quảng cáo kqxs full 2

chilatoi123's Recent Activity

 1. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 6/2021.

  18/6 Loại 30s 09,90,03,06,15,30,39,51,60,69, 93,96,18,81,27,72,36,63,45,54, 28,82,38,83,59,95,04,40,37,73

  18/6/21 lúc 10:10
 2. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 6/2021.

  18/6 Loại 10s 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

  18/6/21 lúc 10:06
 3. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 06/2021.

  Loại 06 số Đặc biệt ngày 18/06/2021 09,90,27,72,36,63 TK 00000000000000000

  18/6/21 lúc 10:02
 4. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 06/2021.

  18/6 Dàn 46s 00,02,07,08,11,16,17,19,20,22, 24,25,26,29,33,34,35,43,44,46, 52,53,55,56,57,61,62,64,65,66, 68,70,71,75,77,79,80,86,88,89,...

  18/6/21 lúc 09:58
 5. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 6.

  1/6 9x8x7x6x5x 2/6 9x8x7x6x5x4x3x 3/6 9x8x7x6x5x4x3x 4/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 5/6 xxxx 6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x 7/6 9x8x7x6x5x4x3x2x 8/6...

  18/6/21 lúc 09:54
 6. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 06/2021.

  17/6 Dàn 46s 00,02,06,07,11,12,16,18,20,21, 22,25,27,28,29,33,36,37,46,47, 52,55,57,58,60,61,63,64,65,67, 68,69,70,72,73,74,75,76,77,81,...

  17/6/21 lúc 08:38
 7. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 6/2021.

  17/6 Loại 01,10,23,32,45,54,03,04,05,13, 14,15,30,31,38,39,40,41,50,51, 83,93,48,84,34,43,49,94,59,95, 03,30,12,21,58,85,89,98,67,76

  17/6/21 lúc 08:32
 8. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 6/2021.

  17/6 Loại 10s 48,84,49,94,45,54,59,95,39,93,

  17/6/21 lúc 08:26
 9. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 06/2021.

  Loại 06 số Đặc biệt ngày 17/6/2021 48,84,49,94,59,95 TK 0000000000000000

  17/6/21 lúc 08:22
 10. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 6.

  1/6 9x8x7x6x5x 2/6 9x8x7x6x5x4x3x 3/6 9x8x7x6x5x4x3x 4/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 5/6 xxxx 6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x 7/6 9x8x7x6x5x4x3x2x 8/6...

  17/6/21 lúc 08:18
 11. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 06/2021.

  16/6 Dàn 49s 00,01,04,07,08,09,10,11,12,14, 17,21,22,24,28,29,33,40,41,42, 44,46,47,49,50,51,52,54,57,58, 64,66,69,70,71,74,77,79,80,82,...

  15/6/21 lúc 21:47
 12. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 06/2021.

  Loại 06 số Đặc biệt ngày 16/06/2021: 59,95,48,84,68,86 Tk 000000000000000

  15/6/21 lúc 21:43
 13. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 6/2021.

  16/6 Loại 39s 59,95,48,84,68,86,18,81,78,87, 03,30,32,23,02,20,13,31,36,63, 19,91,65,06,27,34,35,37,38,39, 43,76,83,93,96,16,61,26,62,

  15/6/21 lúc 21:39
 14. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 6/2021.

  16/6 Loại 10s 59,95,48,84,68,86,18,81,78,87,

  15/6/21 lúc 21:35
 15. chilatoi123 đã trả lời vào chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 6.

  1/6 9x8x7x6x5x 2/6 9x8x7x6x5x4x3x 3/6 9x8x7x6x5x4x3x 4/6 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 5/6 xxxx 6/6 9x8x7x6x5x4x3x2x 7/6 9x8x7x6x5x4x3x2x 8/6...

  15/6/21 lúc 21:31