quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 03/3/2021

Thảo luận trong 'THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC' bắt đầu bởi quedau1981, 2/3/21.

Lượt xem: 149,359

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. trangtran88

  trangtran88 Lính mới

  Tham gia:
  3/1/21
  Bài viết:
  90
  Được thích:
  299
  Điểm thành tích:
  53
  TRANG TRAN - 8 ĐÀI/NGÀY
  ==================
  3/3: Miền Bắc
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,07,10,11,12,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,99
  (6 9 số)
  00,01,02,05,07,10,11,12,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,30,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,96,97,99
  (5 9 số)
  02,07,11,12,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,30,32,33,34,36,38,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,57,58,59,60,61,63,64,66,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99
  (4 8 số)
  02,07,11,12,15,16,17,21,22,23,25,27,30,32,33,36,38,40,41,42,43,44,47,48,50,51,52,57,58,59,61,63,64,66,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,85,86,87,88
  (3 9 số)
  11,12,15,16,21,22,23,25,27,30,32,36,38,41,42,43,47,52,57,58,59,61,63,64,66,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,85,86,87,88
  (2 9 số)
  11,12,15,16,21,23,25,30,32,36,41,42,43,47,52,57,59,61,63,64,66,71,75,76,79,80,82,86,87
  (1 9 số)
  11,12,15,16,21,23,25,30,32,36,41,42,43,52,57,59,80,82,87
  (9 số)
  11,12,21,30,41,42,57,59,87
  3D
  012456789
  01245679
  0145679
  045679
  45679
  4567
  456
  46
  6
  =================
  3/3: Trung - Đà Nẵng
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,07,08,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,03,04,07,08,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,36,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,03,04,07,08,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,32,33,36,38,39,40,42,44,45,48,50,53,54,55,56,57,58,60,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,93,94,95,97,99
  5 8 số)
  01,03,04,07,08,10,11,12,15,16,17,19,20,21,23,26,27,29,31,32,36,40,42,44,45,48,50,53,54,55,56,57,58,60,64,65,66,67,70,72,73,74,75,77,78,80,82,83,84,86,87,89,91,93,94,95,97,99
  4 8 số)
  01,03,04,07,08,10,11,12,15,16,17,19,20,23,26,27,29,31,32,36,40,42,44,48,50,53,57,58,60,64,65,66,67,70,72,74,75,77,82,83,86,87,89,91,94,95,97,99
  3 8 số)
  01,03,04,08,10,11,12,16,19,20,23,26,27,29,31,32,36,40,42,44,50,53,57,58,60,64,66,67,74,75,77,87,89,91,94,95,97,99
  2 8 số)
  03,04,08,10,11,16,19,23,26,27,29,31,32,36,40,42,53,58,60,64,74,75,77,87,89,91,94,99
  1 8 số)
  04,08,10,11,16,19,23,26,27,31,36,40,42,58,60,64,74,89
  8 số)
  04,16,26,27,36,40,58,74
  ==============
  Hà Nội VIP 19h15
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  04,06,07,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 9 số)
  07,11,12,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  (5 9 số)
  07,11,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,88,91,92,94,95,96,97
  (4 9 số)
  07,11,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,40,41,42,43,47,49,50,51,52,56,59,61,63,65,66,67,68,70,73,74,76,77,79,81,82,83,84,88,91,92,94,95,96,97
  (3 9 số)
  07,19,20,22,24,25,26,27,28,29,34,35,40,41,47,49,51,52,59,61,63,65,66,67,68,70,73,74,76,77,79,81,83,84,88,91,92,94,95
  (2 9 số)
  07,19,20,22,24,25,26,27,28,29,34,35,40,41,47,49,51,52,59,61,63,65,67,68,70,81,88,92,94
  (1 9 số)
  07,20,22,24,25,26,27,29,35,40,52,59,61,63,65,81,88,92,94
  (9 số)
  24,25,26,27,29,40,52,88,94
  =================
  .....updating......
   
  Chuquangtruongnguyenmal thích điều này.
 2. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  5,830
  Được thích:
  23,622
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  00,04,06,07,08,14,16,17,18,19,24,25,26,27,28,40,41,42,49,52,59,60,61,62,69,70,71,72,79,80,81,82,89,91,94,95,96,97,98

  39 s
  Đề ngày
   
 3. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  1,988
  Được thích:
  4,303
  Điểm thành tích:
  113
  3/3
  Btl 40
  Stl 59,95
  Dàn đề
  04,09,13,14,18,19,24,27,29,31,
  34,36,39,41,43,45,46,47,48,49,
  54,63,64,68,69,72,74,79,81,84,
  86,89,90,91,92,93,94,96,97,98
   
 4. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  299
  Được thích:
  2,275
  Điểm thành tích:
  93
  Sếp @quedau1981 oi!chưa có dàn cao thủ à a. :)
   
  Pea140816, quedau1981Tinhyeutaybac Thích điều này.
 5. Cuong180620071989

  Cuong180620071989 Lính mới

  Tham gia:
  15/11/19
  Bài viết:
  636
  Được thích:
  3,236
  Điểm thành tích:
  93
  1/3 Đề 37,78 - Xịt
  Lô 030 K3N1 - Xịt
  2/3 Lô 030 K3N2 - 30
  3/3 Lô 424 K3N1
  Đề 42
   
  Pea140816, lodetoantoach2021chaukhe Thích điều này.
 6. dylan150

  dylan150 Lính mới

  Tham gia:
  28/11/20
  Bài viết:
  271
  Được thích:
  2,478
  Điểm thành tích:
  93
  mình cũng giống bạn, mấy nay đánh ngày 140-180 điểm thôi nhưng đánh tận 20 con nên được thua mấy trăm-1,5 triệu thôi. ngồi soi k áp lực lắm. hi. vốn thì con 70tr mà thua đến h gần 300 r. thấy nản k gỡ nổi. hôm kia qua rực rỡ ăn đc 2,2tr thì qua nó rỉa lại 1 triệu roài.
  chúc bạn may măn. nay mình ghi 18 con mỗi con 8 điểm thôi
   
 7. SOM

  SOM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/4/12
  Bài viết:
  312
  Được thích:
  214
  Điểm thành tích:
  43
  (5X số)
  00,19,21,47,49,54,74,75,76,77
  03,06,23,29,30,40,44,88,92,97
  02,13,20,36,50,51,52,57,81,90
  26,31,35,39,62,66,79,85,86,91
  16,24,25,27,32,60,61,63,64,67,
  70,72,73,80,82,87,89,96
   
  Pea140816, nguyenmallodetoantoach2021 Thích điều này.
 8. Bongma80

  Bongma80 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  15/11/18
  Bài viết:
  318
  Được thích:
  1,127
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi...
  đề đầu 0.5 ace trùng máu quất to tay vào nhé..
  *chúc cả nước chén đề ...
   
 9. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  513
  Được thích:
  1,208
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Ngày 01/3
  STL 020 sịt
  Đề 36s: chạm 78 nhận 77
  Ngày 02/3
  BTL 20 nhận 20
  STL 272 xịt
  Đề 40s: bộ 02.03.04.12 + 141.484.242.474 nhận 62
  Ngày 03/3
  BTL 63
  STL 585
  Đề 40s: tổng 38 + bộ 13.04 + 161.383
   
  Pea140816, TieuHuyenTuBongma80 Thích điều này.
 10. Dungtttttt

  Dungtttttt Lính mới

  Tham gia:
  28/4/13
  Bài viết:
  172
  Được thích:
  74
  Điểm thành tích:
  28
  35,36,70
   
  Candy-black, locphatvn68TieuHuyenTu Thích điều này.
 11. Jokerss

  Jokerss Lính mới

  Tham gia:
  16/1/21
  Bài viết:
  19
  Được thích:
  69
  Điểm thành tích:
  13
  bt 01
   
  Pea140816 thích bài này.
 12. damchatdoi

  damchatdoi Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  30/5/18
  Bài viết:
  191
  Được thích:
  1,209
  Điểm thành tích:
  93
  Chào anh em dd !
  Nay cực kết 3 con đề : 91.92.93
  Tham khảo thêm anh em trong diễn đàn đều thích chạm 4.9.càng tự tin.
  Ra đòn :
  Đề : 91.92.93 x1trieu
  Đầu 9 x100k
  Phòng Đồng chơi bẩn 6 x2 x 200k.và lộn 262 x200k
  Lô 686 x200d
  ( lô 686 đánh bao giờ ko ra nữa thì nghỉ )
   
  Pea140816, milano00737, TieuHuyenTu and 1 người khác Thích điều này.
 13. PhiVu86

  PhiVu86 Lính mới

  Tham gia:
  13/12/20
  Bài viết:
  31
  Được thích:
  120
  Điểm thành tích:
  33
  3/3
  Lô 151 787
  3 càng lo đề 115 151
   
  Pea140816TieuHuyenTu thích điều này.
 14. dungtq_83

  dungtq_83 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/3/15
  Bài viết:
  899
  Được thích:
  600
  Điểm thành tích:
  93
  TTLĐ: 83,86,47,74
  Xiên quay các kiểu xem đc nháy nào ko
  Chúc ace may mắn!!!
   
  Pea140816 thích bài này.
 15. Anhminhhd1986

  Anhminhhd1986 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/12/20
  Bài viết:
  123
  Được thích:
  737
  Điểm thành tích:
  93
  Chờ anh quedau 6x x250 . 3x x100 mà chưa thấy ‍♂️
   
  Pea140816quedau1981 thích điều này.
 16. nongdantb2018

  nongdantb2018 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  265
  Điểm thành tích:
  63
  STL 272
   
  Pea140816 thích bài này.
 17. mighty3883

  mighty3883 Lính mới

  Tham gia:
  26/5/14
  Bài viết:
  47
  Được thích:
  167
  Điểm thành tích:
  33
  XSMB 03/03/2021

  BTL: 19
  STL: 15 - 51


   
  Pea140816 thích bài này.
 18. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,207
  Được thích:
  94,294
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  quên mất. tưởng lên rồi.

  Mở hàng dàn đề cao thủ. Mình rút gọn bớt thống kê cho đỡ dài.
  Ngày 20/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 21/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 22/01: chén 9x8x5x
  Ngày 23/01: chén 9x8x5x
  Ngày 24/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 25/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 26/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 27/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 28/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 29/01: chén 9x8x6x3x
  Ngày 30/01: chén 9x8
  Ngày 31/01: Miss
  Ngày 01/02: chén 9x8x6x3x
  Ngày 02/02: chén 9x8x
  Ngày 03/02: chén 9x8x
  Ngày 04/02: chén 9x8x6x
  Ngày 05/02: chén 9x8x6x3x
  Ngày 06/02: 9x
  Ngày 07/2: 9x8x6x3x
  Ngày 08/2: Bận quên post bài.
  Ngày 09/2: 9x5x3x
  Ngày 10/2: 9x8x5x
  Ngày 15/2: 9x8x
  Ngày 16/2: 9x8x6x
  Ngày 17/2: 9x8x
  Ngày 18/2: 9x8x6x3x
  Ngày 19/2: 9x8x6x
  Ngày 20/2: 9x8x6x3x
  Ngày 21/2: 9x8x6x2x

  Ngày 22/02:8x6x3x
  Ngày 23/02: 9x8x6x3x.
  Ngày 24/02: 9x

  Ngày 25/02: 9x8x6x
  Ngày 26/02: 9x8x6x3x.
  Ngày 27/02: 9x8x6x
  Ngày 28/02: 9x8x6x
  Ngày 01/3: 9x8x6x
  Ngày 02/3: 9x



  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99

  (8 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,38,39,40,43,44,45,46,51,52,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,97,98,99

  (6 4 số)
  00,02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,24,26,27,28,30,31,33,34,36,38,39,43,44,45,46,51,52,54,55,56,57,58,60,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,76,77,78,79,82,84,87,89,91,93,94,95,97,99

  (3 0 số)
  00,04,07,14,15,20,22,26,31,34,36,44,45,51,52,54,55,58,63,64,65,66,67,69,70,72,73,76,77,95
   
 19. conmobanggia

  conmobanggia Lính mới

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  89
  Được thích:
  303
  Điểm thành tích:
  53
  01 10 11
   
  Revenant81, Pea140816, tranmo4 thành viên khác Thích điều này.
 20. Dienha

  Dienha Lính mới

  Tham gia:
  28/4/19
  Bài viết:
  4
  Được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  3
  41 được k
   
  Huymc123 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net