quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 552,065

 1. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  9,150
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 01/03: 9x
  Ngày 02/03: 9x8x7x6x5x
  Ngày 03/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/03: 00 Toang!
  Ngày 05/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/03:
  94s:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  88s:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  77s:
  01,02,03,04,05,06,07,08,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  69s:
  01,03,04,05,06,07,08,13,14,15,16,17,18,19,23,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,50,51,53,54,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,97,98
  57s:
  01,03,04,05,06,07,08,13,14,15,16,17,18,19,23,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,48,50,51,53,58,59,60,61,63,65,68,70,71,73,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,98
  48s:
  01,03,05,06,07,08,14,15,16,17,18,19,23,28,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,50,51,53,58,59,60,61,63,68,70,71,73,78,80,81,83,85,86,87,89,90,91,98
  39s:
  03,05,06,07,08,15,16,18,23,30,31,32,34,36,37,38,39,40,43,50,51,53,58,60,61,63,68,70,73,78,80,81,83,85,86,87,89,90,98
  28s:
  03,05,06,07,08,23,30,31,32,34,36,38,39,40,43,50,53,58,60,63,68,70,78,80,83,85,86,87
  18s:
  03,05,07,08,30,31,34,36,40,43,50,58,63,68,70,80,85,86
  8s:
  03,07,08,30,36,63,70,80
  2s:
  36,63

  BTĐ: 36

  Chúc MM! ;113
   
 2. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,183
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn thử ngày 01
  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.
  (8 4 số)
  02,03,04,05,06,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,79,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.
  (7 6 số)
  02,03,04,05,06,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,75,76,79,82,84,85,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,
  (6 8 số)
  02,03,04,05,06,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,73,75,76,79,82,84,85,86,89,91,93,94,95,96,97,98,99,
  (5 8 số)
  02,03,04,05,06,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,46,49,50,51,52,53,55,58,59,60,61,62,64,67,68,73,76,79,82,85,86,89,91,94,95,97,98,
  (4 9 số)
  02,03,04,12,13,14,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,46,49,52,53,58,59,62,64,67,68,73,76,79,82,85,86,89,91,94,95,97,98,
  (3 7 số)
  02,03,04,12,13,14,19,20,21,24,28,30,31,34,37,40,41,42,43,44,46,49,58,64,67,68,73,76,79,82,85,86,89,91,94,97,98,
  (2 4 số)
  02,19,24,28,30,34,37,40,41,42,46,49,58,64,67,68,73,76,82,86,89,91,97,98,
  (1 5 số)
  02,19,24,28,37,42,49,67,73,76,82,89,91,97,98,
  (8 số)
  19,24,42,49,89,91,97,98,
   
 3. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  631
  Được thích:
  17,504
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  03/03:9x8x7x
  04/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05/03:9x8x
  06/03:9x8x7x6x5x4x3x
  07/03:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,92,94,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,05,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,21,23,25,26,30,31,32,33,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,73,76,77,78,80,81,82,83,84,85,88,89,92,94,97,98,99
  (5 8 số)
  01,05,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,21,23,25,26,30,31,32,33,36,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,73,77,78,80,81,82,83,84,85,88,89,92,94,97,99
  (4 8 số)
  01,05,08,10,11,16,21,23,30,31,32,33,36,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,52,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,73,77,78,80,81,82,83,84,85,88,89,92,94,99
  (3 8 số)
  01,10,11,16,21,23,31,36,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,52,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,73,77,78,82,83,85,88,92,99
  (2 8 số)
  01,11,16,23,36,38,39,43,45,47,48,49,52,57,58,59,61,62,67,68,69,77,78,82,83,85,88,99
  (1 8 số)
  01,11,16,23,39,43,45,47,48,49,52,62,67,68,77,82,83,85
  (8 số)
  01,39,48,49,52,77,82,83

   
 4. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,163
  Được thích:
  93,649
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Like mạnh ae. Chén lia lịa.
   
