quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN thứ 4 ngày 31/03/2021: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng - TLXS

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 30/3/21.

Lượt xem: 732

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,484
  Được thích:
  16,773
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN thứ 4 ngày 31/03/2021: Đồng Nai
  LOTTO : 88

  ĐB : 88
   
  HayDoiDay123 thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Đồng Nai lần 1
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,
  13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,
  13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  38,39,40,41,43,44,45,47,48,50,
  52,53,54,55,58,59,60,62,63,65,
  66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,04,05,06,09,10,11,13,
  14,15,18,19,20,21,23,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,35,38,39,40,
  41,43,44,45,47,48,50,52,53,54,
  55,58,59,60,62,63,67,68,69,70,
  74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,90,91,92,93,94,96,98,
  Dan 60 so:
  00,01,02,04,05,06,09,11,13,15,
  18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,
  31,32,33,35,38,39,40,41,43,44,
  47,50,52,53,54,55,58,60,63,67,
  68,69,70,74,78,79,80,81,82,84,
  85,86,88,90,91,92,93,94,96,98,
  Dan 50 so:
  00,01,04,06,09,11,13,15,18,19,
  21,23,25,27,28,29,33,38,39,40,
  41,43,44,47,50,52,53,55,58,60,
  63,67,68,69,70,74,79,80,81,82,
  85,86,88,90,91,92,93,94,96,98,
  Dan 40 so:
  00,01,04,06,09,11,15,18,21,23,
  25,28,29,33,38,39,40,41,44,50,
  52,53,55,58,60,63,67,70,74,79,
  80,81,82,86,90,91,93,94,96,98,
  Dan 30 so:
  00,01,06,09,11,15,18,21,23,25,
  28,29,39,41,44,50,52,53,55,58,
  70,74,79,80,81,86,91,93,94,96,
  Dan 20 so:
  00,01,06,11,18,21,25,28,29,39,
  44,50,55,70,79,80,86,91,93,94,
  Dan 10 so:
  01,06,21,25,28,50,70,91,93,94,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Đồng Nai lần 2
  Dan 90 so:
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,
  27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  51,53,55,56,57,58,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,90,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,04,05,06,07,09,10,11,13,14,
  15,16,20,21,22,24,25,27,28,30,
  31,34,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,51,53,55,56,57,
  58,62,64,65,66,67,68,69,70,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,92,93,94,97,99,
  Dan 60 so:
  00,04,05,06,07,09,11,14,15,16,
  20,21,22,24,25,27,28,30,34,36,
  38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,
  51,53,55,56,57,58,62,64,65,66,
  68,69,70,72,73,74,75,76,78,79,
  81,83,84,85,87,90,92,93,97,99,
  Dan 50 so:
  00,04,05,07,11,14,15,16,20,22,
  24,25,28,30,34,38,39,40,41,43,
  44,45,46,48,49,51,53,55,56,57,
  58,62,64,65,66,69,70,72,75,78,
  79,81,83,84,85,87,90,92,97,99,
  Dan 40 so:
  00,04,05,07,11,14,15,16,20,22,
  24,28,30,34,40,43,45,46,48,49,
  53,56,57,58,64,65,66,69,70,72,
  75,78,79,81,83,84,90,92,97,99,
  Dan 30 so:
  00,04,05,07,11,14,15,16,20,22,
  28,30,34,40,43,45,46,48,49,64,
  69,70,72,78,79,83,84,92,97,99,
  Dan 20 so:
  04,05,07,11,15,16,20,22,28,30,
  34,40,45,46,49,64,69,70,72,92,
  Dan 10 so:
  04,11,15,20,28,30,34,46,64,70,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Đồng Nai lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,15,17,18,19,21,22,23,24,
  25,27,29,30,32,33,34,35,36,38,
  39,40,42,43,45,46,47,49,51,52,
  53,54,57,58,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,15,
  17,18,19,21,22,23,24,25,27,29,
  32,33,34,35,36,38,39,40,43,45,
  46,47,49,52,53,54,57,58,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,
  76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,
  87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 60 so:
  01,02,04,05,06,07,08,09,15,17,
  18,19,21,22,24,27,29,32,33,34,
  38,39,40,43,45,46,47,49,52,53,
  54,58,60,62,63,65,67,68,69,70,
  71,72,74,76,77,78,80,82,83,85,
  86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,
  Dan 50 so:
  01,02,04,05,06,07,09,17,18,19,
  22,24,27,29,32,33,34,38,39,40,
  43,45,47,49,52,53,54,58,62,63,
  65,67,68,69,70,71,72,74,76,77,
  78,82,83,85,86,87,91,93,95,96,
  Dan 40 so:
  02,04,05,07,18,19,22,24,27,29,
  33,34,38,39,43,45,47,49,52,53,
  54,62,63,65,68,69,70,71,72,74,
  76,77,78,83,85,87,91,93,95,96,
  Dan 30 so:
  02,04,07,18,22,24,27,34,38,43,
  45,47,49,52,53,54,62,63,65,69,
  70,71,72,74,76,77,78,85,87,93,
  Dan 20 so:
  02,04,22,24,27,43,47,49,52,54,
  62,65,70,71,72,77,78,85,87,93,
  Dan 10 so:
  22,27,43,54,65,70,71,77,78,85,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Đồng Nai lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,34,35,36,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,55,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,79,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 70 so:
  00,02,03,04,06,07,08,10,11,12,
  13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  26,27,28,29,30,31,34,35,36,39,
  40,42,44,45,47,48,49,50,52,53,
  55,58,59,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,72,74,75,77,83,84,85,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,
  Dan 60 so:
  00,02,06,07,08,10,11,12,13,15,
  17,19,20,21,23,24,26,27,28,29,
  30,34,35,36,39,42,44,45,47,48,
  49,50,53,55,58,61,63,64,65,66,
  67,68,70,72,74,75,77,83,84,85,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,
  Dan 50 so:
  00,06,07,08,11,12,13,19,20,21,
  23,24,26,27,28,29,30,34,35,36,
  39,42,44,45,48,49,50,55,58,61,
  64,65,67,70,74,75,77,83,84,85,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,
  Dan 40 so:
  00,06,07,08,12,13,19,20,21,23,
  24,26,27,28,29,30,34,35,39,44,
  45,48,49,55,58,61,65,67,70,74,
  75,77,83,85,87,88,90,92,95,98,
  Dan 30 so:
  00,06,07,08,12,13,20,23,24,26,
  28,34,35,39,44,45,58,61,67,70,
  74,75,77,83,85,88,90,92,95,98,
  Dan 20 so:
  00,06,12,13,23,24,28,35,39,58,
  61,67,70,74,75,77,85,88,95,98,
  Dan 10 so:
  00,13,24,35,58,67,70,74,95,98,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Đồng Nai lần 5
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,04,05,08,10,11,12,13,
  14,15,18,19,20,21,23,24,25,27,
  28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,66,68,69,70,71,73,75,76,
  77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 70 so:
  02,04,05,08,12,13,14,15,19,21,
  23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,63,64,66,68,69,70,71,73,
  75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 60 so:
  02,04,08,12,13,14,15,19,23,24,
  25,27,28,29,30,32,33,34,36,37,
  39,40,41,42,43,45,48,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,63,64,68,
  69,70,71,73,75,78,79,82,83,85,
  86,87,88,90,91,92,93,94,95,99,
  Dan 50 so:
  02,12,13,14,15,19,23,24,25,27,
  28,30,32,33,34,36,37,39,42,43,
  45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,63,68,69,70,71,73,78,79,82,
  83,85,87,88,90,91,92,93,94,99,
  Dan 40 so:
  02,12,13,19,23,24,27,30,32,34,
  36,37,39,42,43,45,52,53,54,56,
  57,58,59,60,63,68,69,70,71,73,
  78,83,85,87,88,90,91,93,94,99,
  Dan 30 so:
  02,12,13,19,24,27,30,32,34,37,
  39,42,43,45,56,58,59,63,68,69,
  70,71,73,78,83,85,87,88,93,94,
  Dan 20 so:
  02,12,13,19,24,27,30,39,42,43,
  56,58,59,68,69,70,73,78,83,87,
  Dan 10 so:
  02,19,42,43,56,58,69,70,78,83,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Khánh Hòa lần 1
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,
  77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,
  24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,69,70,71,72,
  74,75,77,78,79,80,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,97,99,
  Dan 70 so:
  00,01,03,04,05,07,08,10,11,12,
  13,16,17,18,19,20,22,24,27,28,
  29,30,31,33,34,35,36,37,40,42,
  44,45,46,47,48,50,51,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,
  70,71,72,74,75,77,79,80,82,84,
  85,86,87,89,90,91,92,94,95,99,
  Dan 60 so:
  00,01,03,04,05,07,08,10,11,12,
  13,16,18,20,22,27,29,30,33,34,
  35,36,37,40,42,44,45,46,47,48,
  50,51,53,57,58,59,60,61,62,63,
  67,69,70,71,72,74,75,77,82,84,
  85,86,87,89,90,91,92,94,95,99,
  Dan 50 so:
  00,01,03,04,05,08,10,11,12,13,
  18,20,22,27,29,30,34,35,36,37,
  40,42,44,45,47,48,53,58,59,60,
  61,62,63,67,69,71,72,74,75,77,
  84,86,87,89,90,91,92,94,95,99,
  Dan 40 so:
  00,03,04,05,08,10,11,13,18,20,
  22,27,29,30,34,36,42,44,45,47,
  48,53,58,59,60,61,62,63,67,71,
  72,74,75,86,87,90,91,92,94,95,
  Dan 30 so:
  03,04,05,08,11,18,20,22,30,36,
  42,44,45,47,48,53,58,60,63,67,
  71,72,74,75,86,87,90,91,94,95,
  Dan 20 so:
  03,04,05,20,22,36,42,44,47,60,
  63,67,71,72,74,75,87,90,91,94,
  Dan 10 so:
  03,04,05,20,22,47,60,63,72,87,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Khánh Hòa lần 2
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,16,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,16,17,18,19,20,22,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,50,52,53,55,57,58,59,60,62,
  63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  87,89,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  01,02,03,04,05,07,08,11,12,13,
  16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,
  28,29,32,33,34,37,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,50,52,53,55,57,
  58,59,60,62,63,65,68,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,
  84,85,87,89,92,94,95,97,98,99,
  Dan 60 so:
  01,02,03,04,05,07,12,13,17,18,
  19,20,22,23,24,27,28,29,32,33,
  34,37,40,41,42,43,44,45,47,48,
  50,52,55,57,58,59,62,63,65,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,
  83,85,87,89,92,94,95,97,98,99,
  Dan 50 so:
  02,04,05,07,13,17,19,20,22,23,
  27,28,29,32,33,34,37,40,42,43,
  44,45,47,48,50,52,55,57,59,62,
  65,68,70,71,72,73,74,75,76,80,
  82,83,85,87,89,92,94,95,98,99,
  Dan 40 so:
  02,04,05,07,19,20,23,28,29,33,
  34,37,40,42,43,44,45,47,48,50,
  52,57,59,62,65,68,70,71,72,74,
  75,80,83,85,87,89,92,94,95,99,
  Dan 30 so:
  04,05,07,19,28,33,34,40,42,43,
  44,45,47,48,50,59,62,68,70,71,
  72,75,80,83,85,87,89,94,95,99,
  Dan 20 so:
  04,19,28,34,40,42,43,45,47,50,
  59,62,68,71,72,75,83,85,89,95,
  Dan 10 so:
  28,34,40,45,47,50,62,71,72,85,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Khánh Hòa lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,
  67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,50,51,53,54,55,56,58,59,60,
  61,64,65,66,67,69,70,71,73,75,
  76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 70 so:
  00,02,04,05,06,07,09,10,14,15,
  16,17,19,21,22,23,24,25,26,28,
  29,30,31,32,34,35,37,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,
  55,56,58,59,60,61,64,65,66,69,
  70,71,75,76,77,78,81,82,85,86,
  87,88,89,91,92,93,95,96,97,99,
  Dan 60 so:
  00,02,04,05,06,07,09,10,14,15,
  17,19,21,22,23,24,25,26,28,29,
  30,31,32,37,40,42,43,44,45,46,
  47,48,50,51,53,54,56,58,59,60,
  61,64,65,66,69,70,76,77,78,81,
  85,86,88,89,92,93,95,96,97,99,
  Dan 50 so:
  00,02,04,05,06,07,09,10,14,15,
  17,19,21,22,23,24,25,26,30,32,
  37,40,42,44,45,46,47,48,51,53,
  54,56,58,60,64,65,66,70,77,78,
  81,85,86,89,92,93,95,96,97,99,
  Dan 40 so:
  00,04,05,09,10,14,15,17,19,21,
  24,26,30,37,40,42,44,45,46,47,
  48,51,53,54,56,58,64,65,66,70,
  77,78,81,86,89,92,93,95,97,99,
  Dan 30 so:
  00,04,09,14,15,17,19,21,24,26,
  30,40,42,44,45,47,48,54,56,58,
  64,70,77,78,81,86,89,92,95,99,
  Dan 20 so:
  00,04,14,17,19,26,40,44,45,47,
  48,54,56,70,77,78,81,86,95,99,
  Dan 10 so:
  00,04,17,26,40,47,48,54,70,99,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Khánh Hòa lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,04,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,29,30,31,32,34,36,
  37,39,40,41,42,46,47,48,50,51,
  53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,68,69,71,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,04,06,07,09,11,12,13,15,16,
  17,18,19,20,21,22,24,26,27,29,
  30,31,32,34,36,37,39,40,42,46,
  47,48,50,51,53,54,55,56,58,59,
  60,61,63,65,66,67,68,69,71,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,88,90,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,07,09,11,12,13,15,16,17,19,
  21,22,24,26,27,29,31,32,34,36,
  39,40,42,47,48,50,51,53,54,55,
  56,58,59,60,61,63,65,66,67,68,
  69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,88,90,93,95,97,98,
  Dan 50 so:
  00,07,09,11,12,13,16,17,19,22,
  26,27,29,31,34,36,39,40,42,47,
  48,50,51,54,55,56,58,59,61,63,
  66,67,68,71,75,76,77,79,80,81,
  82,83,84,85,86,88,90,93,95,98,
  Dan 40 so:
  00,07,09,13,17,19,22,26,27,29,
  31,34,36,39,40,47,54,55,56,58,
  59,63,66,67,68,71,75,76,77,79,
  80,82,83,84,85,86,88,93,95,98,
  Dan 30 so:
  00,09,22,26,27,29,36,39,40,47,
  54,55,58,63,66,67,68,71,76,79,
  80,82,83,84,85,86,88,93,95,98,
  Dan 20 so:
  09,26,36,39,47,54,55,63,68,76,
  79,82,83,84,85,86,88,93,95,98,
  Dan 10 so:
  36,39,47,63,68,76,84,85,86,93,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt Khánh Hòa lần 5
  Dan 90 so:
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,04,06,07,08,09,10,11,12,13,
  14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  27,28,29,30,32,33,34,36,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,
  51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,
  86,87,89,90,91,92,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,04,06,07,08,09,10,11,13,14,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,
  30,32,33,34,36,39,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  69,70,71,73,74,76,77,78,79,83,
  85,86,87,89,90,91,92,96,97,99,
  Dan 60 so:
  00,04,06,07,08,09,10,11,13,14,
  17,18,19,21,22,23,24,25,28,33,
  34,39,42,43,44,45,46,47,49,50,
  53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,73,74,77,78,
  79,83,86,89,90,91,92,96,97,99,
  Dan 50 so:
  00,04,06,07,08,09,10,13,17,19,
  21,23,24,28,33,34,39,42,44,46,
  47,49,53,54,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,73,74,77,
  79,83,86,89,90,91,92,96,97,99,
  Dan 40 so:
  04,06,07,08,09,10,13,17,19,21,
  23,24,28,34,39,42,44,46,47,49,
  53,54,57,59,60,63,64,65,66,69,
  70,71,73,74,77,86,89,91,96,99,
  Dan 30 so:
  04,06,07,09,17,19,21,23,24,28,
  42,44,46,47,53,54,60,63,64,65,
  66,69,70,71,73,74,77,86,96,99,
  Dan 20 so:
  04,07,17,28,42,44,46,47,53,54,
  60,63,65,66,70,71,73,77,86,96,
  Dan 10 so:
  04,17,47,60,65,66,73,77,86,96,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 1
  Dan 90 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,73,74,75,76,77,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,27,28,29,30,32,33,34,36,37,
  40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,69,71,73,74,75,
  76,77,79,80,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,
  14,15,17,19,20,21,23,27,28,29,
  30,32,33,34,37,40,41,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,
  71,73,74,75,76,77,79,80,82,84,
  86,87,88,90,92,93,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  01,03,04,05,06,07,08,09,13,15,
  19,20,21,23,27,28,29,30,32,33,
  34,37,40,41,45,47,48,49,51,52,
  53,54,55,57,59,60,61,63,64,65,
  67,69,71,73,74,76,77,79,80,82,
  84,86,87,88,92,93,95,96,97,98,
  Dan 50 so:
  01,03,04,05,06,07,08,09,13,15,
  19,20,21,23,28,29,30,33,34,37,
  40,41,45,47,49,51,52,53,54,55,
  57,59,61,64,65,67,69,71,76,77,
  79,82,84,86,87,88,92,93,95,98,
  Dan 40 so:
  01,03,04,05,09,15,19,20,21,23,
  28,29,30,33,34,37,41,45,47,51,
  53,54,55,57,59,61,64,67,69,71,
  76,77,82,86,87,88,92,93,95,98,
  Dan 30 so:
  01,03,04,05,09,15,19,20,23,28,
  30,34,37,41,47,51,53,54,55,59,
  64,67,69,71,82,86,92,93,95,98,
  Dan 20 so:
  01,03,04,05,15,19,20,28,41,51,
  54,55,59,64,67,71,86,93,95,98,
  Dan 10 so:
  01,28,41,51,54,55,64,67,86,98,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 2
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,
  36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,02,03,05,06,07,09,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,
  27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,
  41,43,44,46,47,48,50,51,53,54,
  55,56,57,58,60,63,65,66,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,02,03,05,06,07,09,11,12,13,
  14,15,16,17,20,22,23,25,28,29,
  30,34,36,37,38,39,41,43,44,46,
  47,48,51,53,54,55,58,60,63,65,
  66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,03,07,09,11,12,14,15,16,17,
  20,22,23,28,29,30,34,36,37,38,
  39,41,43,44,46,47,48,51,53,54,
  58,60,63,65,66,67,68,70,71,72,
  73,74,76,77,79,81,82,83,84,86,
  88,89,90,91,92,93,95,97,98,99,
  Dan 50 so:
  00,07,09,11,12,14,15,17,20,22,
  28,29,30,34,36,37,38,41,43,44,
  46,47,53,54,58,63,65,67,68,70,
  71,72,73,74,77,79,81,82,83,84,
  86,88,89,90,91,92,93,95,97,99,
  Dan 40 so:
  07,09,11,12,14,15,17,20,22,28,
  29,30,34,37,38,43,44,46,47,54,
  58,63,65,67,70,71,72,73,74,77,
  79,82,83,88,89,91,92,95,97,99,
  Dan 30 so:
  07,11,12,22,28,29,30,34,37,43,
  44,46,47,54,58,65,67,70,71,73,
  77,79,83,88,89,91,92,95,97,99,
  Dan 20 so:
  22,29,30,43,44,46,47,54,65,67,
  70,71,73,77,79,83,88,89,97,99,
  Dan 10 so:
  29,46,54,65,70,71,73,77,79,99,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,36,37,38,39,40,41,42,44,
  45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,
  37,38,39,41,42,44,45,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,
  65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,04,06,09,11,12,14,
  15,16,18,19,22,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,33,37,38,39,41,44,
  45,48,49,50,51,52,54,55,56,57,
  59,63,65,66,68,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,
  88,89,90,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,02,03,04,11,12,14,15,16,19,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  33,37,39,44,45,48,49,50,51,52,
  54,55,56,57,59,63,65,66,68,70,
  71,74,75,76,77,78,79,81,82,85,
  86,87,89,90,92,94,96,97,98,99,
  Dan 50 so:
  00,03,04,11,12,14,15,19,23,24,
  26,27,29,30,31,32,33,37,39,44,
  49,50,51,52,54,55,57,59,63,65,
  66,68,70,71,74,75,76,77,78,79,
  82,85,86,87,89,92,94,97,98,99,
  Dan 40 so:
  03,04,12,14,19,23,26,27,29,30,
  31,32,33,39,44,49,50,51,54,55,
  59,65,66,68,70,71,74,76,77,78,
  82,85,86,87,89,92,94,97,98,99,
  Dan 30 so:
  04,12,14,26,27,29,30,31,32,33,
  44,49,50,51,54,65,68,70,71,74,
  76,77,78,82,85,87,92,94,97,98,
  Dan 20 so:
  12,27,30,31,32,44,50,51,54,65,
  68,70,74,76,78,85,87,92,94,98,
  Dan 10 so:
  12,31,54,65,68,74,87,92,94,98,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,40,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,74,75,77,78,79,80,81,82,83,
  86,87,88,89,92,93,94,95,96,98,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,05,07,08,10,12,13,
  14,17,18,19,20,21,22,23,24,27,
  28,30,32,33,35,36,40,42,44,46,
  47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,
  70,71,74,75,77,78,79,80,81,82,
  83,86,87,89,92,93,94,95,96,98,
  Dan 60 so:
  01,02,03,07,08,10,14,17,19,20,
  21,22,23,24,27,28,30,32,33,35,
  36,42,44,47,48,49,50,51,52,54,
  55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,74,77,78,79,80,
  81,82,83,86,89,92,93,94,95,98,
  Dan 50 so:
  01,02,03,07,08,10,14,17,19,20,
  21,22,23,24,27,28,32,33,36,47,
  48,50,51,54,55,56,59,60,61,63,
  65,66,68,70,71,74,77,78,79,80,
  81,82,83,86,89,92,93,94,95,98,
  Dan 40 so:
  07,08,10,17,19,20,22,23,27,28,
  32,33,36,48,50,54,55,56,59,60,
  61,63,65,68,70,71,74,77,78,79,
  80,81,82,83,86,89,92,93,94,98,
  Dan 30 so:
  07,10,17,19,20,22,23,28,32,33,
  36,48,54,55,56,59,60,65,68,77,
  78,80,82,83,86,89,92,93,94,98,
  Dan 20 so:
  07,10,17,20,23,32,36,54,55,56,
  60,65,77,80,82,86,92,93,94,98,
  Dan 10 so:
  07,10,23,32,54,55,60,82,93,98,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đặc biệt MB lần 5
  Dan 90 so:
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,38,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,80,81,82,83,84,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,
  36,40,41,42,44,45,46,47,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,
  62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,80,81,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 70 so:
  03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,
  16,19,21,22,23,24,25,26,27,28,
  30,32,33,34,36,40,41,42,44,45,
  47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,60,61,62,63,65,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,77,80,81,83,86,
  87,88,89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 60 so:
  03,04,05,06,08,09,10,14,16,19,
  21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,
  40,42,44,45,47,49,50,51,53,54,
  55,57,58,60,61,62,63,65,67,70,
  71,72,73,74,75,76,77,80,81,83,
  86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,
  Dan 50 so:
  03,04,05,06,08,09,14,16,19,21,
  23,25,26,27,32,33,34,40,42,45,
  47,49,50,51,53,54,55,57,58,61,
  62,65,70,72,73,74,75,76,77,80,
  81,83,86,88,92,93,94,95,96,97,
  Dan 40 so:
  03,04,06,08,09,14,19,21,23,25,
  26,27,32,33,40,42,47,49,51,53,
  54,57,61,62,65,70,72,73,74,75,
  76,80,81,83,86,88,93,94,95,96,
  Dan 30 so:
  03,04,09,14,19,21,23,26,27,32,
  33,42,49,51,53,54,62,65,70,72,
  73,74,76,80,81,86,88,94,95,96,
  Dan 20 so:
  03,04,09,14,19,23,26,32,49,51,
  54,62,65,70,74,80,81,86,94,96,
  Dan 10 so:
  03,09,14,32,51,54,62,70,80,94,
   
 18. Bencub

  Bencub Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  20/11/19
  Bài viết:
  317
  Được thích:
  1,362
  Điểm thành tích:
  93
  Đồng nai 82s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,95,96,97,98
  Lô 030,191

  Đà nẵng 82s
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,73,75,76,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
   
  Duck80, phongthien159Nhatlong2000 Thích điều này.
 19. phongthien159

  phongthien159 Lính mới

  Tham gia:
  20/11/19
  Bài viết:
  71
  Được thích:
  122
  Điểm thành tích:
  33
  Đồng Nai
  6x
  11,12,14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,96,97,99

  Đà Nẵng
  6x
  00,01,04,05,06,07,08,10,12,14,15,16,17,19,21,22,24,25,26,28,29,40,41,42,44,46,47,49,50,51,52,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,82,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
   
  Duck80Nhatlong2000 thích điều này.

Cộng đồng Ketqua.net