quảng cáo kqxs full 2

DÀN 9X-0X THÁNG 4

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/3/21.

Lượt xem: 131,065

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,151
  Được thích:
  4,907
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 2/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 3/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 4/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/4: 9x8x7x
  Ngày 6/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/4: 9x8x
  Ngày 10/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 9x8x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x
  Ngày 19/4: 9x8x7x6x
  Ngày 20/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/4: 9x8x7x6x
  Tổng điểm 133
  Ngày 25/4:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,20,22,23,24,25,28,30,33,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,22,23,24,25,28,30,33,35,36,37,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,62,65,68,69,70,73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,22,25,28,30,35,37,39,40,43,44,45,48,49,50,53,54,56,58,59,60,62,65,68,69,70,73,75,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (4 9 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,18,20,22,25,30,35,39,40,43,44,45,48,49,50,53,54,58,59,60,62,68,69,70,75,79,80,81,84,85,86,89,90,92,93,94,95,97,98
  (3 9 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,15,18,20,22,25,30,35,39,40,45,48,49,50,58,59,60,68,70,75,79,80,81,84,85,86,89,90,92,93,95,97
  (2 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,20,25,39,40,45,48,49,50,59,60,68,70,75,80,81,84,86,89,90,92,93,95
  (1 9 số)
  02,04,06,07,08,09,20,25,39,40,48,59,60,70,75,80,90,93,95
  (9 số)
  02,06,08,09,39,75,80,90,95
   
 2. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  362
  Được thích:
  1,727
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 24/4 ăn 9x8x7x6x5x
  Ngày 25/4
  (9 0 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  (7 0 số)
  00,01,03,05,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,41,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,58,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,85,87,89,90,91,92,94,96,98,99
  6 0 số)
  00,01,03,05,08,09,10,12,14,17,18,19,21,23,26,27,28,29,30,32,35,36,37,38,41,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,58,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,85,87,90,91,92,94,96,99
  (5 0 số)
  00,01,03,05,08,10,12,14,17,19,21,23,26,28,29,30,32,35,37,38,41,44,46,47,49,50,53,55,56,58,62,64,65,67,69,71,73,74,76,78,80,82,83,85,87,91,92,94,96,99
  (4 0 số)
  01,03,05,08,10,12,14,17,21,23,26,29,30,32,35,38,41,44,47,49,50,53,56,58,62,65,67,69,71,74,76,78,80,83,85,87,92,94,96,99
  (3 0 số)
  01,03,08,10,12,17,21,26,29,30,35,38,44,47,49,53,56,58,62,65,67,71,74,76,80,83,85,92,94,99
  (2 0 số)
  01,03,10,12,21,29,30,38,47,49,56,58,65,67,74,76,83,85,92,94
  (1 0 số)
  01,10,29,38,47,56,65,74,83,92
   
 3. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp 7x của 12tv
  ngày 2/4 về mức 47
  ngày 3/4 về mức 32
  ngày 4/4 về mức 50
  ngày 5/4 về mức 31
  ngày 6/4 về mức 29
  ngày 7/4 về mức 44
  ngày 8/4 về mức 37
  ngày 9/4 về mức 29
  ngày 10/4về mức 25
  ngày 11/4về mức 20
  ngày 12/4ve muc 42
  ngày 13/4về mức 41
  ngày 14/4ve muc 30
  ngày 15/4ve muc 39
  ngày 16/4về mức 35
  ngày 17/4ve muc 37
  ngày 18/4ve muc 25
  ngày 19/4ve muc 20
  ngay 20/4ve muc 35
  ngay 21/4ve muc 41
  ngay 22/4ve muc 43
  ngay 23/4ve muc 37
  ngay 24/4ve muc 31
  ngay 25/4

  Mức: 2 0 (1 số)
  16
  Mức: 2 2 (2 số)
  31,32
  Mức: 2 3 (1 số)
  64
  Mức: 2 4 (4 số)
  13,42,54,57
  Mức: 2 5 (4 số)
  51,63,96,99
  Mức: 2 6 (2 số)
  11,74
  Mức: 2 8 (2 số)
  61,72
  Mức: 2 9 (4 số)
  00,41,48,94
  Mức: 3 0 (5 số)
  27,28,29,40,46
  Mức: 3 1 (1 số)
  10
  Mức: 3 2 (7 số)
  23,24,47,66,88,89,93
  Mức: 3 3 (6 số)
  17,19,33,38,44,49
  Mức: 3 4 (8 số)
  05,06,36,58,59,75,77,78
  Mức: 3 5 (4 số)
  09,15,65,85
  Mức: 3 6 (8 số)
  30,55,69,73,86,87,91,95
  Mức: 3 7 (5 số)
  03,25,52,79,83
  Mức: 3 8 (5 số)
  04,37,45,71,98
  Mức: 3 9 (9 số)
  22,34,43,56,68,81,82,90,97
  Mức: 4 0 (7 số)
  01,18,20,21,26,35,67
  Mức: 4 1 (5 số)
  02,07,12,60,76
  Mức: 4 2 (2 số)
  39,62
  Mức: 4 3 (3 số)
  50,80,92
  Mức: 4 4 (1 số)
  53
  Mức: 4 5 (2 số)
  08,14
  Mức: 4 9 (2 số)
  70,84

  _________
  _________

  Tổng hợp 4x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 22
  ngày 2/4 về mức 18
  ngày 3/4 về mức 10
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 13
  ngày 6/4 về mức 12
  ngày 7/4 về mức 19
  ngày 8/4 về mức 13
  ngày 9/4 về mức 13
  ngày 10/4về mức 12
  ngày 11/4về mức 6
  ngày 12/4ve muc 20
  ngày 13/4về mức 19
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4về mức 17
  ngày 16/4về mức 14
  ngày 17/4ve muc 16
  ngày 18/4ve muc 9
  ngày 19/4ve muc 8
  ngay 20/4 ve muc 13
  ngay 21/4 ve muc 15
  ngay 22/4ve muc 20
  ngay 23/4ve muc 16
  ngay 24/4ve muc 12
  ngay 25/4

  Mức: 4 (1 số)
  51
  Mức: 6 (2 số)
  54,63
  Mức: 7 (1 số)
  11
  Mức: 8 (2 số)
  24,64
  Mức: 9 (5 số)
  13,16,19,32,42
  Mức: 1 0 (3 số)
  46,57,94
  Mức: 1 1 (8 số)
  28,36,41,61,69,72,77,96
  Mức: 1 2 (6 số)
  00,23,31,40,74,91
  Mức: 1 3 (6 số)
  27,29,33,44,47,99
  Mức: 1 4 (9 số)
  15,37,45,48,55,59,78,87,89
  Mức: 1 5 (5 số)
  05,43,76,79,97
  Mức: 1 6 (8 số)
  18,22,25,50,53,58,66,73
  Mức: 1 7 (8 số)
  06,09,10,17,34,49,75,86
  Mức: 1 8 (7 số)
  30,35,52,65,67,71,93
  Mức: 1 9 (5 số)
  03,14,81,88,98
  Mức: 2 0 (6 số)
  01,07,12,38,82,85
  Mức: 2 1 (5 số)
  04,20,62,83,90
  Mức: 2 2 (5 số)
  39,56,68,92,95
  Mức: 2 3 (1 số)
  26
  Mức: 2 4 (2 số)
  60,80
  Mức: 2 5 (2 số)
  21,84
  Mức: 2 6 (1 số)
  02
  Mức: 2 8 (1 số)
  08
  Mức: 2 9 (1 số)
  70
   
  Fri13rd, yeucahat83, td9a7 thành viên khác Thích điều này.
 4. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 1x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 1
  ngày 2/4 về mức 2
  ngày 3/4 về mức 2
  ngày 4/4 về mức 7
  ngày 5/4 về mức 3
  ngày 6/4 về mức 3
  ngày 7/4 về mức 4
  ngày 8/4 về mức 1
  ngày 9/4 về mức 2
  ngày10/4về mức 2
  ngày11/4về mức 1
  ngày 12/4ve muc 6
  ngày 13/4về mức 2
  ngày 14/4ve muc 2
  ngày 15/4ve muc 4
  ngày 16/4ve muc 1
  ngày 17/4ve muc 3
  ngày 18/4 ve muc 3
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 3
  ngay 21/4ve muc 1
  ngay 22/4ve muc 4
  ngay 23/4ve muc 3
  ngay 24/5ve muc 2
  ngay 25/5

  Mức: 0 (8 số)
  11,19,23,24,44,51,53,63
  Mức: 1 (1 2 số)
  05,27,32,36,42,50,54,57,64,76,78,94
  Mức: 2 (2 2 số)
  12,13,14,15,22,30,37,41,43,45,46,48,58,62,69,71,79,87,89,96,97,99
  Mức: 3 (2 1 số)
  03,16,17,18,25,26,28,33,34,40,49,55,59,61,67,74,77,84,85,86,93
  Mức: 4 (1 2 số)
  00,20,29,35,47,65,66,72,73,81,91,92
  Mức: 5 (1 3 số)
  01,07,09,10,31,38,60,68,75,83,88,90,98
  Mức: 6 (3 số)
  04,56,82
  Mức: 7 (5 số)
  06,39,52,70,80
  Mức: 8 (3 số)
  08,21,95
  Mức: 9 (1 số)
  02

  _________
  _________

  Tổng hợp từ 0x của 12v
  ngày 1/4 về mức 0
  ngày 2/4 về mức 0
  ngày 3/4 về mức 1
  ngày 4/4 về mức 1
  ngày 5/4 về mức 1
  ngày 6/4 về mức 0
  ngày 7/4 về mức 1
  ngày 8/4 về mức 0
  ngày 9/4 về mức 1
  ngày10/4 về mức 1
  ngày11/4 về mức 0
  ngày 12/4ve muc 3
  ngày 13/4về mức 0
  ngày 14/4ve muc 0
  ngày 15/4về muc 2
  ngày 16/4ve muc 0
  ngày 17/4ve muc 1
  ngày 18/4 ve muc 1
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 1
  ngay 21/4ve muc 0
  ngay 22/4ve muc 1
  ngay 23/4ve muc 1
  ngay 24/4ve muc 1
  ngay 25/4

  Mức: 0 (3 4 số)
  05,11,12,15,19,20,22,23,24,26,27,30,32,36,42,44,48,50,51,53,54,57,58,59,62,63,64,71,76,78,85,93,94,96
  Mức: 1 (3 9 số)
  01,03,10,13,14,16,17,18,25,28,29,33,34,37,40,41,43,45,46,47,49,55,56,60,61,65,66,67,69,74,77,79,84,86,87,89,92,97,99
  Mức: 2 (1 8 số)
  00,04,07,09,31,35,38,68,70,72,73,75,81,83,88,90,91,98
  Mức: 3 (8 số)
  06,08,21,39,52,80,82,95
  Mức: 4 (1 số)
  02
   
  9roger, Fri13rd, yeucahat8312 thành viên khác Thích điều này.
 5. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  mức số 7tv
  ngày 1/4 về mức 23
  ngày 2/4 về mức 22
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 32
  ngày 5/4 về mức 16
  ngày 6/4 về mức 24
  ngày 7/4 về mức 30
  ngày 8/4 về mức 18
  ngày 9/4 về mức 15
  ngày10/4 về mức 18
  ngày 11/4về mức 16
  ngày 12/4về mức 24
  ngày 13/4về mức 33
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4ve muc 21
  ngay 16/4ve muc 16
  ngay 17/4ve muc 29
  ngay 18/4ve muc 16
  ngay 19/4 ve muc 9
  ngay 20/4 ve muc 24
  ngay 21/4ve muc 27
  ngay 22/4ve muc 29
  ngay 23/4ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 19
  ngay 25/4

