quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Alibity's Recent Activity

 1. Alibity đã thích bài viết của quedau1981 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Dàn đặc biệt [SPOILER] Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày...

  16/5/21 lúc 17:41
 2. Alibity đã thích bài viết của TT6789 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  10/5:9,8,7,6X 11/5:9,8,7,6,5,4,3X 12/5:9,8,7,6,5,4X 13/5:9,8,7X 14/5: 9,8,7,6X 15/5:9,8,7X 16/5: (9 5 số)...

  16/5/21 lúc 17:26
 3. Alibity đã thích bài viết của quedau1981 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Quất. Kaka. Xịt 1 hôm k phải vấn đề. Khéo lại ăn sâu, hàng kiểm nghiệm gắt gao ae nhá.

  16/5/21 lúc 17:26
 4. Alibity đã thích bài viết của quedau1981 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  AE tự thống kê dàn tham khảo nhé. Chiều nay có việc nên phải lên sớm còn đi công chuyện . Thôi off đây ae nhé.

  15/5/21 lúc 17:06
 5. Alibity đã thích bài viết của Vuacobac04 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  TỔNG HỢP DÀN ĐB MB ( 9X-0X) Ngày 08.05 9x8x7x6x5x4x3x Ngày 09.05 9x8x7x6x Ngày 10.05 9x Ngày 11.05 9x8x7x6x5x4x3x2x1x Ngày 12.05...

  15/5/21 lúc 11:55
 6. Alibity đã thích bài viết của concuabien0920 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  GIẢI NHẤT ngày 01/05/2021 987654x Ngày 02/05/2021 98765432x Ngày 03/05/2021 98765432x Ngày 04/05/2021 98x Ngày 05/05/2021 987654321x...

  15/5/21 lúc 11:55
 7. Alibity đã thích bài viết của TT6789 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  10/5:9,8,7,6X 11/5:9,8,7,6,5,4,3X 12/5:9,8,7,6,5,4X 13/5:9,8,7X 14/5: 9,8,7,6X 15/5: (9 4 số)...

  15/5/21 lúc 11:55
 8. Alibity đã thích bài viết của quedau1981 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  Dàn đặc biệt [SPOILER] Ngày 29/3: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày 30/3: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày 31/3: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày 01/4: 8x7x6x5x4x3x2x Ngày...

  15/5/21 lúc 11:55
 9. Alibity đã thích bài viết của Vuacobac04 trong chủ đề DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD.

  cũng tùy hôm bạn ạ, hôm bận thì lên muộn, không bận chắc lên trước 4h30.

  15/5/21 lúc 11:55
 10. Alibity đã thích bài viết của quedau1981 trong chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 5.

  Làm thôi @gialinh123

  13/5/21 lúc 15:10
 11. Alibity đã thích bài viết của quedau1981 trong chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 5.

  Bổ xung quy định tại trang 1 rồi đó. Ae chưa đọc thì đọc lại, kẻo phạm quy nhé.

  13/5/21 lúc 15:10
 12. Alibity đã thích bài viết của lamtrieuanh1368 trong chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 5.

  Ngày 01/5: 9x Tổng: 1đ Ngày 02/5: 9x8x7x6x: 4đ Tổng: 5đ Ngày 03/5: 9x8x7x6x5x4x3x : 7đ Tổng điểm: 12đ Ngày 04/5: n9x8x7x6x5x4x3x : 7đ...

  13/5/21 lúc 15:10
 13. Alibity đã thích bài viết của Madaothanhcong trong chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 5.

  Ngày 1/5: 9x8x7x6x5x Ngày 2/5: 9x Ngày 3/5: 9x8x7x6x Ngày 4/5: 9x8x7x6x5x4x3x Ngày 5/5: 9x Ngày 6/5: 9x8x7x Ngày 7/5: 9x8x7x6x5x4x3x...

  13/5/21 lúc 07:37
 14. Alibity đã thích bài viết của Cuongvjec0488 trong chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 5.

  Dàn ĐB 9x - 0x THÁNG 5 Ngày 01/05: 9x8x7x6x5x4x3x2x = 7đ Ngày 02/05: 9x8x7x = 3đ Ngày 03/05: 9x8x7x6x5x4x = 6đ Ngày 04/05:...

  13/5/21 lúc 07:37
 15. Alibity đã thích bài viết của TT6789 trong chủ đề DÀN 9X-0X THÁNG 5.

  10/5:9,8,7,6X 11/5:9,8,7,6,5,4,3X 12/5:9,8,7,6,5,4X 13/5: (9 4 số)...

  13/5/21 lúc 07:36