Thông báo: Diễn đàn sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 0h-6h ngày 04/10. Các bài viết được đăng trong thời gian này sẽ bị mất khi diễn đàn hoạt động trở lại. Chính vì lẽ đó nên trong khoảng thời gian này đề nghị các mem lên giường đắp chăn nghiên cứu ĐB ngày mai nhé./ Trân trọng thông báo!

Diễn Đàn Xổ Số KETQUA.NET - Diễn Đàn Phân Tích, Bàn Luận Và Dự Đoán Kết Quả Xổ Số


Chào mừng khách ghé thăm diễn đàn!

Bạn chưa đăng nhập nên chỉ có thể xem bài viết mà không thể tham gia các hoạt động khác trong diễn đàn.
Nếu bạn chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký thành viên mới tại đây.

Tên thành viên

Mật khẩu

 Lưu mật khẩu 


Thông báoBạn chưa đăng nhập vào diễn đàn nên chỉ có thể xem nội dung bài viết mà không thể xem hình đại diện, chữ ký và các thông tin khác của thành viên.
Nếu bạn đã có tài khoản xin vui lòng đăng nhập, chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký tại đây.19 Tháng 6 2017, 13:23

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
Cặp 58,85 đc ko ae

Ủng hộ diễn đàn bằng cách gửi bài viết này tới bạn bè của bạn nhé19 Tháng 6 2017, 16:46

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
Lần 1: Chăn cặp 28 66 K2N từ (1/6 -> 2/6) nhận 66 ngày 1 ;hhong
Lần 2: Chăn cặp 76 85 K2N từ (02/6 -> 03/6) nhận 85x2 ngày 2 ;hhong
Lần 3: Chăn cặp 02 20 K2N từ (04/6 -> 05/6) nhận 20 ngày 1 ;hhong
Lần 4: Chăn cặp 18 92 K2N từ (05/6 -> 06/6) nhận 18 ngày 1 ;hhong
Lần 5: Chăn cặp 23 48 K2N từ (06/6 -> 07/6) nhận 23 ngày 1 ;hhong
Lần 6: Chăn cặp 12 34 K2N từ (07/6 -> 08/6) nhận 12 ngày 1 ;hhong
Lần 7: Chăn cặp 17 86 K2N từ (08/6 -> 09/6) nhận 17 ngày 1 ;hhong
Lần 8: Chăn cặp 00 87 K2N từ (09/6 -> 10/6) nhận 00 ngày 2 ;hhong
Lần 9: Chăn cặp 33 91 K2N từ (11/6 -> 12/6) nhận 91 ngày 2 ;hhong
Lần 10: Chăn cặp 11 88 K2N từ (13/6 -> 14/6) nhận cái kết đắng XỊT
Lần 11: Chăn cặp 19 30 K2N từ (15/6 -> 16/6) nhận 30 ngày 2 ;hhong
Lần 12: Chăn cặp 55 86 K2N từ (17/6 -> 18/6) nhận cái kết đắng XỊT
Lần 13: Chăn cặp 18 81 K2N từ (19/6 -> 20/6) nhận........


19 Tháng 6 2017, 17:23

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
Sir đã viết:
Lần 1: 898 (từ 01-02/06 )
Nhận 89 n2
Lần 2: 828 (từ 03-04/06)
Miss.
Lần 3 : 37,36 (từ 05-07/06)
Nhận 37 n2
Lần 4: 848 (Từ 07-08/06)
Nhận 484 n1
Lần 5: 646 (Từ 08-09/06)
Nhận 464 n1
Lần 6: 141 (Từ 09-10/06)
Miss
Lần 7: 060 (Từ 11-12/06)
Miss
Lần 8: 020 (Từ 13-14/06)
Nhận 02** n1
Lần 9: 212 (Từ 14-15/06)
Nhận 21 n1
Lần 10: 545 (Từ 15-16/06)
Nhận 45 n1
Lần 11: 343 (Từ 17-18/06)
Nhận 343 n2


Lần 12: 212 (Từ 19-20/6)
Tài sản của Sir
Xem thêm thông tin và sản phẩm trong mục thông tin cá nhân
Click vào biểu tượng để xem cụ thể  
1 pcs.
Click vào biểu tượng để xem cụ thể  
1 pcs.
Click vào biểu tượng để xem cụ thể  
1 pcs.


20 Tháng 6 2017, 01:38

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
* CHĂN NUÔI LOTO CẶP K2N THÁNG 06/2017*

Lần 01: Chăn cặp: 56,65 (từ 01/06 - 02/06) ---------> Xịt
Lần 02: Chăn cặp: 56,65 (từ 03/06 - 04/06) ---------> Nhận 56* ngày 03/06, N1
Lần 03: Chăn cặp: 57,75 (từ 04/06 - 05/06) ---------> Nhận 75* ngày 05/06, N2
Lần 04: Chăn cặp: 96,69 (từ 06/06 - 07/06) ---------> Xịt
Lần 05: Chăn cặp: 27,72 (từ 08/06 - 09/06) ---------> Xịt
Lần 06: Chăn cặp: 97,79 (từ 10/06 - 11/06) ---------> Xịt
Lần 07: Chăn cặp: 25,52 (từ 12/06 - 13/06) ---------> Nhận 52* ngày 12/06, N1
Lần 08: Chăn cặp: 05,50 (từ 13/06 - 14/06) ---------> Nhận 50* ngày 13/06, N1
Lần 09: Chăn cặp: 29,92 (từ 14/06 - 15/06) ---------> Nhận 29* ngày 14/06, N1
Lần 10: Chăn cặp: 04,40 (từ 15/06 - 16/06) ---------> Nhận 04* ngày 16/06, N2
Lần 11: Chăn cặp: 59,95 (từ 17/06 - 18/06) ---------> Nhận 95* ngày 18/06, N2
Lần 12: Chăn cặp: 12,21 (từ 19/06 - 20/06) ---------> Nhận 12*, 21* ngày 19/06, N1
Lần 13: Chăn cặp: 18,81 (từ 20/06 - 21/06) --------->


20 Tháng 6 2017, 05:43

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
l.ô tô 77,13,49


20 Tháng 6 2017, 07:26

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
phtrdeloto đã viết:
NUÔI lotto CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017 :


Lần : .01. : nhận 77 (ngày 01/06)
Lần : .02. : nhận 09 (ngày 06/06)
Lần : .03. : nhận 59 (ngày 07/06)
Lần : .04. : nhận 75 (ngày 08/06)

- Ngày 09/06 : Nuôi .53,35. (2 ngày, từ 09/06 đén 10/06)
Lần : .05. : nhận 35 (ngày 09/06)

- Ngày 10/06 : Nuôi .83,38. (2 ngày, từ 10/06 đén 11/06)
Lần : .06. : nhận 38 (ngày 11/06)

- Ngày 12/06 : Nuôi .91,19. (2 ngày, từ 12/06 đén 13/06)
Lần : .07. : nhận 91 (ngày 12/06)

- Ngày 13/06 : Nuôi .93,39. (2 ngày, từ 13/06 đén 14/06)
Lần : .08. : nhận 39 (ngày 13/06)

- Ngày 14/06 : Nuôi .77,22. (2 ngày, từ 14/06 đén 15/06)
Lần : .... : MISS

- Ngày 16/06 : Nuôi .93,39. (2 ngày, từ 16/06 đén 17/06)
Lần : .09. : nhận 93 (ngày 16/06)

- Ngày 17/06 : Nuôi .77,22. (2 ngày, từ 17/06 đén 18/06)
Lần : .10. : nhận 22 (ngày 17/06)

- Ngày 18/06 : Nuôi .94,49. (2 ngày, từ 18/06 đén 19/06)

Lần : .... : MISS

- Ngày 20/06 : Nuôi .80,08. (2 ngày, từ 20/06 đén 21/06)


20 Tháng 6 2017, 09:38

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
lần 1 : xin chăn cặp 31,87 k2n từ ( 2/6--3/6)
Nhận 87** ngày 1
Lần 2 : xin chăn cặp 10,50 k2n từ (3/6--4/6)
Nhận 10 , 50 ngày 2
Lần 3 : xin chăn cặp 11,66 k2n từ (5/6-6/6 )
Nhận 11 Ngày 2
Lần 4 : Xin chăn cặp 12,27 k2n từ (7/6-8/6)
Nhận 12 Ngày 1
Lần 5 : Xin chăn cặp 60,80 k2n từ ( 8/6-9/6)
Nhận 80 Ngày 2
Lần 6 : Xin chăn cặp 08,89 k2n từ ( 10/6-11/6 )
Nhận : 89 Ngày 1
Lần 7 : Xin chăn cặp 08,69 k2n từ (11/6-12/6)
Xịt .....
Lần 8 : Xin chăn cặp 10,13 k2n từ ( 13/6-14/6)
Nhận 10 Ngày 2
Lần 9 : Xin chăn cặp 62,72 k2n từ ( 15/6-16/6 )
Nhận 62 Ngày 1
Lần 10 : Xin chăn cặp 34,71 k2n từ (16/6-17/6)
Xịt ....
Lần 11: Xin chăn cặp 49,53 k2n từ (18/6-19/6)
Xịt .... dây đen rồi
Lần 12 : Xin chăn cặp 68,83 k2n từ ( 20/6-21/6) Nhận ...


20 Tháng 6 2017, 10:57

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
Chăn cặp 49, 04 ngày 20,21


20 Tháng 6 2017, 15:20

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
lobi đã viết:
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 1:
NGÀY 01/6: XIN CHĂN CẶP 56,65 (2 NGÀY)(TỪ 01 -> 02/6)


Thất bại chăn lại
LẦN 1:
NGÀY 03/6: XIN CHĂN CẶP 57,65 (2 NGÀY)(TỪ 03 -> 04/6)


Thất bại chăn lại
LẦN 1:
NGÀY 05/6: XIN CHĂN CẶP 24,42 (2 NGÀY)(TỪ 05 -> 06/6)

Thất bại chăn lại
LẦN 1:
NGÀY 07/6: XIN CHĂN CẶP 26,47 (2 NGÀY)(TỪ 07 -> 08/6)

nhận 47 ngày 2
LẦN 2:
NGÀY 09/6: XIN CHĂN CẶP 26,62 (2 NGÀY)(TỪ 09 -> 10/6)

nhận 62** ngày 2
LẦN 3:
NGÀY 12/6: XIN CHĂN CẶP 86,60 (2 NGÀY)(TỪ 12 -> 13/6)

nhận 86 ngày 1
LẦN 4:
NGÀY 14/6: XIN CHĂN 56,68 (2 NGÀY)(TỪ 14 -> 15/6)nhận 56 ngày 1
LẦN 6:
NGÀY 15/6: XIN CHĂN 68,79 (2 NGÀY)(TỪ 15 -> 16/6)

nhận 79 ngày 1
LẦN 6:
NGÀY 16/6: XIN CHĂN 60,63 (2 NGÀY)(TỪ 16 -> 17/6)

nhận 60,63 ngày 2
LẦN 7:
NGÀY 18/6: XIN CHĂN 68,26 (2 NGÀY)(TỪ 18 -> 19/6)


nhận 68 ngày 1
LẦN 8:
NGÀY 20/6: XIN CHĂN 69,14 (2 NGÀY)(TỪ 20 -> 21/6)20 Tháng 6 2017, 15:29

Re: TOPIC CHĂN NUÔI LOTTO CẶP MAX 2 NGÀY THÁNG 06/2017

   
Nuôi cặp 34.43 từ 20---21/6.

-- 20 Tháng 6 2017, 17:35 --

Nuôi cặp 34.43 từ 20---21/6.
Sửa lần cuối bởi Lotto228 vào ngày 20 Tháng 6 2017, 15:35 với 1 lần sửa.

Không ghi lý do sửa bài


Đang trực tuyến


Nội qui chuyên mục

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
  • Bạn không thể trả lời bài viết.
  • Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Chuyển đến: