quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Mở Bát Phát Tài XSMN Thứ 5

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi SoMayManABXL, 24/2/21.

Lượt xem: 1,423

 1. SoMayManABXL

  SoMayManABXL Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/6/18
  Bài viết:
  1,427
  Được thích:
  482
  Điểm thành tích:
  83
  TÂY NINH - AN GIANG
  12 - 21
  312 - 321

  ;a63;a63;a63;a63;a63;a63;a63
  w18w18w18
  Chúc mọi người may mắn phát tài
   
 2. Yeudoi

  Yeudoi Lính mới

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  482
  Được thích:
  651
  Điểm thành tích:
  93
  TN&AG
  49,94
   
 3. longvit

  longvit Lính mới

  Tham gia:
  8/1/19
  Bài viết:
  1,109
  Được thích:
  1,055
  Điểm thành tích:
  113
  Tây Ninh, Bình Thuận
  01,10
  BTL: 01
   
 4. SongLoThu

  SongLoThu Lính mới

  Tham gia:
  26/9/18
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  184
  Điểm thành tích:
  43
  Nick SongLoThu Chốt
  Tây Ninh, An Giang
  06,60
  506,560
   
 5. haykhongbanghen

  haykhongbanghen Lính mới

  Tham gia:
  7/1/19
  Bài viết:
  903
  Được thích:
  123
  Điểm thành tích:
  43
  Ninh Giang
  48&84
   
 6. Thanhso.TN

  Thanhso.TN Lính mới

  Tham gia:
  26/9/19
  Bài viết:
  404
  Được thích:
  51
  Điểm thành tích:
  28
  TN&AG
  23,32
  323,232
  ;a61
   
 7. minhquang2015

  minhquang2015 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,452
  Được thích:
  16,682
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  TÂY NINH - AN GIANG NGÀY 25/02/2021
  LOTTO : 74
  DB : 74
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,222
  Được thích:
  82,502
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN ĐẶC BIỆT TÂY NINH
  Tham khảo mức 4x + Kép

