quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN thứ 2 ngày 05/04/2021: HCM - Đồng Tháp - Cà Mau - TLXS

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 4/4/21.

Lượt xem: 1,346

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  Xxc
   
  Tinhyeutaybacmimi52 thích điều này.
 2. mimi52

  mimi52 Lính mới

  Tham gia:
  23/11/18
  Bài viết:
  912
  Được thích:
  271
  Điểm thành tích:
  63
  HCM - ĐT
  78,87
   
  Tinhyeutaybac thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB HCM lần 1
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,34,36,37,38,39,40,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,31,34,
  36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,
  60,61,62,63,65,68,70,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so:
  00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,
  14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,
  27,28,30,31,34,36,37,39,40,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,
  55,56,58,60,61,62,63,65,70,72,
  73,74,75,76,78,79,80,82,84,85,
  86,87,89,90,91,94,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  00,01,04,05,07,08,10,11,14,16,
  17,18,20,21,22,23,24,27,28,30,
  34,36,37,39,40,42,43,44,45,46,
  49,52,54,56,58,60,61,62,63,65,
  70,72,74,75,76,78,79,80,82,84,
  85,87,89,90,91,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so:
  00,01,05,07,08,10,11,14,16,17,
  22,23,24,27,30,34,36,37,42,43,
  44,45,46,49,52,54,56,58,60,62,
  63,65,70,72,74,75,76,78,79,80,
  84,85,87,89,90,91,94,96,97,98,
  Dan 40 so:
  00,05,07,10,11,14,16,22,24,27,
  30,36,37,43,44,45,46,49,52,54,
  56,58,60,62,63,70,72,74,75,76,
  78,79,80,84,85,87,89,94,96,97,
  Dan 30 so:
  05,10,11,16,22,27,30,36,43,44,
  45,46,49,52,58,60,62,63,70,74,
  75,76,78,79,80,84,85,94,96,97,
  Dan 20 so:
  05,10,11,22,27,36,43,46,49,52,
  60,62,63,74,76,78,80,84,85,94,
  Dan 10 so:
  05,11,43,46,49,52,62,74,78,85,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB HCM lần 2
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,
  77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,18,19,21,23,24,
  25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,
  49,51,52,53,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,74,
  75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,
  88,89,90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,19,21,24,25,26,27,
  28,29,32,34,37,38,40,41,42,44,
  47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,74,75,77,79,80,82,83,84,86,
  87,89,90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  03,04,06,07,08,09,11,12,14,15,
  19,21,25,26,28,29,32,34,37,38,
  40,41,42,44,47,48,49,51,52,53,
  55,56,57,58,61,62,63,65,67,68,
  69,70,71,74,77,79,80,82,83,86,
  87,89,90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 50 so:
  03,04,06,07,09,11,14,15,19,21,
  25,26,28,32,34,37,38,42,44,47,
  48,49,52,53,55,56,57,61,62,63,
  65,67,68,70,71,74,77,79,80,82,
  83,87,90,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 40 so:
  03,04,06,07,11,14,15,19,21,25,
  26,28,32,34,37,38,42,44,47,49,
  52,55,56,62,63,65,67,70,71,79,
  80,82,83,87,90,91,92,95,96,97,
  Dan 30 so:
  03,06,07,11,14,15,25,28,32,34,
  37,38,42,44,49,55,56,62,63,67,
  79,80,82,83,87,90,92,95,96,97,
  Dan 20 so:
  03,06,07,11,14,28,32,37,38,42,
  55,56,62,63,67,79,80,82,87,96,
  Dan 10 so:
  03,06,28,32,38,62,67,79,87,96,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB HCM lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,
  77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,15,16,17,18,19,21,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,76,77,80,81,85,86,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,
  16,17,18,19,21,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,
  44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,
  58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,75,76,77,81,85,86,87,
  88,89,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,02,05,07,09,10,11,17,18,19,
  21,25,27,28,30,31,32,33,34,36,
  38,39,41,42,43,44,45,47,48,51,
  52,53,54,56,58,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,72,75,76,77,81,85,
  86,87,88,89,92,93,95,96,98,99,
  Dan 50 so:
  00,02,07,09,10,11,17,18,19,21,
  25,27,28,31,32,33,34,36,38,39,
  41,42,43,44,45,47,48,51,52,53,
  54,56,58,61,62,65,67,68,69,75,
  76,77,85,86,88,92,93,95,96,99,
  Dan 40 so:
  00,02,07,09,10,11,17,19,21,25,
