quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐỀ WIN 90% CỦA @DOANCHUNGHD

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/20.

Lượt xem: 460,329

 1. Vuacobac04

  Vuacobac04 Lính mới

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  140
  Được thích:
  1,160
  Điểm thành tích:
  93
  BẢNG PHONG ĐỘ DÀN MB
  16/02 9x8x7x6x5x4x3x
  17/02 9x8x7x6x5x
  18/02 9x8x
  19/02 ?????????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,60,61,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,76,77,78,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,29,31,32,33,34,38,40,42,43,44,46,47,49,51,53,54,56,60,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,76,77,78,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số)
  00,01,03,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,29,32,33,38,42,43,44,46,47,49,51,53,56,63,64,65,66,67,71,72,74,75,76,77,78,84,86,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  4 8 số)
  00,01,06,07,09,10,12,13,14,15,16,18,19,22,23,24,27,29,32,33,38,42,43,44,46,47,49,51,53,56,63,64,65,66,72,74,75,76,77,78,86,89,90,92,93,94,95,98
  3 8 số)
  00,01,07,09,10,12,13,14,15,16,19,22,23,24,27,32,33,38,42,43,44,46,47,49,51,56,63,64,66,72,76,77,78,89,90,93,94,98
  2 8 số)
  01,07,10,12,13,14,15,16,19,22,23,27,32,33,43,44,46,49,51,64,66,72,77,78,89,90,94,98
  1 8 số)
  01,07,10,12,14,16,19,22,27,43,46,49,66,72,77,78,90,94
  8 số)
  01,10,22,43,66,72,78,90
   
  duchieu99, Daylama, bachthu7120 thành viên khác Thích điều này.
 2. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,185
  Điểm thành tích:
  93
  Miền Bắc:
  18/02:9x8x7x6x5x4x3x
  19/02:9x8x7x6x
  20/02:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,44,45,49,50,51,52,54,55,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,84,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (6 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,10,12,13,14,15,16,18,20,21,22,26,28,30,31,33,34,36,37,38,39,41,42,44,45,50,51,52,54,55,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,84,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (5 8 số) 00,02,03,04,05,06,10,12,13,14,15,16,18,20,21,22,26,28,30,31,33,34,36,37,38,39,41,42,44,45,50,51,52,54,55,58,61,62,63,64,65,66,67,73,74,77,78,79,80,83,85,90,91,92,95,97,98,99
  (4 8 số) 00,02,03,04,05,06,10,12,13,14,16,20,21,22,30,31,33,36,38,39,41,42,50,51,52,54,55,58,62,63,64,65,67,73,74,77,78,79,80,83,85,90,91,92,95,97,98,99
  (3 8 số) 00,03,04,06,10,12,13,14,16,20,21,22,30,31,33,36,38,39,41,42,50,51,52,54,55,58,62,63,64,65,67,73,80,83,91,95,98,99
  (2 8 số) 00,03,04,06,10,12,13,14,16,20,21,22,30,31,33,36,38,55,58,63,64,65,80,83,91,95,98,99
  (1 8 số) 03,04,06,13,16,33,55,58,63,64,65,80,83,91,95,98,99,00
  (8 số)
  00,06,13,16,33,55,58,63

  _______
  Miền Nam:
  19/2: TP HCM
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số) 00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số) 00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,25,26,31,32,34,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,67,68,69,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  (5 8 số) 00,01,02,03,05,07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,25,26,31,32,34,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,67,69,73,77,79,80,83,84,85,89,91,92,93,96,97
  (4 8 số) 01,02,03,05,07,08,09,12,14,15,17,20,21,22,25,26,31,32,34,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,54,56,57,58,60,63,64,67,69,79,80,85,89,91,93,96,97
  (3 8 số) 01,02,03,05,07,08,09,14,17,20,21,25,26,31,32,34,37,43,48,49,51,54,56,57,58,60,63,64,67,69,79,80,85,89,91,93,96,97
  (2 8 số) 01,02,03,05,07,09,14,20,25,26,32,37,43,49,51,54,57,63,67,69,79,80,85,89,91,93,96,97
  (1 8 số) 01,07,09,14,20,25,26,32,37,43,49,51,54,57,63,79,85,97
  (8 số)
  20,25,26,32,37,43,49,51

  _____
  Miền Trung
  20/2: Đà Nẵng
  (9 5 số) 00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,02,03,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số) 00,02,03,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (6 8 số) 00,02,03,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,22,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,48,49,51,52,54,55,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,74,75,78,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (5 8 số) 00,02,03,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,22,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,48,49,51,54,58,59,61,67,69,74,75,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  (4 8 số) 00,02,03,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,22,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,44,45,48,49,54,58,59,61,67,69,74,75,82,84,85,88,90,91,93,95,96,97,98
  (3 8 số) 03,05,07,09,13,14,16,17,27,28,29,31,35,36,38,44,45,48,49,54,58,59,61,67,69,74,75,82,84,85,88,90,91,93,95,96,97,98
  (2 8 số) 03,05,09,13,14,16,17,27,28,29,38,44,48,54,58,59,61,67,69,74,75,82,84,85,88,90,91,97
  (1 8 số) 03,05,09,13,14,16,17,27,28,29,38,44,48,58,82,84,91,97
  (8 số)
  05,09,13,14,16,17,27,28

  Chúc ae may mắn !!!!!!
   
 3. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  9,120
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 26/01: 9x
  Ngày 27/01: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 28/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 29/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/01: 9x8x7x
  Ngày 31/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 01/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/02: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/02: 9x
  Ngày 04/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 06/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/02: ;a15
  Ngày 09/02: 9x8x
  Ngày 10/02: 9x8x7x6x
  Ngày 15/02: 9x8x7x
  Ngày 16/02: 9x8x7x
  Ngày 17/02: ;a15
  Ngày 18/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 20/02:
  94s:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  86s:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  76s:
  02,03,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  66s:
  02,06,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,41,42,43,46,47,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,85,86,87,90,91,92,93,96,97
  58s:
  02,06,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,39,41,42,43,46,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,76,78,79,81,82,85,86,87,90,91,92,93,96,97
  46s:
  02,06,09,14,16,18,19,20,24,26,28,29,34,35,36,39,41,42,43,46,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,76,78,79,81,82,85,86,87,90,91,92,93,96,97
  34s:
  06,14,16,18,24,26,28,29,34,36,39,41,42,43,56,58,60,61,62,63,65,67,68,69,76,78,81,82,85,86,87,92,93,96
  28s:
  06,14,16,18,24,26,28,29,36,39,41,42,56,58,60,61,62,63,65,68,78,81,82,85,86,87,92,93
  18s:
  18,24,26,28,29,36,39,42,58,62,63,68,81,82,85,86,92,93
  8s:
  18,26,28,29,62,81,82,92
  2s:
  26,62

  BTĐ: 26

  Chúc MM! ;113
   
  duchieu99, QuốcHuy17, Daylama26 thành viên khác Thích điều này.
 4. hoho

  hoho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/6/12
  Bài viết:
  901
  Được thích:
  2,742
  Điểm thành tích:
  93
  THMB VIP
  17/2 7X6X5X4X3X2X1X
  18/2 7X6X
  19/2 7X6X
  20/2
  9 5s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 9s
  02,03,04,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7 9s
  02,04,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,74,75,77,78,79,80,82,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6 9s
  04,05,06,08,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,74,75,78,79,80,82,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98
  5 9s
  04,05,06,11,12,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,39,42,43,46,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,74,78,79,80,82,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,98
  4 9s
  06,11,12,15,17,18,19,21,24,25,26,27,28,32,34,35,36,37,39,42,43,46,51,52,53,56,57,58,59,62,64,68,69,71,72,74,78,79,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,98
  3 9s
  02,04,06,14,16,20,21,31,32,34,35,36,46,47,51,52,53,56,58,59,60,61,63,64,65,67,68,71,74,76,79,81,85,86,91,93,95,96,97
  2 9s
  06,18,19,24,25,28,32,35,43,46,51,52,53,56,57,58,64,68,69,74,79,86,87,88,89,91,92,93,96
  1 9s
  25,28,32,46,51,52,56,57,58,64,68,69,74,79,86,87,91,92,96
  9s
  25,46,51,57,64,69,79,87,96
   
 5. Vuacobac04

  Vuacobac04 Lính mới

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  140
  Được thích:
  1,160
  Điểm thành tích:
  93
  BẢNG PHONG ĐỘ DÀN MB
  16/02 9x8x7x6x5x4x3x
  17/02 9x8x7x6x5x
  18/02 9x8x
  19/02 9x8x7x6x5x
  20/02 ????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,90,91,92,95,96,97,99
  7 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,90,91,92,95,96,97,99
  6 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29,30,33,36,37,38,40,41,43,44,48,49,50,51,52,53,54,56,59,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,90,91,92,95,96,97,99
  5 8 số)
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29,30,33,36,37,38,40,41,43,44,48,49,50,51,52,53,54,56,59,62,63,64,68,70,71,73,77,78,79,80,85,86,88,90,95,96,97
  4 8 số)
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29,30,36,37,43,49,52,54,56,59,62,63,68,70,71,73,77,78,79,80,85,86,88,90,95,96,97
  3 8 số)
  01,03,04,05,07,08,10,12,13,15,18,19,22,23,24,29,30,36,37,43,49,52,54,56,59,62,63,68,70,71,73,77,78,79,80,85,86,97
  2 8 số)
  01,03,04,05,07,08,10,12,13,15,18,19,22,23,24,29,30,36,37,43,49,54,63,68,77,80,86,97
  1 8 số)
  01,03,05,08,13,15,22,23,24,37,49,54,63,68,77,80,86,97
  8 số)
  01,05,08,13,15,22,24,80
   
 6. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,185
  Điểm thành tích:
  93
  Miền Bắc:
  18/02:9x8x7x6x5x4x3x
  19/02:9x8x7x6x
  20/02:9x8x7x6x5x4x3x2x
  21/02:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,80,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,80,82,83,84,87,88,89,91,94,95,96,98
  (6 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,59,61,63,65,66,67,70,74,75,76,77,80,82,83,87,88,89,91,94,95,96,98
  (5 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,45,46,48,49,50,51,53,56,57,59,61,63,65,66,67,70,74,75,76,77,80,83,87,91,94,95,98
  (4 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,42,44,46,50,51,53,56,57,61,65,66,67,76,77,83,87,91,94,95,98
  (3 8 số) 00,01,03,04,05,09,10,11,14,16,18,19,22,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,42,44,46,50,51,53,56,57,61,65,66,67,76,77,95
  (2 8 số) 00,01,03,04,05,09,10,11,14,16,18,19,22,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,50,56,76,77,95
  (1 8 số) 01,03,04,05,09,10,11,14,18,19,22,32,50,56,76,77,95,00
  (8 số)
  01,09,11,14,18,19,22,32

  ______
  PP Trừ ngược : 88s hoặc 78s trừ ngược 8s hoặc 18s
  18/02: 78s-18s=60s nhận 10
  19/02: 78s-18s=60s nhận 03
  20/02: 78s-18s=60s nhận 30
  21/02: 78s-18s=60s nhận

  PS:
  Muốn chắc hơn nữa tương tự lấy 8x... làm như trên ae tham khảo

  ______
  GÓC THÍ NGHIỆM :
  PS:
  Miền Nam + Trung + Giải Nhất ae tk thôi nhé , để chốt có thống kê ae biết nhịp nó ăn ra sao rùi chơi sau vẫn chưa muộn
  Nói chung nó chỉ ăn tầm 4x5x6x7x8x (6x7x8x là chính) như miền bắc thôi vì nó cùng chung cách thức nên dàn random như nhau , ae theo dõi thôi đã nhé , sau 1 tuần có kq thống kê ổn định rùi chơi sau ;a23


  21/2: Giải Nhất
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,83,84,85,87,88,89,90,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số) 00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,72,75,76,77,79,83,84,87,88,89,93,95,96,97
  (5 8 số) 00,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,34,38,40,41,45,46,48,50,52,54,55,59,61,62,64,65,66,68,72,75,76,77,79,83,84,87,88,89,93,95,96,97
  (4 8 số) 04,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,26,27,30,31,34,38,40,41,45,46,48,50,52,54,55,59,61,62,64,65,66,68,72,75,76,77,79,84,88,89,93,96,97
  (3 8 số) 04,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,26,27,30,31,34,38,40,41,45,46,52,54,55,59,61,66,77,84,88,89,93,96,97
  (2 8 số) 04,06,08,10,12,14,16,17,18,24,26,27,34,41,45,52,54,55,59,61,66,77,84,88,89,93,96,97
  (1 8 số) 10,12,14,16,17,18,24,26,27,34,41,45,52,54,55,59,96,08
  (8 số)
  08,10,17,24,27,41,55,96
  _______
  MN:
  20/2: toang (làm nhầm)
  21/2: Đà Lạt
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,91,92,94,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,50,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,91,92,94,96,97,98,99
  (6 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,50,55,57,58,63,64,66,68,70,71,72,73,75,76,78,80,81,84,85,86,87,88,89,92,94,96,97,98,99
  (5 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,18,23,24,26,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,50,63,64,66,68,70,71,72,73,75,76,78,80,81,84,85,86,87,88,89,92,94,96,97,98,99
  (4 8 số) 02,03,04,05,06,08,10,13,15,16,18,23,24,26,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,50,63,64,66,68,70,71,72,73,75,76,78,80,81,84,85,87,88,97,98
  (3 8 số) 02,03,04,05,06,08,10,13,15,16,18,23,24,26,29,31,32,33,35,37,41,43,50,63,64,66,70,71,73,75,78,80,84,85,87,88,97,98
  (2 8 số) 02,03,04,15,18,23,26,31,35,37,41,43,50,63,64,66,70,71,73,75,78,80,84,85,87,88,97,98
  (1 8 số) 15,18,23,26,31,35,37,41,43,50,63,64,66,70,75,85,87,04
  (8 số)
  04,18,23,35,66,75,85,87
  _______
  MT
  20/2:9x8x7x6x5x4x
  21/2: khánh Hòa
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,78,79,80,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  (6 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,78,80,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (5 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,30,31,34,35,36,38,47,48,49,53,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,71,73,76,78,80,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (4 8 số) 00,01,04,09,10,11,13,15,17,19,20,22,23,25,28,30,31,34,35,38,47,48,49,53,58,59,61,62,64,65,66,67,68,71,73,76,80,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,98
  (3 8 số) 00,01,04,09,10,11,13,15,17,19,20,22,23,25,28,30,31,34,47,48,49,58,59,64,66,68,71,76,80,84,87,88,89,90,92,93,94,98
  (2 8 số) 00,04,09,10,13,15,17,25,28,34,47,48,49,58,59,64,66,68,71,76,80,84,87,88,89,90,92,93
  (1 8 số) 04,09,10,13,15,17,25,28,34,47,48,49,58,59,64,66,76,00
  (8 số)
  00,04,09,10,28,34,49,76

  Chúc ae may mắn !!!!!!!
   
 7. quedau1981

  quedau1981 Điều hành viên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  7,546
  Được thích:
  87,505
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Nhắc lại cho các bạn nội quy trang 1 đó. AE chúng tôi mà đặc biệt là @Doanchunghd, @Vuacobac04 , @TT6789 @hoho .... đã mất công, thời gian cho các bạn có dàn tham khảo rồi thì phải biết. Được ăn thua chịu; Nếu các bạn tự chơi được thì chúng tôi đóng pic lại ngay nhé.

  Im mồm vào và lặng lẽ mà chơi.

  Ps: Chia sẻ nhờ topic mà về bờ rồi thì được và có động lực cho ae chúng tôi nhé. kaka
   
 8. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,185
  Điểm thành tích:
  93
  Mình đam mê môn này , nên chốt số ae cùng tk
  Bạn và ae có lòng mình cảm ơn
  Bạn có lòng , thì bạn ủng hộ quỹ cho diễn đàn để duy trì topich hoặc mod @quedau1981 trao giải thưởng cho topich khác , chứ mình không nhận bất cứ của ai cái zề
  Giỏi tự đánh mà kiếm ăn , chứ lấy của ae mấy su làm zề cho mất điểm
  Chỉ cần ae thấy hiệu quả , ae đi qua Nike ủng hộ cho là có động lực

  Xin cảm ơn , chúc ae ngày mới tốt đẹp !!!!!
   
