quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

EVENT SSM 11.2019 - ANH TÀI HỘI TỤ

Thảo luận trong 'Sự Kiện - Events' bắt đầu bởi SucSongMoi2, 5/11/19.

Lượt xem: 16,053

 1. NhuY123

  NhuY123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/6/15
  Bài viết:
  231
  Được thích:
  118
  Điểm thành tích:
  43
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 07/11.2019
  34,43,24,42,44.(nhận:24).
  Tổng điểm 0.đ Tổng nháy 1.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 08/11.2019
  45,59,95,96,24.(nhận:24.59).
  Tổng điểm 1.đ Tổng nháy 3.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 09/11/2019
  23,73,09,90,77.(nhận:73**.77**.09.90_nhận 6 nháy được 3 điểm).
  Tổng điểm:4.đ .Tổng nháy:9
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 10/11/2019
  39,93,57,75,77.(nhận:93.57)
  Tổng điểm:5 điểm
  Tổng nháy:11.
  ====
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 11/11/2019
  59,95,58,85,33.(nhận 59).
  Tổng điểm:5 điểm.
  Tổng nháy:12.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 12/11/2019
  23,32,73,09,90.(nhận xịt)
  Tổng điểm.5 điểm
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 13/11/2019
  23,32,93,19,91.(nhận xịt).
  Tổng điểm.5 đ
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 14/11/2019
  57,75,77,71,17.(nhận 75.77).
  Tổng điểm.6 đ.
  Tổng nháy:14
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 15/11/19.
  16,61,23,32,03.[nhận:61.32].
  Tổng điểm.7 đ
  Tổng nháy. 16.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 16/11/19
  78,87,23,32,77.(nhận:78,87,77)
  Tổng điểm:8 đ.
  Tổng nháy:19
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 17/11/2019
  39,93,25,52,36.(nhận 52,93).
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:21.nháy.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 18/11/2019.
  25,52.57.75.81.(Nhận 75.)
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:22 nháy.
  ===
  Nick NhuY chốt lô ngày 19/11/2019
  57,75,19,91,48.(nhận xịt)
  Tổng điểm.9 điểm
  Tổng nháy.22 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 20/11/2019
  68,86,78,87,98.(nhận:87,98.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:24 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt ngày 21/11/2019
  77,59,95,54,45.(nhận 95.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:25 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 22/11/2019
  59,95,68,86,76.(nhận:95,95,76.)
  Tổng điểm:11 điểm.
  Tổng nháy:28 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 23/11/2019
  90,95,03,23,87.(nhận:23.87)
  Tổng điểm:12 điểm.
  Tổng nháy:30 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 24/11/2019
  12,21,47,61,91.(nhận 91).
  Tổng điểm:12
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 07/11.2019
  34,43,24,42,44.(nhận:24).
  Tổng điểm 0.đ Tổng nháy 1.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 08/11.2019
  45,59,95,96,24.(nhận:24.59).
  Tổng điểm 1.đ Tổng nháy 3.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 09/11/2019
  23,73,09,90,77.(nhận:73**.77**.09.90_nhận 6 nháy được 3 điểm).
  Tổng điểm:4.đ .Tổng nháy:9
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 10/11/2019
  39,93,57,75,77.(nhận:93.57)
  Tổng điểm:5 điểm
  Tổng nháy:11.
  ====
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 11/11/2019
  59,95,58,85,33.(nhận 59).
  Tổng điểm:5 điểm.
  Tổng nháy:12.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 12/11/2019
  23,32,73,09,90.(nhận xịt)
  Tổng điểm.5 điểm
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 13/11/2019
  23,32,93,19,91.(nhận xịt).
  Tổng điểm.5 đ
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 14/11/2019
  57,75,77,71,17.(nhận 75.77).
  Tổng điểm.6 đ.
  Tổng nháy:14
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 15/11/19.
  16,61,23,32,03.[nhận:61.32].
  Tổng điểm.7 đ
  Tổng nháy. 16.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 16/11/19
  78,87,23,32,77.(nhận:78,87,77)
  Tổng điểm:8 đ.
  Tổng nháy:19
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 17/11/2019
  39,93,25,52,36.(nhận 52,93).
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:21.nháy.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 18/11/2019.
  25,52.57.75.81.(Nhận 75.)
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:22 nháy.
  ===
  Nick NhuY chốt lô ngày 19/11/2019
  57,75,19,91,48.(nhận xịt)
  Tổng điểm.9 điểm
  Tổng nháy.22 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 20/11/2019
  68,86,78,87,98.(nhận:87,98.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:24 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt ngày 21/11/2019
  77,59,95,54,45.(nhận 95.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:25 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 22/11/2019
  59,95,68,86,76.(nhận:95,95,76.)
  Tổng điểm:11 điểm.
  Tổng nháy:28 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 23/11/2019
  90,95,03,23,87.(nhận:23.87)
  Tổng điểm:12 điểm.
  Tổng nháy:30 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 24/11/2019
  12,21,47,61,91.(nhận 91)
  Tổng điểm:12 điêm.
  Tổng nháy:31 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 25/11/2019
  12,21,14,41,76.
  Tổng
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 07/11.2019
  34,43,24,42,44.(nhận:24).
  Tổng điểm 0.đ Tổng nháy 1.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 08/11.2019
  45,59,95,96,24.(nhận:24.59).
  Tổng điểm 1.đ Tổng nháy 3.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 09/11/2019
  23,73,09,90,77.(nhận:73**.77**.09.90_nhận 6 nháy được 3 điểm).
  Tổng điểm:4.đ .Tổng nháy:9
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 10/11/2019
  39,93,57,75,77.(nhận:93.57)
  Tổng điểm:5 điểm
  Tổng nháy:11.
  ====
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 11/11/2019
  59,95,58,85,33.(nhận 59).
  Tổng điểm:5 điểm.
  Tổng nháy:12.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 12/11/2019
  23,32,73,09,90.(nhận xịt)
  Tổng điểm.5 điểm
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 13/11/2019
  23,32,93,19,91.(nhận xịt).
  Tổng điểm.5 đ
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 14/11/2019
  57,75,77,71,17.(nhận 75.77).
  Tổng điểm.6 đ.
  Tổng nháy:14
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 15/11/19.
  16,61,23,32,03.[nhận:61.32].
  Tổng điểm.7 đ
  Tổng nháy. 16.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 16/11/19
  78,87,23,32,77.(nhận:78,87,77)
  Tổng điểm:8 đ.
  Tổng nháy:19
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 17/11/2019
  39,93,25,52,36.(nhận 52,93).
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:21.nháy.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 18/11/2019.
  25,52.57.75.81.(Nhận 75.)
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:22 nháy.
  ===
  Nick NhuY chốt lô ngày 19/11/2019
  57,75,19,91,48.(nhận xịt)
  Tổng điểm.9 điểm
  Tổng nháy.22 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 20/11/2019
  68,86,78,87,98.(nhận:87,98.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:24 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt ngày 21/11/2019
  77,59,95,54,45.(nhận 95.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:25 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 22/11/2019
  59,95,68,86,76.(nhận:95,95,76.)
  Tổng điểm:11 điểm.
  Tổng nháy:28 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 23/11/2019
  90,95,03,23,87.(nhận:23.87)
  Tổng điểm:12 điểm.
  Tổng nháy:30 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 24/11/2019
  12,21,47,61,91.(nhận:91)
  Tổng điểm.12 điêm.
  Tổng nháy.31 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 25/11/2019
  12,21,14,41,76.
  Tổng điêm...
  Tổng nháy...
   
  Khoaihd thích bài này.
 2. tungmin2019

  tungmin2019 Lính mới

  Tham gia:
  31/10/19
  Bài viết:
  379
  Được thích:
  321
  Điểm thành tích:
  63
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 07/11/2019
  03*,04,80,81,52
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 08/11/2019
  98,24*,42,95*,96
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 09/11/2019
  91**,81,84,85*,98*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 10/11/2019
  43,47*,75,76,00
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 11/11/2019
  45,54,51*,25,52*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 12/11/2019
  72,73,74*,90,91
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 13/11/2019
  91,93,02,03,35
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 14/11/2019
  58*,98,51,02*,03
  Ngày 15/11: nghỉ
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 16/11/2019
  08,80,79*,27,28
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 17/11/2019
  47,74,76,21**,81*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 18/11/2019
  90,09,26,62,08
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 19/11/2019
  11,12,21,36,63*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 20/11/2019
  61,68,01,02,03*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 21/11/2019
  52,02,20*,17,71
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 22/11/2019
  60,68,86,34,43
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 23/11/2019
  13,03,05*,78,83
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 24/11/2019
  36*,63,48,84,65**
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 25/11/2019
  14,41,48,84,45
  Tổng điểm: 7
  Tổng nháy: 24
   
  Khoaihd thích bài này.
 3. alocoba

  alocoba Lính mới

  Tham gia:
  3/1/19
  Bài viết:
  664
  Được thích:
  483
  Điểm thành tích:
  63
  Nick @alocoba ngày 25/11/2019
  Lotto: 25,26,57,58,59
  Tổng điểm: 08
  Tổng nháy: 27
   
 4. Bacthangban2019

  Bacthangban2019 Lính mới

  Tham gia:
  6/10/19
  Bài viết:
  249
  Được thích:
  669
  Điểm thành tích:
  93
  Nick bacthangban2019 chốt lô ngày 26.11.2019
  79,97,94,49,52
  Tổng điểm: 12
  Tổng nháy: 34
   
 5. Thanhcong2018

  Thanhcong2018 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  25/2/19
  Bài viết:
  325
  Được thích:
  2,022
  Điểm thành tích:
  93
  Nick thanhcong2018 chốt lô ngày 07.11.2019
  30,49,19,77,52
  08/11
  30*,49,19,77**,50
  09/11
  19,49,30,12,65
  10/11
  19,49*,30,20,14
  11/11
  11,19**,14**,30,34
  12/11
  30,49,16,18,50
  13/11
  30,23,19,77,68**
  14/11
  19*,30,49,14,23
  15/11
  30,49*,62,93,77*
  16/11
  30,62,68*,41,52
  17/11
  30*,62,41,52*,54
  18/11
  30,62,41,53*,22
  19/11
  41,62,22,19,68
  20/11
  41,62,53*,68,22
  21/11
  41,62,53,68**,22
  22/11
  41,62,22,19,49
  23/11
  41,62*,22,19,49
  24/11
  41**,22,19,49,14
  25/11
  41,14*,19,22,49
  26/11
  14,19,22,49,62
  Tổng điêm:8
  Tổng nháy:24
   
 6. hoangminhks

  hoangminhks Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  614
  Được thích:
  889
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Nick hoangminhks chốt lô ngày 26/11/2019
  14,41,16,61,08
  Tổng điểm :...
  Tổng nháy :...
   
 7. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  14,055
  Được thích:
  7,889
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  Nick minhquang2015 chốt lô ngày 26.11.2019
  26,59,91,92,93
  Tổng điểm : 07 đ Tổng nháy : 27
   
 8. tuan100lit

  tuan100lit Lính mới

  Tham gia:
  30/10/19
  Bài viết:
  77
  Được thích:
  78
  Điểm thành tích:
  18
  Nick tuan100lit
  - chốt lô ngày 07.11.2019
  00,57,75,36,63 nhận 00,75,36**
  - chốt lô ngày 08.11.2019
  01,29,92,67,76 nhận 92, 67
  - chốt lô ngày 09.11.2019
  84,20,02,60,06 nhận 02,60
  - ngày 10.11.2019 nghỉ
  - chốt lô ngày 11.11.2019
  00,68,86,24,42 xịt
  - chốt lô ngày 12.11.2019
  09,92,29,07,70 xịt
  - chốt lô ngày 13.11.2019
  48,61,16,83,38 nhận 48,16,83,38
  - chốt lô ngày 14.11.2019
  11,57,75,17,71 nhận 11,75
  - chốt lô ngày 15.11.2019
  30,47,74,80,08 nhận 47,74,08
  - chốt lô ngày 16.11.2019
  48,20,02,70,07 nhận 20
  - chốt lô ngày 17.11.2019
  02,20,88,64,46 nhận 02
  - chốt lô ngày 18.11.2019
  23,32,97,79,88 nhận 23,79
  - chốt lô ngày 19.11.2019
  98,42,24,67,76 nhận 98**,42
  - chốt lô ngày 20.11.2019
  49,95,59,68,86 nhận 59
  - chốt lô ngày 21.11.2019
  33,74,47,79,97 nhận xịt
  - chốt lô ngày 22.11.2019
  22,73,37,89,98 nhận 73
  - chốt lô ngày 23.11.2019
  34,43,65,56,74 nhận 74
  - ngày 24.11.2019 nghỉ
  - chốt lô ngày 25.11.2019
  11,84,48,02,20 nhận 11,84
  - chốt lô ngày 26.11.2019
  68,05,50,24,42 nhận
  Tổng điểm : 11 đ Tổng nháy : 29
   
 9. Doicho

  Doicho Lính mới

  Tham gia:
  2/11/19
  Bài viết:
  27
  Được thích:
  25
  Điểm thành tích:
  13
  Nik Doicho:
  1_chốt lô ngày :07/11/2019
  99,55,32,05,58 nhận:99,55,05
  2_chốt lô ngày:08/11/2019
  39,27,80,95,58 nhận:27**,80,95,58
  3_chốt lô ngày :09/11/2019
  39,84,11,17,10 nhận:xịt
  4_chốt lô ngày :10/11/2019
  11,01,37,73,02 nhận:02
  5_chốt lô ngày:11/11/2019
  11,22,51,10,84 nhận:51
  6_chốt lô ngày:12/11/2019
  11,25,04,99,20 nhận : xịt
  7_ chốt lô ngày:13/11/2019
  99,25,47,49,50 nhận:50
  8_chốt lô ngày:14/11/2019
  70,30,47,74,55 nhận: xịt
  9_15/11/2019 nghỉ
  10_ chốt lô ngày 16/11/2019
  11,22,67,78,84 nhận :84,78
  11_Chốt lô ngày 17/11/2019
  22,29,78,35,56 nhận 29
  12- chốt lô ngày 18/11/2019
  22,99,55,56,71 nhận :55
  13_ chốt lô ngày 19/11/2019
  99,22,05,67,76 nhận 99
  14_chốt lô ngày 20/11/2019
  05,86,68,71,22 nhận :05
  15_chốt lô ngày :21/11/2019
  12,21,35,53,91 nhận :12,35
  16_chốt lô ngày 22/11/2019
  00,27,72,68,86 nhận 72
  17_ chốt lô ngày 23/11/2019
  03,30,00,28,59 nhận xịt
  18_chốt lô ngày 24/11/2019
  67,76,00,11,15 nhận 76
  19_chốt lô ngày 25/11/2019
  17,47,74,49,71 nhận 47**,74
  Chốt lô ngày:26/11/2019
  26,62,04,68,86
  Tổng điểm:06
  Tổng nháy:24
   
 10. quan999

  quan999 Lính mới

  Tham gia:
  2/2/19
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  601
  Điểm thành tích:
  93
  Nick quan999 chốt lô ngày 07/11/2019.
  Lô : 61, 45, 54, 37 ,73 .
  Tổng điểm: 0 đ : Tổng nháy: 1
  Ngày 08/11:
  Lô 45 54 03 30 92
  Tổng điểm: 1 đ: tổng nháy : 4
  Ngày 09/11:
  Lô 02 20 24 03 30
  Tổng điểm: 2 đ : tổng nháy : 6
  Ngày 10/11:
  Lô 20 21 22 78 87
  Tổng điểm: 2 đ ; tổng nháy : 6
  Ngày 11/11:
  Lô 15 51 53 20 22
  Tổng điểm 3 đ: tổng nháy : 7
  Ngày 12/11
  Lô 79 97 13 31 72
  Tổng điểm 4 đ: tổng nháy 10
  Ngày 13/11
  Lô 04 40 08 80 22
  Tổng điểm 4: tổng nháy 11
  Ngày 14/11
  Lô 86 22 77 40 04
  Tổng điểm 5: tổng nháy 13
  Ngày 15/11
  Lô 79 97 17 76 67
  Tổng điểm 6: tổng nháy 16
  Ngày 16/11
  Lô 99 80 79 97 82
  Tổng điểm 6: tổng nháy 16
  Ngày 17/11
  Lô 22 99 32 14 50
  Tổng điểm 7: tổng nháy 18
  Ngày 18/11
  Lô 22 99 81 67 76
  Tổng điểm 7: tổng nháy 18
  Ngày 19/11
  Lô 53 43 34 22 99
  Tổng điểm 7: tổng nháy 18
  Ngày 20/11
  Lô 22 29 92 16 61
  Tổng điểm 7: tổng nháy 18
  Ngày 21/11
  Lô 17 71 22 16 61
  Tổng điểm 7: tổng nháy 19
  Ngày 22/11
  Lô 22 72 94 25 52
  Tổng điểm 7: tổng nháy 19
  Ngày 23/11
  Lô 22 25 52 16 61
  Tổng điểm 7: tổng nháy 20
  Ngày 24/11
  Lô 26 62 45 54 22
  Tổng điểm 9 : tổng nháy 24
  Ngày 25/11
  Lô 26 62 45 54 22
  Tổng điểm 9: tổng nháy 24
  Ngày 26/11
  Lô 54 59 49 94 93
  Tổng điểm 10: tổng nháy 27
   
 11. congkho93

  congkho93 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  7/9/19
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  96
  Điểm thành tích:
  18
  Nick congkho93 ngày 26/11/2019
  Lotto: 53,54,73,74,75
  Tổng điểm: 8
  Tổng nháy: 28
   
 12. Tinhyeutaybac

  Tinhyeutaybac Lính mới

  Tham gia:
  24/10/19
  Bài viết:
  304
  Được thích:
  612
  Điểm thành tích:
  93
  Nic tinhyeutaybac chốt lô ngày 26/11/2019
  Lotto: 34,35,36,45,46
  Tổng điểm: 7
  Tổng nháy : 23
   
 13. alocoba

  alocoba Lính mới

  Tham gia:
  3/1/19
  Bài viết:
  664
  Được thích:
  483
  Điểm thành tích:
  63
  Nick @alocoba ] ngày 25/11/2019
  Lotto: 72,73,74,75,76
  Tổng điểm: 10
  Tổng nháy: 31
   
 14. NhuY123

  NhuY123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/6/15
  Bài viết:
  231
  Được thích:
  118
  Điểm thành tích:
  43
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 07/11.2019
  34,43,24,42,44.(nhận:24).
  Tổng điểm 0.đ Tổng nháy 1.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 08/11.2019
  45,59,95,96,24.(nhận:24.59).
  Tổng điểm 1.đ Tổng nháy 3.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 09/11/2019
  23,73,09,90,77.(nhận:73**.77**.09.90_nhận 6 nháy được 3 điểm).
  Tổng điểm:4.đ .Tổng nháy:9
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 10/11/2019
  39,93,57,75,77.(nhận:93.57)
  Tổng điểm:5 điểm
  Tổng nháy:11.
  ====
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 11/11/2019
  59,95,58,85,33.(nhận 59).
  Tổng điểm:5 điểm.
  Tổng nháy:12.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 12/11/2019
  23,32,73,09,90.(nhận xịt)
  Tổng điểm.5 điểm
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 13/11/2019
  23,32,93,19,91.(nhận xịt).
  Tổng điểm.5 đ
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 14/11/2019
  57,75,77,71,17.(nhận 75.77).
  Tổng điểm.6 đ.
  Tổng nháy:14
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 15/11/19.
  16,61,23,32,03.[nhận:61.32].
  Tổng điểm.7 đ
  Tổng nháy. 16.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 16/11/19
  78,87,23,32,77.(nhận:78,87,77)
  Tổng điểm:8 đ.
  Tổng nháy:19
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 17/11/2019
  39,93,25,52,36.(nhận 52,93).
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:21.nháy.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 18/11/2019.
  25,52.57.75.81.(Nhận 75.)
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:22 nháy.
  ===
  Nick NhuY chốt lô ngày 19/11/2019
  57,75,19,91,48.(nhận xịt)
  Tổng điểm.9 điểm
  Tổng nháy.22 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 20/11/2019
  68,86,78,87,98.(nhận:87,98.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:24 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt ngày 21/11/2019
  77,59,95,54,45.(nhận 95.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:25 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 22/11/2019
  59,95,68,86,76.(nhận:95,95,76.)
  Tổng điểm:11 điểm.
  Tổng nháy:28 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 23/11/2019
  90,95,03,23,87.(nhận:23.87)
  Tổng điểm:12 điểm.
  Tổng nháy:30 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 24/11/2019
  12,21,47,61,91.(nhận 91).
  Tổng điểm:12
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 07/11.2019
  34,43,24,42,44.(nhận:24).
  Tổng điểm 0.đ Tổng nháy 1.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 08/11.2019
  45,59,95,96,24.(nhận:24.59).
  Tổng điểm 1.đ Tổng nháy 3.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 09/11/2019
  23,73,09,90,77.(nhận:73**.77**.09.90_nhận 6 nháy được 3 điểm).
  Tổng điểm:4.đ .Tổng nháy:9
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 10/11/2019
  39,93,57,75,77.(nhận:93.57)
  Tổng điểm:5 điểm
  Tổng nháy:11.
  ====
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 11/11/2019
  59,95,58,85,33.(nhận 59).
  Tổng điểm:5 điểm.
  Tổng nháy:12.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 12/11/2019
  23,32,73,09,90.(nhận xịt)
  Tổng điểm.5 điểm
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 13/11/2019
  23,32,93,19,91.(nhận xịt).
  Tổng điểm.5 đ
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 14/11/2019
  57,75,77,71,17.(nhận 75.77).
  Tổng điểm.6 đ.
  Tổng nháy:14
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 15/11/19.
  16,61,23,32,03.[nhận:61.32].
  Tổng điểm.7 đ
  Tổng nháy. 16.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 16/11/19
  78,87,23,32,77.(nhận:78,87,77)
  Tổng điểm:8 đ.
  Tổng nháy:19
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 17/11/2019
  39,93,25,52,36.(nhận 52,93).
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:21.nháy.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 18/11/2019.
  25,52.57.75.81.(Nhận 75.)
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:22 nháy.
  ===
  Nick NhuY chốt lô ngày 19/11/2019
  57,75,19,91,48.(nhận xịt)
  Tổng điểm.9 điểm
  Tổng nháy.22 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 20/11/2019
  68,86,78,87,98.(nhận:87,98.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:24 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt ngày 21/11/2019
  77,59,95,54,45.(nhận 95.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:25 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 22/11/2019
  59,95,68,86,76.(nhận:95,95,76.)
  Tổng điểm:11 điểm.
  Tổng nháy:28 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 23/11/2019
  90,95,03,23,87.(nhận:23.87)
  Tổng điểm:12 điểm.
  Tổng nháy:30 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 24/11/2019
  12,21,47,61,91.(nhận 91)
  Tổng điểm:12 điêm.
  Tổng nháy:31 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 25/11/2019
  12,21,14,41,76.
  Tổng
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 07/11.2019
  34,43,24,42,44.(nhận:24).
  Tổng điểm 0.đ Tổng nháy 1.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 08/11.2019
  45,59,95,96,24.(nhận:24.59).
  Tổng điểm 1.đ Tổng nháy 3.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 09/11/2019
  23,73,09,90,77.(nhận:73**.77**.09.90_nhận 6 nháy được 3 điểm).
  Tổng điểm:4.đ .Tổng nháy:9
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 10/11/2019
  39,93,57,75,77.(nhận:93.57)
  Tổng điểm:5 điểm
  Tổng nháy:11.
  ====
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 11/11/2019
  59,95,58,85,33.(nhận 59).
  Tổng điểm:5 điểm.
  Tổng nháy:12.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 12/11/2019
  23,32,73,09,90.(nhận xịt)
  Tổng điểm.5 điểm
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 13/11/2019
  23,32,93,19,91.(nhận xịt).
  Tổng điểm.5 đ
  Tổng nháy.12
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 14/11/2019
  57,75,77,71,17.(nhận 75.77).
  Tổng điểm.6 đ.
  Tổng nháy:14
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 15/11/19.
  16,61,23,32,03.[nhận:61.32].
  Tổng điểm.7 đ
  Tổng nháy. 16.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 16/11/19
  78,87,23,32,77.(nhận:78,87,77)
  Tổng điểm:8 đ.
  Tổng nháy:19
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 17/11/2019
  39,93,25,52,36.(nhận 52,93).
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:21.nháy.
  ===
  Nich NhuY123 chốt lô ngày 18/11/2019.
  25,52.57.75.81.(Nhận 75.)
  Tổng điểm:9 điểm.
  Tổng nháy:22 nháy.
  ===
  Nick NhuY chốt lô ngày 19/11/2019
  57,75,19,91,48.(nhận xịt)
  Tổng điểm.9 điểm
  Tổng nháy.22 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 20/11/2019
  68,86,78,87,98.(nhận:87,98.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:24 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt ngày 21/11/2019
  77,59,95,54,45.(nhận 95.)
  Tổng điểm:10 điểm.
  Tổng nháy:25 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 22/11/2019
  59,95,68,86,76.(nhận:95,95,76.)
  Tổng điểm:11 điểm.
  Tổng nháy:28 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 23/11/2019
  90,95,03,23,87.(nhận:23.87)
  Tổng điểm:12 điểm.
  Tổng nháy:30 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 24/11/2019
  12,21,47,61,91.(nhận:91)
  Tổng điểm.12 điêm.
  Tổng nháy.31 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngay 25/11/2019
  12,21,14,41,76.(nhận 14)
  Tổng điêm. 12 điểm.
  Tổng nháy.32 nháy.
  ===
  Nick NhuY123 chốt lô ngày 26/11/19
  13,31,58,85,93.
  Tổng điểm...
  Tổng nháy...
   
  SucSongMoi2 thích bài này.
 15. tungmin2019

  tungmin2019 Lính mới

  Tham gia:
  31/10/19
  Bài viết:
  379
  Được thích:
  321
  Điểm thành tích:
  63
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 07/11/2019
  03*,04,80,81,52
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 08/11/2019
  98,24*,42,95*,96
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 09/11/2019
  91**,81,84,85*,98*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 10/11/2019
  43,47*,75,76,00
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 11/11/2019
  45,54,51*,25,52*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 12/11/2019
  72,73,74*,90,91
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 13/11/2019
  91,93,02,03,35
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 14/11/2019
  58*,98,51,02*,03
  Ngày 15/11: nghỉ
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 16/11/2019
  08,80,79*,27,28
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 17/11/2019
  47,74,76,21**,81*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 18/11/2019
  90,09,26,62,08
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 19/11/2019
  11,12,21,36,63*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 20/11/2019
  61,68,01,02,03*
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 21/11/2019
  52,02,20*,17,71
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 22/11/2019
  60,68,86,34,43
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 23/11/2019
  13,03,05*,78,83
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 24/11/2019
  36*,63,48,84,65**
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 25/11/2019
  14*,41,48,84*,45
  Nick tungmin2019 chốt lô ngày 26/11/2019
  60,68,86,62,63
  Tổng điểm: 8
  Tổng nháy: 26
   
  You Are All My Life thích bài này.
 16. hoangminhks

  hoangminhks Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  24/4/14
  Bài viết:
  614
  Được thích:
  889
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Nick hoangminhks chốt lô ngày 25/11/2019
  14,41,16,61,81
  Tổng điểm :...
  Tổng nháy :...
   
 17. Bacthangban2019

  Bacthangban2019 Lính mới

  Tham gia:
  6/10/19
  Bài viết:
  249
  Được thích:
  669
  Điểm thành tích:
  93
  Nick bacthangban2019 chốt lô ngày 27.11.2019
  79,97,03,30,04
  Tổng điểm: 12
  Tổng nháy: 34
   
  NhuY123 thích bài này.
 18. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  14,055
  Được thích:
  7,889
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  Nick minhquang2015 chốt lô ngày 27.11.2019
  26,59,91,82,95
  Tổng điểm : 08 đ Tổng nháy : 30
   
  NhuY123 thích bài này.
 19. Thanhcong2018

  Thanhcong2018 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  25/2/19
  Bài viết:
  325
  Được thích:
  2,022
  Điểm thành tích:
  93
  Nick thanhcong2018 chốt lô ngày 07.11.2019
  30,49,19,77,52
  08/11
  30*,49,19,77**,50
  09/11
  19,49,30,12,65
  10/11
  19,49*,30,20,14
  11/11
  11,19**,14**,30,34
  12/11
  30,49,16,18,50
  13/11
  30,23,19,77,68**
  14/11
  19*,30,49,14,23
  15/11
  30,49*,62,93,77*
  16/11
  30,62,68*,41,52
  17/11
  30*,62,41,52*,54
  18/11
  30,62,41,53*,22
  19/11
  41,62,22,19,68
  20/11
  41,62,53*,68,22
  21/11
  41,62,53,68**,22
  22/11
  41,62,22,19,49
  23/11
  41,62*,22,19,49
  24/11
  41**,22,19,49,14
  25/11
  41,14*,19,22,49
  26/11
  14,19*,22,49,62
  27/11
  19,22,49,52,62
  Tổng điêm:8
  Tổng nháy:25
   
  NhuY123 thích bài này.
 20. Doicho

  Doicho Lính mới

  Tham gia:
  2/11/19
  Bài viết:
  27
  Được thích:
  25
  Điểm thành tích:
  13
  Nik Doicho:
  1_chốt lô ngày :07/11/2019
  99,55,32,05,58 nhận:99,55,05
  2_chốt lô ngày:08/11/2019
  39,27,80,95,58 nhận:27**,80,95,58
  3_chốt lô ngày :09/11/2019
  39,84,11,17,10 nhận:xịt
  4_chốt lô ngày :10/11/2019
  11,01,37,73,02 nhận:02
  5_chốt lô ngày:11/11/2019
  11,22,51,10,84 nhận:51
  6_chốt lô ngày:12/11/2019
  11,25,04,99,20 nhận : xịt
  7_ chốt lô ngày:13/11/2019
  99,25,47,49,50 nhận:50
  8_chốt lô ngày:14/11/2019
  70,30,47,74,55 nhận: xịt
  9_15/11/2019 nghỉ
  10_ chốt lô ngày 16/11/2019
  11,22,67,78,84 nhận :84,78
  11_Chốt lô ngày 17/11/2019
  22,29,78,35,56 nhận 29
  12- chốt lô ngày 18/11/2019
  22,99,55,56,71 nhận :55
  13_ chốt lô ngày 19/11/2019
  99,22,05,67,76 nhận 99
  14_chốt lô ngày 20/11/2019
  05,86,68,71,22 nhận :05
  15_chốt lô ngày :21/11/2019
  12,21,35,53,91 nhận :12,35
  16_chốt lô ngày 22/11/2019
  00,27,72,68,86 nhận 72
  17_ chốt lô ngày 23/11/2019
  03,30,00,28,59 nhận xịt
  18_chốt lô ngày 24/11/2019
  67,76,00,11,15 nhận 76
  19_chốt lô ngày 25/11/2019
  17,47,74,49,71 nhận 47**,74
  Chốt lô ngày:26/11/2019
  26,62,04,68,86 nhận xịt
  20_ chốt lô ngày 27/11/2019
  44,66,99,26,04
  Tổng điểm:06
  Tổng nháy:24
   
  NhuY123 thích bài này.

Cộng đồng Ketqua.net