  28,31,32,33,34,36,38,41,42,43,
  44,45,48,51,53,54,58,61,62,65,
  67,68,75,85,86,92,93,95,96,99,
  Dan 30 so:
  00,02,07,09,10,11,17,21,25,31,
  33,36,38,43,45,48,51,53,54,58,
  61,62,67,68,86,92,93,95,96,99,
  Dan 20 so:
  00,02,07,09,10,11,21,31,36,38,
  45,48,53,54,58,62,86,95,96,99,
  Dan 10 so:
  07,11,36,38,45,48,58,62,95,96,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB HCM lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,20,21,23,
  24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,15,16,17,18,20,21,23,24,
  25,26,27,28,30,32,33,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,51,52,53,54,56,57,60,61,62,
  63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  86,89,90,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,15,16,17,18,20,21,23,24,
  25,26,27,30,32,33,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,51,53,
  54,56,61,62,63,66,69,71,72,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  86,89,90,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,13,
  15,16,18,20,21,23,24,26,27,30,
  32,35,36,37,38,39,40,41,42,44,
  45,46,51,53,54,56,61,62,63,69,
  71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,89,92,94,95,97,98,
  Dan 50 so:
  02,03,04,07,09,13,15,16,18,20,
  21,23,24,26,27,30,32,35,38,39,
  40,41,42,44,45,46,51,53,54,56,
  61,62,69,72,74,75,76,78,81,82,
  83,84,85,86,89,92,94,95,97,98,
  Dan 40 so:
  03,04,07,15,16,18,20,21,23,24,
  26,27,30,32,35,39,41,42,44,45,
  46,51,53,54,56,61,62,69,72,74,
  76,78,81,82,83,84,86,92,94,95,
  Dan 30 so:
  03,07,15,16,18,20,21,26,27,35,
  39,41,42,44,45,46,51,53,54,56,
  62,69,74,76,78,81,84,86,92,95,
  Dan 20 so:
  07,15,16,20,27,35,39,41,42,45,
  51,53,56,62,69,74,78,86,92,95,
  Dan 10 so:
  20,27,41,42,45,51,53,62,78,95,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB HCM lần 5
  Dan 90 so:
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,
  77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,
  71,72,73,74,75,78,80,81,82,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,04,05,06,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,40,41,42,43,45,49,
  50,54,55,56,57,59,60,61,62,64,
  66,68,69,70,71,72,73,74,75,78,
  81,82,87,89,91,92,93,96,97,99,
  Dan 60 so:
  00,01,04,06,08,09,10,11,12,13,
  14,16,17,19,22,23,24,25,26,27,
  29,31,32,33,34,35,36,37,40,41,
  42,43,45,49,50,54,55,56,60,61,
  62,64,66,68,69,70,71,72,74,75,
  78,81,82,87,89,91,92,93,96,97,
  Dan 50 so:
  00,01,04,06,08,09,10,11,12,13,
  14,16,17,22,23,24,25,26,27,29,
  31,32,33,34,37,40,41,43,45,49,
  50,55,56,62,64,68,69,70,71,74,
  75,78,81,82,87,89,91,93,96,97,
  Dan 40 so:
  00,01,04,06,08,11,12,13,14,17,
  22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,
  37,40,43,45,49,50,55,56,62,64,
  68,69,70,71,74,75,78,82,89,91,
  Dan 30 so:
  00,01,04,08,11,17,24,25,27,29,
  31,32,33,37,40,43,45,50,55,56,
  62,64,68,69,70,71,74,78,82,89,
  Dan 20 so:
  00,08,11,24,25,27,29,31,32,33,
  37,40,43,45,55,62,68,69,74,82,
  Dan 10 so:
  00,08,11,24,25,27,55,62,74,82,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Huế Lần 1
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,
  13,14,17,18,19,20,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,
  39,41,42,44,45,46,47,48,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,
  78,79,80,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,05,06,07,10,12,13,
  14,17,18,19,20,23,24,26,27,28,
  29,30,31,33,34,35,37,38,39,41,
  42,44,45,46,47,48,51,52,54,56,
  57,58,60,61,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,79,80,82,83,84,85,86,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 60 so:
  00,01,02,03,05,06,07,10,12,14,
  17,18,19,20,23,24,26,28,29,30,
  31,34,35,37,38,39,41,44,45,46,
  47,48,51,56,57,58,60,61,63,64,
  68,69,70,71,72,80,82,83,85,86,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 50 so:
  00,01,02,03,06,07,10,12,14,17,
  18,20,23,24,26,28,29,31,34,35,
  37,38,39,41,44,45,46,47,48,51,
  56,57,58,61,63,68,69,71,80,83,
  85,86,88,89,91,92,93,94,95,97,
  Dan 40 so:
  00,01,02,03,06,07,12,14,17,18,
  20,23,24,26,28,31,34,38,41,45,
  46,47,48,51,57,58,61,68,69,71,
  80,83,85,88,89,91,92,93,95,97,
  Dan 30 so:
  01,03,06,07,14,17,18,20,23,24,
  26,28,31,38,46,48,51,57,58,61,
  68,80,83,85,88,91,92,93,95,97,
  Dan 20 so:
  03,07,14,17,18,20,24,26,28,46,
  51,58,61,68,83,85,88,91,93,97,
  Dan 10 so:
  03,14,17,18,20,28,58,68,83,91,
   
