quảng cáo kqxs full 2

0986618009's Recent Activity

 1. 0986618009 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ BA NGÀY 22/06/2021.

  Mới 18/6 Btl 20 Stl 67,79 an stl 67,79 19/6 Btl 20 nhận 20x2 Stl 81.61 nhận 81 20/6 Btl 31 nhạn 31 Stl 19,91 21/6 Btl 52 stl 36,63 nhận...

  21/6/21 lúc 23:57
 2. 0986618009 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ HAI NGÀY 21/06/2021.

  Mới 18/6 Btl 20 Stl 67,79 an stl 67,79 19/6 Btl 20 nhận 20x2 Stl 81.61 nhận 81 20/6 Btl 31 nhạn 31 Stl 19,91 21/6 Btl 52 stl 36,63

  21/6/21 lúc 16:05
 3. 0986618009 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 20/06/2021.

  Mới 18/6 Btl 20 Stl 67,79 an stl 67,79 19/6 Btl 20 nhận 20x2 Stl 81.61 nhận 81,16 20/6 Btl 31 Stl 19,91

  19/6/21 lúc 18:33
 4. 0986618009 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ BẢY NGÀY 19/06/2021.

  Mới 18/6 Btl 20 Stl 67,79 an stl 67,79 19/6 Btl 20 Stl 81.61

  19/6/21 lúc 16:00
 5. 0986618009 đã trả lời vào chủ đề THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ SÁU NGÀY 18/06/2021.

  18/6 Btl 20 Stl 67,79

  18/6/21 lúc 17:24