quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 681,269

 1. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,192
  Được thích:
  8,073
  Điểm thành tích:
  113
  10/5:9876x
  11/5:9876543x
  12/5:987654x
  13/5:987x
  14/5:9876x
  15/5:987x
  16/5:987x
  17/5:
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,40,41,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  02,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,29,31,35,36,38,40,41,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,83,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,98
  (5 9 số)
  02,05,07,08,09,11,12,13,16,17,18,19,20,21,25,26,27,29,31,35,45,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,98
  (4 9 số)
  02,05,07,09,11,12,13,16,18,19,20,21,25,29,31,45,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,61,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,81,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,98
  (3 9 số)
  02,05,07,09,13,16,18,19,20,25,29,31,45,47,48,50,52,54,55,57,59,61,68,69,70,74,75,77,78,81,86,87,90,91,92,93,95,96,98
  (2 9 số)
  05,07,09,13,16,18,19,29,45,47,50,54,55,57,59,61,68,69,70,74,75,81,86,90,91,92,93,95,96
  (1 9 số)
  05,09,13,18,29,45,47,50,54,55,59,68,74,81,86,90,92,93,95
  (8 số)
  09,45,54,55,59,90,93,95
   
  channuoixoso, td9a, Taliban130 thành viên khác Thích điều này.
 2. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  186
  Được thích:
  1,816
  Điểm thành tích:
  93
  TỔNG HỢP DÀN ĐB MB (9X-0X)
  Ngày 08.05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 09.05 9x8x7x6x
  Ngày 10.05 9x
  Ngày 11.05 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13.05 9x8x7x6x5x
  Ngày 14.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15.05 9x8x7x6x
  Ngày 16.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17.05 ?????????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  02,03,05,06,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6 8 số)
  03,05,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,33,35,36,37,39,40,41,45,46,48,50,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5 8 số)
  03,09,11,13,14,15,18,19,20,23,26,27,28,30,33,35,36,37,39,40,41,45,46,48,50,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,81,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  4 8 số)
  03,11,13,14,15,18,19,20,26,27,28,33,35,36,37,39,40,41,45,50,53,54,55,58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,81,85,86,87,91,93,94,95,96
  3 8 số)
  14,15,18,19,20,26,27,28,35,37,40,41,45,50,53,54,55,58,59,60,61,62,67,68,69,70,71,72,73,76,78,81,85,87,91,93,95,96
  2 8 số)
  14,15,18,19,27,28,35,37,40,45,50,53,54,55,58,59,62,67,68,69,71,73,78,85,87,91,93,96
  1 8 số)
  14,18,19,27,37,45,54,58,62,68,69,71,73,78,85,87,91,96
  8 số)
  14,45,54,58,69,87,91,96
   
 3. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,383
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Giao Lưu Dàn giải nhất
  Ngày 8/5: misss
  Ngày 09/5: 9x
  Ngày 10/5: 987654x
  Ngày 11/5: 987654x
  Ngày 12/5: 9876x
  Ngày 13/5: N
  Ngày 14/5: 987x
  Ngày 15/5: N
  Ngày 16/5: 987x
  ---------------------------
  Ngày 17/5:


  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  03,05,07,08,09,13,14,15,17,18,19,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 9 số)
  03,05,07,08,09,13,14,15,17,18,19,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94

  (5 9 số)
  13,14,15,17,18,19,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,74,75,76,77,78,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94

  (4 8 số)
  13,14,15,17,18,19,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,78,81,82,86,87,89

  (3 9 số)
  13,18,19,28,29,31,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,78,81,82,86,87,89

  (2 9 số)
  13,18,19,28,29,31,34,35,36,37,38,39,43,47,48,49,56,57,58,59,63,64,65,67,68,78,82,87,89

  (1 9 số)
  13,18,19,28,31,34,36,37,38,39,43,47,56,58,59,63,64,78,82

  (9 số)
  13,28,31,36,37,38,56,78,82
   
  channuoixoso, Daylama, td9a21 thành viên khác Thích điều này.
 4. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  660
  Được thích:
  2,783
  Điểm thành tích:
  93
  @cuongls1102 bạn lên luôn dàn ĐB tham khảo hôm nay đi bạn, nay thấy bên 9x0x bạn bảo ko post :D
   
 5. caosaovang37

  caosaovang37 Lính mới

  Tham gia:
  5/12/20
  Bài viết:
  31
  Được thích:
  167
  Điểm thành tích:
  33
  1. 90s mb db
   00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
   81s
   01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98
   73s
   01,02,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,88,89,92,93,97,98
   65s
   01,02,04,05,06,08,11,12,14,16,21,22,23,25,26,28,29,30,32,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,87,88,89,92,93,97,98
   57s
   01,02,04,05,06,08,11,12,16,21,22,23,25,26,28,29,30,32,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,56,57,58,60,61,63,64,65,66,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,82,84,87,88,92,93
   
  channuoixoso, Daylama, Taliban116 thành viên khác Thích điều này.
 6. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,383
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Giao Lưu dàn ĐB, chúc ae ngày ngày rực rỡ !
  17/05:

  (7 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96

  (5 9 số)
  03,05,06,10,12,13,15,19,22,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,72,73,76,77,78,81,82,85,86,89,90,91,92,93,95,96

  (4 9 số)
  03,05,06,10,12,15,19,26,27,28,29,34,36,37,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,68,69,73,76,77,78,82,86,89,90,91,92,93,95,96,86,06,95

  (3 9 số)
  12,15,19,29,34,36,37,39,40,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,65,68,69,73,76,77,78,82,86,90,91,92,93,95,96

  (2 9 số)
  36,37,39,40,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,68,69,76,77,78,82,86,90,95,96

  (1 9 số)
  36,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,68,76,90,95,96

  (9 số)
  36,45,46,53,56,57,59,63,96

  (4 số)
  45,46,56,59

  (2 số)
  46,56

  BTĐ: 46
   
  channuoixoso, Daylama, td9a26 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,110
  Được thích:
  103,319
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5


  (8 8 số)
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,90,92,93,94,95,96,98,99
  (6 8 số)
  00,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,25,27,29,30,33,34,35,36,37,38,41,42,43,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,86,87,90,92,93,94,95,96,98,99
  (5 8 số)
  00,03,05,06,09,10,12,14,15,16,17,18,20,21,22,25,27,29,30,33,34,35,36,37,38,41,42,43,48,50,52,54,56,57,58,60,61,62,67,70,71,72,73,74,76,77,79,82,85,87,90,92,93,94,95,96,98,99
  (4 8 số)
  00,03,06,09,10,16,17,18,20,21,22,25,27,29,30,33,34,35,36,37,38,41,42,43,48,50,52,54,56,57,58,60,61,62,71,72,73,79,82,85,87,90,92,94,95,96,98,99
  (3 8 số)
  03,09,10,16,17,18,20,21,29,30,33,34,35,36,37,38,42,48,50,52,54,56,57,58,61,71,72,73,79,82,85,87,90,92,94,96,98,99
  (2 8 số)
  03,10,16,17,20,21,29,30,33,34,35,42,48,50,54,57,61,71,72,79,82,85,87,90,92,94,96,99


  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,06,07,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,50,51,52,53,54,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,06,07,09,11,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,35,36,37,38,41,45,46,50,51,52,53,54,57,58,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,87,88,90,91,93,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,03,06,07,09,11,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,41,45,46,50,51,52,53,54,57,60,62,63,64,67,70,71,72,74,76,77,79,81,82,83,84,85,87,88,93,97,98,99
  (4 8 số)
  00,01,03,06,09,14,15,17,18,19,21,22,25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,41,45,46,51,53,54,57,60,62,63,64,67,70,71,72,74,76,77,81,84,85,87,93,97,98,99
  (3 8 số)
  00,01,03,06,09,14,15,17,18,19,22,25,27,35,36,37,38,41,51,53,54,57,60,62,63,64,67,70,72,74,76,81,84,85,93,97,98,99
   
 8. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,192
  Được thích:
  8,073
  Điểm thành tích:
  113
  10/5:9876x
  11/5:9876543x
  12/5:987654x
  13/5:987x
  14/5:9876x
  15/5:987x
  16/5:987x
  17/5:98765x
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,03,04,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,46,48,51,52,53,57,58,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  02,03,04,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,35,36,39,40,41,42,43,46,48,51,52,53,58,60,61,62,63,64,66,68,69,71,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,03,06,08,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,30,31,32,33,35,36,39,41,42,43,48,51,52,53,58,60,61,63,66,68,69,71,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  03,08,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,30,31,32,33,35,36,41,42,43,48,51,53,58,60,61,63,66,68,71,76,78,80,81,82,85,86,87,88,91,93,94,96,97,98
  (3 9 số)
  03,08,11,13,14,18,22,23,24,28,30,31,32,33,35,36,41,42,43,48,53,58,63,66,68,76,78,80,81,82,85,86,87,88,91,93,96,97,98
  (2 9 số)
  08,13,18,23,24,28,31,32,33,35,36,42,53,58,63,66,68,78,80,81,82,85,86,87,88,91,93,97,98
  (1 9 số)
  08,13,18,23,24,32,33,42,58,66,68,78,80,81,85,86,87,88,97
  (9 số)
  08,13,18,68,78,80,85,86,87
   
 9. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021 98765432x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 987654321x
  Ngày 06/05/2021 9876543210x
  Ngày 07/05/2021 9876x
  Ngày 08/05/2021 987654321x
  Ngày 09/05/2021 987x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 miss r
  Ngày 12/05/2021 9876x
  Ngày 13/05/2021 98765432x
  Ngày 14/05/2021 987x
  Ngày 15/05/2021 9876543x
  Ngày 16/05/2021 9876543x
  Ngày 17/05/2021 987654321x
  Ngày 18/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,69,71,72,73,74,76,78,79,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 9 ) số:
  00,01,05,07,08,09,11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,44,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,61,64,65,66,67,69,71,72,73,74,76,78,79,81,83,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  (5 9 ) số:
  00,01,05,07,08,13,15,16,18,21,22,23,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,46,48,49,51,52,54,56,57,58,61,64,65,67,69,71,72,73,74,76,78,79,81,83,87,88,89,90,91,92,94,95,96,99
  (4 9 ) số:
  00,01,05,07,08,13,15,16,18,21,23,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,38,41,42,46,51,52,54,56,57,58,61,64,65,69,71,72,73,76,78,79,87,88,90,91,92,94,96,99
  (3 9 ) số:
  01,07,13,15,18,23,25,26,28,29,31,32,33,34,37,38,42,46,51,52,56,57,58,61,64,65,69,71,73,76,79,87,88,90,91,92,94,96,99
  (2 9 ) số:
  01,07,13,15,25,28,31,32,34,37,38,46,52,56,57,58,61,64,65,69,71,73,79,87,88,90,91,92,96
  (1 9 ) số:
  01,07,31,32,34,37,46,52,57,58,61,64,65,69,87,90,91,92,96
  (0 9 ) số:
  01,31,32,34,52,57,65,91,96
   
 10. caosaovang37

  caosaovang37 Lính mới

  Tham gia:
  5/12/20
  Bài viết:
  31
  Được thích:
  167
  Điểm thành tích:
  33
  90s mb db
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  81s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,93,95,96,97,98
  73s
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,35,36,38,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,91,95,96,97,98
  65s
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,33,35,36,38,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,91,95,97,98
  57s
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,16,18,20,22,23,24,25,26,29,33,35,36,38,43,45,47,48,49,50,52,53,54,55,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,91,97,98
   
  channuoixoso, Acecook, KENPRO9917 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,110
  Được thích:
  103,319
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Topic thấy có khoảng 35-40 người theo dõi thôi.
   
  shadowfax, chekl415, Lta1h246 thành viên khác Thích điều này.
 12. chuotcondethuong

  chuotcondethuong Lính mới

  Tham gia:
  24/2/21
  Bài viết:
  98
  Được thích:
  489
  Điểm thành tích:
  93
  Có thể nhiều bạn không bấm theo dõi thôi đó Mod. Chứ theo mình nghĩ con số thực tế anh em chơi theo dàn của Mod và mấy anh đang post trong này, con số không nhỏ đâu Mod.

  P/S: Có anh em nào đang theo dàn hoặc tham khảo dàn để chơi. AE vui lòng bấm nút theo dõi chủ đề ở trên cùng góc phải, để mod và các anh em có thêm động lực up dàn nha anh em.
   
 13. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,383
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Giao Lưu Dàn giải nhất
  Ngày 8/5: misss
  Ngày 09/5: 9x
  Ngày 10/5: 987654x
  Ngày 11/5: 987654x
  Ngày 12/5: 9876x
  Ngày 13/5: N
  Ngày 14/5: 987x
  Ngày 15/5: N
  Ngày 16/5: 987x
  Ngày 17/5: 9876543x
  ---------------------------
  Ngày 18/5:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96

  (7 9 số)
  07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96

  (6 9 số)
  07,08,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,71,72,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96

  (5 9 số)
  07,08,13,14,15,17,18,19,23,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,71,72,75,78,80,82,85,86,87,88,89,90,95,96

  (4 9 số)
  07,08,13,14,15,17,18,19,23,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,52,53,54,56,57,58,59,63,65,67,71,75,78,80,82,85,86,87,88,89,95,96

  (3 9 số)
  08,13,15,23,25,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,52,53,54,56,57,58,59,63,65,67,71,75,78,80,82,85,86,87,88,89,95,96

  (2 9 số)
  08,13,15,23,25,33,34,35,36,37,38,41,43,45,46,47,52,53,54,56,63,65,67,78,85,86,87,95,96

  (1 9 số)
  08,13,15,23,25,34,35,36,37,41,45,46,47,52,56,63,65,78,86

  (9 số)
  23,35,36,37,45,46,56,63,86
   
 14. quaden

  quaden Lính mới

  Tham gia:
  6/7/12
  Bài viết:
  63
  Được thích:
  158
  Điểm thành tích:
  33
  mình lên bao nhiêu năm rồi mà không biết món này mode @quedau1981. đã theo dõi. rất nhiều người xem đấy mode.
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/5/21
  Acecook, Bam_cang, 09849476039 thành viên khác Thích điều này.
 15. nuoidan

  nuoidan Lính mới

  Tham gia:
  20/4/20
  Bài viết:
  128
  Được thích:
  348
  Điểm thành tích:
  63
 16. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  186
  Được thích:
  1,816
  Điểm thành tích:
  93
  TỔNG HỢP DÀN ĐB MB (9X-0X)
  Ngày 08.05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 09.05 9x8x7x6x
  Ngày 10.05 9x
  Ngày 11.05 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13.05 9x8x7x6x5x
  Ngày 14.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15.05 9x8x7x6x
  Ngày 16.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17.05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18.05 ?????????

  9 5 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  01,02,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  01,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  01,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,58,60,63,64,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5 8 số)
  09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49,52,53,54,58,60,63,64,69,70,71,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,89,91,92,94,96,97,98,99
  4 8 số)
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,24,25,28,29,30,31,34,35,36,37,40,42,43,45,46,49,52,53,54,58,60,63,64,69,75,76,78,79,84,85,87,89,91,92,94,96,97,98,99
  3 8 số)
  10,13,14,15,16,17,18,19,24,28,30,31,34,35,36,37,40,42,45,46,49,52,53,58,60,64,69,75,84,85,87,89,92,94,96,97,98,99
  2 8 số)
  10,13,15,16,18,24,28,31,34,35,36,37,42,45,46,49,58,60,64,69,75,84,87,89,94,96,98,99
  1 8 số)
  15,16,18,24,28,34,35,36,37,46,58,64,69,75,84,87,96,99
  8 số)
  28,34,35,46,69,84,87,96
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,110
  Được thích:
  103,319
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 18/5: 8x7x6x5x4x3x2x

  Ngày 19/5 : chúc mừng sn Bác

  (8 8 số)
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,70,72,74,77,78,79,80,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,04,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,57,58,59,60,61,62,64,65,68,70,72,74,77,78,79,80,82,84,85,86,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,04,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,20,23,25,27,28,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,57,59,60,61,62,64,65,70,72,74,77,79,82,84,85,86,88,89,90,93,97,98,99
  (4 8 số)
  00,04,06,07,09,10,12,13,15,17,18,20,23,25,28,32,35,38,39,40,41,43,46,47,49,50,51,52,57,59,60,61,62,64,65,70,72,74,77,79,82,84,85,88,93,97,98,99
  (3 8 số)
  04,06,07,09,10,12,15,17,18,20,23,25,28,32,35,38,39,40,41,43,47,49,51,59,61,65,70,72,74,77,79,82,84,85,88,93,97,99
  (2 8 số)
  04,06,07,09,10,12,15,18,28,38,39,41,43,47,49,61,65,70,72,74,77,79,82,84,88,93,97,99


  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  (7 8 số)
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,59,62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,75,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  (6 8 số)
  00,02,04,06,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,59,62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,75,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97
  (5 8 số)
  00,02,04,08,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,62,63,64,65,66,68,70,74,77,78,79,83,86,87,90,91,92,93,94,95,97
  (4 8 số)
  00,02,04,10,11,12,13,17,18,20,22,24,25,26,27,32,33,34,35,36,38,41,44,45,46,50,51,52,53,54,56,62,63,64,65,66,68,70,78,79,86,87,90,91,92,93,94,97
  (3 8 số)
  00,02,04,11,13,17,18,20,25,26,27,32,33,34,35,36,41,44,45,46,51,53,54,56,62,63,64,66,68,78,79,86,87,90,91,93,94,97
   
  942168386, miuvang, vanhaikeu79 thành viên khác Thích điều này.
 18. Xuansodo102

  Xuansodo102 Lính mới

  Tham gia:
  10/2/21
  Bài viết:
  22
  Được thích:
  79
  Điểm thành tích:
  13
  Chỉ theo dõi để chơi thôi. Chứ ko dám ho he sợ mất cả ăn. Cố lên mod nhé. Ae đang trông chờ
   
  xuanloc1984, Fri13rd, taosonanh12 thành viên khác Thích điều này.
 19. De38so

  De38so Lính mới

  Tham gia:
  27/11/20
  Bài viết:
  65
  Được thích:
  361
  Điểm thành tích:
  53
  Topic chất lượng thế này Giáo chủ phải tự hào chứ, lăn tăn gì nữa,
  Tại Sếp ko cho thảo luận nên ko đc náo nhiệt thôi :)
  Chúc Sếp sức khoẻ để còn kéo ae!
   
 20. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021 98765432x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 987654321x
  Ngày 06/05/2021 9876543210x
  Ngày 07/05/2021 9876x
  Ngày 08/05/2021 987654321x
  Ngày 09/05/2021 987x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 miss r
  Ngày 12/05/2021 9876x
  Ngày 13/05/2021 98765432x
  Ngày 14/05/2021 987x
  Ngày 15/05/2021 9876543x
  Ngày 16/05/2021 9876543x
  Ngày 17/05/2021 987654321x
  Ngày 18/05/2021 miss
  Ngày 19/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,57,60,61,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,43,44,46,48,52,53,54,57,60,61,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,95,96,97
  (5 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,29,30,32,33,34,35,39,40,43,44,48,52,53,54,57,60,61,63,65,67,69,70,72,74,78,79,81,83,84,85,86,88,89,91,92,95,96,97
  (4 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,20,23,24,29,32,33,34,35,39,40,48,52,53,54,60,61,63,65,67,69,70,72,74,79,81,83,84,86,89,91,92,95,96,97
  (3 9 ) số:
  00,01,04,05,06,08,10,11,14,15,17,20,23,24,29,32,33,34,35,39,40,48,52,53,54,61,63,65,67,69,70,79,83,84,86,89,95,96,97
  (2 9 ) số:
  00,04,05,06,08,10,11,14,20,23,24,29,32,33,34,39,48,52,54,61,63,65,67,69,83,84,95,96,97
  (1 9 ) số:
  00,04,05,06,08,10,20,29,48,54,61,65,67,69,83,84,95,96,97
  (0 9 ) số:
  29,48,54,61,65,67,84,95,96
   

Cộng đồng Ketqua.net