  Amater83, Duck80, khucdoanh6864 thành viên khác Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Huế Lần 2
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,27,29,31,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,
  49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,
  Dan 70 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,27,31,33,34,36,37,38,39,
  40,41,43,45,46,47,49,50,52,53,
  58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,
  71,73,75,76,77,79,81,82,84,85,
  86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,
  Dan 60 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,12,
  13,16,17,18,19,20,21,22,25,27,
  31,33,36,37,39,41,43,45,46,49,
  52,53,58,60,62,64,66,67,68,69,
  70,71,73,75,76,77,79,81,82,84,
  85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,
  Dan 50 so:
  00,02,04,05,06,07,08,09,13,16,
  17,20,21,22,25,27,31,33,36,37,
  39,41,43,45,46,49,52,60,62,64,
  66,67,68,69,70,71,73,75,77,79,
  81,82,85,86,87,88,89,93,96,97,
  Dan 40 so:
  04,05,06,07,08,09,13,16,17,20,
  21,25,27,31,33,36,37,39,43,46,
  49,52,62,64,66,68,70,71,73,77,
  81,82,85,86,87,88,89,93,96,97,
  Dan 30 so:
  04,05,06,07,08,09,13,16,17,20,
  21,25,27,33,37,39,43,46,66,68,
  70,71,77,82,85,87,88,89,93,96,
  Dan 20 so:
  04,05,07,13,16,17,21,25,27,33,
  39,43,46,66,68,70,87,89,93,96,
  Dan 10 so:
  04,05,16,33,39,43,46,68,93,96,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Huế Lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,04,05,06,07,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,40,42,44,45,46,
  47,48,50,51,53,54,55,56,57,59,
  60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,
  72,74,76,77,78,79,80,82,83,84,
  86,88,89,90,92,93,94,95,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,04,05,06,07,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,40,42,44,45,46,47,50,
  51,54,55,56,57,59,60,62,64,66,
  68,69,70,71,72,74,76,77,79,80,
  82,83,84,88,89,90,93,94,95,98,
  Dan 60 so:
  00,01,04,05,06,07,08,10,11,12,
  13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,
  26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,
  37,40,42,44,45,47,50,51,55,56,
  57,59,60,62,64,66,68,69,70,72,
  74,76,79,80,83,84,88,89,93,94,
  Dan 50 so:
  00,01,05,07,08,10,11,12,13,15,
  16,17,19,20,21,22,25,26,27,28,
  30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,
  45,47,50,51,55,56,59,64,66,68,
  70,72,76,79,80,84,88,89,93,94,
  Dan 40 so:
  00,07,08,10,11,12,13,17,19,22,
  25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,
  36,37,40,42,47,50,51,55,59,64,
  66,68,70,72,79,80,84,89,93,94,
  Dan 30 so:
  07,08,10,12,13,17,19,22,26,27,
  28,31,32,34,35,36,37,40,51,55,
  59,66,68,72,79,80,84,89,93,94,
  Dan 20 so:
  07,13,17,19,22,26,28,31,32,34,
  35,36,40,66,68,79,80,84,89,93,
  Dan 10 so:
  07,13,31,34,35,40,68,79,89,93,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Huế Lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,12,
  13,14,15,18,19,20,22,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,
  50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,
  61,64,66,67,68,69,70,72,73,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,12,
  13,15,18,19,22,24,25,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,38,41,42,
  43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,64,66,67,
  68,69,70,72,73,76,79,80,81,82,
  84,85,87,88,93,94,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  00,01,02,03,05,07,08,10,12,13,
  15,18,19,22,24,25,27,28,29,31,
