quảng cáo kqxs full 1
quảng cáo kqxs full 1

DÀN 9X-0X THÁNG 4

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/3/21.

Lượt xem: 131,528

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  mức số 7tv
  ngày 1/4 về mức 23
  ngày 2/4 về mức 22
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 32
  ngày 5/4 về mức 16
  ngày 6/4 về mức 24
  ngày 7/4 về mức 30
  ngày 8/4 về mức 18
  ngày 9/4 về mức 15
  ngày10/4 về mức 18
  ngày 11/4về mức 16
  ngày 12/4về mức 24
  ngày 13/4về mức 33
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4ve muc 21
  ngay 16/4ve muc 16
  ngay 17/4ve muc 29
  ngay 18/4ve muc 16
  ngay 19/4 ve muc 9
  ngay 20/4 ve muc 24
  ngay 21/4ve muc 27
  ngay 22/4ve muc 29
  ngay 23/4ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 19
  ngay25/5 ve muc 20
  ngay 26/4

  Mức: 9 (1 số)
  44
  Mức: 1 1 (3 số)
  64,66,85
  Mức: 1 2 (3 số)
  26,46,69
  Mức: 1 3 (4 số)
  13,21,63,99
  Mức: 1 4 (2 số)
  22,27
  Mức: 1 5 (1 số)
  11
  Mức: 1 6 (4 số)
  23,35,47,61
  Mức: 1 7 (4 số)
  24,37,55,83
  Mức: 1 8 (1 số)
  40
  Mức: 1 9 (8 số)
  19,33,57,60,62,65,79,88
  Mức: 2 0 (1 1 số)
  02,03,08,12,16,31,39,41,71,80,93
  Mức: 2 1 (7 số)
  01,17,36,42,43,48,94
  Mức: 2 2 (3 số)
  20,95,96
  Mức: 2 3 (5 số)
  00,04,09,32,34
  Mức: 2 4 (9 số)
  06,14,29,38,53,56,59,73,91
  Mức: 2 5 (6 số)
  07,45,86,87,89,97
  Mức: 2 6 (6 số)
  10,49,67,72,74,76
  Mức: 2 7 (4 số)
  18,30,77,82
  Mức: 2 8 (5 số)
  15,25,28,58,81
  Mức: 2 9 (3 số)
  51,75,98
  Mức: 3 0 (5 số)
  50,52,54,68,90
  Mức: 3 1 (1 số)
  78
  Mức: 3 2 (1 số)
  70
  Mức: 3 4 (3 số)
  05,84,92

  _________
  _________

  mức số 10tv
  ngày 2/4 về mức 26
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 20
  ngày 6/4 về mức 22
  ngày 7/4 về mức 27
  ngày 8/4 về mức 24
  ngày 9/4 về mức 27
  ngày10/4 về mức 18
  ngày11/4 về mức 20
  ngày12/4 ve mức 24
  ngày 13/4về mức 25
  ngày 14/4ve muc 21
  ngày 15/4ve muc 25
  ngày 16/4ve muc 23
  ngày 17/4ve muc 24
  ngày 18/4ve muc 22
  ngay 19/4 ve muc15
  ngay 20/4ve muc 23
  ngay 21/4 ve muc 30
  ngay 22/4 ve muc 27
  ngay 23/4 ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 22
  ngay25/5 ve muc 21
  ngay 26/4

  Mức: 1 4 (2 số)
  64,66
  Mức: 1 5 (3 số)
  46,60,85
  Mức: 1 6 (1 số)
  44
  Mức: 1 7 (1 số)
  01
  Mức: 1 8 (1 số)
  06
  Mức: 1 9 (5 số)
  22,24,47,63,88
  Mức: 2 0 (4 số)
  33,40,65,83
  Mức: 2 1 (7 số)
  21,23,26,43,56,61,62
  Mức: 2 2 (1 5 số)
  00,04,10,13,20,28,32,35,37,39,42,51,55,79,95
  Mức: 2 3 (1 4 số)
  07,12,15,16,17,19,34,48,67,69,73,82,93,94
  Mức: 2 4 (1 1 số)
  02,27,31,41,57,71,80,81,86,89,99
  Mức: 2 5 (9 số)
  08,09,29,38,45,53,59,76,77
  Mức: 2 6 (3 số)
  03,11,74
  Mức: 2 7 (1 0 số)
  05,25,36,49,50,58,68,78,91,97
  Mức: 2 8 (1 0 số)
  14,18,52,70,72,75,84,90,96,98
  Mức: 2 9 (4 số)
  30,54,87,92
   
  nuoidan, canawan92, Acecook11 thành viên khác Thích điều này.
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  115
  Được thích:
  1,206
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  78s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,25,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  68s
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,20,25,28,29,30,31,32,34,36,38,39,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  58s
  00,01,04,05,06,07,09,10,14,15,17,18,20,25,28,29,30,32,34,36,38,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,81,82,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  48s
  00,04,05,06,07,09,10,14,15,18,25,28,29,30,32,34,38,45,49,50,51,52,53,54,56,58,59,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,81,82,84,86,87,89,90,91,92,97,98
  38s
  05,07,10,15,18,25,28,30,45,49,50,51,52,54,56,58,59,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,81,82,84,86,87,89,90,91,92,97,98
  28s
  05,10,15,18,25,28,30,49,50,51,52,54,58,67,68,70,72,74,75,76,77,78,81,82,84,90,92,98
  18s
  05,15,25,28,50,51,52,54,58,68,70,75,78,81,84,90,92,98
  8s
  05,54,68,70,78,84,90,92
   
  nuoidan, Cuc84, radaohayvebo18 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  115
  Được thích:
  1,206
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  95s

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  78s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  68s
  01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,25,27,29,30,31,34,36,38,41,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  58s
  01,02,03,05,06,08,09,11,14,18,19,25,27,29,30,31,34,36,38,41,45,48,49,50,52,53,54,57,58,59,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  48s
  01,03,05,06,08,09,11,14,18,25,27,29,30,31,36,38,41,45,49,50,52,53,54,57,58,59,68,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,84,86,87,89,90,91,92,96,97,98,99
  38s
  01,03,05,06,08,09,11,14,18,25,29,30,36,38,45,49,50,52,53,54,58,59,68,70,72,74,75,76,77,78,84,87,90,91,92,96,97,98
  28s
  01,05,06,11,14,18,25,30,36,49,50,52,54,58,68,70,72,74,75,78,84,87,90,91,92,96,97,98
  18s
  01,06,14,18,30,52,54,70,72,75,84,87,90,91,92,96,97,98
  8s
  01,06,30,54,87,92,96,98
   
  nuoidan, Cuc84, radaohayvebo13 thành viên khác Thích điều này.
 4. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  369
  Được thích:
  2,881
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 26/04; (5 0 số)
  02,04,07,08,13,19,21,24,25,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,61,63,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,86,88,91,95,97,99
   
  nuoidan, canawan92, Fande21 thành viên khác Thích điều này.
 5. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,483
  Được thích:
  13,647
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x
  Ngày 02/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/04:9x8x7x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/04:9x8x7x6x
  Ngày 06/04:9x8x7x6x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/04:9x8x7x6x
  Ngày 09/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/04:9x8x
  Ngày 11/04:9x8x
  Ngày 12/04:Miss ( điểm số49 ghê thật)
  Ngày 13/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 15/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 16/04:9x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 18/04:9x8x7x6x
  Ngày 19/04:9x8x
  Ngày 20/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 21/04:9x8x7x6x
  Ngày 22/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04:9x ( sợ thật)
  Ngày 24/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 25/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Điểm:7
  Tổng điểm:121
  Ngày 27/04:
  (9 1s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  (8 4s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,95,96,97,98
  (7 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (6 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,18,21,22,23,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (5 1s)
  01,03,05,07,09,11,12,14,18,21,22,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,58,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (4 1s)
  01,03,05,07,09,12,25,26,31,33,34,36,37,43,45,50,52,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (3 1s)
  01,05,07,12,25,26,31,33,36,37,45,50,52,61,62,66,67,68,70,72,73,74,76,77,78,79,81,84,87,92,97,98
  (2 0s)
  05,07,12,25,31,33,37,50,52,62,67,68,70,72,77,78,79,84,87,92
  (1 0s)
  31,33,52,67,68,72,77,84,87,92
  (7 s)
  52,67,68,72,84,77,87
   
  Bravery1210, Gaixinh, shuriken13 thành viên khác Thích điều này.
 6. lovestories

  lovestories Lính mới

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  1,080
  Điểm thành tích:
  93
  1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  2/4:9x8x7x
  3/4: 9x8x7x6x
  4/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  5/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  6/4: 9x8x7x6x5x
  7/4: 9x8x7x6x5x4x
  8/4: 9x8x7x6x5x4x
  9/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/4: tạch
  11/4: 9x8x7x
  12/4: 9x8x
  13/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/4:9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/4: tạch lần 2
  16/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  18/4: tạch lần 3. Đúng hôm trước ăn 0x hôm sau xịt 9x luôn. Sợ thật
  19/4: xịt tiếp
  20/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  21/4: 9x8x7x6x5x
  22/4: tạch
  23/4: 9x8x7x
  24/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  25/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  26/4: 9x8x7x6x
  Điểm: 4
  Tổng điểm: 118
  27/4:
  (9 1 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 3 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,74,75,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (7 5 số)
  00,01,03,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,39,40,42,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,72,74,75,78,79,80,83,84,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (6 3 số)
  00,01,03,06,07,09,10,12,13,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,35,37,39,40,42,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,68,69,70,71,72,74,75,78,79,80,83,84,86,87,88,89,91,92,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,03,06,09,10,12,13,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,35,37,39,40,44,47,48,49,50,55,56,57,58,59,61,62,63,64,68,69,71,72,74,75,78,79,80,83,84,86,87,88,89,91,92,96,97,98,99
  (4 9 số)
  00,01,03,06,09,10,13,19,21,22,23,24,25,26,27,29,37,39,40,47,49,50,55,56,58,59,61,62,63,64,68,69,72,74,75,78,79,80,83,84,86,87,88,89,91,96,97,98,99

  (3 8 số)
  01,03,06,10,13,21,22,24,25,26,27,29,37,39,40,47,50,56,58,59,61,62,63,64,68,69,74,75,78,80,84,86,87,89,91,96,97,98
  (2 7 số)
  01,03,10,13,21,22,24,27,29,47,50,56,58,59,61,62,63,68,69,74,78,80,84,91,96,97,98
  (1 7 số)
  03,10,13,22,24,27,47,50,56,58,61,62,68,74,78,80,97
  (9 số)
  13,22,47,50,56,61,62,80,97
   
  Gaixinh, Cakiempro68, Fri13rd15 thành viên khác Thích điều này.
 7. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  365
  Được thích:
  1,731
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 24/4 9x8x7x6x5x
  Ngày 25/4 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 26/4 9x
  Ngày 27/4
  (9 0 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 0 số)
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,12,14,15,17,19,20,21,23,24,26,28,29,30,32,33,35,37,38,39,41,42,44,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,60,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,96,97,99
  (6 0 số)
  00,01,02,03,05,08,10,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,29,30,32,35,37,38,39,41,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,91,92,93,94,96,99
  (5 0 số)
  00,02,03,05,08,11,12,14,17,19,20,21,23,26,28,30,32,35,37,39,41,44,46,48,49,50,53,55,57,58,62,64,66,67,69,71,73,75,76,78,80,82,84,85,87,91,93,94,96,99
  (4 0 số)
  00,03,05,08,12,14,17,19,21,23,26,28,30,32,35,37,41,44,46,49,50,53,55,58,62,64,67,69,71,73,76,78,80,82,85,87,91,94,96,99
  (3 0 số)
  00,05,08,14,17,19,23,26,28,32,35,37,41,44,46,50,53,55,62,64,69,71,73,78,80,82,87,91,96,99
  (2 0 số)
  00,05,14,19,23,28,32,37,41,46,50,55,64,69,73,78,82,87,91,96
  (1 0 số)
  05,14,23,32,41,50,69,78,87,96
   
  Gaixinh, Cakiempro68, Fri13rd14 thành viên khác Thích điều này.
 8. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  01/04 9x8x7x6x5x4x3x
  02/04 9x8x7x6x5x4x3x
  03/04 9x8x7x6x5x4x3x
  04/04 9x8x7x6x5x
  05/04 9X8X7X6X5X4X3X
  06/04 9X8X7X6X5X4X3X
  07/04 9X8X
  08/04 9x8x7x6x5x4x
  09/04 9x8x7x
  10/04 9x8x7x6x5x4x3x
  11/04 9x8x7x6x5x4x3x
  12/04 9x8x7x6x5x4x3x
  13/03 9x8x7x6x5x
  14/03 9x8x7x
  15/03 9x8x7x6x
  16/03 98x
  17/04 9x8x7x6x5x
  18/04 9x8x7x6x5x
  19/04 9x8x7x
  20/04 9x8x7x6x
  21/04 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04 9x8x7x6x5x4x
  23/04 9x8x7x6x5x4x
  24/04 9x8x
  25/04 9x8x7x6x
  26/04 9x8x7x6x5x4x
  Tổng Điểm 10
  27/04
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,37,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,20,24,25,26,28,29,31,32,33,35,37,39,40,42,43,44,46,48,49,50,52,54,55,56,58,59,60,65,66,67,70,71,73,74,75,76,77,78,81,83,84,85,86,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 ) số:
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,16,18,19,20,24,25,26,32,33,37,39,40,42,43,44,46,48,49,50,52,54,55,59,60,65,66,67,70,71,73,75,76,77,78,81,83,84,85,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  (4 9 ) số:
  01,03,04,05,07,09,10,11,12,13,16,19,20,24,25,32,33,37,39,40,42,43,46,49,50,52,55,59,60,65,66,67,70,71,73,75,76,77,78,83,84,88,89,92,93,95,96,97,99
  (3 9 ) số:
  01,04,05,07,09,11,12,13,19,20,24,25,32,33,39,43,49,50,52,55,59,60,65,66,70,71,73,75,76,77,78,84,88,89,92,95,96,97,99
  (2 9 ) số:
  01,05,07,09,11,24,25,32,39,43,50,52,55,59,60,65,66,70,71,73,75,77,78,84,89,92,95,96,97
  (1 9 ) số:
  01,09,11,24,32,50,52,55,59,60,65,73,75,77,78,89,92,96,97
  (0 9 ) số:
  50,52,55,59,65,75,78,96,97
   
  Gaixinh, Cakiempro68, Fri13rd19 thành viên khác Thích điều này.
 9. NaviRain

  NaviRain Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  13/6/18
  Bài viết:
  2,636
  Được thích:
  9,320
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/04:9x8x
  Ngày 03/04:9x8x7x6x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/04: xịt
  Ngày 06/04:9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/04:9x8x
  Ngày 09/04:9x
  Ngày 10/04:9x
  Ngày 11/04: xịt
  Ngày 12/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/04:9x
  Ngày 14/04: xịt
  Ngày 15/04:nghỉ
  Ngày 16/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x
  Ngày 18/04: xịt
  Ngày 19/04:9x8x7x6x5x
  20/4 nghỉ
  Ngày 21/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 22/04:9x8x7x
  Ngày 23/04:9x8x7x
  Ngày 24/04:9x8x7x6x
  Ngày 25/04:9x
  Ngày 26/04:9x8x7x6x5x
  Tổng điểm: 83
  Ngày 27/04:
  9x6
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x8
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,98,99
  7x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,98,99
  6x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,52,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,98,99
  5x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,41,43,44,46,47,52,55,56,57,58,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  4x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,31,37,43,46,55,57,61,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  3x8
  02,03,04,08,09,11,19,20,21,22,23,26,27,28,31,37,46,55,57,61,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,88,89,90,99
  2x8
  02,04,08,09,11,19,20,23,26,27,31,37,46,55,57,61,66,68,70,71,72,73,75,79,81,86,88,99
  1x8
  02,04,08,20,21,26,28,31,61,66,68,71,72,73,75,86,88,99
  0x8
  02,04,21,31,72,73,88,99
   
  Gaixinh, Cakiempro68, Fri13rd13 thành viên khác Thích điều này.
 10. tong_giang710

  tong_giang710 Lính mới

  Tham gia:
  7/4/21
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  453
  Điểm thành tích:
  53
  Ngày 01/4: sịt
  Ngày 02/4: 9x8x7x
  Ngày 03/4: 9x8x7x6x
  Ngày 04/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 06/4: 9x
  Ngày 07/4: 9x8x7x
  Ngày 08/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 9x8x7x6x
  Ngày 10/4: sịt
  Ngày 11/4: 9x8x7x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 19/4: sịt
  Ngày 20/4: 9x8x7x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: Nghỉ (ko vào dc web)
  Ngày 25/4: sịt
  Ngày 26/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 27/4: Tổng 105đ
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,38,39,42,43,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,70,71,72,74,75,76,79,80,81,83,84,85,88,89,90,92,93,94,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,15,16,17,20,21,24,25,26,29,30,33,34,35,38,39,42,43,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,65,66,67,70,71,74,75,76,79,80,83,84,85,88,89,92,93,94,97,98,99
  (4 9 số)
  01,02,06,07,08,10,11,15,16,17,20,24,25,26,29,33,34,35,38,39,42,43,47,48,51,52,53,56,57,60,61,62,65,66,70,71,74,75,79,80,83,84,88,89,92,93,97,98,99
  (3 9 số)
  02,06,07,08,11,15,16,17,20,24,25,26,33,34,35,39,42,43,48,51,52,53,57,60,61,62,66,70,71,75,79,80,84,88,89,93,97,98,99
  (2 9 số)
  02,06,08,11,15,17,20,24,26,33,35,39,42,48,51,53,57,60,62,66,71,75,79,80,84,88,93,97,99
  (1 9 số)
  02,06,11,15,20,24,33,39,42,48,57,60,66,75,79,84,88,93,97
  (9 số)
  02,11,20,39,48,66,75,84,93
   
  Gaixinh, Cakiempro68, Fri13rd12 thành viên khác Thích điều này.
 11. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  676
  Được thích:
  1,992
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04: 9x8x7x
  Ngày 02/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/04: 9x8x7x6x
  Ngày 04/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/04: 9x8x7x
  Ngày 10/04: 9x8x7x
  Ngày 11/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/04: Đốt nhà
  Ngày 15/04: 9x8x7x6x
  Ngày 16/04: 9x8x
  Ngày 17/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/04: 9x8x7x
  Ngày 20/04: 9x8x7x6x
  Ngày 21/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/04: 9x8x
  Ngày 26/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Điểm: 7
  Tổng điểm: 130
  Ngày 27/04:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  00,02,04,06,07,08,10,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 9 số)
  00,02,06,07,08,10,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,72,74,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  00,02,06,08,10,13,14,15,17,18,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,47,48,51,53,54,56,57,58,61,62,63,64,68,69,72,74,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,94,98
  (4 9 số)
  00,02,06,08,14,15,17,18,21,22,23,26,27,28,29,30,31,34,36,38,41,44,47,48,51,53,54,56,57,58,61,62,63,64,68,69,72,74,79,80,81,82,85,86,87,90,91,94,98
  (3 9 số)
  02,06,08,14,17,18,21,23,26,27,28,29,30,31,34,36,38,41,47,48,56,61,62,63,64,68,69,72,74,79,80,81,82,86,87,90,91,94,98
  (2 9 số)
  02,06,08,14,17,21,23,26,27,29,31,41,47,48,56,61,62,64,69,72,74,79,80,82,87,90,91,94,98
  (1 9 số)
  02,06,08,17,21,23,26,27,29,56,62,72,74,79,80,87,90,91,94
  (9 số)
  02,06,08,26,27,62,72,80,90
   
  Gaixinh, Cakiempro68, Fri13rd15 thành viên khác Thích điều này.
 12. quanthienhan

  quanthienhan Lính mới

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  28
  Được thích:
  367
  Điểm thành tích:
  48
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x
  Ngày 24/4: 9x8x
  Ngày 25/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 26/4: 9x8x7x6x5x4x

  27/04/2021 đặc biệt MB

  96 Số
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  88 Số
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99

  78 Số
  00,01,02,03,04,05,07,09,11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,95,99

  68 Số
  00,01,02,03,04,07,11,12,14,15,16,18,20,22,23,24,27,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,60,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,81,84,86,87,88,89,90,91,93,95,99

  58 Số
  00,01,02,03,04,07,12,14,16,18,20,22,23,24,27,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,55,62,63,64,65,68,70,72,73,74,75,76,77,81,86,87,88,89,90,91,93,95,99

  48 Số
  01,02,04,12,14,16,18,20,23,24,31,33,34,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,49,51,52,53,55,62,63,64,65,68,70,72,73,74,75,76,77,81,86,87,88,89,91,95,99

  38 Số
  01,02,04,12,16,18,20,23,24,34,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,51,53,62,63,65,68,70,72,74,75,76,77,81,87,88,89,91,99

  28 Số
  02,04,12,18,20,23,24,34,37,38,41,43,44,47,48,53,68,70,72,74,75,76,77,81,87,88,89,99

  18 Số
  12,23,24,34,37,38,41,43,47,53,68,74,75,76,77,87,89,99

  8 Số
  12,23,24,34,41,47,68,76
   
 13. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  369
  Được thích:
  2,881
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/04; 9x8x7x6
  Ngày 02/04; 9x8x7x
  Ngày 03/04; 9x
  Ngày 04/04; 9x
  Ngày 05/04; 9x
  Ngày 06/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 08/04; 9x
  Ngày 09/04; 9x8x7x
  Ngày 10/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 11/04; 9x
  Ngày 12/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 13/04; 9x8x7x6x
  Ngày 14/04; 9x8x
  Ngày 15/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/04; 9x8x
  Ngày 18/04; 9x8x7x
  Ngày 19/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 21/04; 9x8x7x6x
  Ngày 22/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04; 9x8x7x
  Ngày 24/04; 9x8x7x
  Ngày 25/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 26/04; 9x8x7x6x5x4x
  Tg điểm 106
  Ngày 27/04;
  (9 6 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 5 số)
  01,02,05,06,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 4 số)
  01,06,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (6 9 số)
  06,09,12,13,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (5 9 số)
  09,12,13,15,17,18,19,21,23,24,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,51,53,54,57,58,59,63,64,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (4 7 số)
  12,13,15,17,18,19,21,23,24,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,51,53,54,58,63,64,67,69,71,73,74,76,78,81,83,84,85,87,89,91,93,96,98
  (3 7 số)
  12,13,15,17,18,19,21,23,24,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,45,46,47,51,53,54,58,63,64,67,71,73,74,76,81,83,85,91
  (2 9 số)
  12,13,15,17,18,19,21,24,31,33,34,36,38,42,43,45,46,47,51,54,63,64,67,71,74,76,81,83,91
  (1 6 số)
  12,13,15,17,18,19,21,24,51,54,63,64,67,71,74,76
  (8 số)
  13,24,54,63,64,67,74,76
   
 14. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
 15. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,172
  Được thích:
  4,975
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 2/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 3/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 4/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/4: 9x8x7x
  Ngày 6/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/4: 9x8x
  Ngày 10/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 9x8x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x
  Ngày 19/4: 9x8x7x6x
  Ngày 20/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/4: 9x8x7x6x
  Ngày 25/4: 9x8x7x
  Ngày 26/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Tổng điểm 143
  Ngày 27/4:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,55,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,18,19,20,24,25,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,52,59,60,63,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,04,05,07,09,11,12,13,18,19,20,24,25,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,52,59,60,63,65,66,68,70,71,73,76,77,78,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,04,07,11,12,13,18,19,20,24,25,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,60,63,65,66,68,70,73,78,81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,96,97,98
  (3 9 số)
  01,04,07,12,13,18,24,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,47,60,63,68,70,73,78,81,82,83,86,87,88,89,92,96,97,98
  (2 9 số)
  01,04,07,12,13,18,24,28,29,40,42,43,47,60,68,70,73,78,81,82,83,86,87,88,89,92,96,97,98
  (1 9 số)
  01,04,12,13,24,28,40,42,47,60,68,73,78,82,83,86,87,88,96
  (9 số)
  01,04,40,60,73,78,83,87,96
   
 16. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,128
  Được thích:
  7,440
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  THÁNG 4: 9x - 0x
  01/04: 93- 9x8x7x6x5x4x3X
  02/04: 95- 9x8x7x6x5x
  03/04: 10- 9x8x7x6x5x
  04/04: 78- 9x8x7x6x5x4x
  05/04: 00- N
  06/04: 59- N
  07/04: 75- 9x8x7x6x5
  08/04: 04- 9x8x7x6x5x4x3x
  09/04: 70- 9x8x7x6x5x4x3x
  10/04: 13- 9x8x7x
  11/04: 13- 9x8x7x
  12/04: 39- 9x8x7x6x5x4x3x
  13/04: 05- 9x8x7x6x5x4x3x
  14/04: 95- 9x8x7x6x5x4x3x
  15/04: 82- 9x8x7x
  16/04: 89- 9x8x7x6x5x4x3x
  17/04: 80- 9x8x7x6x5x4x3x
  18/04: 00- 9x8x7x6x5x4x3x
  19/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  20/04: 75- N
  21/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04: 92- 9x8x7x6x5x4x3x
  23/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  24/04: 77- 9x
  25/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  26/04: 60- 9x8x7x6x5x4x
  =========
  Ngày 27/04

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,38,39,40,41,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,27,28,29,30,35,36,38,39,40,41,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,18,19,20,21,25,27,28,29,30,35,38,39,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (5 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,19,20,21,25,27,28,29,30,35,39,40,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,69,70,75,79,80,82,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (4 3 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,28,30,35,40,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,70,75,79,80,82,85,89,90,94,95,98

  (3 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,28,30,35,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,70,75,80,82,85,89,90,95

  (2 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,28,30,40,45,50,54,58,59,60,70,80,82,85,89,90,95

  (1 8 số)
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,20,28,30,58,70,80,82,85,90

  (9 số)
  00,08,09,20,28,30,70,80,90
   
 17. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp 7x của 12tv
  ngày 2/4 về mức 47
  ngày 3/4 về mức 32
  ngày 4/4 về mức 50
  ngày 5/4 về mức 31
  ngày 6/4 về mức 29
  ngày 7/4 về mức 44
  ngày 8/4 về mức 37
  ngày 9/4 về mức 29
  ngày 10/4về mức 25
  ngày 11/4về mức 20
  ngày 12/4ve muc 42
  ngày 13/4về mức 41
  ngày 14/4ve muc 30
  ngày 15/4ve muc 39
  ngày 16/4về mức 35
  ngày 17/4ve muc 37
  ngày 18/4ve muc 25
  ngày 19/4ve muc 20
  ngay 20/4ve muc 35
  ngay 21/4ve muc 41
  ngay 22/4ve muc 43
  ngay 23/4ve muc 37
  ngay 24/4ve muc 31
  ngay 25/4ve muc 34
  ngay 26/4ve muc 44
  ngay 27/4

  Mức: 2 0 (1 số)
  94
  Mức: 2 5 (2 số)
  13,41
  Mức: 2 6 (2 số)
  14,45
  Mức: 2 7 (2 số)
  16,22
  Mức: 2 8 (5 số)
  10,17,44,54,77
  Mức: 2 9 (4 số)
  15,32,60,82
  Mức: 3 0 (5 số)
  06,56,64,67,69
  Mức: 3 1 (5 số)
  05,27,30,36,86
  Mức: 3 2 (6 số)
  00,51,52,63,85,93
  Mức: 3 3 (1 1 số)
  28,31,46,49,59,61,65,90,91,95,96
  Mức: 3 4 (5 số)
  08,19,23,40,57
  Mức: 3 5 (9 số)
  04,11,25,35,38,42,66,73,78
  Mức: 3 6 (7 số)
  34,55,62,68,72,76,80
  Mức: 3 7 (6 số)
  02,09,20,33,83,99
  Mức: 3 8 (9 số)
  01,07,18,21,29,50,53,81,92
  Mức: 3 9 (1 số)
  26
  Mức: 4 0 (5 số)
  58,71,79,88,97
  Mức: 4 1 (4 số)
  03,43,48,70
  Mức: 4 2 (3 số)
  47,87,98
  Mức: 4 3 (2 số)
  37,39
  Mức: 4 5 (2 số)
  24,84
  Mức: 4 6 (1 số)
  75
  Mức: 4 7 (3 số)
  12,74,89

  _________
  _________

  Tổng hợp 4x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 22
  ngày 2/4 về mức 18
  ngày 3/4 về mức 10
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 13
  ngày 6/4 về mức 12
  ngày 7/4 về mức 19
  ngày 8/4 về mức 13
  ngày 9/4 về mức 13
  ngày 10/4về mức 12
  ngày 11/4về mức 6
  ngày 12/4ve muc 20
  ngày 13/4về mức 19
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4về mức 17
  ngày 16/4về mức 14
  ngày 17/4ve muc 16
  ngày 18/4ve muc 9
  ngày 19/4ve muc 8
  ngay 20/4 ve muc 13
  ngay 21/4 ve muc 15
  ngay 22/4ve muc 20
  ngay 23/4ve muc 16
  ngay 24/4ve muc 12
  ngay 25/4ve muc 14
  ngay 26/4ve muc 14
  ngay 27/4

  Mức: 7 (3 số)
  44,49,94
  Mức: 9 (3 số)
  14,22,93
  Mức: 1 0 (4 số)
  10,16,54,65
  Mức: 1 1 (9 số)
  15,36,41,45,56,57,67,69,95
  Mức: 1 2 (2 số)
  32,51
  Mức: 1 3 (9 số)
  00,18,25,27,29,52,59,85,86
  Mức: 1 4 (1 4 số)
  06,13,30,35,39,42,46,48,63,76,77,83,90,92
  Mức: 1 5 (6 số)
  17,19,34,40,53,60
  Mức: 1 6 (9 số)
  07,09,21,38,64,81,91,96,98
  Mức: 1 7 (8 số)
  03,05,11,28,31,58,82,99
  Mức: 1 8 (7 số)
  23,26,43,55,71,72,79
  Mức: 1 9 (6 số)
  02,20,61,62,66,97
  Mức: 2 0 (6 số)
  01,04,12,33,78,84
  Mức: 2 1 (5 số)
  37,47,50,70,73
  Mức: 2 2 (5 số)
  08,68,75,88,89
  Mức: 2 3 (2 số)
  74,80
  Mức: 2 4 (1 số)
  87
  Mức: 2 7 (1 số)
  24
   
 18. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 1x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 1
  ngày 2/4 về mức 2
  ngày 3/4 về mức 2
  ngày 4/4 về mức 7
  ngày 5/4 về mức 3
  ngày 6/4 về mức 3
  ngày 7/4 về mức 4
  ngày 8/4 về mức 1
  ngày 9/4 về mức 2
  ngày10/4về mức 2
  ngày11/4về mức 1
  ngày 12/4ve muc 6
  ngày 13/4về mức 2
  ngày 14/4ve muc 2
  ngày 15/4ve muc 4
  ngày 16/4ve muc 1
  ngày 17/4ve muc 3
  ngày 18/4 ve muc 3
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 3
  ngay 21/4ve muc 1
  ngay 22/4ve muc 4
  ngay 23/4ve muc 3
  ngay 24/5ve muc 2
  ngay 25/4ve muc 1
  ngay 26/4ve muc 2
  ngay 27/4

  Mức: 0 (8 số)
  25,36,44,45,49,81,95,98
  Mức: 1 (1 1 số)
  07,16,18,29,35,43,46,51,53,57,94
  Mức: 2 (2 6 số)
  03,10,14,15,17,19,22,34,37,39,40,42,48,54,59,63,65,69,70,71,79,86,89,91,92,93
  Mức: 3 (1 5 số)
  00,05,09,26,27,31,32,38,55,56,64,82,83,85,99
  Mức: 4 (1 7 số)
  01,06,12,21,30,33,41,52,58,60,61,62,67,76,77,84,90
  Mức: 5 (1 0 số)
  04,11,13,20,23,28,47,66,74,97
  Mức: 6 (7 số)
  02,50,72,73,75,88,96
  Mức: 7 (3 số)
  08,68,78
  Mức: 8 (3 số)
  24,80,87

  _________
  _________

  Tổng hợp từ 0x của 12v
  ngày 1/4 về mức 0
  ngày 2/4 về mức 0
  ngày 3/4 về mức 1
  ngày 4/4 về mức 1
  ngày 5/4 về mức 1
  ngày 6/4 về mức 0
  ngày 7/4 về mức 1
  ngày 8/4 về mức 0
  ngày 9/4 về mức 1
  ngày10/4 về mức 1
  ngày11/4 về mức 0
  ngày 12/4ve muc 3
  ngày 13/4về mức 0
  ngày 14/4ve muc 0
  ngày 15/4về muc 2
  ngày 16/4ve muc 0
  ngày 17/4ve muc 1
  ngày 18/4 ve muc 1
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 1
  ngay 21/4ve muc 0
  ngay 22/4ve muc 1
  ngay 23/4ve muc 1
  ngay 24/4ve muc 1
  ngay 25/4ve muc 0
  ngay 26/4ve muc 1
  ngay 27/4

  Mức: 0 (3 3 số)
  03,07,10,15,16,17,18,19,25,29,35,36,37,42,43,44,45,46,49,51,53,57,71,79,81,82,86,89,91,92,94,95,98
  Mức: 1 (3 8 số)
  00,01,05,06,09,12,14,21,22,26,27,28,31,32,33,34,38,39,40,48,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,69,70,74,77,83,85,93,99
  Mức: 2 (2 1 số)
  04,11,13,20,23,24,30,41,47,52,62,66,67,68,73,75,76,84,88,90,97
  Mức: 3 (7 số)
  02,08,50,72,78,87,96
  Mức: 4 (1 số)
  80
   
  Hoacoc123, kevodanh3h, Gaixinh14 thành viên khác Thích điều này.
 19. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  mức số 7tv
  ngày 1/4 về mức 23
  ngày 2/4 về mức 22
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 32
  ngày 5/4 về mức 16
  ngày 6/4 về mức 24
  ngày 7/4 về mức 30
  ngày 8/4 về mức 18
  ngày 9/4 về mức 15
  ngày10/4 về mức 18
  ngày 11/4về mức 16
  ngày 12/4về mức 24
  ngày 13/4về mức 33
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4ve muc 21
  ngay 16/4ve muc 16
  ngay 17/4ve muc 29
  ngay 18/4ve muc 16
  ngay 19/4 ve muc 9
  ngay 20/4 ve muc 24
  ngay 21/4ve muc 27
  ngay 22/4ve muc 29
  ngay 23/4ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 19
  ngay25/5 ve muc 20
  ngay 26/4ve muc 30
  ngay 27/4

  Mức: 1 0 (2 số)
  17,41
  Mức: 1 2 (3 số)
  14,15,64
  Mức: 1 3 (3 số)
  23,46,94
  Mức: 1 4 (3 số)
  16,44,51
  Mức: 1 5 (1 số)
  57
  Mức: 1 6 (6 số)
  32,36,53,67,93,99
  Mức: 1 7 (4 số)
  45,63,65,76
  Mức: 1 8 (4 số)
  20,38,73,91
  Mức: 1 9 (7 số)
  02,19,22,34,56,82,85
  Mức: 2 0 (5 số)
  27,31,35,71,86
  Mức: 2 1 (1 1 số)
  11,13,21,42,49,54,60,66,69,77,81
  Mức: 2 2 (8 số)
  08,10,18,28,48,52,62,72
  Mức: 2 3 (7 số)
  06,26,33,37,43,88,90
  Mức: 2 4 (4 số)
  30,47,55,75
  Mức: 2 5 (4 số)
  61,68,83,87
  Mức: 2 6 (7 số)
  00,04,12,24,39,74,96
  Mức: 2 7 (3 số)
  58,78,79
  Mức: 2 8 (5 số)
  03,05,80,84,95
  Mức: 2 9 (6 số)
  01,09,25,29,40,70
  Mức: 3 0 (3 số)
  07,89,92
  Mức: 3 1 (1 số)
  59
  Mức: 3 3 (1 số)
  97
  Mức: 3 4 (2 số)
  50,98

  _________
  _________

  mức số 10tv
  ngày 2/4 về mức 26
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 20
  ngày 6/4 về mức 22
  ngày 7/4 về mức 27
  ngày 8/4 về mức 24
  ngày 9/4 về mức 27
  ngày10/4 về mức 18
  ngày11/4 về mức 20
  ngày12/4 ve mức 24
  ngày 13/4về mức 25
  ngày 14/4ve muc 21
  ngày 15/4ve muc 25
  ngày 16/4ve muc 23
  ngày 17/4ve muc 24
  ngày 18/4ve muc 22
  ngay 19/4 ve muc15
  ngay 20/4ve muc 23
  ngay 21/4 ve muc 30
  ngay 22/4 ve muc 27
  ngay 23/4 ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 22
  ngay25/5 ve muc 21
  ngay 26/4ve muc 28
  ngay 27/4

  Mức: 1 4 (1 số)
  94
  Mức: 1 5 (1 số)
  17
  Mức: 1 6 (1 số)
  64
  Mức: 1 7 (2 số)
  44,82
  Mức: 1 8 (3 số)
  41,66,73
  Mức: 1 9 (4 số)
  14,45,77,80
  Mức: 2 0 (1 0 số)
  08,13,16,19,23,28,36,46,85,91
  Mức: 2 1 (7 số)
  22,30,37,54,55,63,99
  Mức: 2 2 (9 số)
  04,11,20,27,31,32,38,61,68
  Mức: 2 3 (1 1 số)
  00,05,15,34,40,52,56,65,76,86,93
  Mức: 2 4 (1 7 số)
  02,03,10,21,25,33,35,47,51,53,60,67,79,81,87,88,90
  Mức: 2 5 (1 3 số)
  01,06,26,43,49,57,59,62,69,71,72,78,83
  Mức: 2 6 (5 số)
  09,50,58,70,96
  Mức: 2 7 (9 số)
  07,18,24,39,42,89,92,95,97
  Mức: 2 8 (7 số)
  12,29,48,74,75,84,98
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  115
  Được thích:
  1,206
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  78s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,42,43,47,48,49,50,52,54,55,56,58,59,60,61,62,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  68s
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,18,21,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,40,42,43,47,48,49,50,52,54,55,58,59,60,61,62,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  58s
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,18,24,25,26,28,29,30,33,37,39,40,43,47,48,49,50,52,54,55,58,59,60,61,62,66,68,69,70,72,74,75,77,78,79,80,81,83,84,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  48s
  00,01,03,04,05,06,07,09,12,24,25,26,28,29,30,33,37,39,40,43,47,48,50,52,55,58,59,61,62,68,70,72,74,75,78,79,80,83,84,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  38s
  00,01,03,04,05,07,09,12,24,25,29,30,39,40,47,50,55,58,59,61,68,70,74,75,78,79,80,83,84,87,88,89,90,92,95,96,97,98
  28s
  00,01,03,04,05,07,09,12,24,25,29,39,40,50,58,59,70,74,78,79,80,84,89,92,95,96,97,98
  18s
  01,03,05,07,09,25,29,40,50,59,70,80,84,89,92,95,97,98
  8s
  07,50,59,70,89,92,97,98
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net