quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN thứ 6, ngày 05/03/2021: Bình Dương - Vĩnh Long - Trà Vinh

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 4/3/21.

Lượt xem: 1,738

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  BÌNH DƯƠNG - VĨNH LONG
  37 -73
  637 - 673

  Ai mở bát lấy may mắn lại dùm nào...
   
  Daden1233 thích bài này.
 2. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  18,245
  Được thích:
  16,031
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN thứ 6, ngày 05/03/2021: Bình Dương
  LOTTO : 72

  ĐB : 72
   
  HayDoiDay123 thích bài này.
 3. mimi52

  mimi52 Lính mới

  Tham gia:
  23/11/18
  Bài viết:
  912
  Được thích:
  271
  Điểm thành tích:
  63
  Ngày 02/03: Nhận 81
  Ngày 03/03: Miss
  Ngày 04/03: Nhận 10
  Ngày 05/03:
  Hai đài chính
  25,52
   
 4. zZzSoVipzZz

  zZzSoVipzZz Lính mới

  Tham gia:
  24/6/18
  Bài viết:
  1,166
  Được thích:
  381
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 05/03:
  Bình Dương - Vĩnh Long
  46,64
   
 5. KeCoHoi

  KeCoHoi Lính mới

  Tham gia:
  2/11/18
  Bài viết:
  903
  Được thích:
  169
  Điểm thành tích:
  43
  Ngày 05/03:
  Bình Dương - Vĩnh Long
  04,40
   
 6. GocB12345

  GocB12345 Lính mới

  Tham gia:
  21/4/19
  Bài viết:
  763
  Được thích:
  405
  Điểm thành tích:
  63
  Ngày 05/03:
  Bình Dương - Vĩnh Long
  12,21
   
 7. alocoba

  alocoba Lính mới

  Tham gia:
  3/1/19
  Bài viết:
  1,055
  Được thích:
  574
  Điểm thành tích:
  113
  Bình Dương - Vĩnh Long
  98
  698

   
 8. longvit

  longvit Lính mới

  Tham gia:
  8/1/19
  Bài viết:
  1,109
  Được thích:
  1,055
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 05/03:
  Bình Dương - Vĩnh Long
  39,93
   
 9. thithuong

  thithuong Lính mới

  Tham gia:
  8/1/19
  Bài viết:
  959
  Được thích:
  198
  Điểm thành tích:
  43
  Ngày 05/03:
  Bình Dương - Vĩnh Long
  69,96
  869,896
  6868,6896
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 1 Đặc Biệt Đài Bình Dương
  Dan 95 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,
  63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,
  96,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,
  64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,
  98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,
  88,89,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,
  67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,
  80,81,82,85,86,87,88,89,91,92,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,47,48,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,62,63,65,66,67,69,70,72,
  73,74,75,76,77,79,80,81,82,85,
  86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,
  98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,09,11,12,
  13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,
  48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,
  62,63,65,66,67,69,70,72,73,74,
  75,76,77,79,80,81,82,85,86,87,
  88,89,91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,09,11,12,
  13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,
  50,51,53,55,56,57,58,59,62,63,
  65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,
  77,79,80,81,82,85,86,87,89,91,
  92,93,94,95,96,99,
  Dan 74 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,09,11,12,
  13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,42,45,47,48,50,
  51,53,55,56,57,58,59,62,63,65,
  66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,
  79,80,81,82,85,86,87,89,91,93,
  94,95,96,99,
  Dan 67 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,04,06,08,09,12,13,15,
  16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,41,42,45,47,48,50,51,53,55,
  56,57,58,59,62,63,65,66,69,70,
  72,73,75,77,79,80,82,85,86,87,
  89,91,93,94,95,96,99,
  Dan 66 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,04,06,08,09,12,13,15,
  16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,41,42,45,47,48,50,51,53,55,
  56,57,58,59,62,63,65,66,69,70,
  72,73,75,77,79,80,82,85,86,87,
  89,91,93,94,95,99,
  Dan 60 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,06,09,12,13,15,17,18,
  20,22,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,
  47,48,50,51,53,55,56,57,58,59,
  62,63,65,66,70,72,73,75,77,79,
  80,82,85,86,89,91,93,94,95,99,
  Dan 56 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,02,06,09,12,13,15,17,18,
  20,24,25,26,27,30,31,32,33,34,
  35,36,38,39,41,42,45,47,48,50,
  51,53,55,56,57,58,59,62,63,65,
  66,70,72,73,75,77,79,80,82,85,
  86,89,91,94,95,99,
  Dan 51 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,06,09,12,13,15,17,18,20,
  25,26,27,30,31,32,33,34,36,38,
  39,41,42,45,47,48,50,51,53,55,
  56,57,58,59,62,63,65,66,70,72,
  75,77,80,82,85,86,89,91,94,95,
  99,
  Dan 47 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,01,06,09,12,13,17,18,20,25,
  26,30,31,32,33,34,36,38,39,41,
  42,45,47,48,50,53,55,56,57,58,
  59,62,63,65,70,72,75,77,80,82,
  85,86,89,91,94,95,99,
  Dan 40 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,01,09,12,13,17,18,20,25,26,
  30,32,33,36,38,39,45,47,50,53,
  55,56,57,58,62,63,65,70,72,75,
  77,80,82,85,86,89,91,94,95,99,
  Dan 33 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,09,12,13,17,18,20,25,26,30,
  32,33,38,45,47,50,53,55,56,57,
  58,65,70,72,77,80,82,85,86,89,
  91,94,99,
  Dan 27 so. Thang neu 105/120 Win.
  00,09,12,13,17,18,20,25,26,30,
  32,33,45,47,50,53,55,56,57,65,
  70,72,80,82,86,89,94,
  Dan 24 so. Thang neu 106/120 Win.
  00,09,12,13,17,18,20,25,26,30,
  32,33,45,53,55,56,65,70,72,80,
  82,86,89,94,
  Dan 20 so. Thang neu 107/120 Win.
  00,09,12,17,18,20,25,30,33,45,
  53,55,65,70,72,80,82,86,89,94,
  Dan 17 so. Thang neu 108/120 Win.
  00,09,12,17,18,20,25,30,33,45,
  55,65,70,80,82,89,94,
  Dan 11 so. Thang neu 109/120 Win.
  00,09,17,20,30,33,45,65,70,82,
  89,
  Dan 7 so. Thang neu 110/120 Win.
  00,09,20,65,70,82,89,
  Dan 5 so. Thang neu 111/120 Win.
  20,65,70,82,89,
  Dan 4 so. Thang neu 112/120 Win.
  65,70,82,89,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  65,70,82,
  Dan 2 so. Thang neu 114/120 Win.
  65,70,
  Dan 2 so. Thang neu 115/120 Win.
  65,70,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  65,70,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  70,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  70,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  70,
   
  hestia thích bài này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 2 Đặc Biệt Đài Bình Dương
  Dan 96 so. Thang neu 87/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,
  78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,29,31,32,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,69,71,
  72,73,74,75,76,77,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,97,99,
  Dan 80 so. Thang neu 95/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,
  23,25,26,27,28,29,31,32,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,61,62,63,64,66,67,69,71,72,
  73,74,75,77,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,95,97,99,
  Dan 79 so. Thang neu 96/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,
  23,25,26,27,28,29,31,32,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,
  60,62,63,64,66,67,69,71,72,73,
  74,75,77,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,97,99,
  Dan 74 so. Thang neu 97/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,
  14,15,16,17,18,20,22,23,25,26,
  27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,58,59,60,62,63,
  64,66,67,69,71,72,73,74,75,77,
  81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,
  93,95,97,99,
  Dan 70 so. Thang neu 98/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,09,11,12,14,
  15,16,17,18,20,22,23,25,26,27,
  28,29,31,32,35,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,58,59,60,62,63,64,66,
  67,69,71,72,73,74,75,77,82,83,
  85,86,87,89,91,92,93,95,97,99,
  Dan 65 so. Thang neu 99/120 Win.
  01,02,03,06,07,09,11,12,14,16,
  17,18,20,22,23,25,26,27,28,29,
  31,32,35,37,38,39,40,41,42,43,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  58,59,60,62,63,64,66,67,71,72,
  73,74,75,77,82,85,86,87,89,91,
  92,93,95,97,99,
  Dan 59 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,02,03,06,07,09,11,12,14,16,
  18,20,22,23,25,26,27,28,29,32,
  35,37,38,39,41,42,43,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,58,59,60,62,
  63,64,66,67,71,72,73,74,75,77,
  82,85,86,87,89,92,93,97,99,
  Dan 46 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,02,03,06,07,09,11,12,14,16,
  20,22,23,25,26,29,32,35,37,38,
  39,41,42,48,50,51,53,56,58,59,
  62,63,64,66,71,72,73,74,77,82,
  86,87,89,92,93,97,
  Dan 40 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,02,03,06,07,09,11,12,14,16,
  20,22,23,25,26,29,32,35,37,38,
  41,42,50,51,56,59,62,63,64,66,
  71,72,74,77,86,87,89,92,93,97,
  Dan 33 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,03,06,07,09,12,14,16,20,22,
  23,25,26,29,32,35,37,38,41,42,
  51,56,62,63,66,72,74,77,87,89,
  92,93,97,
  Dan 26 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,03,06,14,16,20,22,25,26,29,
  32,35,37,41,42,51,62,63,66,72,
  74,77,87,89,92,93,
  Dan 21 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,03,16,20,22,25,26,29,32,35,
  37,41,42,63,66,72,74,87,89,92,
  93,
  Dan 19 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,03,16,20,22,25,26,29,32,35,
  37,41,42,63,66,72,87,89,92,
  Dan 16 so. Thang neu 107/120 Win.
  01,03,16,20,22,25,26,32,35,37,
  41,42,63,87,89,92,
  Dan 14 so. Thang neu 108/120 Win.
  01,03,16,20,22,25,26,32,37,41,
  63,87,89,92,
  Dan 10 so. Thang neu 109/120 Win.
  03,16,22,25,37,41,63,87,89,92,
  Dan 8 so. Thang neu 110/120 Win.
  16,22,25,41,63,87,89,92,
  Dan 7 so. Thang neu 111/120 Win.
  16,22,41,63,87,89,92,
  Dan 6 so. Thang neu 112/120 Win.
  16,22,41,87,89,92,
  Dan 5 so. Thang neu 113/120 Win.
  16,22,87,89,92,
  Dan 4 so. Thang neu 114/120 Win.
  16,87,89,92,
  Dan 2 so. Thang neu 115/120 Win.
  16,92,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  16,92,
  Dan 2 so. Thang neu 117/120 Win.
  16,92,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  16,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  16,
  Dan 1 so. Thang neu 120/120 Win.
  16,
   
  hestia thích bài này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 3 Đặc Biệt Đài Bình Dương
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,
  73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,25,26,27,28,29,30,31,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,70,71,72,73,75,77,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,
  36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,18,19,20,25,26,
  27,28,29,30,33,34,35,36,37,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,
  72,73,75,77,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,18,19,25,26,27,28,
  29,30,33,34,35,36,37,39,40,41,
  42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,60,61,62,64,
  66,67,68,70,71,72,73,75,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,18,19,25,26,27,28,
  29,30,33,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,61,62,64,66,67,
  68,70,71,72,75,78,79,80,81,83,
  84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,18,19,25,26,27,28,
  29,30,33,35,36,37,39,40,41,42,
  43,44,45,47,49,50,51,53,54,55,
  56,57,58,60,61,62,64,66,68,70,
  71,75,78,79,80,81,83,84,85,87,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,18,25,26,27,28,29,
  33,35,36,39,40,41,42,43,44,45,
  47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,
  61,62,64,66,70,71,75,78,79,80,
  81,83,84,85,87,88,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,16,18,26,27,29,33,35,
  36,39,40,41,42,43,44,45,47,49,
  50,53,55,56,57,58,61,62,64,66,
  70,71,75,78,79,80,83,85,87,88,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 51 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  14,16,18,27,29,33,36,39,41,42,
  43,45,47,49,50,53,55,56,57,58,
  61,62,64,66,71,75,78,79,80,83,
  85,87,88,91,92,93,95,96,97,98,
  99,
  Dan 49 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  16,18,27,29,33,36,39,41,42,43,
  45,47,49,50,53,55,56,57,58,61,
  62,64,66,71,75,78,79,83,85,87,
  88,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 46 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,16,
  18,27,29,36,39,41,42,43,45,47,
  49,50,53,55,57,58,61,62,64,66,
  71,75,78,79,83,85,87,88,91,92,
  93,95,96,97,98,99,
  Dan 38 so. Thang neu 103/120 Win.
  04,06,07,08,09,10,11,16,18,27,
  36,39,41,42,43,47,49,50,53,55,
  57,58,61,62,64,66,71,78,79,83,
  85,87,91,92,93,95,97,99,
  Dan 31 so. Thang neu 104/120 Win.
  04,06,07,09,10,11,16,18,27,36,
  39,42,43,49,50,53,55,57,58,61,
  62,64,71,78,79,85,87,91,93,95,
  97,
  Dan 27 so. Thang neu 105/120 Win.
  04,06,07,09,10,11,16,18,27,36,
  42,43,50,53,55,57,58,61,64,78,
  79,85,87,91,93,95,97,
  Dan 21 so. Thang neu 106/120 Win.
  06,07,09,11,16,18,27,36,42,43,
  50,53,57,58,61,64,78,79,87,91,
  93,
  Dan 18 so. Thang neu 107/120 Win.
  06,07,11,16,18,27,36,42,50,53,
  57,58,61,64,78,87,91,93,
  Dan 16 so. Thang neu 108/120 Win.
  06,16,18,27,36,42,50,53,57,58,
  61,64,78,87,91,93,
  Dan 12 so. Thang neu 109/120 Win.
  06,18,36,50,53,57,61,64,78,87,
  91,93,
  Dan 5 so. Thang neu 110/120 Win.
  06,18,57,64,87,
  Dan 3 so. Thang neu 111/120 Win.
  06,18,64,
  Dan 3 so. Thang neu 112/120 Win.
  06,18,64,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  06,18,64,
  Dan 3 so. Thang neu 114/120 Win.
  06,18,64,
  Dan 1 so. Thang neu 115/120 Win.
  18,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  18,
   
  hestia thích bài này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 4 Đặc Biệt Đài Bình Dương
  Dan 95 so. Thang neu 87/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,70,72,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,93,94,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,04,05,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,
  66,67,68,70,72,73,75,76,77,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,88,90,
  93,94,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,04,05,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,70,72,75,76,77,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,88,90,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,04,05,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,
  70,72,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,88,90,93,94,96,97,
  98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,05,07,08,11,12,13,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,28,30,31,32,33,35,37,38,
  40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  64,65,66,67,68,70,72,75,76,77,
  79,80,81,82,84,85,86,87,88,90,
  93,94,96,97,98,
  Dan 69 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,05,07,08,11,12,13,15,
  16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,
  28,30,32,33,35,37,38,40,41,42,
  43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,64,66,67,68,
  70,72,75,77,79,80,81,82,84,85,
  86,87,88,90,93,94,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,05,07,08,11,12,13,15,16,
  17,19,20,22,23,24,25,26,28,30,
  32,33,35,37,38,40,41,42,43,44,
  45,47,51,52,53,54,55,56,57,58,
  60,61,64,66,67,68,70,72,75,79,
  80,81,82,84,85,86,87,88,90,93,
  94,96,97,98,
  Dan 59 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,05,07,08,11,12,13,15,16,
  19,20,22,23,24,25,26,28,30,32,
  33,35,37,38,40,41,42,43,44,45,
  47,51,53,54,55,57,58,60,64,66,
  67,68,70,72,75,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,90,93,94,97,98,
  Dan 55 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,05,07,08,11,12,13,15,16,
  19,20,22,23,24,25,26,28,30,32,
  33,35,37,38,40,41,42,43,45,47,
  51,53,54,55,57,58,60,64,67,68,
  70,72,75,79,80,81,82,84,85,87,
  88,90,93,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,05,07,08,11,12,13,15,16,
  19,20,22,23,24,25,26,28,30,32,
  33,35,37,38,40,41,43,45,47,51,
  53,54,55,57,58,60,64,67,68,72,
  75,79,80,81,82,84,85,87,88,90,
  93,97,
  Dan 45 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,01,05,07,08,11,12,13,15,20,
  22,23,24,26,28,30,32,35,37,38,
  41,43,45,47,51,53,54,55,57,58,
  60,64,67,68,72,75,79,80,81,82,
  84,85,87,90,97,
  Dan 34 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,05,07,12,15,20,22,23,24,26,
  28,32,35,37,38,41,43,45,47,53,
  54,57,58,60,64,68,75,79,82,84,
  85,87,90,97,
  Dan 29 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,05,12,15,20,22,23,24,26,28,
  32,35,37,41,43,45,47,53,54,57,
  58,60,64,68,79,82,85,87,90,
  Dan 24 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,05,12,15,20,26,28,32,37,41,
  43,45,47,53,54,57,58,60,64,68,
  79,82,85,90,
  Dan 19 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,12,15,20,32,37,41,43,47,53,
  54,57,58,60,64,68,79,85,90,
  Dan 14 so. Thang neu 107/120 Win.
  01,15,20,37,41,47,53,54,57,60,
  64,68,85,90,
  Dan 11 so. Thang neu 108/120 Win.
  01,20,37,47,54,57,60,64,68,85,
  90,
  Dan 9 so. Thang neu 109/120 Win.
  01,20,37,47,54,57,68,85,90,
  Dan 6 so. Thang neu 110/120 Win.
  20,37,54,57,85,90,
  Dan 6 so. Thang neu 111/120 Win.
  20,37,54,57,85,90,
  Dan 5 so. Thang neu 112/120 Win.
  37,54,57,85,90,
  Dan 4 so. Thang neu 113/120 Win.
  37,57,85,90,
  Dan 4 so. Thang neu 114/120 Win.
  37,57,85,90,
  Dan 3 so. Thang neu 115/120 Win.
  57,85,90,
  Dan 3 so. Thang neu 116/120 Win.
  57,85,90,
  Dan 3 so. Thang neu 117/120 Win.
  57,85,90,
  Dan 3 so. Thang neu 118/120 Win.
  57,85,90,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  85,
  Dan 1 so. Thang neu 120/120 Win.
  85,
   
  hestia thích bài này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 1 Đặc Biệt Đài Vĩnh Long
  Dan 96 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,
  72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,
  97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,02,04,05,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,
  67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,94,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,02,04,05,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,
  46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,
  80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,
  92,94,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,02,04,05,07,08,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,
  46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,
  80,81,84,85,88,89,90,91,92,94,
  97,99,
  Dan 75 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,02,05,07,08,09,10,11,12,13,
  14,16,17,19,21,22,23,24,25,28,
  29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,
  51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,
  63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,
  76,77,78,79,80,81,84,88,89,90,
  91,92,94,97,99,
  Dan 70 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,02,05,08,09,11,12,13,14,16,
  17,19,21,22,23,24,25,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,
  56,58,59,60,61,63,65,66,67,69,
  70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,
  81,84,88,89,90,91,92,94,97,99,
  Dan 66 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,02,05,08,09,11,12,13,14,16,
  17,21,22,23,24,28,29,30,31,33,
  34,35,36,38,39,40,41,44,45,46,
  47,49,50,51,52,54,55,56,58,59,
  60,61,63,65,67,69,70,71,72,73,
  74,76,77,78,79,80,81,84,88,89,
  90,91,92,94,97,99,
  Dan 62 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,02,05,08,09,11,12,13,14,16,
  17,21,22,23,24,28,29,30,31,33,
  34,35,36,38,39,40,41,44,45,46,
  47,49,50,51,52,55,56,58,59,60,
  61,63,65,67,69,70,71,73,74,76,
  77,78,79,80,81,88,89,90,91,92,
  94,99,
  Dan 57 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,02,05,08,09,12,13,14,16,17,
  21,22,23,24,29,30,31,33,34,35,
  36,38,39,40,41,44,45,46,47,49,
  50,51,52,55,56,58,59,60,61,65,
  67,69,70,71,73,74,76,77,78,79,
  88,89,90,91,92,94,99,
  Dan 54 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,02,05,08,09,12,14,16,17,22,
  23,24,29,30,31,33,34,35,36,38,
  39,41,44,45,46,47,49,50,51,52,
  55,56,58,59,60,61,65,67,69,70,
  71,73,74,76,77,78,79,88,89,90,
  91,92,94,99,
  Dan 50 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,02,05,08,09,12,16,23,24,29,
  30,31,33,34,35,36,38,39,41,44,
  45,46,47,49,50,51,52,55,56,58,
  59,60,61,65,67,69,71,73,74,76,
  77,78,79,88,89,90,91,92,94,99,
  Dan 43 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,02,08,09,12,16,23,24,29,30,
  31,33,34,36,38,39,41,44,45,46,
  47,49,50,51,55,56,58,59,60,65,
  67,69,71,74,76,77,78,79,88,89,
  90,91,99,
  Dan 36 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,02,08,09,16,23,24,29,30,31,
  33,34,36,38,39,41,44,45,46,47,
  50,55,56,59,60,65,67,71,74,76,
  79,88,89,90,91,99,
  Dan 32 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,02,08,16,23,24,29,30,31,33,
  34,36,38,39,41,44,45,46,50,55,
  56,59,65,67,71,74,79,88,89,90,
  91,99,
  Dan 26 so. Thang neu 105/120 Win.
  02,08,16,23,24,29,30,31,33,34,
  36,39,41,45,46,50,55,59,65,71,
  74,79,88,89,91,99,
  Dan 22 so. Thang neu 106/120 Win.
  02,08,23,24,29,30,33,34,36,39,
  41,45,46,50,55,59,65,71,74,79,
  91,99,
  Dan 17 so. Thang neu 107/120 Win.
  02,08,23,24,30,33,34,36,39,41,
  45,46,50,59,71,74,99,
  Dan 12 so. Thang neu 108/120 Win.
  08,23,24,33,34,39,41,45,46,71,
  74,99,
  Dan 10 so. Thang neu 109/120 Win.
  08,24,33,39,41,45,46,71,74,99,
  Dan 8 so. Thang neu 110/120 Win.
  08,24,39,41,45,71,74,99,
  Dan 6 so. Thang neu 111/120 Win.
  08,24,45,71,74,99,
  Dan 5 so. Thang neu 112/120 Win.
  08,24,45,74,99,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  08,74,99,
  Dan 2 so. Thang neu 114/120 Win.
  08,99,
  Dan 1 so. Thang neu 115/120 Win.
  08,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  08,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  08,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  08,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  08,
  Dan 1 so. Thang neu 120/120 Win.
  08,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 2 Đặc Biệt Đài Vĩnh Long
  Dan 96 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,60,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,60,62,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,
  81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,62,64,65,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,77,79,81,82,83,
  84,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 78 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,
  14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,
  26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,
  62,64,65,66,67,69,71,72,73,74,
  75,77,79,81,82,83,84,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,14,
  15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,
  28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,
  40,43,44,45,48,50,51,52,53,54,
  55,57,58,60,62,65,66,67,69,71,
  72,73,75,77,79,81,82,83,84,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,14,
  15,16,18,19,20,21,22,24,26,28,
  29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,
  43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,
  57,58,60,62,65,66,67,69,71,72,
  73,75,79,81,82,83,84,89,90,92,
  95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,05,07,08,09,10,11,14,
  15,16,18,19,20,21,22,24,26,28,
  29,30,31,33,35,36,37,39,40,43,
  44,48,50,51,52,53,54,55,57,58,
  60,62,65,66,67,69,71,72,73,75,
  79,81,82,83,84,89,90,92,95,96,
  97,98,
  Dan 57 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,05,07,08,09,11,14,15,
  16,18,19,20,21,22,24,26,28,29,
  30,31,33,35,37,39,43,44,50,51,
  52,53,54,55,57,58,60,62,65,67,
  69,71,72,73,75,79,81,82,83,84,
  89,90,92,95,96,97,98,
  Dan 54 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,02,05,07,08,09,11,14,15,16,
  18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,
  33,35,37,39,43,44,50,51,52,53,
  54,55,57,58,60,62,65,67,69,71,
  72,73,75,79,81,82,83,84,89,90,
  92,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,02,05,07,08,09,11,14,15,16,
  18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,
  35,37,39,43,50,51,53,54,55,57,
  58,62,65,67,69,71,72,73,75,81,
  82,83,84,89,92,96,97,98,
  Dan 44 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,02,05,07,08,09,11,14,15,16,
  18,19,20,21,24,26,28,29,30,31,
  35,37,39,43,50,53,54,55,57,58,
  65,67,69,71,72,73,75,81,82,83,
  89,96,97,98,
  Dan 35 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,02,05,07,08,09,11,15,16,18,
  19,28,30,31,35,37,43,53,54,55,
  57,58,65,67,71,72,73,75,81,82,
  83,89,96,97,98,
  Dan 32 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,02,05,07,08,09,11,16,18,28,
  30,31,35,37,43,53,54,55,57,58,
  65,67,71,72,73,75,81,82,83,96,
  97,98,
  Dan 27 so. Thang neu 105/120 Win.
  02,07,08,09,18,28,30,31,35,37,
  43,53,54,55,58,65,67,71,72,73,
  75,81,82,83,96,97,98,
  Dan 24 so. Thang neu 106/120 Win.
  02,07,08,09,18,28,30,35,37,43,
  55,58,65,67,71,72,73,75,81,82,
  83,96,97,98,
  Dan 17 so. Thang neu 107/120 Win.
  02,08,09,18,28,30,35,37,55,58,
  65,71,72,75,96,97,98,
  Dan 15 so. Thang neu 108/120 Win.
  02,18,28,30,35,37,55,58,65,71,
  72,75,96,97,98,
  Dan 13 so. Thang neu 109/120 Win.
  02,18,28,30,35,55,58,65,71,72,
  75,97,98,
  Dan 9 so. Thang neu 110/120 Win.
  02,28,30,35,55,58,65,75,97,
  Dan 5 so. Thang neu 111/120 Win.
  35,55,58,65,97,
  Dan 5 so. Thang neu 112/120 Win.
  35,55,58,65,97,
  Dan 5 so. Thang neu 113/120 Win.
  35,55,58,65,97,
  Dan 5 so. Thang neu 114/120 Win.
  35,55,58,65,97,
  Dan 3 so. Thang neu 115/120 Win.
  35,55,65,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  55,65,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  55,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  55,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 3 Đặc Biệt Đài Vĩnh Long
  Dan 95 so. Thang neu 87/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 91 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 90 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,
  47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,39,40,41,42,44,46,47,
  48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,
  12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,
  24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,39,40,41,42,44,46,47,48,
  49,50,52,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,
  86,90,92,93,96,97,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,12,
  14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,
  27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,
  41,42,44,46,47,48,49,50,52,56,
  58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,
  69,70,71,72,74,77,78,79,80,81,
  82,83,85,90,92,93,96,97,98,99,
  Dan 67 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,11,12,
  14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,
  27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,
  41,42,46,47,48,49,50,52,56,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,74,77,78,79,80,81,83,
  85,90,92,96,97,98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,04,07,08,11,12,14,15,
  18,19,20,22,23,24,26,28,30,31,
  32,34,35,36,37,39,41,42,46,48,
  49,52,56,58,59,61,62,63,64,66,
  68,69,70,71,72,77,78,79,80,81,
  83,85,90,92,96,97,98,99,
  Dan 53 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,02,04,07,08,11,12,14,15,
  18,19,20,22,23,24,26,28,30,31,
  32,34,35,37,39,41,42,46,48,49,
  52,58,59,61,62,63,64,66,70,71,
  72,77,78,79,80,81,83,85,92,96,
  97,98,99,
  Dan 50 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,02,04,07,08,11,12,18,19,
  20,22,23,24,26,28,30,31,32,34,
  35,37,39,41,42,46,48,49,52,58,
  59,61,62,63,64,66,71,72,77,78,
  79,80,81,83,85,92,96,97,98,99,
  Dan 44 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,01,02,04,07,12,18,20,22,23,
  24,26,28,30,31,32,34,35,37,39,
  41,42,48,49,52,58,59,61,62,63,
  64,71,72,77,78,79,80,81,83,85,
  92,97,98,99,
  Dan 37 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,01,02,04,07,12,22,23,24,30,
  31,32,34,35,37,39,41,48,49,52,
  58,59,61,62,63,64,71,72,77,78,
  79,80,83,85,97,98,99,
  Dan 30 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,02,07,12,23,24,30,31,32,34,
  35,37,39,49,58,59,61,62,63,64,
  71,77,78,79,80,83,85,97,98,99,
  Dan 26 so. Thang neu 105/120 Win.
  00,02,12,23,24,30,31,32,34,35,
  37,39,49,59,62,63,64,71,77,78,
  79,80,85,97,98,99,
  Dan 23 so. Thang neu 106/120 Win.
  00,02,12,23,24,30,31,32,34,35,
  39,49,59,62,64,77,78,79,80,85,
  97,98,99,
  Dan 18 so. Thang neu 107/120 Win.
  00,02,23,24,30,32,34,35,49,59,
  62,64,77,78,80,85,97,98,
  Dan 14 so. Thang neu 108/120 Win.
  00,02,23,24,30,35,59,62,64,77,
  78,80,85,97,
  Dan 9 so. Thang neu 109/120 Win.
  00,02,23,30,35,62,80,85,97,
  Dan 6 so. Thang neu 110/120 Win.
  23,30,62,80,85,97,
  Dan 4 so. Thang neu 111/120 Win.
  62,80,85,97,
  Dan 3 so. Thang neu 112/120 Win.
  80,85,97,
  Dan 2 so. Thang neu 113/120 Win.
  80,85,
  Dan 2 so. Thang neu 114/120 Win.
  80,85,
  Dan 1 so. Thang neu 115/120 Win.
  85,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  85,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 4 Đặc Biệt Đài Vĩnh Long
  Dan 95 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,
  11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,
  36,38,39,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,02,03,04,06,08,09,10,11,12,
  13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,31,33,34,36,38,
  39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,91,92,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,02,03,04,08,10,11,12,13,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,31,33,34,36,38,39,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,02,03,04,08,10,11,12,13,16,
  17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,
  28,29,31,33,34,36,38,41,42,43,
  45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,77,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,91,92,93,96,
  97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,02,03,04,08,10,11,12,13,16,
  17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,
  29,31,33,34,36,38,41,42,43,45,
  48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,
  59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,74,77,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,91,92,93,96,97,98,
  99,
  Dan 66 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,02,03,04,08,10,11,12,13,16,
  17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,
  29,31,33,34,36,38,41,42,43,45,
  48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,
  62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,
  74,77,78,80,81,82,83,85,86,87,
  91,92,93,96,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,02,04,08,10,11,12,13,16,17,
  18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,
  31,33,34,36,38,41,42,43,45,48,
  49,50,51,54,56,57,58,59,60,62,
  63,64,66,67,68,69,70,71,77,78,
  80,81,82,83,85,86,87,91,92,93,
  96,98,99,
  Dan 59 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,02,04,08,10,11,12,13,16,17,
  18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,
  31,33,36,38,42,43,45,48,49,50,
  51,54,56,57,58,59,60,62,63,64,
  66,67,68,70,71,77,78,80,81,82,
  83,85,86,87,91,92,96,98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,02,04,08,10,11,12,13,16,18,
  19,20,22,23,25,26,27,28,29,31,
  33,36,38,42,43,45,48,49,50,51,
  54,56,57,58,59,60,62,63,64,66,
  67,68,70,71,77,78,80,81,82,83,
  85,86,87,91,92,96,98,99,
  Dan 48 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,02,04,08,10,11,12,13,18,19,
  20,22,23,25,26,28,29,31,33,36,
  38,42,43,45,48,49,51,54,57,58,
  59,60,62,64,66,67,68,70,71,77,
  78,83,85,86,87,92,96,98,
  Dan 41 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,04,08,11,12,18,19,22,23,25,
  26,28,29,31,33,38,42,43,45,48,
  51,54,57,58,59,60,62,64,66,67,
  70,71,77,78,83,85,86,87,92,96,
  98,
  Dan 38 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,04,08,11,12,19,22,23,25,26,
  29,31,33,38,42,43,45,48,51,54,
  57,58,59,60,62,64,66,67,70,71,
  77,78,83,85,86,87,92,98,
  Dan 32 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,04,08,11,12,19,25,26,29,33,
  38,42,43,45,51,54,57,58,59,60,
  62,64,66,67,70,71,77,85,86,87,
  92,98,
  Dan 27 so. Thang neu 105/120 Win.
  04,08,11,12,19,25,26,29,33,42,
  45,51,57,59,60,62,64,66,67,70,
  71,77,85,86,87,92,98,
  Dan 23 so. Thang neu 106/120 Win.
  04,08,11,12,19,25,26,29,42,45,
  57,59,60,64,67,70,71,77,85,86,
  87,92,98,
  Dan 21 so. Thang neu 107/120 Win.
  04,08,11,12,25,26,29,42,45,57,
  59,60,64,67,70,71,77,85,86,92,
  98,
  Dan 18 so. Thang neu 108/120 Win.
  04,08,11,12,25,29,42,45,57,59,
  60,64,70,71,77,85,86,92,
  Dan 15 so. Thang neu 109/120 Win.
  04,08,12,25,29,42,45,57,60,64,
  70,71,77,86,92,
  Dan 12 so. Thang neu 110/120 Win.
  04,08,12,29,42,57,60,64,70,77,
  86,92,
  Dan 10 so. Thang neu 111/120 Win.
  04,12,42,57,60,64,70,77,86,92,
  Dan 9 so. Thang neu 112/120 Win.
  04,42,57,60,64,70,77,86,92,
  Dan 4 so. Thang neu 113/120 Win.
  04,64,70,86,
  Dan 1 so. Thang neu 114/120 Win.
  70,
  Dan 1 so. Thang neu 115/120 Win.
  70,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  70,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 1 Đặc Biệt Đài Trà Vinh
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,
  23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,
  23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,
  47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,61,62,63,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,
  23,25,26,28,29,31,32,34,35,36,
  37,38,39,41,43,44,46,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,
  99,
  Dan 78 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,
  23,25,26,28,29,31,32,34,35,37,
  38,39,41,43,44,46,48,50,51,52,
  53,54,55,56,58,61,62,63,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,
  79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,19,23,25,26,
  28,29,32,34,35,37,38,39,41,44,
  46,50,51,52,54,55,56,58,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,
  87,88,89,90,91,92,93,95,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,19,23,25,26,
  28,29,32,34,35,37,38,39,41,46,
  50,51,52,54,55,56,61,62,63,66,
  67,68,69,70,71,72,74,77,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,95,98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,09,12,13,
  14,15,16,19,23,25,26,28,29,32,
  34,35,37,38,39,41,46,50,51,52,
  55,61,62,63,66,67,68,69,70,71,
  72,74,77,79,80,81,82,83,84,87,
  88,89,90,91,92,93,95,99,
  Dan 54 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,02,03,04,06,07,09,12,13,14,
  15,19,23,25,26,28,29,32,34,35,
  37,38,39,41,46,50,51,52,55,61,
  62,66,67,68,69,70,71,72,74,77,
  79,80,81,82,84,87,88,89,90,91,
  92,93,95,99,
  Dan 45 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,02,03,04,06,09,12,13,14,15,
  19,23,26,28,32,34,35,37,38,39,
  41,50,51,52,55,62,66,68,69,70,
  71,72,74,77,79,80,82,84,87,89,
  90,91,92,93,99,
  Dan 42 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,02,03,04,06,09,12,13,14,15,
  19,23,26,28,32,34,35,37,39,41,
  51,52,55,62,66,68,69,70,71,72,
  74,77,79,80,82,84,87,90,91,92,
  93,99,
  Dan 37 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,02,03,04,06,12,13,14,15,19,
  23,26,28,32,34,35,37,39,41,51,
  52,55,62,66,68,70,71,72,74,77,
  79,80,84,87,90,91,93,
  Dan 33 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,02,03,04,06,12,13,14,15,19,
  23,26,28,32,34,35,37,39,51,52,
  55,62,66,68,72,74,77,79,80,84,
  87,90,91,
  Dan 27 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,04,06,12,13,14,15,23,26,28,
  34,35,37,39,51,52,55,62,66,68,
  74,77,79,80,84,87,91,
  Dan 19 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,04,06,12,13,14,26,28,34,35,
  39,52,55,62,66,74,77,79,84,
  Dan 15 so. Thang neu 107/120 Win.
  01,04,06,12,13,26,28,34,35,52,
  55,62,74,77,79,
  Dan 13 so. Thang neu 108/120 Win.
  01,04,06,13,26,28,34,35,52,55,
  62,74,79,
  Dan 9 so. Thang neu 109/120 Win.
  01,06,26,34,35,52,62,74,79,
  Dan 7 so. Thang neu 110/120 Win.
  01,06,34,35,52,62,74,
  Dan 7 so. Thang neu 111/120 Win.
  01,06,34,35,52,62,74,
  Dan 6 so. Thang neu 112/120 Win.
  01,06,34,35,52,74,
  Dan 4 so. Thang neu 113/120 Win.
  01,35,52,74,
  Dan 3 so. Thang neu 114/120 Win.
  35,52,74,
  Dan 3 so. Thang neu 115/120 Win.
  35,52,74,
  Dan 3 so. Thang neu 116/120 Win.
  35,52,74,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  52,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  52,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 2 Đặc Biệt Đài Trà Vinh
  Dan 96 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,90,91,93,94,95,96,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,64,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,62,64,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,27,28,29,30,31,33,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,64,66,67,68,69,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,90,91,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
  24,27,28,29,30,31,33,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,58,59,60,64,
  67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,
  91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 72 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,
  27,28,29,30,31,33,36,37,38,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,59,64,68,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,91,93,94,95,96,
  98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,
  27,28,29,30,31,33,36,37,38,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,59,64,68,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,91,93,94,99,
  Dan 67 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  14,15,16,17,19,20,21,22,27,28,
  29,30,31,33,36,37,38,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,59,64,68,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,90,91,93,94,99,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  14,15,17,19,20,21,22,27,28,29,
  30,31,36,37,38,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  59,68,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,
  91,93,94,99,
  Dan 60 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,
  14,15,19,20,21,22,27,28,29,30,
  31,36,37,38,40,41,42,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,59,68,
  71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,90,93,94,99,
  Dan 53 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,02,05,06,07,08,09,10,11,14,
  15,19,20,21,22,27,28,30,31,36,
  37,38,40,41,42,46,47,48,51,52,
  53,54,56,59,68,71,72,73,75,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,93,94,
  Dan 50 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,02,05,06,07,08,09,10,14,15,
  19,21,22,27,28,30,31,36,37,38,
  40,41,42,46,47,48,51,52,53,54,
  56,59,68,71,72,73,75,77,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,90,93,94,
  Dan 46 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,02,05,06,07,08,09,10,14,15,
  19,21,22,27,28,30,31,36,37,38,
  40,41,42,46,47,51,52,53,54,56,
  59,68,71,73,75,77,78,80,81,83,
  84,85,86,87,90,94,
  Dan 35 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,02,05,07,09,10,15,22,27,28,
  30,31,36,37,38,41,42,46,51,53,
  54,56,59,68,71,73,75,77,78,81,
  83,85,87,90,94,
  Dan 33 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,02,05,07,09,10,15,22,27,28,
  30,36,37,38,41,42,46,51,53,54,
  56,59,71,73,75,77,78,81,83,85,
  87,90,94,
  Dan 29 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,02,05,07,09,10,15,22,27,28,
  30,36,38,41,42,46,51,53,54,56,
  59,71,73,78,81,83,85,87,94,
  Dan 20 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,02,09,15,22,27,28,30,36,41,
  51,53,54,71,73,78,81,83,87,94,
  Dan 18 so. Thang neu 107/120 Win.
  01,02,09,15,22,27,28,30,36,41,
  51,54,71,73,78,81,83,87,
  Dan 16 so. Thang neu 108/120 Win.
  01,02,09,15,27,28,30,36,41,54,
  71,73,78,81,83,87,
  Dan 13 so. Thang neu 109/120 Win.
  02,09,15,27,28,36,41,54,71,73,
  78,81,87,
  Dan 12 so. Thang neu 110/120 Win.
  09,15,27,28,36,41,54,71,73,78,
  81,87,
  Dan 9 so. Thang neu 111/120 Win.
  09,15,28,36,54,71,73,78,81,
  Dan 7 so. Thang neu 112/120 Win.
  09,15,28,54,71,73,78,
  Dan 6 so. Thang neu 113/120 Win.
  09,28,54,71,73,78,
  Dan 5 so. Thang neu 114/120 Win.
  09,28,54,73,78,
  Dan 4 so. Thang neu 115/120 Win.
  09,28,54,73,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  54,73,
  Dan 2 so. Thang neu 117/120 Win.
  54,73,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  73,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  8,033
  Được thích:
  81,527
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 3 Đặc Biệt Đài Trà Vinh
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,93,95,96,97,
  98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,93,96,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,44,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,93,96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,44,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,
  66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,93,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,44,46,47,48,49,50,51,53,54,
  56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,
  80,81,83,84,85,86,87,89,90,93,
  96,97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,
  46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,
  58,62,63,64,65,66,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,
  84,85,86,87,89,90,93,96,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,38,39,40,41,42,44,46,
  47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,
  62,63,64,65,66,67,70,71,72,74,
  75,76,77,79,80,81,83,85,86,87,
  89,90,93,96,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,
  23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,
  36,38,39,40,41,42,44,46,47,48,
  49,50,51,53,54,56,57,58,62,63,
  64,65,66,67,70,71,72,74,75,77,
  79,80,81,85,86,87,89,90,93,96,
  98,
  Dan 67 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,
  27,30,31,32,33,34,35,36,38,39,
  40,42,44,46,47,48,49,50,51,53,
  54,56,57,58,62,63,64,65,66,67,
  70,71,72,74,75,77,79,80,81,85,
  86,87,89,90,93,96,98,
  Dan 53 so. Thang neu 99/120 Win.
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,17,
  18,19,20,22,23,30,31,33,34,38,
  39,40,42,44,46,47,48,50,51,53,
  54,56,58,62,63,64,65,67,70,72,
  74,75,79,80,81,85,86,87,89,90,
  93,96,98,
  Dan 48 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,17,
  18,19,20,22,23,30,31,34,38,39,
  40,42,44,46,47,48,50,54,56,58,
  62,63,64,65,67,70,72,74,75,79,
  80,81,86,89,90,93,96,98,
  Dan 42 so. Thang neu 101/120 Win.
  04,05,06,07,08,09,10,11,17,18,
  19,20,22,23,30,31,38,39,42,44,
  46,47,50,54,56,58,62,63,64,65,
  67,70,72,74,75,80,81,86,90,93,
  96,98,
  Dan 39 so. Thang neu 102/120 Win.
  04,05,06,08,10,11,17,18,19,22,
  23,30,31,38,39,42,44,46,47,50,
  54,56,58,62,63,64,65,67,70,72,
  74,75,80,81,86,90,93,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu 103/120 Win.
  04,05,06,08,10,11,17,18,19,22,
  23,30,31,38,39,42,44,46,47,50,
  54,56,58,62,63,64,65,67,72,74,
  80,81,86,90,93,98,
  Dan 31 so. Thang neu 104/120 Win.
  08,10,11,17,18,19,22,23,30,31,
  38,39,42,44,46,47,50,54,56,58,
  62,63,64,65,67,72,74,81,86,90,
  93,
  Dan 25 so. Thang neu 105/120 Win.
  08,10,17,22,23,30,38,42,44,46,
  47,50,54,56,58,62,63,64,65,67,
  74,81,86,90,93,
  Dan 23 so. Thang neu 106/120 Win.
  08,10,17,22,23,30,38,42,44,46,
  47,54,56,58,62,63,64,65,67,74,
  86,90,93,
  Dan 22 so. Thang neu 107/120 Win.
  08,10,22,23,30,38,42,44,46,47,
  54,56,58,62,63,64,65,67,74,86,
  90,93,
  Dan 13 so. Thang neu 108/120 Win.
  10,22,23,46,47,54,56,58,65,67,
  74,86,93,
  Dan 10 so. Thang neu 109/120 Win.
  10,22,23,47,54,56,58,67,74,86,
  Dan 8 so. Thang neu 110/120 Win.
  22,23,47,54,56,58,67,74,
  Dan 6 so. Thang neu 111/120 Win.
  22,23,54,56,58,74,
  Dan 5 so. Thang neu 112/120 Win.
  22,23,54,56,74,
  Dan 5 so. Thang neu 113/120 Win.
  22,23,54,56,74,
  Dan 4 so. Thang neu 114/120 Win.
  23,54,56,74,
  Dan 2 so. Thang neu 115/120 Win.
  56,74,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  56,74,
  Dan 2 so. Thang neu 117/120 Win.
  56,74,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  74,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  74,
   

Cộng đồng Ketqua.net