quảng cáo kqxs full 2

Test cầu @Kyupro

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi quedau1981, 26/2/21.

Lượt xem: 6,159

 1. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93


  Cầu K2N
  thống kê cũ tự tìm !
  5/5-6/5 09-90 ăn 90*
  6/5-7/5 56-65 ăn 56*
  9/5-10/5 03-30 ăn 30*
  12/5-13/5 33-88 loading...

  Cầu K3N
  Thống kê cũ tự tìm !
  5/5-7/5 09-90 ăn 90*
  6/5-8/5 56-65 ăn 56*
  9/5-11/5 03-30 ăn 30*
  12/5-14/5 33-88 loading...

  Đề
  11/4 ăn 2d-3d
  12/4 ăn 2d-3d
  13/4 ăn 2d-3d
  14/4 ăn 2d-3d
  15/4 ăn 2d miss 3d
  16/4 MISS
  17/4 ăn 2d-3d ( check khu thảo luận )
  18/4 MISS
  19/4 ăn 2d-3d
  20/4 ăn 2d-3d
  21/4 ăn 2d-3d
  22/4 ăn 2d-3d
  23/4 MISS
  24/4 ăn 2d-3d
  25/4 ăn 2d miss 3d
  26/4 ăn 2d-3d
  27/4 MISS
  28/4 ăn 2d-3d
  29/4 Ăn 2d-3d
  30/4 ăm 2d-3d
  1/5 Nghỉ
  2/5 Miss
  3/5 MISS
  4/5 ăn p/p mới - ăn G6 - ăn G67 ( tháng 5 mình xài cầu mới để test nên dễ miss,anh em thích p/p cũ thì nói mình sẽ lên song song,mục đích là test tỉ lệ hạ áp cầu xuống 6x5x tránh trên 7x khó gấp )
  5/5 p/p mới miss - g67 miss - g7 ăn 2d3d
  6/5 ăn cũ 2d-3d mới 2d-3d
  7/5 ăn 2d-3d
  8/5 nghỉ
  9/5 Miss
  10/5 ăn
  11/5 nghỉ
  12/5
  (6 8 số)
  02,03,04,07,08,09,12,13,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (6 0 0 số)
  020,021,022,024,025,026,027,029,030,031,033,034,035,036,038,039,040,042,043,044,045,047,048,049,070,071,072,074,075,076,077,079,080,081,083,084,085,086,088,089,090,092,093,094,095,097,098,099,120,121,122,124,125,126,127,129,130,131,133,134,135,136,138,139,140,142,143,144,145,147,148,149,170,171,172,174,175,176,177,179,180,181,183,184,185,186,188,189,190,192,193,194,195,197,198,199,202,203,204,207,208,209,212,213,217,218,220,221,222,224,225,226,227,229,230,231,233,234,235,236,238,239,240,242,243,244,245,247,248,249,252,253,254,257,258,259,262,263,267,268,270,271,272,274,275,276,277,279,280,281,283,284,285,286,288,289,290,292,293,294,295,297,298,299,302,303,304,307,308,309,312,313,317,318,320,321,322,324,325,326,327,329,330,331,333,334,335,336,338,339,340,342,343,344,345,347,348,349,352,353,354,357,358,359,362,363,367,368,370,371,372,374,375,376,377,379,380,381,383,384,385,386,388,389,390,392,393,394,395,397,398,399,402,403,404,407,408,409,412,413,417,418,420,421,422,424,425,426,427,429,430,431,433,434,435,436,438,439,440,442,443,444,445,447,448,449,452,453,454,457,458,459,462,463,467,468,470,471,472,474,475,476,477,479,480,481,483,484,485,486,488,489,490,492,493,494,495,497,498,499,520,521,522,524,525,526,527,529,530,531,533,534,535,536,538,539,540,542,543,544,545,547,548,549,570,571,572,574,575,576,577,579,580,581,583,584,585,586,588,589,590,592,593,594,595,597,598,599,620,621,622,624,625,626,627,629,630,631,633,634,635,636,638,639,640,642,643,644,645,647,648,649,670,671,672,674,675,676,677,679,680,681,683,684,685,686,688,689,690,692,693,694,695,697,698,699,702,703,704,707,708,709,712,713,717,718,720,721,722,724,725,726,727,729,730,731,733,734,735,736,738,739,740,742,743,744,745,747,748,749,752,753,754,757,758,759,762,763,767,768,770,771,772,774,775,776,777,779,780,781,783,784,785,786,788,789,790,792,793,794,795,797,798,799,802,803,804,807,808,809,812,813,817,818,820,821,822,824,825,826,827,829,830,831,833,834,835,836,838,839,840,842,843,844,845,847,848,849,852,853,854,857,858,859,862,863,867,868,870,871,872,874,875,876,877,879,880,881,883,884,885,886,888,889,890,892,893,894,895,897,898,899,902,903,904,907,908,909,912,913,917,918,920,921,922,924,925,926,927,929,930,931,933,934,935,936,938,939,940,942,943,944,945,947,948,949,952,953,954,957,958,959,962,963,967,968,970,971,972,974,975,976,977,979,980,981,983,984,985,986,988,989,990,992,993,994,995,997,998,999
   
