quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Cookie

Chính sách sửa dụng Cookies trên diễn đàn ketqua.net

Cookies là gì

Cookies là các tập tin được tạo bởi website bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web. Cookies được sử dụng để duy trì thông tin trạng thái khi bạn vào các trang (pages) khác nhau trên một website hoặc ghé thăm lại website này tại một thời điểm

Cookies có thể được lưu lại trong thời gian ngắn hoặc dài (có thể là hàng năm).

Chính sách dùng Cookies trên site của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookies trong một số trường hợp sau.

  • Đăng ký và giữ nguyên cài đặt của bạn. Điều này sẽ giúp giữ bạn đăng nhập, ngôn ngữ và các thiết lập bạn chọn cho riêng mình.
  • Phân tích, thống kê. GIúp chúng tôi biết được các hoạt động người dùng để có thể cung cấp các tiện ích tốt nhất.
  • Quảng cáo. Chúng tôi sẽ dùng cookies để thiết lập các nhóm thành viên xem quảng cáo hoặc không phải xem. Đây có thể là cookies được thiết lập bởi bên thứ 3.
  • Facebook, Twitter hoặc google share cũng là một dạng Cookies. Đây là cookies của bên thứ 3 nên chúng tôi không có quyền can thiệp.

Gỡ hoặc bỏ Cookies

Điều khiển Cookies hoặc các thiết lập có thể được xử lý trên trình duyệt của bạn. Đây là hướng dẫn dành cho một vài trình duyệt phổ biến nhất: