quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 684,221

 1. Canthanvanhon

  Canthanvanhon Lính mới

  Tham gia:
  3/5/19
  Bài viết:
  257
  Được thích:
  418
  Điểm thành tích:
  63
  Mình ck uho topic nhờ mod check hộ mình nhé
   
  gialinh123, Consocnho, Gaixinh10 thành viên khác Thích điều này.
 2. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  670
  Được thích:
  19,838
  Điểm thành tích:
  93
  G1:
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x
  Ngày 02/5:
  (8 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,96,98
  (6 8 số)
  00,01,03,04,06,07,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,27,28,29,33,36,39,40,41,42,45,46,50,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,96,98
  (5 8 số)
  00,01,03,04,06,09,10,13,14,15,16,18,20,23,24,27,28,29,33,36,39,40,41,42,45,46,50,52,53,54,56,57,59,61,62,63,65,66,68,69,72,73,74,76,77,78,79,80,82,84,85,86,89,91,92,93,96,98

  ______
  XSMB
  Dàn 1
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/5: 8x7x6x
  Ngày 02/5:
  (8 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,48,49,51,52,55,57,58,59,60,61,62,64,66,69,70,71,72,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,97,98,99
  (6 8 số)
  03,04,05,06,07,09,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,44,46,48,49,51,52,55,57,58,59,60,61,62,64,66,69,70,71,72,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,98,99
  (5 8 số)
  04,05,06,07,09,11,13,14,15,16,17,19,21,22,23,25,27,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,44,46,48,49,51,52,55,57,58,59,61,62,64,66,70,71,72,79,80,82,83,84,87,88,90,91,92,93,98,99
  (4 8 số)
  05,06,07,09,13,14,15,17,19,21,23,25,27,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,44,46,48,49,51,52,57,58,59,61,62,66,70,71,72,83,84,87,88,90,91,92,93,98

  Dàn 2
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/5: xịt
  Ngày 02/5:
  (8 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,61,62,64,65,66,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (6 8 số)
  00,02,03,04,05,06,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40,41,46,47,49,50,51,53,55,56,61,62,64,65,66,68,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (5 8 số)
  00,02,03,04,05,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40,41,46,47,49,50,51,53,55,56,61,62,64,65,66,68,71,72,73,74,77,79,81,84,86,87,88,89,91,92,93,97
  (4 8 số)
  03,04,05,11,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40,41,46,47,49,50,51,53,55,56,61,62,66,68,71,72,73,74,77,79,81,86,88,91,92,93,97

  Dàn 3
  Ngày 30/4: 8x7x6x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5:
  (8 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,81,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  03,04,05,06,07,09,11,13,14,15,16,17,18,19,24,25,27,29,31,33,35,36,37,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,77,79,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  04,05,06,07,09,11,13,14,15,16,17,19,24,25,29,31,35,36,37,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,77,79,84,86,89,90,91,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  05,06,07,09,14,15,17,19,24,25,29,35,36,37,40,42,46,48,49,50,51,52,53,56,57,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,75,77,79,84,86,89,90,91,94,95,96,97,98

  Dàn 4
  Ngày 30/4: 8x7x
  Ngày 01/5: 8x
  Ngày 02/5:
  (8 8 số)
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,87,88,90,92,93,94,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,42,45,47,48,49,50,52,54,55,56,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,80,81,82,83,87,88,90,92,93,94,96,97,98,99
  (5 8 số)
  02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,20,21,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,42,45,47,48,49,50,52,54,55,56,58,59,60,63,64,66,67,71,72,73,74,76,77,80,81,82,88,92,93,94,96,97,98
  (4 8 số)
  02,04,06,07,08,09,10,11,12,15,20,21,26,27,28,29,30,31,35,38,39,42,49,50,52,54,56,58,59,60,64,67,71,72,73,74,76,77,80,81,82,88,92,93,94,96,97,98

  Lấy dàn 1 chơi là dàn chơi chính nhé ae , dàn 2,3,4 dùng tham khảo tham
   
 3. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,388
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Xin Phép giao lưu Giải Nhất

  Ngày 02/05:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98

  (7 9 số)
  04,05,06,07,08,09,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98

  (6 9 số)
  05,06,08,09,13,15,16,17,18,19,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,93,95

  (5 9 số)
  05,08,09,13,15,16,17,18,19,23,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,89,95

  (4 9 số)
  08,09,13,15,16,17,19,23,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,78,82,83,86

  (3 9 số)
  08,09,13,16,17,19,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,51,54,55,56,59,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,75,76,78,82,86

  (2 9 số)
  08,09,13,16,17,31,32,33,34,35,36,37,38,39,45,46,51,54,56,62,63,64,65,66,67,68,71,73,75

  (1 9 số)
  13,31,32,33,35,36,39,45,46,56,62,63,64,65,66,67,68,71,75

  ( 9 số)
  31,32,45,46,56,63,65,66,68,
   
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Thủ quỹ nhận 300k rồi bạn nhé. Ghi hôm qua rồi cơ mà bạn?
   
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  G1:
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x


  ______
  XSMB
  Dàn 1
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/5: 8x7x6x
  Ngày 02/5: 8x

  Dàn 2
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/5: xịt
  Ngày 02/5: 8x7x6x


  Dàn 3
  Ngày 30/4: 8x7x6x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x


  Dàn 4
  Ngày 30/4: 8x7x
  Ngày 01/5: 8x
  Ngày 02/5: 8x7x

  Lấy dàn 1 chơi là dàn chơi chính nhé ae , dàn 2,3,4 dùng tham khảo tham
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/5/21
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Giải nhất
  Ngày 19/3: tạch
  Ngày 20/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/3:8x7x6x5x4x
  Ngày 22/3: Nghỉ
  Ngày 23/3: Nghỉ
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/3: 8x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/3: 8x7x
  Ngày 29/3: 8x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/4: 8x7x6x
  Ngày 02/4: 8x7x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x5x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/4: 8x7x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x6x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: tạch
  Ngày 15/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: 8x
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 8x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x
  Ngày 23/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: tạch
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/5:


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,79,80,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,23,26,27,28,30,33,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,79,80,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (5 8 số)
  00,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,17,18,19,20,23,26,27,28,30,33,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,60,62,63,65,66,69,72,73,79,80,84,90,91,92,93,94,95,96,97
  (4 8 số)
  00,05,06,07,08,09,10,13,17,18,19,23,26,27,28,30,33,35,36,38,39,40,41,44,45,47,50,51,53,54,55,58,62,63,65,66,69,72,73,80,84,90,91,92,93,94,95,96
  (3 8 số)
  05,06,07,08,10,13,17,18,19,23,28,30,36,38,39,41,44,45,47,50,53,55,58,62,63,65,66,69,72,73,80,84,90,91,92,93,94,96
  (2 8 số)
  05,08,10,13,17,18,19,23,28,36,38,53,55,58,62,63,65,66,69,72,73,80,84,90,91,92,94,96


  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,35,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,53,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,88,89,90,93,94,96,97,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,05,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30,32,39,41,42,44,47,48,50,51,53,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,85,86,87,88,89,90,93,94,96,97
  (5 8 số)
  00,01,02,03,05,08,09,10,12,13,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30,32,41,42,44,47,48,50,51,53,55,56,57,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,83,85,86,87,89,90,93,96,97
  (4 8 số)
  00,01,02,03,08,09,10,12,15,16,22,23,24,25,26,29,30,32,41,42,44,47,48,50,51,53,55,56,57,59,61,63,65,66,68,69,72,73,77,78,83,85,86,87,90,93,96,97
  (3 8 số)
  00,01,03,08,09,10,15,16,22,24,25,26,29,30,32,41,42,44,47,48,50,51,55,56,57,59,61,66,68,69,73,77,83,85,90,93,96,97
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x

  Ngày 03/5:

  (8 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,75,78,79,80,82,83,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,26,27,28,29,31,32,33,36,38,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,75,78,79,80,82,83,84,86,87,88,90,91,93,94,95,96
  (5 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,11,13,15,16,18,19,20,21,26,27,28,29,31,32,33,36,38,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,62,63,65,69,70,72,75,78,80,82,83,84,86,87,88,93,94,96
  (4 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,16,18,20,21,26,27,28,29,31,32,33,36,38,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,62,63,65,80,82,83,84,86,87,88,93,96
  (3 8 số)
  00,03,04,05,08,09,16,18,20,21,26,27,28,29,31,32,33,36,42,44,45,46,48,51,53,54,55,56,63,65,80,82,83,84,87,88,93,96
  (2 8 số)
  00,04,08,09,16,18,20,21,28,29,36,44,46,48,51,53,54,55,56,63,65,80,82,83,84,87,93,96


  Dàn 2: Tham khảo


  (8 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,10,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,40,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,06,10,12,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,39,40,43,46,47,49,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,66,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  01,03,05,06,10,12,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,39,43,46,47,49,50,51,52,53,54,61,62,63,64,65,69,71,74,75,76,77,79,81,82,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  01,03,05,10,12,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,39,43,47,50,51,52,53,54,61,62,63,65,71,74,75,76,77,79,81,82,85,87,90,91,96,97,98
  (3 8 số)
  01,03,05,10,12,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,30,31,35,36,39,43,50,51,53,54,61,63,65,71,75,76,77,79,81,85,87,91,97
   
 8. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,60,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 ) số:
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,18,19,20,21,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,60,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,83,84,85,86,87,89,91,93,96,97,98,99
  (5 9 ) số:
  01,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,17,18,19,20,21,25,28,29,30,31,32,33,37,39,40,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,60,64,65,66,67,68,71,72,73,74,76,77,79,84,85,86,87,89,91,97,98
  (4 9 ) số:
  01,04,06,07,08,09,11,12,15,18,19,20,25,28,29,30,31,32,33,37,39,40,42,43,45,49,50,51,52,54,56,60,64,65,66,67,68,72,73,74,76,79,84,85,86,87,89,91,97
  (3 9 ) số:
  01,04,07,08,09,11,12,15,19,25,28,29,30,31,32,33,37,39,40,42,43,50,51,52,54,56,64,65,66,67,72,73,74,84,85,86,87,91,97
  (2 9 ) số:
  01,04,07,08,09,11,12,15,19,25,30,31,37,39,40,42,43,50,52,54,56,64,65,66,67,84,85,86,91
  (1 9 ) số:
  01,04,11,12,19,25,30,31,39,42,43,50,52,54,56,64,65,85,86
  (0 9 ) số:
  11,12,25,30,42,43,50,65,86
   
 9. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,388
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Xin Phép giao lưu Giải Nhất
  Ngày 02/05: 9x8xx6x5x4x3x2x
  ---------------
  Ngày 03/05:

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98

  (7 9 số)
  04,05,06,07,08,09,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98

  (6 9 số)
  05,06,08,09,13,15,16,17,18,19,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,93,95

  (5 7 số)
  05,06,13,15,16,17,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,83,85,86,87,93,95

  (4 9 số)
  05,06,13,15,16,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,75,76,83,85,86,93

  (3 9 số)
  23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,50,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,75,76,83,85,86,93

  (2 9 số)
  23,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,83,93

  (1 9 số)
  23,26,31,35,36,37,38,39,43,46,56,60,61,62,63,64,65,66,73

  ( 9 số)
  23,26,35,36,37,46,56,60,66
   
  9roger, Tuctactimtien, Fri13rd15 thành viên khác Thích điều này.
 10. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021 98765432x
  Ngày 04/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (6 9 ) số:
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,23,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,50,51,52,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,79,80,81,82,83,84,86,89,90,91,93,95,96,98,99
  (5 9 ) số:
  01,04,05,06,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,23,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,49,51,52,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,79,80,81,82,84,86,89,90,91,96,98
  (4 9 ) số:
  04,05,07,09,10,14,15,16,17,18,19,20,23,28,29,32,34,36,39,40,41,42,43,45,49,51,52,56,60,61,62,63,64,65,66,68,71,72,74,79,80,81,82,84,86,90,91,96,98
  (3 9 ) số:
  04,05,07,09,15,16,17,19,20,23,28,29,32,36,39,40,41,42,43,45,49,56,60,63,64,65,66,68,71,72,74,79,80,81,82,84,86,90,91
  (2 9 ) số:
  04,05,07,09,15,16,17,19,23,28,39,40,41,42,45,49,56,60,64,65,66,68,71,79,80,81,82,90,91
  (1 9 ) số:
  04,05,09,16,17,19,23,28,42,45,49,56,60,65,71,80,81,82,90
  (0 9 ) số:
  05,16,19,23,28,42,45,49,81
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Giải nhất
  Ngày 19/3: tạch
  Ngày 20/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/3:8x7x6x5x4x
  Ngày 22/3: Nghỉ
  Ngày 23/3: Nghỉ
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/3: 8x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/3: 8x7x
  Ngày 29/3: 8x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/4: 8x7x6x
  Ngày 02/4: 8x7x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x5x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/4: 8x7x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x6x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: tạch
  Ngày 15/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: 8x
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 8x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x
  Ngày 23/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: tạch
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/5: 8x7x6x5x4x3x2x

  Ngày 04/5


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,71,73,74,77,79,82,83,84,86,88,89,90,91,93,95,96,97,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,42,45,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,71,73,74,77,79,82,83,84,86,88,89,90,91,93,95,97,99
  (5 8 số)
  00,01,03,05,06,07,10,11,12,13,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,42,45,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,65,67,70,71,73,74,79,84,86,88,89,90,91,93,95,97
  (4 8 số)
  00,01,03,05,06,07,10,13,18,22,24,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,42,45,49,50,51,52,53,54,57,59,60,65,70,73,74,79,84,86,88,89,90,91,93,97
  (3 8 số)
  01,03,05,07,10,13,18,22,24,25,27,29,32,33,35,38,39,40,42,49,50,51,52,53,54,57,65,70,73,74,79,84,86,88,89,90,91,97
  (2 8 số)
  01,05,07,13,18,22,24,27,32,33,35,49,50,51,52,53,57,65,70,73,74,79,84,86,88,89,90,91


  Dàn 2: tham khảo


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,36,38,39,41,42,43,45,46,48,49,52,53,54,55,56,60,61,63,64,65,68,69,70,71,74,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98
  (5 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17,19,20,21,24,27,28,29,30,36,38,39,41,42,43,45,46,48,49,52,53,54,55,56,60,61,63,64,65,68,69,70,71,75,77,78,80,81,82,86,89,92,93,94,97
  (4 8 số)
  01,02,04,05,07,08,09,10,11,13,19,20,21,24,27,28,29,38,39,41,43,45,46,48,49,52,53,54,55,56,60,61,63,64,68,69,70,71,75,78,80,81,82,86,89,92,93,94
  (3 8 số)
  02,04,05,07,08,09,10,11,19,20,21,24,27,28,29,38,39,41,45,46,49,52,53,54,56,63,64,68,70,71,75,78,82,86,89,92,93,94
   
  Fande, chuotcondethuong, 9roger28 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5:


  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,10,11,13,15,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,40,41,42,46,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,93,94,95,97,99
  (5 8 số)
  02,04,05,06,07,08,10,11,13,15,16,17,18,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,40,41,42,46,49,50,52,53,54,57,58,59,63,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,93,97
  (4 8 số)
  05,06,07,08,10,11,13,15,16,17,18,25,26,27,29,30,31,32,33,36,37,40,41,42,46,49,50,52,53,54,57,59,63,68,69,70,71,73,74,76,80,81,82,83,84,87,93,97
  (3 8 số)
  05,06,07,08,10,11,15,17,18,25,26,27,29,30,33,40,41,46,49,50,52,53,54,57,59,63,68,70,71,73,76,80,81,82,84,87,93,97
  (2 8 số)
  06,07,08,10,11,15,17,18,25,49,50,52,53,54,57,59,63,68,71,73,76,80,81,82,84,87,93,97

  Dàn 2: tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,02,04,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,02,04,09,12,15,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,40,42,43,46,48,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,01,02,04,09,12,15,17,18,19,20,23,25,26,27,28,31,32,36,40,42,43,46,48,51,52,55,56,59,60,63,64,66,68,69,71,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  00,01,02,04,09,12,15,17,18,19,23,25,26,28,31,32,36,40,42,43,46,51,52,55,56,59,60,63,64,66,71,74,80,81,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (3 8 số)
  00,01,04,09,12,15,17,18,19,23,25,26,28,31,32,36,40,42,43,46,51,52,55,56,59,60,63,64,66,71,80,81,85,87,88,95,96,98
   
 13. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  366
  Được thích:
  2,814
  Điểm thành tích:
  93
  Sếp @quedau1981 oi! A hỏi xem a @Doanchunghd lại gặp chuyện gì mà off 2 ngày nay vậy a.thông báo cho ae chút thông tin cho ae hóng với a .tks a!
   
  Acecook, Consocnho, Cakiempro6812 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Thủ quỹ báo nhận của bạn @comebackm 300k. Thanks
   
  Acecook, Fri13rd, Fande10 thành viên khác Thích điều này.
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Giải nhất
  Ngày 19/3: tạch
  Ngày 20/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/3:8x7x6x5x4x
  Ngày 22/3: Nghỉ
  Ngày 23/3: Nghỉ
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/3: 8x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/3: 8x7x
  Ngày 29/3: 8x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/4: 8x7x6x
  Ngày 02/4: 8x7x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x5x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/4: 8x7x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x6x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: tạch
  Ngày 15/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: 8x
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 8x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x
  Ngày 23/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: tạch
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/5: 8x7x6x
  Ngày 05/5


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,35,36,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (6 8 số)
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,30,31,33,35,39,40,42,45,47,48,49,50,51,52,53,56,59,61,62,65,66,68,69,70,71,74,75,76,78,79,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (5 8 số)
  00,01,03,05,06,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,31,33,35,39,40,42,45,47,48,50,51,52,53,56,59,61,65,66,68,69,71,74,75,76,79,81,86,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  (4 8 số)
  00,03,05,08,09,10,12,15,16,17,18,19,21,22,28,30,33,35,40,45,47,48,50,51,52,53,56,59,61,65,66,68,69,71,74,75,76,79,81,86,88,89,90,91,94,95,96,98
  (3 8 số)
  00,05,08,09,10,15,16,17,18,19,21,22,28,30,33,35,40,45,47,50,51,53,56,59,61,65,66,68,69,71,74,76,81,86,90,94,96,98
  (2 8 số)
  00,05,09,16,18,19,21,22,28,30,40,45,47,50,51,53,56,59,61,68,71,74,76,81,86,90,94,96


  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,71,73,74,75,76,79,80,81,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,99
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,06,09,11,12,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,71,73,74,75,76,79,80,81,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,99
  (5 8 số)
  01,03,04,06,09,11,12,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,30,31,33,35,37,38,39,40,43,45,46,47,49,51,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,71,73,74,75,76,79,80,81,84,85,86,89,91,93,94,95
  (4 8 số)
  01,03,04,06,11,12,17,18,19,21,22,25,26,27,30,31,33,35,37,38,39,40,43,45,46,47,49,51,54,55,56,57,60,61,62,63,65,71,73,74,76,81,84,85,89,91,93,94
  (3 8 số)
  03,04,11,12,17,18,19,21,22,25,26,27,31,33,35,39,43,46,47,49,51,54,55,56,57,60,62,63,65,73,74,76,84,85,89,91,93,94
   
  Truongga8x, coolboy89, Acecook30 thành viên khác Thích điều này.
 16. Nguyenhai6868

  Nguyenhai6868 Lính mới

  Tham gia:
  1/7/17
  Bài viết:
  24
  Được thích:
  74
  Điểm thành tích:
  13
  Cảm ơn mod chúc mod và gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
   
  Acecook, Fri13rd, Fande8 thành viên khác Thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x
  Ngày 03/5: 8x7x
  Ngày 04/5: 8x7x6x5x4x3x2x

  Ngày 05/5


  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,46,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,79,82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,39,40,43,46,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,79,82,83,84,85,87,88,91,92,94,95,96,97,99
  (5 8 số)
  00,02,04,05,07,08,09,10,11,13,15,16,17,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,39,40,43,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,73,75,79,82,83,84,88,91,92,94,95,96,97
  (4 8 số)
  00,04,05,07,08,10,11,13,15,16,17,21,23,27,28,29,30,31,32,36,39,40,43,49,50,52,53,54,55,56,58,60,62,63,65,66,68,69,73,75,79,84,88,91,92,94,95,97
  (3 8 số)
  00,04,05,07,08,10,13,16,17,21,23,31,36,39,40,43,49,50,52,53,54,58,60,62,63,65,66,68,69,73,75,79,84,88,91,92,94,95
  (2 8 số)
  00,07,08,10,13,16,17,21,50,52,53,54,58,60,62,63,65,66,68,69,73,79,84,88,91,92,94,95

  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,51,53,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,87,88,90,91,93,94,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,30,31,36,38,39,40,41,45,46,47,48,49,51,53,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,87,88,90,91,93,94,96,98
  (5 8 số)
  01,02,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,30,31,36,38,39,40,41,45,46,47,48,49,51,53,57,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,90,91,93,94,96,98
  (4 8 số)
  01,02,07,09,10,11,12,15,18,19,20,22,23,25,30,31,36,38,39,40,41,45,46,47,48,49,51,53,57,59,61,62,63,65,66,68,69,70,73,76,77,78,79,90,91,94,96,98
  (3 8 số)
  01,07,10,11,12,15,18,19,20,22,23,25,30,31,36,38,39,40,41,45,46,47,48,49,51,53,57,59,61,62,63,70,79,90,91,94,96,98
   
 18. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021 98765432x
  Ngày 03/05/2021 98765432x
  Ngày 04/05/2021 98x
  Ngày 04/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,16,17,18,19,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,51,52,53,54,59,60,61,62,63,64,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,86,88,90,91,92,93,94,97
  (5 9 ) số:
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,16,17,18,19,23,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42,44,46,47,48,51,52,53,54,60,62,63,64,66,68,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,86,88,90,92,93,94,97
  (4 9 ) số:
  01,02,03,07,09,10,11,12,16,17,18,19,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,44,46,47,48,51,52,54,62,63,64,66,68,72,73,74,75,76,77,78,81,84,85,88,94,97
  (3 9 ) số:
  01,03,07,09,12,16,17,18,19,26,29,30,31,32,33,34,37,39,40,44,46,47,48,51,52,63,64,66,68,73,74,75,76,77,81,84,85,94,97
  (2 9 ) số:
  07,09,12,16,17,18,19,26,29,31,32,33,34,37,39,40,46,51,63,64,66,68,74,75,76,77,84,85,94
  (1 9 ) số:
  07,12,16,17,18,19,26,29,34,37,40,64,66,68,75,76,77,85,94
  (0 9 ) số:
  12,16,19,29,64,66,75,85,94
   
 19. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,388
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Giao Lưu Dàn giải nhất
  Ngày 5/5
  (9 1 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,98

  (8 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94.

  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,98

  (6 7 số)
  01,02,4,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,46,49,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,71,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,98

  (5 6 số)
  02,04,06,08,13,15,16,18,20,23,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,46,49,51,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,98

  (4 9 số)
  04,06,08,13,16,18,20,23,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,46,49,54,56,58,60,61,62,63,64,66,68,69,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,98

  (3 9 số)
  06,08,13,16,18,20,23,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,56,58,60,61,62,63,64,66,68,69,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88.

  (2 8 số)
  06,13,16,20,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,56,60,61,62,63,64,66,68,69,76,83,86,87

  (1 6 số)
  16,20,23,30,31,32,35,36,37,38,39,60,61,62,63,64
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Giải nhất
  Ngày 19/3: tạch
  Ngày 20/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/3:8x7x6x5x4x
  Ngày 22/3: Nghỉ
  Ngày 23/3: Nghỉ
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/3: 8x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/3: 8x7x
  Ngày 29/3: 8x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/4: 8x7x6x
  Ngày 02/4: 8x7x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x5x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/4: 8x7x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x6x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: tạch
  Ngày 15/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: 8x
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 8x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x
  Ngày 23/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: tạch
  Ngày 02/5: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/5: 8x7x6x
  Ngày 05/5: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/5

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,15,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,59,60,62,63,64,65,68,69,70,71,75,76,78,79,80,81,82,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,15,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,59,60,62,64,69,70,71,75,76,80,81,86,88,92,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  01,02,04,09,11,12,13,15,20,21,23,24,25,26,27,29,30,33,38,40,45,47,48,49,50,51,52,53,54,59,60,62,64,69,70,71,75,76,80,81,86,88,92,93,94,95,96,98
  (3 8 số)
  01,02,04,11,12,13,15,20,21,24,26,29,30,33,38,40,45,48,49,50,51,52,53,54,59,62,64,69,76,81,86,88,92,93,94,95,96,98
  (2 8 số)
  01,02,04,11,12,15,20,24,29,30,33,40,45,48,49,50,52,53,59,76,81,86,88,92,93,94,95,96

  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,91,92,93,94,95,97,99
  (6 8 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,15,16,17,19,21,23,24,26,29,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,92,93,94,95,97,99
  (5 8 số)
  02,05,06,07,08,09,11,12,15,16,17,19,21,23,24,26,29,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,45,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,74,76,77,79,80,81,82,83,85,86,92,95,97
  (4 8 số)
  02,05,06,07,08,09,11,12,16,19,23,24,26,29,30,32,33,36,38,39,40,41,42,43,45,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,66,74,76,77,79,80,81,82,85,92,95,97
  (3 8 số)
  02,06,08,09,11,12,16,19,23,24,26,29,30,38,41,42,43,45,51,53,55,56,57,61,62,63,64,66,74,76,77,79,80,81,82,85,95,97
   

Cộng đồng Ketqua.net