quảng cáo kqxs full 2

DÀN 9X-0X THÁNG 4

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/3/21.

Lượt xem: 130,525

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  636
  Được thích:
  1,841
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04: 9x8x7x
  Ngày 02/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/04: 9x8x7x6x
  Ngày 04/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/04: 9x8x7x
  Ngày 10/04: 9x8x7x
  Ngày 11/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/04: Đốt nhà
  Ngày 15/04: 9x8x7x6x
  Ngày 16/04: 9x8x
  Ngày 17/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/04: 9x8x7x
  Ngày 20/04: 9x8x7x6x
  Ngày 21/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/04: 9x8x7x6x5x4x
  Điểm: 6
  Tổng điểm: 114
  Ngày 24/04:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,85,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,12,15,16,17,19,20,21,24,26,30,31,33,35,36,37,39,40,42,44,45,47,48,49,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,85,88,89,90,91,92,93,95,97,99
  (5 9 số)
  02,03,04,05,07,08,12,15,16,17,19,20,21,24,26,30,31,33,36,37,39,40,42,44,45,47,48,49,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,75,76,77,80,82,85,88,89,92,93,95,97,99
  (4 9 số)
  02,03,04,05,07,12,15,16,17,20,21,24,26,30,31,33,36,37,39,42,44,45,47,48,49,51,54,55,56,57,58,59,60,65,67,69,70,71,72,75,76,77,80,82,85,88,89,93,99
  (3 9 số)
  02,04,12,15,16,17,20,21,24,30,31,33,36,37,39,42,44,45,47,48,49,51,54,55,56,57,58,59,60,65,67,69,71,72,76,77,89,93,99
  (2 9 số)
  02,04,12,16,20,21,24,30,31,33,36,37,39,42,47,48,49,55,56,59,60,65,67,69,71,76,89,93,99
  (1 9 số)
  02,04,12,16,21,24,30,36,37,39,42,49,55,56,59,65,67,69,99
  (9 số)
  02,12,21,24,42,55,56,65,99
   
 2. NaviRain

  NaviRain Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  13/6/18
  Bài viết:
  2,621
  Được thích:
  9,250
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/04:9x8x
  Ngày 03/04:9x8x7x6x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/04: xịt
  Ngày 06/04:9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/04:9x8x
  Ngày 09/04:9x
  Ngày 10/04:9x
  Ngày 11/04: xịt
  Ngày 12/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/04:9x
  Ngày 14/04: xịt
  Ngày 15/04:nghỉ
  Ngày 16/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x
  Ngày 18/04: xịt
  Ngày 19/04:9x8x7x6x5x
  20/4 nghỉ
  Ngày 21/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 22/04:9x8x7x
  Ngày 23/04:9x8x7x
  Tổng điểm: 73
  Ngày 24/04:
  9x6
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x8
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,98,99
  7x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,98,99
  6x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,52,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,98,99
  5x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,41,43,44,46,47,52,55,56,57,58,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  4x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,31,37,43,46,55,57,61,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  3x8
  02,03,04,08,09,11,19,20,21,22,23,26,27,28,31,37,46,55,57,61,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,88,89,90,99
  2x8
  02,04,08,09,11,19,20,23,26,27,31,37,46,55,57,61,66,68,70,71,72,73,75,79,81,86,88,99
  1x8
  02,04,08,20,21,26,28,31,61,66,68,71,72,73,75,86,88,99
  0x8
  02,04,21,31,72,73,88,99
   
 3. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,091
  Được thích:
  7,244
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  THÁNG 4: 9x - 0x
  01/04: 93- 9x8x7x6x5x4x3X
  02/04: 95- 9x8x7x6x5x
  03/04: 10- 9x8x7x6x5x
  04/04: 78- 9x8x7x6x5x4x
  05/04: 00- N
  06/04: 59- N
  07/04: 75- 9x8x7x6x5
  08/04: 04- 9x8x7x6x5x4x3x
  09/04: 70- 9x8x7x6x5x4x3x
  10/04: 13- 9x8x7x
  11/04: 13- 9x8x7x
  12/04: 39- 9x8x7x6x5x4x3x
  13/04: 05- 9x8x7x6x5x4x3x
  14/04: 95- 9x8x7x6x5x4x3x
  15/04: 82- 9x8x7x
  16/04: 89- 9x8x7x6x5x4x3x
  17/04: 80- 9x8x7x6x5x4x3x
  18/04: 00- 9x8x7x6x5x4x3x
  19/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  20/04: 75- N
  21/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04: 92- 9x8x7x6x5x4x3x
  23/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  =========
  Ngày 24/04

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,38,39,40,41,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,68,69,70,71,72,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,28,29,30,31,35,38,39,40,41,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,68,69,70,71,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99


  (6 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,19,20,25,28,29,30,35,38,39,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,69,70,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (5 1 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,20,25,28,30,35,38,40,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,70,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,98

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,20,25,28,30,35,38,40,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,70,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,95

  (3 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,28,30,38,40,48,50,58,60,68,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,98

  (2 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,28,30,38,50,58,60,68,70,80,81,82,83,85,88,90

  (1 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,50,60,70,80,90(1 8 số)

  (9 số)
  00,02,03,04,05,07,08,09,90
   
  MIDU9X, Amater83, 9roger17 thành viên khác Thích điều này.
 4. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  2,126
  Được thích:
  4,839
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 2/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 3/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 4/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 5/4: 9x8x7x
  Ngày 6/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 7/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 8/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 9/4: 9x8x
  Ngày 10/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 11/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/4: 9x8x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x
  Ngày 19/4: 9x8x7x6x
  Ngày 20/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x
  Tổng điểm 129
  Ngày 24/4:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,59,60,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,26,27,30,31,32,34,35,36,39,40,42,44,45,47,48,49,50,53,54,56,57,59,60,62,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,26,30,31,35,36,39,40,42,45,48,49,53,54,56,57,59,60,62,68,70,71,72,75,76,78,79,80,82,84,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,18,19,20,24,26,30,35,39,40,42,45,48,49,53,54,56,57,59,60,62,68,70,75,78,79,80,82,84,86,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,18,20,30,35,40,45,48,53,54,56,57,59,60,68,70,75,78,79,80,82,84,86,89,90,94,95,96,97,98
  (2 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,14,20,30,40,56,59,60,68,70,78,79,80,82,84,86,89,90,95,96,97,98
  (1 9 số)
  02,03,04,06,07,08,09,10,20,30,40,60,70,80,90,95,96,97,98
  (9 số)
  02,04,06,08,10,20,40,60,80
   
 5. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 7xcủa 12tv
  ngày 1/4 về mức 53
  ngày 2/4 về mức 47
  ngày 3/4 về mức 32
  ngày 4/4 về mức 50
  ngày 5/4 về mức 31
  ngày 6/4 về mức 29
  ngày 7/4 về mức 44
  ngày 8/4 về mức 37
  ngày 9/4 về mức 29
  ngày 10/4về mức 25
  ngày 11/4về mức 20
  ngày 12/4ve muc 42
  ngày 13/4về mức 41
  ngày 14/4ve muc 30
  ngày 15/4ve muc 39
  ngày 16/4về mức 35
  ngày 17/4ve muc 37
  ngày 18/4ve muc 25
  ngày 19/4ve muc 20
  ngay 20/4ve muc 35
  ngay 21/4ve muc 41
  ngay 22/4ve muc 43
  ngay 23/4ve muc 37
  ngay 24/4

  Mức: 1 7 (1 số)
  13
  Mức: 1 8 (1 số)
  46

  Mức: 2 0 (1 số)
  44
  Mức: 2 1 (1 số)
  83
  Mức: 2 2 (3 số)
  34,41,63
  Mức: 2 3 (3 số)
  22,50,74
  Mức: 2 4 (2 số)
  27,28
  Mức: 2 5 (1 số)
  25
  Mức: 2 6 (2 số)
  64,94
  Mức: 2 7 (2 số)
  43,53
  Mức: 2 8 (5 số)
  00,14,32,38,96
  Mức: 2 9 (4 số)
  33,42,62,86
  Mức: 3 0 (4 số)
  11,17,23,29
  Mức: 3 1 (4 số)
  10,16,49,77
  Mức: 3 2 (5 số)
  31,55,57,91,97
  Mức: 3 3 (4 số)
  15,35,58,61
  Mức: 3 4 (5 số)
  30,51,66,69,72
  Mức: 3 5 (4 số)
  06,12,76,84
  Mức: 3 6 (7 số)
  05,45,47,73,79,85,93
  Mức: 3 7 (6 số)
  20,40,78,80,87,98
  Mức: 3 8 (6 số)
  36,52,54,65,67,99
  Mức: 3 9 (4 số)
  18,48,56,95
  Mức: 4 0 (6 số)
  03,21,24,37,39,75
  Mức: 4 1 (2 số)
  26,92
  Mức: 4 2 (3 số)
  01,82,88
  Mức: 4 3 (2 số)
  02,89
  Mức: 4 4 (5 số)
  08,09,19,60,68
  Mức: 4 5 (1 số)
  70
  Mức: 4 6 (2 số)
  59,71
  Mức: 4 7 (1 số)
  81
  Mức: 4 8 (1 số)
  90
  Mức: 4 9 (1 số)
  04
  Mức: 5 0 (1 số)
  07

  _________
  _________

  Tổng hợp từ 4xcủa 12tv
  ngày 1/4 về mức 22
  ngày 2/4 về mức 18
  ngày 3/4 về mức 10
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 13
  ngày 6/4 về mức 12
  ngày 7/4 về mức 19
  ngày 8/4 về mức 13
  ngày 9/4 về mức 13
  ngày 10/4về mức 12
  ngày 11/4về mức 6
  ngày 12/4ve muc 20
  ngày 13/4về mức 19
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4về mức 17
  ngày 16/4về mức 14
  ngày 17/4ve muc 16
  ngày 18/4ve muc 9
  ngày 19/4ve muc 8
  ngay 20/4 ve muc 13
  ngay 21/4 ve muc 15
  ngay 22/4ve muc 20
  ngay 23/4ve muc 16
  ngay 24/4

  Mức: 5 (2 số)
  13,74

  Mức: 6 (3 số)
  44,46,64
  Mức: 7 (4 số)
  29,34,53,63
  Mức: 8 (3 số)
  17,27,91
  Mức: 9 (5 số)
  15,22,25,45,50
  Mức: 1 0 (5 số)
  41,66,83,94,97
  Mức: 1 1 (3 số)
  32,43,78
  Mức: 1 2 (6 số)
  40,51,58,61,72,77
  Mức: 1 3 (9 số)
  11,14,28,35,42,47,49,62,96
  Mức: 1 4 (2 số)
  57,79
  Mức: 1 5 (7 số)
  00,16,33,54,73,80,86
  Mức: 1 6 (5 số)
  48,52,55,69,93
  Mức: 1 7 (8 số)
  03,24,31,36,38,84,85,95
  Mức: 1 8 (7 số)
  05,23,26,75,76,87,92
  Mức: 1 9 (4 số)
  18,21,56,70
  Mức: 2 0 (6 số)
  06,10,12,30,37,65
  Mức: 2 1 (3 số)
  71,81,98
  Mức: 2 2 (4 số)
  08,20,82,89
  Mức: 2 3 (6 số)
  01,19,39,67,68,90
  Mức: 2 4 (3 số)
  60,88,99
  Mức: 2 5 (1 số)
  09
  Mức: 2 6 (1 số)
  02
  Mức: 2 7 (1 số)
  07
  Mức: 2 8 (2 số)
  04,59
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/4/21
  thichoc, Gaixinh, canawan9213 thành viên khác Thích điều này.
 6. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  Tổng hợp từ 1x của 12tv
  ngày 1/4 về mức 1
  ngày 2/4 về mức 2
  ngày 3/4 về mức 2
  ngày 4/4 về mức 7
  ngày 5/4 về mức 3
  ngày 6/4 về mức 3
  ngày 7/4 về mức 4
  ngày 8/4 về mức 1
  ngày 9/4 về mức 2
  ngày10/4về mức 2
  ngày11/4về mức 1
  ngày 12/4ve muc 6
  ngày 13/4về mức 2
  ngày 14/4ve muc 2
  ngày 15/4ve muc 4
  ngày 16/4ve muc 1
  ngày 17/4ve muc 3
  ngày 18/4 ve muc 3
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 3
  ngay 21/4ve muc 1
  ngay 22/4ve muc 4
  ngay 23/4ve muc 3
  ngay 24/4

  Mức: 0 (1 4 số)
  17,29,44,45,46,47,48,53,58,63,64,74,78,85

  Mức: 1 (1 3 số)
  15,22,26,50,51,62,66,76,86,91,93,94,97
  Mức: 2 (1 9 số)
  11,13,18,25,27,28,34,35,41,54,57,61,69,70,77,79,81,83,84
  Mức: 3 (1 6 số)
  03,05,12,14,32,33,43,49,56,68,71,73,80,89,95,96
  Mức: 4 (1 4 số)
  16,23,24,30,36,38,40,52,60,67,72,82,87,92
  Mức: 5 (8 số)
  00,20,31,37,39,65,75,88
  Mức: 6 (1 0 số)
  01,06,07,08,19,21,42,55,90,98
  Mức: 7 (2 số)
  09,10
  Mức: 9 (2 số)
  59,99
  Mức: 1 0 (2 số)
  02,04


  _________
  _________

  Tổng hợp từ 0x của 12v
  ngày 1/4 về mức 0
  ngày 2/4 về mức 0
  ngày 3/4 về mức 1
  ngày 4/4 về mức 1
  ngày 5/4 về mức 1
  ngày 6/4 về mức 0
  ngày 7/4 về mức 1
  ngày 8/4 về mức 0
  ngày 9/4 về mức 1
  ngày10/4 về mức 1
  ngày11/4 về mức 0
  ngày 12/4ve muc 3
  ngày 13/4về mức 0
  ngày 14/4ve muc 0
  ngày 15/4về muc 2
  ngày 16/4ve muc 0
  ngày 17/4ve muc 1
  ngày 18/4 ve muc 1
  ngày 19/4ve muc 1
  ngay 20/4 ve muc 1
  ngay 21/4ve muc 0
  ngay 22/4ve muc 1
  ngay 23/4ve muc 1
  ngay 24/4

  Mức: 0 (3 9 số)
  11,15,17,22,26,28,29,30,35,39,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,58,61,62,63,64,66,69,70,74,76,78,85,86,93,94,95,96,97
  Mức: 1 (3 5 số)
  01,03,05,06,12,13,14,16,18,20,23,25,27,32,33,34,36,38,43,56,57,60,67,68,71,73,77,79,80,81,83,84,89,91,92
  Mức: 2 (1 9 số)
  00,07,08,09,10,19,24,31,37,40,52,65,72,75,82,87,88,90,98
  Mức: 3 (4 số)
  21,42,55,59
  Mức: 4 (2 số)
  04,99
  Mức: 5 (1 số)
  02
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/4/21
  thichoc, Gaixinh, canawan9214 thành viên khác Thích điều này.
 7. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  mức số 7tv
  ngày 1/4 về mức 23
  ngày 2/4 về mức 22
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 32
  ngày 5/4 về mức 16
  ngày 6/4 về mức 24
  ngày 7/4 về mức 30
  ngày 8/4 về mức 18
  ngày 9/4 về mức 15
  ngày10/4 về mức 18
  ngày 11/4về mức 16
  ngày 12/4về mức 24
  ngày 13/4về mức 33
  ngày 14/4ve muc 17
  ngày 15/4ve muc 21
  ngay 16/4ve muc 16
  ngay 17/4ve muc 29
  ngay 18/4ve muc 16
  ngay 19/4 ve muc 9
  ngay 20/4 ve muc 24
  ngay 21/4ve muc 27
  ngay 22/4ve muc 29
  ngay 23/4ve muc 24

  ngay 24/4
  Mức: 8 (2 số)
  22,46
  Mức: 9 (2 số)
  13,38
  Mức: 1 0 (1 số)
  43
  Mức: 1 2 (4 số)
  28,32,74,83
  Mức: 1 3 (6 số)
  27,34,41,63,64,91
  Mức: 1 4 (2 số)
  23,96
  Mức: 1 5 (2 số)
  11,50
  Mức: 1 6 (1 số)
  14
  Mức: 1 7 (5 số)
  00,29,44,57,84
  Mức: 1 8 (5 số)
  16,55,62,65,87
  Mức: 1 9 (5 số)
  15,25,35,66,77
  Mức: 2 0 (2 số)
  17,51
  Mức: 2 1 (1 1 số)
  06,33,47,52,53,54,61,82,86,94,98
  Mức: 2 2 (6 số)
  05,10,19,73,79,95
  Mức: 2 3 (3 số)
  56,72,85
  Mức: 2 4 (9 số)
  09,12,21,40,42,45,58,88,92
  Mức: 2 5 (3 số)
  01,97,99
  Mức: 2 6 (5 số)
  48,69,76,81,93
  Mức: 2 7 (6 số)
  18,20,31,49,59,71
  Mức: 2 8 (5 số)
  03,24,30,36,75
  Mức: 2 9 (3 số)
  26,60,90
  Mức: 3 0 (2 số)
  37,39
  Mức: 3 1 (3 số)
  08,78,89
  Mức: 3 2 (3 số)
  02,67,70
  Mức: 3 3 (2 số)
  68,80
  Mức: 3 4 (1 số)
  04
  Mức: 3 5 (1 số)
  07  _________
  _________

  mức số 10tv
  ngày 2/4 về mức 26
  ngày 3/4 về mức 25
  ngày 4/4 về mức 28
  ngày 5/4 về mức 20
  ngày 6/4 về mức 22
  ngày 7/4 về mức 27
  ngày 8/4 về mức 24
  ngày 9/4 về mức 27
  ngày10/4 về mức 18
  ngày11/4 về mức 20
  ngày12/4 ve mức 24
  ngày 13/4về mức 25
  ngày 14/4ve muc 21
  ngày 15/4ve muc 25
  ngày 16/4ve muc 23
  ngày 17/4ve muc 24
  ngày 18/4ve muc 22
  ngay 19/4 ve muc15
  ngay 20/4ve muc 23
  ngay 21/4 ve muc 30
  ngay 22/4 ve muc 27
  23/4 ve muc 24
  ngay 24/4

  Mức: 1 4 (1 số)
  22
  Mức: 1 5 (2 số)
  28,41
  Mức: 1 6 (3 số)
  13,46,83
  Mức: 1 7 (3 số)
  23,33,38
  Mức: 1 8 (4 số)
  14,25,50,94
  Mức: 1 9 (6 số)
  05,43,44,63,76,96
  Mức: 2 0 (4 số)
  00,27,55,84
  Mức: 2 1 (1 2 số)
  11,16,20,30,32,34,62,64,67,74,86,87
  Mức: 2 2 (9 số)
  35,51,52,53,61,65,77,85,99
  Mức: 2 3 (8 số)
  10,12,21,42,57,58,66,82
  Mức: 2 4 (9 số)
  03,18,31,36,49,88,93,95,98
  Mức: 2 5 (6 số)
  17,47,48,54,56,60
  Mức: 2 6 (1 2 số)
  01,02,06,19,26,29,37,69,72,73,91,97
  Mức: 2 7 (1 1 số)
  08,15,24,39,40,68,75,78,80,89,92
  Mức: 2 8 (5 số)
  07,09,70,79,81
  Mức: 2 9 (3 số)
  45,59,71
  Mức: 3 0 (2 số)
  04,90
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/4/21
  thichoc, Gaixinh, canawan9210 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,941
  Được thích:
  101,748
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  xanhngoc8299, thichoc, Gaixinh7 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,941
  Được thích:
  101,748
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,33,35,36,37,39,40,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  78s
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,30,31,33,35,36,37,39,40,42,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  68s
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,17,18,19,20,21,24,26,30,31,33,35,36,37,39,40,42,45,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  58s
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,18,19,20,21,24,26,30,31,36,37,39,40,42,45,48,49,54,56,58,59,60,61,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,85,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  48s
  01,02,03,04,07,08,09,12,18,20,21,24,26,30,31,36,37,39,40,42,45,48,49,56,58,59,60,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,85,88,89,90,92,93,95,97,99
  38s
  01,02,03,04,07,08,18,20,24,26,30,31,36,37,39,45,48,49,58,59,60,67,68,69,70,71,75,76,78,80,81,88,89,90,92,93,97,99
  28s
  02,03,04,07,08,18,20,24,26,30,31,36,37,39,49,59,60,67,68,70,71,75,78,80,81,89,90,93
  18s
  02,04,07,08,26,30,36,37,39,60,67,68,70,75,78,80,89,90
  8s
  02,04,07,67,68,70,80,89
   
  ThemTienXinSo, thichoc, Gaixinh18 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,941
  Được thích:
  101,748
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  95s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  78s
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  68s
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,15,17,18,19,21,24,26,29,31,35,36,37,39,40,42,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  58s
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,15,17,18,19,21,24,26,29,31,36,37,39,40,42,45,47,48,49,54,56,57,58,59,60,66,68,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,82,85,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  48s
  01,02,03,04,06,07,08,09,15,17,18,19,24,26,29,31,36,37,39,40,45,47,48,49,54,56,59,60,68,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,88,89,90,91,92,93,95,97,98
  38s
  01,02,04,06,07,08,09,15,19,24,26,29,37,39,40,45,47,48,54,56,59,60,68,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,89,90,91,92,97
  28s
  04,07,08,09,15,24,29,37,39,40,45,59,68,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,89,90,91,92,97
  1 8 số)
  04,07,09,39,40,45,59,68,70,71,75,78,79,80,81,89,90,92
  8s
  04,45,59,70,71,79,81,90
   
  thichoc, LANGCURE, Gaixinh18 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  8,941
  Được thích:
  101,748
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Tháng sau ae nào xác định post bài đầy đủ hãy tham gia k bỏ dở giữa chừng, nghỉ cách quãng thì mới cho chơi.
   
  thichoc, Gaixinh, vitamin919 thành viên khác Thích điều này.
 12. gialinh123

  gialinh123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/8/20
  Bài viết:
  866
  Được thích:
  5,400
  Điểm thành tích:
  93
  ban @quanthienhan , từ mai sang khu này chốt bài cho mọi người tham khảo , và cố gắng lên bài trước 13h bạn nhé.
   
  thichoc, KingLotTitle, Gaixinh10 thành viên khác Thích điều này.
 13. lovestories

  lovestories Lính mới

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  210
  Được thích:
  1,080
  Điểm thành tích:
  93
  1/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  2/4:9x8x7x
  3/4: 9x8x7x6x
  4/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  5/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  6/4: 9x8x7x6x5x
  7/4: 9x8x7x6x5x4x
  8/4: 9x8x7x6x5x4x
  9/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/4: tạch
  11/4: 9x8x7x
  12/4: 9x8x
  13/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/4:9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/4: tạch lần 2
  16/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  18/4: tạch lần 3. Đúng hôm trước ăn 0x hôm sau xịt 9x luôn. Sợ thật
  19/4: xịt tiếp
  20/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  21/4: 9x8x7x6x5x
  22/4: tạch
  23/4: 9x8x7x
  24/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Điểm: 7
  Tổng điểm: 107
  25/4:
  (9 1 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 3 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,78,80,82,83,84,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  (7 5 số)
  00,01,02,05,06,07,08,10,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,77,78,80,82,83,84,86,87,90,91,92,94,95,96,97,98
  (6 6 số)
  00,01,02,05,06,07,08,10,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,37,39,41,42,44,46,47,49,50,51,52,53,55,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,77,78,80,82,83,84,87,90,91,92,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  01,02,05,06,07,08,10,14,19,20,21,23,24,25,26,27,30,34,35,36,37,39,41,42,44,46,47,49,50,52,53,55,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,77,78,80,82,83,84,87,90,91,92,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  02,07,08,10,14,19,20,21,23,24,26,27,34,35,37,39,42,44,46,47,49,50,52,53,55,60,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,77,78,80,82,83,84,90,92,94,95,96,97,98
  (3 7 số)
  02,07,08,14,19,20,21,23,26,34,35,39,44,46,49,50,52,53,60,63,64,65,66,67,70,73,77,78,80,82,90,92,94,95,96,97,98
  (2 7 số)
  02,08,14,20,21,26,35,39,44,46,49,52,53,60,63,64,65,66,73,77,78,80,90,95,96,97,98
  (1 9 số)
  20,21,26,35,39,46,52,60,64,65,66,73,77,78,80,95,96,97,98
  (9 số)
  21,35,39,46,60,66,73,97,98
   
  Fri13rd, thichoc, Gaixinh7 thành viên khác Thích điều này.
 14. concuabien0920

  concuabien0920 Lính mới

  Tham gia:
  30/9/20
  Bài viết:
  460
  Được thích:
  3,451
  Điểm thành tích:
  93
  01/04 9x8x7x6x5x4x3x
  02/04 9x8x7x6x5x4x3x
  03/04 9x8x7x6x5x4x3x
  04/04 9x8x7x6x5x
  05/04 9X8X7X6X5X4X3X
  06/04 9X8X7X6X5X4X3X
  07/04 9X8X
  08/04 9x8x7x6x5x4x
  09/04 9x8x7x
  10/04 9x8x7x6x5x4x3x
  11/04 9x8x7x6x5x4x3x
  12/04 9x8x7x6x5x4x3x
  13/03 9x8x7x6x5x
  14/03 9x8x7x
  15/03 9x8x7x6x
  16/03 98x
  17/04 9x8x7x6x5x
  18/04 9x8x7x6x5x
  19/04 9x8x7x
  20/04 9x8x7x6x
  21/04 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04 9x8x7x6x5x4x
  23/04 9x8x7x6x5x4x
  24/04 9x8x
  Tổng Điểm 10
  25/04
  (9 4 ) số:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,89,91,92,93,95,96,97,98
  (6 9 ) số:
  00,01,02,03,04,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,53,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,89,91,92,93,95,97
  (5 9 ) số:
  00,01,03,04,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,29,33,35,36,37,39,43,44,45,46,47,49,50,53,55,56,57,59,60,61,62,65,66,69,70,73,75,76,79,80,81,82,84,85,86,89,91,92,93,95,97
  (4 9 ) số:
  00,01,03,04,07,08,13,14,15,22,23,24,25,33,35,37,39,43,44,45,46,47,49,50,53,55,56,57,59,60,61,62,65,69,70,73,75,76,79,80,82,84,86,89,91,92,93,95,97
  (3 9 ) số:
  00,01,03,07,08,13,14,15,22,23,25,35,37,39,43,44,45,47,49,50,55,56,57,59,60,65,69,70,73,75,79,82,84,89,91,92,93,95,97
  (2 9 ) số:
  00,03,08,13,14,22,25,35,37,39,43,44,45,47,49,55,56,57,59,60,70,73,75,82,84,91,92,95,97
  (1 9 ) số:
  00,08,22,35,37,39,47,49,55,56,57,59,70,75,82,84,91,92,95
  (0 9 ) số:
  00,35,37,39,49,55,75,82,95
   
  Fri13rd, mrbiprox, thichoc11 thành viên khác Thích điều này.
 15. xanhngoc8299

  xanhngoc8299 VIP Xổ Số

  Tham gia:
  23/5/20
  Bài viết:
  1,414
  Được thích:
  13,159
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tiến sỹ số học
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x
  Ngày 02/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/04:9x8x7x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/04:9x8x7x6x
  Ngày 06/04:9x8x7x6x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 08/04:9x8x7x6x
  Ngày 09/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 10/04:9x8x
  Ngày 11/04:9x8x
  Ngày 12/04:Miss ( điểm số49 ghê thật)
  Ngày 13/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 14/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 15/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 16/04:9x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 18/04:9x8x7x6x
  Ngày 19/04:9x8x
  Ngày 20/04:9x8x7x6x5x4x
  Ngày 21/04:9x8x7x6x
  Ngày 22/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04:9x ( sợ thật)
  Ngày 24/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Điểm:7
  Tổng điểm:107
  Ngày 25/04:
  (9 1s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  (8 4s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,95,96,97,98
  (7 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (6 1s)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,18,21,22,23,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,55,58,59,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,91,92,95,96,97,98
  (5 1s)
  01,03,05,07,09,11,12,14,18,21,22,25,26,31,33,34,36,37,43,45,49,50,51,52,53,54,58,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (4 1s)
  01,03,05,07,09,12,25,26,31,33,34,36,37,43,45,50,52,61,62,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,87,90,92,95,97,98
  (3 1s)
  01,05,07,12,25,26,31,33,36,37,45,50,52,61,62,66,67,68,70,72,73,74,76,77,78,79,81,84,87,92,97,98
  (2 0s)
  05,07,12,25,31,33,37,50,52,62,67,68,70,72,77,78,79,84,87,92
  (1 0s)
  31,33,52,67,68,72,77,84,87,92
  (7 s)
  52,67,68,72,84,77,87
   
  Fri13rd, td9a, ThemTienXinSo13 thành viên khác Thích điều này.
 16. NaviRain

  NaviRain Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  13/6/18
  Bài viết:
  2,621
  Được thích:
  9,250
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/04:9x8x
  Ngày 03/04:9x8x7x6x
  Ngày 04/04:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/04: xịt
  Ngày 06/04:9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/04:9x8x
  Ngày 09/04:9x
  Ngày 10/04:9x
  Ngày 11/04: xịt
  Ngày 12/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 13/04:9x
  Ngày 14/04: xịt
  Ngày 15/04:nghỉ
  Ngày 16/04:9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17/04:9x8x7x6x
  Ngày 18/04: xịt
  Ngày 19/04:9x8x7x6x5x
  20/4 nghỉ
  Ngày 21/04:9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 22/04:9x8x7x
  Ngày 23/04:9x8x7x
  Ngày 24/04:9x8x7x6x
  Tổng điểm: 77
  Ngày 25/04:
  9x6
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x8
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,98,99
  7x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,98,99
  6x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,52,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,98,99
  5x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,41,43,44,46,47,52,55,56,57,58,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  4x8
  02,03,04,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,31,37,43,46,55,57,61,63,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,87,88,89,90,99
  3x8
  02,03,04,08,09,11,19,20,21,22,23,26,27,28,31,37,46,55,57,61,64,66,68,70,71,72,73,74,75,79,81,82,84,86,88,89,90,99
  2x8
  02,04,08,09,11,19,20,23,26,27,31,37,46,55,57,61,66,68,70,71,72,73,75,79,81,86,88,99
  1x8
  02,04,08,20,21,26,28,31,61,66,68,71,72,73,75,86,88,99
  0x8
  02,04,21,31,72,73,88,99
   
  Fri13rd, Bam_cang, mrbiprox11 thành viên khác Thích điều này.
 17. ruabi004

  ruabi004 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  331
  Được thích:
  2,759
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 01/04; 9x8x7x6
  Ngày 02/04; 9x8x7x
  Ngày 03/04; 9x
  Ngày 04/04; 9x
  Ngày 05/04; 9x
  Ngày 06/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 07/04; 9x8x7x6x5x
  Ngày 08/04; 9x
  Ngày 09/04; 9x8x7x
  Ngày 10/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 11/04; 9x
  Ngày 12/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 13/04; 9x8x7x6x
  Ngày 14/04; 9x8x
  Ngày 15/04; 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 16/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/04; 9x8x
  Ngày 18/04; 9x8x7x
  Ngày 19/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 21/04; 9x8x7x6x
  Ngày 22/04; 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 23/04; 9x8x7x
  Ngày 24/04; 9x8x7x
  Tg điểm 93
  Ngày 25/04
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (8 7 số)
  01,02,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98
  (7 8 số)
  01,02,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,91,92,93,95,96,97
  (6 7 số)
  01,02,05,06,07,10,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,50,52,53,54,57,58,60,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,92,93,97
  (5 8 số)
  01,02,05,06,07,10,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,50,52,53,58,60,62,63,67,68,70,71,72,73,76,78,79,81,82,83,85,86,87,92,93,97
  (4 8 số)
  02,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,52,53,58,62,63,67,68,71,72,73,76,78,81,82,83,85,86,87,92,93
  (3 9 số)
  12,13,14,17,18,21,23,24,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,53,58,62,63,67,68,71,73,76,78,81,82,83,85,86,87,93
  (2 8 số)
  12,13,14,17,18,21,23,24,26,28,31,32,38,39,41,42,58,62,68,71,78,81,82,83,85,86,87,93
  (1 8 số)
  12,13,17,18,21,26,28,31,39,58,62,68,71,81,82,85,86,93
  (8 số)
  13,18,28,31,68,81,82,86
   
  Fri13rd, Bam_cang, shuriken11 thành viên khác Thích điều này.
 18. tong_giang710

  tong_giang710 Lính mới

  Tham gia:
  7/4/21
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  453
  Điểm thành tích:
  53
  Ngày 01/4: sịt
  Ngày 02/4: 9x8x7x
  Ngày 03/4: 9x8x7x6x
  Ngày 04/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 06/4: 9x
  Ngày 07/4: 9x8x7x
  Ngày 08/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 09/4: 9x8x7x6x
  Ngày 10/4: sịt
  Ngày 11/4: 9x8x7x
  Ngày 12/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 13/4: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 14/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 15/4: 9x8x7x6x
  Ngày 16/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/4: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 19/4: sịt
  Ngày 20/4: 9x8x7x
  Ngày 21/4: 9x8x7x6x5x
  Ngày 22/4: 9x8x7x6x
  Ngày 23/4: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 24/4: Nghỉ (ko vào dc web)
  Ngày 25/4: Tổng 99đ
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,24,25,26,29,30,31,33,34,35,38,39,40,42,43,44,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,70,71,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,88,89,92,93,94,97,98,99
  (5 9 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,15,16,17,20,21,24,25,26,29,30,33,34,35,38,39,42,43,44,47,48,49,51,52,53,56,57,58,60,61,62,65,66,67,70,71,74,75,76,79,80,83,84,85,88,89,92,93,94,97,98
  (4 9 số)
  01,02,03,06,07,10,11,12,15,16,20,21,24,25,29,30,33,34,38,39,42,43,47,48,49,51,52,56,57,58,60,61,65,66,67,70,74,75,76,79,83,84,85,88,89,92,93,94,98
  (3 9 số)
  01,02,03,07,10,11,12,16,20,21,25,29,30,34,38,39,43,47,48,49,52,56,57,58,61,65,66,67,70,74,75,76,83,84,85,89,92,94,98
  (2 9 số)
  01,03,07,10,12,16,21,25,29,30,34,38,43,47,49,52,56,58,61,65,67,70,74,76,83,85,89,92,98
  (1 9 số)
  01,07,10,16,25,29,34,38,43,47,52,56,61,65,70,74,83,89,98
  (9 số)
  07,16,25,34,43,52,61,70,89
   
  Fri13rd, Bam_cang, thichoc10 thành viên khác Thích điều này.
 19. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  3,091
  Được thích:
  7,244
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  THÁNG 4: 9x - 0x
  01/04: 93- 9x8x7x6x5x4x3X
  02/04: 95- 9x8x7x6x5x
  03/04: 10- 9x8x7x6x5x
  04/04: 78- 9x8x7x6x5x4x
  05/04: 00- N
  06/04: 59- N
  07/04: 75- 9x8x7x6x5
  08/04: 04- 9x8x7x6x5x4x3x
  09/04: 70- 9x8x7x6x5x4x3x
  10/04: 13- 9x8x7x
  11/04: 13- 9x8x7x
  12/04: 39- 9x8x7x6x5x4x3x
  13/04: 05- 9x8x7x6x5x4x3x
  14/04: 95- 9x8x7x6x5x4x3x
  15/04: 82- 9x8x7x
  16/04: 89- 9x8x7x6x5x4x3x
  17/04: 80- 9x8x7x6x5x4x3x
  18/04: 00- 9x8x7x6x5x4x3x
  19/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  20/04: 75- N
  21/04: 65- 9x8x7x6x5x4x3x
  22/04: 92- 9x8x7x6x5x4x3x
  23/04: 60- 9x8x7x6x5x4x3x
  24/04: 77- 9x
  =========
  Ngày 25/04

  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,38,39,40,41,42,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,28,29,30,31,35,38,39,40,41,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,67,68,69,70,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (6 7 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,19,20,25,28,29,30,35,38,39,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,20,25,28,30,35,38,40,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,95,98

  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,20,25,28,30,35,38,40,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,70,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,95

  (3 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,28,30,38,40,48,50,58,60,68,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,98

  (2 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,28,30,38,50,58,60,68,70,80,81,82,83,85,88,90

  (1 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,50,60,70,80,90

  (9 số)
  00,02,03,06,07,08,80,09,90
   
 20. LongPhiPhuongVu

  LongPhiPhuongVu Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/1/21
  Bài viết:
  636
  Được thích:
  1,841
  Điểm thành tích:
  93
  Dàn tháng 4:
  Ngày 01/04: 9x8x7x
  Ngày 02/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/04: 9x8x7x6x
  Ngày 04/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 05/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 06/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 07/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 08/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 09/04: 9x8x7x
  Ngày 10/04: 9x8x7x
  Ngày 11/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/04: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 13/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 14/04: Đốt nhà
  Ngày 15/04: 9x8x7x6x
  Ngày 16/04: 9x8x
  Ngày 17/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 18/04: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/04: 9x8x7x
  Ngày 20/04: 9x8x7x6x
  Ngày 21/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23/04: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24/04: 9x8x7x6x5x4x3x
  Điểm: 7
  Tổng điểm: 121
  Ngày 25/04:
  (9 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,76,77,79,80,81,84,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,59,60,62,63,64,66,68,69,70,71,72,76,77,79,80,84,86,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,03,04,06,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,30,32,33,34,35,36,39,40,42,44,45,46,48,50,53,55,56,59,60,62,63,66,69,70,71,72,76,77,79,80,84,86,88,91,93,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  02,04,06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,30,32,33,34,35,36,39,40,42,44,48,53,56,59,60,62,70,71,72,76,77,79,80,84,86,88,93,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  02,04,06,08,12,15,16,17,18,22,26,27,30,32,34,35,36,40,42,44,48,53,62,70,71,72,76,77,79,80,84,86,88,93,95,96,97,98,99
  (2 9 số)
  02,04,06,08,15,16,18,26,27,32,34,36,40,42,44,48,62,70,79,80,84,86,88,93,95,96,97,98,99
  (1 9 số)
  02,04,06,08,15,16,18,32,34,36,40,42,48,62,70,79,80,93,95
  (9 số)
  02,04,06,08,40,70,79,80,95
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net