quảng cáo kqxs full 2

XSMN THỨ 2 NGÀY 10/05/2021: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 9/5/21.

Lượt xem: 1,102

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,751
  Điểm thành tích:
  113
  Xxc
   
  gialinh123 thích bài này.
 2. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,941
  Được thích:
  17,907
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN THỨ 2 NGÀY 10/05/2021: HCM
  LTT : 88

  ĐB : 88
   
  gialinh123 thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,751
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,
  77,78,79,82,84,85,86,88,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,
  48,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,68,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,79,82,84,85,86,88,
  90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,14,15,17,19,20,21,22,23,25,
  28,29,32,35,36,37,39,41,42,44,
  45,46,47,48,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,65,66,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,
  88,90,92,93,94,96,97,98,
  Dan 58 so:
  00,02,03,04,05,07,08,09,12,14,
  15,17,19,20,21,22,23,28,32,35,
  36,41,42,44,45,46,47,48,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,65,66,68,
  69,70,72,73,75,76,77,78,82,86,
  88,90,92,93,94,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,02,03,04,09,12,14,15,19,20,
  21,22,23,32,35,36,41,42,44,45,
  47,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  65,68,69,70,72,73,75,76,77,78,
  88,90,92,93,94,96,97,98,
  Dan 38 so:
  00,02,09,12,15,19,20,21,22,23,
  32,35,36,41,42,44,45,53,54,58,
  60,61,65,68,69,70,72,73,75,76,
  77,90,92,93,94,96,97,98,
  Dan 28 so:
  09,19,21,23,35,36,42,44,45,53,
  54,58,60,61,65,68,69,70,72,73,
  75,76,77,90,93,94,97,98,
  Dan 18 so:
  09,23,35,42,45,53,54,58,60,61,
  68,69,70,73,77,90,93,97,
  Dan 08 so:
  09,35,42,54,61,69,90,97,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,
  69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,02,04,05,07,08,09,10,11,13,
  14,16,17,18,19,20,21,22,23,27,
  28,31,32,33,34,36,37,39,40,42,
  44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  66,68,70,71,73,74,75,76,77,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,02,09,10,11,13,14,16,17,18,
  19,20,21,23,27,28,31,32,33,34,
  36,37,39,40,42,45,47,48,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,
  64,65,66,68,70,71,73,74,75,76,
  77,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 58 so:
  00,02,09,10,11,13,14,16,17,18,
  19,20,21,23,27,32,33,34,36,37,
  40,42,45,47,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,61,62,63,64,66,68,
  70,71,73,74,76,81,83,86,87,89,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 48 so:
  00,02,09,10,11,14,16,19,20,21,
  27,32,34,36,37,40,42,47,48,49,
  51,52,53,54,55,56,57,58,61,63,
  68,70,71,73,74,76,81,83,86,87,
  89,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 38 so:
  00,02,09,11,14,16,19,20,21,27,
  32,36,37,42,49,51,52,53,55,56,
  57,58,61,63,71,73,74,76,81,83,
  86,87,89,93,94,96,97,98,
  Dan 28 so:
  02,11,16,19,20,21,27,32,36,37,
  42,49,51,52,53,55,56,57,58,63,
  74,76,86,87,93,96,97,98,
  Dan 18 so:
  02,11,16,20,21,27,32,37,42,51,
  52,57,58,63,86,93,97,98,
  Dan 08 so:
  02,21,37,42,52,58,86,97,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,
  13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,
  26,29,30,31,32,33,35,36,37,39,
  40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,
  52,53,54,56,57,59,60,62,63,64,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,13,
  15,17,20,21,22,23,24,25,26,29,
  30,31,35,36,37,39,40,41,42,43,
  44,47,49,51,52,53,54,56,57,59,
  60,63,64,66,67,68,69,71,73,74,
  75,76,81,83,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  01,03,06,07,08,09,11,13,17,20,
  22,23,24,25,26,29,30,31,36,37,
  40,41,42,47,49,51,52,53,54,56,
  57,59,60,63,64,66,67,68,69,73,
  74,75,76,81,83,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  01,03,07,09,11,17,20,22,23,24,
  25,29,30,31,36,37,40,42,47,49,
  51,52,53,54,59,60,63,66,67,68,
  69,73,74,75,83,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 38 so:
  01,03,07,09,11,17,22,23,25,29,
  36,37,40,42,47,49,51,52,53,54,
  59,66,67,68,69,73,74,75,85,87,
  89,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 28 so:
  01,03,07,11,17,22,23,29,36,37,
  40,49,51,52,53,54,66,67,69,74,
  87,89,91,92,96,97,98,99,
  Dan 18 so:
  01,17,22,23,29,36,37,40,49,51,
  53,54,74,92,96,97,98,99,
  Dan 08 so:
  17,23,37,40,92,96,97,98,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,36,37,39,40,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,58,59,60,61,63,64,66,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,36,
  37,39,40,43,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,58,59,60,61,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,
  90,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,13,15,16,17,18,20,21,23,24,
  25,26,28,30,31,33,36,37,40,43,
  46,47,48,49,50,51,54,55,58,59,
  61,63,64,67,68,69,70,71,72,74,
  76,77,78,81,82,83,84,85,87,88,
  90,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,
  13,15,16,17,18,20,21,23,24,25,
  26,28,30,31,33,36,37,40,43,46,
  47,48,49,54,58,61,63,64,69,70,
  71,72,74,77,78,81,82,83,85,87,
  90,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,06,07,08,10,13,15,
  17,20,21,23,24,25,26,28,30,31,
  33,36,37,40,43,46,47,48,49,61,
  63,64,69,70,71,72,74,77,78,81,
  83,85,90,91,92,94,96,97,
  Dan 38 so:
  00,01,02,06,07,08,10,13,15,17,
  21,23,24,25,28,30,31,33,37,43,
  46,47,48,49,61,63,70,71,72,74,
  78,81,85,91,92,94,96,97,
  Dan 28 so:
  00,01,02,10,17,21,23,24,28,30,
  31,33,43,47,48,49,61,71,72,74,
  78,81,85,91,92,94,96,97,
  Dan 18 so:
  00,01,02,21,23,24,28,31,33,47,
  49,71,81,85,91,94,96,97,
  Dan 08 so:
  24,47,49,81,91,94,96,97,
  Dan Dac Biet Dai GIAI NHAT MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,
  94,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,
  12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,
  45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,
  79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,
  90,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,
  12,15,16,17,18,20,21,22,23,25,
  26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,
  37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,
  50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,67,68,69,70,72,75,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,88,89,
  90,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,
  15,16,21,22,23,25,26,27,28,29,
  30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,47,52,53,55,56,57,59,
  60,61,62,64,65,67,68,69,70,72,
  75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,
  90,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  01,04,05,06,07,08,09,11,12,15,
  16,21,22,23,26,27,28,29,30,32,
  34,35,36,37,39,40,41,43,45,47,
  53,57,59,60,62,64,65,67,68,69,
  70,72,75,76,77,79,80,81,83,84,
  85,90,91,92,94,96,97,98,
  Dan 48 so:
  01,04,05,06,07,09,11,12,21,22,
  23,26,27,28,29,30,32,34,35,36,
  37,39,40,43,45,47,57,59,60,62,
  64,65,67,68,69,70,72,77,79,81,
  83,84,85,90,91,96,97,98,
  Dan 38 so:
  04,06,07,09,11,12,21,22,26,27,
  28,30,32,34,35,36,37,39,40,43,
  45,47,57,60,62,64,65,67,68,69,
  72,77,79,81,83,84,85,97,
  Dan 28 so:
  04,06,11,12,21,22,26,30,34,35,
  36,39,40,43,47,57,62,64,65,67,
  68,69,72,77,79,83,85,97,
  Dan 18 so:
  04,06,11,12,22,26,34,36,40,47,
  57,62,64,67,72,79,85,97,
  Dan 08 so:
  04,06,34,36,47,57,62,97,
   
  gialinh123, Raubo123khucdoanh686 Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,800
  Được thích:
  84,751
  Điểm thành tích:
  113
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 1
  Dan 95 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,
  38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,04,05,06,08,11,12,13,14,17,
  18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,04,05,06,08,12,13,14,17,18,
  20,22,23,25,26,27,28,29,30,32,
  34,36,38,39,40,41,43,45,48,49,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,77,78,80,81,82,84,85,86,
  87,88,89,91,94,96,98,99,
  Dan 58 so:
  04,05,06,08,12,13,14,17,18,20,
  22,23,25,26,27,28,29,30,34,36,
  38,39,40,41,43,45,48,49,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,
  68,69,70,71,74,77,78,80,81,85,
  86,87,88,91,94,96,98,99,
  Dan 48 so:
  04,05,06,08,12,13,14,18,20,22,
  23,25,26,27,28,29,30,34,39,40,
  41,43,45,49,51,53,54,55,57,58,
  59,60,61,62,68,70,71,74,80,81,
  85,86,88,91,94,96,98,99,
  Dan 38 so:
  04,05,06,08,12,14,18,20,22,25,
  26,27,30,34,40,43,45,49,51,53,
  54,55,57,58,59,60,61,62,68,71,
  74,81,85,86,88,91,98,99,
  Dan 28 so:
  05,06,08,12,14,20,25,27,30,40,
  43,45,49,53,55,57,59,61,62,68,
  71,74,81,85,88,91,98,99,
  Dan 18 so:
  05,06,20,27,30,40,43,57,59,61,
  62,68,71,74,81,85,88,98,
  Dan 08 so:
  06,27,61,68,71,81,88,98,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 2
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,
  24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,05,08,09,10,11,12,
  13,14,18,20,21,26,27,29,30,31,
  32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,57,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,81,83,84,85,86,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,05,09,10,11,12,13,
  14,18,20,26,27,29,30,31,32,33,
  35,36,38,39,41,42,44,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,57,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,83,84,85,86,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  01,02,03,05,10,12,13,14,18,20,
  26,27,29,30,31,32,33,35,38,39,
  41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,57,59,61,62,63,64,65,67,
  68,70,71,72,73,75,76,78,84,85,
  86,90,91,93,94,95,96,98,
  Dan 48 so:
  01,02,03,05,10,12,13,14,18,26,
  27,29,31,32,33,35,42,44,47,48,
  49,50,51,52,54,57,59,62,63,64,
  65,67,68,71,72,73,75,76,78,84,
  85,86,90,91,93,95,96,98,
  Dan 38 so:
  01,02,03,10,12,13,14,26,29,31,
  32,33,35,42,44,47,48,50,51,52,
  54,57,59,63,64,68,71,73,75,76,
  78,84,85,86,90,91,93,98,
  Dan 28 so:
  01,10,12,13,14,26,29,33,35,42,
  44,47,48,54,57,59,63,64,68,73,
  75,76,78,84,85,86,91,98,
  Dan 18 so:
  01,10,26,33,42,44,47,54,59,63,
  68,73,76,78,84,86,91,98,
  Dan 08 so:
  01,10,26,54,63,68,76,84,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 3
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,44,45,46,48,
  51,52,53,54,55,56,58,60,61,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,75,77,
  78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,91,92,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,15,
  16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,
  28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,
  41,42,44,45,48,51,52,53,54,55,
  58,60,61,67,68,69,71,72,73,75,
  77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,91,92,94,95,97,99,
  Dan 58 so:
  00,01,02,03,05,08,09,15,16,19,
  20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,
  33,35,37,38,42,44,45,48,51,52,
  53,54,60,61,67,68,69,71,72,73,
  75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,
  88,89,91,92,94,95,97,99,
  Dan 48 so:
  00,01,02,03,05,08,15,19,21,22,
  23,25,26,29,31,33,35,37,38,42,
  44,45,48,53,54,60,61,67,68,69,
  71,72,73,75,77,78,79,82,83,84,
  85,88,89,91,92,94,97,99,
  Dan 38 so:
  00,01,03,05,08,19,21,22,23,26,
  29,33,35,37,38,42,44,45,48,53,
  54,61,67,68,71,75,77,79,82,83,
  84,85,88,91,92,94,97,99,
  Dan 28 so:
  00,01,08,19,21,23,26,29,35,37,
  38,42,44,53,54,61,67,68,71,75,
  77,79,83,84,88,91,92,97,
  Dan 18 so:
  01,08,19,21,23,37,44,53,54,61,
  67,68,71,75,77,79,83,92,
  Dan 08 so:
  01,08,19,53,68,77,79,83,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 4
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,
  68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,95,97,98,99,
  Dan 78 so:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,21,22,23,24,25,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,67,68,69,70,71,73,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,92,95,97,98,99,
  Dan 68 so:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,21,22,23,24,25,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,39,41,
  42,45,46,47,48,50,52,53,54,55,
  56,57,59,60,61,63,64,67,68,69,
  70,71,76,78,79,80,81,82,84,85,
  88,89,90,91,92,95,98,99,
  Dan 58 so:
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,13,
  14,21,22,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,41,42,45,47,
  52,54,55,57,59,60,61,63,64,67,
  68,69,70,71,76,78,80,81,82,84,
  85,88,89,90,91,92,95,99,
  Dan 48 so:
  01,03,04,05,08,11,13,14,21,22,
  23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,
  35,41,42,45,47,54,55,59,60,61,
  63,64,67,68,69,71,76,80,81,82,
  85,88,89,90,91,92,95,99,
  Dan 38 so:
  01,04,05,08,11,13,14,22,23,27,
  28,29,30,31,33,34,35,41,45,47,
  54,55,59,60,61,63,67,68,69,80,
  81,82,85,88,89,91,92,99,
  Dan 28 so:
  04,05,08,11,14,22,23,27,29,30,
  31,33,34,41,45,47,54,55,59,61,
  63,68,80,81,85,88,91,99,
  Dan 18 so:
  04,05,08,22,23,29,31,34,41,45,
  47,54,55,61,68,88,91,99,
  Dan 08 so:
  04,29,31,41,45,47,54,68,
  Dan Dac Biet Dai MIEN BAC:
  ---------------------------------
  Dan Random lan thu 5
  Dan 95 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 88 so:
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
  33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,
  90,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 78 so:
  00,01,03,06,07,08,09,10,11,12,
  13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,
  37,39,41,42,43,44,45,46,47,49,
  51,55,56,57,58,59,60,61,62,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,79,80,81,82,83,84,85,88,89,
  90,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 68 so:
  00,01,06,07,08,11,12,13,15,16,
  17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,
  29,30,31,32,33,35,36,37,39,41,
  42,44,45,46,47,49,56,57,58,59,
  60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,
  72,73,74,75,80,81,82,83,84,88,
  89,90,91,92,93,96,97,99,
  Dan 58 so:
  00,06,07,08,11,12,13,15,16,17,
  18,20,21,22,23,24,25,27,29,30,
  32,33,35,37,41,42,44,45,46,47,
  49,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  67,68,70,71,72,73,74,75,80,81,
  82,83,84,88,90,91,96,97,
  Dan 48 so:
  00,06,07,08,11,13,15,16,17,18,
  20,23,25,27,30,32,33,35,37,41,
  44,45,46,47,49,56,57,58,60,61,
  62,64,65,67,68,70,72,73,74,75,
  81,83,84,88,90,91,96,97,
  Dan 38 so:
  00,06,07,08,13,16,17,18,20,23,
  25,27,30,35,41,44,45,46,47,49,
  56,57,58,60,62,64,65,67,68,70,
  74,75,81,83,88,90,91,97,
  Dan 28 so:
  00,06,07,08,13,16,17,23,25,27,
  30,35,44,45,47,49,56,57,58,62,
  64,67,68,70,74,83,90,97,
  Dan 18 so:
  06,13,16,25,27,30,45,49,56,58,
  62,67,68,70,74,83,90,97,
  Dan 08 so:
  30,58,62,67,68,70,74,90,
   
  gialinh123, Raubo123, khucdoanh686 and 1 người khác Thích điều này.
 5. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  278
  Điểm thành tích:
  63
  BAO 07 02 20
  ĐB CM
  Mức: 1 (2 0 số)
  01,02,03,07,09,10,22,28,30,43,44,52,55,58,62,70,87,94,95,98
  Mức: 2 (1 0 số)
  23,63,68,71,73,75,78,88,91,92
  Mức: 3 (2 0 số)
  00,04,05,11,12,14,15,16,17,20,21,27,33,35,37,39,40,41,82,93
  Mức: 4 (1 8 số)
  42,46,47,48,49,50,51,53,59,60,66,69,76,77,83,85,89,90
   
  gialinh123 thích bài này.

Cộng đồng Ketqua.net