quảng cáo kqxs full 2

XSMN THỨ 6 NGÀY 07/05/2021: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 6/5/21.

Lượt xem: 1,617

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Xxc
   
  gialinh123 thích bài này.
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,917
  Được thích:
  17,844
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 6 NGÀY 07/05/2021: BÌNH DƯƠNG
  LOTTO : 89

  ĐB : 89
   
  gialinh123 thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,
  33,34,36,37,38,39,40,41,43,46,
  47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,
  38,39,40,41,43,46,47,48,49,50,
  52,53,55,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,
  77,78,80,81,82,83,84,86,88,89,
  90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,07,08,09,12,13,14,
  16,17,19,20,21,24,26,27,28,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  43,46,47,49,50,52,53,55,57,58,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  75,77,78,80,81,83,84,86,88,89,
  90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 58 so:
  00,02,03,04,07,08,09,12,14,16,
  17,19,20,21,24,26,27,30,31,32,
  33,34,36,37,38,39,40,43,46,47,
  49,50,52,53,57,58,61,65,66,67,
  69,70,75,77,78,80,81,83,84,86,
  88,89,90,92,94,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,02,03,04,07,08,12,16,17,19,
  20,21,24,27,30,31,33,34,36,37,
  38,39,40,43,46,49,50,52,57,58,
  61,65,66,67,70,75,77,80,81,83,
  84,86,88,89,90,94,97,98,
  Dan 38 so:
  00,02,07,12,16,17,19,21,27,31,
  33,34,36,37,38,39,40,43,46,49,
  50,52,57,61,65,66,67,70,75,80,
  81,86,88,89,90,94,97,98,
  Dan 28 so:
  12,16,17,21,27,31,36,37,38,39,
  40,43,46,49,50,57,65,67,70,75,
  80,81,86,88,90,94,97,98,
  Dan 18 so:
  16,31,36,37,38,39,40,43,46,50,
  57,70,80,86,88,94,97,98,
  Dan 08 so:
  31,37,39,40,43,46,57,94,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,
  13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,62,64,65,66,68,
  69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,
  13,14,16,17,19,21,25,26,27,28,
  29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,62,64,
  65,66,68,69,70,71,73,74,75,77,
  78,80,81,82,83,85,86,87,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,04,07,09,10,11,13,14,
  16,17,19,25,26,27,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,48,49,51,52,53,54,55,57,59,
  60,62,64,66,68,69,70,71,73,74,
  75,77,78,80,82,83,85,86,87,89,
  90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,07,09,10,11,13,14,16,17,
  19,25,26,27,29,30,33,34,35,36,
  38,41,42,43,44,48,49,51,52,53,
  54,55,57,59,62,64,66,68,69,71,
  73,74,75,77,78,82,83,85,86,87,
  89,90,91,93,94,95,97,99,
  Dan 48 so:
  00,01,07,09,10,11,14,17,19,25,
  26,29,30,33,34,35,36,38,41,42,
  43,44,48,49,52,55,57,59,62,64,
  66,69,73,75,77,78,82,85,86,87,
  89,90,91,93,94,95,97,99,
  Dan 38 so:
  00,01,07,09,10,17,19,25,26,29,
  30,33,35,36,38,41,42,43,48,49,
  52,55,62,64,69,73,75,77,78,82,
  85,87,89,90,91,93,94,99,
  Dan 28 so:
  01,07,09,10,17,19,26,29,30,33,
  35,36,38,42,43,48,52,62,75,78,
  82,85,87,89,90,91,93,94,
  Dan 18 so:
  07,09,10,17,29,30,33,38,42,43,
  48,52,75,82,85,91,93,94,
  Dan 08 so:
  07,17,33,38,43,52,91,94,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,18,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,33,34,35,37,38,
  39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,
  51,53,57,59,60,61,62,64,65,66,
  67,68,70,71,73,74,75,77,78,79,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,18,21,22,23,25,
  26,27,28,33,34,35,37,39,40,43,
  44,45,46,48,49,50,51,57,59,60,
  61,62,64,65,66,67,71,73,74,75,
  77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,03,04,05,07,08,09,10,11,12,
  13,16,18,22,23,25,26,27,33,34,
  37,39,40,43,44,45,46,48,49,50,
  51,57,59,60,61,62,64,65,66,67,
  71,73,74,75,77,78,81,82,84,85,
  86,88,89,92,94,96,98,99,
  Dan 48 so:
  00,03,05,07,08,09,10,11,13,16,
  18,22,23,26,27,33,37,39,40,43,
  44,45,46,48,49,50,51,57,59,61,
  62,64,67,71,73,74,75,77,78,81,
  85,86,88,92,94,96,98,99,
  Dan 38 so:
  00,05,07,08,09,10,16,18,22,23,
  26,33,37,39,40,43,44,45,48,49,
  50,51,59,62,64,67,71,73,74,75,
  78,85,88,92,94,96,98,99,
  Dan 28 so:
  07,08,09,10,18,22,23,26,39,40,
  43,45,49,50,51,59,62,64,67,71,
  73,78,85,88,92,94,96,99,
  Dan 18 so:
  07,08,09,18,39,40,43,45,49,51,
  59,62,64,67,71,73,94,96,
  Dan 08 so:
  08,43,49,51,62,64,94,96,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,17,18,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,
  79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,17,18,20,21,23,
  24,26,27,29,30,31,33,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,
  49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,
  73,74,75,79,80,82,84,85,86,87,
  88,89,91,93,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,
  27,30,31,33,34,35,36,38,41,42,
  43,44,45,46,50,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,
  69,70,72,73,74,75,79,80,86,87,
  88,89,91,93,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,
  14,15,17,20,21,24,27,30,31,33,
  34,35,36,38,41,42,43,45,46,50,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,
  66,67,68,69,72,74,75,79,80,86,
  87,88,89,91,93,96,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,05,10,12,14,15,20,
  21,24,27,30,31,33,34,35,38,41,
  42,43,46,50,54,55,56,58,60,62,
  63,65,66,67,68,74,75,79,80,86,
  87,88,89,91,93,96,98,99,
  Dan 38 so:
  00,01,02,03,05,12,14,15,20,21,
  24,27,33,34,35,38,41,42,43,46,
  50,54,55,58,60,62,63,65,68,74,
  75,80,87,89,91,93,96,99,
  Dan 28 so:
  00,01,02,03,05,12,15,20,21,27,
  34,35,38,43,46,50,55,58,60,62,
  63,65,74,75,80,89,91,99,
  Dan 18 so:
  00,01,02,05,12,20,21,27,34,38,
  43,50,55,58,65,75,80,89,
  Dan 08 so:
  02,20,38,43,50,55,58,89,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,
  55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,33,34,35,37,
  39,40,41,42,43,44,45,47,49,51,
  52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,
  65,66,67,68,70,71,72,73,76,77,
  78,79,80,81,82,83,85,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,
  28,29,31,33,34,35,37,39,40,42,
  43,44,45,47,49,51,52,53,54,56,
  57,59,60,61,65,66,67,68,70,72,
  73,76,77,78,79,81,82,83,85,87,
  89,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,04,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,18,25,27,28,29,31,
  33,34,35,39,40,42,43,44,45,49,
  51,52,53,54,57,59,61,65,66,67,
  68,70,73,76,77,78,79,81,82,83,
  85,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,04,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,18,25,27,28,29,31,
  33,34,35,40,42,43,44,45,51,53,
  54,61,67,68,70,73,76,77,78,81,
  82,83,85,91,93,95,96,97,
  Dan 38 so:
  01,02,03,04,06,09,10,12,13,15,
  18,25,27,28,29,33,34,35,40,42,
  43,44,45,51,53,54,61,67,68,70,
  73,77,78,81,83,91,93,96,
  Dan 28 so:
  03,06,09,13,15,25,27,28,29,33,
  34,35,40,42,43,44,45,51,53,61,
  67,70,73,77,78,81,91,96,
  Dan 18 so:
  06,13,25,27,33,35,42,43,44,45,
  51,53,67,70,73,81,91,96,
  Dan 08 so:
  25,35,43,45,51,67,73,91,
   
  gialinh123Raubo123 thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,774
  Được thích:
  84,659
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,41,44,
  45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,
  90,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,36,37,38,40,41,44,46,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,
  61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,81,82,86,
  87,89,90,92,93,96,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,12,
  13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  26,27,29,31,32,33,34,36,37,38,
  40,41,44,46,48,50,52,53,54,56,
  58,59,61,62,64,66,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,81,82,86,
  87,89,90,92,93,96,98,99,
  Dan 58 so:
  01,02,05,06,07,08,09,10,13,15,
  16,17,18,19,20,23,26,27,31,32,
  33,34,36,37,40,41,44,46,48,50,
  53,56,58,59,61,62,64,66,67,68,
  71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,
  86,89,90,92,93,96,98,99,
  Dan 48 so:
  01,05,06,10,13,15,16,17,18,20,
  23,26,27,31,32,33,34,36,37,40,
  41,44,48,50,53,58,59,61,62,64,
  67,68,71,72,73,74,75,76,78,79,
  81,82,89,90,92,93,96,99,
  Dan 38 so:
  01,05,06,10,13,15,16,17,18,20,
  23,26,27,33,34,36,48,50,53,58,
  59,61,62,64,67,71,72,73,74,75,
  76,79,81,82,89,90,92,93,
  Dan 28 so:
  05,13,15,16,17,18,20,26,27,33,
  34,36,53,58,59,62,64,67,71,72,
  74,75,76,79,81,90,92,93,
  Dan 18 so:
  05,13,15,18,20,26,33,53,58,59,
  64,67,71,72,74,76,90,92,
  Dan 08 so:
  05,15,26,53,58,67,71,74,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  24,25,26,27,29,30,31,33,34,36,
  37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,57,58,59,62,
  63,64,65,66,68,70,71,72,74,75,
  76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,94,95,97,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,19,20,21,24,25,26,
  27,29,30,33,34,37,39,40,42,43,
  44,47,48,49,50,51,53,54,55,57,
  58,59,62,63,64,65,66,70,71,72,
  74,75,76,77,78,80,83,84,85,86,
  87,88,90,92,94,95,97,99,
  Dan 58 so:
  00,01,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,19,20,21,24,25,27,29,
  30,34,37,39,40,42,43,44,47,49,
  50,51,53,54,55,58,62,63,64,66,
  71,72,75,76,77,78,80,83,84,85,
  86,87,88,90,92,94,97,99,
  Dan 48 so:
  00,01,07,08,09,10,12,13,14,15,
  16,20,21,24,25,29,30,34,37,39,
  40,42,43,44,47,49,50,51,54,55,
  58,62,64,66,71,75,76,78,80,83,
  84,85,87,88,90,92,94,97,
  Dan 38 so:
  00,01,07,08,09,10,12,13,14,15,
  16,20,24,25,29,30,34,37,39,40,
  42,43,47,49,58,64,66,71,75,76,
  80,83,84,87,90,92,94,97,
  Dan 28 so:
  01,07,08,10,13,14,15,20,24,25,
  29,30,34,39,40,42,49,58,64,66,
  75,76,80,84,87,90,94,97,
  Dan 18 so:
  07,13,14,20,29,34,39,40,42,49,
  58,64,66,75,76,84,90,97,
  Dan 08 so:
  07,20,39,40,58,64,75,90,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,07,10,11,14,
  15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,35,37,39,40,
  41,42,43,44,46,47,48,49,51,54,
  55,56,58,59,60,61,62,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,06,10,11,14,15,
  16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,35,39,40,41,43,44,
  46,47,48,49,51,54,55,56,58,59,
  61,62,65,67,68,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  88,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,06,10,11,14,15,16,
  20,21,23,26,27,28,30,31,32,35,
  39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,
  54,55,58,59,62,65,67,68,70,71,
  73,75,76,77,78,79,82,84,85,86,
  88,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 48 so:
  03,04,10,11,15,16,20,21,23,26,
  27,28,30,31,32,35,40,41,44,46,
  47,48,49,51,54,58,59,62,65,67,
  68,70,71,73,75,76,77,78,79,82,
  85,86,88,92,93,94,95,98,
  Dan 38 so:
  03,04,10,11,15,16,23,26,27,28,
  30,31,40,44,46,48,51,54,58,62,
  65,67,68,70,71,75,77,78,79,82,
  85,86,88,92,93,94,95,98,
  Dan 28 so:
  03,04,10,11,16,23,27,28,31,40,
  44,46,48,51,54,58,62,65,68,70,
  71,79,82,85,86,88,92,95,
  Dan 18 so:
  03,04,10,11,23,27,28,31,40,44,
  54,58,62,68,70,71,82,95,
  Dan 08 so:
  04,10,23,27,31,44,58,71,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,05,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,04,05,08,09,10,12,13,14,
  16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,
  30,31,32,34,36,37,38,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  02,04,05,08,09,10,12,13,16,17,
  18,19,20,24,25,26,29,30,31,32,
  34,36,37,38,41,42,43,45,46,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,
  60,61,62,65,68,69,71,74,75,77,
  78,80,81,82,83,84,85,87,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  02,04,05,09,10,12,16,17,18,19,
  20,24,26,29,30,31,32,36,41,42,
  43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,65,68,71,
  74,75,78,80,81,82,83,84,85,89,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  02,05,09,12,17,18,20,24,29,30,
  31,32,36,42,43,45,46,48,49,50,
  51,53,55,56,58,59,60,61,62,65,
  68,71,74,75,78,80,81,82,83,84,
  85,89,91,94,96,97,98,99,
  Dan 38 so:
  02,05,17,18,20,24,29,30,36,43,
  45,48,50,51,53,55,56,58,59,60,
  61,62,65,68,71,75,78,80,82,83,
  84,85,89,91,94,96,97,99,
  Dan 28 so:
  02,17,18,20,29,30,36,45,50,51,
  53,55,56,58,60,61,62,65,68,71,
  75,78,80,82,85,89,91,99,
  Dan 18 so:
  02,18,20,50,53,56,58,61,62,65,
  71,75,80,82,85,89,91,99,
  Dan 08 so:
  02,18,50,56,58,65,80,91,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,03,04,05,06,07,09,10,11,12,
  13,16,17,18,19,23,24,25,27,28,
  29,31,32,33,35,37,38,39,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,74,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 68 so:
  03,04,05,06,07,10,11,12,13,16,
  17,18,19,23,25,27,28,31,32,33,
  35,37,38,39,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,
  59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,
  71,74,75,78,80,81,84,85,87,88,
  90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 58 so:
  03,04,06,07,10,11,12,13,16,17,
  18,19,23,25,27,31,32,33,35,37,
  38,39,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,
  68,69,70,71,74,75,78,80,81,85,
  88,90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 48 so:
  03,04,06,10,11,12,13,17,18,19,
  23,25,27,31,32,33,35,37,38,39,
  45,46,48,49,50,51,54,55,56,58,
  61,65,66,68,69,70,71,74,75,78,
  80,81,85,93,95,96,98,99,
  Dan 38 so:
  06,11,12,17,19,23,25,27,32,33,
  35,37,38,39,45,46,48,49,50,51,
  56,58,61,65,66,68,69,70,71,75,
  78,80,85,93,95,96,98,99,
  Dan 28 so:
  06,11,17,19,25,27,37,38,39,45,
  46,48,49,50,51,56,58,61,65,68,
  69,70,71,80,85,95,98,99,
  Dan 18 so:
  06,17,19,25,27,38,45,46,48,58,
  61,65,69,70,71,80,85,98,
  Dan 08 so:
  06,27,38,48,58,65,69,85,
   
  gialinh123, Xde8684Raubo123 Thích điều này.
 5. Xde8684

  Xde8684 Lính mới

  Tham gia:
  15/3/19
  Bài viết:
  35
  Được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  8
  Mod @HayDoiDay123 nay MOD ko lên dàn trùng nữa ạ. Mod lên giúp để bọn em theo với ạ! Em hóng lắm ạ!
   
  gialinh123 thích bài này.
 6. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  278
  Điểm thành tích:
  63
  BAO 95 90 09
  ĐB BD
  Mức: 1 (2 0 số)
  01,18,21,24,25,27,31,35,36,41,42,49,51,55,64,76,77,88,89,91
  Mức: 2 (1 0 số)
  10,11,16,19,23,63,72,80,85,98
  Mức: 3 (2 0 số)
  00,03,06,07,15,20,28,30,32,33,34,38,39,45,50,71,74,82,92,97
  Mức: 4 (1 8 số)
  43,47,53,58,60,61,65,68,69,70,73,78,79,81,83,84,87,94
   
  gialinh123 thích bài này.

Cộng đồng Ketqua.net