quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 398,189

 1. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,64,65,66,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,26,28,30,33,34,36,37,38,40,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,64,65,66,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,91,92,93,96,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,26,28,30,33,34,36,37,38,40,42,44,46,47,49,50,52,53,54,56,65,66,69,71,73,74,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,96,98,99
  (4 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,11,13,15,17,18,19,20,22,23,26,28,30,33,34,37,40,42,44,46,56,65,66,69,71,73,74,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,91,93,96,98,99
  (3 8 số)
  01,02,03,04,05,07,11,13,15,17,18,19,20,22,23,26,28,33,34,37,42,44,46,56,65,66,77,78,79,80,81,87,88,89,91,96,98,99
  (2 8 số)
  01,03,04,05,07,11,15,18,20,28,33,42,44,46,56,65,66,77,78,79,80,81,87,88,89,91,98,99
  (1 8 số)
  01,03,04,07,15,18,20,28,33,42,44,46,56,66,80,81,88,99
  (8 số)
  04,07,42,44,66,80,81,88

  Chúc ae may mắn !!!!!!!
   
 2. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :

  01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  02/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  01,02,03,05,07,08,09,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98
  (6 8 số)
  01,02,05,07,08,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,65,67,68,69,70,71,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98
  (5 8 số)
  01,05,07,08,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,41,42,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,65,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,92,95,97,98
  (4 8 số)
  01,05,07,08,10,12,14,15,16,18,19,21,25,27,28,41,42,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,65,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,92,95,97

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  (7 8 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  (6 8 số)
  02,03,05,07,08,09,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  (5 8 số)
  02,03,05,07,08,09,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,58,61,62,64,67,68,69,70,74,76,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,98
  (4 8 số)
  02,05,07,08,20,22,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,39,42,43,44,46,47,48,49,58,62,64,67,68,69,70,74,76,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,98

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,96,97,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,90,92,93,94,97,99
  (6 8 số)
  02,03,04,05,06,08,09,15,16,18,19,20,21,22,23,25,28,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,85,86,90,92,93,94,97
  (5 8 số)
  02,03,04,05,06,08,09,15,16,18,19,21,23,25,28,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,58,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,83,85,86,93,97
  (4 8 số)
  02,03,05,08,09,15,16,18,23,25,28,32,33,34,35,37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,58,60,61,63,64,66,67,68,70,71,73,74,76,78,79,80,83,93,97

  _______
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : đánh đều tay , hoặc chão tầm 5 đến 7 ngày (to tiền)

  01/03: nhận dàn 82s
  02/03:
  (8 2 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền (nhỏ)
  01/03: nhận dàn 76s
  02/03:
  (7 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,79,80,81,82,83,84,85,86,90,92,93,94,96,97
  Chúc ae may mắn !!!
   
 3. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,360
  Được thích:
  9,089
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 01/03: 9x
  Ngày 02/03:
  94s:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  86s:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  77s:
  01,02,03,04,06,08,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,75,76,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,95,96,98
  67s:
  01,02,03,04,06,08,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,48,49,51,52,53,58,59,60,61,62,63,68,69,73,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,95,96,98,24,33,42,56,65
  58s:
  01,02,03,06,08,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,48,49,51,52,53,58,60,61,62,63,68,69,73,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,96,98
  46s:
  01,02,03,08,10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,25,28,29,30,31,32,35,36,38,39,41,48,51,52,53,58,63,68,69,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,96,98
  38s:
  01,02,03,08,10,12,13,14,15,18,19,20,21,23,25,29,30,31,32,35,39,41,48,51,52,53,58,68,80,81,84,85,86,89,91,92,93,98
  28s:
  03,08,12,13,14,15,18,19,21,30,31,35,39,41,48,51,53,58,68,80,81,84,85,86,89,91,93,98
  19s:
  12,13,15,18,19,21,31,35,39,51,53,68,81,86,91,93
  8s:
  12,15,19,21,51,68,86,91
  2s:
  68,86

  BTĐ: 68

  Chúc MM! ;113
   
 4. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  541
  Được thích:
  1,564
  Điểm thành tích:
  93
  9 5 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8số
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,44,45,46,47,48,50,52,53,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,44,45,46,47,48,50,52,53,56,59,60,61,62,65,66,68,70,73,74,75,76,77,80,82,84,85,87,88,89,93,96,97,98,99
  5 8 số
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,38,41,44,45,47,48,50,52,53,56,59,60,61,62,65,66,68,70,74,75,76,80,82,84,85,87,89,93,97,98,99
  4 8 số
  01,03,04,06,09,10,11,13,14,16,17,18,21,23,25,27,29,30,31,32,34,36,38,41,44,45,48,50,53,56,59,60,61,62,65,66,68,75,76,80,82,84,87,89,93,97,98,99
  3 8 số
  01,03,04,06,09,10,11,13,14,16,18,21,25,29,30,34,36,38,41,44,50,56,61,62,65,66,68,75,76,80,82,84,87,89,93,97,98,99
  2 8 số
  03,04,09,13,14,16,18,21,25,30,34,38,41,44,50,56,62,65,66,68,76,80,82,84,87,93,97,98
  1 8 số
  04,09,13,16,18,25,30,34,38,41,44,56,62,65,66,68,82,84
  0 8 số
  09,13,16,25,30,65,66,82
   
 5. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  03/03:
  (9 5 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,49,50,53,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,15,17,19,20,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,41,42,44,49,50,53,55,56,58,60,61,62,64,65,66,67,68,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,06,07,08,10,11,12,15,17,19,20,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,41,42,44,49,50,53,55,56,58,60,61,62,65,66,67,68,73,76,80,81,83,85,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 8 số)
  00,01,02,07,08,10,11,15,19,20,24,27,29,30,31,32,34,37,38,39,41,42,44,49,50,55,58,61,62,65,66,67,68,73,76,80,81,83,85,88,90,93,94,95,96,97,98,99
  (3 8 số)
  00,01,02,07,11,15,19,20,24,27,29,30,32,34,38,39,41,42,44,49,58,61,62,66,67,76,81,83,85,88,90,93,94,95,96,97,98,99
  (2 8 số)
  01,02,07,11,15,20,24,27,30,39,49,58,61,62,66,67,76,81,83,85,88,90,93,94,95,96,98,99
  (1 8 số)
  01,02,11,15,20,24,30,39,49,58,61,66,67,76,83,88,93,96
  (8 số)
  11,24,30,39,49,58,67,76
   
 6. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :

  Ngày 01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 02/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x

  Ngày 03/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (8 8 số)
  01,02,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  (7 8 số)
  01,02,04,05,06,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97
  (6 8 số)
  01,02,04,05,06,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,81,82,85,86,91,92,94,95,96,97
  (5 8 số)
  02,04,05,06,12,14,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,81,82,85,86,91,92,94,95,96
  (4 8 số)
  02,04,05,12,14,15,16,20,21,22,24,25,26,27,28,29,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,65,67,68,69,72,75,76,82,85,86,92,95,96
  Dàn 2:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  (7 8 số)
  01,04,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  (6 8 số)
  01,04,05,06,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,60,61,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  (5 8 số)
  01,04,05,06,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,54,55,56,60,61,64,67,68,69,70,71,74,76,78,79,81,86,87,90,91,93,94,96,97
  (4 8 số)
  01,04,05,06,10,14,16,17,18,19,24,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,54,60,61,64,67,68,69,70,71,74,76,78,79,81,86,87,90,91,94,96,97
  Dàn 3:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,86,87,88,89,90,92,93,96,98,99
  (6 8 số)
  01,04,05,06,08,09,10,13,14,15,17,18,19,23,24,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,86,87,88,89,90,92,93,96,99
  (5 8 số)
  01,04,05,08,09,10,13,14,15,17,18,23,24,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,50,51,52,53,55,56,57,58,63,69,70,72,73,76,77,78,79,80,82,83,86,87,88,89,90,92,93,96,99
  (4 8 số)
  01,04,05,10,13,14,15,17,18,23,24,26,27,37,38,40,41,42,43,44,50,51,52,53,55,56,57,58,63,69,70,72,73,76,78,79,80,82,83,86,87,88,89,90,92,93,96,99
  ________
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : Vào đều tiền , hoặc chão
  tầm 5 đến 7 ngày
  01/03: nhận đề 77 dàn 82s
  02/03: nhận đề 62 dàn 82s
  03/03:
  (8 2 số)
  01,02,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền
  01/03: nhận đề 77 dàn 76s
  02/03: nhận đề 62 dàn 76s
  03/03:
  (7 6 số)
  01,02,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,82,83,86,87,88,89,90,92,93,96,97

