quảng cáo kqxs full 2

XSMN thứ 6 ngày 26/03/2021: Bình Dương - Vĩnh Long - Trà Vinh

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 25/3/21.

Lượt xem: 2,124

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Bình Dương - Vĩnh Long
  BTL
  89
  STL
  89,98

   
  Chỉnh sửa cuối: 25/3/21
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,917
  Được thích:
  17,844
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN thứ 6 ngày 26/03/2021: Bình Dương
  LOTTO : 33

  ĐB : 33
   
  chuotcondethuong, zZzSoVipzZzmimi52 Thích điều này.
 3. mimi52

  mimi52 Lính mới

  Tham gia:
  23/11/18
  Bài viết:
  912
  Được thích:
  271
  Điểm thành tích:
  63
  Bình Dương - Vĩnh Long
  01,10
  901,910
   
  chuotcondethuongzZzSoVipzZz thích điều này.
 4. alocoba

  alocoba Lính mới

  Tham gia:
  3/1/19
  Bài viết:
  1,057
  Được thích:
  574
  Điểm thành tích:
  113
  Bình Dương - Vĩnh Long
  07,17
   
  chuotcondethuongzZzSoVipzZz thích điều này.
 5. zZzSoVipzZz

  zZzSoVipzZz Lính mới

  Tham gia:
  24/6/18
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  381
  Điểm thành tích:
  83
  Miền Nam 13
   
  chuotcondethuong thích bài này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Vĩnh Long Lần 1
  Dan 91 so. Thang neu 95/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,90,91,92,93,94,97,98,
  99,
  Dan 90 so. Thang neu 96/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,
  93,94,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,41,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  71,72,74,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,91,92,93,94,97,
  98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,24,
  25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,
  38,39,41,43,44,45,47,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,
  74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,19,20,21,24,25,
  27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,
  39,41,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,
  75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,19,20,21,24,25,
  27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,
  39,41,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,
  75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,04,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,19,20,21,24,25,27,
  29,31,32,33,36,37,38,39,41,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,71,72,74,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,
  92,93,94,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,04,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,19,20,21,24,25,27,
  29,31,32,33,36,37,38,39,41,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,75,76,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,
  94,97,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,01,02,04,07,08,09,10,11,12,
  14,16,17,20,21,24,25,27,29,31,
  32,33,36,37,38,39,41,44,45,47,
  48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  71,72,75,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,90,91,92,93,97,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,01,02,04,07,08,09,10,11,12,
  14,16,17,21,24,25,27,31,32,33,
  36,37,38,39,41,44,45,47,48,49,
  50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,
  63,64,66,67,68,69,71,72,75,76,
  80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,
  92,93,97,98,99,
  Dan 59 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,02,04,07,08,09,10,11,12,14,
  16,17,21,24,25,31,33,36,37,38,
  39,41,44,45,48,49,50,51,53,55,
  57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,
  69,72,75,76,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,93,97,98,99,
  Dan 57 so. Thang neu 109/125 Win.
  01,02,04,07,08,10,11,12,14,16,
  17,21,24,25,31,33,36,37,38,39,
  41,44,45,48,49,50,51,53,55,57,
  59,60,61,63,64,66,67,68,69,72,
  75,76,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,91,92,93,97,98,99,
  Dan 48 so. Thang neu 110/125 Win.
  01,02,07,08,10,11,12,16,17,21,
  24,25,31,33,36,37,38,39,44,45,
  48,49,50,51,53,55,57,59,60,61,
  63,64,67,68,69,72,75,76,81,82,
  84,85,87,90,91,92,93,99,
  Dan 47 so. Thang neu 111/125 Win.
  01,02,07,08,10,12,16,17,21,24,
  25,31,33,36,37,38,39,44,45,48,
  49,50,51,53,55,57,59,60,61,63,
  64,67,68,69,72,75,76,81,82,84,
  85,87,90,91,92,93,99,
  Dan 37 so. Thang neu 112/125 Win.
  01,02,07,12,16,17,24,25,33,36,
  37,38,44,45,48,49,50,53,55,57,
  60,61,63,64,67,68,69,72,75,76,
  82,84,87,90,91,92,99,
  Dan 29 so. Thang neu 113/125 Win.
  01,02,12,16,24,25,33,36,37,38,
  45,49,50,53,55,61,63,64,67,68,
  69,72,75,82,87,90,91,92,99,
  Dan 26 so. Thang neu 114/125 Win.
  01,02,12,16,25,33,36,37,38,49,
  50,55,61,63,64,67,68,69,72,75,
  82,87,90,91,92,99,
  Dan 22 so. Thang neu 115/125 Win.
  01,02,12,16,25,33,36,37,38,49,
  50,55,61,64,67,72,75,82,87,90,
  91,99,
  Dan 19 so. Thang neu 116/125 Win.
  01,02,12,16,25,33,36,37,38,49,
  55,64,67,72,75,82,90,91,99,
  Dan 14 so. Thang neu 117/125 Win.
  01,12,16,25,36,37,38,49,55,64,
  67,82,90,99,
  Dan 14 so. Thang neu 118/125 Win.
  01,12,16,25,36,37,38,49,55,64,
  67,82,90,99,
  Dan 9 so. Thang neu 119/125 Win.
  01,12,25,37,49,55,82,90,99,
  Dan 7 so. Thang neu 120/125 Win.
  01,12,25,37,49,90,99,
  Dan 3 so. Thang neu 121/125 Win.
  01,49,90,
  Dan 3 so. Thang neu 122/125 Win.
  01,49,90,
  Dan 1 so. Thang neu 123/125 Win.
  01,
  Dan 1 so. Thang neu 124/125 Win.
  01,
  Dan 1 so. Thang neu 125/125 Win.
  01,
   
  vanhaikeu, chuotcondethuongDuck80 Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Vĩnh Long Lần 2
  Dan 88 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  88,90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,
  90,93,94,95,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,
  90,93,94,95,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,
  34,35,37,39,40,41,43,45,46,47,
  49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,83,85,86,87,88,90,93,94,95,
  98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,
  34,35,37,39,40,41,43,45,46,47,
  49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,
  61,62,64,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,
  87,88,90,93,94,95,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,20,22,
  23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,
  35,37,39,40,41,43,45,46,47,49,
  50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,
  62,64,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,
  88,90,93,94,95,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,20,22,
  23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,
  35,37,39,40,41,43,45,46,47,49,
  50,51,52,53,55,57,59,60,61,62,
  64,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,
  93,94,95,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,
  24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,
  37,39,40,41,43,45,46,47,49,50,
  51,52,53,55,57,59,60,62,64,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,85,86,87,88,93,94,
  95,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,18,20,22,23,24,
  25,26,29,30,31,32,33,35,37,39,
  40,41,43,45,46,47,49,50,51,52,
  53,55,57,59,60,62,64,67,68,69,
  70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,
  83,85,86,87,88,94,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,18,20,22,23,24,
  25,26,29,30,31,32,33,35,37,40,
  41,43,45,46,47,49,50,51,52,55,
  57,59,60,62,64,67,68,69,70,72,
  74,75,76,77,78,79,81,83,86,87,
  88,94,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,
  26,29,30,32,33,35,37,40,41,43,
  45,46,47,49,50,51,52,55,57,59,
  60,62,64,67,68,69,70,72,74,75,
  76,77,78,79,81,83,86,87,88,94,
  98,
  Dan 57 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,02,04,05,06,08,11,14,15,16,
  17,18,20,22,23,24,25,26,29,30,
  32,33,35,37,40,41,43,45,46,47,
  49,50,51,52,55,57,59,60,62,64,
  67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,
  79,81,83,86,87,94,98,
  Dan 54 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,02,04,05,06,08,11,14,16,17,
  18,20,22,23,24,25,26,29,30,32,
  33,35,37,40,41,43,45,46,49,50,
  51,52,55,57,59,60,62,64,67,68,
  69,72,74,75,76,77,78,79,81,83,
  86,87,94,98,
  Dan 52 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,02,04,05,06,08,11,14,16,17,
  18,20,22,23,24,25,26,29,30,32,
  33,37,40,41,43,45,46,49,50,51,
  52,55,59,60,62,64,67,68,69,72,
  74,75,76,77,78,79,81,83,86,87,
  94,98,
  Dan 43 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,02,04,05,08,11,14,17,18,20,
  23,24,25,26,30,32,33,40,41,43,
  45,46,49,50,52,55,59,60,62,64,
  67,68,69,74,76,77,78,79,81,86,
  87,94,98,
  Dan 35 so. Thang neu 113/125 Win.
  00,02,04,05,08,11,14,17,18,20,
  23,26,30,32,40,41,43,46,49,52,
  55,59,62,64,67,68,69,74,76,77,
  78,79,87,94,98,
  Dan 29 so. Thang neu 114/125 Win.
  00,02,04,05,08,11,14,17,18,23,
  30,32,43,46,49,55,59,64,67,68,
  69,74,76,77,78,79,87,94,98,
  Dan 23 so. Thang neu 115/125 Win.
  02,04,05,11,14,18,23,30,32,43,
  46,49,55,59,64,67,69,76,77,78,
  79,87,94,
  Dan 16 so. Thang neu 116/125 Win.
  04,05,18,43,46,49,55,59,64,67,
  69,76,77,78,79,87,
  Dan 14 so. Thang neu 117/125 Win.
  04,18,43,46,49,55,59,64,69,76,
  77,78,79,87,
  Dan 7 so. Thang neu 118/125 Win.
  43,49,55,59,64,69,77,
  Dan 7 so. Thang neu 119/125 Win.
  43,49,55,59,64,69,77,
  Dan 3 so. Thang neu 120/125 Win.
  43,49,77,
  Dan 1 so. Thang neu 121/125 Win.
  43,
   
  vanhaikeu, thanhfeuchuotcondethuong Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Vĩnh Long Lần 3
  Dan 87 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,26,28,29,30,31,32,33,
  34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,26,28,29,30,31,32,33,
  34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,
  60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,
  72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,88,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,
  60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,
  72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,88,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,
  60,61,63,64,65,66,68,70,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,90,91,92,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,
  61,63,64,65,66,68,70,72,73,74,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  88,90,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,15,16,17,18,19,20,22,26,
  28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,
  39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,58,60,61,63,64,
  65,66,68,70,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,88,90,91,
  92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,15,16,17,20,22,26,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,58,60,61,63,64,65,66,68,
  70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,88,90,91,92,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  15,16,17,20,22,26,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,43,44,
  45,47,49,50,51,52,53,54,55,58,
  60,61,63,64,65,66,68,70,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,
  88,90,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,03,04,05,07,08,09,10,11,15,
  17,20,22,26,28,29,30,31,32,33,
  34,36,37,39,40,43,44,45,47,49,
  50,51,52,53,54,55,58,60,61,63,
  64,65,66,68,70,72,73,75,77,78,
  79,80,81,83,84,85,90,91,92,94,
  96,97,98,99,
  Dan 62 so. Thang neu 109/125 Win.
  01,04,05,07,08,09,10,11,15,17,
  20,22,26,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,39,40,44,45,47,49,50,51,
  52,53,54,55,58,60,61,63,64,65,
  66,68,70,72,73,75,77,78,79,80,
  81,83,84,85,90,91,92,94,96,97,
  98,99,
  Dan 55 so. Thang neu 110/125 Win.
  01,04,05,07,08,09,10,11,15,17,
  20,22,26,28,29,30,31,32,33,36,
  37,39,40,44,45,50,51,52,53,54,
  55,60,61,63,64,65,66,68,70,72,
  73,75,78,79,80,81,85,90,91,92,
  94,96,97,98,99,
  Dan 51 so. Thang neu 111/125 Win.
  01,04,05,07,08,09,10,11,15,17,
  20,22,28,29,30,31,32,33,36,37,
  39,40,44,50,51,52,53,54,55,60,
  61,63,64,65,66,68,70,72,73,75,
  78,79,81,85,90,91,92,94,96,97,
  99,
  Dan 46 so. Thang neu 112/125 Win.
  01,04,05,07,08,09,10,11,15,17,
  20,22,28,30,32,33,36,37,39,40,
  44,50,51,52,53,55,61,63,64,65,
  66,68,70,72,73,75,78,79,81,85,
  90,91,92,94,96,99,
  Dan 39 so. Thang neu 113/125 Win.
  01,04,05,07,08,10,11,15,17,20,
  22,28,30,33,36,37,39,50,51,52,
  53,61,63,64,65,66,68,70,72,73,
  75,78,79,81,85,90,92,96,99,
  Dan 33 so. Thang neu 114/125 Win.
  01,04,05,07,08,10,11,15,17,20,
  22,28,30,37,39,50,51,52,53,61,
  63,64,65,66,72,73,75,78,79,85,
  90,92,96,
  Dan 29 so. Thang neu 115/125 Win.
  01,04,05,07,08,10,11,15,17,22,
  28,30,37,39,50,52,53,61,63,64,
  65,66,73,75,78,79,85,90,92,
  Dan 26 so. Thang neu 116/125 Win.
  01,04,05,07,08,10,15,22,30,37,
  39,50,52,53,61,63,64,65,66,73,
  75,78,79,85,90,92,
  Dan 21 so. Thang neu 117/125 Win.
  01,05,07,08,10,15,30,37,39,50,
  52,53,61,63,65,66,75,78,79,90,
  92,
  Dan 14 so. Thang neu 118/125 Win.
  05,07,10,15,30,37,53,61,63,65,
  66,75,79,90,
  Dan 12 so. Thang neu 119/125 Win.
  05,07,10,15,30,37,53,61,63,65,
  66,90,
  Dan 9 so. Thang neu 120/125 Win.
  05,07,10,15,37,53,61,65,66,
  Dan 6 so. Thang neu 121/125 Win.
  05,07,15,53,65,66,
  Dan 2 so. Thang neu 122/125 Win.
  05,15,
  Dan 1 so. Thang neu 123/125 Win.
  15,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongDuck80 Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Vĩnh Long Lần 4
  Dan 89 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,90,91,93,94,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,93,94,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,93,97,99,
  Dan 83 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,
  24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,
  69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  93,97,99,
  Dan 81 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,
  24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  83,84,85,86,87,88,90,91,93,97,
  99,
  Dan 75 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,22,24,
  25,28,29,30,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,
  51,52,53,56,57,58,59,62,63,64,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,
  90,91,93,97,99,
  Dan 72 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,16,17,18,19,22,24,25,
  28,29,30,32,33,34,35,37,39,40,
  41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,56,57,58,59,62,63,64,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,
  93,99,
  Dan 69 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,16,17,18,19,22,24,25,
  28,29,32,33,34,35,37,39,40,41,
  43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,
  56,57,58,59,62,63,64,66,68,69,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  83,84,85,86,88,90,91,93,99,
  Dan 65 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,16,17,18,19,22,24,25,
  28,29,32,33,34,37,39,40,41,43,
  44,46,48,49,50,51,52,53,56,57,
  58,59,63,64,66,68,69,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,
  86,88,90,93,99,
  Dan 58 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,16,17,18,22,25,28,29,
  32,33,34,37,40,41,43,44,48,49,
  50,51,52,53,56,57,58,59,64,66,
  68,71,72,73,74,75,78,79,80,81,
  83,84,85,86,88,90,93,99,
  Dan 54 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  13,14,16,17,18,22,25,28,32,33,
  34,37,40,41,43,44,48,49,50,52,
  53,56,57,58,59,64,66,68,71,72,
  73,74,75,78,79,80,81,84,85,86,
  88,90,93,99,
  Dan 51 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,13,
  14,16,17,18,22,25,28,32,33,34,
  37,40,41,43,44,48,49,50,52,53,
  57,58,59,64,66,68,71,72,73,75,
  78,79,80,81,84,85,86,88,90,93,
  99,
  Dan 46 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,13,
  14,16,17,22,25,28,32,33,34,40,
  41,43,44,48,49,50,52,57,58,59,
  64,66,68,71,73,75,78,79,80,84,
  85,86,88,90,93,99,
  Dan 42 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,02,04,06,07,09,10,11,13,14,
  16,17,22,28,32,33,34,40,41,43,
  48,49,50,52,57,58,59,64,66,68,
  71,73,75,79,80,84,85,86,88,90,
  93,99,
  Dan 36 so. Thang neu 112/125 Win.
  02,04,06,07,09,10,11,13,14,16,
  17,28,32,33,34,40,41,43,48,49,
  50,52,57,59,64,66,68,71,73,75,
  79,80,84,85,86,93,
  Dan 31 so. Thang neu 113/125 Win.
  02,04,06,07,09,10,11,13,14,17,
  28,33,34,40,41,43,49,50,57,59,
  64,66,68,71,73,75,79,80,85,86,
  93,
  Dan 26 so. Thang neu 114/125 Win.
  02,06,07,09,10,11,13,17,28,33,
  34,40,41,49,50,57,59,64,66,68,
  71,75,79,80,85,86,
  Dan 24 so. Thang neu 115/125 Win.
  02,06,07,09,10,11,13,17,28,33,
  34,40,41,49,50,57,59,64,66,68,
  71,79,85,86,
  Dan 21 so. Thang neu 116/125 Win.
  06,07,09,11,13,17,28,33,34,40,
  41,49,50,57,59,64,66,68,71,79,
  85,
  Dan 17 so. Thang neu 117/125 Win.
  06,07,09,11,17,28,33,34,40,49,
  50,57,64,66,68,79,85,
  Dan 16 so. Thang neu 118/125 Win.
  06,07,11,17,28,33,34,40,49,50,
  57,64,66,68,79,85,
  Dan 12 so. Thang neu 119/125 Win.
  11,17,33,34,49,50,57,64,66,68,
  79,85,
  Dan 6 so. Thang neu 120/125 Win.
  11,17,34,49,64,66,
  Dan 5 so. Thang neu 121/125 Win.
  17,34,49,64,66,
  Dan 3 so. Thang neu 122/125 Win.
  17,34,66,
  Dan 3 so. Thang neu 123/125 Win.
  17,34,66,
  Dan 3 so. Thang neu 124/125 Win.
  17,34,66,
  Dan 3 so. Thang neu 125/125 Win.
  17,34,66,
   
  thanhfeuchuotcondethuong thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Vĩnh Long Lần 5
  Dan 88 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,
  90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 86 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,98,
  Dan 82 so. Thang neu 104/125 Win.
  02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,
  37,40,41,42,43,44,45,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,
  84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,
  96,98,
  Dan 76 so. Thang neu 105/125 Win.
  02,03,05,06,07,08,09,11,13,14,
  15,16,17,19,20,21,22,23,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,40,
  41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,79,81,82,83,84,87,88,
  90,92,93,94,96,98,
  Dan 74 so. Thang neu 106/125 Win.
  02,03,05,06,07,08,09,11,13,14,
  15,16,17,19,20,21,22,23,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,40,
  41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,
  65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,79,81,82,83,84,87,88,90,92,
  93,94,96,98,
  Dan 69 so. Thang neu 107/125 Win.
  02,03,05,06,09,11,13,14,15,16,
  17,19,20,21,22,23,26,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,
  57,58,60,62,64,65,66,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,79,81,82,83,
  84,87,88,90,92,93,94,96,98,
  Dan 64 so. Thang neu 108/125 Win.
  02,03,05,06,09,11,13,14,15,16,
  17,20,21,22,23,26,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,40,43,44,45,47,
  49,50,51,52,53,55,57,58,60,62,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,81,82,83,84,87,88,90,92,
  93,94,96,98,
  Dan 56 so. Thang neu 109/125 Win.
  02,03,05,06,14,15,16,17,20,21,
  22,23,26,28,30,31,32,33,34,35,
  37,40,43,44,47,49,50,51,52,53,
  55,57,58,60,62,64,65,68,69,71,
  72,74,75,76,81,82,83,84,87,88,
  90,92,93,94,96,98,
  Dan 45 so. Thang neu 110/125 Win.
  02,03,06,14,15,16,20,21,22,23,
  30,31,33,34,35,37,40,43,44,47,
  49,50,51,52,53,55,57,58,64,65,
  68,69,71,72,74,75,76,81,82,83,
  87,90,92,93,96,
  Dan 40 so. Thang neu 111/125 Win.
  03,06,14,15,20,22,23,31,33,34,
  35,37,40,43,44,47,49,50,51,52,
  53,55,57,64,65,68,69,71,72,74,
  75,76,81,82,83,87,90,92,93,96,
  Dan 39 so. Thang neu 112/125 Win.
  03,06,14,15,20,22,23,31,33,34,
  35,37,40,43,44,47,49,50,51,52,
  53,55,57,64,68,69,71,72,74,75,
  76,81,82,83,87,90,92,93,96,
  Dan 34 so. Thang neu 113/125 Win.
  03,06,15,20,22,31,33,34,35,37,
  40,43,44,47,49,50,51,52,53,55,
  64,68,69,71,74,75,76,81,82,83,
  90,92,93,96,
  Dan 31 so. Thang neu 114/125 Win.
  03,06,15,20,22,31,33,34,35,37,
  40,43,44,49,51,52,53,64,68,69,
  71,74,75,76,81,82,83,90,92,93,
  96,
  Dan 29 so. Thang neu 115/125 Win.
  03,06,15,20,22,33,34,35,37,40,
  43,44,49,51,52,53,64,68,69,71,
  74,75,76,81,82,83,90,93,96,
  Dan 21 so. Thang neu 116/125 Win.
  03,06,15,20,34,37,40,43,44,49,
  51,53,64,69,71,74,75,76,81,82,
  90,
  Dan 17 so. Thang neu 117/125 Win.
  15,34,37,40,43,44,49,51,53,64,
  69,74,75,76,81,82,90,
  Dan 13 so. Thang neu 118/125 Win.
  15,34,37,40,44,49,51,53,64,69,
  81,82,90,
  Dan 12 so. Thang neu 119/125 Win.
  15,34,37,40,49,51,53,64,69,81,
  82,90,
  Dan 10 so. Thang neu 120/125 Win.
  15,34,40,49,51,53,64,69,81,90,
  Dan 9 so. Thang neu 121/125 Win.
  15,34,40,49,53,64,69,81,90,
  Dan 6 so. Thang neu 122/125 Win.
  15,34,40,49,53,81,
  Dan 5 so. Thang neu 123/125 Win.
  15,40,49,53,81,
  Dan 3 so. Thang neu 124/125 Win.
  15,49,53,
  Dan 1 so. Thang neu 125/125 Win.
  15,
   
  thanhfeuchuotcondethuong thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Bình Dương Lần 1
  Dan 87 so. Thang neu 98/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,96,98,
  Dan 85 so. Thang neu 99/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,96,98,
  Dan 85 so. Thang neu 100/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,96,98,
  Dan 83 so. Thang neu 101/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,
  91,96,98,
  Dan 79 so. Thang neu 102/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,41,42,43,44,45,46,48,
  49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,96,98,
  Dan 77 so. Thang neu 103/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,41,42,43,44,45,46,48,49,
  50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,96,98,
  Dan 75 so. Thang neu 104/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,42,43,44,45,46,48,49,50,
  52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,96,98,
  Dan 73 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,42,43,44,45,46,48,49,50,
  52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,80,81,83,84,85,86,88,89,90,
  91,96,98,
  Dan 68 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,
  26,27,29,30,31,32,33,35,36,42,
  43,44,45,46,48,49,50,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,68,69,70,
  71,73,74,75,76,78,80,81,83,84,
  85,86,88,89,90,91,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  15,16,20,21,23,24,25,26,27,29,
  30,31,32,33,35,36,42,43,44,46,
  48,49,50,54,55,57,58,59,60,61,
  62,63,68,69,70,73,74,75,76,78,
  80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,
  96,98,
  Dan 59 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,15,16,
  20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,
  33,35,36,42,43,44,46,48,49,50,
  54,55,57,58,59,60,61,62,63,68,
  69,70,73,74,75,76,78,80,81,83,
  84,85,86,88,89,90,91,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu 109/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,15,16,
  20,21,23,24,26,27,29,30,31,32,
  33,35,42,43,44,46,48,49,50,54,
  55,57,58,59,60,61,62,63,68,69,
  70,73,74,75,76,78,80,81,83,84,
  85,86,88,89,90,91,96,98,
  Dan 48 so. Thang neu 110/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,15,16,
  20,21,23,24,26,27,31,32,33,35,
  42,43,46,49,50,54,59,60,61,62,
  63,68,70,73,74,75,78,80,81,83,
  84,85,86,88,89,90,96,98,
  Dan 45 so. Thang neu 111/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,15,16,
  20,21,23,24,27,31,32,33,35,42,
  43,46,49,50,54,59,61,62,63,68,
  70,74,75,78,80,81,83,84,85,86,
  88,89,90,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu 112/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,15,16,
  20,23,24,27,31,32,33,35,42,46,
  49,50,54,59,61,62,63,68,70,74,
  75,78,80,81,83,84,86,88,89,90,
  96,98,
  Dan 35 so. Thang neu 113/125 Win.
  03,04,05,06,07,08,16,20,23,24,
  31,32,33,35,42,46,49,50,54,59,
  61,63,68,70,74,75,78,81,83,84,
  88,89,90,96,98,
  Dan 30 so. Thang neu 114/125 Win.
  03,04,06,07,16,20,23,24,31,32,
  33,35,42,46,49,54,59,61,63,68,
  70,74,75,78,81,83,88,90,96,98,
  Dan 24 so. Thang neu 115/125 Win.
  04,06,16,23,24,31,32,33,35,42,
  46,49,54,59,61,70,74,75,78,81,
  83,88,90,96,
  Dan 22 so. Thang neu 116/125 Win.
  06,23,24,31,32,33,35,42,46,49,
  54,59,61,70,74,75,78,81,83,88,
  90,96,
  Dan 16 so. Thang neu 117/125 Win.
  06,23,24,31,32,42,49,54,59,61,
  70,74,81,83,88,90,
  Dan 10 so. Thang neu 118/125 Win.
  06,31,32,42,49,54,59,61,81,83,
  Dan 6 so. Thang neu 119/125 Win.
  32,42,49,54,61,83,
  Dan 6 so. Thang neu 120/125 Win.
  32,42,49,54,61,83,
  Dan 3 so. Thang neu 121/125 Win.
  54,61,83,
  Dan 2 so. Thang neu 122/125 Win.
  54,61,
  Dan 2 so. Thang neu 123/125 Win.
  54,61,
  Dan 2 so. Thang neu 124/125 Win.
  54,61,
  Dan 1 so. Thang neu 125/125 Win.
  54,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongDuck80 Thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Bình Dương Lần 2
  Dan 88 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,48,49,50,51,52,54,55,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,98,
  99,
  Dan 76 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,
  25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,
  36,38,39,40,41,42,43,44,46,48,
  49,50,51,52,54,58,59,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,16,17,18,19,22,24,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,
  40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,
  52,54,58,59,61,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,83,85,86,87,89,90,98,
  Dan 65 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,16,17,18,19,22,24,25,26,27,
  28,31,32,34,35,36,38,39,40,41,
  43,44,46,48,49,50,51,52,54,58,
  59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,
  83,85,89,90,98,
  Dan 61 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,11,13,14,
  16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,
  31,32,34,35,36,38,39,40,41,43,
  44,46,48,50,51,52,54,58,59,61,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,81,82,83,85,89,
  98,
  Dan 58 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,11,13,14,
  16,17,18,19,22,24,25,26,27,31,
  32,34,35,36,38,39,40,41,43,44,
  46,48,50,51,52,54,58,59,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  77,78,79,81,82,83,85,98,
  Dan 51 so. Thang neu 109/125 Win.
  01,02,03,04,06,07,13,14,16,17,
  18,19,22,25,26,27,31,32,35,36,
  38,39,40,41,43,50,51,52,54,58,
  59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,
  98,
  Dan 44 so. Thang neu 110/125 Win.
  01,02,03,04,06,07,13,14,16,17,
  18,19,22,25,26,27,31,36,38,39,
  40,41,43,50,51,52,54,58,59,63,
  64,65,68,69,70,71,73,74,77,78,
  81,82,85,98,
  Dan 43 so. Thang neu 111/125 Win.
  01,02,03,04,06,13,14,16,17,18,
  19,22,25,26,27,31,36,38,39,40,
  41,43,50,51,52,54,58,59,63,64,
  65,68,69,70,71,73,74,77,78,81,
  82,85,98,
  Dan 35 so. Thang neu 112/125 Win.
  01,04,13,14,16,17,19,22,25,31,
  36,38,39,40,41,43,50,51,52,58,
  59,63,64,65,68,69,70,71,73,74,
  77,78,81,85,98,
  Dan 33 so. Thang neu 113/125 Win.
  01,04,14,16,17,19,22,25,31,36,
  38,39,40,41,43,50,51,52,58,59,
  63,64,68,69,70,71,73,74,77,78,
  81,85,98,
  Dan 27 so. Thang neu 114/125 Win.
  01,14,16,17,19,22,25,31,36,38,
  39,40,41,43,51,58,63,64,68,69,
  70,71,73,74,78,85,98,
  Dan 25 so. Thang neu 115/125 Win.
  01,14,16,17,19,22,25,31,36,38,
  39,40,41,43,51,58,64,68,70,71,
  73,74,78,85,98,
  Dan 20 so. Thang neu 116/125 Win.
  14,16,17,19,22,25,31,38,39,40,
  51,58,64,68,70,71,73,74,78,85,
  Dan 17 so. Thang neu 117/125 Win.
  14,16,17,19,22,25,38,39,40,51,
  64,68,70,71,73,74,78,
  Dan 14 so. Thang neu 118/125 Win.
  14,16,19,22,25,38,39,51,64,68,
  70,71,73,78,
  Dan 11 so. Thang neu 119/125 Win.
  14,16,19,22,38,51,64,70,71,73,
  78,
  Dan 8 so. Thang neu 120/125 Win.
  14,16,19,38,64,71,73,78,
  Dan 7 so. Thang neu 121/125 Win.
  14,16,19,38,64,73,78,
  Dan 5 so. Thang neu 122/125 Win.
  14,16,19,38,64,
  Dan 4 so. Thang neu 123/125 Win.
  14,19,38,64,
  Dan 2 so. Thang neu 124/125 Win.
  14,64,
   
  thanhfeu, chuotcondethuong, Duck80 and 1 người khác Thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Bình Dương Lần 3
  Dan 90 so. Thang neu 97/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,95,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu 98/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,95,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu 99/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,95,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu 100/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,
  49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  95,98,
  Dan 80 so. Thang neu 101/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,
  49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,
  73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,95,98,
  Dan 76 so. Thang neu 102/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,
  15,17,19,20,22,23,24,25,27,28,
  29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,
  53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,95,98,
  Dan 71 so. Thang neu 103/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,
  17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,48,49,51,52,56,
  57,59,60,61,62,64,66,68,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,90,91,95,
  98,
  Dan 67 so. Thang neu 104/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,
  17,20,22,23,24,25,27,28,29,31,
  32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,49,51,52,56,57,59,
  60,61,62,64,66,68,69,70,71,72,
  73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  86,87,88,90,91,95,98,
  Dan 65 so. Thang neu 105/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,
  17,22,23,24,25,27,28,29,31,32,
  33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,51,52,56,57,59,60,
  62,64,66,68,69,70,71,72,73,75,
  77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,
  88,90,91,95,98,
  Dan 65 so. Thang neu 106/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,
  17,22,23,24,25,27,28,29,31,32,
  33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,51,52,56,57,59,60,
  62,64,66,68,69,70,71,72,73,75,
  77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,
  88,90,91,95,98,
  Dan 64 so. Thang neu 107/125 Win.
  02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,
  17,22,23,24,25,27,28,31,32,33,
  34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,48,49,51,52,56,57,59,60,62,
  64,66,68,69,70,71,72,73,75,77,
  78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,
  90,91,95,98,
  Dan 58 so. Thang neu 108/125 Win.
  02,03,04,06,07,09,11,13,14,17,
  22,23,24,25,28,31,32,33,34,35,
  38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,
  56,57,59,60,62,64,66,68,69,70,
  71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,
  84,86,87,88,90,91,95,98,
  Dan 49 so. Thang neu 109/125 Win.
  02,03,04,06,07,09,11,13,17,24,
  25,28,31,33,34,35,38,40,43,44,
  45,46,48,49,56,57,59,60,62,64,
  66,68,69,70,71,72,73,77,79,80,
  81,82,84,86,87,88,90,95,98,
  Dan 45 so. Thang neu 110/125 Win.
  02,03,04,06,07,09,11,13,17,25,
  31,33,34,35,38,40,43,44,46,48,
  49,56,57,59,60,62,64,66,68,69,
  70,71,72,73,77,79,80,81,82,84,
  86,87,90,95,98,
  Dan 40 so. Thang neu 111/125 Win.
  02,03,06,07,09,11,13,25,31,33,
  34,35,38,40,43,44,46,48,49,56,
  57,60,64,66,68,69,70,71,72,73,
  77,80,81,82,84,86,87,90,95,98,
  Dan 33 so. Thang neu 112/125 Win.
  02,03,06,09,11,25,31,33,34,35,
  38,40,43,44,46,48,56,57,60,64,
  68,69,70,71,72,73,81,82,84,86,
  90,95,98,
  Dan 29 so. Thang neu 113/125 Win.
  02,03,06,09,11,25,34,35,38,40,
  43,44,46,56,57,60,64,68,69,70,
  71,72,73,81,82,84,86,95,98,
  Dan 20 so. Thang neu 114/125 Win.
  02,06,11,25,34,38,43,44,46,57,
  60,64,68,70,71,81,82,84,86,95,
  Dan 16 so. Thang neu 115/125 Win.
  02,06,11,25,34,38,43,57,60,70,
  71,81,82,84,86,95,
  Dan 11 so. Thang neu 116/125 Win.
  02,11,25,34,38,43,57,71,81,84,
  86,
  Dan 8 so. Thang neu 117/125 Win.
  02,25,38,57,71,81,84,86,
  Dan 6 so. Thang neu 118/125 Win.
  02,25,38,57,71,81,
  Dan 5 so. Thang neu 119/125 Win.
  02,25,38,57,81,
  Dan 4 so. Thang neu 120/125 Win.
  02,38,57,81,
  Dan 4 so. Thang neu 121/125 Win.
  02,38,57,81,
  Dan 3 so. Thang neu 122/125 Win.
  02,57,81,
  Dan 3 so. Thang neu 123/125 Win.
  02,57,81,
  Dan 1 so. Thang neu 124/125 Win.
  02,
  Dan 1 so. Thang neu 125/125 Win.
  02,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongnam2776 Thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Bình Dương Lần 4
  Dan 89 so. Thang neu 99/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,93,94,95,
  Dan 87 so. Thang neu 100/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,93,94,95,
  Dan 84 so. Thang neu 101/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,63,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,93,94,95,
  Dan 81 so. Thang neu 102/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,
  48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,
  60,62,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,
  95,
  Dan 78 so. Thang neu 103/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,38,39,40,41,42,44,45,46,48,
  49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,
  62,65,66,67,68,69,70,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,93,94,95,
  Dan 76 so. Thang neu 104/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,
  50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,
  65,66,68,69,70,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,93,94,95,
  Dan 71 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  38,39,40,42,44,45,46,49,50,52,
  53,55,56,57,59,60,62,65,66,68,
  69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,88,89,90,93,94,
  95,
  Dan 67 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,
  39,40,42,44,45,46,49,52,53,55,
  56,57,59,60,62,65,66,68,69,70,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,88,89,90,94,95,
  Dan 64 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,
  39,40,42,45,49,52,53,55,56,57,
  59,60,62,65,66,68,69,70,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,84,85,88,
  89,90,94,95,
  Dan 59 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,
  39,40,45,49,52,53,55,56,57,59,
  60,62,66,68,69,70,73,74,75,76,
  77,78,79,82,88,89,90,94,95,
  Dan 56 so. Thang neu 109/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,
  28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,
  40,45,49,52,53,55,56,57,59,60,
  62,66,69,70,74,75,76,77,78,79,
  82,88,89,90,94,95,
  Dan 49 so. Thang neu 110/125 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,11,13,14,
  15,16,17,18,21,22,24,26,27,28,
  29,30,32,33,35,38,39,40,45,49,
  52,53,55,57,59,60,62,66,69,70,
  74,76,78,79,82,88,89,90,94,
  Dan 40 so. Thang neu 111/125 Win.
  01,03,05,06,07,08,11,13,14,15,
  16,17,21,22,24,26,27,28,29,30,
  32,33,38,39,40,45,49,52,55,57,
  62,66,69,70,78,79,82,88,90,94,
  Dan 34 so. Thang neu 112/125 Win.
  01,03,05,06,07,08,11,13,14,15,
  16,17,21,24,27,28,29,32,33,38,
  39,40,45,49,52,55,57,62,66,69,
  70,79,82,90,
  Dan 30 so. Thang neu 113/125 Win.
  01,03,05,06,07,08,11,13,14,15,
  17,21,24,27,28,29,33,38,39,40,
  45,49,52,55,62,66,69,79,82,90,
  Dan 24 so. Thang neu 114/125 Win.
  01,03,05,06,07,08,11,13,15,17,
  21,24,29,38,39,40,45,49,52,55,
  62,66,69,82,
  Dan 21 so. Thang neu 115/125 Win.
  03,05,06,07,08,13,15,17,21,24,
  29,38,39,45,49,52,55,62,66,69,
  82,
  Dan 19 so. Thang neu 116/125 Win.
  03,06,07,08,13,15,17,21,29,38,
  39,45,49,52,55,62,66,69,82,
  Dan 14 so. Thang neu 117/125 Win.
  06,08,13,15,21,29,38,39,49,52,
  55,62,69,82,
  Dan 12 so. Thang neu 118/125 Win.
  06,08,13,15,21,29,38,49,55,62,
  69,82,
  Dan 9 so. Thang neu 119/125 Win.
  06,08,21,29,38,49,62,69,82,
  Dan 8 so. Thang neu 120/125 Win.
  06,08,21,38,49,62,69,82,
  Dan 7 so. Thang neu 121/125 Win.
  06,08,21,38,49,62,69,
  Dan 5 so. Thang neu 122/125 Win.
  06,21,38,49,69,
  Dan 1 so. Thang neu 123/125 Win.
  49,
  Dan 1 so. Thang neu 124/125 Win.
  49,
   
  thanhfeu, chuotcondethuong, Duck80 and 1 người khác Thích điều này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Bình Dương Lần 5
  Dan 88 so. Thang neu 96/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,93,95,96,98,
  Dan 87 so. Thang neu 97/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,93,95,96,98,
  Dan 86 so. Thang neu 98/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,93,95,96,98,
  Dan 85 so. Thang neu 99/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,80,82,83,84,85,87,88,89,
  90,93,95,96,98,
  Dan 82 so. Thang neu 100/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,
  36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,
  82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,
  96,98,
  Dan 76 so. Thang neu 101/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,35,36,37,
  38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,
  50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,
  63,65,66,67,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,80,82,83,84,85,87,88,
  89,90,93,95,96,98,
  Dan 73 so. Thang neu 102/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,35,36,37,
  38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,
  51,52,54,55,59,60,61,62,63,65,
  66,67,69,70,71,73,74,76,77,78,
  80,82,83,84,85,87,88,89,90,93,
  95,96,98,
  Dan 69 so. Thang neu 103/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,35,36,37,
  38,39,40,41,44,45,46,48,49,51,
  52,54,55,59,60,61,62,63,66,67,
  69,70,71,74,77,78,80,82,83,84,
  85,87,88,89,90,93,95,96,98,
  Dan 64 so. Thang neu 104/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,
  25,26,27,28,30,31,35,36,37,38,
  39,40,41,44,45,46,48,49,51,52,
  54,55,59,60,61,62,63,66,67,69,
  70,71,74,77,78,80,82,84,88,89,
  93,95,96,98,
  Dan 60 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,18,23,24,25,26,27,
  28,30,31,35,36,37,38,39,40,41,
  44,45,46,48,49,51,52,54,55,60,
  61,62,63,66,67,69,70,71,74,77,
  78,80,82,84,88,89,93,95,96,98,
  Dan 57 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,18,23,24,25,26,28,
  31,35,36,37,38,39,40,41,44,45,
  46,48,49,51,52,54,55,60,61,62,
  63,66,67,69,70,71,74,77,78,80,
  82,88,89,93,95,96,98,
  Dan 55 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,23,24,25,26,31,35,
  36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,
  49,51,52,54,55,60,61,62,63,66,
  67,69,70,71,74,77,78,80,82,88,
  89,93,95,96,98,
  Dan 52 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,23,24,25,26,31,35,
  36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,
  49,52,54,55,60,61,62,63,66,67,
  69,70,74,77,78,80,82,89,93,95,
  96,98,
  Dan 47 so. Thang neu 109/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,11,12,14,
  15,16,23,25,26,31,35,36,37,38,
  39,40,41,44,46,48,49,52,54,55,
  60,61,62,63,66,67,69,70,74,77,
  78,80,82,93,95,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu 110/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,12,14,15,
  16,25,26,31,35,37,39,40,41,44,
  46,48,49,52,54,55,60,61,62,63,
  66,67,70,74,77,78,80,82,93,95,
  96,98,
  Dan 38 so. Thang neu 111/125 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,12,14,15,
  16,25,26,31,37,39,40,41,44,46,
  48,52,54,55,60,61,62,63,66,67,
  70,77,78,80,82,93,96,98,
  Dan 33 so. Thang neu 112/125 Win.
  02,03,04,05,06,08,12,14,15,16,
  25,26,31,39,40,41,44,46,48,52,
  54,55,60,61,62,63,66,67,70,77,
  78,80,96,
  Dan 31 so. Thang neu 113/125 Win.
  02,03,04,05,06,08,12,14,15,16,
  26,31,39,40,41,44,46,48,52,54,
  55,60,61,62,63,67,70,77,78,80,
  96,
  Dan 26 so. Thang neu 114/125 Win.
  02,03,04,05,06,08,12,14,15,26,
  31,39,40,44,46,48,52,54,55,62,
  63,67,77,78,80,96,
  Dan 21 so. Thang neu 115/125 Win.
  02,03,04,05,06,08,12,14,26,31,
  39,40,44,52,54,55,67,77,78,80,
  96,
  Dan 20 so. Thang neu 116/125 Win.
  02,03,04,05,06,08,12,14,26,31,
  39,40,44,52,54,55,67,77,78,80,
  Dan 17 so. Thang neu 117/125 Win.
  02,03,04,05,08,12,14,26,31,39,
  40,44,54,55,67,77,80,
  Dan 16 so. Thang neu 118/125 Win.
  02,03,04,05,08,12,14,31,39,40,
  44,54,55,67,77,80,
  Dan 12 so. Thang neu 119/125 Win.
  02,03,05,08,14,31,39,40,44,54,
  67,80,
  Dan 7 so. Thang neu 120/125 Win.
  02,08,14,31,40,67,80,
  Dan 7 so. Thang neu 121/125 Win.
  02,08,14,31,40,67,80,
  Dan 5 so. Thang neu 122/125 Win.
  02,08,40,67,80,
  Dan 3 so. Thang neu 123/125 Win.
  02,08,80,
  Dan 2 so. Thang neu 124/125 Win.
  08,80,
  Dan 1 so. Thang neu 125/125 Win.
  80,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongnam2776 Thích điều này.
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Gia Lai Lần 1
  Dan 88 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,
  78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,59,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,
  80,82,83,84,85,86,88,89,90,91,
  92,94,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,59,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,75,76,77,78,80,82,
  83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,
  96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,59,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,75,76,77,78,80,82,
  83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,
  96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,72,73,75,76,77,78,80,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,92,94,96,
  97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  72,73,75,76,77,78,80,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,94,96,97,
  98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,09,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,46,48,49,
  50,51,52,55,56,59,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,
  78,80,82,83,84,85,86,88,89,90,
  91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,
  26,29,30,32,33,34,35,36,38,39,
  40,41,42,43,46,48,49,50,52,55,
  56,59,61,62,64,65,66,67,68,69,
  73,75,76,77,78,80,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,92,94,96,97,98,
  99,
  Dan 70 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,
  26,29,30,32,33,34,35,36,38,39,
  40,41,42,43,46,48,49,50,52,55,
  56,59,61,62,64,65,66,67,68,69,
  73,75,76,77,78,80,82,83,85,86,
  88,89,90,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,
  26,29,30,32,33,34,35,36,38,39,
  40,41,42,43,46,48,49,50,55,56,
  59,61,62,64,65,67,68,69,73,75,
  76,77,78,80,82,83,85,86,88,89,
  90,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,22,23,25,26,29,
  30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,46,48,49,50,55,56,59,62,
  64,65,67,69,73,75,76,77,78,82,
  83,85,86,88,89,90,91,92,94,96,
  97,98,99,
  Dan 57 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,13,14,15,16,
  17,18,19,21,22,23,25,26,29,30,
  32,33,34,35,36,39,40,41,43,46,
  48,49,50,55,56,59,65,67,69,73,
  75,76,77,78,82,83,85,86,88,89,
  90,91,92,94,96,98,99,
  Dan 54 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,01,02,03,05,06,13,14,15,16,
  17,18,19,21,22,23,25,26,29,30,
  32,33,34,35,36,39,40,41,43,46,
  48,50,55,56,59,67,69,75,76,77,
  78,82,83,85,86,88,89,90,91,92,
  94,96,98,99,
  Dan 47 so. Thang neu 110/125 Win.
  02,03,05,06,13,14,15,16,17,18,
  19,21,22,23,25,26,29,30,32,34,
  35,36,39,40,41,43,46,48,50,56,
  59,67,75,76,77,78,82,83,85,86,
  88,90,91,92,94,98,99,
  Dan 45 so. Thang neu 111/125 Win.
  02,03,05,06,13,14,15,16,17,18,
  21,22,23,25,26,29,30,32,34,35,
  36,39,40,43,46,48,50,56,59,67,
  75,76,77,78,82,83,85,86,88,90,
  91,92,94,98,99,
  Dan 39 so. Thang neu 112/125 Win.
  02,03,05,06,13,14,15,16,17,18,
  21,22,23,25,26,29,30,32,34,35,
  36,39,40,50,56,59,67,75,76,77,
  78,82,86,88,90,91,92,94,99,
  Dan 33 so. Thang neu 113/125 Win.
  02,03,05,06,13,15,16,17,18,22,
  23,25,26,29,30,32,34,35,39,40,
  50,59,67,75,76,77,78,82,88,90,
  92,94,99,
  Dan 29 so. Thang neu 114/125 Win.
  03,05,06,13,15,16,17,22,23,25,
  26,29,30,32,34,35,39,40,50,59,
  67,75,76,78,82,88,92,94,99,
  Dan 24 so. Thang neu 115/125 Win.
  06,13,15,17,22,23,25,26,29,30,
  32,34,35,39,40,50,59,67,76,78,
  82,88,94,99,
  Dan 20 so. Thang neu 116/125 Win.
  06,13,15,17,23,26,29,30,32,34,
  35,39,40,59,67,76,78,82,88,99,
  Dan 16 so. Thang neu 117/125 Win.
  06,13,15,23,26,29,32,34,35,39,
  40,67,78,82,88,99,
  Dan 12 so. Thang neu 118/125 Win.
  06,15,23,26,29,34,35,40,67,78,
  88,99,
  Dan 12 so. Thang neu 119/125 Win.
  06,15,23,26,29,34,35,40,67,78,
  88,99,
  Dan 9 so. Thang neu 120/125 Win.
  06,15,23,26,29,34,40,67,88,
  Dan 8 so. Thang neu 121/125 Win.
  06,15,23,26,29,34,40,67,
  Dan 4 so. Thang neu 122/125 Win.
  15,23,26,34,
  Dan 2 so. Thang neu 123/125 Win.
  15,23,
  Dan 2 so. Thang neu 124/125 Win.
  15,23,
  Dan 1 so. Thang neu 125/125 Win.
  15,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongnam2776 Thích điều này.
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Gia Lai Lần 2
  Dan 88 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,
  65,69,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 87 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,
  69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,
  80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 85 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,61,64,65,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,99,
  Dan 85 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,61,64,65,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,99,
  Dan 85 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,61,64,65,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,99,
  Dan 83 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,61,64,65,70,71,
  72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,
  84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,
  96,97,99,
  Dan 79 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,
  46,49,50,51,53,54,55,56,57,58,
  60,61,64,65,70,71,72,73,74,75,
  77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,
  90,91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 74 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,31,33,35,
  36,37,38,40,41,42,43,46,49,50,
  51,53,54,55,56,58,61,64,65,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,84,85,87,88,90,91,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 71 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,
  14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,
  27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,
  40,41,42,43,46,49,50,51,53,54,
  55,56,58,61,64,65,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,
  87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,
  99,
  Dan 67 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,
  14,15,18,19,20,21,23,24,26,27,
  28,29,30,31,33,35,36,38,40,42,
  43,46,49,50,51,53,54,55,56,58,
  61,64,65,70,71,72,73,74,75,77,
  78,79,80,81,82,84,85,87,88,90,
  91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 64 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,
  14,15,18,19,20,21,23,24,26,27,
  28,29,30,31,33,35,36,38,40,42,
  43,46,50,51,53,54,55,56,58,61,
  64,65,70,71,72,73,74,75,77,78,
  80,81,82,84,85,87,90,91,92,94,
  95,96,97,99,
  Dan 61 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,12,14,
  15,18,19,20,21,23,24,26,27,28,
  29,30,31,33,35,36,38,40,42,43,
  46,50,51,53,54,55,56,58,61,65,
  70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,
  82,84,85,87,90,91,92,94,95,96,
  97,
  Dan 59 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,12,14,
  15,18,19,20,23,24,26,27,28,29,
  30,31,33,35,36,38,40,42,43,46,
  50,51,53,54,55,56,58,65,70,71,
  72,73,74,75,77,78,80,81,82,84,
  85,87,90,91,92,94,95,96,97,
  Dan 54 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,02,03,04,05,08,12,14,15,18,
  19,20,23,24,26,27,28,29,30,31,
  33,35,36,38,40,42,46,51,54,55,
  56,58,65,70,71,72,73,74,75,77,
  78,80,81,82,84,85,87,90,91,92,
  94,95,96,97,
  Dan 50 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,02,03,04,05,08,12,14,15,18,
  19,20,23,24,26,27,28,29,31,33,
  35,36,38,40,42,51,54,55,56,58,
  65,70,71,72,73,74,77,78,80,81,
  82,84,85,87,90,91,92,94,95,97,
  Dan 45 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,02,03,04,05,08,12,14,15,18,
  19,20,23,24,26,27,28,29,31,33,
  35,36,38,40,42,51,54,56,58,65,
  70,71,72,74,77,80,81,82,84,85,
  87,90,91,94,95,
  Dan 42 so. Thang neu 113/125 Win.
  02,03,04,05,08,12,14,15,18,20,
  23,24,26,27,28,29,31,33,35,36,
  40,42,51,54,56,58,65,70,71,72,
  74,77,80,81,82,84,85,87,90,91,
  94,95,
  Dan 37 so. Thang neu 114/125 Win.
  02,03,04,05,08,12,14,18,23,24,
  26,28,29,31,33,35,40,42,54,56,
  58,65,70,71,72,74,77,80,81,82,
  84,85,87,90,91,94,95,
  Dan 31 so. Thang neu 115/125 Win.
  02,03,04,05,08,12,14,23,24,26,
  28,29,31,33,35,40,56,58,70,71,
  72,74,77,80,81,82,84,85,87,90,
  95,
  Dan 24 so. Thang neu 116/125 Win.
  02,03,05,08,12,14,23,24,26,28,
  29,31,40,56,58,70,71,72,74,80,
  82,84,85,87,
  Dan 17 so. Thang neu 117/125 Win.
  02,03,05,12,14,23,24,28,29,31,
  56,71,72,74,80,84,87,
  Dan 16 so. Thang neu 118/125 Win.
  02,03,05,12,23,24,28,29,31,56,
  71,72,74,80,84,87,
  Dan 12 so. Thang neu 119/125 Win.
  03,23,28,29,31,56,71,72,74,80,
  84,87,
  Dan 9 so. Thang neu 120/125 Win.
  03,28,29,56,71,72,80,84,87,
  Dan 8 so. Thang neu 121/125 Win.
  03,28,29,56,71,72,80,87,
  Dan 7 so. Thang neu 122/125 Win.
  03,29,56,71,72,80,87,
  Dan 6 so. Thang neu 123/125 Win.
  29,56,71,72,80,87,
  Dan 6 so. Thang neu 124/125 Win.
  29,56,71,72,80,87,
  Dan 4 so. Thang neu 125/125 Win.
  56,71,72,80,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongnam2776 Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Gia Lai Lần 3
  Dan 89 so. Thang neu 97/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,
  66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu 98/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,
  67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,
  67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,65,66,67,69,
  70,72,73,74,75,76,78,79,80,82,
  83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,60,61,62,66,67,69,70,72,
  73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,12,
  13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,60,
  61,62,66,67,69,70,72,73,74,75,
  76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,
  37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,
  50,51,52,53,56,57,60,61,62,66,
  67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 73 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,30,31,33,34,35,37,
  38,39,42,43,45,47,48,49,50,51,
  52,53,56,57,60,61,62,66,70,72,
  73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 71 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,02,03,04,05,07,08,11,12,13,
  14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,30,31,33,34,37,38,39,
  42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,
  56,57,60,61,62,66,70,72,73,74,
  75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,
  87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 65 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,02,03,04,05,07,11,12,13,14,
  16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,
  30,31,33,34,37,38,39,42,43,47,
  48,49,50,51,52,53,56,57,60,61,
  62,66,72,73,74,75,76,78,79,80,
  82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,02,03,05,07,11,12,13,14,16,
  17,18,19,21,22,24,25,26,27,30,
  31,33,34,37,38,39,42,43,47,48,
  49,50,51,52,53,56,57,60,61,62,
  66,72,73,74,75,76,78,79,80,82,
  85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 60 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,03,05,07,11,12,13,14,16,17,
  18,19,21,22,25,26,27,30,31,33,
  34,37,38,39,42,43,47,48,49,50,
  51,52,53,56,57,60,61,62,66,72,
  73,74,75,76,78,79,80,82,85,87,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,05,07,12,13,14,16,17,18,19,
  21,22,25,26,30,31,33,34,37,38,
  43,47,48,49,50,51,52,53,56,57,
  60,61,62,66,72,73,74,75,76,78,
  79,80,85,87,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 49 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,05,07,13,14,16,17,18,19,21,
  22,25,26,30,31,33,34,37,43,47,
  48,49,50,51,52,53,57,60,61,62,
  66,72,73,74,75,76,78,79,80,85,
  87,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 43 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,05,07,13,14,16,17,18,19,21,
  22,25,26,30,31,33,34,37,43,47,
  48,49,50,51,52,53,57,60,61,62,
  66,74,75,76,78,79,80,85,87,92,
  93,94,96,
  Dan 33 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,07,13,16,17,19,21,22,25,30,
  31,33,37,43,47,48,49,50,51,52,
  53,57,60,61,62,66,74,75,79,80,
  85,93,94,
  Dan 29 so. Thang neu 113/125 Win.
  00,07,13,16,19,21,22,25,30,31,
  33,37,43,47,49,50,52,53,57,60,
  61,62,66,74,75,79,80,85,93,
  Dan 21 so. Thang neu 114/125 Win.
  00,07,13,19,21,22,25,30,31,43,
  47,49,50,52,53,60,62,66,75,80,
  93,
  Dan 20 so. Thang neu 115/125 Win.
  00,07,13,19,21,22,25,30,31,43,
  47,50,52,53,60,62,66,75,80,93,
  Dan 18 so. Thang neu 116/125 Win.
  00,07,13,19,25,30,31,43,47,50,
  52,53,60,62,66,75,80,93,
  Dan 16 so. Thang neu 117/125 Win.
  00,07,13,25,30,31,43,47,52,53,
  60,62,66,75,80,93,
  Dan 8 so. Thang neu 118/125 Win.
  07,25,31,43,47,52,62,66,
  Dan 8 so. Thang neu 119/125 Win.
  07,25,31,43,47,52,62,66,
  Dan 8 so. Thang neu 120/125 Win.
  07,25,31,43,47,52,62,66,
  Dan 7 so. Thang neu 121/125 Win.
  07,25,31,43,47,52,66,
  Dan 7 so. Thang neu 122/125 Win.
  07,25,31,43,47,52,66,
  Dan 6 so. Thang neu 123/125 Win.
  07,25,31,43,47,66,
  Dan 6 so. Thang neu 124/125 Win.
  07,25,31,43,47,66,
  Dan 5 so. Thang neu 125/125 Win.
  07,31,43,47,66,
   
  thanhfeu, chuotcondethuong, Duck80 and 1 người khác Thích điều này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Gia Lai Lần 4
  Dan 87 so. Thang neu 100/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,69,
  70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 101/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,
  55,56,57,58,59,61,62,63,64,69,
  70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 102/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,
  56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,
  71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 103/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,
  56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,
  71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 104/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,
  57,58,59,61,64,69,70,71,72,73,
  74,76,77,78,80,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 105/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,
  58,59,61,64,69,70,71,72,73,74,
  76,77,78,80,83,84,85,86,87,88,
  90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 106/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,13,
  14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,
  49,51,52,54,55,56,57,58,59,61,
  64,69,70,71,72,73,74,76,77,78,
  80,83,84,85,86,87,88,90,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 107/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,13,
  14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,
  27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,
  39,40,42,43,45,47,48,51,52,54,
  55,56,57,58,59,61,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,80,83,84,85,86,
  87,88,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 108/125 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,13,
  14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,
  27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,
  40,42,43,45,47,48,51,52,54,55,
  57,58,59,69,70,71,72,73,74,76,
  77,78,83,84,85,86,87,88,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 56 so. Thang neu 109/125 Win.
  02,03,04,05,07,09,11,13,15,16,
  17,19,22,23,24,26,28,31,32,33,
  34,36,37,38,39,40,42,45,47,48,
  51,52,54,55,57,58,59,69,70,71,
  72,73,74,76,77,78,84,85,86,87,
  88,93,94,97,98,99,
  Dan 48 so. Thang neu 110/125 Win.
  02,03,04,05,07,13,15,16,17,19,
  22,23,24,26,28,31,32,33,34,36,
  37,39,42,47,48,51,52,54,55,58,
  59,69,70,71,72,73,74,76,77,78,
  84,85,86,87,93,94,97,99,
  Dan 46 so. Thang neu 111/125 Win.
  02,04,05,07,13,15,16,17,19,22,
  23,24,28,31,32,33,34,36,37,39,
  42,47,48,51,52,54,55,58,59,69,
  70,71,72,73,74,76,77,78,84,85,
  86,87,93,94,97,99,
  Dan 41 so. Thang neu 112/125 Win.
  02,04,07,13,15,16,17,19,22,23,
  24,28,32,33,34,36,37,39,48,51,
  52,54,55,58,59,69,70,71,72,73,
  74,76,77,78,84,85,86,87,93,94,
  97,
  Dan 35 so. Thang neu 113/125 Win.
  02,04,07,13,15,16,17,19,22,23,
  24,28,32,36,37,39,48,51,52,55,
  58,69,70,72,73,74,76,77,78,84,
  85,86,93,94,97,
  Dan 26 so. Thang neu 114/125 Win.
  02,04,07,13,16,17,22,23,24,28,
  32,36,39,48,51,52,55,58,69,70,
  72,76,78,84,86,94,
  Dan 24 so. Thang neu 115/125 Win.
  02,07,13,16,17,22,23,24,28,32,
  36,39,48,51,52,55,58,69,72,76,
  78,84,86,94,
  Dan 19 so. Thang neu 116/125 Win.
  02,07,13,16,17,22,24,32,36,39,
  48,51,52,55,58,72,76,78,94,
  Dan 19 so. Thang neu 117/125 Win.
  02,07,13,16,17,22,24,32,36,39,
  48,51,52,55,58,72,76,78,94,
  Dan 16 so. Thang neu 118/125 Win.
  02,07,13,16,17,22,24,32,36,48,
  51,55,58,72,76,78,
  Dan 14 so. Thang neu 119/125 Win.
  02,07,17,22,24,32,36,48,51,55,
  58,72,76,78,
  Dan 11 so. Thang neu 120/125 Win.
  02,07,17,22,36,51,55,58,72,76,
  78,
  Dan 11 so. Thang neu 121/125 Win.
  02,07,17,22,36,51,55,58,72,76,
  78,
  Dan 7 so. Thang neu 122/125 Win.
  02,07,17,22,36,58,72,
  Dan 5 so. Thang neu 123/125 Win.
  02,07,17,22,36,
  Dan 3 so. Thang neu 124/125 Win.
  07,22,36,
  Dan 3 so. Thang neu 125/125 Win.
  07,22,36,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongnam2776 Thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Gia Lai Lần 5
  Dan 87 so. Thang neu 99/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,
  66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,93,94,96,99,
  Dan 86 so. Thang neu 100/125 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,57,59,60,61,62,63,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  90,91,93,94,96,99,
  Dan 84 so. Thang neu 101/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,50,51,52,53,54,55,
  57,59,60,61,62,63,65,66,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  93,94,96,99,
  Dan 81 so. Thang neu 102/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,
  59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,
  83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,
  96,
  Dan 79 so. Thang neu 103/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,
  59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,
  71,73,74,76,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,88,90,91,93,94,96,
  Dan 74 so. Thang neu 104/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,45,47,48,
  50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,
  62,63,65,66,67,69,70,71,73,74,
  76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,
  90,91,94,96,
  Dan 73 so. Thang neu 105/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,21,24,
  25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,45,47,48,50,
  51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,
  63,65,66,67,69,70,71,73,74,76,
  79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,94,96,
  Dan 68 so. Thang neu 106/125 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,16,17,19,20,21,24,25,
  26,27,28,29,31,33,34,35,37,38,
  42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,
  55,57,59,60,61,62,63,65,66,67,
  69,70,71,73,74,76,79,80,82,83,
  84,85,86,87,88,91,94,96,
  Dan 64 so. Thang neu 107/125 Win.
  00,03,05,06,07,08,09,10,11,12,
  14,16,17,19,20,21,24,25,26,27,
  28,29,31,33,34,35,37,38,42,43,
  45,47,48,50,51,53,54,55,57,59,
  60,61,62,65,66,67,69,70,71,73,
  74,76,79,80,82,83,84,85,86,87,
  88,91,94,96,
  Dan 59 so. Thang neu 108/125 Win.
  00,03,05,06,07,08,09,10,11,14,
  16,17,19,20,21,24,25,26,27,28,
  29,31,33,34,35,37,38,43,45,47,
  48,50,51,53,54,55,57,59,60,61,
  62,65,66,67,69,70,71,79,80,82,
  83,84,85,86,87,88,91,94,96,
  Dan 52 so. Thang neu 109/125 Win.
  00,03,05,06,07,08,09,10,14,17,
  19,20,21,24,25,26,27,28,29,33,
  34,37,38,43,45,47,50,51,53,54,
  55,59,60,61,62,65,66,69,70,71,
  79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,
  94,96,
  Dan 50 so. Thang neu 110/125 Win.
  00,03,05,06,07,08,09,10,14,19,
  20,21,24,25,26,27,28,29,33,34,
  37,38,43,47,50,51,53,54,55,59,
  60,61,62,65,66,69,70,71,79,80,
  82,83,84,85,86,87,88,91,94,96,
  Dan 46 so. Thang neu 111/125 Win.
  00,03,05,06,07,08,09,10,14,19,
  21,24,25,26,27,33,34,37,38,43,
  47,50,51,53,54,55,59,60,61,62,
  65,66,69,70,71,79,82,83,84,85,
  86,87,88,91,94,96,
  Dan 44 so. Thang neu 112/125 Win.
  00,03,05,06,07,08,09,14,19,21,
  24,25,26,27,33,34,37,38,43,50,
  51,53,54,55,59,60,61,62,65,66,
  69,70,71,79,82,83,84,85,86,87,
  88,91,94,96,
  Dan 35 so. Thang neu 113/125 Win.
  00,03,05,07,08,09,14,19,21,24,
  26,27,33,34,37,38,43,50,53,54,
  55,59,61,62,65,71,79,82,83,84,
  86,87,88,94,96,
  Dan 31 so. Thang neu 114/125 Win.
  00,03,05,07,08,09,14,19,21,24,
  26,27,33,37,38,43,50,53,54,55,
  59,61,65,79,83,84,86,87,88,94,
  96,
  Dan 28 so. Thang neu 115/125 Win.
  00,03,05,08,09,14,19,21,24,26,
  27,33,37,43,50,53,54,55,59,61,
  65,79,83,86,87,88,94,96,
  Dan 25 so. Thang neu 116/125 Win.
  00,03,05,08,09,19,21,24,26,27,
  33,37,43,50,53,55,59,65,79,83,
  86,87,88,94,96,
  Dan 22 so. Thang neu 117/125 Win.
  00,03,08,09,19,21,24,26,27,37,
  43,50,53,55,59,65,79,83,87,88,
  94,96,
  Dan 19 so. Thang neu 118/125 Win.
  00,03,08,09,19,21,24,26,27,37,
  43,50,53,55,59,79,83,88,96,
  Dan 17 so. Thang neu 119/125 Win.
  00,03,08,09,19,21,24,26,27,37,
  43,50,53,59,79,88,96,
  Dan 12 so. Thang neu 120/125 Win.
  00,03,09,19,24,37,43,53,59,79,
  88,96,
  Dan 11 so. Thang neu 121/125 Win.
  00,03,09,19,37,43,53,59,79,88,
  96,
  Dan 10 so. Thang neu 122/125 Win.
  00,03,09,19,37,43,53,79,88,96,
  Dan 8 so. Thang neu 123/125 Win.
  00,03,09,37,43,53,79,88,
  Dan 7 so. Thang neu 124/125 Win.
  00,03,09,37,43,53,88,
  Dan 5 so. Thang neu 125/125 Win.
  00,03,09,43,88,
   
  thanhfeu, chuotcondethuongnam2776 Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua.net