Thông báo: Diễn đàn sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 0h-6h ngày 04/10. Các bài viết được đăng trong thời gian này sẽ bị mất khi diễn đàn hoạt động trở lại. Chính vì lẽ đó nên trong khoảng thời gian này đề nghị các mem lên giường đắp chăn nghiên cứu ĐB ngày mai nhé./ Trân trọng thông báo!

Diễn Đàn Xổ Số KETQUA.NET - Diễn Đàn Phân Tích, Bàn Luận Và Dự Đoán Kết Quả Xổ Số


Chào mừng khách ghé thăm diễn đàn!

Bạn chưa đăng nhập nên chỉ có thể xem bài viết mà không thể tham gia các hoạt động khác trong diễn đàn.
Nếu bạn chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký thành viên mới tại đây.

Tên thành viên

Mật khẩu

 Lưu mật khẩu 


Thông báoBạn chưa đăng nhập vào diễn đàn nên chỉ có thể xem nội dung bài viết mà không thể xem hình đại diện, chữ ký và các thông tin khác của thành viên.
Nếu bạn đã có tài khoản xin vui lòng đăng nhập, chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký tại đây.14 Tháng 11 2017, 18:39

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K2N
LẦN 1: 00.22 từ 01-02/11 nhận 00 ngày 2
LẦN 2: 26.36 từ 03-04/11 nhận 36 ngày 2
LẦN 3: 26.24 từ 05-06/11 xịt
LẦN 4: 01.10 từ 07-08/11 nhận 01 ngày 1
LẦN 5: 23.32 từ 08-09/11 nhận 32 ngày 1
LẦN 6: 03.30 từ 10-11/11 nhận 30 ngày 1
LẦN 7: 17.71 từ 11-12/11 nhận 71 ngày 1
LẦN 8: 04.40 từ 12-13/11 nhận 04 40 ngày 1
LẦN 9: 41.14 từ 13-14/11 nhận 41 ngày 1
LÂN 10 : 04-40 từ 14/15/11 nhận 04 ngày 1
LẦN 11: 39-93 từ 15-16/11

Ủng hộ diễn đàn bằng cách gửi bài viết này tới bạn bè của bạn nhéCác thành viên đã thích bài viết này của thangsdt vì cảm thấy rất là hay
Spartacus89lv (14 Tháng 11 2017, 19:16), Tuthu2109 (14 Tháng 11 2017, 19:17), vhoat1992 (14 Tháng 11 2017, 21:21), pro37h1993 (15 Tháng 11 2017, 03:11), prophuly1991 (15 Tháng 11 2017, 10:55), tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:01), toidoi012017 (15 Tháng 11 2017, 13:44)

14 Tháng 11 2017, 20:54

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP K2N:
LẦN 1: CHĂN CẶP 08-80 K2N(TỪ 01/11 -> 02/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 2: CHĂN CẶP 02-20 K2N(TỪ 03/11 -> 04/11).NHẬN 02 NGÀY 2
LẦN 3: CHĂN CĂP 01-10 K2N(TỪ 05/11 -> 06/11).NHẬN 01,10 NGÀY 1
LẦN 4: CHĂN CĂP 49-94 K2N(TỪ 06/11 -> 07/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 5: CHĂN CĂP 03-30 K2N(TỪ 08/11 -> 09/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 6: CHĂN CĂP 07-70 K2N(TỪ 10/11 -> 11/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 6: CHĂN CĂP 28-82 K2N(TỪ 12/11 -> 13/11).NHẬN ...NGÀY ....xit
LẦN 7: CHĂN CĂP 69-96 K2N(TỪ 14/11 -> 15/11).NHẬN 69 NGÀY 1
LẦN 8: CHĂN CĂP 63-36 K2N(TỪ 15/11 -> 16/11).NHẬN ...NGÀY ....


Các thành viên đã thích bài viết này của tuan81tb vì cảm thấy rất là hay
mad41321 (15 Tháng 11 2017, 17:05)

14 Tháng 11 2017, 21:10

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
LẦN 1: CHĂN CẶP 66-77 K2N (TỪ 01/11 -> 02/11) nhận 77* ngày 1
LẦN 2: CHĂN CẶP 11-66 K2N (từ 2/11->3/11) Nhận 11 ngày 2
LẦN 3: CHĂN CẶP 99-77 K2N (TỪ 4/11 -> 5/11) ịt
Lần 4: CHĂN CẶP 99-77 K2N ( từ 6-7/11) ịt
Lần 5: CHĂN CẶP 44-99 K2N từ 8-9/11 nhận 44 N1*
Lần 6: CHĂN CẶP 66-55 K2N từ 9-10/11 ịt
Lần 7: CHĂN CẶP 22-55K2N từ 11-12/11 Nhận 55n1
Lần 8: chăn cặp 44/99 k2n từ 12-13/11 Nhận 99n1
Lần 9: chăn cặp 11/55 k2n từ 13-14/11.nhânj 11 N1
Lần 10: Chăn cặp 77,55K2N từ 14-15/11 nhan 55 N1
Lần 11 chăn cặp 00-66K2n từ 15-16/11


Các thành viên đã thích bài viết này của hoanglaota3367 vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:01)

14 Tháng 11 2017, 21:27

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 1: CHĂN CẶP 00,55 K2N(TỪ 01/11 -> 02/11).NHẬN 55 NGÀY 1
LẦN 2: CHĂN CẶP 39,93 K2N(TỪ 02/11 -> 03/11).NHẬN 93 NGÀY 1
LẦN 3: CHĂN CẶP 46,64 K2N(TỪ 03/11 -> 04/11).miss
LẦN 4: CHĂN CẶP 09,90 K2N(TỪ 05/11 -> 06/11).NHẬN 09** NGÀY 2
LẦN 5: CHĂN CẶP 15,51 K2N(TỪ 07/11 -> 08/11).NHẬN 51* NGÀY 1
LẦN 6: CHĂN CẶP 36,63 K2N(TỪ 08/11 -> 09/11).NHẬN 63* NGÀY 1
LẦN 7: CHĂN CẶP 79,97 K2N(TỪ 09/11 -> 10/11).NHẬN 79* NGÀY 1
LẦN 8: CHĂN CẶP 03,30 K2N(TỪ 10/11 -> 11/11).NHẬN 30* NGÀY 1
LẦN 9: CHĂN CẶP 19,91 K2N(TỪ 11/11 -> 12/11).NHẬN miss
LẦN 10: CHĂN CẶP 24,42 K2N(TỪ 13/11 -> 14/11).NHẬN 24* NGÀY 1
LẦN 11: CHĂN CẶP 00,55 K2N(TỪ 14/11 -> 15/11).NHẬN 55* NGÀY 1
LẦN 12: CHĂN CẶP 18,81 K2N(TỪ 15/11 -> 16/11).NHẬN


Các thành viên đã thích bài viết này của thanlo38 vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:01)

14 Tháng 11 2017, 22:10

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
[size=150]1/2/11
[u][b]Xin chăn k2n:[/b][/u]
Lần 1 : 72,86 Từ 01/02/11.. NHẬN....72,86...ngày 1. ;a77
Lần 2 : 10,53 Từ 02/03/11...NHẬN... 53........ngày 1. ;a77

Lần 3 : 85,51 Từ 03/04/11...NHẬN.....XỊT. ;a
Lần 4 : 54,94 Từ 05/06/11. .NHẬN.....94.......ngày 1. ;a77
Lần 5 : 72,98 Từ 06/07/11.. NHẬN.....72,98...ngày 1. ;a77
Lần 6 : 99,71 Từ 07/08/11...NHẬN......71.......ngày 2. ;a77
Lần 7 : 28,61 TỪ 09/10/11...NHẬN......28.......ngày 2,: ;a77

lần 8 : 87,78 TỪ 11/12/11...NHẬN..78,87.......ngày 1
lần 9 : 19,91 từ 13/14/11....Xịt
Lần 10: 64,99 Từ 15/16/11....NHẬN.....N.... :)


14 Tháng 11 2017, 23:46

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
Tham gia chăn STL K2N tháng 11/2017

Lần 01: Chăn cặp 01,10 (từ 01/11 - 02/11) -----------> Xịt
Lần 02: Chăn cặp 18,81 (từ 03/11 - 04/11) -----------> Nhận 81**, N2
Lần 03: Chăn cặp 27,72 (từ 05/11 - 06/11) -----------> Nhận 27*, 72*, N2
Lần 04: Chăn cặp 68,86 (từ 07/11 - 08/11) -----------> Nhận 86*, N2
Lần 05: Chăn cặp 27,72 (từ 09/11 - 10/11) -----------> Nhận 27*, N1
Lần 06: Chăn cặp 28,82 (từ 10/11 - 11/11) -----------> Nhận 28*, 82*, N1
Lần 07: Chăn cặp 72,27 (từ 11/11 - 12/11) -----------> Nhận 72**, N1
Lần 08: Chăn cặp 27,72 (từ 12/11 - 13/11) -----------> Nhận 27*, N1
Lần 09: Chăn cặp 28,82 (từ 13/11 - 14/11) -----------> Xịt
Lần 10: Chăn cặp 72,82 (từ 15/11 - 16/11) ----------->


Các thành viên đã thích bài viết này của Cakiempro68 vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (16 Tháng 11 2017, 14:00)

15 Tháng 11 2017, 08:14

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
Lần 01: Chăn cặp 01,10 ngày 03-04/11 nhận 10 ngày 1 ;qua
Lần 02: Chăn cặp 46,64 ngày 04-05/11 nhận 64 ngày 2 ;qua
Lần 03: Chăn cặp 09,90 ngày 06-07/11 nhận 09,09 ngày 1 ;qua ;qua
Lần 04: Chăn cặp 37,73 ngày 07-08/11 nhận 37,73 ngày 2 ;qua ;qua
Lần 05: Chăn cặp 93,39 ngày 09-10/11 nhận 93 ngày 2 ;qua
Lần 06: Chăn cặp 34,43 ngày 11-12/11 nhận CHẾT VỠ MỒM CẶP NÀY
Lần 07: Chăn cặp 12,21 ngày 13-14/11 nhận CHẾT VỠ MỒM CẶP NÀY
Lần 08: Chăn cặp 21,12 ngày 15-16/11 nhận ;a64 ;a64 ;a64 ;a63 ;a65

Không ra nghỉ luôn cho đỡ loãng số, nhờ anh em kéo vào bờ nhé!
Sửa lần cuối bởi ngdangkiem vào ngày 15 Tháng 11 2017, 08:16 với 1 lần sửa.

Không ghi lý do sửa bàiCác thành viên đã thích bài viết này của ngdangkiem vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (15 Tháng 11 2017, 12:02)

15 Tháng 11 2017, 10:30

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
phtrdeloto đã viết:
NUÔI lotto CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017 :

- Lần 1 : STL 55,00 k2 (từ 01/11-02/11)=>nhận 55 N1 (01/11)
- Lần 2 : STL 89,53 k2 (từ 02/11-03/11)=>nhận 53 N1 (02/11)
- Lần 3 : STL 80.57 k2 (từ 03/11-04/11)=>MISS
- Lần 4 : STL 54,53 k2 (từ 05/11-06/11)=>nhận 53 N1 (05/11)
- Lần 5 : STL 75,57 k2 (từ 06/11-07/11)=>nhận 75 N1 (06/11)
- Lần 6 : STL 83,38 k2 (từ 07/11-08/11)=>nhận 38*** N1 (07/11)
- Lần 7 : STL 94,49 k2 (từ 08/11-09/11)=>nhận 94 N2 (09/11)
- Lần 8 : STL 16,66 k2 (từ 10/11-11/11)=>nhận 16 N1 (10/11)
- Lần 9 : STL 83,33 k2 (từ 11/11-12/11)=>nhận 33 N1 (12/11)
- Lần 10 : STL 55,64 k2 (từ 13/11-14/11)=>nhận 55 N2 (14/11)


- Lần 11 : STL 64,27 k2 (từ 15/11-16/11)


15 Tháng 11 2017, 11:52

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
Xin tham gia chăn stl khung 2:
Lan 1: Stl: 151 ( từ 01-02/11) nhận 51 ngày 1
Lần 2: Stl: 010 ( từ 02-03/11) nhận 10 ngày 1
Lần 3: Stl: 919 (từ 04-05/11 ) nhận 19 ngày 2
Lần 4: Stl: 080 ( từ 07-08/11) nhận 80 ngày 1
Lần 5: STL 232 (từ 08-09/11) nhận 32 ngày 1
Lần 6: Stl 454 (09-10/11) nhận 54** ngày 1
Lần 7: Stl 343 (10-11/11) nhận xịt
Lần 8: Stl 676 (12-13) nhận xit... Vượt khung ra 76 ngày 3
Lần 9: Stl 595( 15-16) nhận
Sửa lần cuối bởi Nighthawk vào ngày 15 Tháng 11 2017, 11:53 với 1 lần sửa.

Không ghi lý do sửa bàiCác thành viên đã thích bài viết này của Nighthawk vì cảm thấy rất là hay
tiendhtb87 (16 Tháng 11 2017, 14:01)

15 Tháng 11 2017, 12:00

Re: TOPIC CHĂN NUÔI CẶP LOTO MAX 2 NGÀY THÁNG 11/2017

   
hăn nuôi cặp l.ô tô max 2 ngày :
lần 1 : chăn cặp 01 ,39 k2n ( từ 1/11-2/11) xịt
lần 2 : chăn cặp 17,55 k2n( từ 3/11-4/11) nhận 55 ngày 1 ;qua
lần 3 : chăn cặp 01,38 k2n( từ 4/11- 5/11) nhận 01 ngày 2 ;qua
lần 4 : chăn cặp 24,38 k2n( từ 6/11-7/11) nhận 38 x3 ngày 2 ;qua ;qua ;qua
lần 5 : chăn cặp 31 77 k2n( từ 8/11-9/11) nhận 77 ngày 2 ;qua
lần 6 : chăn cặp 03,30 k2n ( từ 10/11-11/11) nhận 30 ngày 1 ;qua
lần 7 : chăn cặp 18,81 k2n ( từ 11/11-12/11) nhận 18 ngày 1 ;qua
lần 8 : chăn cặp 04,40 k2n ( từ 12/11-13/11) nhận 04,40 ngày 1 ;qua ;qua
lần 9 : chăn cặp 12,21 k2n ( từ 13/11- 14/11) xịt
lần 10 : chăn cặp 58,85 k2n( từ 15/11-16/11)
Tài sản của tiendhtb87
Xem thêm thông tin và sản phẩm trong mục thông tin cá nhân
Click vào biểu tượng để xem cụ thể  
1 pcs.

Đang trực tuyến


Nội qui chuyên mục

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
  • Bạn không thể trả lời bài viết.
  • Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Chuyển đến: