quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Bencub's Recent Activity

 1. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 5/2021.

  Ngày 11/5 02,03,04,07,08,09,13,14,18,19, 20,24,25,29,30,31,34,35,36,39, 41,42,43,45,48,52,53,54,57,58, 59,63,64,68,70,75,79,80,81,85,...

  11/5/21 lúc 00:06
 2. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 5/2021.

  Ngày 11/5 Loại 40,41,42,43,44,45,46,47,48,66

  10/5/21 lúc 23:24
 3. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 5/2021.

  Ngày 11/5 Loại 04,22,23,27,28,32,33,37,38,47, 61,66,72,73,77,78,82,83,87,88

  10/5/21 lúc 23:20
 4. Bencub đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 5/2021.

  Ngày 1/5 nhận 65 Ngày 2/5 nhận 78 Ngày 3/5 X Ngày 4/5 X Ngày 5/5 X Ngày 6/5 nhận 59 Ngày 7/5 nhận 47 Ngày 8/5 nhận 93 Ngày 9/5 nhận 69...

  10/5/21 lúc 23:16
 5. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 5/2021.

  Ngày 10/5 02,03,04,07,08,13,14,18,20,23, 25,28,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,40,41,43,45,46,48,52,53,54, 57,58,70,73,75,78,80,81,82,83,...

  10/5/21 lúc 01:20
 6. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 5/2021.

  Ngày 10/5 Loại 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69

  10/5/21 lúc 01:16
 7. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 5/2021.

  Ngày 10/5 loại 09,19,29,39,49,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,79,89,93,99

  10/5/21 lúc 01:12
 8. Bencub đã trả lời vào chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 05/2021.

  Chăn xsmb dàn 40s K4N Lần 1(1-4/5) nhận 65N1 Lần 2(2-5/5) nhận 66N4 Lần 3(6-9/5) nhận 59N1 Lần 4(7-10/5) nhận 47N1 Lần 5(8-11/5) nhận...

  10/5/21 lúc 01:02
 9. Bencub đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 5/2021.

  Ngày 1/5 nhận 65 Ngày 2/5 nhận 78 Ngày 3/5 X Ngày 4/5 X Ngày 5/5 X Ngày 6/5 nhận 59 Ngày 7/5 nhận 47 Ngày 8/5 nhận 93 Ngày 9/5 nhận 69...

  10/5/21 lúc 00:42
 10. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC SIÊU LOẠI ĐB 20S THÁNG 5/2021.

  Ngày 9/5 Loại 20s 01,07,13,29,34,37,49,52,59,60, 62,66,67,70,73,75,76,77,82,90 (Mod lấy bài này, bỏ bài trên giúp e nhé.)

  9/5/21 lúc 10:11
 11. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC LOẠI ĐB 10S THÁNG 5/2021.

  Ngày 9/5 Loại 22,27,33,37,38,72,73,77,78,88

  9/5/21 lúc 10:05
 12. Bencub đã trả lời vào chủ đề TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 5/2021.

  Ngày 9/5 01,04,06,07,09,10,12,14,15,16, 17,18,19,20,21,24,25,26,29,31, 36,41,42,45,46,51,52,54,56,59, 60,61,62,63,64,65,6768,69,70,...

  9/5/21 lúc 09:57
 13. Bencub đã trả lời vào chủ đề DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 5/2021.

  Ngày 1/5 nhận 65 Ngày 2/5 nhận 78 Ngày 3/5 X Ngày 4/5 X Ngày 5/5 X Ngày 6/5 nhận 59 Ngày 7/5 nhận 47 Ngày 8/5 nhận 93 Ngày 9/3...

  9/5/21 lúc 09:51
 14. Bencub đã trả lời vào chủ đề CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 05/2021.

  Chăn xsmb dàn 40s K4N Lần 1(1-4/5) nhận 65N1 Lần 2(2-5/5) nhận 66N4 Lần 3(6-9/5) nhận 59N1 Lần 4(7-10/5) nhận 47N1 Lần 5(8-11/5) nhận...

  9/5/21 lúc 09:46