quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Trung' bắt đầu bởi You Are All My Life, 18/9/20.

Lượt xem: 1,018

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
  [​IMG]
   
  KimTrang thích bài này.
 2. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  16,176
  Được thích:
  11,651
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - ĐÀ NẴNG
  LOTTO : 77

  ĐB : 77
   
 3. KimTrang

  KimTrang Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/6/18
  Bài viết:
  2,046
  Được thích:
  3,305
  Điểm thành tích:
  113
  XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - ĐÀ NẴNG
  LOTTO : 36,38
  ĐB : 36,63,38,83
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 19/09/2020
  ĐÀ NẴNG
  Dan 90 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  75,76,78,79,80,82,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,97,99,
  Dan 86 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,
  80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,97,99,
  Dan 82 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,
  36,38,41,42,43,44,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,75,76,78,79,80,82,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  97,99,
  Dan 76 so. Thang neu 28/40 Win.
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,
  13,14,15,17,20,23,24,25,28,29,
  30,32,33,34,35,36,38,41,42,43,
  44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,
  78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,97,99,
  Dan 68 so. Thang neu 29/40 Win.
  01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,
  14,15,20,25,28,29,30,32,33,34,
  35,36,38,41,42,44,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,
  63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,
  75,76,78,79,80,82,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,97,99,
  Dan 58 so. Thang neu 30/40 Win.
  01,02,04,05,07,09,10,11,12,13,
  14,20,28,29,30,32,34,35,36,38,
  41,42,44,48,49,50,51,53,54,56,
  57,60,61,62,63,64,65,66,68,69,
  71,72,73,75,76,78,80,82,84,85,
  86,88,89,90,91,92,97,99,
  Dan 49 so. Thang neu 31/40 Win.
  01,02,04,05,07,09,11,12,13,14,
  20,28,29,30,32,34,35,36,38,41,
  42,44,49,50,51,53,54,56,60,62,
  63,65,66,68,71,73,75,78,80,82,
  84,85,86,88,90,91,92,97,99,
  Dan 36 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,05,07,09,11,14,20,28,29,32,
  34,35,36,38,41,42,44,49,51,53,
  54,56,62,65,73,75,78,80,84,85,
  86,88,90,92,97,99,
  Dan 26 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,07,09,11,14,20,29,32,34,38,
  41,42,44,49,51,53,54,56,65,73,
  78,86,88,90,97,99,
  Dan 17 so. Thang neu 34/40 Win.
  11,14,29,34,38,44,49,51,53,54,
  56,65,73,78,86,88,90,
  Dan 9 so. Thang neu 35/40 Win.
  11,14,34,38,44,51,86,88,90,
  Dan 4 so. Thang neu 36/40 Win.
  34,44,88,90,
  Dan 4 so. Thang neu 37/40 Win.
  34,44,88,90,
  Dan 3 so. Thang neu 38/40 Win.
  44,88,90,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  44,88,
  Dan 2 so. Thang neu 40/40 Win.
  44,88,
   
  GOD_OF_GAMBLEkevodanh3h thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 19/09/2020
  QUẢNG NGÃI
  Dan 95 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,57,58,61,63,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,99,
  Dan 78 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,48,49,50,52,53,54,57,58,63,
  67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 69 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,11,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,
  27,28,30,31,32,34,35,37,39,40,
  41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,
  53,54,57,58,63,67,68,69,71,73,
  74,76,77,80,81,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,96,99,
  Dan 57 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,03,04,06,08,09,11,14,16,
  17,18,19,21,23,27,28,30,31,32,
  34,35,37,39,40,41,42,43,44,46,
  49,50,52,53,54,57,63,67,68,69,
  71,73,74,76,77,80,81,83,84,86,
  88,90,91,93,94,96,99,
  Dan 46 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,01,03,06,08,09,11,14,16,18,
  19,21,23,27,28,30,32,35,37,39,
  40,41,42,43,44,46,50,52,53,54,
  57,68,69,71,73,74,76,77,81,83,
  86,88,91,93,96,99,
  Dan 34 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,01,03,06,08,09,11,14,16,19,
  21,27,30,32,39,40,41,42,43,44,
  46,52,53,54,68,73,74,76,77,81,
  83,88,91,93,
  Dan 19 so. Thang neu 33/40 Win.
  00,01,03,06,09,11,14,19,32,40,
  41,43,44,46,73,74,76,81,88,
  Dan 14 so. Thang neu 34/40 Win.
  01,03,09,11,32,40,41,43,44,46,
  73,76,81,88,
  Dan 9 so. Thang neu 35/40 Win.
  01,03,09,11,41,43,44,73,81,
  Dan 6 so. Thang neu 36/40 Win.
  03,09,41,44,73,81,
   
  GOD_OF_GAMBLEkevodanh3h thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 19/09/2020
  ĐẮC NÔNG
  Dan 93 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,
  35,36,37,39,40,43,44,47,48,50,
  52,54,56,57,58,59,61,62,63,65,
  66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,
  99,
  Dan 75 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,13,15,16,17,18,20,21,22,25,
  26,27,29,30,32,34,35,36,37,39,
  40,43,44,47,48,50,52,54,57,58,
  61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 67 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,13,16,17,18,20,21,22,25,26,
  29,32,34,35,36,37,39,47,48,50,
  52,54,57,58,61,62,63,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,
  80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,99,
  Dan 62 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,
  13,16,17,18,20,22,26,29,32,34,
  35,37,39,47,48,50,52,54,58,61,
  62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  97,99,
  Dan 50 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,10,11,16,
  17,18,20,22,26,32,34,35,37,39,
  47,50,52,54,61,62,65,66,67,69,
  71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,
  86,87,89,90,91,92,93,94,97,99,
  Dan 33 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,02,04,05,10,16,17,18,22,26,
  32,35,39,52,54,61,66,67,72,74,
  75,76,79,80,82,83,86,89,90,91,
  92,93,99,
  Dan 23 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,02,04,10,17,18,22,35,39,54,
  61,66,67,72,74,75,80,83,86,91,
  92,93,99,
  Dan 16 so. Thang neu 34/40 Win.
  01,02,10,17,18,35,39,54,66,67,
  75,80,86,91,93,99,
  Dan 7 so. Thang neu 35/40 Win.
  02,17,35,39,67,80,86,
  Dan 4 so. Thang neu 36/40 Win.
  17,35,39,67,
  Dan 2 so. Thang neu 37/40 Win.
  35,39,
  Dan 1 so. Thang neu 38/40 Win.
  35,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  35,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  35,
   
  GOD_OF_GAMBLEkevodanh3h thích điều này.
 7. lodenambac

  lodenambac Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  31/3/19
  Bài viết:
  3,134
  Được thích:
  5,097
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Phụ Hồ
  XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
  LOTTO: 90,64
  ĐB: CHẠM 6
   
  Bogiacauca000777 thích bài này.
 8. thuyvn2507

  thuyvn2507 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/20
  Bài viết:
  182
  Được thích:
  18
  Điểm thành tích:
  18
  XSMT-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
  LOTTO: 27,72
  ĐB: 27,72
   
 9. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
  ĐÃ TRẢ THƯỞNG XSMT 19/09/2020
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net