quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

THẢO LUẬN XSMB NGÀY 21/9/2020

Thảo luận trong 'KHU THẢO LUẬN' bắt đầu bởi quedau1981, 20/9/20.

Lượt xem: 151,924

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Dragon86

  Dragon86 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/2/20
  Bài viết:
  604
  Được thích:
  1,621
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN TỔNG HỢP 5 ĐÀI 3 MIỀN TOÀN QUỐC 21/9
  ======================
  Miền Bắc
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,07,08,09,12,13,17,18,19,20,22,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,81,82,85,88,89,91,94,96,99
  (5 9 số)
  00,02,03,04,07,08,09,12,13,17,18,19,20,22,25,26,28,29,30,31,32,35,36,38,39,41,42,44,45,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,74,75,77,78,81,82,85,91,94,96
  (4 9 số)
  00,02,03,04,07,08,12,13,17,19,20,22,25,26,28,29,30,35,39,41,44,45,47,48,50,51,52,56,57,58,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,74,75,77,78,82,85,91,94,96
  (3 9 số)
  00,03,04,07,08,12,13,17,20,22,25,26,29,30,35,39,41,44,45,47,48,50,51,52,58,60,61,62,65,68,69,70,71,74,75,78,85,94,96
  (2 9 số)
  00,03,04,07,08,12,17,20,22,29,35,39,41,44,47,48,50,51,60,61,62,65,68,69,70,74,75,78,94
  (1 9 số)
  00,03,12,17,20,22,29,35,44,47,48,51,61,62,65,68,74,75,94
  (9 số)
  03,12,22,29,51,61,62,68,75
  [​IMG][​IMG][​IMG]3D:123456789[​IMG][​IMG][​IMG]
  ====================
  21/9: Nam - Cà Mau
  9 5 số
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,74,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6 8 số
  02,03,06,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,72,74,78,79,81,82,83,84,86,88,89,90,91,93,95,96,98
  5 8 số
  02,03,06,07,08,11,12,13,16,17,18,19,24,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,57,58,59,61,62,63,66,67,68,72,74,78,79,81,82,84,86,88,90,91,93,95,98
  4 8 số
  03,08,11,13,16,18,19,24,29,30,32,33,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,48,49,52,53,57,58,59,61,62,63,66,67,72,74,78,79,81,82,84,86,88,90,91,93,95,98
  3 8 số
  11,13,16,18,24,29,32,33,35,36,37,38,40,41,45,46,47,48,49,52,53,57,58,59,61,66,72,74,79,81,82,86,88,90,91,93,95,98
  2 8 số
  11,13,16,18,24,29,32,37,38,40,41,45,46,47,48,52,57,59,61,74,79,81,86,90,91,93,95,98
  1 8 số
  13,18,24,29,32,37,38,40,45,46,47,48,59,81,90,91,93,95
  0 8 số
  13,18,24,29,37,45,46,59
  =================
  21/9: Trung - Phú Yên
  (9 5 số)
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,04,05,06,08,10,11,12,13,15,17,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,55,57,60,61,63,64,66,67,68,70,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,04,05,06,08,10,11,12,13,15,17,20,22,26,28,32,33,35,36,37,41,42,43,44,45,51,52,53,57,60,61,63,64,66,67,68,70,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  (4 9 số)
  04,10,12,13,15,17,20,22,26,28,32,33,35,36,37,41,42,43,44,45,51,52,53,57,60,61,63,64,66,67,68,70,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,88,93,94,98,99
  (3 9 số)
  04,10,12,13,22,32,33,35,36,37,41,42,43,44,45,51,52,53,57,60,61,63,64,66,67,68,70,72,74,78,82,83,84,86,88,93,94,98,99
  (2 9 số)
  04,10,12,13,22,35,36,43,44,45,51,52,53,57,60,61,63,68,72,78,82,83,84,86,88,93,94,98,99
  (1 9 số)
  22,35,36,44,45,53,57,68,72,78,82,83,84,86,88,93,94,98,99
  (9 số)
  53,57,68,72,82,83,84,86,88
  ===============
  21/9: HCM VIP
  9x 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17,18,21,24,26,28,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,17,21,24,26,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,97
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,17,21,24,26,30,31,33,35,37,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,97
  4x
  00,01,06,07,08,17,24,26,30,31,33,35,37,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,80,81,82,84,85,86,87,88,91,97
  3x
  00,01,06,08,24,30,31,33,40,41,42,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,80,81,82,84,85,86,88
  2x
  00,01,06,08,24,30,40,42,44,46,49,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,80,81,82,84,85,86,88
  1x
  00,06,08,40,42,44,46,49,52,54,55,58,59,60,62,82,85,88
  0x
  40,42,44,58,60,62,82,85
  ====================
  21/9: HN VIP
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,85,88,89,92,93,94,96,97,98
  (6 9 số)
  00,01,02,03,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,71,73,74,75,76,77,81,82,83,85,89,92,93,94,97,98
  (5 9 số)
  00,03,06,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,47,49,51,52,54,57,59,61,62,63,65,66,67,68,71,73,74,75,76,77,81,82,83,85,92,93,94,97,98
  (4 9 số)
  00,03,06,11,12,14,16,17,21,22,24,25,30,31,32,33,34,36,37,39,42,43,44,47,49,51,52,54,57,59,61,62,63,65,66,67,71,73,74,75,81,82,83,85,92,93,94,97,98
  (3 9 số)
  03,11,12,14,16,24,25,30,31,32,33,34,36,37,39,42,44,47,52,57,59,61,62,63,65,66,67,71,73,74,75,81,83,85,92,93,94,97,98
  (2 9 số)
  03,11,12,16,24,25,30,33,34,36,37,39,47,52,57,59,62,63,65,66,67,74,75,81,83,85,92,93,97
  (1 9 số)
  11,24,25,33,36,37,39,52,57,59,62,63,66,74,81,83,85,93,97
  (9 số)
  24,33,36,39,59,63,74,81,93
   
  NgoDinhTri, duchieu99, Hiep19915 thành viên khác Thích điều này.
 2. namdv86

  namdv86 Lính mới

  Tham gia:
  16/12/13
  Bài viết:
  62
  Được thích:
  324
  Điểm thành tích:
  53
  Kết loài mồm cặp 454 mà không nổ. Cá nhân này vào cặp đề này và con tam càng 054, 045.
   
  minhhaiminhanh, Giongan, cuvietha and 1 người khác Thích điều này.
 3. sakuzu1102

  sakuzu1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/10/13
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  115
  Điểm thành tích:
  33
  Nuôi khung tuần ak bạn
   
  Giongan, bongcandyquedau1981 Thích điều này.
 4. lototrada

  lototrada Lính mới

  Tham gia:
  17/7/20
  Bài viết:
  44
  Được thích:
  166
  Điểm thành tích:
  33
  21/9
  BTL 04
  STL 09-71
   
  Silver_ArrowGiongan thích điều này.
 5. hoangvantcbq

  hoangvantcbq Lính mới

  Tham gia:
  10/3/20
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia event của @quedau1981 @Kjon12@nhoemq1q
  BTL 50 khung 5 N
  Lần 1: Chăn btl: 98 từ 15-19/9 Nhận 98 N4
  Lần 2: Chăn btl: 21 từ 19-23/9 Nhận 21 N3

  Lần 3: Chăn btl: 45 từ 21-25/9 Nhận .........
   
  Gionganquedau1981 thích điều này.
 6. hoangle12312

  hoangle12312 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/4/20
  Bài viết:
  45
  Được thích:
  123
  Điểm thành tích:
  33
  Tập tành làm dàn 3d 4d cho mọi người tham khảo
  Dàn đb 2d mình nhặt của một vài bác trong forum:

  12;24;26;34;39;48;54;62;65;84;89;95;96;03;04

  3d 9/4/0/5 (4*15s=60s)
  003,004,012,024,026,034,039,048,054,062,065,084,089,095,096,403,404,412,424,426,434,439,448,454,462,465,484,489,495,496,503,504,512,524,526,534,539,548,554,562,565,584,589,595,596,903,904,912,924,926,934,939,948,954,962,965,984,989,995,996

  4d 5/2/6 (3*4*15s=180s)
  2003,2004,2012,2024,2026,2034,2039,2048,2054,2062,2065,2084,2089,2095,2096,2403,2404,2412,2424,2426,2434,2439,2448,2454,2462,2465,2484,2489,2495,2496,2503,2504,2512,2524,2526,2534,2539,2548,2554,2562,2565,2584,2589,2595,2596,2903,2904,2912,2924,2926,2934,2939,2948,2954,2962,2965,2984,2989,2995,2996,5003,5004,5012,5024,5026,5034,5039,5048,5054,5062,5065,5084,5089,5095,5096,5403,5404,5412,5424,5426,5434,5439,5448,5454,5462,5465,5484,5489,5495,5496,5503,5504,5512,5524,5526,5534,5539,5548,5554,5562,5565,5584,5589,5595,5596,5903,5904,5912,5924,5926,5934,5939,5948,5954,5962,5965,5984,5989,5995,5996,6003,6004,6012,6024,6026,6034,6039,6048,6054,6062,6065,6084,6089,6095,6096,6403,6404,6412,6424,6426,6434,6439,6448,6454,6462,6465,6484,6489,6495,6496,6503,6504,6512,6524,6526,6534,6539,6548,6554,6562,6565,6584,6589,6595,6596,6903,6904,6912,6924,6926,6934,6939,6948,6954,6962,6965,6984,6989,6995,6996

  Mình ko có kinh nghiệm cũng như ko có khả năng phân tích vì sao lại chọn càng này vì sao lại chọn càng kia, chỉ đơn giản là thấy thích thì làm cho mọi người tham khảo. Ai thấy kết thì đánh, ko thì thôi. Nay mình vào thử dàn này xem may rủi đến đâu vì chưa bao giờ ăn 4d cả =))))
   
 7. xuxuonlove

  xuxuonlove Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/4/16
  Bài viết:
  351
  Được thích:
  2,679
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  tự do
  Đánh đề dàn thì sao phải nghỉ ! Đề dàn lãi theo ngày ông kêu nghỉ biết được hôm nghỉ sẽ xịt hay nổ ? Đã vào dàn thì cứ vã đều 1-3-10 thôi ! Không xịt Thoòng 3 hôm = ăn cả tháng ! Sao phải nghỉ
   
  Bravery1210, Giongan, Covip19862 thành viên khác Thích điều này.
 8. henthoima

  henthoima Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  18/5/20
  Bài viết:
  399
  Được thích:
  924
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Đấu Trường Số 100 ->1000
  Xôi ngô :11,66.;a13;a13;a13
   
  Game_Enter, GionganKane19 Thích điều này.
 9. hoangtutinhban84

  hoangtutinhban84 Chờ kích hoạt

  Tham gia:
  7/1/15
  Bài viết:
  4
  Được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  3
  Nghề nghiệp:
  Làm ruộng
  21/9
  BTL. 97
  STL: 04. 40
  Đề bộ 13
  Chúc tất cả anh em ăn to thắng lớn
   
  Giongan thích bài này.
 10. Chuabietgi

  Chuabietgi Lính mới

  Tham gia:
  7/9/20
  Bài viết:
  28
  Được thích:
  91
  Điểm thành tích:
  13
  Hôm nay e vẫn theo bác kiếm cốc trà đá. Hôm nọ ăn con 04 ngon quá. Chúc ae ta may mắn :d
   
  hai1989, Game_Enter, Giongan and 1 người khác Thích điều này.
 11. Hamigiabao99

  Hamigiabao99 Lính mới

  Tham gia:
  23/6/20
  Bài viết:
  58
  Được thích:
  167
  Điểm thành tích:
  33
  Đánh theo giấc mơ thấy số.
  Lô 14
  Đề 14. Lót 41 càng 114 141 4d 1114,1141
  Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười
   
  Giongan thích bài này.
 12. Vailolzde

  Vailolzde Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/7/12
  Bài viết:
  400
  Được thích:
  2,662
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 21/8
  Btl 38 , stl 898 nhận ???
  Chúc ae diễn đàn may mắn nhé .
   
  Silver_Arrow, GionganBinzin1 Thích điều này.
 13. lappro

  lappro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/9/14
  Bài viết:
  1,095
  Được thích:
  2,125
  Điểm thành tích:
  113
  lô: 69,96
  db: bộ 44,55,14,15, = 24 số
   
  hoangngoc945, Giongan, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 14. maivanhep

  maivanhep Lính mới

  Tham gia:
  3/12/11
  Bài viết:
  26
  Được thích:
  62
  Điểm thành tích:
  13
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  21-9
  Btl 23
  Stl 32
  Vạn sự tuỳ duyên
   
  Gionganquedau1981 thích điều này.
 15. lethang.pt

  lethang.pt Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  231
  Được thích:
  713
  Điểm thành tích:
  93
  21/9:
  BTL 56 lót 63
  STL: 06-42
  ĐB giữ lại con 4 hoặc 2. nghiêng về giữ lại đít 2.
  STĐ: 52-62-72
   
  Gionganquedau1981 thích điều này.
 16. MeoMeo33

  MeoMeo33 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  12/4/19
  Bài viết:
  272
  Được thích:
  791
  Điểm thành tích:
  93
  21.09
  Dtd:59
  Std:45,54
   
  Truongvu1988, Giongan, quedau1981 and 1 người khác Thích điều này.
 17. MrWin1804

  MrWin1804 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/8/18
  Bài viết:
  205
  Được thích:
  587
  Điểm thành tích:
  93
  Thích avarta và cặp stđ của bạn chúc bạn và mình gặp nhiều may mắn ngày đầu tuần ;a56;a57;qua
   
  Gionganquedau1981 thích điều này.
 18. cuvietha

  cuvietha Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  18/8/15
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  3,069
  Điểm thành tích:
  93
  Đề: 24,40,45,50,84
   
  Silver_Arrow, KingLotTitleGiongan Thích điều này.
 19. luungocson11

  luungocson11 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/4/20
  Bài viết:
  139
  Được thích:
  674
  Điểm thành tích:
  93
  Đề 20 02 24 42 29 92 04 40 09 90 49 94 00 22 44 99 nuôi 3 ngày
  Mạnh tay : 20 02 29 92 49 94 44 99 22 00
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/20
  Silver_Arrow, Hoaphat68, Giongan and 1 người khác Thích điều này.
 20. Thao9119

  Thao9119 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/8/19
  Bài viết:
  679
  Được thích:
  4,530
  Điểm thành tích:
  93
  Tham gia event của @quedau1981@Kjon12 @nhoemq1q
  BTL 50 khung 5 N
  Lần 1: Chăn BTL 19 từ ngày 15/9-19/9 nhận n2
  Lần 2: Chăn BTL 49 từ ngày 17/9 - 21/9 n4
  Lần 3: Chăn BTL 50 từ ngày 21-25/9
  Loadding...
   
  Gionganquedau1981 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net