quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

XSMN thứ 6 ngày 02/04/2021: Bình Dương - Vĩnh Long - Trà Vinh - TLXS

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 1/4/21.

Lượt xem: 1,736

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,976
  Được thích:
  17,948
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN thứ 6 ngày 02/04/2021: Bình Dương
  LOTTO : 88

  ĐB : 88
   
  Tinhyeutaybac, zZzSoVipzZzmimi52 Thích điều này.
 3. mimi52

  mimi52 Lính mới

  Tham gia:
  23/11/18
  Bài viết:
  912
  Được thích:
  271
  Điểm thành tích:
  63
  Vãi thật Đánh 74 nó xổ 71
  Bình Dương - Vĩnh Long
  23,32
   
  Tinhyeutaybac, Duck80zZzSoVipzZz Thích điều này.
 4. alocoba

  alocoba Lính mới

  Tham gia:
  3/1/19
  Bài viết:
  1,057
  Được thích:
  574
  Điểm thành tích:
  113
  Bình Dương - Vĩnh Long
  89,98
  889,998
   
  TinhyeutaybaczZzSoVipzZz thích điều này.
 5. zZzSoVipzZz

  zZzSoVipzZz Lính mới

  Tham gia:
  24/6/18
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  381
  Điểm thành tích:
  83
  Miền Nam 34
   
  Tinhyeutaybackhucdoanh686 thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Vĩnh Long Lần 1
  Dan 90 so:
  00,01,03,04,05,07,09,10,11,12,
  14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,03,04,05,07,09,11,12,14,
  16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,41,42,44,45,46,48,49,51,52,
  53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,
  65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,04,05,07,09,11,12,14,16,17,
  18,19,21,22,23,24,25,26,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,42,44,
  45,48,49,52,54,55,56,59,60,61,
  62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,93,95,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,04,05,09,11,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,
  35,36,37,39,42,44,45,48,49,52,
  54,55,56,59,62,63,64,66,68,70,
  71,72,73,75,76,77,80,81,83,84,
  85,86,88,89,90,91,93,95,97,98,
  Dan 50 so:
  00,04,09,11,16,17,18,19,22,23,
  24,25,26,29,30,32,35,36,37,39,
  42,44,45,48,49,54,55,56,59,63,
  64,66,68,72,73,76,77,80,81,83,
  84,85,86,88,89,90,93,95,97,98,
  Dan 40 so:
  00,04,09,11,17,18,19,22,24,25,
  29,30,32,35,36,37,42,44,45,48,
  49,55,56,63,64,68,73,76,77,80,
  83,84,85,88,89,90,93,95,97,98,
  Dan 30 so:
  00,04,11,17,18,22,24,25,29,32,
  36,37,42,44,45,48,49,55,56,63,
  64,68,73,76,80,84,85,89,90,98,
  Dan 20 so:
  04,17,18,22,24,36,37,42,44,45,
  48,55,56,63,64,68,80,85,90,98,
  Dan 10 so:
  04,17,24,36,48,64,68,85,90,98,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Vĩnh Long Lần 2
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,36,37,39,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  34,36,37,39,41,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,76,77,79,80,81,82,84,
  85,86,89,90,91,93,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,17,18,20,21,22,23,
  25,26,28,30,32,36,39,43,45,46,
  47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,
  60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,74,76,77,79,80,81,82,84,
  85,86,89,90,91,93,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,01,02,03,04,06,07,09,11,14,
  15,18,20,21,22,23,25,26,28,30,
  32,36,39,43,45,46,47,48,49,50,
  51,54,55,56,58,59,61,63,64,65,
  67,68,69,70,72,74,77,79,80,81,
  82,84,85,89,90,91,96,97,98,99,
  Dan 50 so:
  00,01,02,03,04,06,07,11,15,18,
  21,22,23,26,30,32,36,39,43,45,
  46,47,48,49,50,51,54,55,56,58,
  59,61,64,65,67,68,69,70,72,74,
  77,80,81,84,85,89,90,91,98,99,
  Dan 40 so:
  00,01,02,03,04,06,07,11,15,21,
  26,30,32,36,43,45,46,47,48,49,
  50,51,54,56,58,59,61,64,65,68,
  69,72,74,77,80,81,84,90,91,98,
  Dan 30 so:
  00,01,03,04,06,07,11,21,26,30,
  32,36,43,45,46,47,48,49,51,54,
  58,61,64,68,72,77,81,84,90,98,
  Dan 20 so:
  00,01,03,04,06,11,26,30,32,36,
  43,45,51,54,61,64,81,84,90,98,
  Dan 10 so:
  03,06,26,30,36,51,54,61,64,98,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Vĩnh Long Lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,
  26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,
  49,51,52,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,66,67,68,70,71,72,74,75,
  77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,03,04,06,09,10,11,12,15,
  16,18,19,20,21,22,23,24,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  44,45,46,48,49,51,52,54,56,58,
  59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,
  72,74,75,77,78,79,81,84,85,86,
  87,88,89,90,92,93,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,01,03,04,06,12,15,16,18,19,
  20,21,22,23,24,28,30,31,32,33,
  34,35,36,39,41,44,45,46,48,49,
  51,52,54,56,59,60,62,64,66,68,
  70,71,72,74,75,77,78,79,81,84,
  86,87,88,89,90,92,93,96,97,98,
  Dan 50 so:
  00,01,03,04,12,15,16,18,19,22,
  23,24,28,31,32,33,35,36,39,41,
  44,46,48,49,51,52,54,56,59,60,
  62,64,66,68,70,71,72,74,77,78,
  79,81,84,86,89,90,92,93,97,98,
  Dan 40 so:
  12,15,16,18,22,23,24,31,32,33,
  35,36,39,41,44,46,48,49,51,52,
  54,59,60,62,64,68,71,72,74,77,
  78,79,81,84,86,89,92,93,97,98,
  Dan 30 so:
  15,16,18,23,24,31,35,36,39,41,
  46,48,51,52,54,59,60,64,71,72,
  74,77,78,79,81,86,89,92,93,98,
  Dan 20 so:
  16,18,23,24,31,36,41,46,51,52,
  54,59,60,64,74,78,81,86,92,98,
  Dan 10 so:
  18,24,36,41,46,54,59,64,74,86,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Vĩnh Long Lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,63,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,
  23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,
  48,51,52,54,55,56,57,60,61,62,
  63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,79,80,81,82,84,85,87,
  88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,
  23,25,27,28,30,32,33,35,36,37,
  38,39,43,44,45,46,48,51,52,54,
  55,56,57,60,61,62,63,65,67,68,
  69,72,73,74,75,76,77,79,81,82,
  84,85,87,88,89,91,92,94,95,96,
  Dan 60 so:
  00,02,05,06,07,08,09,10,12,14,
  16,18,19,20,22,23,25,27,28,30,
  32,33,36,37,38,39,44,45,46,51,
  52,54,55,56,57,61,62,63,65,68,
  69,72,73,74,75,76,77,79,81,82,
  84,85,87,88,89,91,92,94,95,96,
  Dan 50 so:
  02,05,06,07,08,10,12,14,16,19,
  20,23,25,27,28,32,33,36,38,39,
  44,45,51,54,55,56,57,61,62,63,
  65,68,69,72,73,74,75,76,77,79,
  81,84,85,87,88,89,91,92,94,96,
  Dan 40 so:
  02,05,06,07,08,10,12,16,19,23,
  27,28,32,33,36,39,44,45,51,55,
  57,61,62,63,68,69,72,74,75,77,
  79,81,84,85,88,89,91,92,94,96,
  Dan 30 so:
  02,06,07,08,10,16,19,23,27,28,
  32,33,36,45,55,57,61,68,69,74,
  75,77,79,81,84,88,91,92,94,96,
  Dan 20 so:
  02,10,16,27,28,32,36,45,55,57,
  68,69,74,75,77,81,88,91,94,96,
  Dan 10 so:
  10,27,28,32,36,45,55,88,91,94,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Vĩnh Long Lần 5
  Dan 90 so:
  00,01,04,05,06,08,09,10,11,12,
  14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  01,05,06,08,09,10,11,12,14,15,
  16,17,19,20,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,69,70,71,74,75,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 70 so:
  01,05,06,08,09,10,12,14,16,17,
  19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,38,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  69,70,71,74,75,76,77,81,82,83,
  84,85,86,89,92,93,94,95,96,98,
  Dan 60 so:
  01,05,08,09,10,12,14,16,17,19,
  20,23,24,26,28,29,30,31,33,34,
  35,36,38,40,41,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,54,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,69,70,71,74,75,
  76,77,84,85,86,89,92,95,96,98,
  Dan 50 so:
  01,05,08,09,10,12,14,17,19,23,
  24,26,28,31,33,34,35,36,38,40,
  41,43,44,45,47,51,52,54,57,58,
  60,61,63,64,65,66,67,69,70,74,
  76,77,84,85,86,89,92,95,96,98,
  Dan 40 so:
  01,05,09,12,14,19,23,24,26,33,
  34,35,36,38,40,41,43,44,45,47,
  51,54,57,58,60,64,65,66,67,69,
  70,74,84,85,86,89,92,95,96,98,
  Dan 30 so:
  01,12,14,19,24,33,34,35,36,38,
  41,43,44,45,47,51,54,57,58,60,
  65,66,67,69,74,84,85,86,92,98,
  Dan 20 so:
  01,14,19,24,33,36,38,41,43,45,
  47,54,57,65,66,69,85,86,92,98,
  Dan 10 so:
  01,19,33,36,41,47,54,66,69,86,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Gia Lai lần 1
  Dan 90 so:
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 80 so:
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,27,28,29,30,31,33,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 70 so:
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,13,
  15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,
  28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,
  52,54,56,57,59,60,61,63,65,66,
  67,69,70,71,72,74,75,76,79,80,
  82,84,85,86,90,91,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,13,
  15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,
  29,30,33,35,36,38,39,41,42,43,
  44,45,46,49,51,52,57,59,60,61,
  63,65,66,67,69,71,72,74,75,76,
  79,80,82,84,85,86,90,91,97,98,
  Dan 50 so:
  00,05,06,07,08,09,10,15,16,17,
  19,20,21,23,24,25,27,29,33,35,
  38,39,41,42,43,45,46,49,51,57,
  59,60,61,63,65,66,67,69,71,75,
  76,80,82,84,85,86,90,91,97,98,
  Dan 40 so:
  05,06,07,08,10,15,16,19,20,24,
  25,27,29,33,35,38,39,41,42,43,
  46,51,57,59,60,61,63,66,67,69,
  71,75,76,80,82,84,85,86,91,97,
  Dan 30 so:
  05,07,08,10,15,16,19,20,24,25,
  27,33,35,38,39,41,43,46,51,57,
  59,61,63,66,67,69,71,85,86,91,
  Dan 20 so:
  08,15,19,20,24,27,33,38,41,43,
  46,51,57,59,61,63,66,67,71,86,
  Dan 10 so:
  15,38,41,43,46,51,57,59,66,71,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Gia Lai lần 2
  Dan 90 so:
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,
  68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  13,16,17,18,19,21,22,23,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,52,54,55,56,57,58,59,61,62,
  63,65,66,68,69,71,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,
  89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,13,
  16,17,18,19,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,52,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,65,66,68,69,71,73,
  75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,
  87,89,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,01,03,04,06,07,09,10,13,16,
  27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,52,
  54,55,56,58,59,61,62,63,66,68,
  69,76,77,78,79,80,82,83,84,86,
  87,89,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 50 so:
  00,03,04,06,07,09,10,13,16,27,
  30,31,32,33,35,38,40,41,42,44,
  45,46,47,49,52,54,58,59,61,62,
  66,68,69,76,77,78,79,82,83,84,
  86,87,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 40 so:
  00,03,04,06,07,09,10,13,16,30,
  31,32,38,41,42,44,45,46,47,49,
  52,58,59,62,66,68,69,76,78,79,
  82,83,84,87,91,92,94,95,96,97,
  Dan 30 so:
  00,03,04,06,13,30,31,32,38,41,
  42,44,45,46,47,49,52,62,66,68,
  76,78,79,82,83,84,87,91,92,94,
  Dan 20 so:
  03,04,13,30,31,32,38,41,44,46,
  47,49,62,66,79,82,83,84,91,94,
  Dan 10 so:
  04,13,38,44,46,47,49,66,82,84,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Gia Lai lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,39,40,41,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 80 so:
  00,02,03,04,07,08,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,
  39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,76,77,79,80,81,83,84,85,86,
  87,89,90,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 70 so:
  00,02,03,07,08,09,10,12,13,15,
  16,17,19,20,21,22,24,25,27,28,
  29,30,31,32,34,37,39,40,41,44,
  45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,
  57,58,59,62,63,65,66,67,68,70,
  71,72,73,76,77,79,80,81,83,85,
  86,87,89,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 60 so:
  00,02,03,07,08,10,12,13,16,19,
  20,21,24,25,27,28,29,30,31,32,
  34,37,39,40,41,44,45,46,47,48,
  50,52,54,56,57,58,59,62,63,66,
  68,70,71,73,76,77,79,80,81,83,
  86,87,89,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 50 so:
  00,02,03,07,10,13,16,19,20,21,
  24,25,27,28,29,31,34,37,39,40,
  41,44,46,47,50,52,54,56,58,59,
  62,63,66,68,70,71,73,77,79,80,
  83,87,89,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 40 so:
  00,02,03,07,10,13,16,20,21,25,
  28,29,31,34,37,39,40,41,44,46,
  47,52,54,59,62,63,66,68,70,71,
  73,77,80,83,87,89,91,95,97,99,
  Dan 30 so:
  00,02,13,16,20,21,28,29,31,34,
  37,39,40,41,44,46,47,62,63,68,
  73,77,80,83,87,89,91,95,97,99,
  Dan 20 so:
  00,02,16,20,21,28,39,40,41,44,
  46,47,62,68,73,80,83,87,89,97,
  Dan 10 so:
  16,20,39,41,44,46,68,73,80,87,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Gia Lai lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,50,52,54,56,58,59,
  60,61,62,63,65,66,67,68,70,73,
  75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,94,97,98,99,
  Dan 70 so:
  02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,
  28,29,30,32,33,34,35,37,38,40,
  41,43,45,46,47,48,50,54,56,58,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,
  73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,
  87,88,89,90,91,92,94,97,98,99,
  Dan 60 so:
  03,04,05,07,08,09,10,11,13,15,
  16,17,18,19,21,23,24,27,29,30,
  32,33,34,35,37,38,40,41,43,45,
  46,47,48,54,56,58,59,60,61,63,
  65,66,67,68,70,73,75,76,79,80,
  82,84,85,87,89,90,92,94,97,99,
  Dan 50 so:
  03,04,05,08,09,10,11,13,15,17,
  18,19,21,23,27,29,30,32,33,34,
  38,41,43,45,46,47,48,54,56,58,
  59,60,61,63,65,66,67,68,70,73,
  75,76,80,82,84,87,89,90,92,94,
  Dan 40 so:
  03,04,05,09,10,13,18,19,21,23,
  27,29,30,32,33,34,38,41,43,45,
  46,47,48,54,56,58,59,60,61,63,
  67,68,70,73,82,87,89,90,92,94,
  Dan 30 so:
  03,04,18,19,21,23,27,29,30,32,
  33,34,43,45,46,48,54,56,58,59,
  60,61,63,68,70,73,82,89,90,94,
  Dan 20 so:
  03,04,19,27,30,32,33,43,45,46,
  54,58,59,61,63,68,73,82,89,94,
  Dan 10 so:
  03,04,27,33,43,46,54,68,82,94,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Gia Lai lần 5
  Dan 90 so:
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,75,76,78,79,81,83,84,85,
  86,87,88,90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 70 so:
  00,03,05,06,07,10,11,12,14,15,
  16,17,18,19,20,23,25,26,28,29,
  30,31,32,33,34,36,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,
  56,58,60,61,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,76,78,79,81,85,
  86,87,88,90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 60 so:
  00,03,05,06,07,10,11,12,15,16,
  17,18,19,20,25,28,29,30,31,32,
  33,34,36,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,49,51,53,54,56,58,61,63,
  64,67,69,71,72,73,76,78,79,85,
  86,87,88,90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 50 so:
  00,03,05,07,10,11,12,15,16,18,
  19,25,29,30,32,33,36,39,40,41,
  42,43,44,46,47,49,51,53,54,58,
  61,63,67,71,72,73,76,78,79,85,
  86,87,88,90,93,94,95,96,98,99,
  Dan 40 so:
  00,03,07,11,12,15,16,18,19,25,
  29,30,32,36,39,40,43,44,46,47,
  49,51,54,63,67,71,72,73,76,78,
  79,85,86,88,93,94,95,96,98,99,
  Dan 30 so:
  03,11,15,16,18,19,29,30,32,39,
  40,43,44,46,49,51,54,63,72,76,
  78,85,86,88,93,94,95,96,98,99,
  Dan 20 so:
  15,19,29,30,32,39,40,44,46,49,
  54,63,72,78,85,88,93,94,95,96,
  Dan 10 so:
  19,29,30,32,44,46,49,63,72,95,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Miền Bắc Lân 1
  Dan 90 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,30,31,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,
  24,25,27,30,33,34,35,36,37,39,
  40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,
  88,89,90,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,21,22,24,25,
  27,30,33,35,36,37,39,40,41,42,
  44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,
  57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,
  70,73,74,75,76,78,79,80,81,84,
  85,86,89,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,02,03,04,06,09,12,13,14,15,
  16,21,22,24,25,27,30,33,35,36,
  37,39,40,41,42,44,45,46,47,50,
  51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,
  63,64,66,67,68,70,73,74,76,81,
  84,85,89,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 50 so:
  00,04,09,12,13,14,15,16,21,22,
  24,25,27,30,35,36,37,39,40,41,
  42,44,45,47,50,51,52,54,56,57,
  58,60,61,62,63,67,68,70,74,76,
  81,84,85,89,92,93,94,95,97,98,
  Dan 40 so:
  00,12,13,14,15,16,21,22,25,27,
  30,36,37,39,40,41,42,44,45,47,
  50,51,52,54,57,58,60,61,62,67,
  68,76,84,85,89,92,94,95,97,98,
  Dan 30 so:
  00,13,14,22,25,27,30,37,39,40,
  41,42,45,47,50,51,52,54,57,60,
  61,62,67,68,76,85,89,92,94,98,
  Dan 20 so:
  13,22,25,27,37,39,40,41,42,50,
  51,52,57,60,61,62,68,92,94,98,
  Dan 10 so:
  13,22,25,37,41,42,51,57,62,92,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Miền Bắc Lân 2
  Dan 90 so:
  00,01,03,05,06,07,08,10,12,13,
  14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so:
  00,01,03,05,06,07,08,10,13,14,
  15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,
  39,40,42,43,44,45,46,47,48,51,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so:
  00,01,03,05,06,07,08,10,13,14,
  15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,
  28,30,32,33,35,36,37,39,40,42,
  43,44,45,46,48,51,53,55,56,58,
  59,61,62,63,68,69,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  00,01,03,05,07,08,10,13,14,15,
  18,19,20,21,23,25,26,27,28,32,
  33,35,36,37,39,40,42,44,45,46,
  48,51,53,55,56,58,59,62,63,68,
  69,71,72,74,75,76,80,82,83,84,
  86,87,90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so:
  00,01,03,05,07,08,10,14,18,19,
  20,21,25,26,27,28,32,33,35,36,
  39,40,42,45,46,48,51,55,56,58,
  59,62,63,68,71,72,74,76,80,82,
  83,84,86,87,90,91,92,96,97,98,
  Dan 40 so:
  00,01,03,05,08,18,19,20,25,26,
  28,32,33,35,36,39,40,42,45,46,
  48,55,58,59,63,68,71,72,74,80,
  83,84,86,87,90,91,92,96,97,98,
  Dan 30 so:
  00,01,03,08,18,19,20,25,26,28,
  32,33,39,40,42,45,46,48,55,58,
  59,68,74,80,84,86,91,92,96,97,
  Dan 20 so:
  00,01,03,08,18,19,25,28,40,42,
  45,46,48,55,58,59,68,91,92,96,
  Dan 10 so:
  00,08,18,45,46,58,68,91,92,96,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Miền Bắc Lân 3
  Dan 90 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 80 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,
  23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,
  48,49,51,52,53,56,57,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,76,77,79,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 70 so:
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,
  29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,
  40,41,42,43,46,48,51,52,53,56,
  57,60,61,62,64,65,66,67,69,70,
  71,72,74,76,79,82,83,84,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 60 so:
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,20,23,26,29,
  30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,
  42,43,48,51,52,53,57,60,62,64,
  65,66,67,69,70,71,74,76,82,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,
  Dan 50 so:
  00,02,04,07,09,12,13,14,15,16,
  17,18,20,23,30,31,32,33,35,37,
  38,39,42,43,48,51,52,53,57,60,
  64,65,66,67,69,70,71,76,82,84,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,
  Dan 40 so:
  00,02,04,07,09,12,15,16,17,18,
  23,30,31,33,35,38,39,42,48,51,
  52,53,57,60,64,65,66,69,71,76,
  82,84,86,87,88,89,91,92,94,96,
  Dan 30 so:
  02,04,07,09,12,15,16,17,18,23,
  30,33,48,51,52,53,57,60,64,65,
  66,71,76,82,84,86,87,88,89,92,
  Dan 20 so:
  02,04,09,12,16,17,18,23,30,48,
  51,53,57,60,65,66,82,86,88,92,
  Dan 10 so:
  04,09,17,23,53,57,65,66,82,92,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Miền Bắc Lân 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,
  23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,37,38,39,40,41,43,44,45,48,
  49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,
  62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,
  74,76,77,78,79,82,84,85,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,15,17,20,23,25,26,27,
  29,30,31,33,35,37,38,39,40,41,
  43,44,45,48,50,51,52,54,55,56,
  59,60,61,62,65,66,67,68,69,71,
  72,73,74,76,77,78,79,82,84,85,
  87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,15,17,20,25,26,27,30,31,
  33,35,38,39,40,41,44,45,48,50,
  51,52,54,55,56,59,60,61,65,66,
  67,68,71,74,76,77,78,79,82,84,
  85,87,88,90,92,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so:
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,13,
  17,20,25,26,27,30,31,33,35,38,
  39,41,44,45,50,51,52,54,55,56,
  59,60,61,66,71,74,76,77,78,82,
  84,85,87,88,90,92,94,95,96,97,
  Dan 40 so:
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,13,
  17,20,25,26,27,30,31,35,38,39,
  41,44,45,54,55,60,61,66,71,74,
  76,77,82,85,87,90,92,94,95,97,
  Dan 30 so:
  01,07,09,13,17,20,25,26,27,30,
  31,35,38,39,41,45,54,55,60,61,
  71,74,76,77,82,85,90,92,95,97,
  Dan 20 so:
  01,07,09,13,25,27,35,38,41,45,
  54,55,60,61,71,74,82,92,95,97,
  Dan 10 so:
  09,13,25,38,45,54,55,60,92,95,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,807
  Được thích:
  84,776
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Miền Bắc Lân 5
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,
  88,89,91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,26,28,32,34,36,37,38,39,
  41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,78,79,80,83,84,85,86,87,
  88,89,91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 70 so:
  03,04,06,07,09,10,12,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,
  32,34,37,38,39,42,43,46,47,49,
  50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,75,78,79,80,83,84,85,86,
  87,88,89,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 60 so:
  03,06,07,09,10,12,14,16,17,18,
  19,20,21,22,23,25,26,28,32,37,
  38,39,42,43,46,50,52,53,54,56,
  57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,73,78,79,80,83,84,85,
  86,87,88,89,91,92,95,96,97,99,
  Dan 50 so:
  03,06,09,10,12,14,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,32,37,38,39,
  42,43,46,50,52,53,54,56,58,62,
  63,65,67,68,71,73,78,79,80,83,
  84,85,88,89,91,92,95,96,97,99,
  Dan 40 so:
  03,06,09,10,12,14,16,17,18,19,
  20,22,23,25,26,32,37,39,42,43,
  46,53,54,58,63,67,68,71,78,79,
  80,83,85,88,91,92,95,96,97,99,
  Dan 30 so:
  03,09,10,12,14,16,17,18,22,23,
  25,32,37,39,42,43,53,58,63,67,
  71,78,79,80,88,91,92,95,97,99,
  Dan 20 so:
  10,12,14,17,23,32,37,42,43,53,
  63,67,71,78,79,80,88,91,92,99,
  Dan 10 so:
  17,32,42,63,71,78,80,91,92,99,
   

Cộng đồng Ketqua.net