quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

THẢO LUẬN XSMB NGÀY 09/8/2020

Thảo luận trong 'KHU THẢO LUẬN' bắt đầu bởi quedau1981, 8/8/20.

Lượt xem: 135,425

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Dragon86

  Dragon86 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/2/20
  Bài viết:
  604
  Được thích:
  1,621
  Điểm thành tích:
  93
  DÀN TỔNG HỢP 5 ĐÀI TOÀN QUỐC
  =================
  9/8: Miền Bắc
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,02,03,04,05,06,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số)
  00,02,03,04,05,06,11,13,14,15,16,18,19,22,24,25,27,28,29,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,56,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,88,90,91,93,94,95,97,98,99
  (5 8 số)
  00,02,05,11,13,14,15,16,18,19,22,24,25,27,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,49,53,54,55,56,58,59,60,61,63,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,88,90,91,93,94,95,97,98,99
  (4 8 số)
  00,02,05,11,13,14,15,16,18,19,24,25,27,33,34,36,37,38,39,43,44,45,48,49,54,55,56,59,60,63,66,67,68,72,74,75,77,79,82,88,90,91,93,94,95,97,98,99
  (3 8 số)
  02,11,13,14,15,16,18,19,24,25,27,33,34,38,44,45,54,55,56,59,60,63,66,67,68,72,74,75,77,79,82,88,90,91,95,97,98,99
  (2 8 số)
  02,13,14,18,19,27,33,34,38,44,45,54,55,56,59,66,68,72,74,75,77,82,88,90,95,97,98,99
  (1 8 số)
  02,13,14,33,38,44,45,54,55,56,66,68,82,88,95,97,98,99
  (9 số)
  14,33,45,54,55,56,68,82,98
  ===========
  9/8: Nam - Đà Lạt
  9 5 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,75,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,91,92,93,95,98,99
  6 8 số
  01,02,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,31,33,34,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,72,73,75,77,78,80,82,84,85,87,88,89,92,93,98,99
  5 8 số
  01,02,04,05,07,08,09,12,14,16,17,18,19,21,23,24,28,29,31,33,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,64,65,68,69,72,73,75,77,78,80,82,84,85,87,88,89,92,93,98,99
  4 8 số
  01,02,04,05,08,09,12,14,16,17,19,24,28,31,33,36,37,40,41,42,43,45,46,48,52,55,56,57,58,59,64,65,68,69,72,73,75,77,80,82,85,87,88,89,92,93,98,99
  3 8 số
  02,04,08,12,14,16,17,19,28,31,36,37,40,41,42,43,48,52,56,57,58,59,64,65,68,69,72,73,75,77,80,82,85,87,88,92,93,99
  2 8 số
  04,12,16,17,19,28,31,40,43,48,56,57,59,64,65,68,69,72,73,75,80,82,85,87,88,92,93,99
  1 8 số
  12,16,40,48,56,59,64,65,68,69,73,80,82,87,88,92,93,99
  0 8 số
  12,16,65,68,73,80,93,99
  ===========
  9/8: Trung - Khánh Hòa
  (9 5 số)
  01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  03,05,07,08,09,14,18,19,24,25,26,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  03,07,14,24,25,26,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,58,59,60,62,63,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  03,07,14,24,29,30,31,33,35,36,37,40,42,43,44,45,47,48,50,52,53,54,55,58,59,62,69,70,72,75,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (3 8 số)
  03,07,14,24,29,30,31,33,35,36,37,40,42,43,48,50,52,53,54,55,62,69,70,72,75,78,81,82,83,85,86,88,89,90,93,95,96,97
  (2 8 số)
  14,24,29,30,31,33,35,36,37,40,42,43,48,50,52,53,54,55,62,70,72,75,78,81,82,83,93,97
  (1 8 số)
  42,43,48,50,52,53,54,55,62,70,72,75,78,81,82,83,93,97
  (8 số)
  72,75,78,81,82,83,93,97
  ===============
  9/8: HCM VIP
  (9 5 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,15,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  01,02,03,05,06,07,08,09,15,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,42,43,44,46,47,48,49,50,53,55,56,58,59,60,61,64,65,66,68,69,71,72,73,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  (5 9 số)
  01,03,05,06,07,09,15,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,42,43,46,47,48,49,53,55,56,59,60,64,65,66,71,72,73,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,93,94,96,97,98
  (4 9 số)
  01,03,05,06,07,09,15,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,42,43,46,47,48,49,53,55,56,59,60,64,65,66,71,73,78,81,82,87,88,90,93,94,96
  (3 9 số)
  01,03,05,06,09,18,21,23,25,26,27,28,29,31,36,37,43,46,47,48,49,55,56,59,60,64,65,66,71,73,78,81,82,87,88,90,93,94,96
  (2 9 số)
  01,03,06,09,18,23,25,26,27,28,29,36,37,43,47,49,55,56,59,65,66,71,73,81,87,88,93,94,96
  (1 9 số)
  03,09,18,23,26,28,29,36,37,43,47,49,55,56,59,65,71,73,81
  (9 số)
  03,09,18,23,28,36,71,73,81
  ===============
  9/8: HN VIP
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,04,05,06,07,08,10,11,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,04,05,06,07,08,10,14,15,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,90,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,04,06,07,08,10,14,15,17,20,22,23,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,90,93,94,95,96,97,98
  (5 9 số)
  00,01,04,07,08,10,14,15,17,20,22,24,25,27,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,56,57,58,60,61,62,64,65,67,68,69,70,72,73,74,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,96,97,98
  (4 9 số)
  04,07,08,14,15,20,22,24,25,27,31,34,35,36,37,38,40,41,42,44,46,47,48,52,56,57,58,60,61,62,64,65,68,69,70,72,73,74,77,78,81,82,83,84,86,87,88,97,98
  (3 9 số)
  04,07,08,14,15,20,22,24,25,27,31,34,35,38,40,41,42,44,47,48,57,58,60,61,62,65,68,69,70,72,74,77,81,82,83,84,87,88,97
  (2 9 số)
  04,08,14,20,22,24,27,31,34,41,42,47,48,57,60,61,62,68,70,72,74,77,81,82,83,84,87,88,97
  (1 9 số)
  04,20,22,24,27,31,47,48,60,61,62,70,72,77,81,83,84,87,88
  (9 số)
  04,24,31,47,60,61,77,84,87
   
 2. vungocnhien

  vungocnhien Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/6/20
  Bài viết:
  115
  Được thích:
  320
  Điểm thành tích:
  63
  Dàn 84 số đánh Web
  WIN: 12,36,17,96,75,14,58
  MISSED:11
  Ngày 9.8
  00,01,02,03,04,06,07,08,09
  15,16,17,18,19
  20,21,22,23,24,25,26,27,29
  30,31,33,34,35,36,39
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  51,52,53,54,55,57,59
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
  70,71,72,73,74,75,76,77,79
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  90,91,92,93,94,95,97,98
  Good luck.
   
  kiemthemthunhaphuynhhuynghia thích điều này.
 3. cuicute

  cuicute Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  25/5/11
  Bài viết:
  284
  Được thích:
  1,380
  Điểm thành tích:
  93
  9/8
  Btl: 67
  Stl: 45.58
   
  huynhhuynghiaTanakathanh thích điều này.
 4. KhatCai

  KhatCai Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/12/19
  Bài viết:
  202
  Được thích:
  786
  Điểm thành tích:
  93
  em dự chạm 4,5
   
  POPDO, huynhhuynghiaTanakathanh Thích điều này.
 5. xuxuonlove

  xuxuonlove Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  28/4/16
  Bài viết:
  351
  Được thích:
  2,679
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  tự do
  ngày 08
  btl 69
  stl 57 41 nhận 41
  ngày 09
  btl 69
  stl 96 57
  xiên quây 696,57,85 chúc anh em may mắn khá ngon cặp 696 + 57
   
  huynhhuynghiaTanakathanh thích điều này.
 6. xuanve0409

  xuanve0409 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  23/5/19
  Bài viết:
  252
  Được thích:
  455
  Điểm thành tích:
  63
  Nghề nghiệp:
  Xem tv từ 18h15' đến 18h30' hàng ngày.
  Ngày 9/8:
  Btl: 81
  Stl: 11 22
  ;110;110
   
  huynhhuynghiaTanakathanh thích điều này.
 7. Tieu_minh

  Tieu_minh Lính mới

  Tham gia:
  24/4/19
  Bài viết:
  32
  Được thích:
  68
  Điểm thành tích:
  18
  BTl. 87. Lót. 88
  BTD. 07.70. Có 7
   
  huynhhuynghia thích bài này.
 8. cop62

  cop62 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  14/1/16
  Bài viết:
  606
  Được thích:
  164
  Điểm thành tích:
  43
  lớ xớ vớ huy chương: càng6,4 ĐB 424
   
  huynhhuynghiaHoaphat68 thích điều này.
 9. thamvu1568

  thamvu1568 Chờ kích hoạt

  Tham gia:
  27/9/15
  Bài viết:
  13
  Được thích:
  38
  Điểm thành tích:
  13
  Cầu này ăn 8 ngày rồi. Bắt đầu từ 1/8 ăn con 12( lấy chạm là 2 số đầu giải db cùng ngày của tuần trước). Trước đó cũng là 57, nay cũng 57 sợ vừa đúng hôm cắt cầu. Tôi qua nghĩ chạm 6 mà hỏng
   
  89898huynhhuynghia thích điều này.
 10. TOIVIEM

  TOIVIEM Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/10/19
  Bài viết:
  416
  Được thích:
  2,709
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Du lịch
  9/8
  Stl : 949

  DÀN CỐ ĐỊNH THEO TUẦN (64s)
  Tỷ lệ 1k 3k 10k.Nổ ngày nào quay về N1

  00,03,04,05,06,07,08,09
  30,33,34,35,36,37,38,39
  40,43,44,45,46,47,48,49
  50,53,54,55,56,57,58,59
  60,63,64,65,66,67,68,69
  70,73,74,75,76,77,78,79
  80,83,84,85,86,87,88,89
  90,93,94,95,96,97,98,99
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/8/20
 11. cuongls1102

  cuongls1102 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/9/12
  Bài viết:
  2,704
  Được thích:
  3,965
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Tháng 8/2020
  Ngày 9/8:
  ĐB
  Chạm: 278 Cối bộ : 78,86,84
  BTĐ: 86 3D: 4.5.6.7
  STĐ: 78,84
  Chăn Nuôi:
  BTL K3N:
  * 59 (1/3)
  STL K3N:
  * 59,95 ( 1/3)
  Chúc ACE cả tháng may mắn !;a71
   
  lam1808huynhhuynghia thích điều này.
 12. Covip1986

  Covip1986 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  19/6/20
  Bài viết:
  559
  Được thích:
  3,012
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Kt
  9/8
  TTĐ 28-82-29-92
  STĐ 28-92
  BTD 28
  3CĐ 228

  P/s chốt đề chưa bao giờ ăn, ace tk đừng ném đá. Thân./.
   
 13. Tengichodep

  Tengichodep Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  1/9/19
  Bài viết:
  57
  Được thích:
  82
  Điểm thành tích:
  18
  Lâu k vào. Nay thích con kep 66 ae nào trùng máu k nhỉ
   
  medvhai1989 thích điều này.
 14. Choichobiet123

  Choichobiet123 Lính mới

  Tham gia:
  27/7/20
  Bài viết:
  254
  Được thích:
  815
  Điểm thành tích:
  93
  Tuần mới niềm vui mới nào.
  Ngày 3/8 xịt
  Ngày 4/8 Duy nhất bộ 34 : xịt
  Dàn nuôi tuần 20 số : Nhận 17 N2
  Ngày 5/8 Dàn 20 số : Nhận 96
  Ngày 6/8 Dàn 20 số : Nhận 75
  Ngày 7/8 Dàn 20 số : Nhận...xịt
  Ngày 8/8 Dàn 20 số : Nhận... Xịt
  Ngày 9/8 Dàn 30 số : Nhận....? 64,46,61,16,65,56,84,48,81,18,85,58,89,98,74,47,71,17,75,57,79,97,68,86,67,76,45,54,49,94
  Hạ Dàn 20 số Nhận...?
  64,46,16,61,56,65,18,81,74,47,17,71,79,97,68,86,76,67,45,54
  kết STĐ : 67,76
  Kết BTĐ : 76
  Tổng 1 : khung 1 ngày ( cá nhân vả mạnh)
  ** P/s : cầu kèo thì đẹp. Nhưng vẫn phải dựa vào mm ace ạ. Chúc ace tìm đc số mình thích.
   
 15. gangstervinhphuc2008

  gangstervinhphuc2008 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  5/2/13
  Bài viết:
  347
  Được thích:
  1,129
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 9/8
  Btl 89 lót 98
   
 16. Nơi đảo xa

  Nơi đảo xa Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/5/18
  Bài viết:
  334
  Được thích:
  1,077
  Điểm thành tích:
  93
  Bác đăng sớm hơn mấy phút cho e chủ động theo với. Nay k theo kịp đài nam
   
 17. Hihihehehaha

  Hihihehehaha Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  9/3/18
  Bài viết:
  496
  Được thích:
  11,257
  Điểm thành tích:
  93
  BTL: 23
  Đề: 27.72
  lót 38.83.15.51.23.73​
   
  Triumph10, ntn37, locphatvn6821 thành viên khác Thích điều này.
 18. Dungtttttt

  Dungtttttt Lính mới

  Tham gia:
  28/4/13
  Bài viết:
  159
  Được thích:
  64
  Điểm thành tích:
  28
  so dep 70,79
   
  locphatvn68 thích bài này.
 19. Hunglive

  Hunglive Lính mới

  Tham gia:
  16/9/19
  Bài viết:
  7
  Được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
  ĐTL : 85 .985
  STL: 44 - 11
  CHÚC ACE RỰC RỠ NHÉ!
   
 20. quyet1986

  quyet1986 Lính mới

  Tham gia:
  20/12/19
  Bài viết:
  518
  Được thích:
  3,348
  Điểm thành tích:
  93
  9/8
  3,4d : 45679012 hạ 012.567
  Dàn gốc 2 -56 số

  23,25,32,48,49,52,84,94,99,26,28,37,39,58,59,62,68,73,77,07,82,85,86,70,89,93,95,98,00,02,03,04,05,09,11,12,13,14,16,20,21,27,30,31,40,41,50,57,61,67,72,75,76,90,08,80

  Bt: 90 ,12,31,95
   
  Gionganpriest thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net