quảng cáo kqxs full 2

DÀN 9X-0X THÁNG 5

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/21.

Lượt xem: 152,258

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. trangtran8dai

  trangtran8dai Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/3/21
  Bài viết:
  232
  Được thích:
  2,100
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 04/05: 9X8X
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/5: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 10/5: xxxx
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x
  Tổng 59đ
  Ngày 12/5:
  (9 5 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,73,75,76,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  (6 9 số)
  00,01,03,05,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,64,68,69,70,73,75,76,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,99
  (5 9 số)
  00,01,03,05,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,48,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,68,69,70,73,76,80,81,82,85,86,88,89,90,91,92,93,99
  (4 9 số)
  00,01,03,05,08,09,11,12,15,16,18,20,21,24,25,26,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,48,51,52,57,60,62,68,69,70,73,76,80,81,82,85,86,88,89,90,92,93,99
  (3 9 số)
  01,03,05,08,09,11,12,15,18,21,24,25,26,28,30,31,33,35,36,37,38,41,48,51,52,57,60,62,68,69,73,76,80,81,85,86,88,92,93
  (2 9 số)
  05,09,11,12,15,18,24,25,28,30,31,33,35,36,37,38,48,51,52,57,73,76,80,81,85,86,88,92,93
  (1 9 số)
  05,11,12,18,24,25,33,35,37,51,52,57,80,81,85,86,88,92,93
  (9 số)
  11,18,33,35,57,80,81,85,86
   
  Acecook, tranmo, Xuanthuy17918 thành viên khác Thích điều này.
 2. lamtrieuanh1368

  lamtrieuanh1368 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  65
  Được thích:
  856
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 01/5: 9x
  Tổng: 1đ
  Ngày 02/5:9x8x7x6x: 4đ
  Tổng: 5đ
  Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng điểm: 12đ
  Ngày 04/5 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ
  Tổng: 19 đ
  Ngày 05/5: 9x8x7x6x5x: 5đ
  Tổng: 24đ
  Ngày 06/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 31đ
  Ngày 07/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 38đ
  Ngày 08/5: 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Tổng: 45đ
  Ngày 09/5:9x8x7x6x5x4x3x:7đ
  Tổng: 52
  Ngày 10/5:9x8x7x6x
  Tổng: 56
  Ngày 11/6: 9x8x7x6x5x : đ6
  Tổng: 61 đ

  Ngày 12/5
  (9 5 số)
  00,01,02,03,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,07,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,07,10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,67,68,69,70,72,73,74,75,78,79,83,84,87,88,90,91,92,93,96,99
  (5 8 số)
  00,03,07,10,12,13,14,16,17,19,20,22,23,24,26,27,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,56,57,60,67,68,70,72,73,74,75,78,79,83,84,87,88,90,91,92,93,96,99
  (4 8 số)
  00,03,07,10,12,13,16,17,19,20,22,23,24,26,27,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,54,56,57,60,67,70,72,74,75,78,83,87,92,96,99
  (3 8 số)
  00,03,07,10,12,16,17,19,20,22,23,24,26,27,31,32,34,35,36,39,40,41,42,47,50,52,56,57,67,70,72,74,75,78,83,87,96,99
  (2 8 số)
  03,10,12,17,19,20,22,23,24,26,27,31,32,35,42,47,50,56,57,67,70,72,74,75,78,87,96,99
  (1 8 số)
  03,12,17,19,20,22,23,24,26,27,31,32,35,42,47,78,96,99
  (8 số)
  20,31,32,42,47,78,96,99
   
  Acecook, tranmo, Xuanthuy17914 thành viên khác Thích điều này.
 3. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,114
  Được thích:
  7,368
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 05/05: MISSSSSSSSSS
  Ngày 06/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/05: 9x
  Ngày 08/05: 9x8x7x6x5x
  Ngày 09/05: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/05: 9x8x
  Tổng điểm: 47
  ---------------
  Ngày 12/05:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,17,18,19,20,23,25,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 9 số)

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,18,19,25,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,96,97,98

  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,18,19,25,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,67,68,70,76,77,78,79,85,86,87,88,89,90,93,95,96,97,98

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,18,19,25,27,31,32,33,35,36,37,38,39,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,67,68,70,76,77,78,86,87,88,90,93,95,97

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,35,36,38,39,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,67,68,70,76,77,78,86,87,88,90,95,


  (2 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,35,36,53,55,56,58,59,63,67,68,70,76,77,78,86,87,88,

  (1 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,35,36,53,55,56,58,59,63,67,68,78,86,

  ( 9 số )
  00,01,02,03,04,08,09,36,86
   
  Sửa lần cuối mới Mod: 12/5/21
 4. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
 5. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  7x 16tv
  11/5 muc 52
  12/5

  Mức: 2 6 (2 số)
  47,61
  Mức: 2 8 (2 số)
  06,29
  Mức: 3 2 (2 số)
  10,44
  Mức: 3 3 (1 số)
  11
  Mức: 3 4 (4 số)
  07,17,22,25
  Mức: 3 5 (2 số)
  43,56
  Mức: 3 6 (4 số)
  63,64,66,93
  Mức: 3 7 (1 số)
  65
  Mức: 3 8 (1 số)
  98
  Mức: 3 9 (3 số)
  15,21,39
  Mức: 4 0 (3 số)
  70,71,74
  Mức: 4 1 (3 số)
  04,57,81
  Mức: 4 2 (3 số)
  01,79,97
  Mức: 4 3 (7 số)
  02,42,45,49,62,89,92
  Mức: 4 4 (3 số)
  20,23,52
  Mức: 4 5 (2 số)
  13,41
  Mức: 4 6 (5 số)
  12,24,26,77,91
  Mức: 4 7 (3 số)
  36,53,94
  Mức: 4 8 (8 số)
  09,14,27,48,72,82,95,96
  Mức: 4 9 (5 số)
  16,33,35,38,54
  Mức: 5 0 (4 số)
  28,34,83,84
  Mức: 5 1 (7 số)
  37,51,55,67,69,73,75
  Mức: 5 2 (4 số)
  19,60,76,99
  Mức: 5 3 (3 số)
  18,32,40
  Mức: 5 4 (2 số)
  05,90
  Mức: 5 5 (3 số)
  08,59,88
  Mức: 5 6 (3 số)
  46,50,58
  Mức: 5 7 (1 số)
  78
  Mức: 5 8 (2 số)
  00,87
  Mức: 6 1 (1 số)
  30
  Mức: 6 2 (1 số)
  85
  Mức: 6 3 (1 số)
  80
  Mức: 6 4 (2 số)
  31,68
  Mức: 6 7 (1 số)
  03
  Mức: 6 8 (1 số)
  86

  _________

  4x 16tv
  11/5 muc 23
  12/5

  Mức: 6 (1 số)
  61
  Mức: 7 (1 số)
  49
  Mức: 8 (4 số)
  10,29,44,47
  Mức: 9 (1 số)
  43
  Mức: 1 0 (1 số)
  11
  Mức: 1 1 (1 số)
  66
  Mức: 1 2 (2 số)
  25,63
  Mức: 1 3 (3 số)
  07,71,98
  Mức: 1 4 (5 số)
  17,22,42,56,79
  Mức: 1 5 (4 số)
  01,34,39,64
  Mức: 1 6 (2 số)
  93,96
  Mức: 1 7 (4 số)
  13,41,52,82
  Mức: 1 8 (7 số)
  06,16,62,65,74,81,89
  Mức: 1 9 (7 số)
  21,57,59,73,91,94,97
  Mức: 2 0 (6 số)
  02,04,23,26,45,99
  Mức: 2 1 (5 số)
  15,20,40,70,90
  Mức: 2 2 (7 số)
  14,18,36,38,48,55,95
  Mức: 2 3 (7 số)
  32,53,72,75,76,83,92
  Mức: 2 4 (5 số)
  12,24,27,51,77
  Mức: 2 5 (4 số)
  33,37,50,84
  Mức: 2 6 (6 số)
  00,19,28,46,54,69
  Mức: 2 7 (1 số)
  09
  Mức: 2 8 (1 số)
  67
  Mức: 2 9 (3 số)
  31,60,88
  Mức: 3 0 (3 số)
  35,58,68
  Mức: 3 1 (1 số)
  30
  Mức: 3 2 (2 số)
  05,86
  Mức: 3 3 (1 số)
  08
  Mức: 3 6 (1 số)
  87
  Mức: 3 7 (1 số)
  80
  Mức: 3 8 (1 số)
  78
  Mức: 3 9 (2 số)
  03,85
   
  Acecook, kokono2012, nuoidan12 thành viên khác Thích điều này.
 6. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  1x 16tv
  11/5 muc 3
  12/5

  Mức: 0 (7 số)
  10,29,34,43,44,49,66
  Mức: 1 (8 số)
  07,13,39,40,52,63,79,98
  Mức: 2 (1 1 số)
  18,25,38,41,57,61,62,64,71,73,97
  Mức: 3 (1 9 số)
  01,11,16,22,26,36,42,45,47,56,59,68,76,81,82,84,91,93,95
  Mức: 4 (1 8 số)
  04,12,15,17,20,27,31,37,46,51,53,55,72,74,75,83,94,99
  Mức: 5 (1 2 số)
  02,06,09,28,30,50,70,77,89,90,92,96
  Mức: 6 (8 số)
  19,21,24,32,48,60,65,67
  Mức: 7 (6 số)
  05,23,33,54,86,88
  Mức: 8 (4 số)
  00,14,35,87
  Mức: 9 (2 số)
  58,69
  Mức: 1 1 (4 số)
  08,78,80,85
  Mức: 1 3 (1 số)
  03

  _________
  _________

  0x 16tv
  11/5 muc 1
  12/5

  Mức: 0 (2 5 số)
  07,10,12,13,15,25,27,29,34,38,40,41,43,44,45,49,51,52,63,66,73,76,79,97,98
  Mức: 1 (3 9 số)
  01,04,05,11,16,17,18,20,22,24,26,36,37,39,42,46,47,50,53,55,56,57,59,61,62,64,67,68,71,72,81,82,83,84,91,92,93,94,95
  Mức: 2 (2 2 số)
  02,06,09,19,21,28,30,31,33,35,54,60,70,74,75,77,87,88,89,90,96,99
  Mức: 3 (6 số)
  14,23,32,48,65,86
  Mức: 4 (5 số)
  00,58,69,78,85
  Mức: 5 (3 số)
  03,08,80
   
  Acecook, kokono2012, nuoidan13 thành viên khác Thích điều này.
 7. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  7tv
  11/5 muc 32
  12/5

  Mức: 7 (1 số)
  65
  Mức: 8 (1 số)
  71
  Mức: 1 0 (2 số)
  29,66
  Mức: 1 1 (2 số)
  47,98
  Mức: 1 2 (1 số)
  44
  Mức: 1 3 (1 số)
  17
  Mức: 1 4 (1 số)
  89
  Mức: 1 5 (3 số)
  61,74,82
  Mức: 1 6 (3 số)
  28,62,94
  Mức: 1 7 (6 số)
  10,13,14,43,63,99
  Mức: 1 8 (7 số)
  07,22,41,49,64,92,97
  Mức: 1 9 (4 số)
  11,23,69,93
  Mức: 2 0 (6 số)
  01,21,33,34,53,73
  Mức: 2 1 (1 0 số)
  04,25,37,42,46,76,77,79,84,96
  Mức: 2 2 (7 số)
  16,26,32,39,56,70,83
  Mức: 2 3 (4 số)
  12,38,48,67
  Mức: 2 4 (5 số)
  02,06,40,55,91
  Mức: 2 5 (4 số)
  52,75,81,95
  Mức: 2 6 (3 số)
  15,20,57
  Mức: 2 7 (4 số)
  36,72,80,88
  Mức: 2 8 (5 số)
  18,58,59,60,85
  Mức: 2 9 (4 số)
  00,19,24,45
  Mức: 3 0 (4 số)
  08,27,78,87
  Mức: 3 1 (4 số)
  30,35,50,86
  Mức: 3 2 (2 số)
  31,90
  Mức: 3 3 (2 số)
  51,54
  Mức: 3 4 (2 số)
  09,68
  Mức: 3 5 (1 số)
  05
  Mức: 3 7 (1 số)
  03

  _________
  _________

  10tv
  11/5 muc 26
  12/5

  Mức: 1 3 (1 số)
  66
  Mức: 1 4 (1 số)
  61
  Mức: 1 7 (2 số)
  63,71
  Mức: 1 8 (5 số)
  07,17,47,93,98
  Mức: 1 9 (6 số)
  02,29,52,57,65,81
  Mức: 2 0 (1 0 số)
  06,11,16,22,36,39,44,48,62,89
  Mức: 2 1 (4 số)
  18,41,70,74
  Mức: 2 2 (1 3 số)
  09,10,13,15,21,23,25,38,56,64,84,97,99
  Mức: 2 3 (1 0 số)
  04,12,14,20,28,34,45,88,92,94
  Mức: 2 4 (9 số)
  26,27,42,43,51,53,75,77,82
  Mức: 2 5 (9 số)
  01,33,37,54,67,69,72,76,85
  Mức: 2 6 (9 số)
  05,08,24,49,78,79,87,91,95
  Mức: 2 7 (9 số)
  31,32,35,46,58,60,80,83,90
  Mức: 2 8 (5 số)
  30,40,55,86,96
  Mức: 2 9 (5 số)
  19,50,59,68,73
  Mức: 3 0 (2 số)
  00,03

  _________
  _________

  16tv

  11/5 muc 59
  12/5

  Mức: 3 8 (2 số)
  47,61
  Mức: 4 1 (1 số)
  29
  Mức: 4 2 (1 số)
  06
  Mức: 4 4 (1 số)
  44
  Mức: 4 5 (2 số)
  10,11
  Mức: 4 6 (3 số)
  07,22,25
  Mức: 4 7 (2 số)
  43,66
  Mức: 4 8 (2 số)
  17,93
  Mức: 4 9 (1 số)
  63
  Mức: 5 0 (3 số)
  56,64,98
  Mức: 5 1 (2 số)
  39,65
  Mức: 5 2 (5 số)
  04,15,57,70,71
  Mức: 5 3 (2 số)
  21,81
  Mức: 5 4 (2 số)
  45,74
  Mức: 5 5 (1 số)
  02
  Mức: 5 6 (2 số)
  52,97
  Mức: 5 7 (6 số)
  01,20,49,79,89,92
  Mức: 5 8 (3 số)
  23,41,62
  Mức: 5 9 (2 số)
  26,42
  Mức: 6 0 (4 số)
  13,36,77,91
  Mức: 6 1 (7 số)
  09,12,14,24,48,53,95
  Mức: 6 2 (2 số)
  27,94
  Mức: 6 3 (5 số)
  16,54,72,82,84
  Mức: 6 4 (4 số)
  33,35,75,96
  Mức: 6 5 (5 số)
  28,34,38,69,83
  Mức: 6 6 (5 số)
  19,51,55,67,99
  Mức: 6 7 (5 số)
  18,37,60,73,76
  Mức: 6 8 (2 số)
  08,90
  Mức: 6 9 (4 số)
  05,32,40,88
  Mức: 7 1 (3 số)
  46,58,59
  Mức: 7 2 (2 số)
  50,78
  Mức: 7 3 (1 số)
  87
  Mức: 7 4 (1 số)
  00
  Mức: 7 7 (1 số)
  30
  Mức: 7 8 (1 số)
  85
  Mức: 7 9 (1 số)
  80
  Mức: 8 0 (2 số)
  31,68
  Mức: 8 3 (1 số)
  03
  Mức: 8 4 (1 số)
  86
   
  Acecook, kokono2012, nuoidan12 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,092
  Được thích:
  103,275
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  78s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97
  68s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,12,15,16,18,19,20,21,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,67,68,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,95,96
  58s
  00,02,03,05,06,08,09,12,15,16,18,19,20,24,26,27,30,31,32,35,36,38,39,40,45,46,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,67,68,70,72,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,95,96
  48s
  00,02,03,05,06,08,09,12,15,18,19,20,24,27,30,31,35,36,38,40,45,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,67,68,70,72,75,78,80,81,83,85,86,87,88,90,91,95
  38s
  00,03,05,08,09,15,18,19,20,24,27,30,31,35,36,45,50,51,52,54,55,57,58,59,60,68,72,75,78,80,81,85,86,87,88,90,91,95
  28s
  00,03,05,08,09,18,19,24,27,30,31,35,45,50,51,54,58,59,60,68,72,78,80,85,86,87,88,90
  18s
  03,05,08,09,24,27,30,31,35,45,50,51,54,68,78,86,87,90
  8s
  03,05,09,31,51,54,68,90
   
  Bam_cang, Amater83, Acecook27 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,092
  Được thích:
  103,275
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  78s
  00,01,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  68s
  00,01,03,04,05,08,12,14,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,40,42,43,45,46,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,64,67,68,69,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  58s
  00,01,03,04,05,08,12,14,19,20,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,40,42,43,45,46,49,50,51,53,54,55,58,59,60,67,68,69,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96
  48s
  00,01,03,05,08,19,24,26,27,30,31,32,33,35,37,40,42,43,46,49,50,51,53,54,55,58,59,60,67,68,69,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,90,91,95,96
  38s
  00,03,05,08,19,24,30,31,32,33,35,37,40,46,49,50,54,55,58,59,60,67,68,69,72,73,76,78,79,80,83,85,86,87,90,91,95,96
  28s
  00,03,19,24,30,31,32,35,40,46,49,50,55,58,59,60,68,73,78,79,80,83,86,87,90,91,95,96
  18s
  00,03,19,30,40,46,50,55,58,59,60,68,73,80,83,86,90,96
  8s
  00,03,19,50,59,68,73,96
   
  Bam_cang, Amater83, Acecook27 thành viên khác Thích điều này.
 10. Vuacobac04

  Vuacobac04 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  186
  Được thích:
  1,803
  Điểm thành tích:
  93
  TỔNG HỢP DÀN ĐB MB ( 9X-0X)
  Ngày 08.05 9x7x6x5x4x3x
  Ngày 09.05 9x7x6x
  Ngày 10.05 9x
  Ngày 11.05 9x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 12.05 ?????????
  9 5 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,02,04,06,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,32,33,36,37,38,39,40,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,62,64,65,70,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5 8 số)
  00,01,02,04,06,09,12,14,15,16,18,20,21,23,24,26,27,32,33,36,38,40,41,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,62,64,65,70,72,73,74,75,76,77,81,82,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  4 8 số)
  00,02,04,06,09,12,15,16,18,20,21,23,26,27,33,36,38,40,41,48,50,51,52,53,54,55,57,62,65,70,72,73,74,76,77,81,82,83,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  3 8 số)
  02,06,09,12,15,16,18,20,21,23,26,27,33,36,38,40,48,50,55,57,62,65,70,72,73,74,76,77,82,83,89,90,91,94,95,96,97,99
  2 8 số)
  02,06,15,16,18,20,21,23,26,27,33,36,50,57,62,65,72,73,74,77,83,89,91,94,95,96,97,99
  1 8 số)
  06,15,18,21,26,27,36,57,65,72,73,74,77,83,89,91,97,99
  8 số)
  15,18,57,72,74,83,91,99
   
  shuriken, mr8386, Amater8317 thành viên khác Thích điều này.
 11. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,449
  Được thích:
  13,376
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn 9x-3x Tháng 5/2021
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x (6đ)
  Ngày 02/5:9x8x (2đ)
  Ngày 03/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 04/5:9x8x7x6x5x4x3x (7đ)
  Ngày 05/5:9x (1đ)
  Ngày 06/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 07/5:9x8x7x (3đ)
  Ngày 08/5: ( cháy ;a51 )
  Ngày 09/5:9x8x7x6x5x4x3x2x (7đ)
  Ngày 10/5:9x8x7x (3đ)
  Ngày 11/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Ngày 12/5:9x8x7x6x5x (5đ)
  Tổng điểm:51Đ
  Ngày 13/5:
  (9 6s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 9s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 7s)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 9s)
  00,03,04,08,09,10,12,14,15,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,40,43,44,45,46,49,50,53,54,55,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (5 9s)
  03,04,08,09,10,12,14,15,19,20,21,22,24,25,26,29,30,34,35,37,40,43,44,45,46,49,50,53,54,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,84,85,86,88,89,90,94,95,96,97,98,99
  (4 9s)
  03,08,09,10,12,15,19,21,22,24,26,29,30,34,35,40,43,44,45,46,53,54,58,59,60,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,77,79,80,84,85,86,89,90,94,95,97,98,99
  (3 9s)
  09,12,19,21,22,26,29,30,34,35,40,44,45,46,53,54,58,59,60,64,67,68,69,72,74,76,77,79,80,84,85,86,89,90,94,95,97,98,99
  (2 4s)
  21,30,35,44,45,46,53,54,58,59,60,64,67,72,74,76,77,79,84,85,89,94,95,99
  (1 0s)
  21,30,35,54,72,77,85,89,94,99
  (7 s)
  54,72,77,85,89,94,99
   
 12. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  362
  Được thích:
  1,726
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn 9x0x tháng 5
  1/5 9x8x7x6x5x4x3x2x
  2/5 9x8x7x6x5x4x3x
  3/5 9x8x
  4/5 9x8x
  5/5 9x8x7x6x5x4x
  6/5 9x8x7x
  7/5 9x8x7x6x
  8/5 9x8x7x6x5x
  9/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  10/5 9x8x7x6x
  11/5 9x
  12/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Tổng điểm 56
  13/5
  (9 0 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 0 số)
  00,02,03,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,30,32,33,34,35,37,39,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,64,66,67,69,70,71,73,75,76,78,79,80,82,84,85,87,88,89,91,93,94,96,97,98,99
  (6 0 số)
  00,02,03,05,07,08,11,12,14,16,17,19,20,21,23,25,26,28,30,32,34,35,37,39,41,43,44,46,48,49,50,52,53,55,57,58,61,62,64,66,67,69,70,71,73,75,76,78,80,82,84,85,87,89,91,93,94,96,98,99
  (5 0 số)
  00,02,03,07,08,11,12,16,17,19,20,21,25,26,28,30,34,35,37,39,43,44,46,48,49,52,53,55,57,58,61,62,64,66,67,70,71,73,75,76,80,82,84,85,89,91,93,94,98,99
  (4 0 số)
  02,03,07,08,11,12,16,17,20,21,25,26,30,34,35,39,43,44,48,49,52,53,57,58,61,62,66,67,70,71,75,76,80,84,85,89,93,94,98,99
  (3 0 số)
  02,07,08,11,16,17,20,25,26,34,35,39,43,44,48,52,53,57,61,62,66,70,71,75,80,84,89,93,98,99
  (2 0 số)
  02,07,11,16,20,25,34,39,43,48,52,57,61,66,70,75,84,89,93,98
  (1 0 số)
  02,11,20,39,48,57,66,75,84,93
  (6 số)
  39,57,66,75,84,93
   
  quedau1981, Fri13rd, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 13. lovestories

  lovestories Lính mới

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  1,080
  Điểm thành tích:
  93
  Sorry mod và mọi người nhé. Mình đang dính công ty cho làm việc ở nhà vì liên quan tới mấy khu bắc ninh dịch nhiều. Mấy ngày tới chắc bận rộn vì ở nhà vừa phải xử lý cv cty vừa việc nhà linh tinh chắc ko post dàn đều đc. Vậy xin phép mod mình tạm dừng nhé. Chúc ace may mắn!
   
 14. Nguỹen Chí Thanh

  Nguỹen Chí Thanh Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/3/18
  Bài viết:
  2,131
  Được thích:
  6,238
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  GVĐT
  12/5 6x
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,98,99
  7 8 s
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,14,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,99
  6 8 s
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,14,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,56,57,59,62,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,79,82,83,84,86,87,88,91,92,93,94,95,96,99
  5 8 s
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,14,16,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,35,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,56,57,59,62,63,64,67,70,71,72,73,74,75,77,79,82,83,84,86,88,91,92,93,95
  4 8 s
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,14,21,24,25,26,27,28,29,39,40,41,43,44,47,48,49,51,52,56,57,62,63,64,70,71,72,73,74,75,77,79,82,84,86,88,91,92,93,95
  3 8 s
  01,02,04,05,07,09,14,21,24,25,26,27,28,29,39,40,41,44,47,48,51,52,56,62,63,64,70,71,72,73,74,75,79,84,86,92,93,95
  2 8 s
  01,09,14,21,24,25,26,29,39,40,41,47,48,51,56,62,64,70,71,73,74,75,79,84,86,92,93,95
  1 8 s
  14,21,26,39,40,51,56,64,70,71,73,74,75,79,86,92,93,95
  0 8 s
  14,21,56,64,71,75,86,92
  =================================
   
 15. TT6789

  TT6789 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  18/12/19
  Bài viết:
  2,191
  Được thích:
  8,060
  Điểm thành tích:
  113
  10/5:9,8,7,6X
  11/5:9,8,7,6,5,4,3X
  12/5:9,8,7,6,5,4X
  13/5:
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,88,90,91,92,93,96,97
  (6 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,25,26,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,50,51,52,53,55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,83,86,87,90,91,93,96,97
  (5 9 số)
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,25,26,27,31,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,50,51,52,53,55,56,57,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,87,90,91,93,96,97
  (4 9 số)
  00,01,02,05,06,07,08,10,15,17,18,19,20,25,27,35,36,37,39,41,43,45,46,47,51,52,53,55,56,57,60,63,65,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,87,90,91,93,96,97
  (3 9 số)
  01,02,06,07,08,10,15,17,18,19,20,25,27,35,36,37,39,41,43,46,47,51,52,53,60,63,69,70,71,73,78,79,80,81,87,91,93,96,97
  (2 9 số)
  01,06,08,10,15,17,18,19,35,36,37,41,46,47,51,53,60,63,69,71,73,78,79,80,81,87,91,96,97
  (1 9 số)
  01,06,08,10,15,17,19,36,46,47,51,60,69,71,79,80,91,96,97
  (9 số)
  01,06,15,36,51,69,79,96,97


  E xin góp vui nếu mng thiếu dàn
   
 16. truongco

  truongco Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  237
  Được thích:
  1,247
  Điểm thành tích:
  93
  Xin phép mod, cho tham gia cùng cho vui.

