quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

GÓC THAM KHẢO - 8X

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 22/3/20.

Lượt xem: 2,450

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  GÓC THAM KHẢO - 8X
  GÓC THAM KHẢO - 8X
  GÓC THAM KHẢO - 8X ...........HÃY ĐỢI ĐẤY 1 2 3
  ............................................................ GÓC THAM KHẢO - 8X
  ...............................GÓC THAM KHẢO - 8X
   
  mimy, valentinoacoco, No_13 thành viên khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB Ngày 22/03/2020
  Dan Goc 82 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,
  26,28,30,31,32,33,34,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,
  50,51,55,56,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan Goc 72 so:
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,
  26,28,30,31,32,36,38,39,40,41,
  42,46,48,49,50,51,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan Goc 62 so:
  03,04,06,07,08,13,14,16,17,18,
  19,22,23,24,26,28,30,32,36,38,
  39,40,42,46,48,49,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan Goc 52 so:
  06,08,16,18,19,22,23,24,26,28,
  32,36,38,39,42,46,48,49,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan Goc 40 so:
  16,19,22,23,24,26,28,32,36,39,
  42,46,48,49,56,59,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,76,79,82,84,86,
  88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  Dan Goc 30 so:
  16,19,22,23,24,32,36,39,42,46,
  48,49,56,59,61,63,64,65,66,67,
  76,79,84,88,91,93,94,95,97,99
  Dan Goc 19 so:
  16,22,23,24,32,36,42,46,48,56,
  61,63,64,65,66,67,76,84,88
  Dan Goc 10 so:
  24,42,46,48,56,64,65,67,76,84
  Dan Goc 04 so:
  48,56,65,84
   
  sobt89, mimy, Shinichitt24 thành viên khác Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 22/02/2020

  Bạch Thủ Lô
  73

  Tam Thủ Lô:
  73,74,75

  Lotto Dàn
  53,54,38,39,73,74,75
   
  mimy, Tranhop90, lodenambac15 thành viên khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB Ngày 23/03/2020

  Dan 80 so:

  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,16,18,19,22,24,27,28,29,
  31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,46,47,48,49,50,55,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 70 so:
  04,05,06,07,08,09,14,16,18,19,22,
  22,24,28,29,34,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,46,47,48,49,50,56,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 58 so:
  04,05,06,08,14,16,18,19,28,29,
  34,36,38,39,40,41,43,44,46,47,
  48,49,50,56,58,59,60,61,63,64
  65,66,67,68,69,74,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,91
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 48 so:
  04,05,06,08,14,18,28,29,34,36,
  38,40,41,43,44,46,47,48,49,50,
  56,58,60,63,64,65,66,67,68,69,
  74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,92,94,96,98,99
  Dan 38 so:
  04,05,06,08,14,18,34,40,41,43,
  44,46,47,48,49,50,56,58,60,64,
  65,66,68,69,74,78,80,81,84,85,
  86,87,88,89,94,96,98,99
  Dan 28 so:
  04,05,06,08,14,18,34,40,41,43,
  44,48,50,56,58,60,65,66,68,69,
  78,80,81,84,85,86,87,96,
  Dan 18 so:
  05,14,18,34,41,43,48,50,56,58,
  65,69,78,81,84,85,87,96,
  Dan 10 so:
  48,56,58,65,69,78,84,85,87,96
  Dan 06 so:
  48,69,78,84,87,96
  Bạch Thủ Đề: 87-187-287-387
   
  mimy, 9roger, [email protected]9 thành viên khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 23/02/2020

  Bạch Thủ Lô

  87
  187-287-387


  Tam Thủ Lô:
  78,81,87,

  Lotto Dàn
  17,18,71,81,78,87

   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB Ngày 24/03/2020


  Dan goc 81 so:

  02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,
  18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,
  64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan goc 71 so:
  02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,
  18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,
  54,57,58,62,64,67,68,70,71,72,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,97,
  98
  Dan goc 61 so:
  02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,
  18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,32,34,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,52,54,58,62,
  64,68,70,71,72,74,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,
  98
  Dan goc 51 so:
  02,03,04,07,08,12,14,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,34,38,40,41,42,43,44,46,48,
  52,58,62,64,68,70,71,72,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,92
  98
  Dan goc 41 so:
  02,03,04,07,08,14,18,20,22,24,
  25,28,29,30,34,38,40,41,42,43,
  44,46,48,52,58,64,68,70,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,92
  98
  .............................................
  Dan goc 31 so:
  02,03,04,07,08,18,20,28,30,38,
  40,44,46,48,52,58,64,68,70,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  98
  Dan goc 20 so:
  03,04,07,18,30,38,40,44,46,48,
  64,68,70,78,81,83,84,86,87,88
  Dan goc 12 so:
  04,07,38,40,44,46,48,64,78,83,
  84,87,
  Dan goc 06 so:
  04,40,44,46,48,84
  Dan goc 03 so:
  44,48,84
  Bạch Thủ Đề: 48-448-548-648
   
  sobt89, giangduciam, mimy9 thành viên khác Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 24/02/2020

  Bạch Thủ Lô

  68
  068-168-268


  Tam Thủ Lô:
  68,69,86

  Lotto Dàn
  68,69,86,89,96,98

   
  sobt89, giangduciam, mimy6 thành viên khác Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB Ngày 25/03/2020
  Dan goc 81 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,16,18,19,20,24,25,26,
  27,28,29,30,34,35,36,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,
  98
  Dan goc 70 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,15,18,19,20,24,25,27,28,
  29,30,34,35,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,60,64,65,67,70,72,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,89,90,91,92,93,94,97,98.
  Dan goc 60 so:
  01,02,03,04,05,06,08,10,14,15,
  18,19,24,25,28,29,30,34,35,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,
  64,65,67,74,75,76,78,80,81,82,
  83,84,85,87,89,91,92,93,94,98,
  Dan goc 50 so:
  01,02,03,06,08,10,14,15,18,19,
  25,28,29,30,34,35,38,39,41,43,
  44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,
  57,58,60,64,65,74,75,78,80,81,
  82,83,84,85,87,89,91,92,93,98,
  Dan goc 40 so:
  01,03,06,08,10,14,15,18,19,25,
  28,30,34,35,38,39,41,43,46,48,
  51,52,53,56,57,58,60,64,65,75,
  80,81,82,83,84,85,89,91,93,98,
  .............................................
  Dan goc 30 so:
  01,03,06,08,10,14,15,18,19,25,
  28,30,35,39,41,48,51,52,53,56,
  57,60,65,75,80,81,82,84,91,93,
  Dan goc 20 so:
  01,03,06,08,10,14,30,35,39,41,
  48,53,56,57,60,65,75,80,84,93,
  Dan goc 12 so:
  01,06,08,10,14,41,48,57,60,75,
  80,84,
  Dan goc 06 so:
  01,10,48,57,75,84,
  Song Thủ Đề: 01-10-401-410-501-510
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 25/02/2020

  Bạch Thủ Lô

  84
  684-784


  Tam Thủ Lô:
  47,74,84

  Lotto Dàn
  47,74,83,84,35,53

   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB Ngày 26/03/2020

  Dan goc 81 so:

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,20,21,25,
  26,27,28,30,31,35,36,37,38,39,
  40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,
  84,85,86,87,90,93,94,95,96,97
  Dan goc 59 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,16,20,26,30,31,35,
  36,40,41,45,46,47,48,49,50,51,
  53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,
  78,80,84,86,87,90,94,95,96,
  Dan goc 50 so:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,14,16,20,26,30,35,36,40,41,
  45,46,47,48,49,50,53,54,56,57,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,74,75,76,80,84,86,90,94,96,
  Dan goc 40 so:
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,20,
  26,30,36,40,41,45,46,47,48,49,
  54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,74,76,80,84,86,90,94,96,
  Dan goc 30 so:
  01,02,03,04,06,08,10,20,30,36,
  40,45,46,47,48,49,54,56,60,63,
  64,65,67,68,74,76,80,84,86,94,
  Dan goc 20 so:
  02,03,04,20,30,36,40,45,46,47,
  48,49,54,56,63,64,65,74,84,94,
  Dan goc 10 so:
  45,46,47,48,49,54,64,74,84,94,
  Dan goc 06 so:
  46,48,49,54,64,84,
  Song Thủ Đề: 46-49-846-849-946-949
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 26/02/2020

  Bạch Thủ Lô

  49
  549-649-749


  Song Thủ Lô:
  46,49

  Tam Thủ Lô
  46,47,49
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB Ngày 27/03/2020

  Dan goc 81 so:

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,17,18,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,52,53,54,57,58,
  60,62,64,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,92,93,94,97,
  98,
  Dan goc 65 so:
  01,02,03,05,06,08,09,10,13,14,
  17,18,20,23,24,25,27,28,30,31,
  32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,
  46,48,49,50,52,53,54,57,58,60,
  64,67,68,71,72,73,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,93,94,97,98
  Dan goc 55 so:
  01,02,03,05,06,08,09,10,17,18,
  20,23,24,25,27,28,30,32,35,37,
  38,42,45,46,48,50,52,53,54,57,
  58,60,64,67,68,71,72,73,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,97,98
  Dan goc 44 so:
  01,02,03,05,06,08,09,10,17,18,
  20,25,27,30,35,37,45,48,50,52,
  53,54,57,58,60,67,68,71,72,73,
  75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,
  89,90,97,98
  Dan goc 36 so:
  01,02,03,05,06,08,09,10,18,20,
  25,30,35,37,45,48,50,52,53,54,
  57,58,60,68,73,75,78,80,81,84,
  85,86,87,89,90,98
  Dan goc 26 so:
  01,02,06,08,09,10,18,20,25,37,
  45,48,52,54,57,58,60,73,75,80,
  81,84,85,89,90,98
  Dan goc 14 so:
  02,08,18,20,25,48,52,58,80,81,
  84,85,89,98
  Dan goc 08 so:
  18,48,58,81,84,85,89,98
  Dan goc 04 so:
  18,48,81,84,
  Song Thủ Đề: 48-84-248-284-348-384
   
  [email protected]hestia thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 27/03/2020

  Bạch Thủ Lô

  83
  083-183-283


  Song Thủ Lô:
  83,84

  Tam Thủ Lô
  82,83,84,
   
  [email protected], mimyhestia Thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB Ngày 28/03/2020

  Dan 90 so:

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,
  53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,92,93,94,97,98,99,
  Dan 62 so:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,24,26,31,33,36,37,40,41,42,
  44,46,48,50,51,55,56,57,60,61,
  62,63,64,65,66,67,70,71,73,75,
  76,77,79,80,81,84,88,89,90,97,
  98,99,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 28/03/2020

  Bạch Thủ Lô

  47
  247-347-747


  Song Thủ Lô:
  46,47

  Tam Thủ Lô
  46,47,74
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 29/03/2020

  Bạch Thủ Lô

  92
  492-692-792


  Song Thủ Lô:
  29,92

  Tam Thủ Lô
  29,82,92
   
  No_1, Uyoai2018, Scam65896 thành viên khác Thích điều này.
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 30/03/2020

  Bạch Thủ Lô

  49
  749-849-949


  Song Thủ Lô:

  49,94

  Tam Thủ Lô

  49,84,94
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  1,667
  Được thích:
  6,738
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB NGÀY 31/03/2020

  Bạch Thủ Lô

  69
  069-169-269


  Song Thủ Lô:

  69,96

  Tam Thủ Lô

  68,69,96
   
  Uyoai2018, mimy, TT67893 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net