quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Mức Chạm&Tổng - Bù Chạm&Tổng

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 16/8/20.

Lượt xem: 28,741

 1. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 20/11/2020
  Bù 7 Chạm&Tổng
  Muc 00/32. Co 3 so: 44,68,86,
  Muc 01/32. Co 20 so: 11,16,17,22,24,27,29,42,47,48,61,66,71,72,74,77,84,89,92,98,
  Muc 02/32. Co 15 so: 25,26,34,38,39,43,52,56,62,65,79,83,88,93,97,
  Muc 03/32. Co 11 so: 12,15,21,33,45,51,54,67,76,78,87,
  Muc 04/32. Co 6 so: 07,35,53,57,70,75,
  Muc 05/32. Co 13 so: 01,10,13,18,31,36,59,63,69,81,95,96,99,
  Muc 06/32. Co 8 so: 02,14,20,28,41,58,82,85,
  Muc 07/32. Co 6 so: 19,23,32,49,91,94,
  Muc 08/32. Co 10 so: 04,06,08,37,40,46,60,64,73,80,
  Muc 09/32. Co 3 so: 09,55,90,
  Muc 10/32. Co 0 so:
  Muc 11/32. Co 0 so:
  Muc 12/32. Co 0 so:
  Muc 13/32. Co 0 so:
  Muc 14/32. Co 2 so: 03,30,
  Muc 15/32. Co 2 so: 05,50,
  Muc 16/32. Co 0 so:
  Muc 17/32. Co 0 so:
  Muc 18/32. Co 0 so:
  Muc 19/32. Co 1 so: 00,
   
 2. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 20/11/2020
  Bù 6 Chạm&Tổng
  Muc 02/32. Co 9 so: 16,26,61,62,66,77,79,88,97,
  Muc 03/32. Co 9 so: 12,21,22,24,25,42,52,89,98,
  Muc 04/32. Co 19 so: 11,17,27,33,34,38,39,43,44,47,48,57,71,72,74,75,83,84,93,
  Muc 05/32. Co 4 so: 29,68,86,92,
  Muc 06/32. Co 10 so: 07,15,36,51,56,63,65,67,70,76,
  Muc 07/32. Co 2 so: 02,20,
  Muc 08/32. Co 5 so: 06,60,78,87,99,
  Muc 09/32. Co 6 so: 18,45,49,54,81,94,
  Muc 10/32. Co 10 so: 01,10,13,14,28,31,41,69,82,96,
  Muc 11/32. Co 6 so: 23,32,35,53,59,95,
  Muc 12/32. Co 7 so: 37,46,55,58,64,73,85,
  Muc 13/32. Co 4 so: 09,19,90,91,
  Muc 14/32. Co 4 so: 04,08,40,80,
  Muc 15/32. Co 0 so:
  Muc 16/32. Co 0 so:
  Muc 17/32. Co 2 so: 03,30,
  Muc 18/32. Co 2 so: 05,50,
  Muc 19/32. Co 0 so:
  Muc 20/32. Co 0 so:
  Muc 21/32. Co 1 so: 00,
   
 3. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 20/11/2020
  Bù 5 Chạm&Tổng
  Muc 03/32. Co 3 so: 16,61,66,
  Muc 04/32. Co 3 so: 22,79,97,
  Muc 05/32. Co 2 so: 24,42,
  Muc 06/32. Co 6 so: 11,44,48,57,75,84,
  Muc 07/32. Co 7 so: 47,68,74,86,88,89,98,
  Muc 08/32. Co 8 so: 12,21,26,33,39,62,77,93,
  Muc 09/32. Co 8 so: 15,17,38,51,56,65,71,83,
  Muc 10/32. Co 10 so: 02,20,25,27,29,34,43,52,72,92,
  Muc 11/32. Co 5 so: 06,36,60,63,99,
  Muc 12/32. Co 2 so: 07,70,
  Muc 13/32. Co 6 so: 01,10,13,31,67,76,
  Muc 14/32. Co 10 so: 14,18,23,32,41,45,49,54,81,94,
  Muc 15/32. Co 5 so: 55,59,78,87,95,
  Muc 16/32. Co 10 so: 04,35,40,46,53,58,64,69,85,96,
  Muc 17/32. Co 6 so: 08,19,28,80,82,91,
  Muc 18/32. Co 4 so: 09,37,73,90,
  Muc 19/32. Co 0 so:
  Muc 20/32. Co 4 so: 03,05,30,50,
  Muc 21/32. Co 0 so:
  Muc 22/32. Co 0 so:
  Muc 23/32. Co 1 so: 00,
   
 4. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 20/11/2020
  Bù 4 Chạm&Tổng
  Muc 04/32. Co 1 so: 66,
  Muc 05/32. Co 0 so:
  Muc 06/32. Co 0 so:
  Muc 07/32. Co 1 so: 11,
  Muc 08/32. Co 1 so: 22,
  Muc 09/32. Co 2 so: 24,42,
  Muc 10/32. Co 9 so: 16,33,44,57,61,75,77,89,98,
  Muc 11/32. Co 7 so: 48,68,79,84,86,88,97,
  Muc 12/32. Co 10 so: 15,29,34,39,43,47,51,74,92,93,
  Muc 13/32. Co 6 so: 02,20,26,56,62,65,
  Muc 14/32. Co 5 so: 17,25,52,71,99,
  Muc 15/32. Co 10 so: 06,07,27,38,60,67,70,72,76,83,
  Muc 16/32. Co 2 so: 12,21,
  Muc 17/32. Co 2 so: 01,10,
  Muc 18/32. Co 15 so: 13,14,18,23,31,32,35,36,41,53,55,59,63,81,95,
  Muc 19/32. Co 8 so: 08,45,49,54,78,80,87,94,
  Muc 20/32. Co 4 so: 04,40,58,85,
  Muc 21/32. Co 0 so:
  Muc 22/32. Co 8 so: 05,09,28,50,69,82,90,96,
  Muc 23/32. Co 4 so: 03,30,37,73,
  Muc 24/32. Co 4 so: 19,46,64,91,
  Muc 25/32. Co 0 so:
  Muc 26/32. Co 1 so: 00,
   
 5. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 20/11/2020
  Bù 3 Chạm&Tổng
  Muc 09/32. Co 1 so: 66,
  Muc 10/32. Co 0 so:
  Muc 11/32. Co 0 so:
  Muc 12/32. Co 1 so: 22,
  Muc 13/32. Co 0 so:
  Muc 14/32. Co 2 so: 11,77,
  Muc 15/32. Co 4 so: 33,57,75,88,
  Muc 16/32. Co 8 so: 16,25,34,43,44,52,61,99,
  Muc 17/32. Co 6 so: 24,39,42,89,93,98,
  Muc 18/32. Co 8 so: 02,07,20,48,70,79,84,97,
  Muc 19/32. Co 6 so: 15,23,32,51,67,76,
  Muc 20/32. Co 13 so: 06,29,36,47,55,60,63,68,74,78,86,87,92,
  Muc 21/32. Co 14 so: 12,13,17,21,26,27,31,56,59,62,65,71,72,95,
  Muc 22/32. Co 10 so: 14,38,41,45,49,54,58,83,85,94,
  Muc 23/32. Co 10 so: 04,05,09,18,40,50,69,81,90,96,
  Muc 24/32. Co 8 so: 01,03,08,10,30,35,53,80,
  Muc 25/32. Co 2 so: 46,64,
  Muc 26/32. Co 6 so: 19,28,37,73,82,91,
  Muc 27/32. Co 1 so: 00,
   
 6. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 20/11/2020
  Bù 2 Chạm&Tổng
  Muc 16/32. Co 1 so: 66,
  Muc 17/32. Co 2 so: 22,77,
  Muc 18/32. Co 0 so:
  Muc 19/32. Co 1 so: 99,
  Muc 20/32. Co 3 so: 11,44,88,
  Muc 21/32. Co 3 so: 16,55,61,
  Muc 22/32. Co 5 so: 25,33,52,79,97,
  Muc 23/32. Co 12 so: 07,34,43,48,57,68,70,75,84,86,89,98,
  Muc 24/32. Co 20 so: 02,06,15,20,23,24,27,32,39,42,45,51,54,59,60,72,78,87,93,95,
  Muc 25/32. Co 20 so: 04,09,13,17,18,29,31,36,40,46,47,56,63,64,65,71,74,81,90,92,
  Muc 26/32. Co 16 so: 01,05,08,10,14,26,35,38,41,50,53,62,69,80,83,96,
  Muc 27/32. Co 7 so: 00,19,28,37,73,82,91,
  Muc 28/32. Co 4 so: 12,21,49,94,
  Muc 29/32. Co 2 so: 58,85,
  Muc 30/32. Co 4 so: 03,30,67,76,
   
 7. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  8 Chạm&Tổng
  Muc 19/32. Co 2 so: 55,99,
  Muc 20/32. Co 4 so: 19,36,63,91,
  Muc 21/32. Co 6 so: 22,23,27,32,33,72,
  Muc 22/32. Co 17 so: 05,09,11,14,18,41,45,49,50,54,69,78,81,87,90,94,96,
  Muc 23/32. Co 8 so: 00,28,37,46,64,66,73,82,
  Muc 24/32. Co 10 so: 03,12,21,30,44,58,67,76,77,85,
  Muc 25/32. Co 5 so: 59,79,88,95,97,
  Muc 26/32. Co 14 so: 02,15,20,34,39,43,48,51,57,68,75,84,86,93,
  Muc 27/32. Co 18 so: 04,06,13,24,25,26,29,31,38,40,42,47,52,60,62,74,83,92,
  Muc 28/32. Co 10 so: 01,07,10,16,56,61,65,70,89,98,
  Muc 29/32. Co 6 so: 08,17,35,53,71,80,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h6 thành viên khác Thích điều này.
 8. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  7 Chạm&Tổng
  Muc 13/32. Co 1 so: 22,
  Muc 14/32. Co 4 so: 49,77,94,99,
  Muc 15/32. Co 7 so: 33,36,44,45,54,55,63,
  Muc 16/32. Co 6 so: 27,59,69,72,95,96,
  Muc 17/32. Co 10 so: 09,14,18,23,32,41,68,81,86,90,
  Muc 18/32. Co 4 so: 19,78,87,91,
  Muc 19/32. Co 11 so: 04,05,12,13,21,31,40,50,66,67,76,
  Muc 20/32. Co 7 so: 03,11,30,37,58,73,85,
  Muc 21/32. Co 5 so: 34,43,46,64,88,
  Muc 22/32. Co 9 so: 00,15,25,28,51,52,79,82,97,
  Muc 23/32. Co 6 so: 24,39,42,89,93,98,
  Muc 24/32. Co 14 so: 06,16,29,38,47,48,57,60,61,74,75,83,84,92,
  Muc 25/32. Co 10 so: 02,07,20,26,35,53,56,62,65,70,
  Muc 26/32. Co 4 so: 01,10,17,71,
  Muc 27/32. Co 2 so: 08,80,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h6 thành viên khác Thích điều này.
 9. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  6 Chạm&Tổng
  Muc 06/32. Co 2 so: 22,44,
  Muc 07/32. Co 1 so: 77,
  Muc 08/32. Co 0 so:
  Muc 09/32. Co 0 so:
  Muc 10/32. Co 2 so: 68,86,
  Muc 11/32. Co 8 so: 27,33,45,49,54,72,94,99,
  Muc 12/32. Co 8 so: 13,31,36,39,59,63,93,95,
  Muc 13/32. Co 7 so: 04,11,34,40,43,55,66,
  Muc 14/32. Co 2 so: 67,76,
  Muc 15/32. Co 14 so: 09,12,14,18,19,21,24,41,42,69,81,90,91,96,
  Muc 16/32. Co 9 so: 23,32,48,57,75,78,84,87,88,
  Muc 17/32. Co 10 so: 03,25,29,30,52,58,85,89,92,98,
  Muc 18/32. Co 8 so: 02,05,20,37,38,50,73,83,
  Muc 19/32. Co 2 so: 28,82,
  Muc 20/32. Co 13 so: 00,15,16,26,46,47,51,61,62,64,74,79,97,
  Muc 21/32. Co 4 so: 07,17,70,71,
  Muc 22/32. Co 6 so: 06,35,53,56,60,65,
  Muc 23/32. Co 2 so: 08,80,
  Muc 24/32. Co 2 so: 01,10,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h6 thành viên khác Thích điều này.
 10. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  5 Chạm&Tổng
  Muc 03/32. Co 1 so: 44,
  Muc 04/32. Co 0 so:
  Muc 05/32. Co 1 so: 22,
  Muc 06/32. Co 3 so: 59,77,95,
  Muc 07/32. Co 5 so: 45,54,55,68,86,
  Muc 08/32. Co 9 so: 14,27,34,39,41,43,72,93,99,
  Muc 09/32. Co 12 so: 13,23,31,32,33,36,49,63,66,69,94,96,
  Muc 10/32. Co 8 so: 04,11,12,21,40,57,75,88,
  Muc 11/32. Co 10 so: 19,24,42,58,67,76,85,89,91,98,
  Muc 12/32. Co 6 so: 18,48,78,81,84,87,
  Muc 13/32. Co 8 so: 05,09,25,50,52,79,90,97,
  Muc 14/32. Co 6 so: 03,30,35,47,53,74,
  Muc 15/32. Co 14 so: 16,17,26,29,37,38,46,61,62,64,71,73,83,92,
  Muc 16/32. Co 8 so: 02,15,20,28,51,56,65,82,
  Muc 17/32. Co 2 so: 07,70,
  Muc 18/32. Co 1 so: 00,
  Muc 19/32. Co 4 so: 06,08,60,80,
  Muc 20/32. Co 0 so:
  Muc 21/32. Co 2 so: 01,10,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h6 thành viên khác Thích điều này.
 11. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  4 Chạm&Tổng

  Muc 01/32. Co 1 so: 44,
  Muc 02/32. Co 0 so:
  Muc 03/32. Co 4 so: 22,49,77,94,
  Muc 04/32. Co 15 so: 27,33,34,39,43,45,54,55,59,68,72,86,93,95,99,
  Muc 05/32. Co 10 so: 13,19,31,36,46,63,64,67,76,91,
  Muc 06/32. Co 8 so: 12,21,37,58,73,85,89,98,
  Muc 07/32. Co 16 so: 04,11,14,23,25,32,40,41,48,52,57,66,69,75,84,96,
  Muc 08/32. Co 4 so: 24,42,79,97,
  Muc 09/32. Co 9 so: 03,09,18,28,30,81,82,88,90,
  Muc 10/32. Co 6 so: 16,35,47,53,61,74,
  Muc 11/32. Co 7 so: 00,26,38,62,78,83,87,
  Muc 12/32. Co 6 so: 07,17,29,70,71,92,
  Muc 13/32. Co 6 so: 02,05,15,20,50,51,
  Muc 14/32. Co 2 so: 56,65,
  Muc 15/32. Co 0 so:
  Muc 16/32. Co 0 so:
  Muc 17/32. Co 4 so: 06,08,60,80,
  Muc 18/32. Co 0 so:
  Muc 19/32. Co 0 so:
  Muc 20/32. Co 2 so: 01,10,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h6 thành viên khác Thích điều này.
 12. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  3 Chạm&Tổng
  Muc 00/32. Co 4 so: 22,44,59,95,
  Muc 01/32. Co 4 so: 14,39,41,93,
  Muc 02/32. Co 12 so: 23,32,36,37,45,49,54,55,63,73,94,99,
  Muc 03/32. Co 22 so: 12,13,21,27,31,34,43,46,47,48,57,64,66,68,72,74,75,77,84,86,89,98,
  Muc 04/32. Co 14 so: 11,19,25,33,52,58,67,69,76,79,85,91,96,97,
  Muc 05/32. Co 9 so: 04,16,18,28,40,61,81,82,88,
  Muc 06/32. Co 8 so: 17,24,38,42,71,78,83,87,
  Muc 07/32. Co 10 so: 03,09,29,30,35,53,56,65,90,92,
  Muc 08/32. Co 6 so: 02,05,20,26,50,62,
  Muc 09/32. Co 5 so: 00,07,15,51,70,
  Muc 10/32. Co 0 so:
  Muc 11/32. Co 0 so:
  Muc 12/32. Co 0 so:
  Muc 13/32. Co 0 so:
  Muc 14/32. Co 4 so: 01,08,10,80,
  Muc 15/32. Co 2 so: 06,60,
   
  Gaixinh, OLALA0324, thanhha31125 thành viên khác Thích điều này.
 13. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  2 Chạm&Tổng
  Muc 00/32. Co 22 so: 13,14,22,27,31,36,41,44,46,47,48,49,55,59,63,64,72,74,84,94,95,99,
  Muc 01/32. Co 29 so: 11,12,16,21,23,32,33,37,39,45,54,57,58,61,66,67,68,69,73,75,76,79,85,86,89,93,96,97,98,
  Muc 02/32. Co 16 so: 18,24,25,26,28,34,35,42,43,52,53,62,77,81,82,88,
  Muc 03/32. Co 10 so: 04,19,29,38,40,78,83,87,91,92,
  Muc 04/32. Co 10 so: 02,03,15,17,20,30,51,56,65,71,
  Muc 05/32. Co 4 so: 05,09,50,90,
  Muc 06/32. Co 3 so: 00,07,70,
  Muc 07/32. Co 0 so:
  Muc 08/32. Co 0 so:
  Muc 09/32. Co 0 so:
  Muc 10/32. Co 4 so: 06,08,60,80,
  Muc 11/32. Co 2 so: 01,10,
   
  Gaixinh, OLALA0324, thanhha31125 thành viên khác Thích điều này.
 14. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  Bù 8 Chạm&Tổng
  Muc 00/32. Co 28 so: 11,15,16,17,19,22,36,38,44,46,47,48,51,61,63,64,68,71,74,78,79,83,84,86,87,91,97,99,
  Muc 01/32. Co 22 so: 12,14,21,23,25,26,28,32,34,35,41,43,52,53,56,58,62,65,77,82,85,88,
  Muc 02/32. Co 22 so: 13,24,31,33,37,39,42,49,57,59,66,67,69,73,75,76,89,93,94,95,96,98,
  Muc 03/32. Co 8 so: 08,18,27,29,72,80,81,92,
  Muc 04/32. Co 6 so: 01,07,10,45,54,70,
  Muc 05/32. Co 4 so: 04,06,40,60,
  Muc 06/32. Co 3 so: 02,20,55,
  Muc 07/32. Co 0 so:
  Muc 08/32. Co 2 so: 03,30,
  Muc 09/32. Co 1 so: 00,
  Muc 10/32. Co 4 so: 05,09,50,90,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h6 thành viên khác Thích điều này.
 15. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  Bù 7 Chạm&Tổng
  Muc 00/32. Co 2 so: 38,83,
  Muc 01/32. Co 9 so: 11,17,19,22,44,48,71,84,91,
  Muc 02/32. Co 20 so: 12,15,16,21,25,26,35,51,52,53,61,62,66,68,77,78,86,87,88,99,
  Muc 03/32. Co 13 so: 24,28,33,34,39,42,43,56,65,79,82,93,97,
  Muc 04/32. Co 10 so: 46,47,57,58,64,74,75,85,89,98,
  Muc 05/32. Co 12 so: 08,14,27,29,36,41,63,67,72,76,80,92,
  Muc 06/32. Co 11 so: 01,10,18,23,32,37,55,69,73,81,96,
  Muc 07/32. Co 6 so: 02,07,20,49,70,94,
  Muc 08/32. Co 4 so: 06,13,31,60,
  Muc 09/32. Co 2 so: 59,95,
  Muc 10/32. Co 3 so: 00,45,54,
  Muc 11/32. Co 0 so:
  Muc 12/32. Co 2 so: 03,30,
  Muc 13/32. Co 4 so: 04,05,40,50,
  Muc 14/32. Co 0 so:
  Muc 15/32. Co 2 so: 09,90,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h5 thành viên khác Thích điều này.
 16. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  Bù 6 Chạm&Tổng
  Muc 02/32. Co 3 so: 17,44,71,
  Muc 03/32. Co 4 so: 11,26,62,88,
  Muc 04/32. Co 9 so: 15,19,33,51,56,65,89,91,98,
  Muc 05/32. Co 9 so: 12,21,38,66,68,77,83,86,99,
  Muc 06/32. Co 14 so: 16,28,34,35,43,47,53,61,67,74,76,79,82,97,
  Muc 07/32. Co 10 so: 22,29,37,55,58,73,78,85,87,92,
  Muc 08/32. Co 10 so: 01,10,24,25,42,46,52,64,69,96,
  Muc 09/32. Co 12 so: 08,18,27,36,39,48,63,72,80,81,84,93,
  Muc 10/32. Co 8 so: 06,14,23,32,41,57,60,75,
  Muc 11/32. Co 4 so: 07,13,31,70,
  Muc 12/32. Co 5 so: 00,45,49,54,94,
  Muc 13/32. Co 0 so:
  Muc 14/32. Co 4 so: 02,05,20,50,
  Muc 15/32. Co 4 so: 03,30,59,95,
  Muc 16/32. Co 0 so:
  Muc 17/32. Co 2 so: 09,90,
  Muc 18/32. Co 0 so:
  Muc 19/32. Co 2 so: 04,40,
   
  Gaixinh, OLALA0324, thanhha31124 thành viên khác Thích điều này.
 17. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  Bù 5 Chạm&Tổng
  Muc 04/32. Co 1 so: 88,
  Muc 05/32. Co 1 so: 11,
  Muc 06/32. Co 2 so: 44,66,
  Muc 07/32. Co 8 so: 17,26,38,56,62,65,71,83,
  Muc 08/32. Co 5 so: 19,33,55,91,99,
  Muc 09/32. Co 8 so: 15,16,28,47,51,61,74,82,
  Muc 10/32. Co 12 so: 12,21,24,29,42,67,76,79,89,92,97,98,
  Muc 11/32. Co 10 so: 01,10,22,35,39,46,53,64,77,93,
  Muc 12/32. Co 12 so: 18,27,34,37,43,57,68,72,73,75,81,86,
  Muc 13/32. Co 10 so: 06,08,36,58,60,63,78,80,85,87,
  Muc 14/32. Co 5 so: 00,25,48,52,84,
  Muc 15/32. Co 10 so: 07,13,14,23,31,32,41,69,70,96,
  Muc 16/32. Co 6 so: 02,20,45,49,54,94,
  Muc 17/32. Co 0 so:
  Muc 18/32. Co 4 so: 03,30,59,95,
  Muc 19/32. Co 4 so: 05,09,50,90,
  Muc 20/32. Co 0 so:
  Muc 21/32. Co 0 so:
  Muc 22/32. Co 2 so: 04,40,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h5 thành viên khác Thích điều này.
 18. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  Bù 4 Chạm&Tổng
  Muc 06/32. Co 1 so: 11,
  Muc 07/32. Co 1 so: 88,
  Muc 08/32. Co 0 so:
  Muc 09/32. Co 6 so: 38,44,56,65,66,83,
  Muc 10/32. Co 8 so: 17,26,33,47,62,71,74,99,
  Muc 11/32. Co 2 so: 15,51,
  Muc 12/32. Co 9 so: 01,10,16,29,55,61,79,92,97,
  Muc 13/32. Co 0 so:
  Muc 14/32. Co 2 so: 24,42,
  Muc 15/32. Co 13 so: 06,08,18,19,22,35,53,60,78,80,81,87,91,
  Muc 16/32. Co 5 so: 12,21,68,77,86,
  Muc 17/32. Co 12 so: 14,23,32,39,41,57,69,75,89,93,96,98,
  Muc 18/32. Co 10 so: 25,34,43,46,48,52,64,67,76,84,
  Muc 19/32. Co 12 so: 02,05,20,27,28,36,50,58,63,72,82,85,
  Muc 20/32. Co 2 so: 07,70,
  Muc 21/32. Co 5 so: 00,37,45,54,73,
  Muc 22/32. Co 4 so: 13,31,49,94,
  Muc 23/32. Co 6 so: 03,09,30,59,90,95,
  Muc 24/32. Co 0 so:
  Muc 25/32. Co 2 so: 04,40,
   
  Gaixinh, OLALA0324, thanhha31124 thành viên khác Thích điều này.
 19. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  Bù 3 Chạm&Tổng
  Muc 08/32. Co 1 so: 88,
  Muc 09/32. Co 0 so:
  Muc 10/32. Co 0 so:
  Muc 11/32. Co 0 so:
  Muc 12/32. Co 1 so: 66,
  Muc 13/32. Co 2 so: 44,99,
  Muc 14/32. Co 4 so: 11,33,79,97,
  Muc 15/32. Co 6 so: 26,38,56,62,65,83,
  Muc 16/32. Co 6 so: 15,17,47,51,71,74,
  Muc 17/32. Co 7 so: 06,16,24,42,55,60,61,
  Muc 18/32. Co 8 so: 01,08,10,29,35,53,80,92,
  Muc 19/32. Co 1 so: 22,
  Muc 20/32. Co 4 so: 18,46,64,81,
  Muc 21/32. Co 9 so: 12,19,21,28,36,63,77,82,91,
  Muc 22/32. Co 16 so: 14,25,34,41,43,52,57,58,67,68,75,76,85,86,89,98,
  Muc 23/32. Co 13 so: 00,07,23,27,32,37,39,70,72,73,78,87,93,
  Muc 24/32. Co 8 so: 02,05,20,48,50,69,84,96,
  Muc 25/32. Co 12 so: 03,09,13,30,31,45,49,54,59,90,94,95,
  Muc 26/32. Co 0 so:
  Muc 27/32. Co 2 so: 04,40,
   
  Gaixinh, OLALA0324, kevodanh3h6 thành viên khác Thích điều này.
 20. SotRet

  SotRet Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  17/5/19
  Bài viết:
  2,229
  Được thích:
  16,165
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Bán dưa cà
  Ngày 21/11/2020
  Bù 2 Chạm&Tổng
  Muc 14/32. Co 1 so: 88,
  Muc 15/32. Co 0 so:
  Muc 16/32. Co 0 so:
  Muc 17/32. Co 1 so: 99,
  Muc 18/32. Co 1 so: 11,
  Muc 19/32. Co 5 so: 33,44,47,66,74,
  Muc 20/32. Co 2 so: 38,83,
  Muc 21/32. Co 9 so: 01,10,26,29,55,56,62,65,92,
  Muc 22/32. Co 16 so: 06,08,15,16,17,24,35,42,51,53,60,61,71,79,80,97,
  Muc 23/32. Co 0 so:
  Muc 24/32. Co 4 so: 18,19,81,91,
  Muc 25/32. Co 6 so: 22,25,46,52,64,77,
  Muc 26/32. Co 19 so: 00,07,23,28,32,34,36,37,43,57,63,70,73,75,78,82,87,89,98,
  Muc 27/32. Co 20 so: 05,09,12,14,21,27,41,45,50,54,58,67,68,69,72,76,85,86,90,96,
  Muc 28/32. Co 12 so: 02,03,20,30,39,48,49,59,84,93,94,95,
  Muc 29/32. Co 4 so: 04,13,31,40,
   
  Gaixinh, Saugiobamuoi, OLALA03247 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua.net