  Dàn 9x-0x tháng 5 (dàn tham khảo nếu thiếu bài)
  Ngày 1/5 9x8x
  Ngày 2/5 9x8x7x6x
  Ngày 3/5 9x8x7x
  Ngày 4/5 9x8x7x
  Ngày 5/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 6/5 9x8x7x6x5x
  Ngày 7/5 9x8x
  Ngày 8/5 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 9/5 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10/5 9x8x
  Ngày 11/5 9x
  Ngày 12/5 9x8x7x6x5x4x3x
  Điểm: 7
  Tổng điểm: 49
  Ngày 13
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (8 2 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,33,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99,
  (7 4 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,30,33,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,86,88,89,92,93,94,95,96,97,99,
  (6 5 số)
  01,02,03,04,06,07,09,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,27,28,29,30,33,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,79,80,81,83,88,92,94,95,96,97,99,
  (5 8 số)
  01,02,03,07,13,15,16,17,18,19,21,23,24,27,28,29,30,33,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,55,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,79,80,83,88,92,94,95,96,97,
  (4 7 số)
  01,02,03,07,13,16,17,19,21,23,24,27,28,29,35,36,39,42,43,44,45,46,47,48,51,52,55,57,61,62,63,65,66,67,68,71,72,74,75,79,80,88,92,94,95,96,97,
  (3 6 số)
  01,03,07,13,17,24,27,29,36,39,42,43,44,45,46,47,48,51,52,55,57,61,62,63,66,67,68,71,72,75,80,88,92,94,95,96
  (2 7 số)
  03,07,13,17,24,27,29,36,39,43,44,46,47,48,52,55,57,61,63,66,67,71,80,92,94,95,96,
  (1 6 số)
  07,13,17,29,36,39,43,46,47,55,61,67,71,92,94,95
  (0 8 số)
  07,13,39,43,46,71,94,95,
   
 17. Cuongvjec0488

  Cuongvjec0488 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  683
  Được thích:
  1,786
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5
  Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ
  Ngày 02/05: 9x8x7x = 3đ
  Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 04/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 05/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 06/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 07/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 08/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 09/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 10/05: 9x8x7x =3đ
  Ngày 11/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x =7đ
  Ngày 12/05: 9x8x7x6x = 4đ
  Tổng điểm = 60đ
  Ngày 13/05:
  (9 6 số )
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số )
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số )
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 9 số )
  00,02,03,04,06,08,09,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,39,42,44,45,46,48,51,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,88,90,91,93,94,95,97,99
  (5 9 số )
  00,02,03,04,06,08,11,12,13,15,17,18,20,21,22,26,27,30,31,33,35,36,37,42,44,45,46,48,51,53,54,55,57,58,60,62,63,64,66,67,68,71,72,73,75,76,77,80,81,82,84,85,86,90,91,93,94,95,97
  (4 9 số )
  00,02,03,04,06,11,12,13,15,17,20,21,22,24,26,27,30,31,33,35,36,37,42,44,45,46,51,53,54,55,57,60,62,63,64,66,67,80,81,82,84,85,86,90,91,93,94,95,97
  (3 9 số )
  00,02,04,06,12,15,17,21,20,22,24,26,27,30,31,35,36,37,42,44,45,46,51,54,55,60,62,64,67,80,81,82,85,86,90,91,94,95,97
  (2 9 số )
  00,04,17,22,24,26,27,31,35,36,37,42,44,45,46,51,54,55,60,62,64,80,81,82,86,90,91,95,97
  (1 9 số )
  00,17,22,26,27,31,35,36,37,45,46,55,80,81,82,86,90,91,95
  (9 số )
  22,26,27,45,46,55,81,82,86
   
 18. OLALA0324

  OLALA0324 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/2/20
  Bài viết:
  270
  Được thích:
  1,423
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 11/5/2021: 9x8x
  Ngày 12/5/2021: 9x8x7x
  ĐB Miền Bắc :Ngày 13/5/2021
  9 5 s
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7 8 s
  00,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6 8 s
  00,05,06,07,08,09,10,12,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,32,34,35,37,38,39,40,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,74,75,76,77,78,79,83,85,87,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  5 8 s
  00,05,06,07,08,09,10,12,15,16,18,20,21,24,25,27,28,30,32,34,39,40,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,69,74,75,76,78,79,83,85,87,91,92,93,94,96,97,98,99
  4 8 s
  06,07,08,09,10,12,16,18,20,21,24,27,28,30,32,34,39,40,44,45,46,49,51,52,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,69,74,75,76,78,79,83,85,87,91,92,97,98,99
  3 8 s
  06,07,08,09,10,12,16,18,20,21,24,27,28,30,32,34,39,40,44,45,46,51,52,53,54,56,60,64,65,66,74,75,76,78,85,87,91,92
  2 8 s
  07,08,09,10,12,18,21,24,28,30,32,34,39,40,45,46,52,53,54,56,60,64,74,75,76,85,87,91
  1 8 s
  08,09,10,12,28,32,34,39,40,46,52,53,56,64,75,76,87,91
  0 8 s
  12,32,39,53,64,75,76,91

  P/s : Dàn Auto, nếu cần thì Topic sử dụng nhé.Thanks
   
 19. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,151
  Được thích:
  4,906
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 2/5: 9x
  Ngày 3/5: 9x8x7x6x
  Ngày 4/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 5/5: 9x
  Ngày 6/5: 9x8x7x
  Ngày 7/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/5: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 10/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 11/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 12/5: 9x8x7x6x5x4x3x
  Tổng điểm 61
  Ngày 13/05:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,29,31,32,34,35,36,40,41,42,43,45,46,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,78,79,80,81,85,86,87,89,90,91,92,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,23,24,25,26,29,31,32,34,35,36,40,41,42,43,45,50,51,52,54,56,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,74,76,78,79,80,81,85,86,87,89,90,92,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,23,24,25,26,29,31,34,35,36,40,41,42,43,45,50,51,52,54,56,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,76,78,79,90,92,95,96,97,98
  (3 9 số)
  01,04,05,06,07,09,10,13,15,24,25,26,29,31,34,36,40,42,45,50,51,52,54,56,59,60,62,65,67,69,70,76,78,79,90,92,95,96,97
  (2 9 số)
  04,05,06,07,09,24,25,26,31,34,36,40,42,45,50,52,54,59,60,62,67,69,70,76,79,90,95,96,97
  (1 9 số)
  07,24,25,26,31,34,36,42,52,59,62,67,69,70,76,79,95,96,97
  (9 số)
  07,25,26,31,34,36,52,62,67
   
 20. Hoacoc123

  Hoacoc123 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/20
  Bài viết:
  372
  Được thích:
  1,562
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 1/5 : 9X
  Ngày 2/5 : 9X,8X,7X,6X
  Ngày 3/5 : 9X,8X
  Ngày 4/5 : 9X,8X
  Ngày 5/5 : Xit
  Ngày 6/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X
  Ngày 7/5 : 9X,8X,7X
  Ngày 8/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,1X,0X
  Ngày 9/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X
  Ngày 10/5 : 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 11/5: 9X,8X,7X,6X,5X,4X,3X,2X,
  Ngày 12/5: 9X,8X,7X,6X,
  Tổng điểm: 50
  Ngày 13/5

  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,91,92,94,95,96,97
  (7 9 số)
  01,02,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,91,92,94,95,96,97
  (6 9 số)
  01,02,04,07,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,91,92,94,97
  (5 9 số)
  01,02,07,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,87,91,92,94,97
  (4 9 số)
  01,02,07,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,29,37,41,42,44,45,46,47,51,52,54,56,61,62,64,65,66,67,70,71,72,73,74,76,77,79,84,87,91,92,94,97
  (3 9 số)
  01,02,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,29,41,42,44,45,46,47,51,52,54,61,62,64,66,67,71,72,74,76,77,79,92,97
  (2 9 số)
  02,12,14,15,16,17,20,21,25,26,27,29,41,42,45,46,47,51,52,54,61,62,64,67,71,72,74,76,92
  (1 9 số)
  02,12,14,15,16,17,20,21,26,29,41,47,51,61,62,71,74,76,92
  (9 số)
  15,16,17,26,51,61,62,71,92
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net