  Dan 84 so. Thang neu 30/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu 31/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu 32/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,76,79,80,81,82,83,84,
  85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 79 so. Thang neu 33/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,17,18,19,20,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,42,43,45,46,48,49,50,
  51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  76,79,80,81,82,83,84,85,86,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 75 so. Thang neu 34/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,17,18,20,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,45,46,48,49,50,51,
  52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,76,
  79,80,81,82,83,84,85,86,90,92,
  93,94,95,96,97,
  Dan 75 so. Thang neu 35/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,17,18,20,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,45,46,48,49,50,51,
  52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,76,
  79,80,81,82,83,84,85,86,90,92,
  93,94,95,96,97,
  Dan 74 so. Thang neu 36/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,17,18,20,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,45,48,49,50,51,52,
  53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,76,79,
  80,81,82,83,84,85,86,90,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 72 so. Thang neu 37/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,17,18,20,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,45,48,49,50,51,52,
  53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,68,69,70,71,72,73,79,80,81,
  82,83,84,85,86,90,92,93,94,95,
  96,97,
  Dan 72 so. Thang neu 38/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,17,18,20,23,24,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,45,48,49,50,51,52,
  53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,
  65,68,69,70,71,72,73,79,80,81,
  82,83,84,85,86,90,92,93,94,95,
  96,97,
  Dan 68 so. Thang neu 39/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,18,20,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,
  54,56,58,60,61,62,63,64,65,68,
  69,70,72,73,79,80,81,82,83,84,
  85,86,90,92,93,94,96,97,
  Dan 67 so. Thang neu 40/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,18,20,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,
  54,56,58,60,61,62,63,65,68,69,
  70,72,73,79,80,81,82,83,84,85,
  86,90,92,93,94,96,97,
  Dan 65 so. Thang neu 41/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,18,20,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,
  54,56,60,61,62,63,65,68,69,70,
  72,73,79,80,81,82,83,84,86,90,
  92,93,94,96,97,
  Dan 62 so. Thang neu 42/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,
  15,16,18,20,23,24,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,
  56,60,61,62,63,65,68,69,70,72,
  73,80,81,82,83,84,86,90,92,93,
  94,96,
  Dan 62 so. Thang neu 43/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,
  15,16,18,20,23,24,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,
  56,60,61,62,63,65,68,69,70,72,
  73,80,81,82,83,84,86,90,92,93,
  94,96,
  Dan 61 so. Thang neu 44/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,
  15,16,18,20,23,24,26,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,
  43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,
  60,61,62,63,65,68,69,70,72,73,
  80,81,82,83,84,86,90,92,93,94,
  96,
  Dan 58 so. Thang neu 45/70 Win.
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,
  15,16,18,20,23,24,26,28,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  45,48,49,50,51,52,53,54,56,60,
  61,62,63,65,68,69,70,72,73,80,
  81,82,83,84,90,93,94,96,
  Dan 54 so. Thang neu 46/70 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,15,
  16,18,20,23,24,26,28,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,
  48,49,50,51,53,54,56,61,62,63,
  65,68,69,70,72,73,80,82,83,84,
  90,93,94,96,
  Dan 50 so. Thang neu 47/70 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,15,
  16,18,20,23,24,26,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,43,48,49,50,
  51,53,54,56,61,62,63,65,68,69,
  70,72,73,80,83,84,90,93,94,96,
  Dan 48 so. Thang neu 48/70 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,15,
  16,18,20,23,24,26,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,43,48,49,50,
  51,53,54,56,61,63,68,69,70,72,
  73,80,83,84,90,93,94,96,
  Dan 48 so. Thang neu 49/70 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,15,
  16,18,20,23,24,26,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,43,48,49,50,
  51,53,54,56,61,63,68,69,70,72,
  73,80,83,84,90,93,94,96,
  Dan 45 so. Thang neu 50/70 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,15,
  16,20,23,24,26,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,43,48,49,50,51,
  53,54,61,63,68,69,70,72,73,80,
  83,90,93,94,96,
  Dan 44 so. Thang neu 51/70 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,15,
  16,20,23,24,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,43,48,49,50,51,53,
  54,61,63,68,69,70,72,73,80,83,
  90,93,94,96,
  Dan 41 so. Thang neu 52/70 Win.
  01,02,03,04,08,09,10,13,15,16,
  20,23,24,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,43,48,49,51,53,54,61,
  63,69,70,72,73,80,83,90,93,94,
  96,
  Dan 39 so. Thang neu 53/70 Win.
  01,02,03,04,08,09,10,13,15,16,
  20,23,24,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,43,48,51,53,54,61,63,
  69,70,72,73,80,83,90,93,96,
  Dan 36 so. Thang neu 54/70 Win.
  01,02,03,04,08,09,10,13,15,16,
  20,23,30,31,32,34,36,37,38,39,
  40,43,48,51,54,61,63,69,70,72,
  73,80,83,90,93,96,
  Dan 32 so. Thang neu 55/70 Win.
  01,02,03,04,08,09,10,13,15,16,
  20,23,30,31,32,36,37,38,39,40,
  48,51,54,61,63,70,72,73,80,83,
  90,93,
  Dan 27 so. Thang neu 56/70 Win.
  01,02,03,08,09,10,13,16,20,23,
  30,31,32,36,37,38,39,48,61,63,
  70,72,73,80,83,90,93,
  Dan 23 so. Thang neu 57/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,16,20,23,30,
  31,32,36,37,38,48,61,63,70,72,
  73,80,83,
  Dan 17 so. Thang neu 58/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,20,23,30,31,
  32,37,48,70,72,73,80,
  Dan 17 so. Thang neu 59/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,20,23,30,31,
  32,37,48,70,72,73,80,
  Dan 15 so. Thang neu 60/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,20,23,30,31,
  32,48,70,72,80,
  Dan 15 so. Thang neu 61/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,20,23,30,31,
  32,48,70,72,80,
  Dan 12 so. Thang neu 62/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,20,30,31,70,
  72,80,
  Dan 12 so. Thang neu 63/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,20,30,31,70,
  72,80,
  Dan 12 so. Thang neu 64/70 Win.
  01,02,03,08,10,13,20,30,31,70,
  72,80,
  Dan 8 so. Thang neu 65/70 Win.
  02,03,08,20,30,70,72,80,
  Dan 6 so. Thang neu 66/70 Win.
  02,03,20,30,70,72,
  Dan 5 so. Thang neu 67/70 Win.
  02,20,30,70,72,
  Dan 5 so. Thang neu 68/70 Win.
  02,20,30,70,72,
  Dan 5 so. Thang neu 69/70 Win.
  02,20,30,70,72,
  Dan 4 so. Thang neu 70/70 Win.
  20,30,70,72,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,222
  Được thích:
  82,502
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN ĐẶC BIỆT AN GIANG
  Tham khảo mức 4x + Kép

  Dan 86 so. Thang neu 6/30 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu 7/30 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,
  63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,
  89,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu 8/30 Win.
  01,02,03,04,05,08,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,
  65,68,69,70,71,72,73,75,79,80,
  81,82,83,84,85,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 71 so. Thang neu 9/30 Win.
  01,02,03,05,08,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,41,42,43,45,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,61,63,68,69,
  70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,
  84,85,89,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 60 so. Thang neu 10/30 Win.
  01,02,03,08,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,
  29,30,31,32,34,35,37,38,39,41,
  42,43,45,48,49,51,52,53,54,56,
  57,59,61,70,71,72,73,75,79,80,
  81,82,83,84,91,92,93,94,95,97,
  Dan 57 so. Thang neu 11/30 Win.
  01,02,03,08,10,12,13,14,15,17,
  18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,
  30,31,32,34,35,37,38,39,41,42,
  43,45,48,49,51,52,53,54,57,59,
  70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,
  84,91,92,93,94,95,97,
  Dan 52 so. Thang neu 12/30 Win.
  01,02,03,08,10,12,13,14,15,17,
  18,19,20,21,23,24,28,29,30,31,
  32,34,35,37,38,39,41,42,43,48,
  49,51,52,53,54,59,70,71,72,73,
  79,80,81,82,83,84,91,92,93,94,
  95,97,
  Dan 49 so. Thang neu 13/30 Win.
  01,08,10,12,13,14,15,17,18,19,
  20,21,23,24,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,41,43,48,49,51,52,
  53,54,59,70,71,72,73,79,80,81,
  82,83,84,91,92,93,94,95,97,
  Dan 38 so. Thang neu 14/30 Win.
  01,10,12,13,14,15,17,18,19,21,
  23,24,28,31,32,34,35,37,38,39,
  41,43,48,49,51,53,59,71,72,73,
  81,82,83,84,91,93,94,95,
  Dan 26 so. Thang neu 15/30 Win.
  01,10,13,15,17,18,23,31,32,34,
  35,37,38,39,43,48,49,51,53,71,
  72,73,81,83,93,94,
  Dan 21 so. Thang neu 16/30 Win.
  13,15,17,18,23,31,32,34,35,37,
  38,43,48,49,51,53,71,72,73,83,
  94,
  Dan 16 so. Thang neu 17/30 Win.
  13,15,23,31,32,34,37,38,43,48,
  49,51,72,73,83,94,
  Dan 13 so. Thang neu 18/30 Win.
  13,15,23,31,32,34,37,38,43,51,
  72,73,83,
  Dan 11 so. Thang neu 19/30 Win.
  13,15,23,31,32,34,37,43,51,72,
  73,
  Dan 9 so. Thang neu 20/30 Win.
  15,23,32,34,37,43,51,72,73,
  Dan 3 so. Thang neu 21/30 Win.
  23,32,72,
  Dan 1 so. Thang neu 22/30 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 23/30 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 24/30 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 25/30 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 26/30 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 27/30 Win.
  72,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,222
  Được thích:
  82,502
  Điểm thành tích:
  113
  DÀN ĐẶC BIỆT BÌNH THUẬN
  Tham khảo mức 4x + Kép

  Dan 87 so. Thang neu 15/50 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu 16/50 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,
  71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu 17/50 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,
  71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu 18/50 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,
  71,72,73,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu 19/50 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,
  49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,
  73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 79 so. Thang neu 20/50 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,
  49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,
  63,64,65,68,69,70,71,72,73,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu 21/50 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,
  49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,
  63,64,65,68,69,70,71,72,73,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 75 so. Thang neu 22/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,
  53,54,56,58,59,61,63,64,65,68,
  69,70,71,72,73,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu 23/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,48,49,50,51,53,
  54,56,58,59,61,63,64,65,68,69,
  70,71,72,73,79,80,81,82,83,84,
  85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 71 so. Thang neu 24/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,48,49,50,51,53,
  54,56,58,59,61,63,65,68,69,70,
  71,72,73,79,80,81,82,83,84,85,
  86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 65 so. Thang neu 25/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,28,
  29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,
  42,43,45,48,49,50,51,54,56,58,
  59,61,68,69,70,71,72,73,79,80,
  81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 65 so. Thang neu 26/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,28,
  29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,
  42,43,45,48,49,50,51,54,56,58,
  59,61,68,69,70,71,72,73,79,80,
  81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 63 so. Thang neu 27/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,28,
  29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,
  42,43,45,48,49,50,51,54,56,58,
  61,68,69,70,71,72,73,79,80,81,
  82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu 28/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  15,16,17,18,19,20,23,24,28,30,
  31,32,34,37,38,39,40,42,43,45,
  48,49,50,51,54,58,61,68,69,70,
  71,72,73,79,80,81,82,83,84,85,
  90,91,93,94,96,97,
  Dan 55 so. Thang neu 29/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  15,16,17,18,19,20,23,24,28,30,
  31,32,34,37,38,39,40,42,43,48,
  49,50,51,54,58,61,68,69,70,71,
  72,73,79,80,81,82,83,84,85,90,
  91,93,94,96,97,
  Dan 49 so. Thang neu 30/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  15,16,18,19,20,24,28,30,31,34,
  37,38,39,40,42,43,48,49,50,51,
  54,58,61,68,69,70,72,73,80,81,
  82,83,84,85,90,91,93,94,96,
  Dan 43 so. Thang neu 31/50 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,
  15,16,18,20,24,28,30,31,34,38,
  39,40,42,43,48,49,50,51,54,61,
  68,69,70,72,80,81,82,83,84,90,
  93,94,96,
  Dan 38 so. Thang neu 32/50 Win.
  01,02,03,04,05,08,09,10,13,15,
  16,18,20,24,28,30,31,34,38,39,
  40,42,43,48,49,50,51,61,70,72,
  80,81,82,83,84,90,93,94,
  Dan 30 so. Thang neu 33/50 Win.
  01,02,03,04,08,09,10,13,16,18,
  20,24,30,31,34,38,40,42,43,48,
  49,61,70,72,80,81,83,84,90,94,
  Dan 30 so. Thang neu 34/50 Win.
  01,02,03,04,08,09,10,13,16,18,
  20,24,30,31,34,38,40,42,43,48,
  49,61,70,72,80,81,83,84,90,94,
  Dan 27 so. Thang neu 35/50 Win.
  01,02,03,04,08,09,10,16,18,20,
  24,30,34,38,40,43,48,49,61,70,
  72,80,81,83,84,90,94,
  Dan 22 so. Thang neu 36/50 Win.
  01,03,04,08,09,10,18,20,24,30,
  34,40,43,48,49,70,72,80,81,84,
  90,94,
  Dan 21 so. Thang neu 37/50 Win.
  01,04,08,09,10,18,20,24,30,34,
  40,43,48,49,70,72,80,81,84,90,
  94,
  Dan 15 so. Thang neu 38/50 Win.
  01,08,09,10,18,20,48,49,70,72,
  80,81,84,90,94,
  Dan 13 so. Thang neu 39/50 Win.
  01,08,09,10,18,20,48,49,70,72,
  80,90,94,
  Dan 10 so. Thang neu 40/50 Win.
  01,08,10,18,48,49,70,72,80,94,
  Dan 10 so. Thang neu 41/50 Win.
  01,08,10,18,48,49,70,72,80,94,
  Dan 8 so. Thang neu 42/50 Win.
  01,08,10,18,48,70,72,80,
  Dan 7 so. Thang neu 43/50 Win.
  01,08,10,48,70,72,80,
  Dan 7 so. Thang neu 44/50 Win.
  01,08,10,48,70,72,80,
  Dan 7 so. Thang neu 45/50 Win.
  01,08,10,48,70,72,80,
  Dan 6 so. Thang neu 46/50 Win.
  01,08,10,70,72,80,
  Dan 6 so. Thang neu 47/50 Win.
  01,08,10,70,72,80,
  Dan 6 so. Thang neu 48/50 Win.
  01,08,10,70,72,80,
  Dan 2 so. Thang neu 49/50 Win.
  70,72,
  Dan 1 so. Thang neu 50/50 Win.
  72,
   