 2. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93
  Lọc cối :
  (2 8 số)
  02,07,12,17,20,21,22,24,25,26,27,29,42,47,52,57,62,67,70,71,72,74,75,76,77,79,92,97
  (2 4 8 số)
  020,021,022,024,025,026,027,029,042,047,070,071,072,074,075,076,077,079,092,097,120,121,122,124,125,126,127,129,142,147,170,171,172,174,175,176,177,179,192,197,202,207,212,217,220,221,222,224,225,226,227,229,242,247,252,257,262,267,270,271,272,274,275,276,277,279,292,297,302,307,312,317,320,321,322,324,325,326,327,329,342,347,352,357,362,367,370,371,372,374,375,376,377,379,392,397,402,407,412,417,420,421,422,424,425,426,427,429,442,447,452,457,462,467,470,471,472,474,475,476,477,479,492,497,520,521,522,524,525,526,527,529,542,547,570,571,572,574,575,576,577,579,592,597,620,621,622,624,625,626,627,629,642,647,670,671,672,674,675,676,677,679,692,697,702,707,712,717,720,721,722,724,725,726,727,729,742,747,752,757,762,767,770,771,772,774,775,776,777,779,792,797,802,807,812,817,820,821,822,824,825,826,827,829,842,847,852,857,862,867,870,871,872,874,875,876,877,879,892,897,902,907,912,917,920,921,922,924,925,926,927,929,942,947,952,957,962,967,970,971,972,974,975,976,977,979,992,997
   
 3. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93


  Cầu K2N
  thống kê cũ tự tìm !
  5/5-6/5 09-90 ăn 90*
  6/5-7/5 56-65 ăn 56*
  9/5-10/5 03-30 ăn 30*
  12/5-13/5 33-88 loading...

  Cầu K3N
  Thống kê cũ tự tìm !
  5/5-7/5 09-90 ăn 90*
  6/5-8/5 56-65 ăn 56*
  9/5-11/5 03-30 ăn 30*
  12/5-14/5 33-88 loading...

  Đề
  11/4 ăn 2d-3d
  12/4 ăn 2d-3d
  13/4 ăn 2d-3d
  14/4 ăn 2d-3d
  15/4 ăn 2d miss 3d
  16/4 MISS
  17/4 ăn 2d-3d ( check khu thảo luận )
  18/4 MISS
  19/4 ăn 2d-3d
  20/4 ăn 2d-3d
  21/4 ăn 2d-3d
  22/4 ăn 2d-3d
  23/4 MISS
  24/4 ăn 2d-3d
  25/4 ăn 2d miss 3d
  26/4 ăn 2d-3d
  27/4 MISS
  28/4 ăn 2d-3d
  29/4 Ăn 2d-3d
  30/4 ăm 2d-3d
  1/5 Nghỉ
  2/5 Miss
  3/5 MISS
  4/5 ăn p/p mới - ăn G6 - ăn G67 ( tháng 5 mình xài cầu mới để test nên dễ miss,anh em thích p/p cũ thì nói mình sẽ lên song song,mục đích là test tỉ lệ hạ áp cầu xuống 6x5x tránh trên 7x khó gấp )
  5/5 p/p mới miss - g67 miss - g7 ăn 2d3d
  6/5 ăn cũ 2d-3d mới 2d-3d
  7/5 ăn 2d-3d
  8/5 nghỉ
  9/5 Miss
  10/5 ăn
  11/5 nghỉ
  12/5 Miss
  13/5
  68s
  00,02,03,04,05,07,08,09,13,14,18,19,20,23,25,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,63,64,68,69,70,73,75,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (5 7 6 số)
  000,002,003,004,005,007,008,009,013,014,018,019,020,023,025,028,030,031,032,034,035,036,037,039,040,041,043,044,045,046,048,049,050,052,053,054,055,057,058,059,063,064,068,069,070,073,075,078,080,081,082,084,085,086,087,089,090,091,093,094,095,096,098,099,100,102,103,104,105,107,108,109,130,131,132,134,135,136,137,139,140,141,143,144,145,146,148,149,150,152,153,154,155,157,158,159,180,181,182,184,185,186,187,189,190,191,193,194,195,196,198,199,200,202,203,204,205,207,208,209,230,231,232,234,235,236,237,239,240,241,243,244,245,246,248,249,250,252,253,254,255,257,258,259,280,281,282,284,285,286,287,289,290,291,293,294,295,296,298,299,300,302,303,304,305,307,308,309,313,314,318,319,320,323,325,328,330,331,332,334,335,336,337,339,340,341,343,344,345,346,348,349,350,352,353,354,355,357,358,359,363,364,368,369,370,373,375,378,380,381,382,384,385,386,387,389,390,391,393,394,395,396,398,399,400,402,403,404,405,407,408,409,413,414,418,419,420,423,425,428,430,431,432,434,435,436,437,439,440,441,443,444,445,446,448,449,450,452,453,454,455,457,458,459,463,464,468,469,470,473,475,478,480,481,482,484,485,486,487,489,490,491,493,494,495,496,498,499,500,502,503,504,505,507,508,509,513,514,518,519,520,523,525,528,530,531,532,534,535,536,537,539,540,541,543,544,545,546,548,549,550,552,553,554,555,557,558,559,563,564,568,569,570,573,575,578,580,581,582,584,585,586,587,589,590,591,593,594,595,596,598,599,600,602,603,604,605,607,608,609,630,631,632,634,635,636,637,639,640,641,643,644,645,646,648,649,650,652,653,654,655,657,658,659,680,681,682,684,685,686,687,689,690,691,693,694,695,696,698,699,700,702,703,704,705,707,708,709,730,731,732,734,735,736,737,739,740,741,743,744,745,746,748,749,750,752,753,754,755,757,758,759,780,781,782,784,785,786,787,789,790,791,793,794,795,796,798,799,800,802,803,804,805,807,808,809,813,814,818,819,820,823,825,828,830,831,832,834,835,836,837,839,840,841,843,844,845,846,848,849,850,852,853,854,855,857,858,859,863,864,868,869,870,873,875,878,880,881,882,884,885,886,887,889,890,891,893,894,895,896,898,899,900,902,903,904,905,907,908,909,913,914,918,919,920,923,925,928,930,931,932,934,935,936,937,939,940,941,943,944,945,946,948,949,950,952,953,954,955,957,958,959,963,964,968,969,970,973,975,978,980,981,982,984,985,986,987,989,990,991,993,994,995,996,998,999
   
  ohmygod79 thích bài này.
 4. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93
  Hạ số
  (1 6 số)
  02,07,20,23,25,28,32,37,52,57,70,73,75,78,82,87
  (1 2 8 số)
  002,007,020,023,025,028,032,037,052,057,070,073,075,078,082,087,102,107,132,137,152,157,182,187,202,207,232,237,252,257,282,287,302,307,320,323,325,328,332,337,352,357,370,373,375,378,382,387,402,407,420,423,425,428,432,437,452,457,470,473,475,478,482,487,502,507,520,523,525,528,532,537,552,557,570,573,575,578,582,587,602,607,632,637,652,657,682,687,702,707,732,737,752,757,782,787,802,807,820,823,825,828,832,837,852,857,870,873,875,878,882,887,902,907,920,923,925,928,932,937,952,957,970,973,975,978,982,987
   
  ohmygod79 thích bài này.
 5. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93


  Cầu K2N
  thống kê cũ tự tìm !
  5/5-6/5 09-90 ăn 90*
  6/5-7/5 56-65 ăn 56*
  9/5-10/5 03-30 ăn 30*
  12/5-13/5 33-88 ăn 33*88*33
  14/5-15/5 06-60 loading...
  Cầu K3N
  Thống kê cũ tự tìm !
  5/5-7/5 09-90 ăn 90*
  6/5-8/5 56-65 ăn 56*
  9/5-11/5 03-30 ăn 30*
  12/5-14/5 33-88 ăn 33*88*33
  14/5-16/5 06-60 loading...

  Đề
  11/4 ăn 2d-3d
  12/4 ăn 2d-3d
  13/4 ăn 2d-3d
  14/4 ăn 2d-3d
  15/4 ăn 2d miss 3d
  16/4 MISS
  17/4 ăn 2d-3d ( check khu thảo luận )
  18/4 MISS
  19/4 ăn 2d-3d
  20/4 ăn 2d-3d
  21/4 ăn 2d-3d
  22/4 ăn 2d-3d
  23/4 MISS
  24/4 ăn 2d-3d
  25/4 ăn 2d miss 3d
  26/4 ăn 2d-3d
  27/4 MISS
  28/4 ăn 2d-3d
  29/4 Ăn 2d-3d
  30/4 ăm 2d-3d
  1/5 Nghỉ
  2/5 Miss
  3/5 MISS
  4/5 ăn p/p mới - ăn G6 - ăn G67 ( tháng 5 mình xài cầu mới để test nên dễ miss,anh em thích p/p cũ thì nói mình sẽ lên song song,mục đích là test tỉ lệ hạ áp cầu xuống 6x5x tránh trên 7x khó gấp )
  5/5 p/p mới miss - g67 miss - g7 ăn 2d3d
  6/5 ăn cũ 2d-3d mới 2d-3d
  7/5 ăn 2d-3d
  8/5 nghỉ
  9/5 Miss
  10/5 ăn
  11/5 nghỉ
  12/5 Miss
  13/5 ăn
  14/5 tí up lỡ trận game
   
  reiko1012 thích bài này.
 6. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93
  Mình đi công tác hết tuần này,tạm nghỉ 1 tuần! Sang tuần chơi tiếp !
  P/s : chạm 0.9 tới cuối tuần
   
  reiko1012 thích bài này.
 7. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93
  Công việc chưa hoàn chỉnh nên không thể lên số đều,tặng anh em tiếp chạm 3,5 nuôi tới CN
  THÁCH XỊT
   
  ohmygod79, Minhdiep1619reiko1012 Thích điều này.
 8. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93
  25,27,40,59,90,97 Đề ngày hôm nay 28/5 cho anh em,ghép mảng ta có :
  (5 6 số)
  025,027,040,090,097,125,127,140,190,197,225,227,240,259,290,297,325,327,340,359,390,397,425,427,440,459,490,497,525,527,540,590,597,625,627,640,690,697,725,727,740,759,790,797,825,827,840,859,890,897,925,927,940,959,990,997
   
  ohmygod79 thích bài này.
 9. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93
  Quà tặng 30/5 cho anh em
  (2 0 số)
  00,11,19,22,24,26,29,33,38,42,44,55,66,77,82,83,88,91,92,99
  Cá nhân nghĩ kép = đánh lót cũng ok !
   
 10. binhboy

  binhboy Lính mới

  Tham gia:
  6/11/18
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Nghề nghiệp:
  Kinh doanh tự do
  đúng là đen thôi, đỏ quên đi ;a76;a76
   
  Kyupro thích bài này.
 11. Kyupro

  Kyupro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/1/15
  Bài viết:
  273
  Được thích:
  622
  Điểm thành tích:
  93
  Đúng rồi bác !
  Hiện tại vì vài lí do sau nên mình hold không tiếp tục lên bài :
  1. Mình luân chuyển công tác địa phương khác => việc mới người mới,không nhiều time rảnh cũng như cộng đồng mới mình khó mở bảng lô để dò + soi kiểu mới cho anh em
  2. Hiện tại p/p bắt cầu theo G6-7 đã ổn định,trung bình tháng 3D miss 5-6 lần => p/p như nhau mình không cần lên số biến đổi để làm phôi nữa,mình theo p/p đó đánh mặc định luôn !
  3. Mình tập trung ăn miền Trung là chính,mà miền Trung số kết mình post đều bên post MT rồi hê hê !
  Chúc bác cùng anh em chiến đồng may mắn nhé !
   
  reiko1012ohmygod79 thích điều này.

Cộng đồng Ketqua.net