  32,33,34,38,41,42,43,45,46,47,
  49,50,51,52,53,54,55,56,60,61,
  64,67,68,70,72,73,76,79,80,82,
  84,85,87,88,93,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so:
  00,01,02,03,05,07,08,10,13,15,
  18,19,22,25,27,28,31,32,33,34,
  38,41,42,45,46,47,49,50,51,52,
  53,54,55,56,60,61,64,67,68,72,
  73,79,80,82,84,85,87,88,95,98,
  Dan 40 so:
  00,01,05,07,08,10,13,19,22,25,
  27,28,31,32,33,34,38,41,42,45,
  46,47,49,50,52,54,55,56,61,64,
  67,68,72,79,82,84,85,87,88,95,
  Dan 30 so:
  00,01,07,13,19,22,27,28,31,32,
  34,38,42,45,46,49,50,52,55,56,
  61,64,67,68,72,79,82,84,85,95,
  Dan 20 so:
  01,13,19,32,34,42,46,50,52,55,
  56,61,67,68,72,79,82,84,85,95,
  Dan 10 so:
  01,32,42,50,55,56,67,68,72,79,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB Huế Lần 5
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,
  22,26,27,28,29,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,45,47,48,50,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,
  63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,80,81,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,05,07,08,09,11,12,14,
  15,16,17,18,20,21,22,26,27,28,
  32,35,36,37,39,42,43,45,47,48,
  50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,80,81,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,99,
  Dan 60 so:
  00,01,05,07,08,09,11,12,14,16,
  18,20,22,26,27,28,32,35,36,37,
  39,42,43,45,47,48,50,52,53,55,
  57,58,59,60,62,63,65,67,68,69,
  71,72,73,74,75,78,80,81,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,94,96,99,
  Dan 50 so:
  00,01,05,08,11,12,14,16,18,22,
  26,27,28,32,35,36,37,39,42,43,
  45,48,50,53,55,57,60,62,65,67,
  68,69,71,72,73,74,75,81,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,94,96,99,
  Dan 40 so:
  01,05,08,11,12,14,18,22,26,27,
  28,32,35,36,39,42,43,45,48,50,
  57,60,62,65,67,68,69,71,72,73,
  74,84,85,87,89,90,91,92,96,99,
  Dan 30 so:
  01,05,08,11,14,18,26,27,32,35,
  39,43,48,50,60,62,67,68,71,72,
  73,74,84,85,87,89,90,91,92,96,
  Dan 20 so:
  01,05,08,27,35,39,43,50,62,68,
  71,72,73,74,84,85,89,90,91,96,
  Dan 10 so:
  08,27,35,39,43,62,68,73,74,96,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB MB lần 1
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,
  77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 80 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,
  72,73,74,76,77,78,79,80,82,85,
  87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,
  Dan 70 so:
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,13,
  14,15,17,18,19,20,22,23,24,26,
  28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,
  43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,61,64,66,67,68,
  69,71,72,73,74,77,78,79,80,82,
  85,87,88,89,90,92,94,95,96,98,
  Dan 60 so:
  00,03,04,05,06,08,11,14,15,17,
  18,19,20,22,23,24,28,29,31,34,
  35,36,37,38,40,43,44,45,46,47,
  50,53,55,56,57,58,59,66,67,68,
  69,71,72,73,74,77,78,79,80,82,
  85,87,88,89,90,92,94,95,96,98,
  Dan 50 so:
  00,03,04,06,08,14,15,17,19,20,
  22,23,24,28,29,31,34,35,36,43,
  44,45,47,53,55,56,58,59,66,67,
  68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,
  82,85,87,89,90,92,94,95,96,98,
  Dan 40 so:
  00,03,04,06,08,17,22,23,24,28,
  29,31,34,35,36,43,45,47,53,55,
  56,58,59,66,67,68,69,71,72,73,
  77,78,80,82,85,89,92,94,95,98,
  Dan 30 so:
  00,03,04,08,22,23,28,29,31,34,
  35,36,45,47,55,58,59,66,67,68,
  71,72,73,77,78,80,85,89,92,95,
  Dan 20 so:
  00,04,08,22,23,28,29,31,34,35,
  45,55,59,66,67,68,72,73,77,80,
  Dan 10 so:
  08,28,29,31,66,67,68,73,77,80,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB MB lần 2
  Dan 90 so:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,28,29,30,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,15,16,17,18,19,20,23,26,27,
  28,29,30,34,35,37,38,39,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  15,17,18,19,20,23,26,29,30,35,
  37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,
  71,72,75,76,77,78,79,80,81,83,
  85,86,87,88,89,92,93,94,97,99,
  Dan 60 so:
  00,03,04,05,07,09,10,12,15,17,
  18,19,20,23,26,29,30,35,37,38,
  40,42,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,
  80,81,83,85,87,88,89,92,93,94,
  Dan 50 so:
  00,05,07,09,10,12,15,17,18,20,
  23,26,29,30,35,38,40,42,44,46,
  47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,
  59,60,61,66,68,71,75,76,77,78,
  79,80,83,85,87,88,89,92,93,94,
  Dan 40 so:
  00,05,07,09,10,12,17,18,26,29,
  30,35,38,40,44,47,48,50,51,53,
  54,56,57,59,60,61,68,71,75,76,
  77,78,79,80,83,85,87,92,93,94,
  Dan 30 so:
  00,05,07,09,10,12,18,26,29,35,
  38,40,50,51,53,57,59,60,61,68,
  71,75,76,77,78,79,83,85,92,93,
  Dan 20 so:
  00,05,07,09,10,12,29,35,38,40,
  51,57,59,60,75,77,78,79,83,93,
  Dan 10 so:
  05,10,12,29,40,51,57,60,77,83,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB MB lần 3
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,38,39,41,43,44,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,
  12,14,15,16,17,18,20,22,25,26,
  27,28,31,32,33,34,35,38,39,43,
  45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so:
  00,01,02,04,08,11,12,14,15,16,
  18,20,22,25,26,27,28,31,32,34,
  35,38,39,43,45,46,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,66,68,69,70,71,72,73,75,76,
  77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  00,01,02,08,11,12,15,16,18,20,
  22,25,26,27,28,31,32,34,38,39,
  43,45,46,48,49,52,53,54,55,56,
  57,59,61,62,63,64,66,68,70,71,
  72,73,75,76,77,78,79,83,84,87,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so:
  02,11,12,15,16,20,22,25,26,27,
  28,31,32,34,38,43,45,48,49,54,
  55,56,57,59,61,62,63,64,68,70,
  71,73,75,76,77,78,79,83,84,87,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 40 so:
  02,11,12,15,16,20,25,26,27,28,
  31,34,38,45,49,55,56,57,61,62,
  63,64,70,71,75,76,77,78,83,84,
  87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 30 so:
  12,15,16,25,26,27,28,31,38,45,
  49,55,56,57,61,70,71,75,76,77,
  83,84,87,88,90,92,93,94,95,96,
  Dan 20 so:
  15,16,25,26,31,38,49,55,56,57,
  70,71,75,77,83,84,90,92,93,95,
  Dan 10 so:
  15,25,38,55,77,83,84,90,92,93,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB MB lần 4
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,36,37,38,39,41,43,44,
  45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,
  39,41,43,44,45,46,49,50,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,
  88,89,91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,
  12,14,17,19,21,22,23,24,26,27,
  28,29,31,32,34,36,39,41,43,44,
  45,46,50,52,53,54,56,57,58,59,
  61,62,63,64,65,67,68,69,73,74,
  75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,
  88,89,91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 60 so:
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,12,
  14,17,19,21,22,23,24,26,27,29,
  31,32,34,39,41,44,45,46,50,53,
  56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,
  68,73,74,75,77,78,79,82,84,85,
  86,88,89,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 50 so:
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,14,
  17,19,21,22,23,29,31,34,39,41,
  44,45,46,53,56,58,59,61,63,64,
  65,68,73,74,75,77,78,79,82,84,
  85,86,88,89,91,92,94,96,97,98,
  Dan 40 so:
  01,02,06,07,08,09,10,14,17,19,
  21,22,23,34,39,41,44,45,59,61,
  63,64,65,68,74,75,77,78,79,82,
  85,86,88,89,91,92,94,96,97,98,
  Dan 30 so:
  01,02,06,07,14,17,19,22,39,41,
  44,45,59,61,63,68,74,75,77,78,
  82,85,86,88,89,91,94,96,97,98,
  Dan 20 so:
  01,06,07,14,17,22,39,41,44,45,
  75,77,82,85,86,88,89,94,96,98,
  Dan 10 so:
  01,06,22,39,44,45,75,77,85,98,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,237
  Được thích:
  82,592
  Điểm thành tích:
  113
  ĐB MB lần 5
  Dan 90 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,64,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 80 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,
  23,25,26,28,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,
  50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,
  89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,13,14,15,16,17,20,21,23,25,
  26,28,29,30,31,32,37,38,39,40,
  41,43,44,47,48,50,52,54,55,56,
  57,58,59,61,64,66,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,
  86,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 60 so:
  00,01,02,03,04,05,08,10,11,13,
  14,16,17,20,21,23,25,26,28,29,
  30,31,32,37,38,39,41,43,44,47,
  50,52,54,55,56,57,58,59,61,64,
  70,71,73,74,75,77,78,80,82,83,
  84,85,89,90,92,94,95,96,97,98,
  Dan 50 so:
  00,01,02,03,04,05,08,11,14,16,
  17,20,21,23,25,28,29,30,31,32,
  38,39,41,43,44,50,52,54,55,56,
  57,58,61,64,70,71,73,74,77,78,
  82,83,84,85,92,94,95,96,97,98,
  Dan 40 so:
  00,01,02,03,04,05,08,11,14,17,
  20,21,23,25,29,30,31,38,39,43,
  52,54,55,57,58,61,70,73,74,77,
  78,82,83,84,85,92,94,95,96,98,
  Dan 30 so:
  00,01,03,05,08,11,14,20,21,23,
  25,31,39,52,54,55,58,61,70,73,
  77,78,83,84,85,92,94,95,96,98,
  Dan 20 so:
  00,01,03,08,11,14,21,25,31,39,
  54,55,58,77,78,84,85,92,95,96,
  Dan 10 so:
  00,01,11,21,25,39,58,77,84,95,
   
 18. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,473
  Được thích:
  16,746
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN thứ 2 ngày 05/04/2021: HCM
  LOTTO : 90

  ĐB : 90
   
  gialinh123 thích bài này.
 19. Bencub

  Bencub Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  20/11/19
  Bài viết:
  311
  Được thích:
  1,353
  Điểm thành tích:
  93
  HCM 88s x10k
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,43,44,46,47,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99

  Đồng Tháp 87s( tham khảo)
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  Cà mau 88s tham khảo
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98

  Phú Yên 88s tham khảo
  01,02,04,06,07,09,10,14,15,19,20,24,25,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,64,65,69,70,74,75,79,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,03,05,08,12,13,17,18,21,23,26,28,30,31,32,35,36,37,50,53,55,58,62,63,67,68,71,73,76,78,80,81,82,85,86,87

  Huế 88s x11k
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98

  Miền Bắc 87s x12k
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,76,77,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/4/21
  Novrain, Amater83, Duck80 and 1 người khác Thích điều này.
 20. truot

  truot Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/5/13
  Bài viết:
  71
  Được thích:
  46
  Điểm thành tích:
  18
  Lần 1, lần 2.... Nghĩa là sao hả mod
   

Cộng đồng Ketqua.net