quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 15/6/20.

Lượt xem: 277,699

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/10/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 10/32 nguoi chon.
  Cham 1: 13/32 nguoi chon.
  Cham 2: 12/32 nguoi chon.
  Cham 3: 9/32 nguoi chon.
  Cham 4: 8/32 nguoi chon.
  Cham 5: 4/32 nguoi chon.
  Cham 6: 12/32 nguoi chon.
  Cham 7: 7/32 nguoi chon.
  Cham 8: 14/32 nguoi chon.
  Cham 9: 7/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,46,47,48,49,51,52,53,56,58,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  46,47,48,49,51,52,53,56,58,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,
  48,49,51,52,56,58,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,
  98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,
  41,42,43,46,47,48,51,52,58,60,
  61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,
  74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,91,92,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,
  28,29,30,31,32,36,38,41,42,46,
  48,51,58,60,61,62,63,64,67,68,
  69,70,71,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,91,92,96,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,
  16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,
  29,30,31,32,36,38,41,42,46,48,
  58,60,61,62,63,64,68,69,70,71,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,92,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,06,08,10,12,13,14,16,18,
  19,20,21,23,24,26,28,31,32,36,
  38,41,42,48,58,60,61,62,63,68,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,06,08,10,13,14,16,18,19,
  20,24,26,28,31,38,41,42,60,61,
  62,68,78,80,81,82,83,86,87,91,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,06,08,10,13,14,16,18,20,
  24,26,28,31,38,41,42,60,61,62,
  68,80,81,82,83,86,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,08,10,16,18,26,28,38,61,62,
  68,80,81,82,83,86,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  08,16,26,28,61,62,80,82,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  26,62,
   
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/10/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 7/32 nguoi chon.
  Cham 1: 6/32 nguoi chon.
  Cham 2: 8/32 nguoi chon.
  Cham 3: 7/32 nguoi chon.
  Cham 4: 6/32 nguoi chon.
  Cham 5: 3/32 nguoi chon.
  Cham 6: 7/32 nguoi chon.
  Cham 7: 4/32 nguoi chon.
  Cham 8: 12/32 nguoi chon.
  Cham 9: 4/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,
  58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,98,
  Dan 73 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,16,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,46,47,48,52,
  53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,72,73,74,76,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,
  93,96,98,
  Dan 63 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,
  14,16,18,20,21,23,24,25,26,28,
  29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,
  41,42,43,46,48,52,58,60,61,62,
  63,64,67,68,69,70,73,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,
  93,96,98,
  Dan 49 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,06,08,10,12,13,14,
  16,18,20,21,23,24,26,28,29,30,
  31,32,34,38,40,41,42,43,46,48,
  58,60,61,62,64,68,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,92,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,06,08,10,12,13,18,20,
  21,23,24,26,28,30,31,32,38,42,
  48,58,60,62,68,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  02,03,06,08,18,20,24,26,28,30,
  38,42,48,58,60,62,68,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  08,18,26,28,38,48,58,62,68,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  08,28,38,48,68,80,82,83,84,86,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  08,28,38,68,80,82,83,86,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  08,28,38,80,82,83,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  08,80,
   
 3. lala303

  lala303 Lính mới

  Tham gia:
  6/7/19
  Bài viết:
  74
  Được thích:
  171
  Điểm thành tích:
  33
  c cho e hỏi thường t sẽ loại mức nào và lấy mức nào đc ko ạ? e tạo mức thì thấy có thể loại đc từ mức 45 trở đi có đc ko ạ
   
  MrBean79, Thichchoide1102, DHD2 thành viên khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 27/10/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 26/32 nguoi chon.
  Cham 1: 26/32 nguoi chon.
  Cham 2: 25/32 nguoi chon.
  Cham 3: 22/32 nguoi chon.
  Cham 4: 24/32 nguoi chon.
  Cham 5: 27/32 nguoi chon.
  Cham 6: 28/32 nguoi chon.
  Cham 7: 25/32 nguoi chon.
  Cham 8: 25/32 nguoi chon.
  Cham 9: 28/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  39,40,41,42,43,45,47,48,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,06,07,09,10,13,14,
  15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,
  41,42,43,45,47,48,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,
  68,69,70,71,74,75,76,78,79,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  02,03,04,06,07,09,13,14,15,16,
  17,18,20,24,25,26,28,29,30,31,
  36,39,40,41,42,45,48,51,52,54,
  56,58,59,60,61,62,63,65,67,69,
  70,71,76,78,79,81,82,84,85,87,
  89,90,92,93,95,96,97,98,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 27/10/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 20/32 nguoi chon.
  Cham 1: 24/32 nguoi chon.
  Cham 2: 20/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 21/32 nguoi chon.
  Cham 5: 23/32 nguoi chon.
  Cham 6: 27/32 nguoi chon.
  Cham 7: 21/32 nguoi chon.
  Cham 8: 23/32 nguoi chon.
  Cham 9: 25/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,34,35,36,39,
  40,41,42,43,45,47,48,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  02,06,09,13,14,15,16,17,18,20,
  24,25,26,28,31,34,35,36,39,41,
  42,43,48,51,52,53,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,71,75,
  76,78,79,81,82,84,85,86,87,89,
  90,93,95,96,97,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  06,13,14,15,16,17,26,31,39,41,
  48,51,56,58,59,60,61,62,65,68,
  69,71,79,84,85,86,89,93,95,96,
  97,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  06,14,16,26,41,60,61,62,69,79,
  89,96,97,98,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 27/10/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 17/32 nguoi chon.
  Cham 1: 22/32 nguoi chon.
  Cham 2: 18/32 nguoi chon.
  Cham 3: 17/32 nguoi chon.
  Cham 4: 17/32 nguoi chon.
  Cham 5: 21/32 nguoi chon.
  Cham 6: 21/32 nguoi chon.
  Cham 7: 16/32 nguoi chon.
  Cham 8: 20/32 nguoi chon.
  Cham 9: 23/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,39,40,41,42,43,45,47,48,49,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,39,40,41,42,43,45,48,49,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,67,68,69,70,71,75,76,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,29,30,31,32,35,36,39,
  40,41,42,45,48,49,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,68,
  69,70,71,75,78,79,80,81,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,06,10,13,14,15,16,17,18,
  19,20,24,25,26,29,31,35,39,41,
  42,45,48,49,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,65,68,69,71,78,79,
  81,84,85,86,87,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  06,13,15,16,17,25,26,29,31,35,
  39,48,51,52,53,56,58,59,60,61,
  62,65,68,69,71,79,84,85,86,89,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  06,13,15,17,31,39,51,56,58,60,
  65,68,71,79,85,86,89,93,97,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  56,65,79,97,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 27/10/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 16/32 nguoi chon.
  Cham 1: 21/32 nguoi chon.
  Cham 2: 14/32 nguoi chon.
  Cham 3: 11/32 nguoi chon.
  Cham 4: 12/32 nguoi chon.
  Cham 5: 16/32 nguoi chon.
  Cham 6: 19/32 nguoi chon.
  Cham 7: 14/32 nguoi chon.
  Cham 8: 18/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,36,38,39,40,41,42,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,36,38,39,40,41,42,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  36,38,39,40,41,42,45,46,47,48,
  49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,30,31,36,39,40,41,
  42,45,47,48,49,51,52,54,56,58,
  59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,
  71,74,76,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,
  28,29,30,31,36,39,41,45,48,49,
  51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,
  65,67,68,69,70,71,76,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,06,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,26,31,39,
  41,48,51,56,58,59,60,61,62,65,
  67,68,69,70,71,76,78,79,80,81,
  84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,
  97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,06,08,10,13,15,16,17,18,19,
  26,31,51,56,58,59,60,61,62,65,
  68,69,71,79,80,81,85,86,89,91,
  95,96,97,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  06,13,15,16,17,18,19,26,31,51,
  56,59,60,61,62,65,68,71,79,81,
  86,89,91,95,97,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  06,13,15,16,17,31,51,56,59,60,
  61,65,68,71,86,89,95,98,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  15,17,51,59,71,89,95,98,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 27/10/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 13/32 nguoi chon.
  Cham 1: 17/32 nguoi chon.
  Cham 2: 11/32 nguoi chon.
  Cham 3: 10/32 nguoi chon.
  Cham 4: 9/32 nguoi chon.
  Cham 5: 10/32 nguoi chon.
  Cham 6: 17/32 nguoi chon.
  Cham 7: 11/32 nguoi chon.
  Cham 8: 15/32 nguoi chon.
  Cham 9: 15/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,38,39,40,41,42,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,
  38,39,40,41,42,46,47,48,49,51,
  52,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,
  26,27,28,29,30,31,36,38,39,40,
  41,46,47,48,49,51,52,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,74,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,
  29,30,31,36,39,40,41,46,47,48,
  51,56,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,74,76,78,79,80,
  81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,26,29,
  30,31,36,39,41,46,51,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,76,78,79,80,81,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,06,08,09,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,26,29,31,36,41,51,
  56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,
  69,71,76,78,80,81,85,86,87,89,
  90,91,92,95,96,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  06,08,09,13,15,16,17,18,19,26,
  31,36,51,58,59,60,61,62,63,67,
  68,69,71,76,80,81,85,86,89,90,
  91,95,96,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  06,08,09,13,15,16,17,18,19,26,
  31,36,51,60,61,62,63,68,69,71,
  80,81,86,89,90,91,96,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  13,18,26,31,62,68,81,86,89,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  13,31,68,86,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 27/10/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 8/32 nguoi chon.
  Cham 1: 15/32 nguoi chon.
  Cham 2: 6/32 nguoi chon.
  Cham 3: 7/32 nguoi chon.
  Cham 4: 7/32 nguoi chon.
  Cham 5: 8/32 nguoi chon.
  Cham 6: 10/32 nguoi chon.
  Cham 7: 10/32 nguoi chon.
  Cham 8: 15/32 nguoi chon.
  Cham 9: 10/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,
  37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  26,28,29,30,31,34,36,37,38,39,
  40,41,43,45,47,48,49,51,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,26,28,29,31,
  36,38,41,45,47,48,49,51,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,
  69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,94,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,06,07,08,09,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,26,28,29,31,36,
  38,41,47,48,49,51,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,
  97,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,06,08,10,12,13,14,15,16,17,
  18,19,21,28,31,38,41,47,48,51,
  58,60,61,67,68,69,71,74,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,96,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,08,10,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,31,38,41,48,51,58,61,67,
  68,69,71,76,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,89,91,96,97,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,08,10,12,13,15,16,17,18,19,
  21,31,38,48,51,58,61,67,68,71,
  76,78,80,81,83,84,85,86,87,89,
  91,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,08,10,13,15,17,18,19,31,51,
  58,68,71,78,80,81,85,86,87,89,
  91,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,10,13,15,17,18,31,51,58,68,
  71,78,81,85,86,87,89,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  13,17,18,31,58,68,71,81,85,86,
  89,98,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  18,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  18,81,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 27/10/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 8/32 nguoi chon.
  Cham 1: 6/32 nguoi chon.
  Cham 2: 6/32 nguoi chon.
  Cham 3: 6/32 nguoi chon.
  Cham 4: 5/32 nguoi chon.
  Cham 5: 3/32 nguoi chon.
  Cham 6: 9/32 nguoi chon.
  Cham 7: 6/32 nguoi chon.
  Cham 8: 9/32 nguoi chon.
  Cham 9: 6/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,
  47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,
  56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,16,17,18,19,20,21,23,26,28,
  29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,
  43,46,47,48,49,56,58,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,16,17,18,19,20,21,26,28,29,
  30,31,36,38,40,46,48,56,58,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,18,20,
  26,28,30,36,38,48,60,62,63,67,
  68,69,70,76,78,80,81,82,83,84,
  86,87,89,90,96,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,06,08,10,20,26,36,38,48,
  60,62,63,67,68,69,76,78,80,83,
  84,86,87,96,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  06,08,26,60,62,68,78,80,86,87,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  06,08,60,68,80,86,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  06,60,68,86,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/10/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 24/32 nguoi chon.
  Cham 1: 26/32 nguoi chon.
  Cham 2: 23/32 nguoi chon.
  Cham 3: 28/32 nguoi chon.
  Cham 4: 28/32 nguoi chon.
  Cham 5: 27/32 nguoi chon.
  Cham 6: 24/32 nguoi chon.
  Cham 7: 25/32 nguoi chon.
  Cham 8: 27/32 nguoi chon.
  Cham 9: 24/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,28,30,31,32,34,35,36,37,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,
  68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,
  95,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  02,06,07,08,13,14,15,17,20,23,
  24,25,31,32,34,35,36,37,41,42,
  43,45,47,48,51,52,53,54,56,58,
  59,60,63,65,69,70,71,73,74,78,
  80,84,85,87,89,95,96,98,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/10/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 16/32 nguoi chon.
  Cham 1: 25/32 nguoi chon.
  Cham 2: 16/32 nguoi chon.
  Cham 3: 24/32 nguoi chon.
  Cham 4: 27/32 nguoi chon.
  Cham 5: 25/32 nguoi chon.
  Cham 6: 23/32 nguoi chon.
  Cham 7: 21/32 nguoi chon.
  Cham 8: 27/32 nguoi chon.
  Cham 9: 20/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,03,04,06,07,08,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  03,04,06,07,08,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,23,24,25,28,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,91,93,
  94,95,96,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  03,04,06,08,13,14,15,16,17,18,
  19,24,28,30,31,34,35,37,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,
  56,58,59,60,61,64,65,68,69,71,
  73,74,78,80,81,82,84,85,86,87,
  89,91,93,95,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  03,13,14,15,17,18,24,30,31,35,
  41,42,45,46,47,48,51,53,54,56,
  58,59,64,65,68,71,74,78,81,84,
  85,86,87,89,95,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  13,14,24,31,35,41,42,47,53,56,
  58,65,74,78,85,87,89,98,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/10/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 14/32 nguoi chon.
  Cham 1: 24/32 nguoi chon.
  Cham 2: 13/32 nguoi chon.
  Cham 3: 21/32 nguoi chon.
  Cham 4: 23/32 nguoi chon.
  Cham 5: 22/32 nguoi chon.
  Cham 6: 18/32 nguoi chon.
  Cham 7: 16/32 nguoi chon.
  Cham 8: 23/32 nguoi chon.
  Cham 9: 18/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,03,04,06,08,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,24,25,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,67,68,69,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,03,04,08,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,23,24,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,51,53,54,56,57,58,
  59,61,63,64,65,68,71,73,74,75,
  78,80,81,83,84,85,86,87,89,91,
  92,93,95,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  03,04,13,14,15,17,18,19,24,30,
  31,34,35,36,39,40,41,42,43,45,
  47,48,51,53,54,56,58,59,63,65,
  68,71,74,78,81,84,85,86,87,89,
  91,93,95,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  03,04,13,14,15,17,18,19,24,30,
  31,35,36,40,41,42,45,48,51,53,
  54,56,58,59,63,65,68,71,78,81,
  84,85,86,87,89,91,95,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  13,14,15,18,19,24,31,41,42,45,
  48,51,54,56,58,65,68,78,81,84,
  85,86,87,91,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  13,14,15,24,31,41,42,51,58,78,
  85,87,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  14,41,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/10/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 10/32 nguoi chon.
  Cham 1: 20/32 nguoi chon.
  Cham 2: 9/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 19/32 nguoi chon.
  Cham 5: 18/32 nguoi chon.
  Cham 6: 14/32 nguoi chon.
  Cham 7: 14/32 nguoi chon.
  Cham 8: 21/32 nguoi chon.
  Cham 9: 15/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,
  26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,03,04,05,08,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,24,25,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,
  65,67,68,69,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,03,04,08,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,23,24,25,28,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,
  71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,91,93,94,95,
  97,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  03,04,08,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,23,24,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,51,53,54,56,57,58,59,61,63,
  64,65,68,71,73,74,75,78,80,81,
  83,84,85,86,87,89,91,93,95,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  03,04,08,13,14,15,16,18,19,30,
  31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,
  45,47,48,51,53,54,56,58,59,61,
  63,65,68,73,74,78,80,81,83,84,
  85,86,87,89,91,93,95,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  03,08,13,14,15,16,18,19,30,31,
  34,35,36,37,39,41,43,45,47,48,
  51,53,54,56,58,59,61,63,65,68,
  73,74,78,80,81,84,85,86,87,89,
  91,93,95,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  03,13,14,15,18,19,30,31,34,35,
  39,41,43,45,47,48,51,53,54,58,
  68,74,78,81,84,85,86,87,89,91,
  93,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  13,14,18,31,34,41,43,45,54,58,
  78,81,85,87,89,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  13,14,18,31,41,45,54,78,81,87,
  89,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  13,18,31,81,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/10/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 8/32 nguoi chon.
  Cham 1: 14/32 nguoi chon.
  Cham 2: 9/32 nguoi chon.
  Cham 3: 19/32 nguoi chon.
  Cham 4: 13/32 nguoi chon.
  Cham 5: 13/32 nguoi chon.
  Cham 6: 9/32 nguoi chon.
  Cham 7: 12/32 nguoi chon.
  Cham 8: 19/32 nguoi chon.
  Cham 9: 12/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,03,04,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  03,04,07,08,12,13,14,15,16,17,
  18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,
  54,56,57,58,59,61,63,64,65,67,
  68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,
  92,93,94,95,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  03,04,08,12,13,14,15,17,18,19,
  21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,
  57,58,59,63,64,65,68,71,73,74,
  75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  03,08,12,13,14,15,17,18,19,21,
  23,25,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,
  51,52,53,54,57,58,59,63,64,68,
  71,73,74,75,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,
  97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  03,08,13,14,15,17,18,23,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,
  43,45,47,48,51,53,54,57,58,59,
  63,68,71,73,74,75,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,92,93,95,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  03,08,13,14,18,23,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,41,43,45,47,48,
  53,54,58,59,63,68,73,74,78,80,
  81,83,84,85,86,87,89,93,95,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  03,08,13,14,18,30,31,34,35,36,
  37,38,39,41,43,48,53,58,63,68,
  73,78,80,81,83,84,85,86,87,89,
  93,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  03,08,13,14,18,30,31,34,35,36,
  37,38,39,41,43,53,58,63,73,78,
  80,81,83,85,87,89,93,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  03,13,18,30,31,35,36,37,53,58,
  63,73,78,81,85,87,89,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  13,18,31,35,53,58,78,81,85,87,
  89,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  13,18,31,81,89,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  13,18,31,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  18,81,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/10/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 5/32 nguoi chon.
  Cham 1: 12/32 nguoi chon.
  Cham 2: 7/32 nguoi chon.
  Cham 3: 15/32 nguoi chon.
  Cham 4: 8/32 nguoi chon.
  Cham 5: 8/32 nguoi chon.
  Cham 6: 6/32 nguoi chon.
  Cham 7: 12/32 nguoi chon.
  Cham 8: 14/32 nguoi chon.
  Cham 9: 9/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,03,07,08,09,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,41,42,43,45,47,48,49,51,
  52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,03,07,08,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,45,47,48,49,51,52,53,
  54,57,58,59,61,63,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 65 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  03,07,08,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,23,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,43,47,48,
  49,51,53,57,58,59,61,63,67,68,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,
  93,94,95,97,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  03,07,08,12,13,14,15,17,18,19,
  21,23,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,43,47,48,49,51,53,
  57,58,59,63,67,68,70,71,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  03,07,08,12,13,14,15,17,18,19,
  21,23,28,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,41,43,47,48,51,53,57,58,
  63,67,68,70,71,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,93,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  03,12,13,14,17,18,21,23,28,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,
  47,48,53,58,63,71,73,74,78,81,
  82,83,84,85,87,89,93,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  13,14,17,18,31,34,35,36,37,38,
  39,41,43,53,58,63,71,73,78,81,
  83,85,87,89,93,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  13,17,18,31,34,35,36,37,38,39,
  43,53,58,63,71,73,78,81,83,85,
  87,89,93,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  13,18,31,34,37,38,39,43,58,73,
  78,81,83,85,87,93,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  13,18,31,37,73,78,81,87,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  13,18,31,37,73,78,81,87,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  13,18,31,78,81,87,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 28/10/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 3/32 nguoi chon.
  Cham 1: 7/32 nguoi chon.
  Cham 2: 6/32 nguoi chon.
  Cham 3: 12/32 nguoi chon.
  Cham 4: 4/32 nguoi chon.
  Cham 5: 5/32 nguoi chon.
  Cham 6: 4/32 nguoi chon.
  Cham 7: 8/32 nguoi chon.
  Cham 8: 8/32 nguoi chon.
  Cham 9: 7/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 95 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  01,02,03,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,45,47,48,
  49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,
  62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,07,08,09,10,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,47,48,49,
  51,52,53,57,58,59,61,62,63,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 73 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  03,07,08,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,47,48,49,51,52,53,57,58,
  59,61,62,63,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 67 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  03,07,08,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,23,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,41,43,47,
  48,51,52,53,57,58,59,61,63,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 47 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  03,12,13,17,18,19,21,23,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,43,47,48,53,57,58,63,71,72,
  73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,
  87,89,91,92,93,97,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  03,12,13,17,18,19,21,23,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,43,
  53,57,58,63,71,73,75,78,79,81,
  82,83,85,87,89,91,92,93,97,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  03,13,17,18,23,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,43,53,63,71,73,78,
  81,83,87,89,93,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  03,13,18,23,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,43,53,63,73,78,81,83,
  87,93,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  13,31,35,36,37,38,39,53,63,73,
  83,93,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  35,37,39,53,73,93,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  37,39,73,93,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  37,39,73,93,
   
  saoroi811, OLALA0324, lala30312 thành viên khác Thích điều này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 29/10/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 28/32 nguoi chon.
  Cham 1: 25/32 nguoi chon.
  Cham 2: 28/32 nguoi chon.
  Cham 3: 31/32 nguoi chon.
  Cham 4: 21/32 nguoi chon.
  Cham 5: 24/32 nguoi chon.
  Cham 6: 26/32 nguoi chon.
  Cham 7: 30/32 nguoi chon.
  Cham 8: 24/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,85,86,87,90,92,93,95,
  96,97,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  85,86,87,90,92,93,95,96,97,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,
  17,18,20,23,24,27,28,30,31,32,
  34,35,36,37,39,41,42,43,53,56,
  58,60,63,65,67,70,71,72,73,76,
  78,79,80,81,82,85,87,90,93,97,
   
  monggiausang, Gaixinh, TT67899 thành viên khác Thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,253
  Được thích:
  82,685
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 29/10/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 27/32 nguoi chon.
  Cham 1: 22/32 nguoi chon.
  Cham 2: 26/32 nguoi chon.
  Cham 3: 27/32 nguoi chon.
  Cham 4: 16/32 nguoi chon.
  Cham 5: 19/32 nguoi chon.
  Cham 6: 24/32 nguoi chon.
  Cham 7: 24/32 nguoi chon.
  Cham 8: 23/32 nguoi chon.
  Cham 9: 16/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,
  47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,92,93,96,
  97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,15,16,17,18,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,
  50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,90,92,93,96,97,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,13,
  15,17,18,20,21,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,37,38,39,42,
  43,46,47,51,53,56,58,60,62,64,
  65,67,69,70,71,72,73,74,76,80,
  81,82,83,85,90,92,93,96,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,06,08,09,10,13,17,20,
  23,24,27,28,30,31,32,35,37,39,
  42,53,56,58,60,65,67,71,72,73,
  76,80,82,85,90,93,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  03,06,08,09,13,24,28,30,31,35,
  42,53,60,67,76,80,82,90,
   
  monggiausang, Gaixinh, TT67898 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net