quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - HCM-BÌNH PHƯỚC-HẬU GIANG-LONG AN

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi You Are All My Life, 18/9/20.

Lượt xem: 1,296

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
 2. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  16,176
  Được thích:
  11,651
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - HCM
  LOTTO : 77

  ĐB : 77
   
 3. KimTrang

  KimTrang Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/6/18
  Bài viết:
  2,046
  Được thích:
  3,305
  Điểm thành tích:
  113
  XSMN-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - HCM
  LOTTO : 25,52
  ĐB : 25,52
   
  Nguỹen Chí Thanh thích bài này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 19/09/2020
  HỒ CHÍ MINH
  Dan 92 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,
  75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,
  86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  79,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
  91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 79 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,10,11,12,14,
  15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,33,34,37,39,
  40,43,44,45,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 71 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,10,11,14,15,
  16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,32,39,40,44,45,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,
  74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,
  86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,
  99,
  Dan 62 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,10,11,14,15,
  16,21,22,23,24,26,27,29,30,32,
  39,40,44,45,48,50,52,53,54,55,
  57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,73,74,75,77,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,90,91,92,95,96,
  97,99,
  Dan 54 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,02,03,06,10,11,14,16,21,
  22,23,26,27,29,30,32,39,40,44,
  45,48,50,52,53,54,55,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,
  77,79,81,82,83,86,87,88,90,92,
  95,96,97,99,
  Dan 49 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,01,02,03,06,10,11,14,16,21,
  22,23,26,27,29,30,32,39,40,44,
  45,48,50,52,53,54,61,62,64,65,
  66,67,69,73,74,75,77,79,82,83,
  86,87,88,90,92,95,96,97,99,
  Dan 40 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,01,02,06,10,11,14,16,22,26,
  27,30,32,39,40,44,45,48,50,53,
  61,62,64,65,66,67,73,75,77,82,
  83,86,87,88,90,92,95,96,97,99,
  Dan 29 so. Thang neu 33/40 Win.
  02,06,10,11,14,26,27,30,32,40,
  45,48,50,53,64,65,66,67,73,75,
  82,83,86,87,90,92,95,96,97,
  Dan 20 so. Thang neu 34/40 Win.
  06,10,11,26,27,30,32,45,48,50,
  53,64,67,73,75,82,83,86,90,92,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  06,11,26,27,32,48,50,64,73,75,
  82,90,92,
  Dan 7 so. Thang neu 36/40 Win.
  06,11,27,73,82,90,92,
  Dan 3 so. Thang neu 37/40 Win.
  11,82,90,
  Dan 2 so. Thang neu 38/40 Win.
  11,82,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 19/09/2020
  LONG AN
  Dan 93 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,
  47,49,50,51,52,53,55,56,58,59,
  60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,03,04,05,06,07,09,11,12,13,
  15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,
  27,28,29,30,31,33,34,37,38,39,
  41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,
  53,55,56,58,59,60,61,62,63,65,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,03,04,05,06,07,09,11,12,13,
  15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,
  27,28,29,30,31,33,37,38,39,41,
  42,43,44,47,49,50,51,52,53,55,
  56,58,59,60,61,62,65,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,90,91,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,04,05,06,07,09,11,12,13,15,
  17,18,20,22,25,26,27,28,29,30,
  31,33,37,38,41,42,43,44,47,49,
  51,53,55,56,58,59,60,61,62,65,
  69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,85,87,88,91,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 56 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,05,06,07,09,11,13,15,17,18,
  20,22,25,26,27,28,29,30,31,37,
  38,41,42,43,44,47,49,51,53,55,
  56,58,59,60,61,62,65,69,70,71,
  72,75,77,79,80,81,82,83,85,88,
  91,93,94,97,98,99,
  Dan 49 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,05,06,07,09,11,13,15,17,18,
  20,22,25,26,27,28,29,30,37,38,
  42,43,44,47,49,51,53,55,56,58,
  59,60,61,62,65,70,71,72,75,77,
  79,81,82,88,91,94,97,98,99,
  Dan 39 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,05,06,07,09,11,13,15,17,18,
  20,22,25,27,29,30,37,38,42,44,
  47,49,51,53,55,56,59,60,61,62,
  71,72,79,82,88,91,94,97,98,
  Dan 20 so. Thang neu 33/40 Win.
  06,13,15,17,25,27,30,38,42,44,
  47,53,56,60,79,82,88,91,94,98,
  Dan 11 so. Thang neu 34/40 Win.
  06,13,15,30,47,53,56,82,91,94,
  98,
  Dan 8 so. Thang neu 35/40 Win.
  06,13,15,30,53,56,82,94,
  Dan 7 so. Thang neu 36/40 Win.
  06,13,15,30,56,82,94,
  Dan 6 so. Thang neu 37/40 Win.
  06,13,15,30,56,94,
  Dan 5 so. Thang neu 38/40 Win.
  06,15,30,56,94,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  30,56,
  Dan 2 so. Thang neu 40/40 Win.
  30,56,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 19/09/2020
  BÌNH PHƯỚC
  Dan 93 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,
  65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,
  68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 85 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,37,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,
  71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,
  93,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu 28/40 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,
  15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,
  26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,
  39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,60,61,62,64,
  65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,
  78,79,80,81,83,84,86,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 67 so. Thang neu 29/40 Win.
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,
  17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,
  30,31,32,33,34,39,40,41,42,44,
  45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,60,62,64,66,68,69,70,71,72,
  73,76,77,79,80,81,83,84,86,88,
  89,90,92,93,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu 30/40 Win.
  02,03,05,06,07,13,18,19,22,23,
  24,25,26,27,28,30,32,33,34,39,
  40,41,42,45,46,48,51,52,53,55,
  57,60,62,64,66,68,69,70,71,76,
  77,79,80,81,83,84,86,88,93,96,
  97,98,
  Dan 43 so. Thang neu 31/40 Win.
  02,05,06,07,13,18,19,22,25,26,
  27,28,30,32,33,39,40,41,45,46,
  51,52,53,55,57,60,62,64,68,69,
  70,71,77,80,81,83,84,86,88,93,
  96,97,98,
  Dan 30 so. Thang neu 32/40 Win.
  02,05,06,07,18,19,27,28,30,33,
  40,45,46,52,53,55,57,60,62,64,
  70,71,77,81,84,88,93,96,97,98,
  Dan 24 so. Thang neu 33/40 Win.
  05,06,07,18,19,28,30,40,45,46,
  52,53,55,57,60,62,70,71,77,81,
  88,96,97,98,
  Dan 20 so. Thang neu 34/40 Win.
  05,06,18,19,30,40,46,52,53,55,
  57,62,70,71,77,81,88,96,97,98,
  Dan 16 so. Thang neu 35/40 Win.
  05,06,18,19,30,40,46,52,53,55,
  62,70,71,77,81,97,
  Dan 10 so. Thang neu 36/40 Win.
  05,06,18,19,30,53,55,77,81,97,
  Dan 2 so. Thang neu 37/40 Win.
  19,30,
  Dan 1 so. Thang neu 38/40 Win.
  19,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  19,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,545
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 19/09/2020
  HẬU GIANG
  Dan 91 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,95,97,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,40,41,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,95,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,14,15,17,19,20,21,22,23,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,40,41,44,45,47,48,49,
  50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,95,97,98,
  99,
  Dan 74 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,
  12,14,15,17,19,20,22,23,25,26,
  27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,40,41,44,45,47,49,50,52,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,85,86,87,88,89,91,
  95,97,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,03,05,07,09,11,12,14,15,
  19,20,22,26,27,29,30,31,32,33,
  35,36,37,38,40,41,44,45,47,49,
  50,52,56,57,58,59,60,61,62,64,
  65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,83,85,86,87,88,91,
  95,97,98,99,
  Dan 54 so. Thang neu 30/40 Win.
  01,03,05,07,09,11,12,14,15,20,
  22,26,27,29,30,31,33,35,36,37,
  40,41,44,45,47,49,52,56,57,59,
  60,61,62,65,67,68,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,83,86,87,88,91,
  95,97,98,99,
  Dan 48 so. Thang neu 31/40 Win.
  01,03,05,07,11,14,15,20,22,27,
  29,30,31,33,35,36,37,40,41,44,
  45,47,49,52,56,57,59,60,61,62,
  65,67,68,72,75,76,77,78,80,83,
  86,87,88,91,95,97,98,99,
  Dan 36 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,03,07,11,15,20,22,27,29,30,
  31,33,36,37,40,41,47,49,56,59,
  60,61,62,65,72,75,76,77,83,86,
  87,88,91,95,97,99,
  Dan 25 so. Thang neu 33/40 Win.
  03,07,15,20,22,27,29,30,31,36,
  37,47,56,60,62,65,72,75,76,83,
  87,91,95,97,99,
  Dan 20 so. Thang neu 34/40 Win.
  03,07,15,20,22,29,30,36,47,56,
  60,62,65,72,75,76,83,87,91,97,
  Dan 17 so. Thang neu 35/40 Win.
  03,07,15,20,22,30,36,47,56,60,
  62,65,75,76,83,87,97,
  Dan 12 so. Thang neu 36/40 Win.
  07,15,22,36,47,56,62,65,76,83,
  87,97,
  Dan 4 so. Thang neu 37/40 Win.
  56,62,65,97,
  Dan 3 so. Thang neu 38/40 Win.
  56,65,97,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  97,
   
 8. lodenambac

  lodenambac Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  31/3/19
  Bài viết:
  3,134
  Được thích:
  5,097
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Phụ Hồ
  XSMN-THỨ 7 NGÀY 19/09/2020 - HCM-BÌNH PHƯỚC-HẬU GIANG-LONG AN
  LOTTO: 47-74
  ĐB: 47-74-37-73-77
   
  Nguỹen Chí Thanh thích bài này.
 9. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
  ĐÃ TRẢ THƯỞNG XSMN 19/09/2020
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net