 5. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  631
  Được thích:
  17,504
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :

  Ngày 01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 02/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x

  Ngày 03/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 04/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 05/03:
  Dàn 1:9x8x7
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 06/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x

  07/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  (7 8 số)
  01,02,03,06,07,08,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,97,98
  (6 8 số)
  01,02,03,06,07,08,11,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,51,52,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,97,98
  (5 8 số)
  01,02,03,06,08,11,20,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,46,52,56,58,60,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,97,98
  (4 8 số)
  02,03,06,08,20,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,46,52,56,58,60,62,63,64,65,66,67,72,73,78,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,98

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90,91,92,93,94,97,99
  (6 8 số)
  01,02,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,31,35,36,37,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,86,90,91,92,93,94,97
  (5 8 số)
  01,02,06,07,08,11,12,13,20,21,22,24,25,26,27,28,31,36,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,86,90,91,92,94,97
  (4 8 số)
  01,02,06,07,08,11,20,21,22,24,25,27,31,36,41,42,45,46,47,49,51,52,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,81,86,91,92,94,97

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,99
  (7 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,78,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,95,96,99
  (6 8 số)
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,21,26,27,28,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,65,66,67,69,70,71,72,73,78,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,96,99
  (5 8 số)
  00,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,19,21,26,27,28,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,65,71,72,73,78,80,81,82,83,84,90,91,92,93,96,99
  (4 8 số)
  06,07,08,12,13,14,15,16,17,19,21,26,27,28,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,52,54,56,58,60,62,71,72,73,78,80,81,82,83,84,90,91,92,93,99

  Ba dàn vẫn đang ăn ổn toàn 7x trở về , có dàn số (2) ổn nhất chạy luột kinh toàn 4x
  ________
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : Vào đều tiền , hoặc chão tầm 5 đến 7 ngày
  01/03: nhận đề 77 dàn 82s
  02/03: nhận đề 62 dàn 82s
  03/03: nhận đề 10 dàn 82s
  04/03: nhận đề 00 dàn 82s
  05/03: nhận đề 92 dàn 82s
  06/03: nhận đề 18 dàn 82s
  07/03:
  (8 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,97

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền
  01/03: nhận đề 77 dàn 76s
  02/03: nhận đề 62 dàn 76s
  03/03: nhận đề 10 dàn 76s
  04/03: nhận đề 00 dàn 76s
  05/03: nhận đề 92 dàn 76s
  06/03: nhận đề 18 dàn 76s
  07/03:
  (7 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,78,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94

  Chúc may mắn !!!!!!!!
   
 6. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  631
  Được thích:
  17,504
  Điểm thành tích:
  93
  Còn đi làm ăn nữa chứ bạn , đâu phải ngồi 2-3h mà nên mỗi dàn đề , ngồi nhà lấy zề mà ăn kkkk
  Môn này vui vẻ hên sui thôi , đi làm kiếm đc đồng tiền nó mới quý bạn ơi , và biết trân trọng đồng tiền mình kiếm ra bạn à
  Môn này vui vẻ tay trái , kiếm đc xu nào thì kiếm thôi , k nên đi sâu quá , đi sâu quá tan cửa lát nhà
  Dạo này mình rảnh
  Vậy mình hôm lâu mới bảo dạo này HD dịch nên nghỉ ở nhà , chứ ngày thường nói thật chịu chết , không có thời gian , muốn vào chốt chỉ tranh thủ chốc lát
  Có bác @quedau1981 biết mình làm cv zề , bận lắm chứ bộ
   
  Hgs1388, Doccocaubai13, lam180861 thành viên khác Thích điều này.
 7. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,183
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 06/3; 9x.
  Ngày 07/3;
  (9 6 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (8 4 số)
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (7 6 số)
  01,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,53,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (6 4 số)
  01,03,04,06,08,10,12,13,14,15,16,19,21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,46,47,49,51,53,56,58,59,60,61,64,65,67,68,69,73,74,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,
  (5 4 số)
  03,04,08,12,13,14,19,21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,46,47,49,53,58,59,64,67,68,69,73,74,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,
  (4 6 số)
  03,04,12,13,14,19,21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,46,47,49,58,59,64,67,68,73,74,76,79,82,83,85,86,88,89,91,92,94,95,97,98,
  (3 1 số)
  03,04,13,14,23,24,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,46,47,49,64,67,68,73,74,76,79,83,86,94,97,
  (2 4 số)
  04,14,23,24,32,34,37,38,40,41,42,43,46,47,49,64,67,68,73,74,76,83,86,94,
  (1 6 số)
  04,14,23,24,32,34,37,38,40,41,42,43,46,64,73,83,
  (7 số)
  23,24,32,38,42,46,83
   
  son80, Raubo123, lam180835 thành viên khác Thích điều này.
 8. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  9,150
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 01/03: 9x
  Ngày 02/03: 9x8x7x6x5x
  Ngày 03/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/03: 00 Toang!
  Ngày 05/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/03:
  94s:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s:
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  78s:
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,17,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  68s:
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,20,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  58s:
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,20,23,26,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,50,53,54,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,87,90,92,93,95,96,97
  48s:
  04,05,06,09,13,20,23,26,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,50,53,56,58,59,60,62,63,65,66,67,69,73,74,75,76,78,79,80,81,83,87,90,95,96,97
  37s:
  05,06,09,20,23,26,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,50,53,56,60,62,63,65,69,75,78,79,80,81,83,87,90,96,97
  28s:
  05,06,20,23,26,31,32,34,35,37,40,43,45,47,50,53,56,60,62,65,69,75,78,79,80,87,96,97
  18s:
  06,20,23,26,31,32,37,40,45,56,60,62,65,69,75,80,96,97
  8s:
  20,31,40,45,56,65,75,97
  2s:
  56,65

  BTĐ: 56

  Chúc MM! ;113
   
  japan1995, Raubo123, son8042 thành viên khác Thích điều này.
 9. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  631
  Được thích:
  17,504
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  03/03:9x8x7x
  04/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05/03:9x8x
  06/03:9x8x7x6x5x4x3x
  07/03:9x8x7x6x5x4x
  08/03:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,58,59,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,83,84,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,43,44,46,49,50,51,52,53,54,55,58,59,63,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,83,84,86,88,89,92,93,94,95,96,98,99
  (5 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,43,44,46,49,50,51,52,53,54,58,59,65,67,69,70,71,73,74,76,83,84,86,88,89,93,94,96,98,99
  (4 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,14,15,17,18,19,20,21,23,26,30,31,32,33,34,36,37,38,44,49,53,54,58,59,65,67,69,70,71,73,74,83,84,86,88,89,93,96,98,99
  (3 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,14,15,17,18,19,20,21,26,30,31,32,33,34,36,37,38,44,49,53,54,58,65,69,73,74,84,86,89,96,98
  (2 8 số)
  00,01,04,06,08,14,18,19,20,21,26,30,31,33,38,44,49,53,54,58,65,69,73,74,84,86,89,96
  (1 8 số)
  01,06,08,14,18,19,21,26,30,31,33,38,53,58,65,69,73,89
  (8 số)
  01,06,33,38,58,65,69,73
   
 10. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  631
  Được thích:
  17,504
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :

  Ngày 01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 02/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x

  Ngày 03/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 04/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 05/03:
  Dàn 1:9x8x7
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 06/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x

  Ngày 07/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x
  Dàn 3:9x8x

  Ngày 08/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,56,57,58,59,60,62,63,65,68,69,70,72,73,75,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,50,51,52,53,56,57,58,59,60,63,65,68,69,70,73,75,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,18,19,20,23,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,50,53,57,58,59,60,63,65,68,69,70,73,75,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  02,03,05,06,07,08,09,10,13,18,19,20,23,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,50,53,58,59,60,63,68,69,70,73,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,56,57,58,59,60,62,63,65,69,70,72,75,76,79,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,18,20,24,25,34,39,40,41,43,44,45,46,50,51,52,56,57,59,60,62,65,69,70,72,75,79,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95
  (7 8 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,92,93,94,95
  (6 8 số)
  00,01,08,09,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,89,92,93,94,95
  (5 8 số)
  08,09,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,86,89,94
  (4 8 số)
  08,09,14,15,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,35,36,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,89,94

  ________
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : Vào đều tiền , hoặc chão tầm 5 đến 7 ngày
  01/03: nhận đề 77 dàn 82s
  02/03: nhận đề 62 dàn 82s
  03/03: nhận đề 10 dàn 82s
  04/03: nhận đề 00 dàn 82s
  05/03: nhận đề 92 dàn 82s
  06/03: nhận đề 18 dàn 82s
  07/03: nhận gãy
  08/03:
  (8 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,85,86,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền
  01/03: nhận đề 77 dàn 76s
  02/03: nhận đề 62 dàn 76s
  03/03: nhận đề 10 dàn 76s
  04/03: nhận đề 00 dàn 76s
  05/03: nhận đề 92 dàn 76s
  06/03: nhận đề 18 dàn 76s
  07/03: nhận gãy
  08/03:
  (7 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,85,86,89,90,91,92,93,95

  Chúc may mắn !!!!!!!!
   
 11. traiphavan

  traiphavan Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/12/17
  Bài viết:
  152
  Được thích:
  536
  Điểm thành tích:
  93
  Cám ơn bác đã lên dàn tâm huyết. Anh em chú ý cách vào tiền là ăn đủ đó nhé! Chúc bác @Doanchunghd luôn mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống.
  Trân trọng!
   
  Hgs1388, lam1808, taosonanh21 thành viên khác Thích điều này.
 12. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,183
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 06/3; 9x.
  Ngày 07/3; 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,
  Ngày 08/3;
  (9 4 số)
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (8 6 số)
  02,03,04,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (7 8 số)
  02,03,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99,
  (6 8 số)
  02,03,07,08,11,12,14,16,17,18,20,21,23,25,26,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,87,89,92,93,94,96,98,99,
  (5 8 số)
  02,07,08,12,14,16,17,20,21,23,25,26,28,29,30,32,34,35,37,38,39,41,43,46,47,48,49,52,53,56,57,58,61,62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,89,92,93,94,96,98,99,
  (4 1 số)
  02,07,08,16,17,28,29,30,32,34,37,38,41,46,47,48,49,52,53,56,57,58,61,62,64,65,67,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,89,92,93,98,
  (3 0 số)
  02,07,16,28,29,32,34,37,38,41,46,47,48,52,56,57,61,64,65,73,74,75,78,82,83,84,89,92,93,98,
  (2 1 số)
  28,29,32,34,37,38,41,46,47,48,73,74,75,78,82,83,84,89,92,93,98,
  (1 3 số)
  28,29,73,74,75,78,82,83,84,89,92,93,98,
  (7 số)
  28,29,82,83,84,92,93,
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/3/21
 13. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  9,150
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 01/03: 9x
  Ngày 02/03: 9x8x7x6x5x
  Ngày 03/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/03: 00 Toang!
  Ngày 05/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/03: 9x
  Ngày 08/03:
  94s:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  88s:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,96,97,98
  77s:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,97,98
  68s:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,37,41,45,46,47,50,51,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,97,98
  56s:
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,25,26,28,30,34,36,37,41,45,46,50,51,52,54,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,97,98
  46s:
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,25,26,28,30,41,46,51,52,56,58,60,62,64,65,67,68,69,71,72,76,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,97,98
  37s:
  01,02,03,06,07,08,10,12,14,18,25,26,28,30,41,46,52,56,58,60,62,64,65,67,68,69,72,76,78,80,81,82,85,86,87,89,98
  28s:
  06,08,12,14,18,26,28,41,46,56,58,60,62,64,65,67,68,69,76,78,80,81,82,85,86,87,89,98
  18s:
  06,08,12,14,26,28,41,46,60,62,64,68,69,80,82,86,89,98
  8s:
  26,28,62,68,82,86,89,98
  2s:
  68,86

  BTĐ: 68

  Chúc MM! ;113
   
 14. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  631
  Được thích:
  17,504
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  03/03:9x8x7x
  04/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05/03:9x8x
  06/03:9x8x7x6x5x4x3x
  07/03:9x8x7x6x5x4x
  08/03:9x8x7x6x5x4x
  09/03:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,53,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,13,16,18,20,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,51,53,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,87,90,91,92,93,94,96,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,05,06,08,11,13,16,18,20,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,51,56,60,62,63,64,65,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,86,90,93,94,96,98,99
  (4 8 số)
  00,01,02,05,06,11,13,16,18,20,25,27,28,30,32,35,37,39,40,42,43,44,45,47,51,56,60,62,63,64,65,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,86,90,93,94,98,99
  (3 8 số)
  01,02,05,11,13,16,18,20,25,27,28,30,32,35,37,39,40,42,43,45,51,56,62,63,64,65,69,72,73,74,75,78,84,90,93,94,98,99
  (2 8 số)
  02,05,11,13,16,18,20,27,32,37,42,43,56,62,63,64,65,69,72,73,74,75,78,84,90,94,98,99
  (1 8 số)
  02,05,11,13,18,20,32,37,42,56,62,63,64,72,73,75,94,98
  (8 số)
  11,20,62,64,72,73,75,98
   
 15. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  631
  Được thích:
  17,504
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :

  Ngày 01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 02/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x

  Ngày 03/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 04/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 05/03:
  Dàn 1:9x8x7
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 06/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x

  Ngày 07/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x
  Dàn 3:9x8x

  Ngày 08/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 09/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,14,16,18,20,21,25,26,27,29,30,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,14,16,20,25,26,27,29,30,35,36,37,39,40,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,20,26,27,29,30,36,37,39,40,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,85,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  (4 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,20,26,27,29,30,36,37,39,40,46,47,49,50,56,57,60,62,63,64,65,70,72,73,74,75,77,78,79,80,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,26,29,30,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,14,16,18,19,21,24,25,26,29,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,14,16,18,21,25,26,29,34,35,36,39,41,42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,77,78,81,84,85,86,88,89,92,93,94,95,96,98,99
  (4 8 số)
  00,01,02,06,14,16,25,26,29,35,36,39,42,43,44,45,46,48,49,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,81,84,85,86,89,92,93,94,95,96,98,99

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,26,30,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,56,61,65,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,26,30,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,52,56,61,65,70,72,75,77,78,79,81,82,83,84,87,88,91,93,94,95,97,98,99
  (4 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,14,16,18,19,20,21,24,25,26,30,34,36,38,40,41,42,43,44,46,48,56,61,70,72,77,78,79,81,82,83,87,88,91,93,94,95,97,98,99

  ________
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : Vào đều tiền , hoặc chão tầm 5 đến 7 ngày
  01/03: nhận đề 77 dàn 82s
  02/03: nhận đề 62 dàn 82s
  03/03: nhận đề 10 dàn 82s
  04/03: nhận đề 00 dàn 82s
  05/03: nhận đề 92 dàn 82s
  06/03: nhận đề 18 dàn 82s
  07/03: nhận gãy
  08/03: nhận đề 59 dàn 82s
  09/03:

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền
  01/03: nhận đề 77 dàn 76s
  02/03: nhận đề 62 dàn 76s
  03/03: nhận đề 10 dàn 76s
  04/03: nhận đề 00 dàn 76s
  05/03: nhận đề 92 dàn 76s
  06/03: nhận đề 18 dàn 76s
  07/03: nhận gãy
  08/03: nhận đề 59 dàn 76s
  09/03:
  Hôm nay mình bận , tranh thủ vào 1 lúc , ae biết cách ghép rùi , tự ghép nhé

  Chúc may mắn !!!!!!!!
   
  cubi198x, Tenhau, 0984947603101 thành viên khác Thích điều này.
 16. gtechth

  gtechth Lính mới

  Tham gia:
  18/4/12
  Bài viết:
  47
  Được thích:
  140
  Điểm thành tích:
  33
  Cảm ơn DoanChungHD . Ngoài dàn 56s đều tay ; Lọc thêm 3 dàn 48s ra 12s , nuôi tuần chén 2 nhát cũng ổn . Chúc anh em Bigwin !
   
 17. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  9,150
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Thôi nghỉ ít hôm xem thế nào chứ đen quá !
   
 18. Hointn123

  Hointn123 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  5
  Được thích:
  18
  Điểm thành tích:
  13
  E vẫn theo đều dàn đề giai nhất của bác doanchung mức 88 số chưa trượt phát nào, cảm ơn bác rất nhiều ạ!!
   
 19. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  220
  Được thích:
  2,183
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 06/3; 9x.
  Ngày 07/3; 9x,8x,7x,6x,5x,4x,3x,
  Ngày 08/3; 9x,8x,
  Ngày 08/3;
  (9 3 số)
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (8 9 số)
  01,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (7 7 số)
  03,04,08,09,12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (6 9 số)
  03,04,08,09,13,14,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,63,64,68,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (5 9 số)
  03,04,08,13,14,19,22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,52,53,57,58,64,68,69,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (4 3 số)
  22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,73,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,
  (3 5 số)
  22,23,24,25,28,29,30,31,32,34,37,38,40,41,42,43,46,47,49,73,74,77,79,82,83,85,86,88,89,91,92,94,95,97,98,
  (2 3 số)
  22,23,25,28,29,31,32,33,37,38,73,77,79,82,83,86,88,89,91,92,95,97,98,
  (1 3 số)
  22,23,25,28,29,73,77,79,91,92,95,97,98,
  (9 số)
  23,25,28,29,73,91,92,97,98,
   
 20. Len_Voi_Xuong_Cho

  Len_Voi_Xuong_Cho Lính mới

  Tham gia:
  29/9/16
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  445
  Điểm thành tích:
  53
  Nghề nghiệp:
  SỐ HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Mạn phép xin được đăng bài ở toppic của chủ thớt. Cũng xin đc gọi chủ thớt bằng 2 tiếng "Tiền Bối" !
  Mình xin mạn phép Tiền Bối đc lên dàn 7x của mình ở toppic của Tiền Bối trong 10 ngày. Nếu dàn của mình ăn dưới 8/10 thì mình xin đc rút lui. Nếu dàn của mình ăn từ 8/10 đổ lên thì sau đó xin mạn phép được đăng dài dài trong toppic Tiền Bối và mơ ước đc thi thố với Tiền Bối ở toppic này trong vòng 30 ngày ở các mức (4-9x, mình chỉ thế mạnh trong phạm vi này).
  Vì dàn mình cũng chạy phần mềm (nói phần mềm cho oai) do chính mình tự xây dựng! Mục điích không phải thể hiện, không phải khoe khoang, càng không phải vụ lợi. Mục đích chỉ đơn giản là cùng chung tay với Tiền Bối lôi kéo những a e đang xa bờ về với đất liền. Giúp 4r ngày càng uy tín, phát triển và thịnh vượng.
  Xưng 2 tiếng "Tiền Bối" bởi vì những đóng góp của Tiền Bối dành cho a e 4r. Rất trân trọng và tôn trọng Tiền Bối !
  Thân ái và quyết không thua !!!
  Ngày 09/03 :
  Dàn 76 số :
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,57,58,59,62,63,64,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,91,92,94,97,98,99
   

Cộng đồng Ketqua.net