  Mức: 6 (1 số)
  41
  Mức: 8 (1 số)
  32
  Mức: 9 (2 số)
  17,64
  Mức: 1 0 (2 số)
  27,99
  Mức: 1 1 (3 số)
  28,63,74
  Mức: 1 2 (2 số)
  31,72
  Mức: 1 3 (1 số)
  54
  Mức: 1 4 (5 số)
  11,16,23,29,71
  Mức: 1 5 (3 số)
  19,38,87
  Mức: 1 6 (2 số)
  46,57
  Mức: 1 7 (5 số)
  13,21,42,83,96
  Mức: 1 8 (2 số)
  51,61
  Mức: 1 9 (5 số)
  24,36,47,88,94
  Mức: 2 0 (9 số)
  00,09,10,37,55,69,78,85,91
  Mức: 2 1 (7 số)
  05,22,26,43,73,81,82
  Mức: 2 2 (3 số)
  33,66,89
  Mức: 2 3 (6 số)
  12,34,40,56,58,93
  Mức: 2 4 (9 số)
  14,45,48,62,65,67,77,86,90
  Mức: 2 5 (3 số)
  18,44,75
  Mức: 2 6 (3 số)
  04,52,68
  Mức: 2 7 (2 số)
  15,59
  Mức: 2 8 (2 số)
  01,30
  Mức: 2 9 (5 số)
  06,39,53,76,79
  Mức: 3 0 (3 số)
  03,20,35
  Mức: 3 1 (4 số)
  02,49,50,92
  Mức: 3 2 (3 số)
  25,60,98
  Mức: 3 3 (2 số)
  95,97
  Mức: 3 5 (3 số)
  07,08,80
  Mức: 3 8 (1 số)
  84
  Mức: 4 1 (1 số)
  70

  _________
  _________

  mức số 10tv
  ngày 2/4 về mức 26
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 20
  ngày 6/4 về mức 22
  ngày 7/4 về mức 27
  ngày 8/4 về mức 24
  ngày 9/4 về mức 27
  ngày10/4 về mức 18
  ngày11/4 về mức 20
  ngày12/4 ve mức 24
  ngày 13/4về mức 25
  ngày 14/4ve muc 21
  ngày 15/4ve muc 25
  ngày 16/4ve muc 23
  ngày 17/4ve muc 24
  ngày 18/4ve muc 22
  ngay 19/4 ve muc15
  ngay 20/4ve muc 23
  ngay 21/4 ve muc 30
  ngay 22/4 ve muc 27
  ngay 23/4 ve muc 24
  ngay 24/4ve muc 22
  ngay 25/4

  Mức: 1 5 (2 số)
  32,99
  Mức: 1 6 (1 số)
  74
  Mức: 1 7 (2 số)
  63,64
  Mức: 1 8 (3 số)
  27,41,94
  Mức: 1 9 (6 số)
  13,16,31,38,85,96
  Mức: 2 0 (6 số)
  05,28,44,57,83,88
  Mức: 2 1 (8 số)
  09,10,17,30,72,78,87,93
  Mức: 2 2 (8 số)
  00,03,11,23,36,54,66,89
  Mức: 2 3 (1 6 số)
  19,21,29,34,37,42,43,46,47,48,49,61,65,71,75,90
  Mức: 2 4 (1 1 số)
  01,04,08,55,56,58,62,76,80,81,86
  Mức: 2 5 (1 3 số)
  18,20,26,33,35,40,52,60,67,68,69,73,82
  Mức: 2 6 (8 số)
  02,14,22,45,50,53,92,95
  Mức: 2 7 (1 0 số)
  07,12,24,25,39,51,77,79,97,98
  Mức: 2 8 (5 số)
  06,15,70,84,91
  Mức: 2 9 (1 số)
  59
   
  Bestboy, Fri13rd, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,092
  Được thích:
  103,281
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  78s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,20,21,22,24,25,26,30,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  68s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,25,26,30,33,34,35,37,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,55,56,58,59,60,62,65,66,67,68,69,70,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  58s
  01,02,03,04,05,06,07,08,12,14,15,18,20,22,25,26,30,33,34,35,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,56,58,59,60,62,65,66,67,68,70,73,75,76,77,79,80,81,82,84,86,89,90,91,92,93,95,97,98
  48s
  01,02,03,04,06,07,08,12,14,15,18,20,25,30,34,35,39,40,44,45,48,49,50,52,53,56,58,59,60,62,65,67,68,70,75,76,77,79,80,84,86,89,90,92,93,95,97,98
  38s
  01,02,03,04,06,07,08,15,18,20,25,30,35,39,44,49,50,52,53,59,60,62,65,67,68,70,75,76,77,79,80,84,86,90,92,95,97,98
  28s
  01,02,03,06,07,08,15,20,25,30,35,39,49,50,52,53,59,60,68,70,76,79,80,84,92,95,97,98
  18s
  02,03,07,08,20,25,35,49,50,60,70,79,80,84,92,95,97,98
  8s
  07,08,70,80,84,95,97,98
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,092
  Được thích:
  103,281
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  78s
  00,01,02,03,04,06,07,08,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,95,97,98
  68s
  01,02,04,06,07,08,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26,29,33,34,35,36,37,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,79,80,81,82,84,86,89,90,91,92,95,97,98
  58s
  01,02,04,06,07,08,12,14,15,18,20,22,24,25,26,33,35,39,40,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,73,75,76,77,79,80,81,82,84,86,90,91,92,95,97,98
  48s
  01,02,04,06,07,08,12,14,15,18,20,22,24,25,26,33,35,39,40,45,50,51,52,53,55,56,58,59,60,62,67,68,69,70,73,76,77,79,80,81,82,84,86,91,92,95,97,98
  38s
  02,06,07,12,14,15,18,20,22,24,25,26,33,35,39,40,45,50,51,52,53,59,60,67,68,69,70,73,77,79,82,84,86,91,92,95,97,98
  28s
  02,06,07,12,14,15,22,24,25,39,45,50,51,53,59,68,69,70,73,77,79,82,84,91,92,95,97,98
  18s
  06,07,12,15,24,25,39,51,59,70,77,79,84,91,92,95,97,98
  8s
  06,15,59,70,84,91,97,98
   
