quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMN-THỨ 2 NGÀY 21/09/2020 - HCM-CÀ MAU-ĐỒNG THÁP

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Nam' bắt đầu bởi You Are All My Life, 20/9/20.

Lượt xem: 1,130

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
  upload_2020-9-20_19-43-46.png
   
  KimTrang thích bài này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 21/09/2020
  HỒ CHÍ MINH
  Dan 93 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,90,91,92,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,
  56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  90,91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
  33,34,35,39,40,42,44,45,46,47,
  49,51,52,55,56,57,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,
  76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,
  90,93,94,96,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,04,06,07,08,09,10,11,12,
  13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,30,32,33,34,35,39,
  40,42,44,45,46,47,49,52,55,56,
  57,59,60,61,62,64,66,67,68,69,
  70,72,73,75,76,77,80,81,82,83,
  84,85,90,93,94,96,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,04,06,07,08,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,27,30,32,34,35,39,40,42,44,
  45,46,47,49,52,55,56,59,60,61,
  64,67,68,69,70,72,73,75,76,77,
  80,81,82,83,84,85,90,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 54 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,04,06,07,09,10,12,13,15,
  17,18,19,20,21,23,24,25,27,30,
  32,35,40,42,44,45,46,47,49,52,
  55,59,60,61,64,67,69,70,72,73,
  75,76,80,81,82,83,85,90,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 44 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,01,07,12,13,15,17,19,20,21,
  23,24,25,27,30,32,35,40,44,45,
  46,47,49,55,59,60,61,64,67,69,
  70,73,75,80,81,82,83,85,90,93,
  94,96,97,98,
  Dan 35 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,01,07,12,13,17,20,24,25,27,
  30,32,35,44,46,49,55,59,60,61,
  64,67,70,73,75,80,81,82,83,85,
  90,93,96,97,98,
  Dan 26 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,07,12,13,17,20,24,25,27,35,
  46,49,55,59,61,67,73,75,80,81,
  82,83,85,90,96,97,
  Dan 22 so. Thang neu 34/40 Win.
  01,07,12,13,17,24,25,27,35,46,
  49,59,61,67,73,75,80,82,83,85,
  90,96,
  Dan 18 so. Thang neu 35/40 Win.
  01,07,12,13,17,24,25,27,46,49,
  59,61,73,75,80,83,85,90,
  Dan 10 so. Thang neu 36/40 Win.
  01,12,17,25,46,49,61,73,83,85,
  Dan 6 so. Thang neu 37/40 Win.
  12,17,46,49,61,85,
  Dan 2 so. Thang neu 38/40 Win.
  12,61,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  61,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  61,
   
  KimTrang, kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 21/09/2020
  HỒ CHÍ MINH
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 13/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 14/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 15/34 Win
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,
  58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,
  94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 16/34 Win
  01,03,04,07,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,
  53,54,57,58,61,63,64,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,
  82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,
  94,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 17/34 Win
  03,04,07,12,13,14,15,16,17,18,
  19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,
  57,58,61,63,64,67,68,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,
  85,86,87,91,92,93,94,97,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 18/34 Win
  04,07,12,13,14,15,16,17,18,19,
  21,23,24,27,28,29,31,32,34,36,
  37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,51,54,57,58,61,63,64,67,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,
  84,85,87,91,92,93,94,97,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 19/34 Win
  04,07,12,14,17,18,19,21,24,27,
  28,34,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,54,57,64,70,71,72,74,75,81,
  82,84,91,94,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 20/34 Win
  12,14,21,24,27,28,34,41,42,43,
  45,46,47,48,49,54,57,64,72,74,
  75,82,84,94,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 21/34 Win
  14,24,27,28,34,41,42,43,45,47,
  48,49,54,72,74,82,84,94,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/34 Win
  24,42,45,47,49,54,74,94,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 23/34 Win
  24,42,47,74,
   
  kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 21/09/2020
  ĐỒNG THÁP
  Dan 92 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,
  23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,
  60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,
  25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,
  51,52,53,55,57,58,60,61,62,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,86,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 75 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,
  25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
  36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,
  51,52,53,57,60,61,62,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,81,82,83,86,88,90,91,92,
  94,96,97,98,99,
  Dan 69 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,
  25,26,27,29,32,33,35,36,37,38,
  41,43,44,45,46,47,51,52,53,57,
  61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,76,77,78,81,82,83,86,
  88,90,91,92,94,96,97,98,99,
  Dan 55 so. Thang neu 30/40 Win.
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,
  13,14,17,19,22,23,25,26,27,29,
  32,33,35,36,37,41,44,51,53,57,
  61,62,64,65,66,67,69,71,72,73,
  74,76,77,78,81,82,88,90,91,92,
  94,96,97,98,99,
  Dan 48 so. Thang neu 31/40 Win.
  01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,
  14,17,19,23,25,26,27,29,32,33,
  35,36,37,41,44,51,53,57,64,65,
  66,67,69,71,72,74,76,78,81,82,
  88,90,91,94,96,97,98,99,
  Dan 37 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,02,03,04,06,07,09,10,12,14,
  26,29,32,33,35,36,37,41,44,53,
  57,64,66,67,71,72,74,76,78,81,
  82,90,91,94,96,98,99,
  Dan 25 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,10,26,32,33,35,36,41,44,53,
  57,64,66,67,71,72,74,78,81,82,
  90,91,94,98,99,
  Dan 19 so. Thang neu 34/40 Win.
  01,10,33,35,36,41,44,53,57,64,
  67,74,78,81,82,91,94,98,99,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  01,36,41,53,57,64,67,74,78,81,
  91,98,99,
  Dan 6 so. Thang neu 36/40 Win.
  01,53,64,67,74,78,
  Dan 2 so. Thang neu 37/40 Win.
  67,78,
  Dan 2 so. Thang neu 38/40 Win.
  67,78,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  67,
   
  kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 21/09/2020
  ĐỒNG THÁP
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 13/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 14/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,35,36,37,38,
  39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 15/34 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,15,
  16,18,19,20,24,25,26,27,28,29,
  35,36,37,38,39,40,42,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 16/34 Win
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,15,
  16,18,19,20,25,26,27,28,29,35,
  36,37,38,39,40,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 17/34 Win
  02,04,05,06,07,08,09,18,19,20,
  25,26,27,28,29,36,38,39,40,46,
  47,48,49,50,52,56,57,58,59,60,
  62,63,64,65,67,68,69,70,72,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 18/34 Win
  05,06,07,08,09,18,19,26,27,28,
  29,38,39,46,47,48,49,50,56,57,
  58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,
  72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 19/34 Win
  05,08,09,18,27,28,29,38,39,46,
  48,50,56,57,59,64,65,67,68,69,
  72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  86,87,89,90,92,93,95,96,97,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 20/34 Win
  05,08,09,28,29,38,39,48,50,56,
  57,59,65,67,68,69,75,76,78,80,
  82,83,84,86,87,89,90,92,93,95,
  96,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 21/34 Win
  05,09,28,29,39,50,57,59,67,68,
  69,75,76,78,82,86,87,89,90,92,
  93,95,96,98,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 22/34 Win
  28,29,57,59,68,69,75,82,86,89,
  92,95,96,98,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 23/34 Win
  68,86,89,98,
   
  kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 21/09/2020
  CÀ MAU
  Dan 90 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,04,05,08,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,04,05,08,09,10,11,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,
  48,49,50,51,52,53,55,56,58,59,
  60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,
  95,96,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,04,05,08,09,10,11,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,
  37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,
  49,50,52,53,56,58,59,60,61,62,
  63,66,68,69,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
  88,91,92,93,95,96,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,04,05,08,09,10,11,13,
  15,16,18,19,20,22,23,24,25,28,
  29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,
  44,46,47,48,49,50,52,53,56,58,
  59,61,62,63,66,68,69,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,
  88,91,92,93,95,96,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,04,05,08,09,10,11,13,
  15,16,18,19,20,22,23,24,25,28,
  29,30,31,34,36,37,38,39,40,44,
  46,47,49,50,52,53,56,58,61,62,
  63,66,68,69,73,75,76,77,78,79,
  80,81,82,85,86,87,88,91,93,95,
  96,98,99,
  Dan 52 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,02,04,05,08,09,10,11,13,
  15,16,18,19,22,23,24,25,29,30,
  31,36,37,38,39,40,46,47,49,50,
  52,53,58,61,62,66,68,73,75,76,
  77,78,80,81,82,86,87,88,93,95,
  98,99,
  Dan 43 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,02,05,08,10,11,13,15,16,18,
  19,22,23,24,25,29,30,31,36,37,
  38,40,46,47,49,50,52,53,58,61,
  62,66,73,75,76,77,78,82,86,87,
  88,95,98,
  Dan 35 so. Thang neu 32/40 Win.
  05,08,11,13,15,16,19,22,23,24,
  25,29,30,31,36,37,38,40,46,47,
  50,52,53,61,62,66,73,76,77,78,
  86,87,88,95,98,
  Dan 29 so. Thang neu 33/40 Win.
  08,11,13,15,16,19,22,23,24,29,
  30,31,36,38,40,46,50,53,61,62,
  66,73,76,77,78,86,87,88,98,
  Dan 23 so. Thang neu 34/40 Win.
  08,11,13,15,16,19,23,24,30,31,
  36,38,40,46,50,53,62,76,77,78,
  86,87,98,
  Dan 18 so. Thang neu 35/40 Win.
  11,13,15,16,19,24,30,31,36,38,
  40,46,50,62,77,86,87,98,
  Dan 13 so. Thang neu 36/40 Win.
  13,15,16,24,30,31,38,40,50,62,
  86,87,98,
  Dan 7 so. Thang neu 37/40 Win.
  15,16,24,38,62,87,98,
  Dan 4 so. Thang neu 38/40 Win.
  16,38,87,98,
  Dan 3 so. Thang neu 39/40 Win.
  16,87,98,
   
  kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 3 ngày 21/09/2020
  CÀ MAU
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 13/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 14/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 15/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 16/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,
  26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,53,54,58,60,62,63,64,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,93,94,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 17/34 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,18,21,23,24,26,28,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,
  46,47,48,49,50,53,54,58,60,62,
  63,64,67,68,69,70,73,74,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,93,94,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 18/34 Win
  01,03,04,07,08,09,10,13,23,24,
  28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,45,46,47,48,53,54,63,
  64,67,68,69,70,73,74,76,78,79,
  80,82,83,84,86,87,89,90,93,96,
  97,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 19/34 Win
  03,04,07,08,09,13,23,24,28,30,
  31,32,34,37,38,39,40,42,43,47,
  48,68,70,73,74,78,80,82,83,84,
  86,87,90,93,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 20/34 Win
  03,08,13,23,28,30,31,32,34,37,
  38,39,43,47,48,68,73,74,78,80,
  82,83,84,86,87,93,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 21/34 Win
  03,08,13,28,30,31,34,37,38,43,
  73,78,80,82,83,87,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/34 Win
  03,30,37,38,73,78,83,87,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 23/34 Win
  37,38,73,78,83,87,
   
  kevodanh3hGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 8. KimTrang

  KimTrang Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/6/18
  Bài viết:
  2,046
  Được thích:
  3,305
  Điểm thành tích:
  113
  XSMN
  LOTTO: 03,30
  DB: 03,30
   
  Bogiacauca000777 thích bài này.
 9. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  16,176
  Được thích:
  11,654
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMN-THỨ 2 NGÀY 21/09/2020 - HCM
  LOTTO : 21

  ĐB : 21
   
  Bogiacauca000777 thích bài này.
 10. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
  ĐÃ TRẢ THƯỞNG XSMN 21/09/2020
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net