quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

THẢO LUẬN XSMB NGÀY 13/5/2020

Thảo luận trong 'KHU THẢO LUẬN' bắt đầu bởi quedau1981, 12/5/20.

Lượt xem: 116,438

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. khachlakhachday

  khachlakhachday Chờ kích hoạt

  Tham gia:
  29/7/17
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  190
  Điểm thành tích:
  33
  Ngày 13/5 : càng 0 n2/7
   
  Silver_Arrow thích bài này.
 2. TUYENDO

  TUYENDO Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/2/13
  Bài viết:
  429
  Được thích:
  1,210
  Điểm thành tích:
  93
  Mình nói thứ 3 mà nó đến sớm hơn
  Ngày 13.5
  Dàn 14 số)
  03,08,30,31,32,33,34
  35,38,43,53,58,68,98
  Ai chọn được độc thủ nhỉ
   
 3. SAKURA.GO

  SAKURA.GO Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  1,450
  Được thích:
  8,290
  Điểm thành tích:
  113
  Mình sẽ tổng hợp dàn đã loại theo top bên khu loại đb t5 cho ae tk nhé. Chỉ lấy của top loại chưa sai ngày nào.

  Ngày 11/05: dàn còn 30 số ăn 19
  Ngày 12/5 dàn 30s,hạ dàn 18s có 09
  Ngày 13/5
  21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
  33,34,36,37,38,42,43,45,47,50,
  52,54,55,58,61,63,67,69,70,72
  73,74,76,78,79,90,92,97,98
  Hạ dàn:
  21,25,27,30,32,33,34,36,
  38,50,52,54,55,58,61,63,
  67,72,73,74,76,78,97,98

  Lưu ý dàn 3d đang tes ko khuyến khích theo.
  Ép càng tuần vs dàn chưa hạ:156S
  221,223,224,225,227,228,229,230,231,232,233,234,236,237,238,242,243,245,247,250,252,254,255,258,261,263,267,269,270,272,273,274,276,278,279,290,292,297,298,521,523,524,525,527,528,529,530,531,532,533,534,536,537,538,542,543,545,547,550,552,554,555,558,561,563,567,569,570,572,573,574,576,578,579,590,592,597,598,621,623,624,625,627,628,629,630,631,632,633,634,636,637,638,642,643,645,647,650,652,654,655,658,661,663,667,669,670,672,673,674,676,678,679,690,692,697,698,721,723,724,725,727,728,729,730,731,732,733,734,736,737,738,742,743,745,747,750,752,754,755,758,761,763,767,769,770,772,773,774,776,778,779,790,792,797,798
   
 4. MIXSISTER

  MIXSISTER Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  4/3/20
  Bài viết:
  70
  Được thích:
  825
  Điểm thành tích:
  83
  THỐNG KÊ DÀN 2D 8X 05/2020
  MIỀN BẮC 02-05 WIN 32
  MIỀN BẮC 03-05 WIN 47

  MIỀN BẮC 04-05 WIN 62
  MIỀN BẮC 05-05 WIN 72
  MIỀN BẮC 06-05 WIN 36

  MIỀN BẮC 07-05 MIX 82
  MIỀN BẮC 08-05 WIN 41
  MIỀN BẮC 09-05 WIN 70
  MIỀN BẮC 10-05 WIN 65
  MIỀN BẮC 11-05 WIN 19
  MIỀN BẮC 12-05 WIN 09

  ;a69MIỀN BẮC 13-05 ... ;a14;a14;a14
  DÀN THÔ 81 SỐ :
  00,28,46,55,64,73,82,91,01,10,47,56,65,74,
  83,92,02,11,20,48,57,66,75,84,93,03,12,21,
  58,67,76,85,94,04,13,22,40,68,77,86,95,05,
  14,23,41,50,78,87,96,06,15,24,42,51,60,88,
  97,07,16,25,43,52,61,70,98,08,17,26,44,53,
  62,71,80,18,27,45,54,63,72,81,90,
  DÀN LỌC LẦN 1 / 73 SỐ :
  00,28,46,55,64,73,82,91,01,10,47,56,65,74,
  83,92,02,11,20,48,57,66,75,84,93,04,13,22,
  40,68,77,86,95,05,14,23,41,50,78,87,96,06,
  15,24,42,51,60,88,97,07,16,25,43,52,61,70,
  98,08,17,26,44,53,62,71,80,18,27,45,54,63,
  72,81,90,
  DÀN LỌC LẦN 2 / 64 SỐ :
  00,28,55,64,73,82,91,01,10,56,65,74,83,92,
  02,11,20,57,66,75,84,93,04,13,22,68,77,86,
  95,05,14,23,50,78,87,96,06,15,24,51,60,88,
  97,07,16,25,52,61,70,98,08,17,26,53,62,71,
  80,18,27,54,63,72,81,90,
  DÀN LOẠI LẦN 3 / 50 SỐ :
  00,28,55,73,82,91,01,10,56,65,83,92,
  13,22,68,77,86,95,05,23,50,78,87,96,
  06,15,51,60,88,97,07,16,25,52,61,70,
  98,08,17,26,53,62,71,80,18,27,63,72,
  81,90,
  DÀN LOẠI LẦN 3 / 38 SỐ :
  00,28,55,73,91,01,10,56,65,92,13,22,
  68,77,95,05,23,50,78,96,06,15,51,60,
  97,07,16,25,52,61,70,98,08,17,26,53,
  62,71,
  CHÚC ACE THAM KHẢO VUI VẺ ..!
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/5/20
  Dva313 thích bài này.
 5. truotnguocdoc

  truotnguocdoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/7/14
  Bài viết:
  42
  Được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  18
  HTT♦️☑
  MB
  12/5 - 2x
  13/5
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,15,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,33,36,37,39,40,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,11,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,33,36,37,39,40,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,63,64,66,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 9 số)
  02,03,04,05,08,09,11,17,18,20,22,25,27,28,29,33,36,37,39,40,44,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,63,64,66,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  (4 9 số)
  02,04,05,08,09,18,20,25,27,28,29,36,37,40,46,49,50,51,52,54,55,56,57,58,64,66,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98
  (3 9 số)
  02,04,05,08,09,20,25,27,28,29,37,49,50,51,52,54,55,56,57,58,64,71,72,73,75,76,79,80,81,83,84,86,89,91,92,93,96,97,98
  (2 9 số)
  02,08,20,25,27,28,29,37,49,50,51,52,56,57,58,71,72,73,75,76,79,80,81,86,89,91,93,96,97
  (1 8 số)
  02,20,25,28,29,37,50,52,57,58,73,75,79,84,89,91,93,96,97
  (9 số)
  02,20,28,37,52,57,73,75,96
   
  huongduong90 thích bài này.
 6. hopthainguyen

  hopthainguyen Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/2/19
  Bài viết:
  185
  Được thích:
  1,177
  Điểm thành tích:
  93
  Hnay lô 232 ngon đấy các chế ạ
   
 7. ongtroiphuho19

  ongtroiphuho19 Lính mới

  Tham gia:
  11/3/20
  Bài viết:
  18
  Được thích:
  91
  Điểm thành tích:
  13
  13/05/2020
  BTL : 95
  STL : 020
   
  locphatvn68ConanRum thích điều này.
 8. hoidelamgi

  hoidelamgi Lính mới

  Tham gia:
  21/9/13
  Bài viết:
  118
  Được thích:
  18
  Điểm thành tích:
  18
  13/5/2020
  STL 79, 86
   
 9. Poplouis6868

  Poplouis6868 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  13/2/20
  Bài viết:
  135
  Được thích:
  948
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Viện Nghiên Cứu Toán Học
  Chia sẻ cả các bác chút.nãy em nằm ngủ trong giấc mơ nay đặc biệt về 99.trong dãy số đặc biệt có số 7 k biết có phải 799 hay k.Và nãy đi đón con ngồi quán nước lại nhặt đc tờ 20k số Seri 58744099.Em k biết có phải thực hay k nên hôm nay em đánh duy nhất cả lô lẫn đề 99.Ae ai trùng máu tham khảo.
   
 10. Nhu_y 368

  Nhu_y 368 Miss Xổ Số

  Tham gia:
  23/10/14
  Bài viết:
  4,413
  Được thích:
  13,883
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Quản lý, nghiên cứu đặc biệt- lô
  CÓ MỘT VẤN ĐỀ Ở ĐÂY, MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA CÁC CÁ NHÂN, VÀO AI TỰ NGẪM NHÉ!

  DẠNG NHƯ SAU:
  1/ NUÔI CHẠM 05
  2/ 16
  HAY
  3/ 38

  XONG RỒI NHẬN NỔ
  KHI 1 TRONG 3 DẠNG TRÊN, CÁC BẠN ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC CHÚT ĐI

  CHỐT VẬY ? KIỂU J CHẲNG ĂN, HÀI CHẾT ĐƯỢC
  NẾU VẬY TÔI CHỐT;


  Các bộ số lô đề xếp theo Dàn chia Ba (34 số) :

  00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48
  ,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9

  Những bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 1 (33 số) :

  01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49
  52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

  Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số) :


  02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
  ,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

  CÁC BẠN XEM TỐI NAY NỔ KO NHÉ! KIỂU J TÔI CŨNG SẼ NHẬN ĐÓ.
  HA HA

  =====================
  3D NGÀY, THEO DÃY DƯỚI
  1354.jpg
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/5/20
 11. r0nglua91

  r0nglua91 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/8/11
  Bài viết:
  118
  Được thích:
  191
  Điểm thành tích:
  43
  Lô 383, 565, Đề 383, 33, 88
   
  Onggiathichlobongcandy thích điều này.
 12. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  1,911
  Được thích:
  1,622
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Trà Đá K+
  Ngày 13/05/2020
  ĐB Chạm: 3,6,9 Cối bộ : 36,38,39
  BTĐ: 99 TTĐ: 89,98 Càng: 1,2,3
  BTL: 41 K3N (2/3)
  STL: 03,14 K3N (2/3)
  Chúc cả nhà may mắn !
   
  son80, Silver_ArrowConanRum Thích điều này.
 13. HaiSG

  HaiSG Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/15
  Bài viết:
  4,346
  Được thích:
  6,397
  Điểm thành tích:
  113
  @Nhu_y 368 nói rất chính xác, có nhiều bạn chốt ti tỉ thứ và hôm nào cũng "Nổ" ầm ầm, nhưng nếu không tính toán kỹ mà cứ lao vào theo là lại sớm ra đảo thôi.
   
  Silver_Arrow, henxui2013Nhu_y 368 Thích điều này.
 14. Yacu2k19

  Yacu2k19 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/9/19
  Bài viết:
  176
  Được thích:
  574
  Điểm thành tích:
  93
  13/5: Btl 93
  Stl: 03 08
  X3 chơi: 93 03 08
  Đb: 939 030 080 040
  Cối: 93 03
  Từ ngày đề dừng hôm nay mới đánh lại. Lạy cô cô thương w15
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/5/20
  cuongls1102Silver_Arrow thích điều này.
 15. thaiduong2404vp

  thaiduong2404vp Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/2/19
  Bài viết:
  148
  Được thích:
  317
  Điểm thành tích:
  63
  13/05/2020
  Btl 31
  Stl 37,73
   
  Silver_Arrow thích bài này.
 16. Khoa2910

  Khoa2910 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/1/20
  Bài viết:
  167
  Được thích:
  1,833
  Điểm thành tích:
  93
 17. Victory999

  Victory999 Lính mới

  Tham gia:
  10/5/20
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  24
  Điểm thành tích:
  3
  13/5
  BTL:77
  Đề: chạm 7
  BTĐ:77
   
  locphatvn68 thích bài này.
 18. Maisegiau

  Maisegiau Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/10/19
  Bài viết:
  113
  Được thích:
  161
  Điểm thành tích:
  43
  Càng soi càng ra số váng hết cả đầu đang hoang mang lại nhìn thấy lịch ngày 13 to tướng chợt nghĩ đến @ trumph10 , đã lâu không được đọc bài của ông thôi thì nay bỏ hết cầu kèo luận theo kiểu cộng trừ bù đắp của ông vậy : 09 (45) +55 = 100.
  13/05/2020 : độc thủ lô đề : 55.
   
 19. Robinson_79

  Robinson_79 Lính mới

  Tham gia:
  12/12/18
  Bài viết:
  455
  Được thích:
  1,235
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 13/05/2020:
  Đề dàn 100s x10k:

  520,502,593,539,584,548,575,557,530,503,512,521,594,549,558,585,540,504,522,513,531,568,586,559,595,560,506,542,524,533,588,579,597,515,551,507,552,525,543,534,598,589,580,508,562,526,553,535,544,599,920,902,993,939,984,948,975,957,930,903,912,921,994,949,958,985,940,904,922,913,931,968,986,959,995,960,906,942,924,933,988,979,997,915,951,907,952,925,943,934,998,989,980,908,962,926,953,935,944,999
   
  Silver_Arrow thích bài này.
 20. hiepthoong

  hiepthoong Lính mới

  Tham gia:
  19/5/13
  Bài viết:
  82
  Được thích:
  70
  Điểm thành tích:
  18
  Để tuần nghỉ. Hết đàn. Chỉ còn mỗi bộ theo bác @Consoc. Nên nay dánh lô xem. Ko ngồi buồn thiu.
  - Lô 10 con tổng 1.
  - Cối 74
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net