quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 661,418

 1. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021 98765432x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 987654321x
  Ngày 06/05/2021 9876543210x
  Ngày 07/05/2021 9876x
  Ngày 08/05/2021 987654321x
  Ngày 09/05/2021 987x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 miss r
  Ngày 12/05/2021 9876x
  Ngày 13/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,38,39,41,42,43,46,47,48,50,51,52,54,55,56,58,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,27,28,29,31,33,34,35,38,39,42,46,47,50,51,52,54,55,56,58,60,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  (5 9 ) số:
  00,03,06,07,08,11,13,14,16,17,19,21,23,26,28,29,31,33,34,35,38,39,42,46,47,50,51,52,54,55,56,58,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  (4 9 ) số:
  00,03,06,07,08,11,14,16,17,19,21,23,28,31,33,34,35,39,42,46,47,50,54,55,56,58,61,64,66,67,70,71,72,73,75,76,80,81,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,99
  (3 9 ) số:
  00,06,07,08,14,16,17,19,21,23,28,31,34,35,39,42,46,47,54,56,58,61,64,66,67,70,71,72,73,75,81,84,85,89,91,93,94,96,99
  (2 9 ) số:
  00,14,16,17,19,21,23,28,31,34,39,42,46,47,54,56,58,61,66,72,73,84,85,89,91,93,94,96,99
  (1 9 ) số:
  00,14,16,17,23,28,34,39,46,54,56,72,73,84,85,89,91,93,96
  (0 9 ) số:
  00,16,17,56,72,73,89,91,93
   
  canawan92, gialinh123, nuoidan21 thành viên khác Thích điều này.
 2. caosaovang37

  caosaovang37 Lính mới

  Tham gia:
  5/12/20
  Bài viết:
  31
  Được thích:
  167
  Điểm thành tích:
  33
  90s mb db
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  81s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  73s
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,55,56,59,60,61,63,65,66,67,68,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  65s
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,13,15,17,18,19,20,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,48,49,50,51,53,55,56,59,60,61,63,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  57s
  01,03,05,06,07,08,10,13,15,17,18,19,20,31,33,34,35,36,37,38,39,43,48,49,50,51,53,55,56,59,60,61,63,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,86,87,88,89,90,93,94,95,96,98,99
   
 3. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  180
  Được thích:
  1,758
  Điểm thành tích:
  93
  TỔNG HỢP DÀN ĐB MB ( 9X-0X)
  Ngày 08.05 9x7x6x5x4x3x
  Ngày 09.05 9x7x6x
  Ngày 10.05 9x
  Ngày 11.05 9x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12.05 9x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13.05 ?????????
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,06,08,09,15,16,17,18,19,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,41,42,43,44,46,47,48,51,53,55,56,57,60,61,62,63,64,65,67,68,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,97,98,99
  (5 8 số)
  00,02,03,04,06,08,09,15,17,18,19,25,27,28,30,31,32,34,35,36,37,41,42,43,44,46,48,51,53,55,57,60,62,63,64,65,67,70,72,73,74,76,77,79,80,81,84,85,86,87,88,91,92,93,94,97,98,99
  (4 8 số)
  00,03,04,06,08,15,18,19,25,27,28,30,31,32,34,36,37,41,42,43,48,51,53,55,57,60,62,63,65,67,70,72,73,74,76,77,79,80,81,84,85,86,87,91,92,93,94,97
  (3 8 số)
  00,03,06,08,15,19,25,27,28,30,31,34,36,37,41,42,43,51,53,55,57,60,63,65,67,72,73,74,76,77,79,80,81,87,91,92,93,97
  (2 8 số)
  03,08,15,19,25,27,28,30,31,34,36,37,41,42,43,51,55,65,67,72,73,74,80,81,87,91,93,97
  (1 8 số)
  03,08,15,27,30,31,34,36,37,42,51,55,65,67,80,81,91,93
  (8 số)
  03,08,27,31,36,37,67,93
   
  canawan92, Gaixinh, Fri13rd22 thành viên khác Thích điều này.
 4. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,177
  Được thích:
  8,007
  Điểm thành tích:
  113
  10/5:9,8,7,6X
  11/5:9,8,7,6,5,4,3X
  12/5:9,8,7,6,5,4X
  13/5:9,8,7X
  14/5:
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,47,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,81,82,83,85,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,47,49,50,51,52,56,57,59,60,61,63,65,69,70,72,73,74,75,79,81,82,83,85,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 8 số)
  01,02,03,07,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,41,42,43,49,51,52,57,59,60,61,63,65,69,70,72,73,75,79,81,82,83,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (4 9 số)
  01,02,07,09,10,12,13,15,18,19,20,23,24,25,27,28,29,31,32,33,37,38,39,42,43,51,52,57,59,60,61,63,65,70,72,73,75,79,81,82,83,89,90,91,92,93,95,97,98
  (3 9 số)
  01,02,09,10,13,15,18,19,20,23,24,25,28,29,31,32,33,38,39,42,43,51,52,57,59,60,63,65,75,79,81,82,83,90,91,92,93,95,97
  (2 9 số)
  01,02,10,13,15,18,19,20,24,25,29,31,32,33,42,43,51,52,57,60,63,65,75,79,81,82,91,92,97
  (1 9 số)
  01,02,10,15,20,24,25,29,32,42,52,57,60,65,75,79,82,92,97
  (9 số)
  10,15,20,25,52,57,60,65,75
   
  td9a, sieurua, canawan9219 thành viên khác Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,941
  Được thích:
  101,764
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x

  Ngày 14/5

  (8 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (6 8 số)
  02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,55,56,58,59,61,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (5 8 số)
  02,04,06,07,09,10,11,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,51,55,56,58,59,61,66,67,68,69,71,75,77,78,80,81,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  (4 8 số)
  02,04,06,07,09,10,14,15,20,21,24,25,27,28,30,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,46,48,51,55,56,59,61,66,67,68,69,77,80,81,87,89,90,92,94,95,96,98,99
  (3 8 số)
  02,04,06,07,10,14,15,21,24,25,27,28,30,35,39,40,41,44,48,51,55,59,61,66,67,68,69,77,80,81,87,89,90,92,94,96,98,99
  (2 8 số)
  02,04,06,14,15,21,27,28,41,44,48,51,59,61,66,67,68,69,77,80,81,87,89,92,94,96,98,99


  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  01,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,58,59,60,61,64,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  01,03,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,58,59,60,61,64,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,99
  (5 8 số)
  01,03,06,07,10,11,12,14,15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,41,43,44,45,47,48,49,50,51,53,58,59,60,61,64,66,67,69,71,72,75,77,78,80,81,85,88,89,90,92,93,94,95,99
  (4 8 số)
  01,03,06,11,12,14,15,16,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,35,36,41,44,45,47,48,49,50,53,58,59,60,61,64,66,67,69,72,77,78,81,85,88,89,90,92,93,95,99
  (3 8 số)
  06,11,12,14,15,16,21,22,24,25,27,28,30,35,36,41,44,45,47,48,59,60,61,64,66,67,69,72,77,78,81,85,89,90,92,93,95,99
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/5/21
 6. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021 98765432x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 987654321x
  Ngày 06/05/2021 9876543210x
  Ngày 07/05/2021 9876x
  Ngày 08/05/2021 987654321x
  Ngày 09/05/2021 987x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 miss r
  Ngày 12/05/2021 9876x
  Ngày 13/05/2021 98765432x
  Ngày 14/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98,99
  (6 9 ) số:
  00,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,16,17,19,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,70,72,74,75,76,79,81,82,83,84,85,86,88,89,91,95,96,97,98,99
  (5 9 ) số:
  00,02,03,04,05,07,11,12,13,14,16,19,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,42,44,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,61,62,63,66,67,70,72,74,76,79,81,82,83,85,86,88,89,91,95,96,98,99
  (4 9 ) số:
  00,02,05,07,11,12,13,14,16,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,42,44,46,47,48,52,54,56,58,61,62,63,67,70,72,74,76,79,81,82,83,85,86,88,91,95,96,99
  (3 9 ) số:
  00,02,05,07,11,12,14,21,26,27,30,31,33,34,35,37,42,44,46,47,48,52,54,56,58,61,67,70,72,76,79,81,85,86,88,91,95,96,99
  (2 9 ) số:
  00,02,07,11,12,14,31,33,34,35,37,42,44,47,48,52,56,58,67,70,72,79,81,86,88,91,95,96,99
  (1 9 ) số:
  00,02,07,11,12,14,34,37,42,48,67,70,79,81,88,91,95,96,99
  (0 9 ) số:
  00,02,07,14,34,79,81,88,95
   
 7. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,091
  Được thích:
  7,246
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Giao Lưu Dàn giải nhất
  Ngày 8/5: misss
  Ngày 09/5: 9x
  Ngày 10/5:987654x
  Ngày 11/5:987654x
  Ngày 12/5:9876x
  Ngày 13/5: N
  ---------------------------
  Ngày 14/5:


  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 4 số)
  01,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 8 số)
  01,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,87,89,91,93,94,95,97,98

  (6 8 số)
  01,03,04,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,71,73,74,75,76,78,81,83,84,85,91,93,94,95,98

  (5 8 số)
  01,03,04,05,10,13,14,15,16,17,18,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,71,73,74,75,76,78,81,83,85,93,94,95,98

  (4 9 số)
  01,03,04,05,10,13,14,15,16,17,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,55,56,58,59,63,64,65,67,71,74,75,76,78,83,85,93

  (3 9 số)
  01,03,04,05,10,13,14,15,16,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,56,58,59,63,64,65,67,71,76,78

  (2 9 số)
  10,13,14,15,16,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,53,56,58,59,63,64,65,67,71,76,78


  (1 9 số)
  10,14,15,16,32,35,38,39,41,42,43,56,58,59,63,65,71,76,78

  (9 số)
  15,16,35,38,42,43,58,59,78
   
 8. caosaovang37

  caosaovang37 Lính mới

  Tham gia:
  5/12/20
  Bài viết:
  31
  Được thích:
  167
  Điểm thành tích:
  33
  90s mb db
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  81s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,80,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  73s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,67,69,70,71,72,74,75,77,80,84,87,81,92,93,94,95,96,97,98,99
  65s
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,48,49,50,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,67,69,70,71,72,74,75,77,80,84,87,81,92,93,94,95,96,97,99
  57s
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,13,16,17,19,20,23,24,25,26,27,33,35,36,39,42,43,44,45,46,48,50,54,55,56,57,58,59,60,61,64,66,67,69,70,71,72,74,75,77,80,87,81,92,93,94,95,96,97,99
   
 9. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  180
  Được thích:
  1,758
  Điểm thành tích:
  93
  TỔNG HỢP DÀN ĐB MB ( 9X-0X)
  Ngày 08.05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 09.05 9x8x7x6x
  Ngày 10.05 9x
  Ngày 11.05 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12.05 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 13.05 9x8x7x6x5x
  Ngày 14.05 ?????????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,24,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 5 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,21,24,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,41,43,44,46,47,48,49,52,58,60,62,63,64,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,11,12,13,15,17,21,24,26,27,28,29,30,33,35,38,41,44,46,47,48,49,52,58,60,62,63,64,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,89,92,94,95,96,97,99
  (4 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,11,12,13,15,17,21,24,26,28,29,30,33,35,38,46,47,52,58,60,62,63,64,67,69,71,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,92,95,96,97,99
  (3 9 số)
  00,01,04,06,07,08,09,11,12,13,15,21,24,26,28,29,30,38,46,47,52,58,60,62,63,64,67,69,71,74,75,77,78,83,85,92,96,97,99
  00,01,04,06,08,11,12,13,15,21,24,26,28,30,38,47,52,58,60,62,63,64,67,69,71,74,75,78,83,85,92,96,97
  (2 9 số)
  00,01,08,11,12,13,15,21,24,26,28,30,38,47,52,58,60,62,63,64,67,71,74,75,83,85,92,96,97
  (1 8 số)
  00,11,12,13,24,26,28,30,58,62,63,64,67,71,74,85,92,97
  (9 số)
  12,13,24,26,63,67,74,85,97
   
 10. Novrain

  Novrain Lính mới

  Tham gia:
  1/4/20
  Bài viết:
  93
  Được thích:
  326
  Điểm thành tích:
  53
  Lại 47 quay dị thật
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,941
  Được thích:
  101,764
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5: 8x
  Ngày 07/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/5: 8x
  Ngày 10/5: Tạch
  Ngày 11/5: 8x7x6x5x
  Ngày 12/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/5: 8x7x
  Ngày 15/5..


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,59,60,61,62,64,65,67,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,06,07,09,12,14,15,16,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52,54,58,59,60,61,62,64,65,67,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,94,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,03,06,07,09,12,15,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,44,46,47,48,50,51,52,54,59,60,61,64,65,67,71,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,87,88,90,91,94,97,98
  (4 8 số)
  00,01,03,06,07,12,20,22,23,25,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,46,47,48,50,52,54,59,60,61,64,65,67,71,73,74,75,76,78,83,84,87,88,90,94,97,98
  (3 8 số)
  00,01,03,07,20,22,23,25,28,29,30,32,34,37,39,40,41,46,47,52,54,60,61,64,65,67,71,73,74,75,78,83,84,88,90,94,97,98
  (2 8 số)
  00,07,20,22,23,25,29,30,34,37,46,47,52,54,61,64,67,71,73,74,75,78,83,84,88,90,94,97


  Dàn 2: Tham khảo


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,07,09,10,15,16,17,20,21,22,23,24,26,28,29,32,33,34,36,37,41,43,44,45,46,47,48,49,51,54,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95
  (5 8 số)
  00,01,03,07,09,10,15,16,17,20,21,22,23,24,26,29,33,34,36,37,41,43,44,46,47,48,49,51,54,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,90,91,95
  (4 8 số)
  00,01,03,07,09,10,15,16,17,21,23,29,33,34,36,37,41,43,44,47,48,49,51,54,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,88,90,91,95
  (3 8 số)
  00,01,03,07,09,10,15,21,23,29,34,37,41,43,44,47,48,55,56,57,60,63,65,66,67,70,71,73,74,75,77,78,79,81,88,90,91,95
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/5/21
 12. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,177
  Được thích:
  8,007
  Điểm thành tích:
  113
  10/5:9,8,7,6X
  11/5:9,8,7,6,5,4,3X
  12/5:9,8,7,6,5,4X
  13/5:9,8,7X
  14/5: 9,8,7,6X
  15/5:
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,99
  (6 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,21,24,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,49,51,53,54,56,57,58,59,61,63,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,90,91,93,94,95,97,99
  (5 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,21,24,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,44,45,47,49,51,53,54,57,59,61,63,67,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,83,85,86,90,91,93,94,95,97,99
  (4 9 số)
  01,03,04,07,08,09,10,15,17,18,21,24,27,28,29,30,33,35,36,37,38,40,44,45,47,49,51,53,54,59,63,67,70,71,73,74,76,77,79,80,81,83,85,86,90,94,95,97,99
  (3 9 số)
  03,04,08,09,18,24,28,29,30,33,35,36,37,38,40,44,45,47,49,53,54,59,63,67,73,74,76,77,79,80,81,83,85,86,90,94,95,97,99
  (2 9 số)
  03,04,08,09,18,24,28,29,30,33,35,36,40,45,49,53,54,59,63,79,80,81,85,86,90,94,95,97,99
  (1 9 số)
  03,04,08,09,18,28,29,30,33,36,40,45,54,59,63,80,86,90,95
  (9 số)
  09,30,40,45,54,59,80,90,95
   
 13. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021 98765432x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 05/05/2021 987654321x
  Ngày 06/05/2021 9876543210x
  Ngày 07/05/2021 9876x
  Ngày 08/05/2021 987654321x
  Ngày 09/05/2021 987x
  Ngày 10/05/2021 9876x
  Ngày 11/05/2021 miss r
  Ngày 12/05/2021 9876x
  Ngày 13/05/2021 98765432x
  Ngày 14/05/2021 987x
  Ngày 15/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (6 9 ) số:
  00,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,45,46,47,48,49,52,57,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 9 ) số:
  00,02,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,19,20,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,46,47,49,52,60,61,64,66,67,69,70,71,74,75,77,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (4 9 ) số:
  00,02,05,06,07,08,10,12,13,15,16,17,20,24,27,31,33,34,35,36,37,46,47,49,52,61,64,66,70,71,75,77,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (3 9 ) số:
  00,02,05,07,08,10,12,15,16,17,20,24,27,33,34,36,37,46,47,61,64,66,71,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98
  (2 9 ) số:
  00,02,05,08,12,15,16,20,27,33,34,36,37,47,61,64,66,71,78,79,83,84,87,88,90,92,95,96,98
  (1 9 ) số:
  00,02,05,08,12,15,16,20,36,61,66,71,79,84,87,88,90,92,96
  (0 9 ) số:
  00,02,08,15,16,20,61,71,87
   
 14. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  646
  Được thích:
  2,707
  Điểm thành tích:
  93
  @Vuacobac04 từ mai bác lên sơm trc 4h30 đc ko bác
  Cơ quan e làm 4h30 nghỉ rồi nên phải lên dàn trc 4h30 để về :(
   
 15. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  180
  Được thích:
  1,758
  Điểm thành tích:
  93
  cũng tùy hôm bạn ạ, hôm bận thì lên muộn, không bận chắc lên trước 4h30.
   
 16. Bam_cang

  Bam_cang Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/8/20
  Bài viết:
  337
  Được thích:
  1,844
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tham khảo của mod ăn thông 3x 1 tuần rồi
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,941
  Được thích:
  101,764
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Thế à. Vậy nay thống kê cả 2 dàn ra vậy để ae theo dõi.
   
 18. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  646
  Được thích:
  2,707
  Điểm thành tích:
  93
  ko thống kê có khi mới đc ăn mod ạ :V
   
 19. 9roger

  9roger Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/2/19
  Bài viết:
  646
  Được thích:
  2,707
  Điểm thành tích:
  93
  mới check lại, từ đầu tháng ngon vl mod @quedau1981
  1 là ăn sâu, 2 là chết sâu :v
  chết 1 phát, 1 phát 8x
  còn lại ăn toàn 3-4x
   
 20. NAM77589

  NAM77589 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/21
  Bài viết:
  247
  Được thích:
  572
  Điểm thành tích:
  93
  Cùng có suy nghĩ giống bạn
   

Cộng đồng Ketqua.net