 9. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  9,120
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 26/01: 9x
  Ngày 27/01: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 28/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 29/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/01: 9x8x7x
  Ngày 31/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 01/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/02: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/02: 9x
  Ngày 04/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 06/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/02: ;a15
  Ngày 09/02: 9x8x
  Ngày 10/02: 9x8x7x6x
  Ngày 15/02: 9x8x7x
  Ngày 16/02: 9x8x7x
  Ngày 17/02: ;a15
  Ngày 18/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 20/02: 9x8x7x
  Ngày 21/02:
  94s:
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  86s:
  02,03,04,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  76s:
  02,04,05,06,07,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  68s:
  02,04,05,06,07,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,79,81,82,84,85,86,89,91,92,93,96,97,98
  56s:
  02,06,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,34,35,36,41,42,43,46,48,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,75,76,79,81,82,84,85,86,89,91,92,96,97,98
  48s:
  02,06,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,29,32,34,35,36,41,42,43,48,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,65,67,68,71,75,76,81,82,84,85,86,89,92,98
  38s:
  02,12,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,28,29,34,36,41,42,43,48,51,52,58,61,62,63,67,68,71,76,81,82,84,85,86,89,92,98
  26s:
  16,18,24,25,26,28,34,36,42,43,48,52,58,61,62,63,67,68,76,81,82,84,85,86,89,98
  18s:
  18,24,26,28,42,48,58,62,67,68,76,81,82,84,85,86,89,98
  8s:
  24,26,42,48,62,67,76,84
  2s:
  26,62

  BTĐ: 26

  Chúc MM! ;113
   
 10. Vuacobac04

  Vuacobac04 Lính mới

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  140
  Được thích:
  1,160
  Điểm thành tích:
  93
  BẢNG PHONG ĐỘ DÀN MB
  16/02 9x8x7x6x5x4x3x
  17/02 9x8x7x6x5x
  18/02 9x8x
  19/02 9x8x7x6x5x
  20/02 9x8x7x6x5x4x3x2x
  21/02 ????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,95,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,57,58,60,61,64,66,68,70,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,95,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,37,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,57,58,60,61,64,66,68,70,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,95,97,98
  5 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,37,40,41,43,45,46,47,48,50,52,53,54,57,58,60,61,66,68,73,76,78,82,84,85,88,91,92,93,97,98
  4 8 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,30,31,32,41,43,45,50,52,54,58,60,61,66,68,73,76,78,82,84,85,88,91,92,93,97,98
  3 8 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,12,14,17,18,19,20,26,27,30,31,32,41,43,45,50,52,54,58,60,61,66,68,73,76,78,82,84,88,97
  2 8 số)
  00,01,03,05,06,07,08,09,10,12,14,17,18,19,20,26,27,30,31,32,41,43,58,60,68,82,88,97
  1 8 số)
  00,01,03,05,06,07,09,10,12,18,20,30,58,60,68,82,88,97
  8 số)
  01,09,12,18,20,58,60,68
   
 11. hoho

  hoho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/6/12
  Bài viết:
  901
  Được thích:
  2,742
  Điểm thành tích:
  93
  TH MB
  17/2 7x6x5x4x3x2x1x
  18/2 7x6x
  19/2 7x6x
  20/2 8x
  21/2
  9 5s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8 9s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  7x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,36,38,39,41,43,44,46,48,49,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98
  6x
  02,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,38,39,43,44,48,49,51,52,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98
  5x
  04,06,09,11,12,13,14,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,38,43,44,48,51,52,54,56,57,60,61,62,63,64,66,67,68,69,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98
  4x
  06,09,11,12,14,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,38,43,48,51,52,54,57,60,61,62,63,64,67,68,69,74,76,77,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94
  3x
  09,11,12,14,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,36,38,43,48,51,52,57,62,63,67,68,69,74,76,77,79,81,82,83,85,86,87,89,90,92
  2x
  11,12,14,18,19,21,22,24,25,26,27,28,48,51,52,57,62,68,69,74,76,77,79,81,82,83,86,87,89
  1x
  11,14,19,25,27,28,48,51,57,62,68,69,74,79,81,82,86,87,89
   
 12. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,185
  Điểm thành tích:
  93
  Miền Bắc:
  18/02:9x8x7x6x5x4x3x
  19/02:9x8x7x6x
  20/02:9x8x7x6x5x4x3x2x
  21/02:9x8x7x6x5x4x
  22/02:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,75,77,78,80,81,84,85,87,93,94,95,97,99
  (6 8 số) 00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,29,30,31,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,75,77,78,80,81,84,85,87,93,94,95,97,99
  (5 8 số) 00,01,03,04,08,09,10,12,13,14,15,18,19,21,22,24,25,29,31,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,75,77,78,80,81,87,93,95,97,99
  (4 8 số) 00,01,03,04,08,09,10,12,13,14,15,18,19,21,22,24,25,29,31,33,35,36,37,38,40,41,43,44,46,51,56,57,60,61,62,64,66,67,70,71,72,78,80,87,93,95,97,99
  (3 8 số) 00,01,03,04,08,09,10,12,13,14,15,18,35,36,37,40,43,44,46,51,56,57,60,61,62,64,66,67,70,71,72,78,80,87,93,95,97,99
  (2 8 số) 03,04,08,10,12,13,35,36,37,40,43,44,46,51,56,57,60,61,62,64,66,67,70,71,72,80,87,95
  (1 8 số) 04,08,10,12,13,35,36,37,40,43,44,61,62,70,80,87,95,03
  (8 số)
  04,08,35,40,61,62,70,80
  ______
  PP Trừ ngược : 88s hoặc 78s trừ ngược 8s hoặc 18s
  18/02: 78s-18s=60s nhận 10
  19/02: 78s-18s=60s nhận 03
  20/02: 78s-18s=60s nhận 30
  21/02: 78s-18s=60s nhận 07
  22/02: 78s-18s= loading ????
  PS:
  Muốn chắc hơn nữa tương tự lấy 8x... làm như trên ae tham khảo
  ______
  GÓC THÍ NGHIỆM :
  PS:
  Miền Nam , Trung , Giải Nhất , ae tk thôi nhé để mình chốt có thống kê ae biết nhịp nó ăn ra sao rùi chơi sau vẫn chưa muộn


  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/2:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số) 00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,63,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,86,87,89,92,95,96,97,98
  (5 8 số) 00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,37,38,40,42,43,44,49,50,51,54,56,57,58,63,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,86,87,89,92,95,96,97,98
  (4 8 số) 00,01,02,03,05,08,09,11,12,15,18,21,22,23,27,28,29,30,32,37,38,42,43,44,49,50,51,54,56,57,58,63,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,86,87,92,96,97,98
  (3 8 số) 00,01,02,03,05,08,09,11,12,15,18,21,22,23,27,28,29,30,32,37,38,42,43,44,49,56,57,58,63,69,72,74,81,87,92,96,97,98
  (2 8 số) 00,01,02,03,05,12,18,21,23,27,28,29,32,38,43,56,57,58,63,69,72,74,81,87,92,96,97,98
  (1 8 số) 02,03,12,18,21,23,27,28,29,32,38,43,56,57,72,92,97,00
  (8 số)
  00,02,21,23,57,72,92,97
  _______
  MN:
  20/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x (nhầm lỗi)
  21/02:9x8x7x6x5x
  22/02: cà mau
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98
  (6 8 số) 00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,63,65,66,73,74,76,79,80,81,84,85,87,89,90,92,94,96,97,98
  (5 8 số) 00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,32,34,35,37,40,43,45,46,47,48,49,52,54,55,63,65,66,73,74,76,79,80,81,84,85,87,89,90,92,94,96,97,98
  (4 8 số) 00,01,03,04,07,09,10,11,13,15,20,22,24,25,27,28,34,35,37,40,43,45,46,47,48,49,52,54,55,63,65,66,73,74,76,79,80,81,84,85,87,89,90,92,94,96,97,98
  (3 8 số) 00,01,03,04,09,10,11,13,15,20,22,24,25,27,28,34,35,37,40,43,45,46,48,49,52,54,55,63,65,66,73,74,76,79,80,81,85,87
  (2 8 số) 00,01,03,04,09,10,11,13,15,20,22,24,25,27,28,34,37,43,45,49,54,55,63,65,66,73,85,87
  (1 8 số) 01,10,25,28,34,37,43,45,49,54,55,63,65,66,73,85,87,00
  (8 số)
  00,01,10,25,28,34,49,65
  _______
  MT
  20/02:9x8x7x6x5x4x
  21/02:9x8x7x
  22/02: phú yên
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,35,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 8 số) 00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,35,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,75,76,77,78,79,80,82,83,85,91,93,94,99
  (5 8 số) 00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,35,41,43,46,47,48,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,75,76,77,78,80,83,85,91,93,94,99
  (4 8 số) 00,01,02,04,06,08,09,14,20,21,23,27,28,29,30,31,35,41,43,46,47,48,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,75,76,77,78,80,83,85,91,93,94,99
  (3 8 số) 00,01,02,04,06,08,09,14,20,21,23,27,28,29,30,31,35,41,43,46,47,48,49,51,52,53,54,58,59,61,62,63,69,80,85,91,94,99
  (2 8 số) 00,02,06,08,09,21,23,27,28,29,31,35,41,47,48,49,51,52,53,54,58,59,62,63,69,80,85,91
  (1 8 số) 02,06,08,09,21,23,27,28,29,31,35,41,47,49,51,53,80,00
  (8 số)
  02,06,23,31,35,47,49,51


  Mới thử đc 2 hôm nghe chu kỳ kinh nguyệt tạo mức , thì thấy nó ăn ở mức ổn định , nó ăn như kiểu miền bắc đó ae , chuyên ăn chính dòng 7x8x (phụ 3x4x5x6x) , có thể sử dụng công thức trừ ngược như miền bắc cũng có dàn ngon
  ______
  PS
  Dạo này dịch và cách ly , rảnh nên mình chốt các miền cho ae tk thôi , chứ nên 4-5 đài như này mất 3 tiếng ý , ngày thường chắc chịu chết kkk


  Chúc ae may mắn !!!!!!!
   
 13. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  9,120
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 26/01: 9x
  Ngày 27/01: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 28/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 29/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/01: 9x8x7x
  Ngày 31/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 01/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/02: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/02: 9x
  Ngày 04/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 06/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/02: ;a15
  Ngày 09/02: 9x8x
  Ngày 10/02: 9x8x7x6x
  Ngày 15/02: 9x8x7x
  Ngày 16/02: 9x8x7x
  Ngày 17/02: ;a15
  Ngày 18/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 20/02: 9x8x7x
  Ngày 21/02: 9x8x7x6x
  Ngày 22/02:
  94s:
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  86s:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  79s:
  01,02,03,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  64s:
  05,06,08,13,14,15,16,18,19,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,38,39,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  56s:
  05,08,13,14,15,16,18,19,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,38,39,41,42,43,46,48,50,51,52,53,56,58,59,61,62,63,64,65,68,69,79,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,93,95,96,97,98
  46s:
  05,08,13,14,15,18,19,23,28,29,31,32,34,35,36,38,39,41,43,46,48,50,51,53,56,59,63,64,65,68,69,79,80,81,82,83,84,86,89,91,92,93,95,96,97,98
  36s:
  05,08,13,19,23,31,32,34,35,36,38,39,43,46,48,50,53,56,59,63,64,65,68,69,79,80,83,84,86,89,91,93,95,96,97,98
  26s:
  05,08,13,19,23,31,32,34,35,36,39,43,46,50,53,63,64,68,69,80,86,89,91,93,96,98
  16s:
  13,19,23,31,32,34,36,39,43,63,68,69,86,91,93,96
  8s:
  23,32,34,36,43,63,68,86
  2s:
  68,86

  BTĐ: 86

  Chúc MM! ;113
   
 14. Vuacobac04

  Vuacobac04 Lính mới

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  140
  Được thích:
  1,160
  Điểm thành tích:
  93
  BẢNG PHONG ĐỘ DÀN MB
  16/02 9x8x7x6x5x4x3x
  17/02 9x8x7x6x5x
  18/02 9x8x
  19/02 9x8x7x6x5x
  20/02 9x8x7x6x5x4x3x2x
  21/02 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  22/02 ??????????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,72,73,74,75,77,78,79,82,84,86,88,92,93,94,95,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,64,65,68,72,73,74,75,77,79,82,84,86,88,92,93,94,95,97,98,99
  5 8 số)
  00,01,02,03,05,07,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,36,38,39,40,41,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,60,62,65,68,72,73,75,77,79,86,88,92,93,94,95,99
  4 8 số)
  00,01,02,03,05,07,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,30,38,45,47,49,51,53,54,55,57,60,62,65,68,72,73,75,77,79,86,88,92,93,94,95,99
  3 8 số)
  00,02,03,05,07,09,10,11,12,13,15,17,18,23,25,28,29,30,38,45,47,49,51,53,54,55,57,60,62,65,68,72,75,86,88,93,94,99
  2 8 số)
  00,02,03,05,07,09,10,11,12,13,15,17,18,23,25,29,30,45,47,51,53,68,75,86,88,93,94,99
  1 8 số)
  00,03,12,15,17,23,29,45,47,51,53,68,75,86,88,93,94,99
  8 số)
  12,15,17,23,45,47,93,99
   
 15. hoho

  hoho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/6/12
  Bài viết:
  901
  Được thích:
  2,742
  Điểm thành tích:
  93
  TH MB
  17/2 7x6x5x4x3x2x1x
  18/2 7x6x
  19/2 7x6x
  20/2 8x
  21/2 8x7x
  22/2
  9 5s
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 9s
  00,01,02,03,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  02,08,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,41,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97
  5x
  02,08,11,12,13,14,15,16,18,22,23,25,26,27,32,33,34,35,36,37,41,45,47,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,80,81,83,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97
  4x
  08,11,12,13,14,15,16,18,22,23,27,32,34,36,37,41,45,47,51,54,57,58,60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,80,81,83,85,86,87,88,89,93,94,96,97
  3x
  08,11,12,13,14,15,16,18,22,23,27,32,34,36,41,45,51,54,60,61,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,78,81,83,86,88,89,93,94,96
   
  duchieu99, son80, tranmo30 thành viên khác Thích điều này.
 16. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,185
  Điểm thành tích:
  93
  Dự đoán kqxs ba miền
  Miền Bắc:
  18/02:9x8x7x6x5x4x3x
  19/02:9x8x7x6x
  20/02:9x8x7x6x5x4x3x2x
  21/02:9x8x7x6x5x4x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/02:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số) 01,02,03,04,06,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,96,97,99
  (6 8 số) 01,02,03,04,09,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,63,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,82,83,84,85,86,87,88,89,93,96,99
  (5 8 số) 01,02,03,04,09,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,53,55,56,58,63,64,66,67,69,70,71,72,73,75,82,84,85,86,87,88,89,93,96,99
  (4 8 số) 01,02,03,04,09,10,11,15,17,18,20,22,26,28,31,33,35,36,38,39,41,43,44,48,53,55,56,58,63,64,66,67,69,70,71,72,73,75,82,84,85,86,87,88,89,93,96,99
  (3 8 số) 02,03,04,09,15,17,18,20,22,26,28,31,33,35,36,38,39,41,43,44,48,53,55,56,58,63,64,66,67,69,70,71,72,82,85,87,93,99
  (2 8 số) 02,03,04,09,15,17,18,20,22,26,28,31,33,35,36,38,39,41,43,48,53,55,66,82,85,87,93,99
  (1 8 số) 09,15,18,22,28,35,36,39,43,48,53,55,66,82,85,87,93,03
  (8 số)
  03,09,15,18,22,39,53,85
  ______
  PP Trừ ngược : lấy dàn 18s trừ ngược nên dàn 78s ra dàn 60s
  18/02: 78s-18s=60s nhận 10
  19/02: 78s-18s=60s nhận 03
  20/02: 78s-18s=60s nhận 30
  21/02: 78s-18s=60s nhận 07
  22/02: 78s-18s=gãy
  23/02: 78s-18s loading
  ______
  GÓC THÍ NGHIỆM :
  PS:
  Miền Nam , Trung , Giải Nhất , ae tk thôi nhé để mình chốt có thống kê ae biết nhịp nó ăn ra sao rùi chơi sau vẫn chưa muộn

  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,59,60,61,62,63,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (6 8 số) 01,03,04,06,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,62,63,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,84,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (5 8 số) 01,03,04,06,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,27,28,29,31,32,33,37,38,40,42,43,46,47,48,49,52,56,62,63,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,84,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  (4 8 số) 01,04,06,11,12,13,14,15,17,18,21,27,28,29,31,32,33,37,38,42,46,47,48,49,52,56,62,63,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,88,89,90,93,96,97,98
  (3 8 số) 01,04,06,11,12,13,14,15,17,18,21,27,28,29,31,32,33,37,38,42,46,47,48,49,62,63,68,73,75,77,81,88,89,90,93,96,97,98
  (2 8 số) 01,06,11,12,13,14,15,17,18,21,37,38,42,48,49,62,63,68,73,75,77,81,88,89,90,93,96,97
  (1 8 số) 06,11,12,13,14,15,17,18,21,37,38,42,48,49,68,81,88,01
  (8 số)
  06,14,17,37,48,68,81,88

  _______
  MN:
  20/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  21/02:9x8x7x6x5x
  22/02:9x8x
  23/02: bạc liêu
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,96,97,98,99
  (6 8 số) 00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,65,66,67,68,69,74,75,76,77,79,81,82,85,87,90,93,98,99
  (5 8 số) 00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,33,34,35,36,39,41,45,46,49,50,52,53,55,57,62,63,65,66,67,68,69,74,75,76,77,79,81,82,85,87,90,93,98,99
  (4 8 số) 00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,24,28,30,33,34,39,41,45,46,49,50,52,53,55,57,62,63,65,66,67,68,69,74,75,76,77,79,81,82,85,87,90,93,98,99
  (3 8 số) 02,03,04,06,08,09,10,11,13,15,24,28,30,34,39,41,45,46,49,50,52,53,55,57,62,63,65,66,67,68,69,74,75,77,81,87,93,98
  (2 8 số) 02,03,04,06,08,09,10,11,13,15,24,28,30,34,39,41,45,46,50,55,65,67,75,77,81,87,93,98
  (1 8 số) 09,10,13,24,28,30,34,39,50,55,65,67,75,77,81,87,93,08
  (8 số)
  08,09,10,13,24,28,30,50

  _______
  MT
  20/02:9x8x7x6x5x4x
  21/02:9x8x7x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x
  23/02: đắc lắc
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số) 00,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94
  (6 8 số) 00,02,03,04,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,46,49,50,52,53,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,77,78,79,81,84,85,86,88,89,91,92,93,94
  (5 8 số) 00,02,03,04,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,42,44,46,49,50,55,57,60,62,63,65,66,68,70,71,77,78,79,81,84,85,86,88,89,91,92,93,94
  (4 8 số) 00,02,03,04,05,08,09,11,12,13,16,17,19,21,22,24,29,32,34,38,42,44,46,49,50,55,57,60,62,63,65,66,68,70,71,77,78,79,81,84,85,86,88,89,91,92,93,94
  (3 8 số) 00,03,08,09,11,12,13,16,17,21,22,24,29,34,38,42,44,46,50,55,60,62,65,68,70,71,77,78,79,81,85,86,88,89,91,92,93,94
  (2 8 số) 00,09,11,17,22,38,44,46,50,55,60,62,65,68,70,71,77,78,79,81,85,86,88,89,91,92,93,94
  (1 8 số) 11,17,22,38,44,46,50,55,60,62,65,68,70,85,88,89,91,09
  (8 số)
  22,44,46,55,85,88,89,91

  Chúc ae may mắn !!!!!!!
   
  duchieu99, son80, bachthu7160 thành viên khác Thích điều này.
 17. YAMOTO123

  YAMOTO123 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  27/2/18
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  9,120
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi số
  Full dàn:
  Ngày 26/01: 9x
  Ngày 27/01: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 28/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 29/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/01: 9x8x7x
  Ngày 31/01: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 01/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 02/02: 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 03/02: 9x
  Ngày 04/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 05/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 06/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/02: 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 08/02: ;a15
  Ngày 09/02: 9x8x
  Ngày 10/02: 9x8x7x6x
  Ngày 15/02: 9x8x7x
  Ngày 16/02: 9x8x7x
  Ngày 17/02: ;a15
  Ngày 18/02: 9x8x7x6x5x
  Ngày 19/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 20/02: 9x8x7x
  Ngày 21/02: 9x8x7x6x
  Ngày 22/02: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 23/02:
  94s:
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  87s:
  00,01,02,05,06,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  78s:
  05,06,07,09,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  67s:
  05,06,14,15,16,18,23,24,25,26,27,28,29,32,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,96,97,98
  56s:
  06,14,18,23,24,25,26,27,29,32,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,79,81,83,84,85,86,89,92,93,94,95,96,97,98
  46s:
  06,14,23,24,25,26,27,29,32,35,36,37,39,41,42,46,47,48,52,53,56,57,59,60,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,79,84,86,89,92,93,95,96,97,98
  36s:
  06,14,23,24,25,26,27,29,32,36,41,42,46,47,52,56,57,59,60,62,63,64,65,67,69,72,74,75,76,79,89,92,95,96,97,98
  26s:
  06,14,23,24,25,27,32,41,42,46,47,52,56,57,59,60,64,65,69,72,74,75,79,95,96,97
  18s:
  23,24,32,42,46,47,56,57,59,64,65,69,74,75,79,95,96,97
  8s:
  24,42,46,47,57,64,74,75
  2s:
  24,42

  BTĐ: 24

  Chúc MM! ;113
   
  duchieu99, son80, bachthu7135 thành viên khác Thích điều này.
 18. Vuacobac04

  Vuacobac04 Lính mới

  Tham gia:
  8/3/19
  Bài viết:
  140
  Được thích:
  1,160
  Điểm thành tích:
  93
  BẢNG PHONG ĐỘ DÀN MB
  16/02 9x8x7x6x5x4x3x
  17/02 9x8x7x6x5x
  18/02 9x8x
  19/02 9x8x7x6x5x
  20/02 9x8x7x6x5x4x3x2x
  21/02 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  22/02 9x8x7x6x
  23/02 ??????????
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,80,81,82,83,84,87,89,92,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,37,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,55,56,57,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,76,77,80,81,82,83,84,87,89,94,95,96,97,99
  5 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,37,39,41,42,43,48,49,50,55,56,59,60,61,62,64,67,68,69,73,77,81,82,84,87,94,95,96,97,99
  4 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,17,18,22,24,28,29,30,34,37,41,42,48,49,50,55,56,59,60,61,62,64,67,68,69,73,77,81,82,84,87,94,95,96,97,99
  3 8 số)
  00,03,05,06,07,08,09,10,15,17,18,22,24,28,29,30,34,37,41,42,48,49,50,55,56,59,60,61,62,64,67,68,69,73,82,94,95,96
  2 8 số)
  00,03,05,06,07,08,09,10,15,17,18,22,24,28,29,30,42,48,55,62,64,67,69,73,82,94,95,96
  1 8 số)
  00,03,05,15,17,22,24,29,42,48,55,62,64,67,69,73,82,94
  8 số)
  00,03,05,15,17,24,55,62
   
  duchieu99, son80, kunngo31 thành viên khác Thích điều này.
 19. hoho

  hoho Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/6/12
  Bài viết:
  901
  Được thích:
  2,742
  Điểm thành tích:
  93
  TH MB
  17/2 7x6x5x4x3x2x1x
  18/2 7x6x
  19/2 7x6x
  20/2 8x
  21/2 8x7x
  22/2 7x6x5x4x3x
  23/2
  9 5s
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 9s
  00,03,04,05,06,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,04,05,06,10,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,04,05,06,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,34,35,36,38,41,42,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,73,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  05,06,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,28,29,35,36,38,41,42,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,71,73,75,78,79,81,83,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  05,06,13,14,15,16,18,19,23,24,29,36,38,41,42,46,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,69,73,75,78,79,81,83,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  13,14,16,18,19,29,36,38,41,42,46,48,52,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,69,73,75,78,81,83,85,88,89,91,92,93,94,95,96,98
   
  duchieu99, Truongvu1988, son8024 thành viên khác Thích điều này.
 20. Doanchunghd

  Doanchunghd VIP Xổ Số

  Tham gia:
  15/8/19
  Bài viết:
  629
  Được thích:
  17,185
  Điểm thành tích:
  93
  DỰ ĐOÁN XSMB

  Miền Bắc ĐB:
  18/02:9x8x7x6x5x4x3x
  19/02:9x8x7x6x
  20/02:9x8x7x6x5x4x3x2x
  21/02:9x8x7x6x5x4x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/02:9x8x7x6x5x4x
  24/02:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (7 8 số) 00,02,03,04,05,06,07,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,59,60,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  (6 8 số) 03,04,05,06,07,09,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,54,59,60,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  (5 8 số) 03,04,05,06,07,09,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,53,54,59,62,63,66,69,70,71,72,73,77,79,81,82,84,86,87,88,90,91,94,96,99
  (4 8 số) 03,05,06,09,14,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,36,38,41,42,43,46,47,50,53,54,59,62,63,66,69,70,71,72,73,77,79,81,82,84,86,87,88,90,91,94,96
  (3 8 số) 03,05,06,09,14,16,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,34,36,38,41,42,43,46,47,50,53,54,59,63,69,70,77,81,82,84,86,91,94
  (2 8 số) 03,05,06,09,14,16,20,21,22,23,24,26,27,28,42,46,47,53,63,69,70,77,81,82,84,86,91,94
  (1 8 số) 06,09,16,20,22,23,26,27,28,42,46,53,69,70,82,84,86,03
  (8 số)
  22,23,53,69,70,82,84,86
  ______
  PP Trừ ngược : lấy dàn 18s trừ ngược nên dàn 78s ra dàn 60s
  (Cái này ae sẽ tự nên riêng nhé , mình chỉ thống kê cho ae biết nhịp để theo dõi đánh)

  18/02: 78s-18s=60s nhận 10
  19/02: 78s-18s=60s nhận 03
  20/02: 78s-18s=60s nhận 30
  21/02: 78s-18s=60s nhận 07
  22/02: 78s-18s=60s gãy
  23/02: 78s-18s=60s nhận 10
  24/02: loading
  ______
  Giải nhất MB
  21/02:9x8x7x6x5x4x3x
  22/02:9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  23/02:9x8x7x6x5x4x3x
  24/02:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,05,07,08,09,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,57,58,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số) 00,01,02,05,07,08,09,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,26,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,57,58,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,85,87,88,95,96,97,98
  (5 8 số) 00,01,02,05,07,08,09,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,26,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,58,62,64,65,70,72,74,76,77,83,85,87,88,95,96,97,98
  (4 8 số) 00,01,02,05,07,08,09,14,16,18,20,21,22,24,26,30,31,32,33,37,38,39,40,41,42,44,45,46,49,50,52,58,62,64,65,70,72,74,76,77,83,85,87,88,95,96,97,98
  (3 8 số) 00,01,02,05,07,08,09,14,16,18,20,21,22,24,26,30,31,32,33,37,38,39,40,41,42,44,45,46,49,50,52,58,70,72,85,87,95,97
  (2 8 số) 00,01,02,05,07,14,16,18,20,21,22,24,30,31,32,37,39,40,46,49,50,52,70,72,85,87,95,97
  (1 8 số) 01,05,14,16,18,20,21,22,24,30,31,32,37,39,40,46,97,00
  (8 số)
  00,01,05,14,16,18,46,97

  PS:
  Mình đang bị cách ly , nên không có mang laptop theo được để làm việc , làm việc bằng điện thoại mất thời gian lắm , mở mỗi file phần mềm hàng 10 nghìn dữ liệu 1 miền , file nó nặng mở điện thoại cứ quay tít mãi mới nên , mà làm điện thoại copy.... Dán dữ liệu lâu lắm
  Từ mai mình chốt đb miền bắc và giải nhất cho ae tham khảo và chơi , miền nam trung tạm nghỉ , khi nào mình được về , có máy móc làm việc , mình nên cho ae tk sau nhé

  Chúc btvv , may mắn !!!!!!!
   

Cộng đồng Ketqua.net