Thông báo: Diễn đàn sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 0h-6h ngày 04/10. Các bài viết được đăng trong thời gian này sẽ bị mất khi diễn đàn hoạt động trở lại. Chính vì lẽ đó nên trong khoảng thời gian này đề nghị các mem lên giường đắp chăn nghiên cứu ĐB ngày mai nhé./ Trân trọng thông báo!

Diễn Đàn Xổ Số KETQUA.NET - Diễn Đàn Phân Tích, Bàn Luận Và Dự Đoán Kết Quả Xổ Số


Chào mừng khách ghé thăm diễn đàn!

Bạn chưa đăng nhập nên chỉ có thể xem bài viết mà không thể tham gia các hoạt động khác trong diễn đàn.
Nếu bạn chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký thành viên mới tại đây.

Tên thành viên

Mật khẩu

 Lưu mật khẩu 


Thông báoBạn chưa đăng nhập vào diễn đàn nên chỉ có thể xem nội dung bài viết mà không thể xem hình đại diện, chữ ký và các thông tin khác của thành viên.
Nếu bạn đã có tài khoản xin vui lòng đăng nhập, chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký tại đây.14 Tháng 11 2017, 11:08

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
Lần 1: chăn cặp stl 01;10 k2 ngày từ 01_02/11 miss
Lần 2: chăn cặp stl 23; 32 k2 ngày từ 03_04/11 nhận 23 ngày 1
Lần 3: chăn cặp stl: 13; 31 từ 04_05/11 nhận 13** ngày 1
Lần 4: chăn cặp stl: 28, 90 từ 05-06/11 nhận 28 ngày 1
Lần 5: chăn cặp stl: 20; 27 k2 ngày từ 06_07/11 nhận 20, 27 ngày 1
Lần 6: chăn cặp stl: 31; 34 k2 ngày từ 07_08/11 nhận miss
9/11 em nghỉ a
Lần 7: chăn cặp stl: 97; 23 k2 ngày từ 10-11/11 nhận 23 ngày 1
Lần 8: chăn cắptl: 02; 20 k2 ngày từ 11_12/11 nhận 20 ngày 1
Lần 9: chăn cặp stl: 07; 70 k2 ngày từ 12_13/11 nhận miss
Lần 10: chăn cặp stl: 56; 65 k2 ngày từ 14_15/11 nhận

Ủng hộ diễn đàn bằng cách gửi bài viết này tới bạn bè của bạn nhé14 Tháng 11 2017, 11:18

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017
Lần 1 :37,73 (01-02/11/2017) Nhận 73 * N1
Lần 2 :72,73 (02-03/11/2017 )Nhận 73 * N1
Lần 3 :70,71 (03-04/11/2017 )Nhận 71 * N2
Lần 4 :10,70 (05-06/11/2017 ) Nhận 10 * N1
Lần 5 :09,90 (06-07/11/2017 ) Nhận 09 ** N1
Lần 6 :08,80 (07-08/11/2017 ) Nhân 80* N1
Lần 7 :39,93 (08-09/11/2017 ) Miss
Lần 8 :45,54 (10-11/11/2017 ) Miss
Lần 9: 45,54 (12-13/11/2017) Nhận 54* N2
Lần 10 :09,90 (14-15/11/2017) Nhận.


Các thành viên đã thích bài viết này của Asonbg vì cảm thấy rất là hay
belo23 (15 Tháng 11 2017, 11:30)

14 Tháng 11 2017, 13:31

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
LOTTO NUÔI CẶP KHUNG 2 NGÀY THÁNG 11/2017
Lần 1. Chăn cặp 39 93 k2n (từ 01/11 -> 02/11)
Nhận 93 ngày 2

Lần 2. Chăn cặp 02 20 k2n (từ 03/11 -> 04/11)
Nhận 02 ngày 2

Lần 3. Chăn cặp 03 30 k2n (từ 05/11 -> 06/11)
Nhận 03,30 ngày 2

Lần 4. Chăn cặp 24 42 k2n (từ 07/11 -> 08/11)
Nhận 24 ngày 2

Lần 5. Chăn cặp 79 97 k2n (từ 09/11 -> 10/11)
Nhận 79 ngày 1

Lần 6. Chăn cặp 17 71 k2n (từ 11/11 -> 12/11)
Nhận 71 ngày 1

Lần 7. Chăn cặp 62 26 k2n (từ 12/11 -> 13/11)
Miss

Lần 8. Chăn cặp 82 28 k2n (từ 14/11 -> 15/11)


14 Tháng 11 2017, 17:16

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
Chăn Nuôi Loto Cặp Khung 2 Ngày :
Lần 01 : Chăn Cặp 39-93 K2N ( Từ 01/11 - 02/11/2017 ). Nhận 93 N2
Lần 02 : Chăn Cặp 03-30 K2N ( Từ 03/11 - 04/11/2017 ). Nhận 03 N1
Lần 03 : Chăn Cặp 07-70 K2N ( Từ 04/11 - 05/11/2017 ). Nhận 07 N2
Lần 04 : Chăn Cặp 08-80 K2N ( Từ 06/11 - 07/11/2017 ). Nhận 80 N2
Lần 05 : Chăn Cặp 36-63 K2N ( Từ 08/11 - 09/11/2017 ). Nhận 63 N1
Lần 06 : Chăn Cặp 45-54 K2N ( Từ 09/11 - 10/11/2017 ). Nhận 54,54 N1
Lần 07 : Chăn Cặp 08-80 K2N ( Từ 10/11 - 11/11/2017 ). Nhận 80 N1
Lần 08 : Chăn Cặp 49-94 K2N ( Từ 11/11 - 12/11/2017 ). Nhận 94 N1
Lần 09 : Chăn Cặp 35-53 K2N ( Từ 12/11 - 13/11/2017 ). Nhận 35 N2
Lần 10 : Chăn Cặp 29-92 K2N ( Từ 14/11 - 15/11/2017 ).


Các thành viên đã thích bài viết này của Bonbinbon vì cảm thấy rất là hay
firefox_410 (14 Tháng 11 2017, 18:45), Tuthu2109 (14 Tháng 11 2017, 19:17), Phuly1986 (15 Tháng 11 2017, 09:04), tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:01), toidoi012017 (15 Tháng 11 2017, 13:44)

14 Tháng 11 2017, 18:39

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K2N
LẦN 1: 00.22 từ 01-02/11 nhận 00 ngày 2
LẦN 2: 26.36 từ 03-04/11 nhận 36 ngày 2
LẦN 3: 26.24 từ 05-06/11 xịt
LẦN 4: 01.10 từ 07-08/11 nhận 01 ngày 1
LẦN 5: 23.32 từ 08-09/11 nhận 32 ngày 1
LẦN 6: 03.30 từ 10-11/11 nhận 30 ngày 1
LẦN 7: 17.71 từ 11-12/11 nhận 71 ngày 1
LẦN 8: 04.40 từ 12-13/11 nhận 04 40 ngày 1
LẦN 9: 41.14 từ 13-14/11 nhận 41 ngày 1
LÂN 10 : 04-40 từ 14/15/11 nhận 04 ngày 1
LẦN 11: 39-93 từ 15-16/11


Các thành viên đã thích bài viết này của thangsdt vì cảm thấy rất là hay
Spartacus89lv (14 Tháng 11 2017, 19:16), Tuthu2109 (14 Tháng 11 2017, 19:17), vhoat1992 (14 Tháng 11 2017, 21:21), pro37h1993 (15 Tháng 11 2017, 03:11), prophuly1991 (15 Tháng 11 2017, 10:55), tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:01), toidoi012017 (15 Tháng 11 2017, 13:44)

14 Tháng 11 2017, 20:54

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K2N:
LẦN 1: CHĂN CẶP 08-80 K2N(TỪ 01/11 -> 02/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 2: CHĂN CẶP 02-20 K2N(TỪ 03/11 -> 04/11).NHẬN 02 NGÀY 2
LẦN 3: CHĂN CĂP 01-10 K2N(TỪ 05/11 -> 06/11).NHẬN 01,10 NGÀY 1
LẦN 4: CHĂN CĂP 49-94 K2N(TỪ 06/11 -> 07/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 5: CHĂN CĂP 03-30 K2N(TỪ 08/11 -> 09/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 6: CHĂN CĂP 07-70 K2N(TỪ 10/11 -> 11/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 6: CHĂN CĂP 28-82 K2N(TỪ 12/11 -> 13/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 7: CHĂN CĂP 69-96 K2N(TỪ 14/11 -> 15/11).NHẬN 69 NGÀY 1
LẦN 8: CHĂN CĂP 63-36 K2N(TỪ 15/11 -> 16/11).NHẬN ...NGÀY ....


Các thành viên đã thích bài viết này của tuan81tb vì cảm thấy rất là hay
mad41321 (15 Tháng 11 2017, 17:05)

14 Tháng 11 2017, 21:10

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
LẦN 1: CHĂN CẶP 66-77 K2N (TỪ 01/11 -> 02/11) nhận 77* ngày 1
LẦN 2: CHĂN CẶP 11-66 K2N (từ 2/11->3/11) Nhận 11 ngày 2
LẦN 3: CHĂN CẶP 99-77 K2N (TỪ 4/11 -> 5/11) ịt
Lần 4: CHĂN CẶP 99-77 K2N ( từ 6-7/11) ịt
Lần 5: CHĂN CẶP 44-99 K2N từ 8-9/11 nhận 44 N1*
Lần 6: CHĂN CẶP 66-55 K2N từ 9-10/11 ịt
Lần 7: CHĂN CẶP 22-55K2N từ 11-12/11 Nhận 55n1
Lần 8: chăn cặp 44/99 k2n từ 12-13/11 Nhận 99n1
Lần 9: chăn cặp 11/55 k2n từ 13-14/11.nhânj 11 N1
Lần 10: Chăn cặp 77,55K2N từ 14-15/11 nhan 55 N1
Lần 11 chăn cặp 00-66K2n từ 15-16/11


Các thành viên đã thích bài viết này của hoanglaota3367 vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:01)

14 Tháng 11 2017, 21:27

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 00,55 K2N(TỪ 01/11 -> 02/11).NHẬN 55 NGÀY 1
LẦN 2: CHĂN CẶP 39,93 K2N(TỪ 02/11 -> 03/11).NHẬN 93 NGÀY 1
LẦN 3: CHĂN CẶP 46,64 K2N(TỪ 03/11 -> 04/11).miss
LẦN 4: CHĂN CẶP 09,90 K2N(TỪ 05/11 -> 06/11).NHẬN 09** NGÀY 2
LẦN 5: CHĂN CẶP 15,51 K2N(TỪ 07/11 -> 08/11).NHẬN 51* NGÀY 1
LẦN 6: CHĂN CẶP 36,63 K2N(TỪ 08/11 -> 09/11).NHẬN 63* NGÀY 1
LẦN 7: CHĂN CẶP 79,97 K2N(TỪ 09/11 -> 10/11).NHẬN 79* NGÀY 1
LẦN 8: CHĂN CẶP 03,30 K2N(TỪ 10/11 -> 11/11).NHẬN 30* NGÀY 1
LẦN 9: CHĂN CẶP 19,91 K2N(TỪ 11/11 -> 12/11).NHẬN miss
LẦN 10: CHĂN CẶP 24,42 K2N(TỪ 13/11 -> 14/11).NHẬN 24* NGÀY 1
LẦN 11: CHĂN CẶP 00,55 K2N(TỪ 14/11 -> 15/11).NHẬN 55* NGÀY 1
LẦN 12: CHĂN CẶP 18,81 K2N(TỪ 15/11 -> 16/11).NHẬN


Các thành viên đã thích bài viết này của thanlo38 vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:01)

14 Tháng 11 2017, 22:10

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
[size=150]1/2/11
[u][b]Xin chăn k2n:[/b][/u]
Lần 1 : 72,86 Từ 01/02/11.. NHẬN....72,86...ngày 1. ;a77
Lần 2 : 10,53 Từ 02/03/11...NHẬN... 53........ngày 1. ;a77

Lần 3 : 85,51 Từ 03/04/11...NHẬN.....XỊT. ;a
Lần 4 : 54,94 Từ 05/06/11. .NHẬN.....94.......ngày 1. ;a77
Lần 5 : 72,98 Từ 06/07/11.. NHẬN.....72,98...ngày 1. ;a77
Lần 6 : 99,71 Từ 07/08/11...NHẬN......71.......ngày 2. ;a77
Lần 7 : 28,61 TỪ 09/10/11...NHẬN......28.......ngày 2,: ;a77

lần 8 : 87,78 TỪ 11/12/11...NHẬN..78,87.......ngày 1
lần 9 : 19,91 từ 13/14/11....Xịt
Lần 10: 64,99 Từ 15/16/11....NHẬN.....N.... :)


14 Tháng 11 2017, 23:46

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
Tham gia chăn STL K2N tháng 11/2017

Lần 01: Chăn cặp 01,10 (từ 01/11 - 02/11) -----------> Xịt
Lần 02: Chăn cặp 18,81 (từ 03/11 - 04/11) -----------> Nhận 81**, N2
Lần 03: Chăn cặp 27,72 (từ 05/11 - 06/11) -----------> Nhận 27*, 72*, N2
Lần 04: Chăn cặp 68,86 (từ 07/11 - 08/11) -----------> Nhận 86*, N2
Lần 05: Chăn cặp 27,72 (từ 09/11 - 10/11) -----------> Nhận 27*, N1
Lần 06: Chăn cặp 28,82 (từ 10/11 - 11/11) -----------> Nhận 28*, 82*, N1
Lần 07: Chăn cặp 72,27 (từ 11/11 - 12/11) -----------> Nhận 72**, N1
Lần 08: Chăn cặp 27,72 (từ 12/11 - 13/11) -----------> Nhận 27*, N1
Lần 09: Chăn cặp 28,82 (từ 13/11 - 14/11) -----------> Xịt
Lần 10: Chăn cặp 72,82 (từ 15/11 - 16/11) ----------->


Các thành viên đã thích bài viết này của Cakiempro68 vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (16 Tháng 11 2017, 14:00)Đang trực tuyến


Nội qui chuyên mục

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
  • Bạn không thể trả lời bài viết.
  • Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Chuyển đến: