quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMT-CHỦ NHẬT 20/09/2020: KHÁNH HÒA-KON TUM

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Trung' bắt đầu bởi You Are All My Life, 19/9/20.

Lượt xem: 1,171

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
 2. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  16,176
  Được thích:
  11,652
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMT-CHỦ NHẬT 20/09/2020: KON TUM
  LOTTO : 82

  ĐB : 82
   
  duchieu99 thích bài này.
 3. Babyheo25

  Babyheo25 Lính mới

  Tham gia:
  9/8/20
  Bài viết:
  20
  Được thích:
  14
  Điểm thành tích:
  3
  20-9-2020
  Loto : 39
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 20/09/2020
  KHÁNH HÒA
  Dan 90 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,
  46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,40,43,44,45,46,47,
  48,50,52,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,38,40,43,44,45,46,47,50,
  52,55,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  97,98,
  Dan 75 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,04,09,10,12,13,14,
  15,17,19,20,21,22,23,24,26,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,
  43,44,45,46,47,50,52,55,57,58,
  59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,03,04,09,10,13,14,17,
  19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,38,43,44,45,
  46,55,57,58,59,60,63,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,
  91,93,97,98,
  Dan 53 so. Thang neu 30/40 Win.
  01,02,03,10,13,17,19,21,22,23,
  24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  43,44,45,46,55,57,58,59,60,63,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  77,78,79,80,82,83,84,87,89,90,
  91,93,97,
  Dan 47 so. Thang neu 31/40 Win.
  01,02,10,13,17,19,21,22,23,24,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,43,
  44,45,46,55,58,60,63,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,
  83,84,87,89,90,91,97,
  Dan 33 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,02,10,13,19,21,22,23,24,28,
  29,30,31,32,33,36,43,46,60,63,
  65,69,71,72,73,77,78,79,83,87,
  89,90,97,
  Dan 26 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,02,10,13,19,22,23,24,28,29,
  30,31,32,36,43,46,60,63,65,69,
  71,77,78,79,83,87,
  Dan 16 so. Thang neu 34/40 Win.
  01,02,10,13,23,24,28,30,32,36,
  43,60,69,71,79,83,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  01,02,23,24,30,32,36,43,60,69,
  71,79,83,
  Dan 10 so. Thang neu 36/40 Win.
  01,02,24,30,36,43,60,69,71,79,
  Dan 5 so. Thang neu 37/40 Win.
  01,02,24,43,71,
  Dan 3 so. Thang neu 38/40 Win.
  02,24,43,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  24,43,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  43,
   
  kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 3 ngày 20/09/2020
  KHÁNH HÒA
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 29/34 Win
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 30/34 Win
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,29,31,32,34,35,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 31/34 Win
  01,02,06,07,09,10,12,13,14,16,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  29,31,32,34,35,37,39,41,42,43,
  45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,79,81,84,
  85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 32/34 Win
  01,02,07,10,12,14,16,17,19,20,
  21,23,24,25,26,27,29,32,34,35,
  37,39,41,42,43,46,47,48,52,53,
  56,57,58,59,61,62,64,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,79,84,85,
  91,92,93,95,96,97,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 33/34 Win
  01,07,10,12,17,21,24,25,26,29,
  37,39,42,46,52,56,57,58,62,64,
  65,67,69,70,71,73,75,76,79,85,
  92,93,96,97,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 34/34 Win
  12,21,25,52,57,58,75,79,85,97,
   
  kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 20/09/2020
  KON TUM
  Dan 89 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,27,28,29,30,32,33,35,
  36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,91,92,94,95,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,27,28,29,30,32,33,35,36,
  37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,
  49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,
  82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,
  94,95,97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,02,04,05,07,09,10,11,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,
  27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,
  39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,
  85,87,88,90,91,92,94,95,97,99,
  Dan 76 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,02,04,05,07,09,10,11,13,14,
  16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,
  28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,
  88,90,94,95,97,99,
  Dan 69 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,02,04,05,07,09,10,11,13,14,
  16,17,18,20,21,22,24,27,29,32,
  33,35,36,37,38,39,41,42,43,46,
  47,48,49,51,52,54,55,56,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,
  83,84,85,87,88,90,94,95,99,
  Dan 62 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,02,04,05,07,09,10,11,13,14,
  16,17,18,20,21,22,24,27,29,32,
  33,35,36,38,39,41,42,43,47,48,
  49,51,52,54,55,56,59,61,63,64,
  65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,81,82,83,84,85,88,90,94,
  95,99,
  Dan 52 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,02,04,05,07,09,10,11,13,14,
  16,17,18,20,21,22,24,27,29,32,
  33,36,39,41,42,47,48,49,51,52,
  54,55,59,61,64,65,67,68,70,71,
  73,76,78,79,81,82,84,85,88,94,
  95,99,
  Dan 39 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,04,07,09,11,13,16,17,18,21,
  22,24,27,29,39,41,42,48,49,51,
  52,54,55,59,61,65,67,68,70,71,
  73,78,79,82,84,85,88,95,99,
  Dan 29 so. Thang neu 33/40 Win.
  00,07,09,11,13,16,17,18,21,24,
  27,29,39,41,42,49,51,52,55,68,
  71,73,79,82,84,85,88,95,99,
  Dan 18 so. Thang neu 34/40 Win.
  09,11,16,17,18,21,24,27,39,42,
  49,52,68,82,84,85,88,99,
  Dan 10 so. Thang neu 35/40 Win.
  16,21,27,39,42,49,52,82,84,88,
  Dan 7 so. Thang neu 36/40 Win.
  16,21,39,49,52,84,88,
  Dan 3 so. Thang neu 37/40 Win.
  39,52,84,
  Dan 2 so. Thang neu 38/40 Win.
  39,52,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  52,
   
  kevodanh3h, Hải QuânGOD_OF_GAMBLE Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 3 ngày 20/09/2020
  KON TUM
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 30/34 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,16,17,18,19,20,21,23,24,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  50,53,54,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 31/34 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,
  14,16,17,20,21,23,24,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,50,53,
  54,56,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,
  80,82,83,84,86,87,89,90,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 32/34 Win
  02,03,04,06,07,08,13,14,16,20,
  23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,53,54,56,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,73,74,76,80,82,
  83,84,86,89,92,93,96,98,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 33/34 Win
  03,04,13,16,23,30,31,32,34,35,
  36,37,40,43,47,48,53,56,61,63,
  65,67,73,74,76,84,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 34/34 Win
  04,13,16,31,40,56,61,65,
   
  kevodanh3h, Hải QuânGOD_OF_GAMBLE Thích điều này.
 8. thuyvn2507

  thuyvn2507 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/20
  Bài viết:
  182
  Được thích:
  18
  Điểm thành tích:
  18
  XSMT-CHỦ NHẬT 20/09/2020: KHÁNH HÒA-KON TUM
  LOTTO : 57,75
  ĐB : 57,75
   
 9. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
  ĐÃ TRẢ THƯỞNG XSMT 20/09/2020
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net