quảng cáo kqxs full 2

XSMN THỨ 6 NGÀY 11/06/2021: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 10/6/21.

Lượt xem: 1,123

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,940
  Được thích:
  17,903
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 6 NGÀY 11/06/2021: BÌNH DƯƠNG
  LOTTO : 88

  ĐB : 88
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT VĨNH LONG
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,
  84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,41,42,43,46,
  47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,74,75,77,78,80,81,82,
  83,84,86,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,
  49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,
  62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,77,78,80,81,82,84,86,88,
  90,91,93,95,96,98,99,
  Dan 72 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,11,15,
  16,17,18,19,20,21,24,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,
  41,42,43,46,47,48,49,50,52,53,
  54,56,57,58,59,61,62,63,64,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,
  80,81,82,84,86,88,90,91,93,95,
  96,99,
  Dan 63 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,03,04,05,08,09,10,11,16,17,
  18,19,20,21,24,27,28,29,30,32,
  33,34,35,37,38,39,41,42,43,46,
  47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,
  61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,
  74,75,77,78,80,81,82,84,86,88,
  90,95,99,
  Dan 53 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,03,04,08,09,10,11,16,17,18,
  20,21,24,27,28,29,30,32,33,34,
  35,37,38,39,41,43,46,47,48,49,
  52,53,54,56,57,58,61,62,63,64,
  68,70,72,77,80,81,82,84,86,88,
  90,95,99,
  Dan 45 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,03,04,08,09,10,11,17,18,20,
  21,24,27,28,29,30,32,33,34,37,
  38,39,41,43,46,47,48,49,53,54,
  56,57,58,61,62,63,68,70,72,81,
  82,86,88,90,95,
  Dan 42 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,03,04,08,09,10,11,17,18,20,
  21,24,27,28,29,30,32,34,37,38,
  41,43,46,47,48,49,53,54,56,57,
  58,61,62,63,70,72,81,82,86,88,
  90,95,
  Dan 35 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,03,04,08,09,10,11,17,24,27,
  28,29,30,34,38,41,43,46,47,48,
  49,53,54,56,58,61,62,63,70,72,
  81,82,86,88,95,
  Dan 24 so. Thang neu 53/100 Win.
  03,04,08,10,17,24,27,28,29,30,
  34,38,41,43,48,49,56,58,62,63,
  72,82,86,95,
  Dan 17 so. Thang neu 54/100 Win.
  03,04,08,17,24,27,28,30,38,43,
  48,49,56,72,82,86,95,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  03,04,08,17,24,27,28,30,38,43,
  48,56,72,82,86,95,
  Dan 16 so. Thang neu 56/100 Win.
  03,04,08,17,24,27,28,30,38,43,
  48,56,72,82,86,95,
  Dan 15 so. Thang neu 57/100 Win.
  03,04,17,24,27,28,30,38,43,48,
  56,72,82,86,95,
  Dan 12 so. Thang neu 58/100 Win.
  03,04,17,27,28,30,38,43,48,56,
  72,95,
  Dan 9 so. Thang neu 59/100 Win.
  03,04,17,27,30,38,43,48,56,
  Dan 7 so. Thang neu 60/100 Win.
  03,04,27,30,38,43,48,
  Dan 6 so. Thang neu 61/100 Win.
  03,27,30,38,43,48,
  Dan 4 so. Thang neu 62/100 Win.
  03,27,38,48,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  27,38,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  27,
   
  Hang123 thích bài này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT BÌNH DƯƠNG
  Dan 95 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,
  88,89,90,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,36,37,38,39,41,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,36,37,39,41,43,44,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,
  84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,30,31,32,33,36,
  37,39,41,44,46,48,49,50,51,55,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,
  80,82,84,85,88,89,90,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,
  14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,28,30,32,36,37,39,41,46,49,
  50,51,55,57,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,
  77,78,82,84,85,88,93,94,96,97,
  99,
  Dan 56 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,
  14,17,18,19,20,22,23,24,25,28,
  32,36,37,39,46,49,50,51,55,57,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,75,76,77,78,82,84,
  88,93,94,96,97,99,
  Dan 46 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,03,06,07,08,10,11,12,14,
  17,18,19,20,22,23,24,25,28,32,
  36,37,46,49,50,51,55,59,60,62,
  63,64,65,66,67,68,73,75,76,78,
  82,84,93,96,97,99,
  Dan 36 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,02,03,06,07,08,11,12,18,19,
  20,22,23,24,25,28,36,37,50,51,
  59,60,63,64,65,66,67,68,73,75,
  76,78,82,84,96,97,
  Dan 33 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,03,06,07,08,11,12,18,19,20,
  22,23,24,25,28,36,37,50,51,59,
  63,64,65,66,67,68,73,75,76,78,
  82,96,97,
  Dan 27 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,08,11,12,18,19,20,22,23,24,
  28,36,37,50,51,59,63,64,65,67,
  68,73,75,76,78,82,96,
  Dan 23 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,08,11,12,18,22,23,24,28,37,
  50,51,59,64,65,67,68,73,75,76,
  78,82,96,
  Dan 17 so. Thang neu 55/100 Win.
  08,11,12,18,23,24,37,59,64,65,
  67,68,73,76,78,82,96,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  08,11,12,18,24,37,59,64,65,68,
  73,76,78,96,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  11,12,18,24,37,65,73,78,96,
  Dan 8 so. Thang neu 58/100 Win.
  11,12,18,37,65,73,78,96,
  Dan 6 so. Thang neu 59/100 Win.
  11,12,18,65,78,96,
  Dan 3 so. Thang neu 60/100 Win.
  11,18,96,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  18,96,
  Dan 1 so. Thang neu 62/100 Win.
  96,
   
  Hang123 thích bài này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT TRÀ VINH
  Dan 91 so. Thang neu 42/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 88 so. Thang neu 43/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,82,83,84,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 44/100 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,42,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,82,
  83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 45/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,
  14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,42,43,44,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,
  62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,77,78,79,82,83,84,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 46/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,
  14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,
  38,42,43,44,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,59,60,61,62,64,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,
  78,79,82,83,84,86,88,89,90,92,
  93,94,96,97,98,
  Dan 73 so. Thang neu 47/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,
  14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,
  38,42,43,44,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,59,60,61,62,64,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,
  82,83,84,86,88,89,90,92,93,94,
  96,97,98,
  Dan 71 so. Thang neu 48/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,
  14,15,16,18,20,21,22,23,25,26,
  27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,59,60,61,62,64,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,77,82,83,
  84,86,88,89,90,92,93,94,96,97,
  98,
  Dan 66 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,10,12,14,
  15,16,18,20,21,22,23,25,26,27,
  29,30,31,32,33,34,35,37,38,42,
  43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,59,60,61,62,64,66,68,69,
  70,71,72,74,75,77,82,84,86,88,
  89,92,93,94,96,97,
  Dan 57 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,04,05,07,08,10,12,14,16,18,
  20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,
  33,34,35,37,38,42,43,44,46,48,
  49,50,51,53,54,56,59,60,61,62,
  64,66,68,69,70,74,75,77,84,86,
  88,89,92,93,94,96,97,
  Dan 50 so. Thang neu 51/100 Win.
  01,04,05,08,10,12,14,18,20,21,
  22,23,25,26,27,30,31,33,34,35,
  37,38,43,44,46,48,49,53,54,56,
  59,60,61,64,66,68,69,70,74,75,
  77,84,86,88,89,92,93,94,96,97,
  Dan 39 so. Thang neu 52/100 Win.
  01,04,05,10,12,14,18,20,21,22,
  23,25,26,31,33,34,35,37,43,44,
  46,48,49,59,60,61,64,68,69,70,
  74,75,84,86,88,89,92,96,97,
  Dan 31 so. Thang neu 53/100 Win.
  01,04,05,10,12,14,18,21,22,25,
  26,33,34,35,43,44,48,49,60,61,
  64,68,69,70,74,75,86,88,92,96,
  97,
  Dan 24 so. Thang neu 54/100 Win.
  01,04,10,12,14,22,25,33,34,35,
  43,48,49,60,61,64,68,70,74,75,
  88,92,96,97,
  Dan 17 so. Thang neu 55/100 Win.
  10,12,14,22,25,33,34,35,43,48,
  49,60,61,74,75,96,97,
  Dan 12 so. Thang neu 56/100 Win.
  10,12,14,22,25,34,43,48,60,75,
  96,97,
  Dan 9 so. Thang neu 57/100 Win.
  14,22,25,34,43,48,60,75,97,
  Dan 5 so. Thang neu 58/100 Win.
  22,25,34,48,97,
  Dan 3 so. Thang neu 59/100 Win.
  22,25,48,
  Dan 1 so. Thang neu 60/100 Win.
  25,
   
  Hang123 thích bài này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT GIA LAI
  Dan 95 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,
  98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,05,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,18,20,21,22,23,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,
  58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,05,09,10,11,12,13,
  14,15,16,18,20,21,22,23,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,55,56,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,05,09,10,11,12,13,
  14,15,16,18,20,21,22,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,55,56,60,62,
  63,64,65,67,68,69,70,73,74,76,
  78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,03,05,09,10,11,12,13,14,
  15,16,18,20,21,22,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,55,56,60,62,63,64,
  65,68,70,73,74,76,78,79,80,81,
  83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,03,05,09,10,11,12,13,14,
  16,18,20,21,22,25,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,41,43,
  44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,
  56,60,62,63,64,65,68,70,73,74,
  76,78,79,80,81,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 57 so. Thang neu 49/100 Win.
  01,09,10,11,13,14,16,18,20,21,
  22,27,28,29,30,31,32,33,35,36,
  37,39,41,43,44,45,46,48,49,52,
  53,55,56,60,62,63,65,68,70,73,
  74,76,79,80,81,85,86,88,89,90,
  91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 49 so. Thang neu 50/100 Win.
  01,09,10,11,13,14,16,18,20,21,
  22,28,30,31,32,33,36,37,39,41,
  43,45,46,48,49,52,53,55,56,60,
  62,63,65,68,73,74,76,79,81,85,
  88,89,90,91,93,94,95,98,99,
  Dan 43 so. Thang neu 51/100 Win.
  09,10,11,13,14,16,18,20,22,28,
  30,31,32,33,36,37,39,41,43,45,
  46,48,52,53,56,60,62,65,68,73,
  74,76,79,81,85,88,90,91,93,94,
  95,98,99,
  Dan 36 so. Thang neu 52/100 Win.
  09,10,11,14,16,18,20,22,28,30,
  31,32,33,36,39,41,45,48,52,53,
  56,60,62,65,68,73,74,79,81,85,
  88,91,93,94,98,99,
  Dan 27 so. Thang neu 53/100 Win.
  10,11,16,18,20,28,31,32,36,39,
  41,45,48,52,53,60,62,65,73,74,
  79,81,85,91,93,94,99,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  10,11,16,20,31,39,41,45,48,52,
  53,60,62,65,73,74,79,81,91,93,
  94,99,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  10,20,31,39,41,45,48,52,60,65,
  73,74,91,93,94,99,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  10,20,31,39,41,45,48,52,65,91,
  93,94,99,
  Dan 11 so. Thang neu 57/100 Win.
  10,20,31,39,41,45,52,65,91,93,
  94,
  Dan 9 so. Thang neu 58/100 Win.
  10,20,31,39,41,45,52,65,91,
  Dan 7 so. Thang neu 59/100 Win.
  10,20,41,45,52,65,91,
  Dan 5 so. Thang neu 60/100 Win.
  20,41,45,52,91,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  41,91,
  Dan 1 so. Thang neu 62/100 Win.
  41,
   
  Hang123 thích bài này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆ NINH THUẬN
  Dan 93 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,
  97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,57,58,59,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,
  93,95,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,61,62,63,67,68,69,70,
  71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,
  85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,
  97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,40,42,44,45,46,47,
  48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,
  61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,
  75,76,77,78,79,80,82,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,11,13,14,
  15,16,17,18,19,23,24,25,27,28,
  29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,
  42,44,46,47,50,52,53,54,55,57,
  58,59,61,62,63,67,68,69,70,71,
  72,73,75,76,77,78,79,82,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  99,
  Dan 64 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,11,13,14,
  15,16,17,18,23,24,25,27,29,30,
  31,33,34,35,36,38,39,40,42,44,
  46,47,50,52,53,54,55,58,59,61,
  67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,
  78,79,82,85,87,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,02,03,05,06,07,11,13,14,15,
  16,17,18,23,24,25,27,29,30,31,
  33,34,35,36,38,39,40,42,44,46,
  47,50,52,53,54,55,58,59,61,68,
  69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,
  82,85,87,90,91,92,93,96,97,98,
  99,
  Dan 51 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,02,03,05,07,13,14,16,17,18,
  23,24,29,30,31,33,35,36,39,40,
  42,44,47,50,52,53,54,55,58,59,
  61,69,71,72,73,75,76,77,78,79,
  82,85,87,90,91,92,93,96,97,98,
  99,
  Dan 42 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,02,03,05,14,16,18,23,24,31,
  33,35,36,39,40,42,44,52,53,54,
  55,58,59,71,72,73,75,76,77,78,
  79,82,85,87,90,91,92,93,96,97,
  98,99,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,02,03,05,14,16,23,24,31,33,
  35,36,39,40,42,53,54,55,58,59,
  72,73,75,76,77,78,79,82,85,90,
  91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,02,03,05,14,16,23,24,31,33,
  35,36,42,53,54,58,59,73,76,79,
  82,85,90,91,92,93,97,99,
  Dan 22 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,05,14,23,24,31,33,35,36,42,
  54,59,73,76,79,82,85,90,91,92,
  97,99,
  Dan 18 so. Thang neu 55/100 Win.
  00,05,14,23,24,33,35,36,42,54,
  59,73,85,90,91,92,97,99,
  Dan 17 so. Thang neu 56/100 Win.
  00,05,14,23,33,35,36,42,54,59,
  73,85,90,91,92,97,99,
  Dan 14 so. Thang neu 57/100 Win.
  00,05,23,33,35,36,54,59,73,85,
  90,92,97,99,
  Dan 10 so. Thang neu 58/100 Win.
  00,05,33,35,36,73,85,90,92,97,
  Dan 7 so. Thang neu 59/100 Win.
  00,05,33,35,85,92,97,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  05,33,35,85,
  Dan 2 so. Thang neu 61/100 Win.
  05,33,
  Dan 1 so. Thang neu 62/100 Win.
  05,
   
  Hang123 thích bài này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  GIAI NHẤT MIỀN BẮC
  Dan 94 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 88 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 82 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,73,75,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,93,95,96,
  97,99,
  Dan 72 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,12,
  13,14,17,18,20,21,24,25,26,29,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,71,73,75,78,81,
  82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,
  96,99,
  Dan 61 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,01,02,04,08,09,12,13,14,17,
  18,20,21,24,25,26,29,31,32,33,
  34,36,38,39,40,42,43,44,45,48,
  50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,71,73,75,
  81,82,85,86,87,88,89,91,95,96,
  99,
  Dan 55 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,01,02,04,08,09,12,13,14,17,
  18,20,21,25,29,31,32,33,34,36,
  38,39,40,42,43,44,45,48,50,51,
  52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,68,71,75,81,82,85,86,
  87,88,89,95,96,
  Dan 50 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,01,02,04,08,12,13,14,17,18,
  20,21,25,29,31,32,33,34,39,42,
  43,44,45,48,50,51,52,53,55,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,71,
  75,81,82,85,86,87,88,89,95,96,
  Dan 44 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,04,08,12,13,14,17,18,20,21,
  25,29,31,32,33,34,39,42,43,44,
  45,48,50,51,52,55,58,59,60,61,
  62,63,64,66,67,71,75,81,85,86,
  87,88,89,96,
  Dan 37 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,08,12,13,14,17,20,21,25,31,
  32,33,34,39,42,43,44,48,50,51,
  52,55,59,61,62,63,64,66,67,71,
  75,81,85,86,87,88,96,
  Dan 28 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,12,13,21,25,32,34,39,42,43,
  44,48,50,52,55,59,61,62,63,64,
  66,67,75,81,85,86,88,96,
  Dan 18 so. Thang neu 54/100 Win.
  00,12,13,21,25,32,39,50,52,55,
  61,62,64,67,75,81,86,88,
  Dan 16 so. Thang neu 55/100 Win.
  12,21,25,32,39,50,52,55,61,62,
  64,67,75,81,86,88,
  Dan 13 so. Thang neu 56/100 Win.
  12,21,25,32,39,50,55,61,62,75,
  81,86,88,
  Dan 8 so. Thang neu 57/100 Win.
  21,32,39,50,55,61,81,86,
  Dan 4 so. Thang neu 58/100 Win.
  21,61,81,86,
  Dan 4 so. Thang neu 59/100 Win.
  21,61,81,86,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  21,61,81,86,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  21,81,86,
  Dan 3 so. Thang neu 62/100 Win.
  21,81,86,
  Dan 2 so. Thang neu 63/100 Win.
  81,86,
  Dan 1 so. Thang neu 64/100 Win.
  81,
   
  Hang123 thích bài này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
  Dan 94 so. Thang neu 42/100 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 43/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 44/100 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 45/100 Win.
  00,02,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,
  25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,89,90,91,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 46/100 Win.
  00,02,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,25,27,
  28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,
  52,54,56,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,83,85,86,87,89,
  90,91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 47/100 Win.
  00,02,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,25,27,
  28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,
  52,54,56,58,59,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,83,85,86,87,89,90,91,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 67 so. Thang neu 48/100 Win.
  00,02,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,16,18,19,21,22,25,27,28,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,
  56,58,59,63,64,65,66,70,71,72,
  73,74,76,77,78,83,85,87,89,90,
  91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 60 so. Thang neu 49/100 Win.
  00,05,06,08,09,12,13,14,16,18,
  21,22,25,27,28,30,31,33,34,35,
  36,38,40,41,42,44,45,47,48,49,
  50,51,52,54,56,58,59,63,64,65,
  66,70,71,72,73,74,76,77,78,85,
  87,89,90,91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 52 so. Thang neu 50/100 Win.
  00,05,06,08,09,13,14,16,18,21,
  27,28,30,31,33,34,35,36,38,40,
  42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,
  56,59,63,64,66,70,71,72,73,74,
  76,78,85,87,89,90,91,93,94,97,
  98,99,
  Dan 45 so. Thang neu 51/100 Win.
  00,05,06,08,09,13,14,18,21,27,
  28,30,31,34,35,36,38,40,42,44,
  48,49,50,51,52,54,56,59,63,66,
  70,71,72,73,74,76,78,85,87,89,
  90,93,94,97,99,
  Dan 32 so. Thang neu 52/100 Win.
  00,09,13,14,18,21,27,30,31,34,
  36,38,40,44,52,54,56,59,63,66,
  70,71,72,73,74,76,78,89,90,93,
  97,99,
  Dan 25 so. Thang neu 53/100 Win.
  00,09,13,14,18,21,27,34,36,38,
  40,52,54,56,59,63,66,70,71,73,
  74,76,78,93,97,
  Dan 18 so. Thang neu 54/100 Win.
  18,27,34,36,38,40,52,54,56,59,
  63,66,70,71,74,78,93,97,
  Dan 14 so. Thang neu 55/100 Win.
  18,34,36,40,52,54,56,59,70,71,
  74,78,93,97,
  Dan 14 so. Thang neu 56/100 Win.
  18,34,36,40,52,54,56,59,70,71,
  74,78,93,97,
  Dan 10 so. Thang neu 57/100 Win.
  18,36,40,54,56,70,71,78,93,97,
  Dan 7 so. Thang neu 58/100 Win.
  18,40,54,56,71,78,97,
  Dan 6 so. Thang neu 59/100 Win.
  40,54,56,71,78,97,
  Dan 4 so. Thang neu 60/100 Win.
  40,56,78,97,
  Dan 3 so. Thang neu 61/100 Win.
  56,78,97,
  Dan 2 so. Thang neu 62/100 Win.
  78,97,
  Dan 1 so. Thang neu 63/100 Win.
  78,
   
  Hang123minhnhi020416 thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,81,82,84,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,15,18,19,20,21,22,24,
  25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,
  38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,
  62,63,66,67,68,70,71,72,74,75,
  76,77,78,81,82,84,86,87,88,89,
  90,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,13,15,18,19,20,21,22,24,25,
  29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,
  68,71,72,74,75,77,78,81,82,84,
  88,89,90,92,93,95,96,97,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,
  13,15,18,19,20,22,24,25,29,30,
  31,32,33,35,37,38,42,44,46,48,
  50,51,55,56,58,59,60,62,63,66,
  67,68,71,72,74,75,78,81,82,84,
  88,89,90,92,93,95,96,97,
  Dan 48 so:
  01,02,03,05,09,10,13,15,18,19,
  20,22,25,29,31,32,33,35,37,42,
  44,46,48,50,51,55,56,58,59,62,
  63,66,68,71,72,74,75,78,81,82,
  84,88,89,90,92,93,95,97,
  Dan 38 so:
  01,03,09,10,15,18,19,20,22,29,
  32,33,35,37,42,44,46,50,51,55,
  56,58,59,62,63,66,68,71,72,75,
  78,81,82,89,92,93,95,97,
  Dan 28 so:
  01,09,15,18,20,22,32,33,35,37,
  42,46,50,51,56,58,63,68,72,75,
  78,81,82,89,92,93,95,97,
  Dan 18 so:
  01,09,18,22,37,46,51,56,58,68,
  72,75,81,82,92,93,95,97,
  Dan 08 so:
  01,09,22,37,81,93,95,97,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,36,37,39,40,41,43,44,45,46,
  48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,03,04,06,07,08,09,11,12,13,
  14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,
  29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,
  41,44,45,46,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,03,07,08,11,12,13,14,15,18,
  19,20,21,22,23,24,26,29,30,31,
  32,33,36,37,39,40,41,44,45,46,
  49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,
  85,86,87,92,93,94,97,98,
  Dan 58 so:
  01,07,08,11,12,13,14,15,18,19,
  20,21,22,23,24,26,29,31,32,33,
  36,39,40,41,44,45,46,51,52,53,
  54,55,56,57,59,61,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,
  84,85,86,87,92,93,94,98,
  Dan 48 so:
  07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,
  21,22,24,26,29,32,33,36,40,41,
  44,45,46,51,52,53,56,57,59,61,
  66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,
  79,81,82,84,85,86,93,94,
  Dan 38 so:
  07,12,13,14,15,18,20,24,26,29,
  32,33,36,40,41,45,46,51,52,56,
  57,59,61,66,67,68,69,71,73,74,
  75,78,79,81,82,84,93,94,
  Dan 28 so:
  12,13,14,15,18,20,24,29,32,33,
  40,41,45,52,56,61,68,69,71,73,
  74,75,78,81,82,84,93,94,
  Dan 18 so:
  14,15,18,29,40,41,45,56,61,68,
  71,73,74,75,81,82,84,93,
  Dan 08 so:
  15,41,56,68,74,75,81,82,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,39,40,42,43,44,45,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,21,22,24,27,28,
  29,30,33,34,35,36,37,39,40,43,
  44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,05,06,08,09,10,12,13,
  14,15,16,21,22,24,27,29,30,33,
  34,35,36,37,39,40,43,44,45,48,
  49,50,51,52,53,54,55,57,59,61,
  62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,
  75,76,77,78,79,80,81,82,84,87,
  89,90,91,92,93,95,96,99,
  Dan 58 so:
  00,02,06,08,09,10,12,16,21,22,
  24,27,29,30,33,34,35,36,37,39,
  40,44,45,49,50,51,53,54,55,57,
  59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,
  72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,
  87,89,90,91,92,93,95,96,
  Dan 48 so:
  00,06,09,10,12,16,21,24,29,30,
  33,34,35,37,39,40,44,49,50,51,
  53,54,55,57,61,62,63,64,65,67,
  70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,
  84,87,89,90,91,92,93,95,
  Dan 38 so:
  00,06,09,10,12,16,33,34,35,37,
  39,40,49,50,51,53,54,55,57,61,
  63,64,65,67,70,71,72,73,75,76,
  79,80,81,87,89,90,91,95,
  Dan 28 so:
  00,06,10,12,16,33,34,37,39,40,
  49,50,51,53,54,55,57,63,67,72,
  75,76,81,87,89,90,91,95,
  Dan 18 so:
  06,10,16,39,49,50,51,53,54,55,
  57,63,67,75,76,81,87,95,
  Dan 08 so:
  16,49,50,51,54,57,67,81,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,95,96,97,98,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,03,06,07,08,09,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,61,63,64,65,66,67,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,
  85,86,87,90,93,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,01,03,07,08,09,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,36,39,40,
  42,44,45,46,48,50,51,52,55,56,
  57,58,59,61,64,65,66,67,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,
  85,86,87,90,93,96,97,98,
  Dan 58 so:
  00,03,07,09,11,12,13,14,15,17,
  18,21,22,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,39,40,42,44,45,46,48,
  50,51,52,55,56,57,58,59,61,64,
  65,66,67,70,71,73,74,75,76,78,
  79,81,84,85,87,90,96,97,
  Dan 48 so:
  03,07,09,11,13,14,15,17,18,21,
  22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  39,40,42,44,45,46,48,50,51,52,
  55,57,64,65,66,67,70,71,73,74,
  75,76,81,84,87,90,96,97,
  Dan 38 so:
  03,07,09,11,17,18,21,22,24,25,
  27,28,29,30,32,33,39,40,42,44,
  45,46,48,50,51,52,55,57,64,67,
  73,74,75,81,84,87,90,97,
  Dan 28 so:
  07,17,25,27,29,30,32,33,39,40,
  42,44,45,46,48,50,51,52,57,64,
  73,74,75,81,84,87,90,97,
  Dan 18 so:
  07,17,27,29,32,39,40,42,44,45,
  48,50,51,52,64,73,81,90,
  Dan 08 so:
  27,29,39,42,48,52,73,81,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,
  50,52,53,54,57,58,59,60,61,62,
  65,67,69,70,71,72,73,75,77,78,
  79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,19,22,24,25,27,28,
  29,30,31,32,34,35,37,38,40,42,
  43,46,47,48,49,50,52,54,57,58,
  59,60,61,62,67,69,70,71,73,75,
  77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 58 so:
  00,01,04,05,06,07,09,12,13,14,
  15,17,19,22,25,27,28,29,31,32,
  34,37,38,40,42,43,47,48,49,50,
  52,54,57,58,59,60,61,62,67,69,
  71,73,75,77,79,81,83,85,86,87,
  89,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 48 so:
  00,01,05,06,07,09,12,13,15,17,
  19,22,28,29,32,34,40,42,43,47,
  48,49,50,54,58,59,60,61,62,67,
  69,71,73,75,79,81,83,85,86,87,
  89,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 38 so:
  00,01,05,06,07,12,13,17,19,22,
  28,34,40,42,43,47,48,58,59,60,
  61,62,67,69,71,73,75,79,81,83,
  85,89,91,93,94,95,96,97,
  Dan 28 so:
  00,05,06,07,12,13,17,22,28,34,
  40,42,43,47,58,59,60,61,62,69,
  71,73,79,81,89,94,95,96,
  Dan 18 so:
  00,07,12,13,28,34,43,47,58,60,
  61,62,71,79,81,89,94,95,
  Dan 08 so:
  00,13,34,43,60,62,81,95,
   
  Hang123minhnhi020416 thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,746
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,
  44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,36,38,40,42,43,44,45,
  46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,
  12,14,15,16,18,19,20,21,24,25,
  26,27,28,29,31,32,33,35,36,38,
  40,42,43,44,45,46,47,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,
  65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,90,91,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,04,05,06,08,09,10,12,14,
  15,16,18,19,20,21,24,25,26,27,
  28,29,31,32,35,38,40,42,43,44,
  45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,61,62,64,65,66,68,69,71,
  72,73,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,88,90,91,95,96,98,99,
  Dan 58 so:
  00,02,05,06,08,09,10,12,14,15,
  16,19,20,21,24,25,26,27,28,29,
  31,32,38,43,44,45,46,47,50,51,
  52,53,54,57,58,59,61,62,65,66,
  68,69,71,72,73,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,91,96,98,99,
  Dan 48 so:
  00,02,05,06,08,09,12,15,16,20,
  21,24,25,26,27,28,29,31,32,38,
  46,47,50,51,52,53,54,57,58,59,
  61,62,65,66,68,69,72,73,78,80,
  81,83,84,86,91,96,98,99,
  Dan 38 so:
  00,05,09,12,15,16,20,21,25,26,
  29,31,32,38,46,47,50,51,53,54,
  57,58,59,61,65,66,68,69,72,78,
  80,81,83,86,91,96,98,99,
  Dan 28 so:
  00,05,09,15,16,25,26,29,31,32,
  38,46,47,50,53,57,59,61,66,68,
  69,72,78,80,81,96,98,99,
  Dan 18 so:
  00,05,09,16,25,29,31,32,38,57,
  59,61,66,69,72,78,81,96,
  Dan 08 so:
  00,05,09,61,69,72,78,81,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,48,49,50,51,52,53,55,56,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,06,07,08,09,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,
  27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,43,45,48,49,50,51,53,
  55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,82,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  02,03,04,07,08,09,12,13,14,16,
  17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,
  29,31,34,37,38,39,40,41,43,45,
  48,49,50,51,53,55,56,59,60,61,
  62,63,66,67,68,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,82,84,85,86,87,88,
  90,91,92,93,94,95,97,99,
  Dan 58 so:
  02,04,07,08,12,13,14,16,17,18,
  19,20,21,23,25,26,27,31,34,38,
  39,40,41,43,45,49,50,51,53,55,
  56,61,62,63,66,67,68,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,
  Dan 48 so:
  02,04,07,12,13,16,18,19,20,21,
  23,25,26,27,31,34,38,39,40,41,
  43,45,50,51,53,56,61,62,63,66,
  68,72,73,74,76,77,78,84,85,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,
  Dan 38 so:
  04,07,12,16,18,19,20,25,27,31,
  34,38,40,41,45,50,51,56,61,62,
  63,66,68,72,73,74,76,77,78,84,
  85,87,90,91,92,93,94,95,
  Dan 28 so:
  04,16,18,19,27,31,34,40,41,45,
  50,51,56,61,62,66,68,72,73,74,
  78,84,85,87,90,91,93,94,
  Dan 18 so:
  18,31,34,45,56,62,66,68,72,73,
  78,84,85,87,90,91,93,94,
  Dan 08 so:
  18,31,45,68,72,78,91,94,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,33,34,35,
  36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,
  26,27,29,30,33,34,35,36,38,39,
  41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,
  52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,
  76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,
  88,89,90,94,95,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,18,19,20,21,22,24,26,27,
  29,30,33,34,35,36,39,41,42,43,
  44,46,47,48,49,52,54,55,57,59,
  60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,
  72,73,76,77,78,81,82,83,84,86,
  87,88,89,90,94,95,96,98,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,18,21,22,24,26,29,30,33,
  34,35,39,41,42,44,46,48,49,52,
  55,57,59,60,62,64,66,68,69,70,
  71,72,73,76,77,78,82,83,84,86,
  87,88,89,90,94,95,96,98,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,04,06,09,10,12,21,
  22,24,26,29,30,33,39,41,42,44,
  46,48,49,52,55,57,60,62,66,68,
  69,70,71,72,73,76,77,78,82,83,
  84,86,87,88,89,90,95,96,
  Dan 38 so:
  00,01,02,04,06,10,12,22,24,26,
  29,30,33,39,41,42,44,46,48,52,
  55,57,60,68,69,70,71,72,73,76,
  78,82,84,86,87,89,90,95,
  Dan 28 so:
  00,01,02,04,06,10,12,24,26,29,
  39,42,44,46,55,57,68,69,70,71,
  72,76,78,82,84,86,87,90,
  Dan 18 so:
  00,01,02,04,06,12,29,42,46,57,
  68,70,71,72,76,78,84,86,
  Dan 08 so:
  04,57,68,70,72,78,84,86,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,46,47,48,50,51,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,27,30,31,32,33,34,35,36,
  38,39,41,42,43,44,46,47,48,50,
  51,53,54,55,56,58,60,61,62,63,
  64,65,66,68,71,72,73,74,75,77,
  78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,
  89,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,11,12,
  14,15,16,17,18,19,21,22,24,30,
  31,32,33,34,35,39,41,42,43,44,
  46,47,48,50,51,53,54,55,56,58,
  60,61,62,63,65,66,68,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,81,83,86,88,
  89,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,11,14,
  16,17,18,21,22,24,30,31,32,33,
  35,39,41,42,43,44,46,47,48,50,
  53,54,55,56,58,60,61,62,63,65,
  66,68,71,72,73,74,78,79,80,86,
  88,89,92,93,94,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,01,03,05,06,07,09,14,16,17,
  18,21,22,24,31,32,33,35,39,41,
  42,43,44,46,47,48,53,54,55,56,
  58,60,61,62,63,65,68,71,72,78,
  79,80,88,89,92,93,96,97,
  Dan 38 so:
  00,01,05,06,07,09,14,16,18,21,
  22,24,32,33,35,39,42,43,44,46,
  48,53,54,55,56,58,60,62,68,71,
  78,79,80,88,89,92,96,97,
  Dan 28 so:
  05,06,07,14,16,21,22,32,33,35,
  39,43,44,48,53,54,56,58,60,62,
  68,71,78,80,88,89,92,97,
  Dan 18 so:
  05,06,07,16,22,32,33,35,39,44,
  53,56,58,62,68,71,78,88,
  Dan 08 so:
  07,16,32,35,53,68,71,78,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,
  37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,12,
  13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,34,37,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
  63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,
  76,77,78,79,81,83,84,85,87,88,
  89,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,05,08,10,11,14,15,18,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,34,37,40,42,43,44,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,
  61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,
  73,76,77,78,79,81,83,84,85,87,
  88,89,91,93,94,95,96,99,
  Dan 58 so:
  01,03,08,10,11,14,15,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,30,37,40,42,
  44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,
  70,71,72,73,76,77,78,79,81,83,
  84,85,87,89,91,93,94,96,
  Dan 48 so:
  01,08,10,11,14,15,18,20,21,22,
  23,24,25,27,37,40,42,44,47,48,
  49,50,51,52,54,55,60,61,62,64,
  67,68,69,70,71,72,73,77,78,79,
  81,84,85,89,91,93,94,96,
  Dan 38 so:
  10,11,14,15,18,21,22,23,24,27,
  40,42,44,47,50,51,52,54,55,60,
  61,62,64,68,71,72,73,77,78,79,
  81,84,85,89,91,93,94,96,
  Dan 28 so:
  11,14,18,21,22,23,24,27,40,42,
  47,50,51,52,54,55,68,71,73,77,
  78,79,81,85,89,93,94,96,
  Dan 18 so:
  11,14,18,22,24,27,47,50,52,54,
  55,68,71,78,81,85,93,94,
  Dan 08 so:
  18,22,47,50,54,71,78,81,
   
  Hang123, minhnhi020416khucdoanh686 Thích điều này.
 12. Matcumeo

  Matcumeo Lính mới

  Tham gia:
  1/5/17
  Bài viết:
  86
  Được thích:
  221
  Điểm thành tích:
  33
  Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

  17
  ;a71;a71;a71
   
 13. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  278
  Điểm thành tích:
  63
  BAO 92 29
  ĐB BD
  Mức: 1 (2 0 số)
  00,03,07,20,23,29,39,40,73,99,12,15,25,36,47,53,55,63,68,72
  Mức: 2 (1 0 số)
  01,05,06,08,11,89,90,94,95,96
  Mức: 3 (2 0 số)
  56,62,65,66,75,76,79,84,85,87,14,19,22,24,26,32,37,38,49,51
  Mức: 4 (1 8 số)
  04,09,27,33,41,50,59,60,70,71,10,13,16,17,18,31,61,69
   

Cộng đồng Ketqua.net