 8. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,450
  Được thích:
  13,386
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x
  Ngày 02/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/04:9x8x7x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/04:9x8x7x6x
  Ngày 06/04:9x8x7x6x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/04:9x8x7x6x
  Ngày 09/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/04:9x8x
  Ngày 11/04:9x8x
  Ngày 12/04:Miss ( điểm số49 ghê thật)
  Ngày 13/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 15/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 16/04:9x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 18/04:9x8x7x6x
  Ngày 19/04:9x8x
  Ngày 20/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 21/04:9x8x7x6x
  Ngày 22/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04:9x ( sợ thật)
  Ngày 24/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 25/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Điểm:7
  Tổng điểm:114
  Ngày 26/04:
  (9 1s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  (8 4s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,95,96,97,98
  (7 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (6 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,18,21,22,23,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (5 1s)
  01,03,05,07,09,11,12,14,18,21,22,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,58,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (4 1s)
  01,03,05,07,09,12,25,26,31,33,34,36,37,43,45,50,52,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (3 1s)
  01,05,07,12,25,26,31,33,36,37,45,50,52,61,62,66,67,68,70,72,73,74,76,77,78,79,81,84,87,92,97,98
  (2 0s)
  05,07,12,25,31,33,37,50,52,62,67,68,70,72,77,78,79,84,87,92
  (1 0s)
  31,33,52,67,68,72,77,84,87,92
  (7 s)
  52,67,68,72,84,77,87
   
  Tuctactimtien, mr8386, mrbiprox7 thành viên khác Thích điều này.
 9. canawan92

  canawan92 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/21
  Bài viết:
  362
  Được thích:
  1,727
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 24/4 9x8x7x6x5x
  Ngày 25/4 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 26/4
  (9 0 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 0 số)
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,99
  (7 0 số)
  00,01,03,05,06,08,09,10,12,14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,60,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,90,91,92,94,96,97,99
  (6 0 số)
  00,01,03,05,06,08,10,12,14,15,17,19,21,23,24,26,28,29,30,32,33,35,37,38,41,42,44,46,47,49,50,51,53,55,56,58,60,62,64,65,67,69,71,73,74,76,78,79,80,82,83,85,87,88,91,92,94,96,97,99
  (5 0 số)
  00,01,03,06,08,10,12,15,17,19,21,24,26,28,29,30,33,35,37,38,42,44,46,47,49,51,53,55,56,58,60,62,64,65,67,71,73,74,76,79,80,82,83,85,88,91,92,94,97,99
  (4 0 số)
  01,03,06,08,10,12,15,17,21,24,26,29,30,33,35,38,42,44,47,49,51,53,56,58,60,62,65,67,71,74,76,79,80,83,85,88,92,94,97,99
  (3 0 số)
  01,06,08,10,15,17,24,26,29,33,35,38,42,44,47,51,53,56,60,62,65,71,74,79,80,83,88,92,97,99
  (2 0 số)
  01,06,10,15,24,29,33,38,42,47,51,56,60,65,74,79,83,88,92,97
  (1 0 số)
  01,10,29,38,47,56,65,74,83,92
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/4/21
  nuoidan, Cakiempro68, td9a17 thành viên khác Thích điều này.
 10. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  01/04 9x8x7x6x5x4x3x
  02/04 9x8x7x6x5x4x3x
  03/04 9x8x7x6x5x4x3x
  04/04 9x8x7x6x5x
  05/04 9X8X7X6X5X4X3X
  06/04 9X8X7X6X5X4X3X
  07/04 9X8X
  08/04 9x8x7x6x5x4x
  09/04 9x8x7x
  10/04 9x8x7x6x5x4x3x
  11/04 9x8x7x6x5x4x3x
  12/04 9x8x7x6x5x4x3x
  13/03 9x8x7x6x5x
  14/03 9x8x7x
  15/03 9x8x7x6x
  16/03 98x
  17/04 9x8x7x6x5x
  18/04 9x8x7x6x5x
  19/04 9x8x7x
  20/04 9x8x7x6x
  21/04 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04 9x8x7x6x5x4x
  23/04 9x8x7x6x5x4x
  24/04 9x8x
  25/04 9x8x7x6x
  Tổng Điểm 10
  26/04
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,07,10,11,13,14,15,16,18,19,21,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,52,54,55,56,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,07,10,11,13,14,15,16,18,19,21,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42,44,47,49,50,52,54,55,56,58,59,60,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  (5 9 ) số:
  00,01,02,03,07,10,11,13,15,19,21,25,26,27,31,32,33,34,35,36,38,42,44,47,49,50,52,54,55,58,59,60,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  (4 9 ) số:
  00,01,07,10,13,15,19,21,25,26,31,32,33,34,35,38,42,47,49,50,52,54,55,58,59,60,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,80,81,82,85,86,88,92,93,95,96,97,98,99
  (3 9 ) số:
  00,07,10,13,19,21,25,31,32,33,34,38,42,47,49,50,54,55,59,60,65,67,69,70,71,72,73,75,77,80,81,82,85,88,95,96,97,98,99
  (2 9 ) số:
  00,10,13,19,21,25,31,32,34,38,42,50,55,59,60,65,69,70,72,73,75,77,80,82,95,96,97,98,99
  (1 9 ) số:
  10,21,25,32,34,38,50,55,59,60,65,69,72,75,82,95,96,98,99
  (0 9 ) số:
  25,50,55,59,65,69,75,82,95
   
  Bam_cang, Cakiempro68, 9roger15 thành viên khác Thích điều này.
 11. lovestories

  lovestories Lính mới

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  1,080
  Điểm thành tích:
  93
  1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  2/4:9x8x7x
  3/4: 9x8x7x6x
  4/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  5/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  6/4: 9x8x7x6x5x
  7/4: 9x8x7x6x5x4x
  8/4: 9x8x7x6x5x4x
  9/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/4: tạch
  11/4: 9x8x7x
  12/4: 9x8x
  13/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/4:9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/4: tạch lần 2
  16/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  18/4: tạch lần 3. Đúng hôm trước ăn 0x hôm sau xịt 9x luôn. Sợ thật
  19/4: xịt tiếp
  20/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  21/4: 9x8x7x6x5x
  22/4: tạch
  23/4: 9x8x7x
  24/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  25/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Điểm: 7
  Tổng điểm: 114
  26/4:
  (9 1 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 3 số)
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  (7 6 số)
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,72,73,74,75,77,78,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,37,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,72,73,74,75,77,78,82,84,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98
  (5 4 số)
  00,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,41,42,43,46,47,49,51,53,55,57,58,61,62,63,64,67,72,73,74,75,77,78,82,84,86,87,88,89,90,91,92
  (4 8 số)
  04,05,06,07,11,15,16,17,22,23,24,27,28,29,30,32,33,41,42,43,46,47,49,51,53,55,57,58,61,62,63,64,67,72,73,74,75,77,78,82,84,86,87,88,89,90,91,92
  (3 6 số)
  05,07,15,16,17,22,27,28,29,32,33,41,42,46,49,51,53,57,58,62,63,64,67,72,73,74,75,77,78,82,84,86,87,89,91,92
  (2 6 số)
  05,16,17,27,28,29,32,33,46,49,51,53,57,58,63,67,72,73,74,75,77,84,86,89,91,92
  (1 9 số)
  05,16,17,27,29,33,46,49,51,53,58,63,72,73,75,77,84,86,89
  (8 số)
  05,16,17,63,73,77,86,89
   
  Bam_cang, nuoidan, Cakiempro6812 thành viên khác Thích điều này.
 12. NaviRain

  NaviRain Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  13/6/18
  Bài viết:
  2,630
  Được thích:
  9,307
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/04:9x8x
  Ngày 03/04:9x8x7x6x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/04: xịt
  Ngày 06/04:9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/04:9x8x
  Ngày 09/04:9x
  Ngày 10/04:9x
  Ngày 11/04: xịt
  Ngày 12/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/04:9x
  Ngày 14/04: xịt
  Ngày 15/04:nghỉ
  Ngày 16/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x
  Ngày 18/04: xịt
  Ngày 19/04:9x8x7x6x5x
  20/4 nghỉ
  Ngày 21/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 22/04:9x8x7x
  Ngày 23/04:9x8x7x
  Ngày 24/04:9x8x7x6x
  Ngày 25/04:9x
  Tổng điểm: 78
  Ngày 26/04:
  9x6
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x8
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,98,99
  7x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,98,99
  6x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,52,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,98,99
  5x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,41,43,44,46,47,52,55,56,57,58,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  4x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,31,37,43,46,55,57,61,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  3x8
  02,03,04,08,09,11,19,20,21,22,23,26,27,28,31,37,46,55,57,61,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,88,89,90,99
  2x8
  02,04,08,09,11,19,20,23,26,27,31,37,46,55,57,61,66,68,70,71,72,73,75,79,81,86,88,99
  1x8
  02,04,08,20,21,26,28,31,61,66,68,71,72,73,75,86,88,99
  0x8
  02,04,21,31,72,73,88,99
  Điểm đang bị xách điếu về đề. Hic
   
  Bam_cang, nuoidan, Cakiempro6812 thành viên khác Thích điều này.
 13. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  659
  Được thích:
  1,918
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04: 9x8x7x
  Ngày 02/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/04: 9x8x7x6x
  Ngày 04/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/04: 9x8x7x
  Ngày 10/04: 9x8x7x
  Ngày 11/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/04: Đốt nhà
  Ngày 15/04: 9x8x7x6x
  Ngày 16/04: 9x8x
  Ngày 17/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/04: 9x8x7x
  Ngày 20/04: 9x8x7x6x
  Ngày 21/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 25/04: 9x8x
  Điểm: 2
  Tổng điểm: 123
  Ngày 26/04:
  (9 5 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,78,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,58,61,62,63,64,66,68,70,71,72,73,74,76,78,82,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,04,05,06,08,09,10,12,14,16,17,18,20,22,23,24,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,50,51,52,53,54,56,58,61,62,63,64,66,68,70,72,73,74,76,78,82,90,91,92,93,94,96,98
  (4 9 số)
  04,05,06,08,09,10,12,14,16,17,18,20,22,23,24,28,29,30,32,36,37,39,40,41,43,45,46,48,51,52,53,56,61,62,63,64,66,68,70,72,74,76,78,90,91,92,94,96,98
  (3 9 số)
  04,05,06,08,09,12,14,16,17,18,20,22,23,24,28,29,32,37,39,40,41,43,45,46,48,52,53,56,61,62,63,64,66,68,74,78,90,92,94
  (2 9 số)
  04,05,06,08,09,17,20,24,28,29,37,39,40,41,43,45,46,48,53,56,61,62,63,64,66,68,74,78,90
  (1 9 số)
  04,05,06,08,09,24,28,29,40,41,45,46,48,61,62,63,64,66,68
  (9 số)
  04,05,06,09,40,41,45,61,63
   