 11. Daden1233

  Daden1233 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/5/20
  Bài viết:
  285
  Được thích:
  2,255
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Giám Đốc Điều Hành
  Bữa nay Miền Nam đông vui quá có dàn đặc biệt đánh luôn rồi
   
  Gaixinh, GocB12345, mymy19874 thành viên khác Thích điều này.
 12. elisahuyen

  elisahuyen Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  20/8/16
  Bài viết:
  44
  Được thích:
  258
  Điểm thành tích:
  53
  Nghề nghiệp:
  dh
  Tây ninh- An Giang- Bình thuận
  Bao Lô : 68
  3d: 268
  4d: 7268
   
 13. doithua123

  doithua123 Lính mới

  Tham gia:
  13/11/18
  Bài viết:
  944
  Được thích:
  146
  Điểm thành tích:
  43
  TN&AG
  45,54
   
 14. Thichlachoi6868

  Thichlachoi6868 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  25/1/20
  Bài viết:
  1,839
  Được thích:
  5,433
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Vui là chính
  25/2
  Dàn đặc biệt (3 đài)
  (1 4 số)
  14,16,17,18,36,41,56,61,63,65,
  68,71,81,86
   
 15. Vanducyeu

  Vanducyeu Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/6/19
  Bài viết:
  481
  Được thích:
  1,339
  Điểm thành tích:
  93
  25/02 , TÂY NINH , An Giang
  st - 68,72
   
 16. Duyvjt

  Duyvjt Lính mới

  Tham gia:
  2/10/18
  Bài viết:
  25
  Được thích:
  63
  Điểm thành tích:
  13
  STL: 34,37
  Ab: 26,62,34,43,37,73
   
 17. Daden1233

  Daden1233 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/5/20
  Bài viết:
  285
  Được thích:
  2,255
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Giám Đốc Điều Hành
  Tây Ninh An Giang Bình Thuận
  Lô 11
   
 18. SuPhucSinh

  SuPhucSinh Lính mới

  Tham gia:
  1/11/18
  Bài viết:
  868
  Được thích:
  152
  Điểm thành tích:
  43
  3 Đài: 01-501-601
   
 19. hoangqua

  hoangqua Lính mới

  Tham gia:
  22/6/20
  Bài viết:
  33
  Được thích:
  86
  Điểm thành tích:
  18
  TÂY NINH - AN GIANG NGÀY 25/02/2021
  LOTTO : 90 - 99
  DB : 18
   
 20. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  559
  Được thích:
  1,592
  Điểm thành tích:
  93
  TÂY NINH - AN GIANG NGÀY 25/02/2021
  LOTTO : 18 81

  Đb chạm 8
   

Cộng đồng Ketqua.net