,53,54,55,57,
  58,60,61,63,65,67,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,82,87,88,89,90,
  93,96,97,
  Dan 41 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,05,07,12,14,15,23,24,26,28,
  30,31,33,34,36,41,43,45,47,49,
  50,54,60,61,63,65,67,71,72,73,
  74,75,76,77,79,82,87,90,93,96,
  97,
  Dan 35 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,05,07,12,14,15,23,24,26,28,
  30,31,33,36,41,43,45,50,54,60,
  61,65,67,71,72,73,74,75,76,77,
  79,82,87,96,97,
  Dan 30 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,05,07,12,15,23,24,26,28,30,
  33,36,41,43,45,50,54,61,65,67,
  71,72,74,75,76,77,79,87,96,97,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  01,07,12,15,23,24,26,28,30,33,
  43,45,50,61,67,71,74,75,76,79,
  96,97,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  01,12,15,23,26,28,30,33,45,50,
  67,74,75,76,79,96,
  Dan 11 so. Thang neu 56/100 Win.
  01,23,26,30,45,50,74,75,76,79,
  96,
  Dan 7 so. Thang neu 57/100 Win.
  01,26,50,75,76,79,96,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  75,76,79,96,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  75,76,79,96,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  75,76,79,96,
  Dan 4 so. Thang neu 61/100 Win.
  75,76,79,96,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  75,76,96,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  75,96,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  75,
   
  minhnhi020416, khucdoanh686Hang123 Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT BÌNH PHƯỚC
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,
  43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,39,40,41,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,39,40,41,43,44,46,48,
  49,51,52,53,54,55,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,39,41,43,44,46,48,52,53,54,
  55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,02,03,05,06,08,10,11,12,14,
  15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,35,36,39,41,44,
  46,48,52,53,54,55,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,78,79,80,82,83,85,
  86,88,89,90,91,93,94,95,97,98,
  99,
  Dan 64 so. Thang neu 48/100 Win.
  02,05,06,08,10,11,12,14,15,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,35,36,39,41,44,48,52,53,
  54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,69,70,71,73,74,75,78,79,80,
  82,83,85,86,88,89,90,91,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 59 so. Thang neu 49/100 Win.
  05,06,08,10,11,12,14,15,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,35,36,39,41,44,48,52,53,54,
  55,58,59,60,61,62,63,65,69,70,
  71,73,74,75,78,79,80,83,85,86,
  88,89,90,91,94,95,97,98,99,
  Dan 46 so. Thang neu 50/100 Win.
  05,06,08,10,11,12,15,19,21,22,
  24,25,27,28,29,30,32,36,41,44,
  48,53,54,55,58,59,60,61,65,69,
  70,71,73,74,75,78,83,86,88,89,
  90,91,94,95,98,99,
  Dan 38 so. Thang neu 51/100 Win.
  05,06,08,10,11,12,15,19,21,22,
  24,25,27,30,32,36,41,44,48,53,
  54,55,58,59,60,61,69,70,71,73,
  78,86,88,90,91,94,98,99,
  Dan 33 so. Thang neu 52/100 Win.
  05,06,08,10,11,12,15,19,21,22,
  24,25,27,30,32,36,44,48,53,54,
  55,58,59,61,69,70,71,73,86,88,
  91,98,99,
  Dan 29 so. Thang neu 53/100 Win.
  05,06,08,10,11,12,15,19,21,22,
  24,25,30,32,36,44,48,53,54,55,
  58,61,69,71,73,86,88,98,99,
  Dan 23 so. Thang neu 54/100 Win.
  05,06,08,10,12,15,19,24,25,30,
  32,44,48,53,55,61,69,71,73,86,
  88,98,99,
  Dan 17 so. Thang neu 55/100 Win.
  05,08,12,15,19,24,25,30,48,53,
  55,61,69,71,86,88,98,
  Dan 12 so. Thang neu 56/100 Win.
  05,08,12,15,19,24,25,48,69,71,
  88,98,
  Dan 11 so. Thang neu 57/100 Win.
  05,12,15,19,24,25,48,69,71,88,
  98,
  Dan 8 so. Thang neu 58/100 Win.
  05,12,19,25,48,71,88,98,
  Dan 6 so. Thang neu 59/100 Win.
  05,12,19,25,48,71,
  Dan 5 so. Thang neu 60/100 Win.
  05,12,19,25,71,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  25,71,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  25,71,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  25,
   
  minhnhi020416, khucdoanh686Hang123 Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT HẬU GIANG
  Dan 95 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
  88,89,90,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,13,
  14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,
  27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,
  83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,13,
  14,16,18,19,20,22,23,24,25,27,
  28,31,32,34,38,39,40,41,42,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,
  78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,
  90,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,13,
  14,16,18,19,20,22,23,24,25,27,
  28,31,32,34,38,39,41,42,45,46,
  47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,85,87,88,89,90,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 67 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,04,06,08,09,13,14,18,
  19,20,22,23,24,25,27,28,31,32,
  34,38,39,41,42,45,46,47,48,53,
  54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,
  66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,
  78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,
  90,92,93,96,97,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,04,06,08,09,13,14,18,
  19,20,22,23,24,25,28,31,32,34,
  38,39,41,42,45,46,48,53,54,55,
  56,57,59,61,63,65,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,83,85,88,89,90,92,93,97,98,
  99,
  Dan 56 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,02,04,06,08,09,13,14,18,
  19,20,22,23,25,28,31,32,34,38,
  39,41,42,45,46,53,54,55,56,57,
  59,61,63,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,
  88,89,90,92,93,99,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,01,02,06,08,09,14,18,19,20,
  22,23,25,28,31,32,34,38,39,41,
  45,46,54,55,56,57,59,61,66,67,
  69,70,72,77,78,81,82,85,88,89,
  90,92,99,
  Dan 38 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,01,02,06,08,09,14,18,20,22,
  23,25,28,31,32,34,38,41,45,46,
  54,55,56,57,59,66,67,69,70,77,
  78,82,85,88,89,90,92,99,
  Dan 24 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,02,06,08,18,20,23,31,34,38,
  41,46,54,55,57,59,66,67,69,70,
  85,88,90,99,
  Dan 21 so. Thang neu 54/100 Win.
  02,06,08,18,23,31,34,38,41,46,
  54,55,57,59,66,67,69,85,88,90,
  99,
  Dan 13 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,06,31,34,38,46,55,57,59,67,
  69,88,90,
  Dan 8 so. Thang neu 56/100 Win.
  31,34,38,46,55,57,67,69,
  Dan 5 so. Thang neu 57/100 Win.
  34,38,46,55,67,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  34,38,55,67,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  34,38,55,67,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  34,38,67,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  38,67,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  38,67,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  38,67,
  Dan 2 so. Thang neu 64/100 Win.
  38,67,
  Dan 1 so. Thang neu 65/100 Win.
  67,
  Dan
   
  minhnhi020416, khucdoanh686Hang123 Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT ĐÀ NẴNG
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,
  88,89,90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,
  80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,
  91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,
  13,14,16,17,19,20,21,22,23,25,
  26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,65,66,67,68,71,
  72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,
  84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,13,
  14,16,17,19,20,21,22,25,26,27,
  28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,
  74,75,76,77,80,81,82,84,86,87,
  88,89,90,91,93,94,96,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,03,04,09,10,11,13,14,16,
  17,19,20,21,22,25,26,27,28,29,
  31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,68,71,72,73,74,75,76,77,80,
  81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,
  94,96,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 48/100 Win.
  02,03,04,09,10,11,13,14,19,20,
  21,22,25,26,27,28,29,31,32,34,
  35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,62,63,64,65,66,68,71,
  72,73,74,75,76,77,80,81,82,84,
  86,87,88,89,91,93,94,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu 49/100 Win.
  02,03,04,09,10,11,13,14,19,20,
  21,22,25,26,29,31,32,34,35,36,
  37,38,40,41,43,44,45,46,47,52,
  54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,
  65,66,68,71,72,73,74,75,76,80,
  81,82,84,86,87,88,89,91,93,94,
  96,98,
  Dan 52 so. Thang neu 50/100 Win.
  02,03,04,09,10,14,19,20,21,25,
  26,29,31,32,34,35,36,37,40,43,
  44,45,46,47,52,54,55,56,57,58,
  59,62,63,65,68,71,72,73,74,75,
  76,80,81,86,87,88,89,91,93,94,
  96,98,
  Dan 45 so. Thang neu 51/100 Win.
  02,04,09,10,14,19,20,21,25,26,
  31,32,34,35,36,37,40,45,46,47,
  52,54,55,56,57,58,59,62,65,68,
  71,72,73,75,76,81,86,87,88,89,
  91,93,94,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu 52/100 Win.
  02,09,14,19,20,21,25,32,35,37,
  40,45,46,47,52,54,55,56,57,58,
  59,62,65,68,71,72,73,75,86,87,
  88,89,91,93,94,98,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  02,09,14,19,21,32,37,40,45,47,
  54,55,56,58,59,62,68,71,72,73,
  75,86,87,88,89,93,94,98,
  Dan 23 so. Thang neu 54/100 Win.
  02,09,14,21,40,45,47,54,55,56,
  58,59,62,68,71,72,73,75,86,87,
  88,89,94,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  02,09,14,21,40,47,55,56,58,59,
  68,71,73,75,86,87,88,89,
  Dan 9 so. Thang neu 56/100 Win.
  02,14,21,55,58,75,86,87,88,
  Dan 7 so. Thang neu 57/100 Win.
  14,21,58,75,86,87,88,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  14,58,87,88,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  14,87,88,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  14,87,88,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  14,87,88,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  14,87,88,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  14,
   
  minhnhi020416, khucdoanh686Hang123 Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT QUÃNG NGÃI
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,
  98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 44/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,
  99,
  Dan 87 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,43,44,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,86,87,88,91,
  92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,43,44,46,
  47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,91,92,94,95,
  97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,43,44,46,47,48,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,
  73,74,75,76,78,80,81,83,84,86,
  87,92,94,95,97,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,02,04,06,07,09,10,11,13,14,
  15,16,17,21,22,23,24,26,28,29,
  30,31,33,34,35,36,38,39,40,43,
  44,46,47,48,51,52,53,54,55,56,
  58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,
  70,72,74,75,76,81,83,86,87,92,
  94,95,97,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,02,04,07,09,10,11,13,14,15,
  16,17,21,22,23,24,26,28,29,31,
  33,34,35,36,38,39,40,43,44,46,
  47,48,51,52,54,55,56,58,59,61,
  62,63,64,65,66,69,70,72,74,75,
  76,81,83,86,87,92,94,95,97,98,
  99,
  Dan 54 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,02,04,07,09,10,11,13,14,15,
  16,17,21,22,23,24,26,28,29,31,
  33,34,35,38,40,43,44,46,47,51,
  52,54,55,56,58,61,62,63,64,66,
  69,70,72,74,75,76,81,83,86,87,
  92,94,98,99,
  Dan 46 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,02,04,09,10,11,13,14,15,16,
  17,21,22,23,24,26,28,29,31,33,
  34,38,40,43,44,46,47,51,52,56,
  58,61,63,64,70,74,75,76,81,83,
  86,87,92,94,98,99,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  02,04,09,10,11,13,14,15,16,17,
  22,23,24,26,29,31,34,43,44,46,
  47,52,56,58,61,63,64,70,74,75,
  76,81,83,86,92,98,99,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  04,09,10,13,14,15,17,22,23,24,
  26,29,31,34,43,44,46,47,52,56,
  63,64,70,74,81,83,86,99,
  Dan 19 so. Thang neu 54/100 Win.
  04,09,10,13,14,15,17,23,24,26,
  31,34,43,52,56,70,81,83,99,
  Dan 14 so. Thang neu 55/100 Win.
  04,13,14,17,23,26,31,34,43,52,
  56,70,81,99,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  04,13,14,17,23,26,34,43,52,56,
  70,81,99,
  Dan 7 so. Thang neu 57/100 Win.
  04,23,26,34,43,56,81,
  Dan 3 so. Thang neu 58/100 Win.
  23,34,81,
  Dan 2 so. Thang neu 59/100 Win.
  23,81,
  Dan 1 so. Thang neu 60/100 Win.
  23,
   
  minhnhi020416, khucdoanh686Hang123 Thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT ĐẮC NÔNG
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,
  88,89,91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,82,84,86,87,88,89,91,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,28,29,30,32,33,34,37,
  38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,
  50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,82,84,86,88,
  89,91,94,95,96,97,99,
  Dan 72 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,10,11,12,
  13,14,17,18,19,20,21,22,23,25,
  26,28,29,32,33,34,37,38,39,41,
  43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,60,61,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,82,84,86,88,89,91,94,95,96,
  97,99,
  Dan 65 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,03,06,07,10,11,12,13,14,
  17,18,19,20,21,22,23,25,29,32,
  33,34,37,38,39,43,44,45,47,48,
  49,50,53,54,55,56,57,58,60,61,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,82,84,86,89,91,
  94,95,96,97,99,
  Dan 55 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,03,06,07,10,11,12,13,14,
  17,18,19,20,22,23,29,32,33,37,
  38,39,43,45,49,53,54,55,56,57,
  58,60,61,65,66,68,69,70,71,72,
  74,75,76,77,78,82,84,86,89,91,
  94,95,96,97,99,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,03,06,07,10,11,12,13,14,
  17,18,19,20,22,23,29,33,37,38,
  39,43,45,49,53,54,55,56,57,60,
  61,65,66,68,69,71,72,74,75,76,
  77,78,82,84,86,89,91,94,95,96,
  99,
  Dan 45 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,03,06,07,10,11,12,13,17,18,
  19,20,22,23,33,37,38,39,43,45,
  49,53,54,55,57,60,61,66,68,69,
  71,72,74,75,76,77,78,82,84,86,
  89,91,95,96,99,
  Dan 33 so. Thang neu 52/100 Win.
  07,10,11,13,17,19,22,23,33,37,
  38,39,43,53,54,57,60,61,66,68,
  69,71,72,74,75,76,82,84,86,89,
  91,95,99,
  Dan 23 so. Thang neu 53/100 Win.
  10,13,17,19,22,33,43,53,54,60,
  61,66,68,71,72,74,75,76,86,89,
  91,95,99,
  Dan 18 so. Thang neu 54/100 Win.
  10,13,17,19,22,33,53,60,66,68,
  71,72,74,76,86,89,91,99,
  Dan 15 so. Thang neu 55/100 Win.
  10,13,17,22,33,53,60,66,68,71,
  72,74,76,89,99,
  Dan 11 so. Thang neu 56/100 Win.
  13,17,22,33,53,66,68,71,72,76,
  99,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  13,17,22,66,68,71,72,99,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  17,22,68,71,72,99,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  17,68,72,99,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  17,68,72,99,
  Dan 4 so. Thang neu 61/100 Win.
  17,68,72,99,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  17,68,72,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  68,72,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  72,
   
  minhnhi020416, khucdoanh686Hang123 Thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,17,18,19,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,12,
  13,14,17,19,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,12,
  13,14,17,19,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,40,41,42,44,45,47,48,51,
  52,55,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,94,95,97,98,
  Dan 68 so:
  01,03,04,05,06,08,09,12,14,19,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,
  44,45,47,48,51,52,55,57,59,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,73,74,
  75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,94,95,98,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,06,08,09,12,14,19,
  22,23,25,26,29,30,31,32,33,34,
  37,38,40,41,42,44,45,48,52,55,
  57,59,61,62,65,67,68,69,70,73,
  74,76,78,79,80,81,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,94,95,98,
  Dan 48 so:
  01,03,04,05,06,08,09,12,14,19,
  22,23,25,29,30,31,34,37,38,40,
  41,44,45,48,52,55,57,59,62,65,
  68,69,70,73,74,78,81,83,85,86,
  87,89,90,91,92,94,95,98,
  Dan 38 so:
  01,03,04,06,08,09,12,14,19,22,
  23,25,29,30,31,34,37,40,41,44,
  45,48,57,59,62,65,68,69,70,73,
  74,81,83,85,86,91,92,94,
  Dan 28 so:
  01,04,06,09,12,19,22,23,25,30,
  34,37,41,44,45,48,57,59,62,68,
  70,73,74,81,83,86,91,94,
  Dan 18 so:
  01,04,06,12,19,22,23,25,30,44,
  45,48,68,73,74,81,91,94,
  Dan 08 so:
  01,06,12,23,48,73,74,94,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,
  14,15,19,20,21,22,24,25,26,27,
  28,30,31,32,34,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,57,59,60,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,
  78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,04,05,07,08,12,13,19,
  20,21,22,25,26,27,28,30,31,32,
  34,36,37,38,40,41,43,45,46,48,
  50,51,53,54,55,57,59,60,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,
  77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,
  89,91,92,93,94,96,98,99,
  Dan 58 so:
  01,02,04,07,08,12,13,19,20,21,
  22,25,26,27,28,30,31,32,36,37,
  38,40,41,43,45,46,50,53,54,55,
  57,59,60,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,
  82,84,89,91,93,94,98,99,
  Dan 48 so:
  01,02,04,07,08,12,20,21,22,25,
  27,28,30,31,36,38,41,43,45,46,
  50,53,54,55,57,59,60,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,
  80,82,84,91,93,94,98,99,
  Dan 38 so:
  01,02,04,07,12,20,21,22,25,28,
  31,36,41,45,46,50,54,55,57,60,
  63,64,65,67,68,71,73,75,77,79,
  80,82,84,91,93,94,98,99,
  Dan 28 so:
  01,04,07,12,20,25,31,41,45,50,
  55,57,63,64,65,67,68,71,73,75,
  77,80,84,91,93,94,98,99,
  Dan 18 so:
  01,04,07,12,20,31,50,55,57,63,
  65,68,77,80,84,91,93,98,
  Dan 08 so:
  01,04,07,20,63,77,93,98,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,75,76,77,78,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,
  34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,
  78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,
  38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,72,73,
  75,76,77,81,82,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,09,10,11,13,14,
  15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,
  28,29,32,33,34,35,37,39,41,43,
  44,46,47,48,49,50,52,53,55,57,
  60,61,63,64,65,66,67,68,69,72,
  73,75,76,77,81,82,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,98,
  Dan 58 so:
  01,03,04,10,11,13,14,16,17,18,
  19,20,22,25,27,28,29,32,34,35,
  37,39,41,43,44,46,47,48,50,52,
  53,55,57,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,72,73,75,76,81,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,
  Dan 48 so:
  01,03,04,10,11,13,14,16,17,19,
  20,22,25,27,28,32,34,35,37,41,
  44,46,47,48,50,52,53,57,60,61,
  63,64,66,67,69,72,73,75,81,84,
  85,86,87,88,89,92,93,94,
  Dan 38 so:
  01,03,04,10,11,14,17,19,20,22,
  25,27,28,34,35,37,41,44,46,48,
  50,52,53,57,61,64,67,69,73,75,
  81,84,85,87,88,89,93,94,
  Dan 28 so:
  01,03,10,11,14,17,19,22,25,27,
  28,35,37,41,44,46,48,52,73,75,
  81,84,85,87,88,89,93,94,
  Dan 18 so:
  01,03,10,11,14,17,22,25,27,28,
  37,75,81,85,87,88,93,94,
  Dan 08 so:
  01,11,27,37,81,85,87,93,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,50,51,52,53,54,55,57,
  58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,
  71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,37,38,40,41,43,44,45,46,47,
  51,52,53,54,55,59,60,62,64,65,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,07,09,11,12,
  14,15,16,17,18,20,21,22,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,
  40,41,44,45,46,47,51,52,53,54,
  55,59,60,62,64,65,69,70,71,73,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  87,88,89,91,92,93,97,98,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,04,05,07,09,15,16,
  18,20,21,22,25,26,27,28,29,31,
  32,34,35,37,38,40,41,44,45,46,
  47,51,52,53,55,60,62,64,65,70,
  71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,
  84,87,89,91,92,93,97,98,
  Dan 48 so:
  00,01,02,04,05,07,15,16,18,20,
  21,22,25,27,28,29,32,35,37,40,
  41,44,45,46,47,51,52,53,55,60,
  62,64,65,70,71,76,77,78,80,81,
  82,83,84,89,91,92,93,98,
  Dan 38 so:
  00,01,02,04,07,18,20,21,22,25,
  27,28,32,35,40,41,44,45,47,51,
  52,53,55,60,62,64,65,70,71,77,
  78,81,82,83,91,92,93,98,
  Dan 28 so:
  00,01,02,04,21,22,25,27,32,35,
  40,41,44,45,51,52,55,64,65,71,
  77,78,82,83,91,92,93,98,
  Dan 18 so:
  01,02,21,22,27,32,35,44,45,51,
  52,55,64,77,78,83,91,98,
  Dan 08 so:
  01,02,21,22,32,35,45,52,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,59,60,62,63,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,
  12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,
  48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,
  60,62,63,65,67,69,70,71,72,74,
  75,79,82,83,84,85,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,
  40,41,42,43,44,46,48,49,50,52,
  53,55,56,57,59,60,63,65,67,69,
  70,72,75,79,82,83,84,85,87,88,
  89,90,91,92,94,95,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,
  28,29,30,31,32,33,38,41,42,43,
  44,48,49,50,52,53,55,56,57,59,
  60,63,65,69,70,72,75,79,84,87,
  88,89,90,91,94,95,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,04,05,07,08,10,12,15,
  16,17,18,19,20,23,24,28,29,30,
  31,32,33,38,41,42,43,44,48,50,
  52,55,56,57,59,60,65,69,70,72,
  75,79,87,89,90,94,95,99,
  Dan 38 so:
  00,01,02,05,07,08,10,12,15,16,
  17,18,19,20,24,28,31,33,38,42,
  43,44,48,50,52,55,56,59,60,65,
  69,70,75,87,89,90,95,99,
  Dan 28 so:
  00,01,02,05,10,12,15,16,17,19,
  20,28,31,33,38,42,44,52,55,56,
  59,60,65,75,87,89,95,99,
  Dan 18 so:
  01,10,12,15,16,17,28,38,44,52,
  55,59,60,65,87,89,95,99,
  Dan 08 so:
  01,17,38,44,52,55,65,89,
   
  minhnhi020416Hang123 thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BACWS:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,
  44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,88,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,
  25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,
  39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,
  88,90,91,93,94,95,96,98,
  Dan 68 so:
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,17,21,22,23,25,28,30,
  31,34,36,39,41,42,43,45,46,47,
  49,50,52,53,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,
  88,90,91,93,94,95,96,98,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,
  14,15,17,21,22,23,25,28,30,31,
  34,36,39,42,43,46,47,49,52,53,
  56,57,58,59,60,62,63,64,67,68,
  69,70,73,74,76,77,79,81,83,84,
  85,88,91,93,94,95,96,98,
  Dan 48 so:
  03,04,05,06,09,10,13,14,15,17,
  21,22,23,25,28,30,34,36,39,42,
  43,46,47,49,53,56,57,58,62,63,
  64,67,68,69,70,73,74,76,81,83,
  84,85,88,91,93,94,96,98,
  Dan 38 so:
  03,04,05,06,09,10,13,14,15,17,
  25,28,30,34,36,39,46,47,49,56,
  57,62,63,67,68,69,70,74,76,83,
  84,85,88,91,93,94,96,98,
  Dan 28 so:
  03,05,09,10,13,14,17,25,28,36,
  39,46,47,49,57,62,63,67,68,69,
  83,84,88,91,93,94,96,98,
  Dan 18 so:
  03,05,09,25,28,36,39,46,47,49,
  57,62,63,67,68,84,88,91,
  Dan 08 so:
  05,09,36,39,47,62,63,91,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BACWS:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,41,42,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,
  14,15,17,18,19,21,24,25,26,27,
  29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,
  42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,92,94,95,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,04,07,09,10,12,13,14,
  15,18,21,24,26,27,29,31,32,33,
  34,35,38,41,42,45,46,47,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,
  86,87,90,92,94,95,98,99,
  Dan 58 so:
  01,02,07,09,10,12,13,14,15,18,
  21,24,26,27,29,31,33,34,35,38,
  41,45,46,47,49,51,52,55,56,57,
  58,60,61,63,64,65,68,69,70,71,
  72,73,74,76,78,79,80,81,82,85,
  86,87,90,92,94,95,98,99,
  Dan 48 so:
  01,02,09,10,13,14,15,18,21,26,
  27,31,33,34,35,38,41,45,47,49,
  51,52,55,56,57,58,61,63,64,65,
  68,69,70,71,72,73,74,78,79,80,
  82,85,86,87,92,94,95,99,
  Dan 38 so:
  02,09,10,15,18,21,26,27,31,33,
  34,35,38,47,49,51,52,55,57,61,
  63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,
  78,79,85,86,87,92,94,99,
  Dan 28 so:
  02,09,10,15,21,26,27,34,35,38,
  47,49,51,52,61,63,64,65,69,72,
  74,78,85,86,87,92,94,99,
  Dan 18 so:
  15,21,26,27,34,38,47,49,52,61,
  64,65,74,78,86,87,92,99,
  Dan 08 so:
  21,26,47,49,61,65,78,99,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BACWS:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,57,58,60,62,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,96,98,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,
  28,29,30,31,32,33,35,38,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,55,57,58,62,64,65,66,67,68,
  70,72,74,76,77,79,80,81,82,83,
  84,85,86,89,91,92,96,98,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,14,
  15,17,19,21,22,24,25,28,30,31,
  32,33,35,38,41,42,44,45,46,47,
  48,49,50,51,53,57,58,62,64,65,
  66,67,68,70,72,74,77,80,81,82,
  83,84,85,86,89,91,92,96,
  Dan 48 so:
  03,04,05,06,07,08,09,10,14,17,
  19,21,28,30,31,33,41,42,44,45,
  46,47,48,49,51,57,58,62,64,65,
  66,67,68,70,72,74,77,80,81,82,
  83,84,85,86,89,91,92,96,
  Dan 38 so:
  03,04,05,06,07,09,10,14,19,21,
  28,31,41,42,46,47,48,49,51,57,
  58,64,65,67,68,70,72,74,77,80,
  82,83,84,85,86,91,92,96,
  Dan 28 so:
  03,04,06,10,14,21,28,31,41,46,
  47,48,49,51,57,58,64,65,67,68,
  70,77,80,83,84,85,86,92,
  Dan 18 so:
  03,06,41,46,47,48,51,57,58,64,
  67,68,80,83,84,85,86,92,
  Dan 08 so:
  46,47,57,58,64,67,83,84,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BACWS:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,21,22,24,
  26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,47,48,49,50,51,
  52,53,54,57,58,61,62,63,64,65,
  66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,92,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,14,15,16,17,18,22,24,27,28,
  29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,47,48,49,50,52,53,57,58,
  61,62,63,65,66,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,92,95,96,99,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  14,15,16,17,18,24,27,28,29,30,
  34,35,36,38,39,40,41,42,47,49,
  50,52,53,57,58,61,63,65,66,68,
  69,70,72,73,74,76,77,78,81,82,
  84,85,86,87,92,95,96,99,
  Dan 48 so:
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,14,
  16,17,18,24,28,29,30,34,35,40,
  41,47,49,50,52,57,58,63,65,66,
  68,69,70,72,73,74,76,77,78,81,
  82,84,86,87,92,95,96,99,
  Dan 38 so:
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,14,
  16,17,24,35,40,41,47,49,50,52,
  57,58,63,65,68,70,73,76,77,78,
  81,84,86,87,92,95,96,99,
  Dan 28 so:
  01,03,05,06,08,09,10,14,16,17,
  24,35,40,41,47,50,52,57,58,63,
  65,68,70,73,78,86,87,96,
  Dan 18 so:
  01,03,05,08,09,10,14,17,24,35,
  41,47,50,57,58,63,65,96,
  Dan 08 so:
  01,03,05,09,47,50,57,65,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BACWS:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,06,08,09,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,52,53,54,55,56,57,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,08,09,10,11,12,14,
  15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,
  27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,46,47,49,52,
  53,54,55,57,60,61,62,63,64,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  02,03,04,08,10,11,12,14,16,17,
  18,20,21,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,46,47,49,52,53,54,55,57,60,
  61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,
  73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  86,87,92,94,95,96,97,99,
  Dan 58 so:
  02,03,08,10,11,12,14,16,17,18,
  20,21,25,26,27,29,30,32,33,35,
  37,39,40,41,42,43,46,47,49,52,
  53,54,55,57,60,61,62,63,66,67,
  68,71,72,73,76,77,79,80,81,82,
  83,84,86,87,92,94,96,99,
  Dan 48 so:
  02,03,08,10,11,12,14,16,17,18,
  20,25,30,32,33,35,40,41,42,43,
  46,47,52,53,54,57,60,61,62,63,
  66,67,71,72,73,76,77,79,80,81,
  83,84,86,87,92,94,96,99,
  Dan 38 so:
  03,08,11,12,16,17,20,25,30,32,
  35,41,42,43,46,47,52,53,54,57,
  60,61,62,63,66,67,71,73,77,79,
  80,83,84,86,92,94,96,99,
  Dan 28 so:
  03,08,16,20,25,32,35,41,42,43,
  46,47,52,53,54,57,60,62,63,73,
  77,79,80,83,84,94,96,99,
  Dan 18 so:
  08,20,25,32,42,43,47,52,53,54,
  57,62,73,77,79,80,94,96,
  Dan 08 so:
  42,43,47,52,54,73,77,94,
   
  minhnhi020416, Hang123khucdoanh686 Thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  GIẢI NHẤT MIỀN BẮC
  Dan 95 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,40,41,42,43,44,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,27,30,31,32,33,34,35,36,
  37,40,42,43,44,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,89,90,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,12,
  13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,27,30,31,32,33,34,35,37,40,
  42,43,44,47,48,50,51,52,53,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,12,
  13,14,17,18,19,20,21,23,24,25,
  27,30,31,32,33,34,35,37,40,42,
  43,44,47,48,50,51,52,53,55,56,
  59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,
  72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,86,89,90,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 59 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,02,03,04,05,07,09,10,12,13,
  14,18,19,20,21,24,25,27,30,31,
  32,33,34,35,37,42,43,44,47,48,
  50,52,53,55,60,61,62,63,65,70,
  71,72,76,78,79,80,81,82,83,84,
  86,89,90,94,95,96,97,98,99,
  Dan 55 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,03,04,05,07,09,10,12,13,18,
  19,20,21,24,25,27,30,31,32,33,
  34,35,42,43,44,47,48,50,52,53,
  55,60,61,62,63,65,70,71,72,76,
  78,79,80,81,82,83,84,86,89,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 45 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,04,05,07,09,10,13,18,20,24,
  25,27,30,32,33,34,35,42,43,44,
  47,48,50,52,53,55,60,61,62,63,
  65,70,76,78,79,80,82,83,84,86,
  89,94,95,96,97,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,04,05,07,09,10,13,18,20,24,
  25,27,30,32,33,34,35,42,43,44,
  47,48,50,52,53,55,60,61,62,63,
  65,70,78,79,80,82,83,84,86,89,
  94,95,96,
  Dan 38 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,04,05,07,09,10,13,18,27,30,
  32,33,34,35,42,43,44,47,50,52,
  53,55,60,61,62,63,65,70,78,79,
  80,82,83,84,86,89,94,96,
  Dan 31 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,05,07,09,10,18,27,30,33,34,
  35,42,43,44,47,52,53,55,60,61,
  62,65,78,79,80,83,84,86,89,94,
  96,
  Dan 23 so. Thang neu 54/100 Win.
  01,05,07,10,18,33,34,35,42,43,
  52,53,55,60,65,79,80,83,84,86,
  89,94,96,
  Dan 20 so. Thang neu 55/100 Win.
  01,07,10,18,33,34,35,43,52,53,
  55,60,65,79,80,83,86,89,94,96,
  Dan 16 so. Thang neu 56/100 Win.
  01,07,10,18,35,43,53,55,60,65,
  79,80,86,89,94,96,
  Dan 11 so. Thang neu 57/100 Win.
  01,10,18,35,53,55,79,80,86,94,
  96,
  Dan 8 so. Thang neu 58/100 Win.
  01,10,35,53,55,79,80,94,
  Dan 5 so. Thang neu 59/100 Win.
  01,35,53,80,94,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  01,35,53,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  01,35,53,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  01,35,53,
  Dan 3 so. Thang neu 63/100 Win.
  01,35,53,
  Dan 3 so. Thang neu 64/100 Win.
  01,35,53,
  Dan 1 so. Thang neu 65/100 Win.
  01,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,809
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
  Dan 90 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,63,64,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,63,64,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,63,64,67,68,70,
  71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,
  84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,05,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,42,43,44,45,46,47,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,67,68,70,71,72,73,76,77,
  78,79,82,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 62 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,02,05,09,10,11,12,13,14,15,
  16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,
  29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,
  45,47,51,52,54,55,56,57,58,60,
  61,63,67,68,70,71,72,73,76,77,
  78,82,84,88,89,90,91,92,93,94,
  98,99,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,02,05,09,11,12,13,14,15,16,
  17,20,21,24,25,26,27,30,31,32,
  33,35,36,37,38,39,45,47,51,52,
  54,55,56,57,58,60,61,63,67,68,
  70,71,72,73,76,77,78,82,84,88,
  89,90,91,93,94,98,
  Dan 42 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,05,11,12,20,24,25,26,27,
  30,31,32,33,35,36,37,38,39,47,
  51,52,54,55,57,58,60,61,67,68,
  70,71,73,77,78,82,84,88,89,91,
  93,98,
  Dan 37 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,02,05,12,20,25,26,27,30,31,
  32,33,35,36,37,38,39,47,51,52,
  54,55,57,58,60,61,67,71,73,78,
  82,84,88,89,91,93,98,
  Dan 31 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,02,05,12,20,25,26,27,31,33,
  36,37,38,39,47,51,52,55,58,60,
  61,67,71,73,78,82,84,88,89,91,
  98,
  Dan 25 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,02,05,12,20,25,26,27,33,36,
  37,38,39,47,58,60,67,71,73,78,
  82,88,89,91,98,
  Dan 21 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,05,12,20,25,36,37,38,39,47,
  58,60,67,71,73,78,82,88,89,91,
  98,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  00,05,20,25,37,39,47,58,60,67,
  71,73,78,82,89,98,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  00,05,20,25,37,39,47,58,67,71,
  73,78,89,98,
  Dan 10 so. Thang neu 57/100 Win.
  05,25,37,39,47,58,67,71,78,89,
  Dan 6 so. Thang neu 58/100 Win.
  05,25,47,58,78,89,
  Dan 5 so. Thang neu 59/100 Win.
  25,47,58,78,89,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  25,47,78,89,
  Dan 1 so. Thang neu 61/100 Win.
  47,
   
 15. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  278
  Điểm thành tích:
  63
  BAO 34 43 39
  ĐB BP
  Mức: 1 (2 0 số)
  03,07,16,17,19,23,32,34,44,48,00,74,77,79,82,83,87,88,92,99
  Mức: 2 (1 0 số)
  11,13,21,22,38,49,53,59,61,73
  Mức: 3 (2 0 số)
  02,09,51,52,64,65,66,67,70,71,06,12,18,24,26,29,31,33,36,40
  Mức: 4 (1 8 số)
  37,41,42,43,45,50,58,60,76,85,04,05,08,10,14,15,20,25
   

Cộng đồng Ketqua.net