  Bam_cang, nuoidan, japan199512 thành viên khác Thích điều này.
 14. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  357
  Được thích:
  2,833
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/04; 9x8x7x6
  Ngày 02/04; 9x8x7x
  Ngày 03/04; 9x
  Ngày 04/04; 9x
  Ngày 05/04; 9x
  Ngày 06/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 08/04; 9x
  Ngày 09/04; 9x8x7x
  Ngày 10/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 11/04; 9x
  Ngày 12/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 13/04; 9x8x7x6x
  Ngày 14/04; 9x8x
  Ngày 15/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/04; 9x8x
  Ngày 18/04; 9x8x7x
  Ngày 19/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 21/04; 9x8x7x6x
  Ngày 22/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04; 9x8x7x
  Ngày 24/04; 9x8x7x
  Ngày 25/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Tg điểm 100
  Ngày 26/04;
  (9 6 số)
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 7 số)
  02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 6 số)
  02,03,05,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (6 8 số)
  02,03,05,07,08,09,14,15,17,18,19,20,24,25,27,28,29,30,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (5 7 số)
  02,03,05,07,08,09,14,15,17,18,19,20,24,25,29,30,34,35,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,65,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  (4 7 số)
  03,05,14,15,17,18,19,24,25,29,30,34,35,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,65,67,68,71,74,75,76,79,81,84,86,91,92,93,94,95,97
  (3 9 số)
  14,15,17,18,19,24,29,34,35,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,53,54,56,57,59,65,67,71,74,75,76,79,81,84,91,92,93,94,95,97
  (2 9 số)
  14,15,17,18,19,24,29,34,41,42,43,44,45,47,48,49,51,54,56,65,67,71,74,76,81,84,91,92,94
  (1 4 số)
  14,15,17,41,42,45,47,48,51,54,56,65,67,92
  (7 số)
  14,17,41,45,48,54,67
   
  Bam_cang, nuoidan, Cakiempro6811 thành viên khác Thích điều này.
 15. tong_giang710

  tong_giang710 Lính mới

  Tham gia:
  7/4/21
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  453
  Điểm thành tích:
  53
  Ngày 01/4: sịt
  Ngày 02/4: 9x8x7x
  Ngày 03/4: 9x8x7x6x
  Ngày 04/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 06/4: 9x
  Ngày 07/4: 9x8x7x
  Ngày 08/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 9x8x7x6x
  Ngày 10/4: sịt
  Ngày 11/4: 9x8x7x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 19/4: sịt
  Ngày 20/4: 9x8x7x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: Nghỉ (ko vào dc web)
  Ngày 25/4: sịt
  Ngày 26/4: Tổng 99đ
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  (6 9 số)
  02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,39,40,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54,57,58,59,61,62,63,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,98,99
  (5 9 số)
  02,03,04,07,08,09,11,12,13,16,17,18,20,21,22,25,26,27,30,31,34,35,36,39,40,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,84,85,86,89,90,93,94,95,98,99
  (4 9 số)
  02,03,04,07,08,11,12,13,16,17,20,21,22,25,26,30,31,34,35,39,40,43,44,48,49,52,53,57,58,59,61,62,67,68,70,71,75,76,77,80,84,85,86,89,93,94,95,98,99
  (3 9 số)
  02,03,04,08,11,12,13,17,20,21,22,26,30,31,35,39,40,44,48,49,53,57,58,59,62,67,68,71,75,76,77,80,84,85,86,93,94,95,99
  (2 9 số)
  02,04,08,11,13,17,20,22,26,31,35,39,40,44,48,53,57,59,62,68,71,75,77,80,84,86,93,95,99
  (1 9 số)
  02,08,11,17,20,26,35,39,44,48,53,57,62,71,75,80,84,93,99
  (9 số)
  17,26,35,44,53,62,71,80,99
   
  Bam_cang, nuoidan, Cakiempro689 thành viên khác Thích điều này.
 16. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,116
  Được thích:
  7,370
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  THÁNG 4: 9x - 0x
  01/04: 93- 9x8x7x6x5x4x3X
  02/04: 95- 9x8x7x6x5x
  03/04: 10- 9x8x7x6x5x
  04/04: 78- 9x8x7x6x5x4x
  05/04: 00- N
  06/04: 59- N
  07/04: 75- 9x8x7x6x5
  08/04: 04- 9x8x7x6x5x4x3x
  09/04: 70- 9x8x7x6x5x4x3x
  10/04: 13- 9x8x7x
  11/04: 13- 9x8x7x
  12/04: 39- 9x8x7x6x5x4x3x
  13/04: 05- 9x8x7x6x5x4x3x
  14/04: 95- 9x8x7x6x5x4x3x
  15/04: 82- 9x8x7x
  16/04: 89- 9x8x7x6x5x4x3x
  17/04: 80- 9x8x7x6x5x4x3x
  18/04: 00- 9x8x7x6x5x4x3x
  19/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  20/04: 75- N
  21/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04: 92- 9x8x7x6x5x4x3x
  23/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  24/04: 77- 9x
  25/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  =========
  Ngày 26/04

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,38,39,40,41,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,27,28,29,30,35,36,38,39,40,41,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,19,20,25,27,28,29,30,35,36,38,39,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,20,25,28,30,35,36,38,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,95,98

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,20,25,28,30,35,38,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,70,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95


  (3 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,28,30,38,40,45,50,54,58,59,60,68,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95