  Chúc may mắn !!!!!!!!
   
 7. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,360
  Được thích:
  9,089
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 01/03: 9x
  Ngày 02/03: 9x8x7x6x5x
  Ngày 03/03:
  94s:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  78s:
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,93,94,95,96,97,98
  68s:
  01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,57,60,61,63,64,67,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,91,93,94,97,98
  57s:
  01,07,10,13,14,18,28,30,34,38,39,40,41,43,48,49,51,63,67,68,71,74,75,78,79,80,81,82,84,86,87,89,91,94,97,03,04,08,15,17,31,35,36,37,46,47,53,54,57,60,64,70,73,76,83,93,98
  48s:
  01,03,07,08,10,13,15,17,18,28,30,31,34,35,36,37,38,39,43,47,48,49,51,53,54,57,63,68,70,71,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,91,93,94,97,98
  39s:
  01,03,07,08,10,15,18,28,30,34,36,39,43,47,48,51,53,54,57,63,68,70,71,73,74,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,91,93,97,98
  29s:
  03,07,08,15,18,30,39,47,48,51,53,54,68,70,71,73,74,78,79,80,81,84,86,87,89,91,93,97,98
  16s:
  03,08,18,30,39,47,53,71,73,74,78,80,81,87,91,93
  8s:
  03,08,18,30,78,80,81,87
  2s:
  08,80

  BTĐ: 80

  Chúc MM! ;113
   
 8. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  03/03:9x8x7x
  04/03:
  (9 5 số)
  00,01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (8 8 số)
  01,03,04,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (7 8 số)
  01,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,87,89,90,92,93,95,96,98,99
  (6 8 số)
  04,07,09,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73,75,76,78,79,82,83,84,85,87,89,90,92,95,96,98,99
  (5 8 số)
  04,07,11,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,41,42,43,45,46,48,49,50,51,53,58,59,60,61,62,63,65,67,70,71,72,73,75,78,79,82,83,84,85,87,90,95,96,98
  (4 8 số)
  04,07,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,38,41,42,43,45,46,48,49,50,51,53,58,59,60,61,62,63,67,71,73,75,78,82,83,84,87,95,96,98
  (3 8 số)
  04,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,35,36,37,41,42,46,48,50,51,58,59,62,63,67,71,73,75,78,83,84,87,95,96,98
  (2 8 số)
  04,15,17,20,21,25,26,30,35,37,41,42,50,51,58,59,62,63,67,71,75,78,83,84,87,95,96,98
  (1 8 số)
  04,17,20,21,26,30,42,50,51,58,59,62,63,67,78,83,84,96
  (8 số)
  20,21,50,51,58,59,63,96
   
 9. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :

  Ngày 01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 02/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x

  Ngày 03/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 04/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32,35,40,41,42,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,65,67,68,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,97,98
  (5 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,12,15,17,18,20,21,22,24,25,26,28,40,42,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,65,67,68,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,97
  (4 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,12,15,18,20,21,22,24,25,26,28,40,42,45,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60,65,68,70,74,75,76,78,79,80,81,82,84,90,92,95,97

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,46,47,48,51,52,53,55,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,26,28,30,31,32,35,36,37,38,41,42,47,48,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,08,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,26,28,30,31,32,35,36,37,38,41,42,47,48,58,59,61,64,65,66,67,68,69,71,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,96,97,98,99
  (4 8 số)
  00,01,12,14,16,17,18,19,21,22,24,26,28,30,31,32,35,37,38,41,42,47,48,58,61,64,66,67,68,69,71,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,96,97,98

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75,76,77,78,79,82,83,84,92,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,73,75,77,82,83,84,92,94,95,96,97,99
  (5 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,46,48,51,52,53,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,73,75,77,83,92,94,95,96,99
  (4 8 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,11,13,14,16,18,19,21,22,24,26,28,30,36,37,38,42,46,48,51,52,53,55,58,59,62,63,64,65,66,68,69,73,75,77,83,92,94,95,96,99

  ________
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : Vào đều tiền , hoặc chão tầm 5 đến 7 ngày
  01/03: nhận đề 77 dàn 82s
  02/03: nhận đề 62 dàn 82s
  03/03: nhận đề 10 dàn 82s
  04/03:
  (8 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền
  01/03: nhận đề 77 dàn 76s
  02/03: nhận đề 62 dàn 76s
  03/03: nhận đề 10 dàn 76s
  04/03:
  (7 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,35,36,37,38,40,41,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,92,94,95,96,97,98,99

  Chúc ae may mắn !!!!!

  Mình cũng bận , nên khoá tin nhắn để ae đỡ nt , ae nhắn tin mà mình không trả lời nó mất hay , mà đọc rùi k trả lời thì cũng không hay
  , Nên lâu nay mình khoá phần tn nên k ai nhắn đc , mới mở ra đc 3 hôm
  Vừa ngủ dậy , bảo vào chốt cho ae tham khảo
  Thấy một ních mới toe vào nt xin phần mềm , kiếp bố khôn thế
  Mỗi 1 lần sắc xuất nó k cao , lại phải thay đổi phần mền , viết code lập trình VBA hàng bao nhiêu ngày , có phải làm 1 phát là xong , còn sửa dần dần nó mới ra đc 1 bản hoàn thiện , mất bao nhiêu công sức
  Hỏi xin dễ thế , đừng mơ nhé kkkkkk
   
 10. bachthu71

  bachthu71 Lính mới

  Tham gia:
  14/3/14
  Bài viết:
  139
  Được thích:
  392
  Điểm thành tích:
  63
  Cảm ơn bác ah! Cứ an toàn 3 dàn 7x có 5x là quá ổn rồi bác ơi.
   
 11. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,360
  Được thích:
  9,089
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 01/03: 9x
  Ngày 02/03: 9x8x7x6x5x
  Ngày 03/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/03:
  94s:
  01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s:
  01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  79s:
  03,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  68s:
  03,04,08,09,12,13,14,15,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,68,69,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  58s:
  03,04,08,13,15,18,23,24,25,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,42,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,63,64,65,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,96,97,98
  48s:
  03,04,13,15,18,23,24,25,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,42,45,47,48,49,51,52,53,54,56,58,63,65,68,69,73,74,79,80,81,82,85,86,89,92,94,95,96,97,98
  38s:
  03,04,13,18,24,25,28,29,30,32,35,36,37,38,39,40,45,47,48,49,51,52,53,54,56,58,63,65,69,73,79,80,82,92,95,96,97,98
  29s:
  03,13,24,28,29,30,32,35,36,38,39,47,48,49,51,53,56,58,63,65,69,79,80,82,92,95,96,97,98
  17s:
  03,13,29,30,32,35,38,39,48,53,58,69,80,92,95,96,98
  8s:
  03,13,30,38,39,48,69,96
  2s:
  03,30

  BTĐ: 30

  Chúc MM! ;113
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  7,303
  Được thích:
  84,695
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Mọi người có thể ủng hộ diễn đàn để làm quỹ trao giải cho các Events hàng tháng bằng cách chuyển khoản cho Mod thanhmai9557. STK: 0510130704008. Đàm Thị Thanh Mai. Ngân hàng MBBank- Ngân hàng quân đội chi nhánh Hà Nội.

  Bạn ghi tên nick. Nội dung: ủng hộ topic doanchung. Sau đó chủ topic có thể sử dụng kinh phí đó tạo sân chơi cho ae. 4rum chỉ giữ hộ
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  7,303
  Được thích:
  84,695
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  thủ quỹ báo nhận của @Thuyha82 : 500k và của bạn @phanhuyvu1990 : 300k.
  Tổng: 800k
  Cảm ơn các bạn. Bạn @Doanchunghd có thể tùy ý sử dụng số tiền tạo sân chơi cho ae nhé.
  Ps: Tốt nhất tạo topic khác ngoài topic riêng này nếu có tổ chức sân chơi mới.
   
 14. Hoa Quynh

  Hoa Quynh Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/3/18
  Bài viết:
  2,002
  Được thích:
  40,303
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  VIỆN NC LÔ ĐỀ
  CHỌN CHẠM ĐỀ 0358
  CHẠM 358
  CHẠM 38
  CHẠM 8
  ĐẦU 8
   
 15. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  03/03:9x8x7x
  04/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05/03:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,40,43,46,48,50,51,52,54,55,56,57,58,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,36,37,38,39,43,46,48,50,52,54,55,56,57,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  (5 8 số)
  00,02,03,06,07,08,09,10,11,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,36,37,38,39,43,46,48,50,52,54,56,57,61,63,64,65,67,68,69,70,73,75,76,77,78,82,83,86,87,88,89,92,94,95,99
  (4 8 số)
  00,02,03,06,07,08,09,10,11,15,16,17,19,25,26,28,30,31,36,37,38,46,48,50,52,54,56,57,61,64,65,68,69,70,73,75,76,77,78,82,83,86,87,88,89,92,94,95
  (3 8 số)
  00,02,03,06,08,09,10,11,15,16,17,25,26,28,30,31,36,37,38,48,52,54,56,57,64,65,69,70,73,75,76,77,78,83,86,87,89,92
  (2 8 số)
  00,03,06,08,11,15,16,25,26,28,30,31,36,37,38,48,52,56,57,64,65,69,70,75,77,78,86,89
  (1 8 số)
  03,08,11,15,16,26,28,30,31,36,37,38,64,65,69,78,86,89
  (8 số)
  03,08,31,64,65,69,78,89
   
  Bam_cang, kunngo, bachthu7150 thành viên khác Thích điều này.
 16. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :

  Ngày 01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 02/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x

  Ngày 03/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 04//03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 05/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98
  (6 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,17,18,22,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,47,50,51,52,53,56,57,58,59,60,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,97,98
  (5 8 số)
  02,03,05,07,08,12,13,15,17,18,22,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,43,47,50,51,53,56,57,58,59,60,63,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,97,98
  (4 8 số)
  03,07,08,13,17,18,30,31,33,34,35,36,37,38,39,43,47,50,51,53,56,57,58,59,63,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,93,95,98

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,40,41,42,43,47,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,97,99
  (6 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,32,37,40,41,42,47,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,94,95,97,99
  (5 8 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,32,37,40,41,42,47,50,51,52,56,57,58,59,60,61,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,87,90,91,92,95,97,99
  (4 8 số)
  01,02,04,05,06,07,08,09,12,15,17,18,22,23,24,32,40,41,42,50,51,52,56,58,59,60,61,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,87,90,91,92,95,97

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,41,42,43,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,94,95,96,98,99
  (6 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,37,41,42,43,47,49,52,53,54,55,57,58,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,92,93,94,95,98,99
  (5 8 số)
  01,03,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,37,41,42,43,47,49,52,53,57,58,61,63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,77,80,81,83,84,85,86,88,92,94,95,98,99
  (4 8 số)
  01,03,04,06,07,08,09,13,16,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,37,41,43,47,49,53,57,58,61,63,64,66,67,68,70,71,73,74,80,81,83,84,85,86,88,92,94,95,99

  ________
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : Vào đều tiền , hoặc chão tầm 5 đến 7 ngày
  01/03: nhận đề 77 dàn 82s
  02/03: nhận đề 62 dàn 82s
  03/03: nhận đề 10 dàn 82s
  04/03: nhận đề 00 dàn 82s
  05/03:
  (8 2 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,40,41,42,43,47,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền
  01/03: nhận đề 77 dàn 76s
  02/03: nhận đề 62 dàn 76s
  03/03: nhận đề 10 dàn 76s
  04/03: nhận đề 00 dàn 76s
  05/03:
  (7 6 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,40,41,42,43,47,49,52,53,56,57,58,59,61,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,98,99

  Chúc may mắn !!!!!!!!
   
  Rubynguyen, Cakiempro68, kunngo88 thành viên khác Thích điều này.
 17. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,360
  Được thích:
  9,089
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 28/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 01/03: 9x
  Ngày 02/03: 9x8x7x6x5x
  Ngày 03/03: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 04/03: 00 Toang!
  Ngày 05/03:
  94s:
  01,02,03,04,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  88s:
  01,02,03,04,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  79s:
  01,02,03,04,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  69s:
  01,02,04,09,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,61,63,64,65,66,68,69,71,72,73,75,78,80,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  59s:
  04,12,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,38,40,42,43,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,61,63,64,65,68,69,71,73,75,78,80,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  48s:
  12,14,15,16,18,21,23,24,25,28,29,31,32,34,35,36,38,42,43,47,48,51,52,53,54,56,57,61,63,65,68,69,73,75,78,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  39s:
  14,15,18,23,24,28,29,31,32,34,35,36,38,42,43,47,48,51,53,54,56,57,63,65,68,73,75,78,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,98
  27s:
  18,23,28,32,34,35,36,38,43,48,53,54,56,57,63,65,73,75,78,83,84,85,87,89,93,95,98
  19s:
  18,34,36,38,43,54,56,57,63,65,75,78,83,85,87,89,93,95,98
  8s:
  34,36,38,43,63,83,85,93
  2s:
  36,63

  BTĐ: 36

  Chúc MM! ;113
   
  Cakiempro68, Taliban1, son8050 thành viên khác Thích điều này.
 18. Hoa Quynh

  Hoa Quynh Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/3/18
  Bài viết:
  2,002
  Được thích:
  40,303
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  VIỆN NC LÔ ĐỀ
  GIAO LUU ĐB LẤY CHẠM
  1386
  CHẠM 368
  CHẠM 38
  CHAMK 8
  ĐẦU 8
   
  Cakiempro68, son80, Acecook26 thành viên khác Thích điều này.
 19. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:9x8x7x6x
  25/02:9x8x7x6x
  26/02:9x8x7x6x
  27/02:9x8x7x6x5x4x3x
  28/02:9x8x
  01/03:9x8x
  02/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  03/03:9x8x7x
  04/03:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  05/03:9x8x
  06/03:
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,92,93,94,95,98
  (7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,82,83,87,88,89,90,92,94,95,98
  (6 8 số)
  02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,28,29,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,79,80,83,87,88,89,90,92,94,95,98
  (5 8 số)
  02,04,05,06,07,08,09,12,14,15,18,19,20,21,22,24,29,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,50,51,53,54,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,75,77,83,87,88,89,90,92,94,95,98
  (4 8 số)
  02,04,05,06,07,09,12,14,15,18,21,22,24,34,35,37,42,43,45,46,50,51,53,54,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,75,77,83,87,88,90,92,94,95,98
  (3 8 số)
  02,04,05,07,12,14,15,18,21,22,24,34,35,37,42,43,45,46,51,53,54,56,57,58,61,62,64,66,67,68,69,71,72,75,77,87,92,98
  (2 8 số)
  02,04,05,07,12,18,21,22,24,37,42,45,46,53,54,56,57,58,64,67,68,69,71,72,75,77,87,92
  (1 8 số)
  02,04,05,07,18,22,24,37,42,45,46,53,56,58,72,77,87,92
  (8 số)
  02,05,42,56,58,77,87,92
   
  Cakiempro68, son80, Hgs138845 thành viên khác Thích điều này.
 20. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,167
  Điểm thành tích:
  93
  Tháng 3 nên theo pp mới :


  Ngày 01/03:
  Dàn 1:9x8x7x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 02/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x

  Ngày 03/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 04/03:
  Dàn 1:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 05/03:
  Dàn 1:9x8x7
  Dàn 2:9x8x7x6x5x4x
  Dàn 3:9x8x7x6x5x4x

  Ngày 06/03:
  Dàn 1:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  (6 8 số)
  03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,53,54,57,58,59,60,63,64,67,68,70,71,73,74,75,76,77,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  (5 8 số)
  03,04,07,08,09,13,14,17,18,19,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,53,54,57,58,59,63,64,67,68,70,71,73,74,75,76,77,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  (4 8 số)
  03,04,07,09,13,14,17,19,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,53,54,57,59,63,64,67,70,71,73,81,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,98,99

  Dàn 2:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,37,38,39,43,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,93,96,97,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,37,38,39,43,50,53,55,56,57,58,59,60,63,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,93,97
  (4 8 số)
  04,05,06,07,08,09,10,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,37,50,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,71,73,74,75,76,77,80,81,83,85,86,88,89,90,91,93,97

  Dàn 3:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,72,78,79,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  (6 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,50,51,52,53,55,56,59,61,62,63,65,69,72,78,79,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98,99
  (5 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,50,51,52,53,55,56,59,61,62,63,65,72,82,83,87,89,90,91,93,95,96,98,99
  (4 8 số)
  00,01,02,04,05,06,07,10,12,14,17,19,20,26,27,28,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,51,52,53,55,56,59,61,62,63,65,72,82,83,89,90,91,93,95,96,98,99

  ________
  Dàn tổng hợp 8x của 3 dàn trên :

  Dàn 8x 1,2 Lấy trùng : Vào đều tiền , hoặc chão tầm 5 đến 7 ngày
  01/03: nhận đề 77 dàn 82s
  02/03: nhận đề 62 dàn 82s
  03/03: nhận đề 10 dàn 82s
  04/03: nhận đề 00 dàn 82s
  05/03: nhận đề 92 dàn 82s
  06/03:
  (8 2 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,93,96,97,98,99

  Dàn 8x 1,2,3 Lấy trùng : Vào đều tiền
  01/03: nhận đề 77 dàn 76s
  02/03: nhận đề 62 dàn 76s
  03/03: nhận đề 10 dàn 76s
  04/03: nhận đề 00 dàn 76s
  05/03: nhận đề 92 dàn 76s
  06/03:
  (7 6 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,81,82,83,85,86,88,89,90,91,93,96,98,99

  PS:
  Dàn tổng hợp là lấy các dàn nhiều số ổn định nguy cơ gãy thấp , và tổng hợp lấy trùng dùng để chão , còn ba dàn 9x-4x kia ae nhìn thống kê , dàn nào thấy ổn thì theo nhé , ai thích chão thì chơi dàn tổng hợp thôi , nhìn thống kê ba dàn 9x-4x thì dàn nào cũng đang chạy ok , nghe dàn số (2) đang bon tít nhất
  _______
  Bảo ae 1 lần , lần sau tự mà vào tiền
  Ai mà đánh chão hay còn gọi 1 kiểu nữa là đánh (tất tay trong vài ngày) ăn 5 ngày rùi nên dừng nhé , hoặc tham hơn tý nữa thì rút gốc về , và chão tiếp số lãi kéo dài 2 hoặc 3 ngày tiếp , còn ae nào ăn non , nên nghỉ đánh cầu chão mới khởi điểm từ N1/5
  Hãy bảo toàn vốn ....
  ________

  Ba dàn 78s ghép nhau ra 56s ăn thông kinh
  Thôi mình cứ lấy mấy dàn 88s , ghép cho an toàn cao hơn , ăn ít tý cho chắc kkkkkk


  "Kết đi đôi với chết , tham thì thâm"
  "Vạn sự tùy duyên , lộc khắc đến"


  Chúc may mắn !!!!!!!!
   

Cộng đồng Ketqua.net