quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 684,221

 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Giải nhất
  Ngày 19/3: tạch
  Ngày 20/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/3:8x7x6x5x4x
  Ngày 22/3: Nghỉ
  Ngày 23/3: Nghỉ
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/3: 8x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/3: 8x7x
  Ngày 29/3: 8x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/4: 8x7x6x
  Ngày 02/4: 8x7x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x5x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/4: 8x7x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x6x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: tạch
  Ngày 15/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: 8x
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 8x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x
  Ngày 23/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x

  Ngày 30/4

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,65,66,67,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,21,22,23,25,26,29,31,33,35,36,37,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,65,66,67,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,93,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,03,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,21,22,23,25,26,29,31,33,35,36,37,38,40,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,65,77,78,79,80,81,85,86,87,91,93,95,96,97,99
  (4 8 số)
  00,01,03,06,07,08,10,12,13,17,18,23,25,26,29,31,33,35,36,37,38,40,42,43,45,49,50,51,52,55,56,57,59,60,63,77,78,79,80,81,85,86,87,91,95,96,97,99
  (3 8 số)
  00,01,06,07,08,10,12,13,18,23,25,26,29,31,36,37,38,43,49,50,51,52,55,56,57,63,77,78,79,80,81,85,86,87,91,95,96,97
  (2 8 số)
  01,06,07,08,12,13,23,25,29,36,43,49,50,51,52,55,56,57,63,79,80,81,85,86,87,91,96,97

  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,36,38,39,41,43,45,46,48,49,50,51,53,54,57,59,60,62,63,64,65,66,69,70,75,76,77,78,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,15,16,17,18,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,36,38,39,41,43,45,46,48,49,50,51,53,54,59,60,62,63,65,66,69,70,75,77,80,85,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (4 8 số)
  00,01,02,04,06,07,08,10,15,16,17,18,20,22,24,26,27,28,31,32,38,39,43,46,48,50,51,53,54,59,60,63,65,66,69,70,75,77,80,85,89,90,91,92,93,94,95,98
  (3 8 số)
  01,02,04,06,07,08,15,16,17,18,20,22,24,26,27,28,31,32,38,39,43,46,48,50,51,53,54,63,65,66,85,89,90,91,93,94,95,98
   
  ThemTienXinSo, miuvang, Acecook31 thành viên khác Thích điều này.
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x

  Ngày 30/4

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,50,51,53,54,55,57,58,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,30,31,33,36,38,40,41,42,43,47,48,50,51,53,54,55,57,58,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,30,31,33,36,38,40,41,42,43,47,48,50,51,55,57,61,62,65,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,86,87,88,90,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  01,02,03,04,07,11,12,13,15,16,17,18,19,21,30,31,33,36,38,40,41,42,43,47,48,50,51,55,57,61,65,70,71,73,74,76,77,78,81,86,87,88,90,93,94,96,97,98
  (3 8 số)
  01,03,04,12,15,18,19,21,31,33,36,38,40,41,42,43,47,48,50,51,55,57,61,65,70,73,74,76,77,78,86,87,88,90,93,94,96,98
  (2 8 số)
  04,12,15,18,19,31,38,41,42,43,50,51,55,57,65,70,74,76,77,78,86,87,88,90,93,94,96,98

  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,37,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,37,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,97,98,99
  (6 8 số)
  00,03,05,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,30,31,33,37,39,40,41,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,97,98,99
  (5 8 số)
  00,03,05,07,08,09,10,11,13,16,17,21,23,24,25,26,27,30,31,33,37,39,40,41,45,46,47,48,49,52,53,56,58,59,62,63,64,67,68,70,71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,85,86,87,91,92,97,98,99
  (4 8 số)
  00,03,05,07,08,13,16,17,21,24,25,26,27,30,31,33,37,39,40,41,45,46,47,48,49,52,53,56,58,59,62,63,64,67,68,72,73,75,77,79,80,81,82,83,91,92,97,99
  (3 8 số)
  00,03,05,07,08,16,17,21,25,26,30,31,33,39,41,46,47,48,52,56,58,62,63,64,67,68,72,73,75,77,79,80,82,83,91,92,97,99
   
 3. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  1,713
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép tiếp tục Giải 1 ạ (E lên dàn góp dàn loại)
  26/4 : 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  27/4 : 9x8x7x6x
  28/4 : Tạch => tín hiệu tốt rồi
  29/4 : 9x8x7x
  30/4 :
  (9 0 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (7 0 số)
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,39,40,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,98,99
  (6 0 số)
  02,03,04,07,08,09,11,12,13,16,17,18,20,21,22,25,26,27,30,31,34,35,36,39,40,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,84,85,86,89,90,93,94,95,98,99
  (5 0 số)
  02,03,04,08,09,11,12,13,17,18,20,21,22,26,27,30,31,35,36,39,40,44,45,48,49,53,54,57,58,59,62,63,66,67,68,71,72,75,76,77,80,81,84,85,86,90,93,94,95,99
  (4 0 số)
  03,04,08,09,12,13,17,18,21,22,26,27,30,31,35,36,40,44,45,49,53,54,58,59,62,63,67,68,71,72,76,77,80,81,85,86,90,94,95,99
  (3 0 số)
  03,08,09,12,17,18,21,26,27,30,35,36,44,45,49,53,54,58,62,63,67,71,72,76,80,81,85,90,94,99
  (2 0 số)
  03,08,12,17,21,26,30,35,44,49,53,58,62,67,71,76,80,85,94,99
  (1 0 số)
  08,17,26,35,44,53,62,71,80,99
   
  Cakiempro68, miuvang, Acecook17 thành viên khác Thích điều này.
 4. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  670
  Được thích:
  19,839
  Điểm thành tích:
  93
  Khởi động tháng 05/2021
  4 dàn này đang phong độ top đứng đầu , trong 100 dàn Auto mình đang nên , vì vậy chọn luôn cả 4 dàn cho ae tham khảo
  Ae tham khảo phong độ dàn , rồi lựa mà gắp dàn nào thì gắp nhé , tất cả chỉ là tham khảo đỏ ăn đen nhịn , dàn nào đang ổn định nhất đc sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn , vậy là ae biết dàn nào

  Ngày 30/04:
  Dàn 1 :
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,67,69,70,71,74,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,97,98,99
  (6 8 số)
  01,03,04,07,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,26,28,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,67,69,70,71,74,75,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,97,98,99
  (5 8 số)
  01,03,04,07,09,11,12,13,15,18,19,20,21,23,25,26,28,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,61,67,69,71,74,75,78,80,82,83,84,85,86,87,89,91,92,97,99
  (4 8 số)
  03,04,07,09,11,13,19,20,21,23,25,26,28,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,47,48,49,50,52,54,56,58,59,60,67,69,71,74,75,83,84,85,86,87,89,91,92,99

  Dàn 2:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,73,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,09,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,41,42,44,45,48,49,52,53,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,73,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,09,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,41,42,44,45,48,49,52,57,58,60,61,62,64,66,67,68,69,70,73,79,80,81,82,84,85,87,89,92,94,95,98
  (4 8 số)
  01,09,12,13,15,16,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,41,42,44,45,48,49,52,58,60,62,64,66,67,68,69,70,73,79,80,82,87,89,92,94,95

  Dàn 3:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,99
  (6 8 số)
  01,03,04,07,09,12,13,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,52,54,56,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,81,82,84,85,86,87,89,90,94,95,96,99
  (5 8 số)
  01,03,04,07,09,12,13,15,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,39,40,41,42,43,45,50,52,54,56,57,58,59,61,64,66,68,71,72,74,75,76,79,81,82,84,85,86,87,89,90,94,95,96,99
  (4 8 số)
  03,04,07,09,15,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,39,40,42,43,50,52,54,56,57,58,59,61,64,71,72,74,75,76,79,81,82,84,85,86,87,89,90,94,95,96,99

  Dàn 4:
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,15,16,18,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,38,43,44,45,46,50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (5 8 số)
  01,03,04,05,08,10,12,13,15,16,18,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,38,43,44,45,50,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,72,73,74,77,78,79,81,82,83,87,88,91,92,93,95,97,98,99
  (4 8 số)
  01,05,08,10,12,15,18,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,38,43,44,45,50,53,54,55,56,58,59,62,64,65,67,72,74,77,78,79,83,87,88,91,92,93,95,97,98
  ________
  Giải nhất :
  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,05,06,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,52,56,59,60,61,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,05,06,12,13,15,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,52,56,60,61,63,65,66,67,71,72,73,74,75,76,79,81,82,84,85,86,87,88,91,95,97,98,99

  Ae ai rảnh tầm 20h tối thống kê ăn sịt các dàn hàng ngày hộ nhé , tối đến mình vào copy lại cái thống kê đó , để chốt nó nhanh , nếu k có ai giúp mình thống kê , thì mình chỉ nên mỗi dàn thôi không thống kê đâu
   
  123nolo, Bestboy, KENPRO9986 thành viên khác Thích điều này.
 5. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,388
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Xin phép xếp Quedau giao lưu dàn giải nhất:
  Ngày 07/04: 8x7x6x5x4x
  Ngày 08/04: 8x7x
  Ngày 09/04: 8x7x
  Ngày 10/04: 8x
  Ngày 11/04: misss
  Ngày 12/04: 8x
  Ngày 13/04: 8x7x6x5x
  Ngày 14/04: misss
  Ngày 15/04: 9x8x7x
  Ngày 16/04: 9x
  Ngày 17/04: 9x8x7x
  Ngày 18/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/04: 9x8x7x6x
  Ngày 20/04: N
  Ngày 21/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 22/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 23/04: 9x
  Ngày 24/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 26/04: 9x8x
  Ngày 27/04: 9x8x
  Ngày 28/04: 9x8x7x6x
  Ngày 29/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  --------------------------
  Ngày 30/04:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  03,05,06,08,09,13,15,16,17,18,19,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 9 số)
  03,06,08,09,13,16,17,18,19,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,48,49,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (5 9số)
  03,06,09,13,16,19,23,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,49,53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,78,79,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (4 9 số)
  01,06,09,13,16,19,23,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,45,46,49,53,54,56,59,60,61,62,63,64,66,68,69,83,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 1 số)
  06,13,16,23,30,31,32,36,37,38,39,43,45,46,53,54,56,60,61,62,63,64,66,68,69,76,78,83,86,87,89

  (2 6 số)
  06,13,16,23,30,31,32,36,37,38,39,43,45,46,53,54,56,60,61,62,63,64,66,68,69,76

  (1 9 số)
  06,13,16,31,32,36,37,38,39,46,56,60,61,62,63,64,66,68,69

  ( 9 số)
  06,13,16,31,32,36,37,38,39,46,56,60,61,62,63,64,66,68,69

  ( 9 số)
  ,16,31,37,38,46,56,60,62,63,
   
  acala, Xuanthuy179, Consocnho21 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Chỉnh sửa cuối: 30/4/21
  No_1, namhai2710, Fri13rd24 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Giải nhất
  Ngày 19/3: tạch
  Ngày 20/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/3:8x7x6x5x4x
  Ngày 22/3: Nghỉ
  Ngày 23/3: Nghỉ
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/3: 8x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/3: 8x7x
  Ngày 29/3: 8x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/4: 8x7x6x
  Ngày 02/4: 8x7x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x5x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/4: 8x7x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x6x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: tạch
  Ngày 15/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: 8x
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 8x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x
  Ngày 23/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x

  Ngày 01/5

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,41,42,46,47,49,51,52,54,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,24,25,28,29,30,31,33,36,39,41,42,46,47,49,51,52,54,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,01,03,04,05,07,10,13,15,16,17,18,19,24,25,28,29,30,31,33,36,39,41,42,46,47,49,51,52,54,57,59,60,61,63,65,66,68,69,71,73,74,76,77,78,79,81,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  00,01,03,04,05,07,10,13,15,16,17,18,19,24,28,39,41,42,47,49,51,52,54,59,60,61,63,65,66,69,71,73,74,76,77,78,79,81,85,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (3 8 số)
  00,01,03,04,05,07,10,13,15,16,17,24,28,42,47,49,51,52,54,60,61,66,69,73,74,76,77,78,79,85,89,90,92,93,94,96,97,98
  (2 8 số)
  00,01,10,13,15,16,17,24,28,47,51,54,60,66,74,76,77,78,79,85,89,90,92,93,94,96,97,98


  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,20,24,25,27,29,30,31,32,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,93,94,95,96,99
  (5 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,24,25,27,29,30,31,32,39,40,41,42,43,45,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,75,79,81,83,86,88,89,90,91,93,95,99
  (4 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,16,17,24,25,27,29,32,39,40,41,42,43,45,48,49,50,52,54,55,56,58,59,62,66,67,70,71,72,75,79,81,83,86,88,89,90,93,95,99
  (3 8 số)
  02,03,04,06,08,09,13,16,17,24,25,27,29,42,43,45,48,49,54,55,56,58,62,66,67,70,71,72,75,81,83,86,88,89,90,93,95,99
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,41,42,46,47,49,51,52,54,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,24,25,28,29,30,31,33,36,39,41,42,46,47,49,51,52,54,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  00,01,03,04,05,07,10,13,15,16,17,18,19,24,25,28,29,30,31,33,36,39,41,42,46,47,49,51,52,54,57,59,60,61,63,65,66,68,69,71,73,74,76,77,78,79,81,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số)
  00,01,03,04,05,07,10,13,15,16,17,18,19,24,28,39,41,42,47,49,51,52,54,59,60,61,63,65,66,69,71,73,74,76,77,78,79,81,85,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (3 8 số)
  00,01,03,04,05,07,10,13,15,16,17,24,28,42,47,49,51,52,54,60,61,66,69,73,74,76,77,78,79,85,89,90,92,93,94,96,97,98
  (2 8 số)
  00,01,10,13,15,16,17,24,28,47,51,54,60,66,74,76,77,78,79,85,89,90,92,93,94,96,97,98


  Dàn 2: Tham khảo

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,38,40,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,98
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,29,30,32,33,35,36,38,40,43,45,46,47,48,49,50,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,91,94,96,98
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,15,16,17,18,19,20,21,26,27,30,32,33,35,38,40,43,45,47,48,49,50,53,55,56,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,86,87,88,91,94,96,98
  (4 8 số)
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,15,17,18,19,20,26,27,30,33,35,40,47,48,49,50,53,55,56,59,61,62,63,65,68,69,70,71,74,75,76,77,78,81,86,87,88,94,96,98
  (3 8 số)
  00,01,03,06,08,10,15,17,18,19,20,26,27,30,33,35,40,47,49,50,53,55,56,59,62,63,65,68,70,74,76,77,78,81,86,87,88,98
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/5/21
 9. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  670
  Được thích:
  19,839
  Điểm thành tích:
  93
  G1:
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x
  Ngày 01/5:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,93,94,96,97,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,09,12,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,32,33,35,36,38,42,43,44,45,46,48,50,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,72,74,75,76,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,93,94,96,97,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,09,12,14,16,17,19,20,21,22,24,27,28,29,30,35,36,38,42,43,44,46,48,50,52,54,55,56,57,58,61,62,63,64,67,72,74,75,76,79,80,82,83,84,86,88,89,90,91,93,94,99

  ______
  XSMB
  Dàn 1
  Ngày 30/4:8x7x6x5x4x
  Ngày 01/5:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,52,53,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,16,18,19,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,43,44,46,49,50,52,53,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,95,96,97,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,13,16,18,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,43,44,46,49,50,52,53,55,56,58,59,62,64,66,73,74,75,77,78,80,81,82,84,86,90,91,92,93,95,97,99
  (4 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,10,18,23,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,43,44,46,49,50,52,53,58,59,62,64,66,73,74,75,81,82,84,86,90,91,92,93,95,99

  Dàn 2
  Ngày 30/4:8x7x6x5x4x
  Ngày 01/5:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,04,05,06,07,08,10,12,13,14,16,18,19,25,26,28,31,34,36,37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  (5 8 số)
  00,04,05,06,07,08,12,13,14,16,18,19,25,26,28,31,34,36,37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,53,54,56,58,61,62,63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,81,82,84,86,87,89,93,94,96,98,99
  (4 8 số)
  00,04,05,06,07,08,13,16,18,19,25,28,31,34,37,39,40,43,45,46,48,49,50,51,53,54,58,61,62,63,64,68,69,70,73,75,76,79,81,82,84,86,87,89,93,94,98,99

  Dàn 3
  Ngày 30/4:8x7x6x
  Ngày 01/5:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,93,94,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,15,16,17,18,19,20,23,25,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,43,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,84,86,87,88,89,93,94,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,15,16,17,18,20,23,25,27,30,31,32,34,35,36,39,40,43,47,48,50,51,53,56,57,58,59,61,63,65,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,89,93,98
  (4 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,13,15,17,18,20,23,25,27,30,32,34,35,36,39,43,47,50,56,57,58,59,61,63,65,67,71,72,74,76,77,78,79,80,81,87,88,89,93,98

  Dàn 4
  Ngày 30/4:8x7x
  Ngày 01/5:
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,91,92,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,88,91,92,96,97,99
  (6 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,47,48,49,52,53,55,56,57,58,59,61,62,68,69,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,88,91,92,96,97,99
  (5 8 số)
  02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,41,43,44,47,48,49,52,53,55,56,57,58,59,62,68,69,70,72,73,74,75,76,80,82,85,92,96,97,99
  (4 8 số)
  02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,19,20,23,26,29,30,35,36,37,39,43,47,48,49,52,55,56,57,58,59,62,68,69,70,73,74,75,76,80,82,85,92,96,97,99
   
 10. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021
  {9 5 số}
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  {8 9 số}
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  {7 9 số}
  00,01,02,03,05,06,07,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  {6 9 số}
  00,01,02,03,05,09,12,13,14,17,18,19,20,21,24,26,27,28,30,32,33,34,35,37,38,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,67,69,70,73,75,76,77,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  {5 9 số}
  00,01,02,09,12,13,14,17,18,20,24,26,27,30,32,33,34,35,37,38,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,62,63,64,67,69,70,73,75,77,80,82,83,84,85,86,87,90,91,94,95,96,97,98,99
  {4 9 số}
  00,01,02,09,13,17,18,20,24,26,27,30,32,33,34,35,37,43,44,46,47,48,51,53,55,56,57,59,62,64,67,69,70,73,75,77,80,82,83,85,86,87,90,91,94,95,96,97,98
  {3 9 số}
  01,02,09,13,18,20,26,27,32,33,34,37,43,47,48,51,53,55,57,59,62,64,67,69,70,73,75,77,82,85,86,87,90,91,94,95,96,97,98
  {2 9 số}
  09,13,18,20,26,32,33,34,37,47,51,53,55,57,59,62,64,67,69,70,73,77,85,86,87,95,96,97,98
  {1 9 số}
  13,18,26,32,33,34,37,47,51,53,59,69,70,73,77,85,87,95,98
  {0 9 số}
  13,26,37,47,53,69,73,85,95
   
 11. Nguyenhai6868

  Nguyenhai6868 Lính mới

  Tham gia:
  1/7/17
  Bài viết:
  24
  Được thích:
  74
  Điểm thành tích:
  13
  Mỗi ngày ta chọn một niềm vui.
  Tháng mới chúc [email protected] và đoànchunghd cùng 500 anh em sức khỏe, niềm vui và thắng lợi.
  Mình xin được ủng hộ top 500k .
   
 12. hacdiep123

  hacdiep123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  16/12/14
  Bài viết:
  197
  Được thích:
  250
  Điểm thành tích:
  63
  Mình xin ủng hộ toppic này 200k , chúc 2 bạn quedau và doanchunghd sức khỏe , chúc anh em ta ngày nào cũng rực rỡ
  Ps: Không biết chuyển khoản như thế nào vậy mod quedau
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Mọi người có thể ủng hộ diễn đàn để làm quỹ trao giải cho các Events hàng tháng bằng cách chuyển khoản cho Mod thanhmai9557. STK: 0510130704008. Đàm Thị Thanh Mai. Ngân hàng MBBank- Ngân hàng quân đội chi nhánh Hà Nội.
   
 14. hacdiep123

  hacdiep123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  16/12/14
  Bài viết:
  197
  Được thích:
  250
  Điểm thành tích:
  63
  Đã chuyển khoản thành công
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Chỉnh sửa cuối: 1/5/21
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  AE ủng hộ ghi nội dung: Ủng hộ topic nào và tên nick để cập nhật danh sách các bạn nhé.
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/5/21
 17. BlackHawk

  BlackHawk Lính mới

  Tham gia:
  11/3/16
  Bài viết:
  47
  Được thích:
  180
  Điểm thành tích:
  33
  @quedau1981
  cập nhật uho dùm e mod nhé, bên 0-9 t5
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Giải nhất
  Ngày 19/3: tạch
  Ngày 20/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 21/3:8x7x6x5x4x
  Ngày 22/3: Nghỉ
  Ngày 23/3: Nghỉ
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/3: 8x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/3: 8x7x
  Ngày 29/3: 8x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 01/4: 8x7x6x
  Ngày 02/4: 8x7x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x5x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/4: 8x7x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x6x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: tạch
  Ngày 15/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: 8x
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 19/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 8x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x
  Ngày 23/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: tạch
  Ngày 0/5

  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,05,06,07,08,10,11,12,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,38,39,40,43,45,46,47,48,54,55,56,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98
  (5 8 số)
  01,05,06,07,08,10,11,12,15,17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,38,39,40,43,45,46,47,48,54,55,56,59,60,61,62,64,65,66,73,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,90,92,96,97,98
  (4 8 số)
  01,07,08,10,11,12,15,17,18,21,24,25,29,30,31,33,38,39,40,43,45,46,48,54,55,56,59,60,61,62,64,65,66,73,74,76,77,78,79,80,81,83,86,88,90,96,97,98
  (3 8 số)
  01,08,10,11,12,15,17,21,24,25,29,30,33,38,39,40,43,45,46,48,54,59,60,64,65,73,74,77,78,79,80,81,83,86,88,90,97,98
  (2 8 số)
  01,08,11,12,24,25,30,33,39,40,43,45,54,60,64,65,74,77,78,79,80,81,83,86,88,90,97,98


  Dàn 2: Tham khảo


  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,60,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,80,81,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,15,17,18,20,22,23,24,25,28,29,31,35,36,37,38,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,60,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,80,81,83,84,85,86,87,88,91,92,93,95,97,98,99
  (5 8 số)
  00,02,03,04,07,08,09,10,12,15,17,18,20,22,23,24,25,28,29,31,35,36,37,38,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,55,60,64,65,66,67,69,70,71,72,74,80,81,83,84,85,88,91,92,93,95,97,99
  (4 8 số)
  02,03,04,07,08,09,10,12,15,18,22,23,24,25,29,31,35,36,37,38,41,42,43,47,48,49,50,51,52,54,55,60,65,66,67,69,70,71,72,74,83,85,88,91,92,93,95,97
  (3 8 số)
  03,04,07,08,10,12,15,18,22,23,24,25,29,31,38,41,42,43,47,48,49,51,52,54,60,65,66,69,70,71,72,83,85,88,91,92,93,97
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  252
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Dàn đặc biệt
  Bỏ đi hết làm lại từ đầu. Thử nghiệm dàn 8x-2x đến hết tháng 3
  Ngày 13/3: 8x7x6x
  Ngày 14/3: 8x
  Ngày 15/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 16/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 17/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 20/3: 8x
  Ngày 21/3: Nghỉ
  Ngày 22/3: 8x7x
  Ngày 23/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 24/3: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/3: 8x7x6x5x
  Ngày 26/3: 8x7x6x5x4x
  Ngày 27/3: 8x7x
  Ngày 28/3: 8x
  Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 02/4: 8x7x6x5x
  Ngày 03/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 04/4: 8x7x6x
  Ngày 05/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 11/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 12/4: 8x7x
  Ngày 13/4: 8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 15/4: Tạch
  Ngày 16/4: 8x7x6x
  Ngày 17/4: Tạch
  Ngày 18/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 19/4: Nghỉ
  Ngày 20/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 21/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 22/4: 8x7x6x5x4x
  Ngày 23/4: 8x7x
  Ngày 24/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 25/4: 8x
  Ngày 26/4: 8x
  Ngày 27/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 28/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 29/4: 8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/4: 8x7x6x5x4x3x
  Ngày 01/5: 8x7x6x5x4x
  Ngày 02/5:


  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,75,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (6 8 số)
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,38,39,40,41,45,48,49,50,51,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,75,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (5 8 số)
  00,04,05,06,07,08,09,10,11,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,38,39,40,41,45,48,49,50,51,55,56,57,59,61,63,66,68,69,70,71,72,75,78,79,81,84,85,87,88,89,91,94,98
  (4 8 số)
  00,04,05,06,07,09,11,16,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,38,39,40,41,45,48,49,50,51,55,56,57,59,61,63,69,70,72,75,81,84,85,87,88,89,94,98
  (3 8 số)
  00,05,06,07,09,16,18,21,22,23,24,26,29,31,32,33,38,39,40,41,45,50,51,57,59,61,63,69,70,72,75,81,84,85,87,88,94,98
  (2 8 số)
  00,06,07,09,18,21,22,31,33,38,39,40,41,45,50,51,61,63,69,70,72,75,81,84,85,87,88,94


  Dàn 2: Tham khảo


  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,76,77,81,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,32,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,60,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,81,84,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  (5 8 số)
  00,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,32,36,37,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,66,67,68,70,72,73,74,81,86,89,90,93,94,95,98,99
  (4 8 số)
  00,02,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,32,36,38,40,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,58,66,67,68,72,73,74,89,90,93,94,95,99
  (3 8 số)
  02,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,32,36,38,40,45,47,50,54,58,66,67,68,72,74,89,90,93,94,95,99
   
 20. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  GIẢI NHẤT
  ngày 01/05/2021 987654x
  Ngày 02/05/2021
  (9 4 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  (7 9 ) số:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,27,28,29,30,31,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  (6 9 ) số:
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,28,29,30,31,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,76,77,78,79,81,82,84,85,88,89,90,91,93,94,96
  (5 9 ) số:
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,15,16,17,19,23,24,28,30,31,34,35,36,39,40,41,43,44,45,46,47,50,51,52,53,56,57,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,76,77,78,79,81,82,84,88,90,91,93,94
  (4 9 ) số:
  00,03,04,05,07,08,09,10,12,15,16,17,19,28,30,31,34,35,36,39,40,41,43,44,46,47,51,52,53,56,57,60,62,63,64,67,68,69,72,73,76,78,79,81,82,88,90,91,94
  (3 9 ) số:
  00,04,05,07,08,09,12,17,19,28,30,31,34,35,36,39,40,41,43,44,46,47,51,53,56,57,60,63,64,67,68,72,73,76,79,81,88,90,94
  (2 9 ) số:
  04,05,07,08,12,17,19,30,31,34,35,36,39,43,44,47,51,53,57,60,63,64,67,73,79,81,88,90,94
  (1 9 ) số:
  05,07,08,12,17,19,30,31,34,35,43,44,47,51,60,64,67,88,90
  (0 9 ) số:
  05,08,12,31,35,44,51,60,64
   

Cộng đồng Ketqua.net