quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

DÀN ĐB 36 SỐ THÁNG 12/2018

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi caothu_lodehoc, 1/12/18.

Lượt xem: 7,203

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  KHAI ĐAO ...

  1/12
  36s
  13,31,18,81,36,63,68,86,19,91
  46,64,69,96,27,72,77,37,73,78
  87,79,97,47,74,67,76,23,32,28
  82,17,71,26,62,14
   
  manutd80kllavanglado88 thích điều này.
 2. vuabatbai1601

  vuabatbai1601 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  22/9/18
  Bài viết:
  1,366
  Được thích:
  3,481
  Điểm thành tích:
  113
  1/12
  29-95-59-92-35-57-75-59-41-14-18-81
  58-85-05-50-69-96-15-51-48-84-38
  83-89-98-17-71-18-91-78-87-88
  chốt 29s
   
  manutd80klThienphu88 thích điều này.
 3. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  2/12
  36s

  21,17,71,26,62,67,76,23,32,99
  28,82,37,73,78,87,09,90,59,95
  68,86,19,91,69,96,29,92,79,97
  39,93,89,98,49,94
   
 4. hongdang2006

  hongdang2006 Chờ kích hoạt

  Tham gia:
  2/8/17
  Bài viết:
  10
  Được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  3
  02/12. Ae tham khảo
  30,03,34,43,37,73,38,83,31,13,10,01,14,41,17,71,18,81,11,33
   
 5. vuabatbai1601

  vuabatbai1601 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  22/9/18
  Bài viết:
  1,366
  Được thích:
  3,481
  Điểm thành tích:
  113
  2/12
  19-91-24-42-33-16-61-29-92-13
  31-78-87-28-82-06-60-37-73-18
  81-46-64-01-10-48-84-14-41-17
  71-04-40
  chốt 33s
   
 6. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  3/12
  36S

  37,73,78,87,28,82,23,32,14,41
  19,91,46,64,69,96,06,60,07,70
  08,80,09,90,04,40,36,63,56,65
  45,54,59,95,57,75
   
 7. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  4/12
  36S

  13,31,36,63,19,91,69,96,39,93
  48,84,89,98,18,81,68,86,49,94
  99,17,71,14,41,46,64,37,73,29
  92,34,43,47,74,76
   
 8. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  5/12
  36S

  14,18,23,28,29,32,34,35,36,37
  41,43,44,46,47,48,53,58,63,64
  68,69,73,74,78,79,81,82,84,85
  86,87,92,94,96,97
   
 9. Ngonhatnam1311

  Ngonhatnam1311 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  26/5/17
  Bài viết:
  289
  Được thích:
  886
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Chuyên lấy tiền chủ lô
  35s
  31,34,35,36,37,41,44,45,46,47,51,54,55,56,57,61,64,65,66,67,21,24,25,26,27,71,74,75,76,77,91,94,95,96,97,
  Vào tiền k3. 100k-200k-300k
  Tự tin nào ae!
   
 10. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  6/12
  36s

  13,31,18,81,36,63,68,86,23,32
  28,82,37,73,78,87,03,30,08,80
  35,53,74,47,79,97,17,71,26,62
  67,76,06,60,65,56
   
 11. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  7/12
  36s
  34,43,39,93,48,84,89,98,12,21
  17,71,26,62,67,76,13,31,18,81
  36,63,68,86,37,73,78,87,56,65
  41,46,64,69,96,47
   
  hien88Holland931983 thích điều này.
 12. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  8/12
  36S

  01,10,06,60,67,76,13,31,18,81
  36,63,68,86,14,41,19,91,46,64
  69,96,29,92,47,74,79,97,26,62
  56,65,12,21,17,71
   
 13. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  09/12
  36S

  12,42,17,71,46,64
  69,27,72,78,87,23,32,47,74,34
  24,89,02,20,07,70,25,52,14,41
  28,82,37,73,57,75,19,91,79,97
   
 14. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  10/12
  36S

  02,20,25,52,07,70,57,75,14,41
  17,71,18,81,19,91,45,54,56,65
  59,95,37,73,78,87,67,76,46,64
  36,63,68,86,69,96
   
 15. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  11/12
  36S

  01,10,06,60,15,51,56,65,14,41
  19,91,46,64,69,96,08,80,58,85
  23,32,28,82,37,73,78,87,20,30
  35,53,31,57,75,25
   
 16. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  Gỡ gạc nào

  12/12
  36s

  02,20,07,70,25,52,57,75,17,71
  67,76,28,82,37,73,78,87,47,74
  79,97,48,84,89,98,56,65,58,85
  35,53,59,95,23,32

  Thông tiếp nào...
   
 17. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  13/12
  36S

  02,20,07,70,25,52,57,75,23,32
  28,82,37,73,78,87,24,42,29,92
  47,74,79,97,12,21,17,71,26,62
  67,76,89,98,39,93
   
 18. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  14/12
  36S

  23,32,28,82,37,73,78,87,15,51
  56,65,06,60,19,91,46,64,69,96
  14,4134,43,39,93,89,98,57,75
  58,85,48,84,35,53

  Thông nao...
   
 19. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  Tắc bụp... Lọt khe

  15/12
  36S

  23,32,28,82,37,73,78,87,12,21
  17,71,26,62,67,76,35,53,58,85
  34,43,48,84,89,98,39,93,24,42
  29,92,46,64,69,96
   
 20. caothu_lodehoc

  caothu_lodehoc Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  2/1/14
  Bài viết:
  2,777
  Được thích:
  4,506
  Điểm thành tích:
  113
  16/12
  36S

  02,20,25,52,07,70,57,75,35,53
  58,85,27,72,77,34,43,12,21,17
  71,26,62,67,76,28,82,23,32,37
  73,78,87,22,29,92
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net