  (2 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,28,30,38,58,68,70,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90


  (1 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,30,80,82,85,86,88,89,90  (9 số)
  00,07,08,09,80,85,86,89,90
   
  nuoidan, canawan92, Acecook15 thành viên khác Thích điều này.
 17. quanthienhan

  quanthienhan Lính mới

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  29
  Được thích:
  380
  Điểm thành tích:
  48
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x
  Ngày 24/4: 9x8x
  Ngày 25/4: 9x8x7x6x5x

  26/04/2021 đặc biệt MB

  96 Số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  88 Số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99

  78 Số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99

  68 Số
  00,01,03,05,06,08,09,10,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,26,30,31,32,34,36,37,38,41,43,44,45,47,49,50,51,52,53,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,72,73,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99

  58 Số
  00,03,05,06,08,09,10,12,13,14,16,18,19,21,25,26,30,31,32,34,36,37,38,43,44,45,47,50,51,52,53,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,73,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,96,99

  48 Số
  00,03,05,06,08,09,12,13,14,16,18,19,21,25,30,31,34,37,38,43,44,45,47,50,51,52,58,59,60,64,66,68,69,70,73,76,78,81,82,84,85,86,87,88,90,94,96,99

  38 Số
  00,06,08,09,12,13,14,16,19,21,25,30,31,34,37,38,43,44,45,47,50,51,60,64,66,68,69,70,73,78,81,82,84,87,88,90,94,96

  28 Số
  00,08,09,13,14,16,19,21,30,31,37,38,43,44,45,47,51,64,69,73,78,81,82,84,88,90,94,96

  18 Số
  00,09,13,14,16,21,31,38,43,47,51,69,78,82,84,88,90,94

  8 Số
  00,09,16,31,43,69,90,94
   
  nuoidan, mr8386, canawan9213 thành viên khác Thích điều này.
 18. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,151
  Được thích:
  4,907
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 2/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 3/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 4/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/4: 9x8x7x
  Ngày 6/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/4: 9x8x
  Ngày 10/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 9x8x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x
  Ngày 19/4: 9x8x7x6x
  Ngày 20/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/4: 9x8x7x6x
  Ngày 25/4: 9x8x7x
  Tổng điểm 136
  Ngày 26/4:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,28,29,30,31,32,34,36,38,39,40,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,04,05,06,10,12,14,15,16,18,19,20,23,25,28,29,30,32,34,36,38,39,40,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,68,70,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  (4 9 số)
  00,01,02,04,05,06,10,12,14,15,16,18,20,23,25,28,30,32,34,36,38,39,40,48,50,51,52,54,56,58,60,68,70,76,77,78,81,82,83,84,86,88,89,90,92,93,94,96,98
  (3 9 số)
  00,01,02,05,06,10,12,14,15,16,18,20,23,28,30,32,38,39,48,50,51,52,54,56,58,60,70,78,81,82,83,84,89,90,92,93,94,96,98
  (2 9 số)
  00,01,05,06,10,14,15,16,20,28,30,38,39,48,50,51,54,56,58,60,81,83,84,89,90,93,94,96,98
  (1 9 số)
  00,01,05,06,15,20,28,39,50,51,54,56,58,60,81,83,89,90,93
  (9 số)
  00,01,05,06,39,60,89,90,93
   
 19. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp 7x của 12tv
  ngày 2/4 về mức 47
  ngày 3/4 về mức 32
  ngày 4/4 về mức 50
  ngày 5/4 về mức 31
  ngày 6/4 về mức 29
  ngày 7/4 về mức 44
  ngày 8/4 về mức 37
  ngày 9/4 về mức 29
  ngày 10/4về mức 25
  ngày 11/4về mức 20
  ngày 12/4ve muc 42
  ngày 13/4về mức 41
  ngày 14/4ve muc 30
  ngày 15/4ve muc 39
  ngày 16/4về mức 35
  ngày 17/4ve muc 37
  ngày 18/4ve muc 25
  ngày 19/4ve muc 20
  ngay 20/4ve muc 35
  ngay 21/4ve muc 41
  ngay 22/4ve muc 43
  ngay 23/4ve muc 37
  ngay 24/4ve muc 31
  ngay 25/4ve muc 34
  ngay 26/4

  Mức: 2 4 (2 số)
  46,63
  Mức: 2 5 (3 số)
  13,27,40
  Mức: 2 6 (1 số)
  66
  Mức: 2 7 (7 số)
  01,22,60,62,69,85,95
  Mức: 2 8 (3 số)
  23,33,35
  Mức: 2 9 (3 số)
  32,64,65
  Mức: 3 0 (5 số)
  26,42,55,56,93
  Mức: 3 1 (7 số)
  06,11,24,39,44,48,83
  Mức: 3 2 (5 số)
  10,17,21,61,80
  Mức: 3 3 (8 số)
  04,28,29,41,57,67,77,79
  Mức: 3 4 (4 số)
  00,37,47,71
  Mức: 3 5 (6 số)
  02,07,15,36,59,96
  Mức: 3 6 (1 2 số)
  16,19,20,31,34,43,45,54,73,91,97,99
  Mức: 3 7 (5 số)
  09,38,51,72,94
  Mức: 3 8 (3 số)
  12,53,88
  Mức: 3 9 (5 số)
  49,76,78,82,89
  Mức: 4 0 (5 số)
  03,08,74,86,98
  Mức: 4 1 (2 số)
  14,18
  Mức: 4 2 (3 số)
  25,30,75
  Mức: 4 3 (5 số)
  05,50,81,87,90
  Mức: 4 4 (2 số)
  52,58
  Mức: 4 5 (2 số)
  68,92
  Mức: 4 7 (1 số)
  70
  Mức: 4 9 (1 số)
  84
  _________
  _________

  Tổng hợp 4x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 22
  ngày 2/4 về mức 18
  ngày 3/4 về mức 10
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 13
  ngày 6/4 về mức 12
  ngày 7/4 về mức 19
  ngày 8/4 về mức 13
  ngày 9/4 về mức 13
  ngày 10/4về mức 12
  ngày 11/4về mức 6
  ngày 12/4ve muc 20
  ngày 13/4về mức 19
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4về mức 17
  ngày 16/4về mức 14
  ngày 17/4ve muc 16
  ngày 18/4ve muc 9
  ngày 19/4ve muc 8
  ngay 20/4 ve muc 13
  ngay 21/4 ve muc 15
  ngay 22/4ve muc 20
  ngay 23/4ve muc 16
  ngay 24/4ve muc 12
  ngay 25/4ve muc 14
  ngay 26/4

  Mức: 4 (1 số)
  36
  Mức: 7 (1 số)
  27
  Mức: 8 (1 số)
  23
  Mức: 9 (2 số)
  22,63
  Mức: 1 0 (2 số)
  13,40
  Mức: 1 1 (5 số)
  32,35,69,85,91
  Mức: 1 2 (6 số)
  11,18,41,54,59,95
  Mức: 1 3 (6 số)
  03,49,65,76,93,98
  Mức: 1 4 (1 0 số)
  07,12,25,26,34,52,55,57,64,96
  Mức: 1 5 (1 5 số)
  01,02,10,21,39,43,44,45,46,77,79,80,83,87,97
  Mức: 1 6 (1 2 số)
  09,15,19,24,42,56,60,61,62,66,78,94
  Mức: 1 7 (1 2 số)
  04,14,30,37,48,53,58,67,71,72,73,89
  Mức: 1 8 (6 số)
  28,29,31,33,47,99
  Mức: 1 9 (7 số)
  06,16,17,70,82,86,90
  Mức: 2 0 (5 số)
  00,20,50,74,81
  Mức: 2 1 (1 số)
  75
  Mức: 2 2 (4 số)
  08,38,51,68
  Mức: 2 3 (1 số)
  92
  Mức: 2 4 (1 số)
  88
  Mức: 2 5 (1 số)
  05
  Mức: 2 8 (1 số)
  84
   
  nuoidan, Acecook, Bam_cang13 thành viên khác Thích điều này.
 20. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 1x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 1
  ngày 2/4 về mức 2
  ngày 3/4 về mức 2
  ngày 4/4 về mức 7
  ngày 5/4 về mức 3
  ngày 6/4 về mức 3
  ngày 7/4 về mức 4
  ngày 8/4 về mức 1
  ngày 9/4 về mức 2
  ngày10/4về mức 2
  ngày11/4về mức 1
  ngày 12/4ve muc 6
  ngày 13/4về mức 2
  ngày 14/4ve muc 2
  ngày 15/4ve muc 4
  ngày 16/4ve muc 1
  ngày 17/4ve muc 3
  ngày 18/4 ve muc 3
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 3
  ngay 21/4ve muc 1
  ngay 22/4ve muc 4
  ngay 23/4ve muc 3
  ngay 24/5ve muc 2
  ngay 25/4ve muc 1
  ngay 26/4

  Mức: 0 (9 số)
  12,18,19,22,23,36,70,76,91
  Mức: 1 (1 4 số)
  03,13,27,30,32,34,49,57,64,78,79,81,96,98
  Mức: 2 (1 8 số)
  07,24,25,35,37,40,42,43,44,46,52,58,59,74,85,94,95,97
  Mức: 3 (1 2 số)
  10,11,14,15,26,28,39,53,54,62,71,93
  Mức: 4 (2 5 số)
  02,20,21,29,41,45,47,48,50,55,56,60,61,63,66,67,68,69,73,77,80,82,83,87,92
  Mức: 5 (1 1 số)
  01,04,08,31,33,51,65,75,84,86,99
  Mức: 6 (8 số)
  06,09,16,17,38,72,89,90
  Mức: 7 (2 số)
  00,88
  Mức: 8 (1 số)
  05

  _________
  _________

  Tổng hợp từ 0x của 12v
  ngày 1/4 về mức 0
  ngày 2/4 về mức 0
  ngày 3/4 về mức 1
  ngày 4/4 về mức 1
  ngày 5/4 về mức 1
  ngày 6/4 về mức 0
  ngày 7/4 về mức 1
  ngày 8/4 về mức 0
  ngày 9/4 về mức 1
  ngày10/4 về mức 1
  ngày11/4 về mức 0
  ngày 12/4ve muc 3
  ngày 13/4về mức 0
  ngày 14/4ve muc 0
  ngày 15/4về muc 2
  ngày 16/4ve muc 0
  ngày 17/4ve muc 1
  ngày 18/4 ve muc 1
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 1
  ngay 21/4ve muc 0
  ngay 22/4ve muc 1
  ngay 23/4ve muc 1
  ngay 24/4ve muc 1
  ngay 25/4ve muc 0
  ngay 26/4
  Mức: 0 (3 2 số)
  03,12,13,15,18,19,20,22,23,24,27,28,30,32,34,36,42,46,49,51,57,58,64,70,76,78,79,81,91,96,97,98
  Mức: 1 (4 1 số)
  02,07,08,10,11,14,21,25,26,29,33,35,37,39,40,43,44,47,48,50,52,53,54,56,59,60,61,62,66,68,71,74,75,82,83,84,85,92,93,94,95
  Mức: 2 (2 0 số)
  01,04,06,31,38,41,45,55,63,65,67,69,72,73,77,80,86,87,88,99
  Mức: 3 (7 số)
  00,05,09,16,17,89,90
   
  nuoidan, canawan92, Acecook15 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net