Thông báo: Diễn đàn sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 0h-6h ngày 04/10. Các bài viết được đăng trong thời gian này sẽ bị mất khi diễn đàn hoạt động trở lại. Chính vì lẽ đó nên trong khoảng thời gian này đề nghị các mem lên giường đắp chăn nghiên cứu ĐB ngày mai nhé./ Trân trọng thông báo!

Diễn Đàn Xổ Số KETQUA.NET - Diễn Đàn Phân Tích, Bàn Luận Và Dự Đoán Kết Quả Xổ Số


Chào mừng khách ghé thăm diễn đàn!

Bạn chưa đăng nhập nên chỉ có thể xem bài viết mà không thể tham gia các hoạt động khác trong diễn đàn.
Nếu bạn chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký thành viên mới tại đây.

Tên thành viên

Mật khẩu

 Lưu mật khẩu 


Thông báoBạn chưa đăng nhập vào diễn đàn nên chỉ có thể xem nội dung bài viết mà không thể xem hình đại diện, chữ ký và các thông tin khác của thành viên.
Nếu bạn đã có tài khoản xin vui lòng đăng nhập, chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký tại đây.21 Tháng 4 2017, 11:59

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
HĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 01:NGÀY 02/04: STL 44 - 55 NHẬN 55
LẦN 02:NGÀY 03/04: STL 30 - 03 NHẬN 30 03 03
LẦN 03:NGÀY 05/04: STL 01 - 69 XỊT
LẦN 04:NGÀY 06/04: STL 16 - 01 XỊT
LẦN 05:NGÀY 07/04: STL 05 - 35 XỊT
LẦN 06:NGÀY 08/04: STL 66 - 22 XỊT
LẦN 07:NGÀY 09/04: STL 66 - 55 XỊT
LẦN 08:NGÀY 10/04: STL 55 - 77 NHẬN 77
LẦN 09:NGÀY 11/04: STL 55 - 77 XIT
LẦN 10:NGÀY 12/04: STL 60 - 96 NHẬN 60
LẦN 11:NGÀY 13/04: STL 33 - 43 NHẬN 43
LẦN 12:NGÀY 14/04: STL 79 - 97 NHẬN 79 97
LẦN 13:NGÀY 15/04: STL 14 - 41 XỊT
LẦN 14:NGÀY 16/04: STL 18 - 88 XỊT
LẦN 15:NGÀY 17/04: STL 38 - 83 NHẬN 38
LẦN 16:NGÀY 18/04: STL 88 - 99 NHẬN 88,99
LẦN 17:NGÀY 19/04: STL 11 - 55 XỊT
LẦN 18:NGÀY 20/04: STL 59 - 95 XỊT
LẦN 19:NGÀY 21/04: STL 03 - 10

Ủng hộ diễn đàn bằng cách gửi bài viết này tới bạn bè của bạn nhé21 Tháng 4 2017, 13:12

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
phtrdeloto đã viết:
Ngày 03/04 : - MISS
Ngày 04/04 : - Lần 01.....nhận 61
Ngày 05/04 : - MISS
Ngày 06/04 : - MISS
Ngày 07/04 : - MISS
Ngày 08/04 : - MISS
Ngày 09/04 : - MISS
Ngày 10/04 : - MISS
Ngày 11/04 : - MISS
Ngày 12/04 : - MISS
Ngày 13/04 : - Lần 02.....nhận 55
Ngày 14/04 : - Lần 03.....nhận 77
Ngày 15/04 : - Lần 04.....nhận 33
Ngày 16/04 : - Lần 05.....nhận 11
Ngày 17/04 : - MISS
Ngày 18/04 : - MISS
Ngày 19/04 : - Lần 06.....nhận 86
Ngày 20/04 : - MISS


Ngày 21/04 : STL 80.77


21 Tháng 4 2017, 14:27

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
Lần 1 STL 00,55 ngày 2 nhận 55
Lần 2 STL 23,57 ngày 3 xịt
Lần 3 STL 29,84 ngày 4 nhận 84
Lần 4 STL 25,54 ngày 5 xịt
Lần 5 STL 242 ngày 6 xịt
Lần 6 STL 23,45 ngày 7 Xịt
Lần 7 STL 494 ngày 8 Xịt
Lần 8 STL 343 ngày 9 nhận 34
Lần 9 STL 171 ngày 10 xịt
Lần 10 STL 565 ngày 11 xịt sao xịt nhiều thế nhỉ
Lần 11 STL 34,68 Ngày 12 nhận 34**
Lần 12 STL 373 ngày 13 nhận 73
Lần 13 STL 55,88 ngày 14 Xịt
Lần 14 STL 15,69 ngày 15 nhận 69
Lần 15 STL 32,35 ngày 16 nhận 35
Lần 16 STL 787 ngày 17 xịt
Lần 17 STL 686 ngày 18 xịt
Lần 18 STL 181 ngày 19 nhận 81
Lần 19 STL 32,91 ngày 20 xịt
Lần 20 STL 48,06 ngày 21


21 Tháng 4 2017, 19:37

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
22/4 stl 18-81


21 Tháng 4 2017, 20:37

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
Ngày 22/4
Stl:242
Cối mạnh 42 có tiền
Chỉ việc đếm nháy lấy tiền


22 Tháng 4 2017, 01:12

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
* STL hàng ngày tháng 04 / 2017 *

Ngày 02/04 : STL : 23 , 32 ----------------xit
Ngay 03/04 : STL : 13 , 31-----------------Nhận 13*
Ngay 04/04 : STL : 16 , 61 ----------------Nhận 61*
Ngày 05/04 : STL : 91 , 98 ----------------Nhận 98*
Ngày 06/04 : STL : 74 , 91-----------------Nhận 74*
Ngày 07/04 : STL : 77 , 55-----------------xit
Ngày 08/04 : STL : 17 , 71-----------------Nhận 171**
Ngày 09/04 : STL : 46 , 64-----------------xit
Ngày 10/04 : STL : 36 , 63-----------------Nhận 63*
Ngay 11/04 : STL : 53 , 84-----------------xit
Ngày 12/04 : STL : 19 , 91-----------------Nhận 19*
Ngày 13/04 : STL : 12 , 21-----------------Xit
Ngày 14/04 : STL : NGHI
Ngày 15/04 : STL : 12 , 19-----------------Xit
Ngày 16/04 : STL : 43 , 34-----------------nhan 43*
Ngay 17/04 : STL : 16 , 61-----------------Nhận 16**
Ngày 18/04 : STL : 17 , 71-----------------Nhận 71*
Ngày 19/04 : STL : 39 , 93-----------------xit
Ngày 20/04 : STL : 37 , 73-----------------xit
Ngày 21/04 : STL : 89 , 98-----------------Nhận 989***
Ngày 22/04 : STL : 74 , 33-----------------


22 Tháng 4 2017, 11:45

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
CHĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 01:NGÀY 02/04: STL 44 - 55 NHẬN 55
LẦN 02:NGÀY 03/04: STL 30 - 03 NHẬN 30 03 03
LẦN 03:NGÀY 05/04: STL 01 - 69 XỊT
LẦN 04:NGÀY 06/04: STL 16 - 01 XỊT
LẦN 05:NGÀY 07/04: STL 90 - 09 XỊT
LẦN 06:NGÀY 08/04: STL 39 - 85 NHẬN 39 85
LẦN 07:NGÀY 09/04: STL 35 - 49 NHẬN 49
LẦN 08:NGÀY 10/04: STL 88 - 49 XỊT
LẦN 09:NGÀY 11/04: STL 34 - 43 XỊT
LẦN 10:NGÀY 12/04: STL 26 - 62 NHẬN 62
LẦN 11:NGÀY 13/04: STL 88 - 33 XỊT
LẦN 12:NGÀY 14/04: STL 88 - 33 XỊT
LẦN 13:NGÀY 15/04: STL 88 - 22 NHẬN 22
LẦN 14:NGÀY 16/04: STL 88 - 18 XỊT
LẦN 15:NGÀY 17/04: STL 88 - 99 XỊT
LẦN 16:NGÀY 18/04: STL 88 - 99 NHẬN 88 99
LẦN 17:NGÀY 19/04: STL 34 - 43 NHẬN 34 43 43
LẦN 18:NGÀY 20/04: STL 20 - 02 XỊT
LẦN 19:NGÀY 21/04: STL 00 - 88 NHẬN 00
LẦN 20:NGÀY 22/04: STL 03 - 33 NHẬN ;a32


22 Tháng 4 2017, 12:00

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
HĂN NUÔI LOTTO CẶP:
LẦN 01:NGÀY 02/04: STL 44 - 55 NHẬN 55
LẦN 02:NGÀY 03/04: STL 30 - 03 NHẬN 30 03 03
LẦN 03:NGÀY 05/04: STL 01 - 69 XỊT
LẦN 04:NGÀY 06/04: STL 16 - 01 XỊT
LẦN 05:NGÀY 07/04: STL 05 - 35 XỊT
LẦN 06:NGÀY 08/04: STL 66 - 22 XỊT
LẦN 07:NGÀY 09/04: STL 66 - 55 XỊT
LẦN 08:NGÀY 10/04: STL 55 - 77 NHẬN 77
LẦN 09:NGÀY 11/04: STL 55 - 77 XIT
LẦN 10:NGÀY 12/04: STL 60 - 96 NHẬN 60
LẦN 11:NGÀY 13/04: STL 33 - 43 NHẬN 43
LẦN 12:NGÀY 14/04: STL 79 - 97 NHẬN 79 97
LẦN 13:NGÀY 15/04: STL 14 - 41 XỊT
LẦN 14:NGÀY 16/04: STL 18 - 88 XỊT
LẦN 15:NGÀY 17/04: STL 38 - 83 NHẬN 38
LẦN 16:NGÀY 18/04: STL 88 - 99 NHẬN 88,99
LẦN 17:NGÀY 19/04: STL 11 - 55 XỊT
LẦN 18:NGÀY 20/04: STL 59 - 95 XỊT
LẦN 19:NGÀY 21/04: STL 03 - 10 XỊT
LẦN 20:NGÀY 22/04: STL 34 - 43


22 Tháng 4 2017, 13:26

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
phtrdeloto đã viết:
Ngày 03/04 : - MISS
Ngày 04/04 : - Lần 01.....nhận 61
Ngày 05/04 : - MISS
Ngày 06/04 : - MISS
Ngày 07/04 : - MISS
Ngày 08/04 : - MISS
Ngày 09/04 : - MISS
Ngày 10/04 : - MISS
Ngày 11/04 : - MISS
Ngày 12/04 : - MISS
Ngày 13/04 : - Lần 02.....nhận 55
Ngày 14/04 : - Lần 03.....nhận 77
Ngày 15/04 : - Lần 04.....nhận 33
Ngày 16/04 : - Lần 05.....nhận 11
Ngày 17/04 : - MISS
Ngày 18/04 : - MISS
Ngày 19/04 : - Lần 06.....nhận 86
Ngày 20/04 : - MISS
Ngày 21/04 : - MISS


Ngày 22/04 : STL 80.77


22 Tháng 4 2017, 13:44

Re: TOPPIC STL HÀNG NGÀY THÁNG 4

   
*STL hàng ngày tháng 04/2017*

Ngày 02/04: STL 49,94 --------------------> Xịt
Ngày 03/04: STL 49,94 --------------------> Xịt
Ngày 04/04: STL 49,59 --------------------> Xịt
Ngày 05/04: STL 95,59 --------------------> Nhận 95*
Ngày 06/04: STL 92,38 --------------------> Xịt
Ngày 07/04: STL 92,29 --------------------> Nhận 92*
Ngày 08/04: STL 72,58 --------------------> Nhận 58*
Ngày 09/04: STL 43,34 --------------------> Nhận 34*
Ngày 10/04: STL 43,36 --------------------> Nhận 43*
Ngày 11/04: STL 58,85 --------------------> Nhận 58**
Ngày 12/04: STL 84,40 --------------------> Nhận 84*
Ngày 13/04: STL 04,40 --------------------> Xịt
Ngày 14/04: STL 40,04 --------------------> Nhận 40*, 04*
Ngày 15/04: STL 30,92 --------------------> Xịt
Ngày 16/04: STL 29,92 --------------------> Nhận 29*
Ngày 17/04: STL 31,13 --------------------> Xịt
Ngày 18/04: STL 31,74 --------------------> Xịt
Ngày 19/04: STL 34,43 --------------------> Nhận 34*, 43**
Ngày 20/04: STL 78,29 --------------------> Nhận 29**
Ngày 21/04: STL 94,52 --------------------> Xịt
Ngày 22/04: STL 25,52 -------------------->

Đang trực tuyến


Nội qui chuyên mục

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
  • Bạn không thể trả lời bài viết.
  • Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
  • Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Chuyển đến: