quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19/11/2020

Thảo luận trong 'KHU THẢO LUẬN' bắt đầu bởi quedau1981, 18/11/20.

Lượt xem: 137,323

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. dandebamien

  dandebamien Lính mới

  Tham gia:
  2/11/20
  Bài viết:
  80
  Được thích:
  143
  Điểm thành tích:
  33
  DÀN ĐB TỔNG HỢP 5 ĐÀI 3 MIỀN TOÀN QUỐC 19/11
  ===============
  19/11: Miền Bắc
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,15,18,20,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,06,07,08,09,10,14,15,17,18,20,22,23,25,26,29,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  01,05,06,07,08,09,10,20,22,23,25,26,29,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,57,58,63,64,65,66,67,69,70,72,74,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,99
  4x
  01,05,06,07,08,09,10,20,23,25,26,29,32,33,35,36,37,43,46,47,51,52,53,57,58,63,64,65,66,67,69,70,72,74,76,77,78,79,80,81,85,86,87,89,91,92,94,96,99
  3x
  06,07,08,09,10,20,23,25,26,29,32,33,35,36,37,43,47,51,52,53,58,63,64,66,67,69,70,76,78,80,81,85,86,87,89,91,94,96,99
  2x
  06,07,08,09,10,20,25,26,29,32,33,36,37,51,52,53,58,63,64,66,67,69,70,76,78,80,85,87,91
  1x
  07,08,09,10,25,26,29,36,37,51,52,58,67,76,78,80,85,87,91
  0x
  26,29,36,37,51,58,78,85,87
  ================
  19/11: Nam - An Giang
  9 5 số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  7 8 số
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,48,49,50,51,52,55,56,57,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,88,89,90,91,93,94,95,98,99
  6 8 số
  00,03,04,05,06,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,44,45,48,49,50,51,52,55,56,57,60,61,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,88,89,90,91,94,99
  5 8 số
  00,03,04,05,06,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,44,45,49,50,52,55,56,57,60,61,65,66,67,70,71,72,73,74,75,77,79,80,83,84,88,89,90,91,94,99
  4 8 số
  03,04,05,06,11,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,28,29,30,31,32,34,35,39,40,45,49,50,52,55,56,57,60,65,67,70,71,72,73,74,75,79,80,83,84,88,89,90,91
  3 8 số
  03,05,11,14,15,17,19,20,21,22,25,28,29,30,31,34,35,40,45,49,50,55,57,60,67,71,72,73,74,75,79,80,83,84,88,89,90,91
  2 8 số
  20,21,22,25,28,29,30,31,34,35,40,45,49,50,55,57,60,67,71,72,73,74,79,80,84,88,90,91
  1 8 số
  40,45,49,50,55,57,60,67,71,72,73,74,79,80,84,88,90,91
  0 8 số
  73,74,79,80,84,88,90,91
  =================
  19/11: Trung - Bình Định
  9 5 số
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  00,01,02,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7 8 số
  00,01,02,04,05,06,07,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,46,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6 8 số
  00,01,02,04,05,06,07,11,12,14,16,17,19,21,22,23,24,26,27,32,33,34,37,38,39,40,42,44,46,48,49,50,51,52,55,56,57,59,61,62,63,64,66,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5 8 số
  00,01,04,05,11,12,14,16,19,21,22,23,24,26,27,32,33,34,37,38,39,40,42,44,46,48,49,50,51,52,55,56,57,61,63,64,66,70,71,72,75,76,77,79,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  4 8 số
  01,04,05,11,12,14,16,19,21,23,24,26,32,33,34,37,39,40,42,44,46,48,49,51,52,56,57,61,63,64,70,71,72,75,76,77,79,83,85,86,87,89,90,91,92,93,96,98
  3 8 số
  01,04,11,12,14,21,23,24,26,32,33,34,39,40,42,46,48,49,51,57,61,64,71,75,76,77,79,83,85,86,87,89,90,91,92,93,96,98
  2 8 số
  11,12,14,21,23,24,26,32,33,34,39,40,42,46,48,49,51,57,61,64,71,79,83,87,89,91,93,96
  1 8 số
  39,40,42,46,48,49,51,57,61,64,71,79,83,87,89,91,93,96
  0 8 số
  71,79,83,87,89,91,93,96
  ===========
  19/11: HCM VIP
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,99
  7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,49,51,52,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,68,71,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,95,96,97
  6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,30,31,32,33,35,37,38,40,42,43,44,45,46,49,51,52,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,68,71,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,93,95,96,97
  5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,30,31,32,33,35,37,38,40,43,44,45,46,49,51,52,56,59,62,63,65,71,75,76,77,80,82,83,84,85,86,87,88,93,95,96,97
  4 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,11,13,16,17,18,20,21,24,25,27,31,32,33,35,40,43,44,45,49,51,52,56,59,62,63,65,71,75,76,80,82,83,84,85,87,88,93,95,96,97
  3 8 số)
  00,01,02,03,05,06,13,16,17,18,20,21,25,31,32,33,35,40,43,44,45,49,51,52,56,59,62,63,65,71,75,76,82,84,88,93,95,97
  2 8 số)
  00,01,02,03,05,16,17,18,20,21,31,40,43,45,49,51,52,56,59,71,75,76,82,84,88,93,95,97
  1 8 số)
  00,01,02,03,05,16,17,40,43,45,51,59,75,76,84,88,95,97
  8 số)
  00,01,03,45,59,75,76,97
  ===============
  19/11: HN VIP
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7 8 số)
  00,02,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,26,28,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,68,70,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6 8 số)
  00,02,05,06,08,09,12,13,15,16,18,19,20,22,23,26,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,63,64,65,68,70,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,97,99
  5 8 số)
  00,02,06,08,09,12,13,16,18,19,22,23,26,31,32,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,62,63,64,65,68,70,71,73,74,75,77,78,79,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,97,99
  4 8 số)
  00,02,06,08,09,18,19,22,23,31,32,37,38,39,41,42,44,45,46,47,50,51,52,53,55,56,62,63,64,65,68,70,71,73,74,75,78,79,81,83,85,88,89,90,92,93,94,97
  3 8 số)
  00,02,08,09,18,19,22,37,38,39,41,44,45,46,47,50,52,53,56,62,63,64,65,68,73,74,75,78,81,83,85,88,89,90,92,93,94,97
  2 8 số)
  02,08,09,18,22,37,38,41,45,47,50,52,53,56,62,63,64,65,68,73,74,78,81,83,85,92,93,97
  1 8 số)
  02,08,18,45,47,50,56,62,63,64,65,68,74,78,83,85,92,97
  8 số)
  08,18,47,63,68,74,78,85
  ==============
  19/11: 3D MB
  012345679
  01234579
  0134579
  134579
  13457
  1357
  157
  57
  5
  ===========
  19/11: 3D MB
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,03,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,03,08,09,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,28,30,31,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,70,71,72,74,75,77,78,81,82,87,88,90,91,94,95,96,98,99
  (5 9 số)
  00,01,03,08,10,11,13,14,18,20,21,22,23,25,28,31,33,35,37,40,41,42,43,44,45,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,70,71,72,74,75,77,78,81,82,87,88,90,91,94,95,96,99
   
 2. VeuMoiNhu

  VeuMoiNhu Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/10/20
  Bài viết:
  177
  Được thích:
  961
  Điểm thành tích:
  93
  19/11/2020
  BTL 89
  STL 89 98
  Lót giấc mộng thiên thu: 16 18 70 77
  Xiên vòng: (16, 18, 70, 77, 89, 98) 15x2, 20x3, 15x4
  Nay 2 con lô 89 98 đẹp lắm các bác ạ. Em tin sẽ có nháy.
   
 3. thienan136

  thienan136 Lính mới

  Tham gia:
  29/5/20
  Bài viết:
  76
  Được thích:
  245
  Điểm thành tích:
  53
  Chạm cứng cho ae cần tìm chạm 146
  Cầu thông 17 ngày từ đầu tháng hi vọng còn anh tiếp cá nhân 146 ghép chạm 257 ae tự tin chén
   
 4. SAKURA.GO

  SAKURA.GO Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  2,132
  Được thích:
  14,334
  Điểm thành tích:
  113
  @Rooster đừng câu nệ nút like bạn à,bởi vì 4r này đôi khi có những thứ nó ảo diệu lắm,có nhiều thứ cứ ngầm kiêng kị như luật bất thành văn.Còn như mình đã nói từ rất lâu HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG.Kiểu như mấy cậu sil,coming,giongan....cứ im im thì chén cơ mà hễ có ai trích dẫn hay tag cảm ơn là hôm sau hẹo.Hoặc có ng đang thông tự nhiên đòi quà là cũng hẹo.Cũng có thể là do trùng hợp đúng lúc hết dây đỏ,nhưng dù sao thì có thờ có thiêng,có kiêng có lành vẫn hơn.;a13
   
  Mischuot, Qtv1, Vninvisible13 thành viên khác Thích điều này.
 5. lappro

  lappro Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/9/14
  Bài viết:
  1,095
  Được thích:
  2,125
  Điểm thành tích:
  113
  lô: 47,28
  db: bộ 12,13,40,44,55,33 = 36 số
   
 6. whjtefang

  whjtefang Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/12/12
  Bài viết:
  63
  Được thích:
  81
  Điểm thành tích:
  18
  Ngày 19/11
  BTL: 74
  STL: 83,76
  Dàn đề 30 số:
  02, 05, 08, 10, 16, 20, 22, 23, 26, 35, 38, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 56, 58, 64, 67, 68, 70, 71, 77, 79, 85, 86, 88, 91
   
  lotritham029, dungtrang0707, Rooster and 1 người khác Thích điều này.
 7. SuperSaiyan

  SuperSaiyan Lính mới

  Tham gia:
  11/10/20
  Bài viết:
  63
  Được thích:
  298
  Điểm thành tích:
  53
  Đen như chị Dậu
  ĐB: 86,87

  Ps. Cá nhân cực kết đuôi 6,7
  Chúc all mm
   
 8. Codongbaoha

  Codongbaoha Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/4/19
  Bài viết:
  466
  Được thích:
  1,034
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  LĐTD
  Từ hôm nay chuyển sang bắt Chạm mời ae tham khảo
  Ngày 16/11 Chạm các số 2, 3, 4, 5, 6, 8 Nhận 30
  Ngày 17/11 Chạm các số 0, 1, 2, 4, 5, 9 Nhận 93
  Ngày 18/11 Chạm các số 0, 2, 4, 5, 9 Nhận 30
  Ngày 19/11 Chạm các số 0, 1, 2, 4, 5, 9
   
 9. Codongbaoha

  Codongbaoha Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/4/19
  Bài viết:
  466
  Được thích:
  1,034
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  LĐTD
  18/11 vào số muộn
   
 10. Hyvongvui

  Hyvongvui Lính mới

  Tham gia:
  12/12/19
  Bài viết:
  193
  Được thích:
  1,331
  Điểm thành tích:
  93
  Nhờ các bác giải giấc mơ hộ em: Tối qua mơ đang tắm ở giếng nhà (giờ lấp mất rồi), thế là có 3 người (2nam1nữ), trong đó có 2 vợ chồng đứa bạn. Thằng bạn bảo em với vợ nó kỳ cọ cho nhau đi, để nó với thằng kia kỳ cọ cho nhau, lại còn cho các kiểu thoải mái, thế là em mạnh dạn ôm ngực vợ nó, còn cầm đầu ti mân mê nữa (tuy trong lòng vẫn lo nó oánh cho). Em nhớ là cảm giác ôm ngực và nhìn ngực vợ nó chảy xệ và hơi xấu...thế là tụt cảm xúc. Cuối cùng em dội nước cho xong để mặc quần áo.
  Giấc mơ nó hơi phồn thực, các bác thông cảm nhé
   
 11. cuvietha

  cuvietha Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  18/8/15
  Bài viết:
  983
  Được thích:
  3,088
  Điểm thành tích:
  93
  xiên quây 4: 00-88-08-80
   
  Silver_Arrow, lotritham029dungtrang0707 Thích điều này.
 12. shadowfax

  shadowfax Lính mới

  Tham gia:
  20/9/19
  Bài viết:
  30
  Được thích:
  138
  Điểm thành tích:
  33
  lotritham029dungtrang0707 thích điều này.
 13. Ken8386

  Ken8386 Lính mới

  Tham gia:
  29/7/20
  Bài viết:
  26
  Được thích:
  143
  Điểm thành tích:
  28
  Thi thoảng e theo bác lại ấm bác ạ
   
  lotritham029, dungtrang0707chinhnd138 Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  5,661
  Được thích:
  65,541
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Bận quá bạn ạ nên k.lên được. Sợ ảnh hưởng đến ae. Các dàn khác cũng phải xem mà k có thời gian

  Ps: cũng nhiều bạn post số dàn 6x tốt ae tham khảo nhé.
   
 15. nguyenthikhanhhoa

  nguyenthikhanhhoa Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/9/20
  Bài viết:
  38
  Được thích:
  180
  Điểm thành tích:
  33
  Đề bộ 13
  Bạch thủ đề 13
  Song thủ 13,63
  3 càng 113,163,613,663
   
 16. cuicute

  cuicute Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  25/5/11
  Bài viết:
  285
  Được thích:
  1,385
  Điểm thành tích:
  93
  19/11
  Btl: 11
  Stl: 08.80
  Dàn đề: chạm 5.6
  Btđ: 65
  3D: 565
   
 17. lotritham029

  lotritham029 Lính mới

  Tham gia:
  19/4/12
  Bài viết:
  332
  Được thích:
  1,187
  Điểm thành tích:
  93
  Từ ngày đọc thơ bác Tieufu phiêu quá dễ trúng lô hơn hẳn! Hihi! "Lạc lối về đâu mỗi buổi chiều. Một chai rượu cỏ phiêu diêu tâm hồn!".
  Chốt stl: 26-62.
   
  Tieufu, Silver_Arrow, dongbang2 thành viên khác Thích điều này.
 18. Manh176

  Manh176 Lính mới

  Tham gia:
  18/4/19
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  26
  Điểm thành tích:
  13
   
  Qtv1 thích bài này.
 19. dungtq_83

  dungtq_83 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/3/15
  Bài viết:
  870
  Được thích:
  524
  Điểm thành tích:
  93
  BTL: 31
  Lót: 57, 29
  XQ: 31,29,79,57
  Chúc ace may mắn!!!
   
  lotritham029 thích bài này.
 20. chinhnd138

  chinhnd138 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  347
  Được thích:
  4,288
  Điểm thành tích:
  93
  Ở ngoài đời không biết 1 ai trên diễn đàn này, nhưng tạo niềm vui cho ae cũng là niềm hp của bản thân mình. Nay hi vọng rr tiếp. kkk
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net