quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN THỨ 4 NGÀY 05/05/2021: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG, TLXS, SOI CẦU

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 4/5/21 lúc 20:17.

Lượt xem: 1,065

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,188
  Được thích:
  82,305
  Điểm thành tích:
  113
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,188
  Được thích:
  82,305
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,57,59,60,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,20,21,24,
  26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,53,55,57,59,60,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,
  77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,
  89,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,20,21,24,26,
  27,29,31,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,47,48,50,51,52,53,
  55,57,59,60,62,63,64,67,68,69,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,87,
  88,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  13,14,16,17,20,21,24,29,31,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,
  48,50,51,53,57,59,60,62,63,64,
  67,68,69,74,75,77,78,79,81,83,
  87,88,91,92,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,11,13,
  14,16,17,20,24,29,31,34,35,36,
  37,39,40,43,45,47,48,51,57,59,
  60,62,63,67,69,74,75,78,79,81,
  83,87,88,91,92,96,98,99,
  Dan 38 so:
  00,01,02,03,04,06,07,11,13,14,
  16,17,20,24,31,34,35,36,37,40,
  45,47,48,51,57,59,60,62,63,67,
  74,78,79,87,88,96,98,99,
  Dan 28 so:
  00,01,02,04,07,11,13,14,16,17,
  20,31,34,35,40,45,47,48,51,57,
  60,62,67,74,78,88,96,99,
  Dan 18 so:
  00,01,04,07,13,14,17,20,31,34,
  35,45,48,57,62,78,96,99,
  Dan 08 so:
  01,04,13,14,17,31,34,62,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,12,
  13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,63,64,65,66,68,69,
  70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,05,06,08,10,11,12,13,
  15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,29,31,32,33,35,37,38,39,
  40,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,
  65,66,68,69,70,71,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,95,96,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,05,06,08,10,11,13,15,
  16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,
  29,31,32,33,35,37,38,39,40,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,58,60,61,63,64,65,66,69,70,
  71,74,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,87,88,91,92,95,96,99,
  Dan 58 so:
  00,01,03,05,06,08,10,11,16,17,
  19,21,24,25,26,27,29,32,35,37,
  38,39,40,44,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,58,60,61,63,64,
  65,66,69,70,71,76,77,78,80,81,
  83,84,85,87,88,91,95,96,
  Dan 48 so:
  00,01,03,05,06,08,10,11,16,17,
  24,25,26,27,29,32,35,38,39,40,
  45,46,47,48,51,52,54,56,58,60,
  61,63,64,65,69,70,71,76,78,80,
  81,83,85,87,88,91,95,96,
  Dan 38 so:
  00,01,03,05,06,10,11,16,17,25,
  26,29,32,38,39,40,45,46,48,51,
  52,54,56,58,60,63,64,65,70,71,
  78,80,81,83,85,91,95,96,
  Dan 28 so:
  01,03,05,06,10,11,16,17,25,26,
  29,32,38,40,48,51,54,56,63,64,
  65,70,78,80,83,85,91,95,
  Dan 18 so:
  01,03,06,16,17,25,26,38,48,54,
  56,64,65,70,80,83,91,95,
  Dan 08 so:
  01,03,25,38,48,54,56,70,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,37,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,37,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,52,54,56,57,
  58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,13,14,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,
  41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,
  54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,
  89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,09,10,12,14,20,
  21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,
  33,35,37,41,42,43,44,45,46,47,
  50,52,54,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,
  75,77,78,79,81,82,84,85,87,88,
  89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 58 so:
  00,01,03,05,09,10,12,14,20,21,
  22,23,25,28,31,32,35,37,41,42,
  43,44,45,46,47,50,52,54,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  70,71,73,74,75,77,79,81,84,85,
  87,88,89,93,95,96,97,99,
  Dan 48 so:
  00,01,05,10,12,14,21,22,23,25,
  28,31,32,35,37,41,43,45,46,47,
  52,54,57,58,59,60,61,62,65,66,
  67,68,69,70,71,73,74,75,77,79,
  81,84,88,93,95,96,97,99,
  Dan 38 so:
  00,01,05,10,12,14,21,28,31,32,
  35,37,41,43,45,46,47,52,57,58,
  59,60,61,65,68,69,70,71,73,74,
  79,84,88,93,95,96,97,99,
  Dan 28 so:
  01,05,10,12,14,21,28,31,32,35,
  37,41,47,52,57,58,59,60,65,70,
  71,73,79,84,88,93,97,99,
  Dan 18 so:
  01,05,12,21,28,31,32,35,41,47,
  52,57,59,65,70,84,88,99,
  Dan 08 so:
  01,12,21,28,32,52,70,88,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,17,20,21,22,24,
  27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,48,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,96,97,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,17,20,21,22,24,27,
  28,29,33,34,35,38,39,40,41,42,
  43,45,48,50,52,53,54,56,57,58,
  59,62,63,64,65,66,67,68,69,72,
  73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,89,90,91,93,96,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,20,21,22,24,27,28,
  29,33,34,35,38,39,40,41,42,45,
  50,52,56,57,58,59,62,63,64,66,
  67,68,69,72,73,75,76,78,79,81,
  84,85,87,89,90,91,96,99,
  Dan 48 so:
  01,02,03,06,07,08,09,11,12,13,
  14,15,20,21,22,24,27,28,29,33,
  34,35,38,39,40,41,45,50,52,57,
  58,62,63,64,66,67,69,72,73,78,
  79,81,84,85,89,90,91,96,
  Dan 38 so:
  01,02,03,06,08,09,11,12,13,14,
  15,20,21,27,28,29,33,34,35,39,
  40,41,50,52,57,58,62,64,66,67,
  69,72,73,81,85,89,90,96,
  Dan 28 so:
  01,02,03,06,08,09,11,12,13,20,
  21,27,29,33,34,35,50,52,57,58,
  62,66,67,69,72,85,89,90,
  Dan 18 so:
  01,02,03,06,08,12,13,27,33,34,
  35,50,52,58,62,67,85,89,
  Dan 08 so:
  01,27,33,34,50,58,62,67,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,
  34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,
  88,91,92,93,94,96,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,31,33,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,
  49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,91,92,93,94,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,
  25,26,28,29,36,37,38,40,42,43,
  44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,
  56,58,59,60,63,64,66,67,68,70,
  71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,91,92,93,94,98,99,
  Dan 58 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,13,14,
  15,16,18,19,20,21,22,24,25,28,
  29,36,37,40,42,43,44,45,46,48,
  50,51,53,55,56,58,59,60,63,64,
  66,67,70,71,72,73,76,79,81,82,
  83,85,91,92,93,94,98,99,
  Dan 48 so:
  01,02,04,05,06,07,08,13,14,15,
  16,18,19,20,21,24,28,29,36,37,
  40,43,45,46,48,51,53,55,56,58,
  59,60,63,66,70,71,72,73,76,79,
  82,83,85,92,93,94,98,99,
  Dan 38 so:
  01,02,04,05,08,13,14,15,18,19,
  20,21,24,28,29,37,40,43,45,46,
  48,51,53,55,56,59,66,70,71,73,
  76,79,83,85,92,93,98,99,
  Dan 28 so:
  01,02,04,05,08,13,14,19,20,21,
  24,29,37,40,46,51,56,66,70,71,
  76,79,83,85,92,93,98,99,
  Dan 18 so:
  01,02,04,08,13,19,21,29,37,40,
  66,70,76,83,85,92,93,98,
  Dan 08 so:
  01,02,04,19,29,37,76,98,
   
  Raubo123 thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,188
  Được thích:
  82,305
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,
  48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,04,07,09,10,12,14,15,17,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,32,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 68 so:
  00,04,07,09,10,12,14,15,17,19,
  20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,
  35,36,37,39,40,41,43,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,65,66,67,68,69,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,83,84,87,
  89,90,91,93,94,96,97,99,
  Dan 58 so:
  00,04,07,09,10,14,17,19,20,21,
  22,23,26,27,28,29,30,32,35,36,
  39,40,41,43,47,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,65,66,67,68,
  69,72,74,75,76,77,79,80,81,83,
  84,89,90,91,94,96,97,99,
  Dan 48 so:
  00,04,09,10,17,19,20,22,23,26,
  27,28,29,36,39,40,41,43,47,50,
  53,54,55,56,57,58,59,60,65,66,
  67,68,69,72,74,75,76,77,79,80,
  81,83,84,89,91,94,96,99,
  Dan 38 so:
  04,19,20,22,23,26,27,28,29,36,
  39,40,41,43,47,50,54,55,56,59,
  60,65,66,67,68,69,74,75,76,77,
  79,81,83,84,89,94,96,99,
  Dan 28 so:
  19,20,22,23,26,28,36,39,40,41,
  56,59,65,66,67,68,69,74,75,76,
  77,79,83,84,89,94,96,99,
  Dan 18 so:
  19,20,22,26,28,40,59,66,74,75,
  76,77,79,83,89,94,96,99,
  Dan 08 so:
  19,22,28,40,59,74,75,79,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,01,04,06,07,09,10,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,
  37,38,40,41,43,44,45,47,48,49,
  51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,
  64,65,66,67,68,71,72,73,74,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,92,93,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,01,04,06,07,09,10,11,12,13,
  14,15,17,19,21,22,23,24,25,26,
  27,29,31,32,33,34,35,36,38,40,
  41,43,44,45,47,48,51,52,53,54,
  55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,
  71,72,73,77,78,79,81,83,84,86,
  87,88,89,90,92,96,97,98,
  Dan 58 so:
  00,04,06,07,09,10,11,13,15,17,
  19,21,22,23,24,27,29,31,32,33,
  34,35,36,40,41,43,44,45,48,51,
  52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,
  65,67,68,72,77,78,79,81,83,86,
  87,88,89,90,92,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,04,06,07,11,13,15,17,21,22,
  23,24,27,29,31,33,34,35,36,43,
  44,45,48,51,52,55,56,58,59,61,
  62,64,65,67,68,72,77,78,79,83,
  86,87,88,89,92,96,97,98,
  Dan 38 so:
  00,04,06,07,11,13,15,17,22,27,
  29,33,34,35,36,43,45,51,55,56,
  58,59,61,62,64,65,67,68,77,78,
  79,87,88,89,92,96,97,98,
  Dan 28 so:
  04,06,11,13,17,27,35,36,43,45,
  51,55,58,59,61,62,64,65,67,68,
  77,79,88,89,92,96,97,98,
  Dan 18 so:
  04,17,35,45,51,58,59,64,65,67,
  68,77,79,88,89,92,96,97,
  Dan 08 so:
  45,51,64,65,68,79,89,92,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,07,09,10,11,12,
  13,14,16,17,20,22,24,25,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,
  52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  78,79,81,82,83,85,86,87,88,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,05,07,09,10,11,12,
  13,14,16,17,20,22,24,25,27,28,
  30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,
  55,58,59,60,62,63,64,67,69,70,
  71,72,78,79,81,82,83,86,87,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,03,04,05,07,09,10,12,13,
  14,16,17,20,22,24,25,27,28,30,
  32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,51,52,55,58,59,60,
  62,63,67,70,71,78,79,81,83,86,
  87,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,04,05,07,09,10,13,16,17,
  20,22,25,27,28,30,32,34,37,39,
  41,42,43,46,47,49,51,52,58,59,
  60,62,63,67,70,71,78,79,81,83,
  86,87,92,94,96,97,98,99,
  Dan 38 so:
  00,01,04,05,07,09,10,13,22,25,
  27,28,30,32,34,37,39,41,43,46,
  47,49,51,58,59,62,63,67,70,71,
  78,79,81,83,87,92,97,98,
  Dan 28 so:
  04,05,07,10,22,25,27,28,30,32,
  34,39,41,47,49,51,58,59,62,67,
  78,79,81,83,87,92,97,98,
  Dan 18 so:
  04,05,25,28,32,34,39,47,49,59,
  62,79,81,83,87,92,97,98,
  Dan 08 so:
  04,25,32,49,79,81,83,98,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,
  90,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,
  15,17,18,19,20,24,25,26,27,29,
  30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,47,48,50,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,
  89,90,92,93,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,
  15,18,19,20,24,25,26,27,29,30,
  32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,
  44,45,47,48,50,52,55,56,57,58,
  59,60,61,62,65,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,77,79,81,83,84,86,
  87,88,89,92,93,96,97,99,
  Dan 58 so:
  04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,
  18,20,24,25,26,27,29,30,32,33,
  34,35,37,39,41,42,43,44,45,47,
  50,52,55,56,57,58,62,65,67,68,
  70,71,73,74,75,76,77,79,81,83,
  84,86,87,88,89,92,93,99,
  Dan 48 so:
  04,05,06,07,08,10,11,14,15,18,
  20,24,25,26,27,29,33,34,37,39,
  41,42,43,44,45,47,50,52,55,57,
  62,67,68,70,71,73,74,76,77,79,
  81,83,87,88,89,92,93,99,
  Dan 38 so:
  04,05,07,11,14,15,20,25,26,27,
  29,33,34,39,41,42,43,45,47,50,
  62,67,68,70,71,73,74,76,77,79,
  81,83,87,88,89,92,93,99,
  Dan 28 so:
  07,11,15,26,27,29,34,39,42,43,
  45,47,67,68,70,71,73,74,76,77,
  79,81,83,87,88,89,92,99,
  Dan 18 so:
  11,15,26,27,39,42,43,45,68,70,
  71,76,79,81,83,88,92,99,
  Dan 08 so:
  26,27,42,45,70,71,79,92,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,19,21,22,23,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,93,94,95,97,98,
  Dan 78 so:
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,
  13,15,16,17,19,22,23,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,60,63,
  64,67,68,69,71,72,73,74,75,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,93,94,95,97,98,
  Dan 68 so:
  03,04,06,07,09,10,11,12,13,15,
  16,17,19,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,58,60,63,64,67,69,71,72,73,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,93,94,97,
  Dan 58 so:
  03,04,06,07,09,10,12,13,16,17,
  19,25,26,28,29,30,31,33,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,
  49,50,52,53,54,56,58,60,63,64,
  67,69,71,73,74,75,78,79,82,83,
  84,85,88,89,91,93,94,97,
  Dan 48 so:
  03,04,06,07,09,10,12,13,16,19,
  25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,
  37,40,41,42,43,46,47,48,49,50,
  52,53,56,58,64,69,71,73,74,78,
  79,83,84,85,91,93,94,97,
  Dan 38 so:
  03,04,06,07,09,12,13,25,26,28,
  29,30,31,33,34,35,36,40,41,42,
  43,47,48,49,50,52,53,56,69,73,
  74,78,79,83,84,91,93,94,
  Dan 28 so:
  03,06,07,12,13,25,28,29,30,31,
  33,34,35,36,40,41,42,49,53,69,
  73,74,78,79,84,91,93,94,
  Dan 18 so:
  03,07,25,29,31,34,35,40,41,49,
  53,69,74,78,79,91,93,94,
  Dan 08 so:
  29,34,35,49,53,69,79,91,
   
  Raubo123minhnhi020416 thích điều này.
 4. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  263
  Được thích:
  185
  Điểm thành tích:
  43
  BAO 57 52 25
  ĐB ĐNAI
  Mức: 1 (2 0 số)
  10,15,25,26,28,32,35,38,39,47,51,58,59,68,73,75,77,87,90,91
  Mức: 2 (1 0 số)
  01,12,13,42,43,54,70,80,94,99
  Mức: 3 (2 0 số)
  03,11,14,16,22,27,29,30,45,48,49,53,60,79,81,84,85,88,92,97
  Mức: 4 (1 8 số)
  04,17,18,20,23,31,34,36,41,50,52,55,62,63,65,78,95,98
   

Cộng đồng Ketqua.net