quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN thứ 5, ngày 04/03/2021: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi SoMayManABXL, 3/3/21.

Lượt xem: 1,416

 1. SoMayManABXL

  SoMayManABXL Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/6/18
  Bài viết:
  1,427
  Được thích:
  482
  Điểm thành tích:
  83
  TÂY NINH - AN GIANG
  25 - 52
  625 - 652
  Đá vòng: 25,52,26,62

  ;a63;a63;a63;a63;a63;a63;a63
  w18w18w18
  Chúc mọi người may mắn phát tài
  Thua nữa xin nghỉ mở bát.
   
  Boybentre1989, longvit, zZzSoVipzZz and 1 người khác Thích điều này.
 2. mimi52

  mimi52 Lính mới

  Tham gia:
  23/11/18
  Bài viết:
  906
  Được thích:
  258
  Điểm thành tích:
  63
  Ngày 02/03: Nhận 81
  Ngày 03/03: Miss
  Ngày 04/03:
  Hai đài chính
  01,10
   
  longvitzZzSoVipzZz thích điều này.
 3. zZzSoVipzZz

  zZzSoVipzZz Lính mới

  Tham gia:
  24/6/18
  Bài viết:
  1,160
  Được thích:
  375
  Điểm thành tích:
  83
  Ngày 04/03:
  Tây Ninh - An Giang
  36,37
  536,537
   
  longvit thích bài này.
 4. KeCoHoi

  KeCoHoi Lính mới

  Tham gia:
  2/11/18
  Bài viết:
  903
  Được thích:
  169
  Điểm thành tích:
  43
  Ngày 04/03:
  Tây Ninh - An Giang
  29,92
   
  longvit thích bài này.
 5. GocB12345

  GocB12345 Lính mới

  Tham gia:
  21/4/19
  Bài viết:
  763
  Được thích:
  405
  Điểm thành tích:
  63
  Ngày 04/03:
  Tây Ninh - An Giang
  05,06
   
  longvit thích bài này.
 6. alocoba

  alocoba Lính mới

  Tham gia:
  3/1/19
  Bài viết:
  1,049
  Được thích:
  569
  Điểm thành tích:
  113
  Tây Ninh - An Giang
  65
  365

   
  longvit thích bài này.
 7. longvit

  longvit Lính mới

  Tham gia:
  8/1/19
  Bài viết:
  1,109
  Được thích:
  1,055
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 04/03:
  Tây Ninh - An Giang
  07,70
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 1 Đặc Biệt Đài Tây Ninh
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,02,03,04,05,07,09,10,11,12,
  13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,
  67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,02,03,04,05,07,09,10,11,12,
  13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,55,56,57,58,
  59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,
  72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  95,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,03,04,05,07,09,10,11,12,13,
  14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,55,56,57,58,59,
  60,61,64,65,66,67,68,69,70,72,
  74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,
  98,99,
  Dan 76 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,03,04,05,07,09,10,11,12,13,
  14,16,17,19,20,21,22,23,25,27,
  29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,
  51,55,56,57,58,59,60,65,66,67,
  68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,
  81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,95,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,03,04,07,09,10,11,12,13,14,
  16,17,19,20,21,22,23,25,27,30,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,50,55,56,57,
  58,59,60,65,66,67,68,69,72,74,
  75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,
  99,
  Dan 70 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,03,04,07,09,10,11,12,13,14,
  16,17,19,20,21,22,23,25,27,30,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,47,48,49,50,55,56,57,
  58,59,60,65,66,67,68,69,72,74,
  76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,97,98,99,
  Dan 58 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,04,11,12,13,16,19,20,21,22,
  23,25,27,30,32,34,35,37,38,39,
  40,41,42,44,47,48,49,50,55,56,
  57,58,59,60,65,66,67,69,72,74,
  76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,97,98,99,
  Dan 51 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,04,11,12,13,19,20,22,23,25,
  27,30,32,34,37,38,39,41,42,44,
  47,48,49,50,55,56,58,59,65,66,
  67,69,72,74,76,77,78,79,81,82,
  84,85,86,87,88,91,92,93,97,98,
  99,
  Dan 46 so. Thang neu 101/120 Win.
  04,11,12,13,19,20,22,23,25,27,
  30,32,34,37,38,39,41,42,44,47,
  48,49,50,56,58,59,65,66,67,69,
  72,74,76,77,78,79,81,82,84,85,
  88,91,92,93,97,99,
  Dan 42 so. Thang neu 102/120 Win.
  04,11,13,19,20,22,23,25,27,30,
  32,34,37,38,39,42,44,47,49,50,
  58,59,65,66,67,69,72,74,76,77,
  78,79,81,82,84,85,88,91,92,93,
  97,99,
  Dan 32 so. Thang neu 103/120 Win.
  04,11,13,19,22,23,25,27,30,34,
  37,38,42,49,50,58,59,65,66,67,
  72,74,76,78,82,84,85,88,91,92,
  97,99,
  Dan 28 so. Thang neu 104/120 Win.
  04,11,13,19,22,23,25,27,34,37,
  38,42,50,58,59,65,66,67,72,74,
  78,82,85,88,91,92,97,99,
  Dan 22 so. Thang neu 105/120 Win.
  11,13,19,23,25,27,34,37,38,42,
  50,58,59,67,74,78,82,85,91,92,
  97,99,
  Dan 20 so. Thang neu 106/120 Win.
  11,13,19,23,25,27,34,37,38,42,
  50,58,59,67,74,78,91,92,97,99,
  Dan 17 so. Thang neu 107/120 Win.
  11,13,23,25,27,34,37,38,42,50,
  58,59,74,78,91,92,97,
  Dan 14 so. Thang neu 108/120 Win.
  11,23,25,27,34,37,42,50,58,59,
  74,78,91,97,
  Dan 11 so. Thang neu 109/120 Win.
  11,25,34,37,42,50,58,59,74,91,
  97,
  Dan 8 so. Thang neu 110/120 Win.
  25,34,37,42,58,59,74,91,
  Dan 6 so. Thang neu 111/120 Win.
  25,34,42,58,74,91,
  Dan 3 so. Thang neu 112/120 Win.
  34,58,91,
  Dan 1 so. Thang neu 113/120 Win.
  58,
  Dan 1 so. Thang neu 114/120 Win.
  58,
  Dan 1 so. Thang neu 115/120 Win.
  58,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  58,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  58,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  58,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  58,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 2 Đặc Biệt Đài Tây Ninh
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,68,69,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,68,69,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,72,73,74,75,76,
  77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 87 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,
  69,72,73,74,75,76,77,78,79,81,
  82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,03,04,07,08,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,68,69,72,
  73,75,76,77,78,79,81,84,85,86,
  87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 95/120 Win.
  01,03,04,07,08,09,10,12,13,15,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,68,69,72,73,
  75,76,77,79,81,84,85,86,87,88,
  89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 96/120 Win.
  01,03,04,07,08,09,10,12,15,16,
  17,18,19,21,23,25,26,28,29,30,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,52,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,69,72,73,75,76,77,79,81,84,
  85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 97/120 Win.
  01,03,04,07,08,09,10,12,15,16,
  17,18,19,21,23,26,28,29,30,32,
  33,34,37,38,40,41,43,45,46,47,
  48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,69,72,75,
  76,77,79,81,84,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 66 so. Thang neu 98/120 Win.
  01,03,04,07,09,10,12,15,16,17,
  18,19,21,23,26,28,29,30,32,33,
  34,37,40,41,43,45,46,47,48,49,
  51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,66,69,72,75,76,77,79,
  81,84,85,86,87,88,89,90,91,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 57 so. Thang neu 99/120 Win.
  01,03,04,07,09,10,12,15,18,23,
  26,28,29,30,34,37,40,41,43,45,
  46,47,48,49,51,52,54,55,57,58,
  59,60,62,64,66,69,72,75,76,77,
  79,81,84,85,86,87,88,89,90,91,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 49 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,03,04,07,09,15,18,23,26,28,
  30,34,37,40,41,45,46,47,48,49,
  51,52,55,57,58,59,60,62,64,66,
  69,72,75,76,77,79,81,84,85,87,
  89,90,91,93,95,96,97,98,99,
  Dan 46 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,03,07,09,15,18,23,26,30,37,
  40,41,45,46,47,48,49,51,52,55,
  57,58,59,60,62,64,66,69,72,75,
  76,77,79,81,84,85,87,89,90,91,
  93,95,96,97,98,99,
  Dan 42 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,03,07,09,15,18,23,26,30,37,
  40,41,45,46,47,48,49,51,52,55,
  58,59,60,62,64,66,69,72,75,76,
  77,79,81,84,85,91,93,95,96,97,
  98,99,
  Dan 35 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,03,07,09,15,18,23,26,30,37,
  40,45,47,48,49,51,52,55,60,62,
  64,66,69,72,75,76,79,81,84,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 33 so. Thang neu 104/120 Win.
  03,07,09,15,18,23,26,30,37,40,
  45,47,48,49,51,52,55,60,62,64,
  66,69,72,76,79,81,84,93,95,96,
  97,98,99,
  Dan 28 so. Thang neu 105/120 Win.
  03,07,09,15,18,23,26,30,37,40,
  45,47,48,49,51,52,60,62,64,66,
  69,72,79,84,93,96,98,99,
  Dan 24 so. Thang neu 106/120 Win.
  03,07,18,23,26,30,37,40,45,47,
  48,49,51,60,62,64,66,69,72,79,
  84,96,98,99,
  Dan 21 so. Thang neu 107/120 Win.
  03,18,23,26,30,37,45,47,48,51,
  60,62,64,66,69,72,79,84,96,98,
  99,
  Dan 14 so. Thang neu 108/120 Win.
  03,18,23,26,30,45,47,51,60,66,
  69,72,79,99,
  Dan 8 so. Thang neu 109/120 Win.
  18,26,30,45,47,60,72,99,
  Dan 8 so. Thang neu 110/120 Win.
  18,26,30,45,47,60,72,99,
  Dan 3 so. Thang neu 111/120 Win.
  45,60,72,
  Dan 3 so. Thang neu 112/120 Win.
  45,60,72,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  45,60,72,
  Dan 2 so. Thang neu 114/120 Win.
  45,72,
  Dan 1 so. Thang neu 115/120 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  72,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  72,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 3 Đặc Biệt Đài Tây Ninh
  Dan 95 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,99,
  Dan 93 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,99,
  Dan 92 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,99,
  Dan 89 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 86 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,
  70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,94,95,96,97,99,
  Dan 83 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,60,62,64,66,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,96,99,
  Dan 79 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,15,
  16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,
  64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,88,89,92,93,94,95,96,99,
  Dan 71 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,09,16,17,
  19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,39,40,42,43,44,
  46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,62,66,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,
  96,
  Dan 65 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,04,07,09,16,17,19,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  34,39,40,42,43,44,46,47,48,50,
  51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,
  66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,
  89,93,94,95,96,
  Dan 63 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,04,09,16,17,19,21,22,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,
  39,40,42,43,44,46,47,48,50,51,
  52,55,56,57,58,59,60,62,66,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,85,86,87,88,89,93,
  94,95,96,
  Dan 57 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,04,09,16,17,19,21,22,
  23,24,25,28,29,31,32,34,39,40,
  42,43,44,46,47,50,51,52,55,56,
  57,58,59,60,62,66,68,69,70,71,
  73,74,76,78,79,80,81,82,85,86,
  87,88,89,93,94,95,96,
  Dan 53 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,04,09,16,17,19,21,22,
  23,24,25,29,31,32,34,39,42,43,
  44,46,47,50,51,52,55,57,58,59,
  60,62,66,68,69,70,71,73,74,76,
  79,80,81,82,85,86,87,88,89,93,
  94,95,96,
  Dan 51 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,02,04,09,16,17,19,21,22,
  23,24,25,29,31,32,34,39,42,43,
  44,46,47,50,51,52,55,57,58,60,
  62,66,68,69,70,71,73,74,76,79,
  80,81,82,86,87,88,89,93,94,95,
  96,
  Dan 48 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,02,04,09,17,19,22,23,24,
  25,29,31,32,34,39,42,43,44,46,
  47,50,51,52,55,57,58,60,62,66,
  68,69,70,71,73,74,76,80,81,82,
  86,87,88,89,93,94,95,96,
  Dan 42 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,01,02,04,09,17,19,23,24,25,
  29,31,34,42,43,44,46,50,51,52,
  55,57,58,60,62,66,68,69,70,71,
  76,80,81,82,86,87,88,89,93,94,
  95,96,
  Dan 39 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,01,04,09,17,19,24,29,31,34,
  42,43,44,46,50,51,52,55,57,58,
  60,62,66,68,69,70,71,76,80,81,
  82,86,87,88,89,93,94,95,96,
  Dan 36 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,01,04,09,19,24,29,31,42,43,
  44,46,50,51,52,55,58,60,62,66,
  68,69,70,71,76,80,81,82,86,87,
  88,89,93,94,95,96,
  Dan 31 so. Thang neu 105/120 Win.
  00,01,09,19,24,29,31,43,46,50,
  51,55,58,60,62,66,68,69,71,76,
  80,81,82,86,87,88,89,93,94,95,
  96,
  Dan 28 so. Thang neu 106/120 Win.
  00,01,19,24,29,43,46,51,55,58,
  60,62,66,68,69,71,76,80,81,82,
  86,87,88,89,93,94,95,96,
  Dan 24 so. Thang neu 107/120 Win.
  00,01,24,29,46,51,55,58,60,62,
  66,68,69,71,76,81,82,86,87,88,
  89,93,94,96,
  Dan 19 so. Thang neu 108/120 Win.
  00,01,24,29,46,55,58,60,62,66,
  68,71,76,82,86,87,88,93,96,
  Dan 11 so. Thang neu 109/120 Win.
  00,29,46,60,62,66,71,82,86,87,
  88,
  Dan 9 so. Thang neu 110/120 Win.
  00,29,46,60,62,71,82,87,88,
  Dan 8 so. Thang neu 111/120 Win.
  00,29,46,60,62,82,87,88,
  Dan 8 so. Thang neu 112/120 Win.
  00,29,46,60,62,82,87,88,
  Dan 7 so. Thang neu 113/120 Win.
  00,29,46,60,62,82,88,
  Dan 6 so. Thang neu 114/120 Win.
  00,29,60,62,82,88,
  Dan 4 so. Thang neu 115/120 Win.
  00,60,62,82,
  Dan 3 so. Thang neu 116/120 Win.
  00,62,82,
  Dan 3 so. Thang neu 117/120 Win.
  00,62,82,
  Dan 3 so. Thang neu 118/120 Win.
  00,62,82,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  00,
  Dan 1 so. Thang neu 120/120 Win.
  00,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 4 Đặc Biệt Đài Tây Ninh
  Dan 95 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,
  94,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,
  98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,92,93,96,97,98,
  99,
  Dan 85 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,
  36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,74,75,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,
  93,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,02,03,04,05,06,08,10,11,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,
  36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,74,75,78,79,80,81,82,
  83,85,87,88,89,91,92,93,96,97,
  98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,02,03,04,05,06,10,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,
  60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,74,75,78,79,80,81,82,83,85,
  87,88,89,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,02,03,04,05,06,10,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,42,44,45,46,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  74,75,78,79,80,81,82,83,85,87,
  88,89,91,92,93,96,97,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,02,03,04,05,10,11,12,13,14,
  15,17,18,19,20,22,23,24,25,27,
  29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,
  42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,75,78,79,80,
  81,82,83,85,87,88,89,91,92,93,
  96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,02,03,04,05,10,11,12,13,14,
  15,17,18,19,20,22,23,24,25,27,
  29,30,31,32,37,38,39,40,44,45,
  46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,79,80,82,83,85,87,88,89,
  92,93,96,98,
  Dan 59 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,02,03,04,05,10,11,12,13,14,
  17,18,19,20,22,23,24,25,29,30,
  31,32,37,38,39,40,44,45,46,48,
  49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,
  63,64,65,66,68,69,70,71,79,80,
  82,83,85,87,88,89,93,96,98,
  Dan 53 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,02,03,04,05,10,11,12,13,14,
  17,18,19,20,22,23,24,25,29,31,
  32,37,38,39,40,44,45,48,49,53,
  54,55,56,59,60,64,65,66,68,69,
  70,71,79,80,82,83,85,87,88,89,
  93,96,98,
  Dan 44 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,02,03,04,05,10,11,13,14,17,
  18,19,20,23,25,29,32,37,38,40,
  45,48,49,53,54,55,56,60,64,66,
  68,69,70,71,79,80,82,83,85,87,
  88,89,96,98,
  Dan 38 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,03,04,10,13,17,18,19,20,23,
  25,29,37,38,40,45,49,53,54,55,
  56,60,64,66,68,69,70,71,79,80,
  82,83,85,87,88,89,96,98,
  Dan 31 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,03,04,10,13,18,20,23,29,37,
  38,40,53,54,55,56,60,64,66,68,
  69,70,71,79,80,82,83,85,89,96,
  98,
  Dan 28 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,03,04,10,13,20,23,29,37,38,
  40,53,54,55,60,64,66,68,69,70,
  71,79,80,82,83,85,89,98,
  Dan 22 so. Thang neu 105/120 Win.
  04,10,13,20,23,29,38,40,53,54,
  55,60,64,66,70,71,79,80,82,83,
  85,89,
  Dan 16 so. Thang neu 106/120 Win.
  10,20,29,38,40,53,54,60,64,66,
  70,79,80,83,85,89,
  Dan 16 so. Thang neu 107/120 Win.
  10,20,29,38,40,53,54,60,64,66,
  70,79,80,83,85,89,
  Dan 15 so. Thang neu 108/120 Win.
  10,20,29,38,40,54,60,64,66,70,
  79,80,83,85,89,
  Dan 12 so. Thang neu 109/120 Win.
  10,20,29,40,54,64,66,70,80,83,
  85,89,
  Dan 10 so. Thang neu 110/120 Win.
  10,20,29,40,54,66,70,80,85,89,
  Dan 7 so. Thang neu 111/120 Win.
  10,29,40,66,70,80,85,
  Dan 5 so. Thang neu 112/120 Win.
  29,40,66,70,80,
  Dan 4 so. Thang neu 113/120 Win.
  29,40,66,70,
  Dan 3 so. Thang neu 114/120 Win.
  29,40,66,
  Dan 2 so. Thang neu 115/120 Win.
  29,40,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  29,40,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  29,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 1 Đặc Biệt Đài An Giang
  Dan 96 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,
  66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,
  23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,48,50,51,52,54,55,56,58,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,
  70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,48,50,51,52,54,55,56,58,
  59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,
  70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,48,50,51,52,54,55,56,58,59,
  60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,
  72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,17,18,22,24,25,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,
  38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,
  50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,
  74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 76 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,22,24,25,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,
  51,52,54,55,58,59,60,61,62,63,
  65,67,68,69,70,72,73,74,77,78,
  79,80,81,82,83,84,87,90,91,92,
  93,94,95,97,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,22,24,27,28,
  29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,
  41,43,44,45,46,47,48,50,52,54,
  55,58,59,60,61,62,63,65,67,68,
  69,70,72,73,74,79,80,81,82,83,
  84,87,90,92,93,95,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,18,22,24,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,
  43,44,45,48,50,52,54,55,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,73,
  74,79,80,81,82,83,84,87,90,92,
  93,95,97,98,
  Dan 55 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,16,18,24,27,28,29,30,31,
  32,33,34,38,39,41,43,44,48,52,
  54,55,58,59,60,61,62,63,68,69,
  70,73,74,79,80,81,82,83,84,87,
  90,92,95,97,98,
  Dan 50 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,16,18,24,28,29,31,32,33,
  34,38,39,41,43,44,48,52,54,58,
  59,60,61,62,63,68,69,70,73,74,
  79,80,82,83,87,90,92,95,97,98,
  Dan 42 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,05,07,08,09,11,12,13,16,
  18,24,28,29,31,32,33,34,38,39,
  43,44,48,52,54,59,60,62,63,68,
  69,70,74,79,80,82,83,87,90,95,
  97,98,
  Dan 37 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,01,05,07,08,09,11,16,18,24,
  28,29,31,32,33,34,39,43,44,48,
  54,59,62,63,68,69,70,74,79,80,
  82,83,87,90,95,97,98,
  Dan 32 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,05,07,08,09,11,18,28,29,31,
  32,33,34,39,43,44,48,54,59,62,
  63,69,70,74,79,80,83,87,90,95,
  97,98,
  Dan 30 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,05,07,08,09,11,18,28,29,31,
  32,33,34,43,44,48,54,59,62,63,
  69,70,74,79,80,83,87,90,95,97,
  Dan 25 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,05,07,08,09,11,18,28,29,33,
  34,43,44,48,54,59,63,69,70,74,
  80,83,90,95,97,
  Dan 18 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,05,09,11,18,28,29,33,34,43,
  44,48,59,69,83,90,95,97,
  Dan 16 so. Thang neu 107/120 Win.
  01,05,09,11,18,29,33,34,44,48,
  59,69,83,90,95,97,
  Dan 16 so. Thang neu 108/120 Win.
  01,05,09,11,18,29,33,34,44,48,
  59,69,83,90,95,97,
  Dan 14 so. Thang neu 109/120 Win.
  01,05,09,11,18,33,34,44,48,59,
  69,83,90,95,
  Dan 11 so. Thang neu 110/120 Win.
  09,11,18,33,34,44,48,69,83,90,
  95,
  Dan 7 so. Thang neu 111/120 Win.
  09,33,34,48,69,83,95,
  Dan 5 so. Thang neu 112/120 Win.
  33,34,48,69,95,
  Dan 5 so. Thang neu 113/120 Win.
  33,34,48,69,95,
  Dan 5 so. Thang neu 114/120 Win.
  33,34,48,69,95,
  Dan 3 so. Thang neu 115/120 Win.
  33,69,95,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  33,69,
  Dan 2 so. Thang neu 117/120 Win.
  33,69,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  69,
  Dan 1 so. Thang neu 119/120 Win.
  69,
  Dan 1 so. Thang neu 120/120 Win.
  69,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 2 Đặc Biệt Đài An Giang
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,
  33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,50,51,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  80,81,84,85,86,87,88,89,90,92,
  93,94,95,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,50,51,53,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,
  84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,50,51,53,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,77,80,81,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,
  46,47,50,51,53,55,56,57,58,59,
  60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,
  72,73,74,75,76,77,80,81,84,85,
  86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,
  98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,29,31,32,33,35,36,
  37,40,41,43,44,45,46,47,50,51,
  53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,
  65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,77,80,81,84,85,86,87,88,89,
  90,92,93,94,95,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,29,31,32,33,35,36,
  37,40,41,43,44,45,46,47,50,51,
  55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  77,80,81,84,85,86,87,88,89,90,
  92,94,95,99,
  Dan 70 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,11,13,14,
  16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,
  29,31,32,33,35,36,37,40,41,43,
  44,45,46,47,50,51,55,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,77,80,81,84,
  85,86,87,88,89,90,92,94,95,99,
  Dan 65 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,11,13,14,16,
  17,20,21,22,23,24,25,26,27,31,
  32,33,35,36,37,40,41,43,44,45,
  46,47,50,51,55,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,74,75,76,77,80,81,84,87,88,
  90,92,94,95,99,
  Dan 59 so. Thang neu 99/120 Win.
  01,02,03,04,05,13,14,16,17,20,
  21,22,23,24,25,27,31,32,35,36,
  37,40,41,43,44,45,46,47,50,51,
  55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,
  67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,
  80,81,84,87,88,90,92,95,99,
  Dan 56 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,02,03,04,05,13,14,16,17,20,
  21,22,23,24,25,27,31,32,35,36,
  37,40,41,43,44,46,47,50,51,55,
  56,57,59,60,61,62,65,66,67,68,
  69,71,73,74,75,76,77,80,81,84,
  87,88,90,92,95,99,
  Dan 51 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,02,03,05,13,14,16,20,21,22,
  24,25,27,31,32,35,37,40,41,43,
  44,46,50,51,55,56,57,59,60,61,
  62,65,66,67,68,69,71,73,74,75,
  76,77,80,81,84,87,88,90,92,95,
  99,
  Dan 45 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,02,03,05,13,14,16,20,21,22,
  24,25,31,35,37,40,41,44,46,50,
  51,55,56,57,61,62,65,66,67,68,
  69,71,73,74,75,76,77,81,84,87,
  88,90,92,95,99,
  Dan 39 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,02,03,05,13,14,16,20,21,22,
  24,25,31,40,41,44,46,50,51,55,
  56,57,62,65,66,68,69,71,73,74,
  75,76,77,81,84,87,92,95,99,
  Dan 32 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,02,03,05,13,14,16,20,21,22,
  24,25,41,46,50,55,57,62,65,66,
  68,69,71,73,74,75,76,77,81,87,
  92,95,
  Dan 28 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,02,03,05,13,16,20,22,24,25,
  41,46,50,55,57,62,66,68,69,71,
  73,74,75,76,77,87,92,95,
  Dan 24 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,02,03,05,13,16,20,22,24,25,
  46,50,55,57,66,68,69,71,73,76,
  77,87,92,95,
  Dan 24 so. Thang neu 107/120 Win.
  01,02,03,05,13,16,20,22,24,25,
  46,50,55,57,66,68,69,71,73,76,
  77,87,92,95,
  Dan 15 so. Thang neu 108/120 Win.
  02,05,13,20,22,24,25,46,50,57,
  66,69,73,77,87,
  Dan 9 so. Thang neu 109/120 Win.
  02,05,20,24,46,50,66,69,73,
  Dan 7 so. Thang neu 110/120 Win.
  02,05,20,24,46,50,73,
  Dan 5 so. Thang neu 111/120 Win.
  05,20,46,50,73,
  Dan 3 so. Thang neu 112/120 Win.
  05,20,73,
  Dan 1 so. Thang neu 113/120 Win.
  73,
  Dan 1 so. Thang neu 114/120 Win.
  73,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 3 Đặc Biệt Đài An Giang
  Dan 96 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,96,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,96,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  36,37,38,39,40,42,44,46,47,48,
  51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,
  74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,93,96,98,
  99,
  Dan 79 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,
  37,38,39,40,42,44,46,47,48,51,
  53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,
  65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,
  76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,93,96,98,99,
  Dan 72 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,09,11,12,
  13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,
  38,40,42,44,46,47,48,51,53,54,
  55,57,58,59,60,62,64,65,66,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,91,96,
  98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,09,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,
  40,42,44,46,47,48,51,53,54,55,
  57,58,59,60,62,64,65,66,68,69,
  71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,
  82,83,84,85,87,88,89,91,96,98,
  99,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,09,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,
  29,33,36,37,38,40,42,44,46,47,
  48,51,53,54,55,57,58,59,60,62,
  64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,
  76,77,78,80,81,82,83,85,87,88,
  89,91,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,09,11,12,13,
  14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,
  29,33,36,37,38,40,42,44,46,47,
  48,51,53,54,55,57,58,59,60,62,
  65,66,68,72,73,74,75,76,77,78,
  80,81,82,83,85,87,88,89,91,98,
  99,
  Dan 52 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,02,05,06,07,09,11,12,13,
  14,17,18,19,20,23,24,25,26,29,
  33,36,38,42,44,46,47,48,53,54,
  55,57,59,60,62,65,66,72,73,75,
  76,77,78,80,81,82,85,87,88,89,
  98,99,
  Dan 47 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,02,05,06,11,12,13,14,17,
  18,19,20,23,24,25,26,29,33,36,
  38,42,44,47,48,53,54,55,57,59,
  60,62,65,66,72,73,75,76,77,80,
  81,82,85,88,89,98,99,
  Dan 39 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,01,02,05,06,11,12,13,14,17,
  18,20,23,24,25,29,36,38,42,47,
  53,54,55,57,59,60,62,65,73,75,
  76,77,80,81,82,85,89,98,99,
  Dan 35 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,01,05,06,11,12,13,14,17,18,
  20,23,24,25,36,42,47,54,55,57,
  59,60,62,65,73,75,76,77,80,81,
  82,85,89,98,99,
  Dan 30 so. Thang neu 104/120 Win.
  00,01,05,06,11,12,14,17,18,20,
  24,25,42,47,54,55,57,59,60,62,
  65,73,75,76,77,80,81,85,98,99,
  Dan 26 so. Thang neu 105/120 Win.
  00,05,06,11,12,14,17,20,24,25,
  42,47,54,55,57,59,60,62,73,75,
  76,77,80,81,85,99,
  Dan 24 so. Thang neu 106/120 Win.
  00,05,06,11,12,14,17,20,25,42,
  47,54,55,57,59,60,62,73,75,76,
  80,81,85,99,
  Dan 18 so. Thang neu 107/120 Win.
  00,05,06,11,14,17,25,42,47,54,
  55,57,75,76,80,81,85,99,
  Dan 14 so. Thang neu 108/120 Win.
  05,06,11,14,17,25,47,54,55,57,
  75,80,81,85,
  Dan 11 so. Thang neu 109/120 Win.
  14,17,25,47,54,55,57,75,80,81,
  85,
  Dan 11 so. Thang neu 110/120 Win.
  14,17,25,47,54,55,57,75,80,81,
  85,
  Dan 8 so. Thang neu 111/120 Win.
  17,25,47,54,55,75,80,85,
  Dan 7 so. Thang neu 112/120 Win.
  17,25,47,54,75,80,85,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  17,47,80,
  Dan 1 so. Thang neu 114/120 Win.
  17,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 4 Đặc Biệt Đài An Giang
  Dan 96 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 94 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  22,23,24,26,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 87 so. Thang neu 91/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,
  71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 92/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,26,28,29,30,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,
  71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 93/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  12,13,14,15,16,19,20,23,24,26,
  28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,
  50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,68,69,70,71,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,
  99,
  Dan 80 so. Thang neu 94/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  13,14,15,16,19,20,23,24,26,28,
  29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,68,69,70,71,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 95/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,
  13,14,15,16,19,20,23,24,26,28,
  29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,47,48,49,50,52,
  53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,68,69,70,71,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 96/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,08,09,13,14,
  15,16,19,20,23,24,26,28,29,30,
  32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,63,64,68,69,70,
  71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,
  97,98,99,
  Dan 67 so. Thang neu 97/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,08,09,13,14,
  15,16,19,20,23,24,26,28,29,30,
  32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,
  47,48,50,53,55,56,57,58,59,60,
  61,63,64,68,69,70,71,74,75,76,
  77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,93,94,97,99,
  Dan 60 so. Thang neu 98/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,08,13,14,15,
  16,19,20,23,24,26,28,29,30,32,
  33,34,35,38,40,41,42,47,50,53,
  55,56,57,58,59,60,61,64,68,69,
  70,71,75,76,77,78,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,93,94,97,99,
  Dan 57 so. Thang neu 99/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,08,13,14,15,
  16,19,20,23,24,26,28,29,32,33,
  34,35,38,41,42,47,50,53,55,56,
  57,58,59,60,61,64,68,69,70,71,
  75,76,77,78,81,82,84,85,86,87,
  88,89,90,93,94,97,99,
  Dan 56 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,08,13,14,15,
  16,19,20,23,24,26,28,29,32,33,
  34,35,38,41,42,47,50,53,55,56,
  57,58,60,61,64,68,69,70,71,75,
  76,77,78,81,82,84,85,86,87,88,
  89,90,93,94,97,99,
  Dan 52 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,02,03,05,06,07,08,13,14,15,
  16,19,20,23,24,26,28,29,32,33,
  34,35,41,42,47,50,53,56,57,58,
  60,61,68,69,71,75,76,77,78,81,
  82,84,85,86,87,88,89,90,93,94,
  97,99,
  Dan 44 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,03,05,06,07,13,14,15,16,19,
  20,23,24,28,32,33,34,35,41,42,
  50,53,56,57,58,60,61,68,69,75,
  76,77,78,81,84,85,86,87,88,89,
  90,94,97,99,
  Dan 39 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,03,05,06,14,15,16,20,23,24,
  28,32,33,34,35,41,42,50,53,56,
  57,58,60,61,68,69,75,76,77,78,
  81,84,85,86,87,89,94,97,99,
  Dan 33 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,03,05,06,14,15,16,23,24,28,
  32,34,35,41,53,56,57,58,60,61,
  68,69,75,76,77,78,81,85,86,87,
  94,97,99,
  Dan 28 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,03,05,06,14,15,23,24,28,32,
  34,35,41,53,56,57,58,61,68,69,
  76,77,78,85,86,87,97,99,
  Dan 24 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,03,05,14,15,23,24,28,32,34,
  41,56,58,61,68,69,76,77,78,85,
  86,87,97,99,
  Dan 20 so. Thang neu 107/120 Win.
  03,05,14,23,24,28,32,34,41,56,
  58,68,69,76,77,78,85,86,87,99,
  Dan 16 so. Thang neu 108/120 Win.
  05,14,24,34,41,56,58,68,69,76,
  77,78,85,86,87,99,
  Dan 12 so. Thang neu 109/120 Win.
  05,14,24,41,68,69,76,77,78,85,
  87,99,
  Dan 9 so. Thang neu 110/120 Win.
  05,24,41,69,76,77,85,87,99,
  Dan 8 so. Thang neu 111/120 Win.
  24,41,69,76,77,85,87,99,
  Dan 5 so. Thang neu 112/120 Win.
  41,77,85,87,99,
  Dan 4 so. Thang neu 113/120 Win.
  77,85,87,99,
  Dan 4 so. Thang neu 114/120 Win.
  77,85,87,99,
  Dan 3 so. Thang neu 115/120 Win.
  77,85,99,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  99,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 1 Đặc Biệt Đài Bình Thuận
  Dan 94 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,
  43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,47,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 84 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,
  35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,
  47,49,50,51,52,54,56,57,58,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,88,90,91,92,93,94,
  95,96,97,99,
  Dan 80 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,
  38,39,41,42,43,44,45,47,49,50,
  51,54,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  88,90,91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 77 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,03,04,06,07,08,10,12,13,
  15,17,18,19,20,21,23,25,27,28,
  30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,44,45,47,49,50,51,54,56,
  57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 71 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,03,06,07,08,10,12,13,15,
  17,18,19,20,21,23,25,27,28,30,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,47,49,50,51,54,56,57,58,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,88,90,91,92,94,95,96,97,
  99,
  Dan 68 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,03,06,07,08,10,12,13,15,
  17,18,19,20,21,23,25,27,28,30,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,
  45,47,49,50,51,54,56,57,58,60,
  61,63,64,66,67,68,70,72,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,88,
  90,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 57 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,03,07,08,10,12,13,15,17,
  18,20,21,25,27,30,34,35,36,37,
  38,41,42,43,44,45,47,49,50,51,
  57,58,60,61,63,64,66,67,68,70,
  72,74,75,76,79,81,82,83,84,88,
  90,91,92,94,95,96,97,
  Dan 54 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,03,07,08,10,12,13,15,17,18,
  20,21,25,27,30,34,35,37,38,41,
  42,44,45,47,49,50,51,57,58,60,
  61,63,64,66,67,68,70,72,74,75,
  76,79,81,82,83,84,88,90,91,92,
  94,95,96,97,
  Dan 51 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,03,07,08,10,13,15,17,18,20,
  21,25,27,30,34,35,37,38,41,42,
  44,45,47,51,57,58,60,61,63,64,
  66,67,68,70,72,74,75,76,79,81,
  82,83,84,88,90,91,92,94,95,96,
  97,
  Dan 41 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,03,07,08,10,13,15,17,18,21,
  27,34,37,42,45,47,51,57,58,60,
  61,64,66,67,68,70,72,74,75,79,
  81,82,83,84,88,90,91,92,94,96,
  97,
  Dan 32 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,07,10,13,15,17,18,21,27,34,
  37,42,45,47,51,57,58,60,61,67,
  68,72,74,75,81,82,83,84,91,92,
  94,96,
  Dan 27 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,07,10,13,15,17,18,27,34,37,
  42,45,47,51,60,61,67,68,72,74,
  82,83,84,91,92,94,96,
  Dan 23 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,07,10,13,15,17,18,27,34,37,
  45,47,51,60,61,68,72,82,84,91,
  92,94,96,
  Dan 19 so. Thang neu 106/120 Win.
  01,07,10,13,15,17,18,27,34,37,
  47,51,60,61,68,72,91,92,94,
  Dan 18 so. Thang neu 107/120 Win.
  01,07,10,13,15,18,27,34,37,47,
  51,60,61,68,72,91,92,94,
  Dan 14 so. Thang neu 108/120 Win.
  10,13,15,18,27,34,37,47,60,61,
  68,91,92,94,
  Dan 12 so. Thang neu 109/120 Win.
  10,15,27,34,37,47,60,61,68,91,
  92,94,
  Dan 9 so. Thang neu 110/120 Win.
  10,15,34,60,61,68,91,92,94,
  Dan 4 so. Thang neu 111/120 Win.
  10,61,92,94,
  Dan 4 so. Thang neu 112/120 Win.
  10,61,92,94,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  10,92,94,
  Dan 3 so. Thang neu 114/120 Win.
  10,92,94,
  Dan 2 so. Thang neu 115/120 Win.
  10,92,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 2 Đặc Biệt Đài Bình Thuận
  Dan 96 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 95 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,25,26,27,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,25,26,27,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,
  56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,25,26,27,29,30,31,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,59,61,62,63,64,65,66,68,69,
  70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,25,26,29,30,31,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,57,59,
  61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,
  72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,
  84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  96,97,99,
  Dan 79 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  22,25,26,29,31,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,55,57,59,61,62,
  63,64,66,68,69,70,71,72,73,75,
  76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,
  88,90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 76 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,17,18,19,20,22,
  25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,55,57,59,61,62,63,64,
  66,68,69,70,71,72,73,75,76,78,
  79,81,82,83,84,86,87,88,90,91,
  92,93,94,96,97,99,
  Dan 70 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,17,18,19,20,22,25,
  26,29,31,33,34,35,36,37,38,39,
  40,45,46,47,49,50,51,52,53,55,
  57,59,61,63,64,66,68,69,70,71,
  72,73,75,76,78,79,81,82,83,84,
  86,87,88,90,91,92,93,94,96,99,
  Dan 69 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,17,18,19,20,22,25,
  26,29,33,34,35,36,37,38,39,40,
  45,46,47,49,50,51,52,53,55,57,
  59,61,63,64,66,68,69,70,71,72,
  73,75,76,78,79,81,82,83,84,86,
  87,88,90,91,92,93,94,96,99,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,17,18,19,20,22,25,
  26,29,33,34,35,36,37,39,40,45,
  46,47,49,50,51,52,53,55,57,59,
  61,63,64,66,68,69,70,71,73,75,
  78,79,81,82,83,84,86,88,90,92,
  93,94,96,99,
  Dan 62 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,17,18,19,20,22,25,
  26,29,33,34,35,36,37,39,40,45,
  46,47,49,50,51,52,53,57,59,61,
  63,64,66,68,69,70,71,73,75,78,
  79,81,82,83,84,86,88,90,92,93,
  94,99,
  Dan 55 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,13,17,19,22,25,26,29,33,34,
  35,36,37,39,40,45,46,47,49,50,
  51,52,53,57,59,61,63,64,66,68,
  69,70,73,75,79,81,82,83,84,86,
  88,90,93,94,99,
  Dan 51 so. Thang neu 101/120 Win.
  00,01,03,05,07,08,09,10,11,13,
  17,19,22,25,26,29,33,34,35,37,
  39,40,45,46,47,49,50,51,52,53,
  57,59,61,63,64,66,68,69,70,73,
  75,79,81,82,83,84,86,88,90,93,
  99,
  Dan 45 so. Thang neu 102/120 Win.
  00,01,03,05,07,08,09,10,11,13,
  17,19,22,25,26,33,34,35,37,39,
  40,46,47,49,50,51,52,53,57,59,
  61,63,64,66,68,69,70,73,75,79,
  81,82,88,90,99,
  Dan 38 so. Thang neu 103/120 Win.
  00,01,05,07,08,09,10,11,13,19,
  22,26,33,34,35,37,39,40,46,47,
  49,50,52,53,57,61,63,64,66,69,
  73,75,79,81,82,88,90,99,
  Dan 33 so. Thang neu 104/120 Win.
  05,07,08,09,10,11,13,19,22,26,
  34,35,37,39,40,46,47,49,50,52,
  53,57,61,63,64,66,69,73,75,79,
  81,90,99,
  Dan 29 so. Thang neu 105/120 Win.
  05,07,08,09,10,11,19,22,34,35,
  37,39,40,46,47,50,52,53,57,61,
  63,64,66,69,73,75,79,81,99,
  Dan 26 so. Thang neu 106/120 Win.
  05,07,08,10,11,19,22,34,35,37,
  39,40,46,47,50,52,53,61,63,64,
  66,69,73,79,81,99,
  Dan 22 so. Thang neu 107/120 Win.
  05,08,10,11,19,22,34,35,37,39,
  46,47,52,53,63,64,66,69,73,79,
  81,99,
  Dan 13 so. Thang neu 108/120 Win.
  05,08,11,35,46,52,53,63,64,69,
  73,79,99,
  Dan 7 so. Thang neu 109/120 Win.
  05,08,11,46,63,69,79,
  Dan 4 so. Thang neu 110/120 Win.
  11,63,69,79,
  Dan 3 so. Thang neu 111/120 Win.
  63,69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 112/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 113/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 114/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 115/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 116/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 117/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 118/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 119/120 Win.
  69,79,
  Dan 2 so. Thang neu 120/120 Win.
  69,79,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 3 Đặc Biệt Đài Bình Thuận
  Dan 96 so. Thang neu 88/120 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 89/120 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,
  32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 92/120 Win.
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,
  35,36,37,39,40,41,42,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 93/120 Win.
  00,01,03,05,06,08,09,10,11,12,
  13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,30,32,35,36,37,
  39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,
  94,95,97,98,99,
  Dan 80 so. Thang neu 94/120 Win.
  00,01,03,05,06,08,09,11,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,30,32,35,36,37,39,
  40,41,42,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,73,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 95/120 Win.
  00,01,03,05,08,09,11,13,15,16,
  17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,
  28,30,32,35,36,37,39,40,41,42,
  45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,
  69,71,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 70 so. Thang neu 96/120 Win.
  00,01,03,08,09,11,13,15,17,18,
  19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
  32,35,36,37,39,40,41,42,45,46,
  47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,
  59,61,63,65,66,67,68,69,71,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 66 so. Thang neu 97/120 Win.
  00,01,03,08,11,13,15,17,18,19,
  21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,
  35,36,37,40,42,45,46,47,48,49,
  51,53,54,55,56,57,58,59,61,63,
  65,66,67,68,69,71,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,
  93,94,95,97,98,99,
  Dan 64 so. Thang neu 98/120 Win.
  00,01,03,08,13,15,17,18,19,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,32,35,
  36,37,40,42,45,46,47,48,49,51,
  53,54,55,56,57,58,59,61,63,65,
  66,67,68,69,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,
  95,97,98,99,
  Dan 57 so. Thang neu 99/120 Win.
  00,01,03,08,13,15,17,18,19,21,
  22,23,24,25,27,28,30,32,35,36,
  37,40,42,45,46,47,48,51,53,54,
  55,56,57,58,59,61,63,65,66,67,
  68,69,76,78,79,80,82,83,84,85,
  86,89,90,92,95,97,99,
  Dan 54 so. Thang neu 100/120 Win.
  00,01,03,13,15,17,18,19,21,22,
  23,24,25,27,28,30,32,36,37,40,
  42,45,46,47,48,51,53,54,55,56,
  57,58,59,61,63,65,66,67,68,69,
  76,78,79,80,82,84,85,86,89,90,
  92,95,97,99,
  Dan 49 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,03,13,15,17,19,21,22,23,24,
  25,27,28,30,32,36,37,40,42,45,
  47,48,51,53,54,55,56,57,58,59,
  61,63,65,66,67,68,69,76,78,80,
  82,85,86,89,90,92,95,97,99,
  Dan 42 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,03,13,15,19,21,23,24,25,27,
  28,32,36,37,40,42,45,47,48,51,
  53,54,55,56,57,61,63,65,66,67,
  68,69,78,80,82,85,89,90,92,95,
  97,99,
  Dan 40 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,03,13,15,19,21,23,24,25,27,
  28,32,36,37,40,42,47,48,51,53,
  54,55,56,57,61,63,65,66,67,68,
  78,80,82,85,89,90,92,95,97,99,
  Dan 33 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,03,13,19,23,24,25,27,28,32,
  37,40,42,47,48,51,53,54,56,57,
  61,63,66,67,68,80,82,85,89,90,
  92,95,97,
  Dan 30 so. Thang neu 105/120 Win.
  01,03,13,19,23,24,27,28,32,37,
  40,42,47,48,51,53,56,57,61,63,
  66,67,68,82,85,89,90,92,95,97,
  Dan 24 so. Thang neu 106/120 Win.
  03,19,23,24,27,28,32,37,47,48,
  51,53,56,57,61,63,66,67,82,85,
  89,92,95,97,
  Dan 22 so. Thang neu 107/120 Win.
  03,19,23,24,27,28,32,37,47,48,
  51,53,56,57,61,63,67,82,85,89,
  92,97,
  Dan 19 so. Thang neu 108/120 Win.
  03,19,23,24,27,32,37,47,48,51,
  53,56,61,63,67,82,85,89,97,
  Dan 15 so. Thang neu 109/120 Win.
  03,19,23,32,37,47,51,53,56,61,
  67,82,85,89,97,
  Dan 12 so. Thang neu 110/120 Win.
  03,19,23,32,37,47,51,53,56,82,
  89,97,
  Dan 9 so. Thang neu 111/120 Win.
  03,19,32,37,47,51,53,89,97,
  Dan 6 so. Thang neu 112/120 Win.
  37,47,51,53,89,97,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  47,53,89,
  Dan 3 so. Thang neu 114/120 Win.
  47,53,89,
  Dan 1 so. Thang neu 115/120 Win.
  53,
   
 19. Duyvjt

  Duyvjt Lính mới

  Tham gia:
  2/10/18
  Bài viết:
  25
  Được thích:
  63
  Điểm thành tích:
  13
  MN loto 04/3/2021: 41,46
  AB: 41,46 lót bộ 14
   
  HayDoiDay123 thích bài này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,897
  Được thích:
  80,916
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random Lần 4 Đặc Biệt Đài Bình Thuận
  Dan 95 so. Thang neu 90/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 91/120 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 92/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,
  25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,87,88,89,91,92,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 93/120 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,
  13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,
  26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,63,65,66,67,68,70,
  71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,87,88,89,91,92,94,95,96,
  97,98,
  Dan 79 so. Thang neu 94/120 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,13,
  14,16,20,21,22,23,24,25,26,27,
  29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  62,63,65,66,67,68,70,71,73,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,
  88,89,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 73 so. Thang neu 95/120 Win.
  01,03,04,05,06,07,08,10,11,13,
  14,16,20,21,22,23,24,25,26,27,
  29,30,33,34,35,37,38,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  65,66,68,70,71,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,87,88,89,91,92,94,
  95,96,97,
  Dan 69 so. Thang neu 96/120 Win.
  01,04,05,06,07,08,10,11,13,14,
  16,20,21,22,23,24,25,26,27,29,
  30,33,34,35,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,
  68,70,71,76,78,79,80,81,82,83,
  84,87,88,89,91,92,94,95,96,
  Dan 65 so. Thang neu 97/120 Win.
  01,04,05,06,07,08,11,13,14,16,
  20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,
  33,34,35,37,38,40,41,44,45,46,
  47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,63,65,66,68,70,71,
  76,78,79,80,81,82,84,87,88,89,
  91,92,94,95,96,
  Dan 61 so. Thang neu 98/120 Win.
  01,04,06,07,08,11,13,14,16,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,33,
  35,37,38,40,44,45,46,47,48,49,
  50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,
  62,63,65,66,68,70,71,78,79,80,
  81,82,84,87,88,89,91,92,94,95,
  96,
  Dan 57 so. Thang neu 99/120 Win.
  01,04,06,07,08,11,13,14,16,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,33,
  35,37,38,40,44,45,46,48,49,50,
  51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,
  65,66,68,70,71,78,79,80,81,87,
  88,89,91,92,94,95,96,
  Dan 51 so. Thang neu 100/120 Win.
  01,04,06,07,08,11,14,16,20,24,
  25,26,27,29,30,33,35,37,38,40,
  44,45,46,48,49,50,53,54,55,56,
  57,58,60,62,63,65,66,68,70,71,
  78,79,81,87,88,89,91,92,94,95,
  96,
  Dan 47 so. Thang neu 101/120 Win.
  01,04,06,08,11,14,16,20,24,25,
  26,27,30,33,35,38,44,45,46,48,
  49,50,53,54,55,56,57,58,60,62,
  63,65,66,68,70,71,78,79,81,87,
  88,89,91,92,94,95,96,
  Dan 46 so. Thang neu 102/120 Win.
  01,04,06,08,11,14,16,20,24,25,
  26,27,30,33,38,44,45,46,48,49,
  50,53,54,55,56,57,58,60,62,63,
  65,66,68,70,71,78,79,81,87,88,
  89,91,92,94,95,96,
  Dan 38 so. Thang neu 103/120 Win.
  01,08,11,14,16,20,24,26,27,30,
  38,44,45,46,48,49,50,53,54,55,
  56,57,58,60,62,63,65,66,68,70,
  71,81,88,91,92,94,95,96,
  Dan 35 so. Thang neu 104/120 Win.
  01,08,11,14,16,24,26,27,30,38,
  44,45,46,48,49,50,53,54,55,56,
  57,58,60,63,65,66,68,70,71,81,
  88,91,94,95,96,
  Dan 31 so. Thang neu 105/120 Win.
  08,11,14,16,24,26,27,30,38,44,
  45,48,49,50,53,54,55,56,57,58,
  63,65,66,68,70,71,81,88,91,95,
  96,
  Dan 25 so. Thang neu 106/120 Win.
  08,14,16,24,26,27,30,38,44,45,
  49,50,53,54,56,57,58,65,68,70,
  71,81,88,91,96,
  Dan 21 so. Thang neu 107/120 Win.
  08,14,16,24,26,27,30,38,44,45,
  49,54,56,58,65,68,70,71,81,88,
  91,
  Dan 16 so. Thang neu 108/120 Win.
  08,14,24,30,38,44,45,49,54,56,
  58,68,70,71,81,88,
  Dan 11 so. Thang neu 109/120 Win.
  14,24,30,44,49,58,68,70,71,81,
  88,
  Dan 9 so. Thang neu 110/120 Win.
  14,24,30,44,49,58,68,70,88,
  Dan 6 so. Thang neu 111/120 Win.
  14,24,44,58,68,70,
  Dan 3 so. Thang neu 112/120 Win.
  14,44,70,
  Dan 3 so. Thang neu 113/120 Win.
  14,44,70,
  Dan 3 so. Thang neu 114/120 Win.
  14,44,70,
  Dan 2 so. Thang neu 115/120 Win.
  44,70,
  Dan 1 so. Thang neu 116/120 Win.
  44,
  Dan 1 so. Thang neu 117/120 Win.
  44,
  Dan 1 so. Thang neu 118/120 Win.
  44,
   

Cộng đồng Ketqua.net