quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMT-THỨ 4 NGÀY 16/09/2020 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Trung' bắt đầu bởi You Are All My Life, 15/9/20.

Lượt xem: 1,027

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  6,811
  Được thích:
  28,828
  Điểm thành tích:
  113
  [​IMG]
   
  KimTrang thích bài này.
 2. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  15,814
  Được thích:
  10,771
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMT-THỨ 4 NGÀY 16/09/2020 -KHÁNH HÒA
  LTT : 71

  ĐB : 71
   
  Hiep1991 thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  4,660
  Được thích:
  41,160
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 16/09/2020
  ĐÀ NẴNG
  Dan 92 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,
  26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,60,61,63,64,66,68,69,70,71,
  72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,
  83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  97,98,
  Dan 76 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,
  27,28,31,32,33,34,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,55,56,57,59,60,61,63,64,66,
  68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,
  27,28,31,32,34,38,39,40,42,43,
  44,45,47,49,50,52,53,55,56,57,
  59,60,61,63,64,66,68,69,70,73,
  74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,
  87,89,90,91,93,94,97,98,
  Dan 55 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,08,10,12,13,
  14,15,16,18,19,22,23,26,27,31,
  32,34,38,39,40,42,43,44,49,50,
  53,55,56,57,59,61,64,66,68,70,
  73,74,75,77,78,81,83,85,87,89,
  90,91,93,94,97,
  Dan 44 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,08,12,13,14,
  16,18,19,26,27,31,32,34,38,40,
  42,44,49,50,53,59,61,64,66,68,
  70,73,74,75,78,81,83,87,89,90,
  91,93,94,97,
  Dan 38 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,01,04,05,06,08,12,13,14,16,
  18,19,26,27,31,32,34,38,40,42,
  44,50,53,59,61,64,66,68,70,73,
  74,78,81,83,87,90,93,94,
  Dan 27 so. Thang neu 33/40 Win.
  00,01,04,05,06,08,16,18,19,26,
  27,31,34,40,42,44,50,53,59,61,
  70,74,78,83,90,93,94,
  Dan 19 so. Thang neu 34/40 Win.
  00,01,05,06,08,16,18,26,27,31,
  34,40,42,53,59,61,74,83,90,
  Dan 11 so. Thang neu 35/40 Win.
  01,06,26,27,31,34,42,59,61,74,
  83,
  Dan 6 so. Thang neu 36/40 Win.
  06,27,31,42,59,61,
  Dan 2 so. Thang neu 37/40 Win.
  06,61,
  Dan 2 so. Thang neu 38/40 Win.
  06,61,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  06,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  4,660
  Được thích:
  41,160
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 16/09/2020
  ĐÀ NẴNG
  Dan 92 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,
  86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,81,82,83,84,86,87,88,89,
  90,91,92,94,95,97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 24/30 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,13,
  14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,74,76,77,79,81,84,86,
  87,88,90,91,92,94,95,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 25/30 Win.
  01,03,04,05,06,09,11,13,14,15,
  16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,
  66,68,69,70,71,72,74,76,77,81,
  86,87,88,90,92,94,95,97,98,
  Dan 57 so. Thang neu 26/30 Win.
  01,03,04,05,06,09,11,13,14,15,
  16,19,23,24,26,27,28,29,30,33,
  34,36,37,39,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,52,53,55,56,57,58,61,
  64,66,68,69,70,71,74,76,77,81,
  86,88,90,92,95,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu 27/30 Win.
  01,04,05,06,09,11,14,15,16,19,
  23,24,26,27,28,29,30,33,34,36,
  37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,52,53,55,56,57,58,64,66,68,
  70,74,76,77,81,86,88,90,92,95,
  97,98,
  Dan 38 so. Thang neu 28/30 Win.
  01,09,11,19,23,24,26,27,28,29,
  30,33,34,36,39,42,43,44,45,46,
  47,49,50,52,55,58,64,66,70,74,
  76,81,86,88,90,92,95,98,
  Dan 31 so. Thang neu 29/30 Win.
  09,11,23,24,26,27,29,30,33,34,
  36,39,42,43,44,45,46,47,49,50,
  52,55,64,66,70,74,76,81,86,90,
  92,
  Dan 21 so. Thang neu 30/30 Win.
  09,11,23,26,27,29,30,33,34,43,
  44,45,47,50,55,64,66,70,81,86,
  92,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  4,660
  Được thích:
  41,160
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 16/09/2020
  KHÁNH HÒA
  Dan 89 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,41,42,43,46,47,49,50,51,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,
  98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  28,29,31,32,33,35,36,37,38,41,
  42,43,46,47,49,50,53,55,56,57,
  59,61,63,64,65,66,68,69,70,71,
  72,73,75,76,77,78,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,
  28,29,31,32,35,36,37,38,41,42,
  43,49,50,55,56,57,59,61,63,64,
  65,66,68,69,71,72,73,75,76,77,
  78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,15,
  17,18,19,20,21,22,24,28,29,31,
  32,35,36,38,41,42,43,55,56,57,
  59,61,63,64,65,66,68,69,71,72,
  73,75,76,77,78,80,81,82,84,85,
  87,88,89,90,92,93,98,99,
  Dan 42 so. Thang neu 31/40 Win.
  02,04,05,06,10,15,17,18,19,21,
  22,28,29,31,32,35,36,41,42,43,
  55,56,59,61,65,66,68,69,72,73,
  75,76,77,78,80,82,85,87,89,90,
  98,99,
  Dan 36 so. Thang neu 32/40 Win.
  02,04,05,06,10,15,17,18,19,21,
  22,28,29,31,32,35,36,41,42,43,
  55,56,59,61,65,66,68,69,72,73,
  75,78,80,85,87,98,
  Dan 32 so. Thang neu 33/40 Win.
  02,04,06,10,15,17,18,19,21,22,
  29,31,32,35,36,41,43,55,56,59,
  61,65,66,68,69,72,75,78,80,85,
  87,98,
  Dan 21 so. Thang neu 34/40 Win.
  02,04,06,10,17,18,19,21,22,36,
  43,56,59,61,65,66,68,75,78,87,
  98,
  Dan 12 so. Thang neu 35/40 Win.
  02,04,10,17,21,22,56,59,61,66,
  75,78,
  Dan 8 so. Thang neu 36/40 Win.
  04,10,17,21,56,66,75,78,
  Dan 6 so. Thang neu 37/40 Win.
  04,17,21,56,75,78,
  Dan 3 so. Thang neu 38/40 Win.
  04,17,56,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  4,660
  Được thích:
  41,160
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 16/09/2020
  KHÁNH HÒA
  Dan 89 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,
  67,70,71,72,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,63,65,66,67,70,
  71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,65,66,67,70,71,72,
  74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,
  85,88,89,90,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 25/30 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,18,19,20,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,
  39,42,43,44,45,46,48,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,
  66,67,71,72,75,76,77,78,80,81,
  83,84,85,88,89,90,92,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 59 so. Thang neu 26/30 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,18,19,23,24,25,26,
  27,28,29,30,33,37,42,43,44,46,
  48,49,51,52,53,54,55,56,58,63,
  65,66,71,72,75,76,77,80,81,84,
  88,89,90,92,94,96,97,98,99,
  Dan 49 so. Thang neu 27/30 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,18,19,25,26,27,28,29,
  30,37,42,44,46,48,49,51,52,53,
  54,55,56,58,63,65,71,72,76,77,
  80,81,84,88,89,90,92,94,97,
  Dan 36 so. Thang neu 28/30 Win.
  00,02,03,04,07,08,09,12,14,18,
  19,27,28,29,37,42,44,46,48,51,
  52,54,55,56,58,63,71,76,77,80,
  81,84,89,90,92,94,
  Dan 24 so. Thang neu 29/30 Win.
  02,03,07,08,12,14,18,19,28,29,
  37,42,51,52,55,56,71,76,77,81,
  84,90,92,94,
  Dan 14 so. Thang neu 30/30 Win.
  02,07,12,14,19,29,37,51,56,71,
  76,77,90,94,
   
 7. KimTrang

  KimTrang Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/6/18
  Bài viết:
  1,952
  Được thích:
  3,290
  Điểm thành tích:
  113
  XSMT-THỨ 4 NGÀY 16/09/2020 -KHÁNH HÒA
  LOTTO : 23,32
  ĐB : 23,32
   
 8. Bogiacauca000777

  Bogiacauca000777 Lính mới

  Tham gia:
  17/5/20
  Bài viết:
  49
  Được thích:
  58
  Điểm thành tích:
  18
  Mt 2d lo 49.94.39.93.
   
 9. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  6,811
  Được thích:
  28,828
  Điểm thành tích:
  113
  ĐÃ TRẢ THƯỞNG XSMT 16/09/2020
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net