quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN THỨ 3 NGÀY 04/05/2021: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU, TLXS, SOI CẦU

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 3/5/21.

Lượt xem: 1,610

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Đã chuyển xu thưởng chốt XSMN, ai chưa nhận, muốn nhận inbox nha.
   
  ruabi004 thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,19,20,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,
  58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,
  12,13,14,15,16,19,20,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,
  39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,
  51,54,55,56,58,59,63,66,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,05,09,10,11,12,13,
  14,15,16,19,20,23,24,26,27,28,
  29,30,31,35,36,38,39,42,43,44,
  47,48,49,50,51,54,55,56,58,59,
  63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,02,03,05,09,11,12,13,14,15,
  16,20,23,24,26,27,29,30,31,35,
  36,38,39,42,43,44,47,48,49,51,
  54,56,58,59,63,67,68,70,71,74,
  75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,
  88,89,90,91,92,93,97,99,
  Dan 48 so:
  00,03,05,09,11,12,13,15,16,20,
  23,26,27,29,31,35,36,38,39,42,
  43,44,47,48,49,51,56,58,59,63,
  67,68,70,71,74,75,76,78,81,83,
  84,85,87,88,90,92,93,99,
  Dan 38 so:
  00,03,09,11,12,13,15,16,23,26,
  27,31,36,38,42,43,44,47,48,49,
  51,56,58,59,63,67,70,71,74,76,
  83,84,85,87,90,92,93,99,
  Dan 28 so:
  00,03,09,11,12,27,36,38,42,44,
  48,51,56,58,59,67,70,71,74,76,
  83,84,85,87,90,92,93,99,
  Dan 18 so:
  03,09,12,38,42,44,48,58,59,67,
  70,74,76,85,87,90,93,99,
  Dan 08 so:
  09,12,44,74,76,85,90,93,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  13,15,16,17,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,
  38,39,41,42,45,46,47,51,52,53,
  54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,71,72,73,74,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,05,07,08,10,12,13,
  15,16,17,21,22,23,24,26,27,28,
  29,30,34,35,36,39,41,42,45,46,
  47,51,52,53,54,55,56,57,58,60,
  62,63,64,66,71,72,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,
  Dan 58 so:
  02,03,04,05,07,08,10,12,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,34,35,36,
  41,42,45,46,47,52,53,54,55,56,
  57,58,60,62,64,71,72,74,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,96,
  Dan 48 so:
  02,03,04,05,10,12,21,22,23,24,
  26,27,28,29,30,34,36,41,42,45,
  46,52,54,55,56,57,58,60,62,64,
  72,74,76,79,80,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,93,94,96,
  Dan 38 so:
  03,04,05,10,12,21,22,23,26,27,
  28,29,30,34,41,42,45,46,55,56,
  57,58,62,64,72,74,76,80,82,83,
  85,86,89,90,91,93,94,96,
  Dan 28 so:
  04,05,10,12,22,26,29,34,45,55,
  56,57,58,62,64,74,76,80,82,83,
  85,86,89,90,91,93,94,96,
  Dan 18 so:
  05,12,22,34,55,57,62,74,76,82,
  85,86,89,90,91,93,94,96,
  Dan 08 so:
  22,34,55,82,86,89,90,91,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,30,32,33,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,
  90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,12,
  13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,29,30,32,33,35,36,37,38,40,
  41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
  90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 68 so:
  02,04,05,06,07,09,10,12,13,17,
  19,21,22,23,24,25,26,30,32,33,
  35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,50,51,52,54,55,56,58,59,
  60,63,64,65,66,67,68,70,71,72,
  75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,
  90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 58 so:
  02,04,05,06,09,12,13,17,21,22,
  23,25,26,30,32,33,36,38,41,42,
  43,45,46,47,48,51,52,54,55,56,
  58,59,60,63,64,66,67,68,70,71,
  72,75,76,78,79,80,81,82,83,85,
  86,90,92,93,94,95,96,99,
  Dan 48 so:
  02,04,05,06,09,12,13,21,22,25,
  32,33,36,38,42,43,45,46,47,51,
  52,54,55,56,58,59,60,63,64,66,
  68,71,72,75,76,78,80,81,82,83,
  85,86,90,92,93,94,95,99,
  Dan 38 so:
  02,05,06,21,22,32,33,36,38,43,
  46,47,51,52,54,55,56,58,59,60,
  63,64,66,68,75,76,80,81,82,83,
  85,86,90,92,93,94,95,99,
  Dan 28 so:
  02,05,06,21,22,32,38,43,46,47,
  51,52,56,60,63,64,66,75,80,81,
  82,83,86,90,93,94,95,99,
  Dan 18 so:
  02,05,06,32,38,43,46,47,51,60,
  64,66,82,83,90,93,94,99,
  Dan 08 so:
  02,06,32,60,64,66,83,90,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,13,
  14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,33,35,36,38,
  39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,70,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,84,86,87,88,89,90,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,13,
  14,15,16,17,21,22,25,27,29,31,
  33,35,36,38,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,57,59,
  60,61,62,63,64,65,68,70,74,75,
  76,77,78,79,80,81,84,86,87,90,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,03,04,05,06,08,10,13,14,
  15,16,17,22,27,29,31,33,35,36,
  42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,
  57,59,60,61,62,63,64,65,68,70,
  74,75,76,77,78,79,80,81,84,86,
  87,90,92,95,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  01,03,04,05,06,08,10,13,14,15,
  22,29,31,33,35,36,42,43,46,47,
  48,49,53,54,57,59,61,62,63,65,
  68,70,74,76,77,78,80,81,84,86,
  87,90,92,95,96,97,98,99,
  Dan 38 so:
  01,03,04,05,06,10,22,29,31,36,
  42,46,47,48,49,53,54,59,61,62,
  63,65,68,70,74,76,78,80,81,86,
  87,90,92,95,96,97,98,99,
  Dan 28 so:
  03,04,05,06,22,29,31,36,42,48,
  49,53,54,59,61,62,63,68,76,78,
  81,86,90,92,95,96,98,99,
  Dan 18 so:
  04,05,22,29,31,36,42,48,54,61,
  62,68,81,86,90,92,95,96,
  Dan 08 so:
  31,36,42,48,86,90,95,96,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,
  38,39,40,41,42,44,45,47,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,
  64,65,66,67,69,70,71,73,75,76,
  77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,
  90,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,
  12,13,14,15,17,18,21,22,24,28,
  29,30,31,32,33,34,35,39,41,42,
  44,45,47,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,61,62,64,65,66,67,69,70,
  71,75,76,78,79,81,82,83,84,85,
  86,88,90,91,92,94,95,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,05,07,08,10,11,12,
  13,14,15,17,18,21,22,24,28,29,
  30,31,32,34,35,41,42,44,47,51,
  52,53,54,56,57,58,61,62,64,66,
  67,70,71,75,76,78,81,82,83,84,
  85,88,90,91,92,94,95,99,
  Dan 48 so:
  00,02,03,05,07,08,10,11,12,13,
  14,15,17,18,28,29,30,31,32,34,
  41,42,44,47,51,52,53,56,57,58,
  62,64,66,67,70,75,81,82,83,84,
  85,88,90,91,92,94,95,99,
  Dan 38 so:
  00,02,03,05,07,08,10,11,12,13,
  15,17,18,29,31,34,41,42,44,47,
  51,52,53,56,57,58,62,64,67,70,
  75,81,83,88,90,92,95,99,
  Dan 28 so:
  00,02,03,05,10,11,29,31,41,42,
  44,47,51,52,53,56,57,58,62,64,
  70,75,81,83,90,92,95,99,
  Dan 18 so:
  02,03,11,29,31,41,47,53,56,58,
  62,64,75,81,83,90,92,99,
  Dan 08 so:
  11,31,47,53,62,75,83,90,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  82,648
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,24,25,26,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,53,55,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,
  24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,
  38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,
  49,51,53,55,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,
  77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,93,95,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,18,20,21,24,25,26,
  29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,51,53,
  55,58,60,61,62,63,64,66,67,68,
  70,71,72,74,75,77,78,79,82,83,
  84,86,87,88,89,95,96,98,
  Dan 58 so:
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,12,
  13,18,20,21,24,25,26,29,30,33,
  35,38,39,40,41,43,44,45,46,47,
  48,49,51,53,55,58,60,61,63,64,
  66,68,70,71,72,74,75,77,78,79,
  82,83,84,87,88,89,95,96,
  Dan 48 so:
  02,03,04,06,07,08,11,12,13,18,
  20,21,24,25,26,29,30,33,35,38,
  39,40,41,43,44,45,47,48,49,51,
  53,55,61,63,66,68,70,71,72,74,
  77,79,82,83,87,88,95,96,
  Dan 38 so:
  03,06,07,11,12,13,18,20,24,25,
  26,29,30,33,35,38,41,43,44,45,
  47,48,49,53,55,61,63,66,68,71,
  72,74,77,79,82,88,95,96,
  Dan 28 so:
  03,18,24,26,29,30,33,38,41,43,
  44,47,48,49,53,55,61,63,66,68,
  71,72,74,77,79,88,95,96,
  Dan 18 so:
  24,29,33,41,47,48,49,53,55,66,
  68,71,72,74,77,79,88,95,
  Dan 08 so:
  24,41,47,53,55,66,68,74,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,28,29,30,33,34,35,
  36,37,38,40,41,43,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,
  63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,
  75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,
  87,88,91,93,94,96,97,98,
  Dan 68 so:
  01,02,04,06,08,09,10,11,12,14,
  15,17,18,19,21,22,23,24,25,28,
  29,30,33,34,35,36,37,38,40,41,
  43,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  58,62,63,64,65,66,67,68,71,72,
  73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,
  86,87,88,91,93,94,96,98,
  Dan 58 so:
  01,02,04,06,08,09,10,11,12,14,
  15,17,18,19,21,23,24,28,29,30,
  34,35,36,37,38,40,41,43,47,48,
  50,51,52,53,54,55,56,58,62,63,
  65,67,71,72,74,75,78,79,80,82,
  83,84,88,91,93,94,96,98,
  Dan 48 so:
  01,02,06,08,10,11,12,14,17,18,
  19,21,23,24,28,29,30,34,35,36,
  38,41,43,47,48,50,51,52,53,54,
  62,63,65,67,74,75,78,79,80,82,
  83,84,88,91,93,94,96,98,
  Dan 38 so:
  01,02,08,10,11,12,17,18,19,21,
  24,28,29,30,34,35,36,38,41,47,
  51,52,53,54,62,63,67,74,75,78,
  79,80,82,83,91,93,94,98,
  Dan 28 so:
  08,10,11,17,18,19,21,24,29,35,
  36,38,41,51,52,53,54,62,63,67,
  74,75,78,82,83,91,93,94,
  Dan 18 so:
  10,11,19,21,24,29,35,51,53,54,
  62,63,74,75,78,82,93,94,
  Dan 08 so:
  11,24,35,51,53,54,74,78,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,
  69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,27,28,30,32,33,34,35,
  37,38,40,42,43,44,45,46,47,49,
  50,51,52,53,55,56,57,58,61,62,
  63,64,65,66,68,69,71,72,75,77,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,97,99,
  Dan 68 so:
  02,03,04,05,08,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,
  32,33,34,35,37,38,40,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,52,53,56,57,
  58,61,62,63,65,66,69,71,75,77,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,97,99,
  Dan 58 so:
  02,05,08,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,32,33,34,35,
  38,43,45,46,47,49,50,51,52,53,
  56,57,58,61,62,65,66,69,71,75,
  77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,97,99,
  Dan 48 so:
  02,05,08,14,17,18,19,21,22,23,
  24,25,32,33,34,35,38,43,45,46,
  47,49,50,51,52,57,61,65,69,71,
  75,78,79,81,82,83,85,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,97,99,
  Dan 38 so:
  02,14,17,19,21,22,23,24,25,32,
  33,35,43,46,47,49,50,51,52,57,
  61,65,69,71,75,79,81,82,83,85,
  86,87,88,91,92,95,97,99,
  Dan 28 so:
  14,19,21,24,25,32,35,43,46,47,
  49,51,52,57,61,65,71,79,81,82,
  83,85,86,88,91,95,97,99,
  Dan 18 so:
  19,21,24,25,35,43,46,47,51,61,
  65,79,85,86,88,91,97,99,
  Dan 08 so:
  24,43,47,51,65,79,91,99,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,
  57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,33,36,
  37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,
  50,51,52,54,55,56,57,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  76,77,78,81,82,84,85,86,87,88,
  90,91,93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  25,27,30,31,33,36,37,38,39,40,
  41,43,45,50,52,55,56,57,60,61,
  62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  74,76,77,78,81,82,84,85,86,87,
  88,90,91,93,95,97,98,99,
  Dan 58 so:
  00,01,03,04,06,07,09,11,12,13,
  15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,
  27,30,33,36,37,39,40,41,45,52,
  55,56,57,60,62,64,65,66,67,68,
  70,72,73,76,77,78,81,82,84,85,
  87,88,90,91,93,95,98,99,
  Dan 48 so:
  00,01,03,04,06,09,11,12,13,15,
  17,18,20,21,22,23,24,25,27,30,
  36,37,39,40,41,52,55,56,57,60,
  62,65,67,70,72,73,76,77,78,81,
  82,84,85,88,90,91,93,98,
  Dan 38 so:
  00,01,03,04,09,11,12,13,15,17,
  18,21,22,24,25,27,30,36,37,39,
  41,52,56,60,62,67,70,72,73,76,
  78,81,82,84,85,88,91,98,
  Dan 28 so:
  00,01,03,04,09,11,13,15,17,18,
  22,24,25,27,30,37,60,62,67,72,
  73,76,81,84,85,88,91,98,
  Dan 18 so:
  00,01,09,13,15,18,22,24,25,27,
  30,60,67,73,81,84,88,91,
  Dan 08 so:
  01,15,18,24,30,60,81,88,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,05,07,08,09,11,13,
  14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 78 so:
  01,03,04,05,07,08,09,11,14,15,
  16,18,21,22,23,24,26,27,28,29,
  30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 68 so:
  01,03,04,05,07,08,09,11,14,16,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,
  33,34,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,
  71,73,74,76,80,81,82,83,85,86,
  87,89,92,93,94,95,96,97,
  Dan 58 so:
  03,05,07,08,09,11,14,16,21,22,
  23,24,26,28,29,30,33,34,37,38,
  39,40,42,43,44,46,48,49,50,51,
  52,53,56,57,58,60,61,62,65,67,
  68,69,71,73,76,80,81,82,83,85,
  86,87,89,93,94,95,96,97,
  Dan 48 so:
  03,05,07,08,09,11,14,16,21,22,
  23,24,26,28,29,30,33,34,38,39,
  42,43,46,48,49,50,51,52,53,56,
  57,58,60,61,62,65,67,68,69,71,
  76,81,85,86,87,93,95,96,
  Dan 38 so:
  03,08,09,14,16,21,22,24,26,28,
  29,30,33,34,38,39,42,43,46,48,
  49,50,51,52,56,57,58,60,61,65,
  67,69,76,85,87,93,95,96,
  Dan 28 so:
  08,09,14,16,21,24,26,28,29,30,
  33,34,38,39,42,43,46,50,51,52,
  57,67,76,85,87,93,95,96,
  Dan 18 so:
  08,09,14,16,24,29,30,33,34,38,
  42,50,52,76,85,87,93,95,
  Dan 08 so:
  09,14,16,24,38,50,76,95,
   
  khucdoanh686minhnhi020416 thích điều này.
 5. sieurua

  sieurua Lính mới

  Tham gia:
  6/10/11
  Bài viết:
  95
  Được thích:
  387
  Điểm thành tích:
  53
  4/5
  ĐB Bạc Liêu
  82s
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,98,99
   
 6. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,484
  Được thích:
  16,773
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 3 NGÀY 04/05/2021: BẾN TRE
  LOTTO : 88

  ĐB : 88
   
 7. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  288
  Được thích:
  199
  Điểm thành tích:
  43
  BAO 25 20 02
  ĐB BL
  Mức: 1 (2 0 số)
  08,12,24,28,38,39,41,46,47,56,57,59,63,71,74,76,77,92,96,98
  Mức: 2 (1 0 số)
  01,09,13,14,21,34,53,60,75,78
  Mức: 3 (2 0 số)
  07,10,18,19,29,31,42,43,45,49,50,68,82,84,87,89,90,91,93,94
  Mức: 4 (1 8 số)
  03,06,11,17,20,22,26,32,35,36,37,51,62,65,72,73,85,95
   
 8. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  282
  Được thích:
  574
  Điểm thành tích:
  93
  Xsmn 5.5
  BTL 3 ĐÀI: 56
  ĐB BỘ 01
   

Cộng đồng Ketqua.net