quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 15/6/20.

Lượt xem: 273,409

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 30/11/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 13/32 nguoi chon.
  Cham 1: 7/32 nguoi chon.
  Cham 2: 7/32 nguoi chon.
  Cham 3: 8/32 nguoi chon.
  Cham 4: 7/32 nguoi chon.
  Cham 5: 14/32 nguoi chon.
  Cham 6: 13/32 nguoi chon.
  Cham 7: 8/32 nguoi chon.
  Cham 8: 9/32 nguoi chon.
  Cham 9: 10/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,39,40,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,16,18,19,20,23,25,26,28,
  29,30,31,32,35,36,37,39,40,45,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,73,
  75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,15,16,
  19,20,25,26,30,35,36,37,40,45,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,73,
  75,76,78,79,80,84,85,86,87,89,
  90,91,95,96,97,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,15,16,
  19,20,25,26,30,35,36,40,45,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,65,67,68,69,70,75,76,79,
  80,85,86,90,91,95,96,97,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  03,04,05,06,08,09,15,16,25,30,
  35,36,40,45,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,
  75,76,79,80,85,86,90,95,96,97,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  03,04,05,06,08,09,25,30,35,40,
  45,50,52,53,54,56,58,59,60,65,
  67,68,76,80,85,86,90,95,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  04,05,06,09,40,50,56,58,59,60,
  65,67,68,76,85,86,90,95,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  05,06,09,50,56,59,60,65,90,95,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  06,56,59,60,65,95,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  06,56,60,65,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  06,56,60,65,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  06,60,
   
  Fande, Tuctactimtien, lodetrada17 thành viên khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 30/11/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 9/32 nguoi chon.
  Cham 1: 4/32 nguoi chon.
  Cham 2: 5/32 nguoi chon.
  Cham 3: 5/32 nguoi chon.
  Cham 4: 6/32 nguoi chon.
  Cham 5: 11/32 nguoi chon.
  Cham 6: 7/32 nguoi chon.
  Cham 7: 3/32 nguoi chon.
  Cham 8: 8/32 nguoi chon.
  Cham 9: 6/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,
  35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,
  28,29,30,32,34,35,36,38,39,40,
  41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 57 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,18,20,24,25,26,28,30,35,36,
  39,40,42,45,46,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,68,69,70,75,80,81,82,84,85,
  86,89,90,93,95,96,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  02,03,04,05,06,07,08,09,15,18,
  20,25,28,30,35,36,40,45,46,48,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  63,64,65,68,69,70,75,80,81,82,
  84,85,86,89,90,95,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  03,04,05,06,08,09,15,25,28,30,
  35,40,45,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,65,68,75,80,82,84,
  85,86,89,90,95,98,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  03,04,05,06,08,09,15,25,30,35,
  40,45,48,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,65,68,80,84,85,86,90,95,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  04,05,06,08,25,35,40,45,50,52,
  53,54,56,58,59,60,65,80,85,95,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  05,06,08,25,50,52,56,58,59,60,
  65,80,85,95,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  05,50,58,59,85,95,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  58,85,
   
  Fande, No_1, Tuctactimtien18 thành viên khác Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/12/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 30/32 nguoi chon.
  Cham 1: 26/32 nguoi chon.
  Cham 2: 26/32 nguoi chon.
  Cham 3: 24/32 nguoi chon.
  Cham 4: 25/32 nguoi chon.
  Cham 5: 29/32 nguoi chon.
  Cham 6: 22/32 nguoi chon.
  Cham 7: 25/32 nguoi chon.
  Cham 8: 26/32 nguoi chon.
  Cham 9: 23/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,28,29,30,32,35,36,37,39,40,
  41,42,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,63,64,65,67,
  70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,84,85,87,89,90,91,92,93,95,
  97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,10,12,14,
  18,19,20,21,23,24,29,30,32,35,
  39,40,41,42,45,46,47,48,50,53,
  54,56,58,59,64,65,67,70,74,76,
  80,81,84,85,89,91,92,93,95,98,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/12/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 27/32 nguoi chon.
  Cham 1: 24/32 nguoi chon.
  Cham 2: 24/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 21/32 nguoi chon.
  Cham 5: 27/32 nguoi chon.
  Cham 6: 20/32 nguoi chon.
  Cham 7: 22/32 nguoi chon.
  Cham 8: 20/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,29,30,31,32,35,36,
  39,40,41,42,45,47,48,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,67,70,71,72,74,75,76,78,80,
  81,84,85,87,89,91,92,93,95,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  14,15,17,19,20,21,24,25,27,29,
  30,35,39,40,41,42,45,47,48,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,65,
  67,70,71,72,74,75,76,80,84,85,
  89,91,92,93,95,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,10,14,15,
  20,24,25,29,30,39,41,42,45,50,
  51,52,54,56,57,58,60,65,67,70,
  75,76,80,85,92,93,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,02,03,10,14,20,24,30,41,42,
  56,65,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/12/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 24/32 nguoi chon.
  Cham 1: 23/32 nguoi chon.
  Cham 2: 19/32 nguoi chon.
  Cham 3: 18/32 nguoi chon.
  Cham 4: 16/32 nguoi chon.
  Cham 5: 21/32 nguoi chon.
  Cham 6: 18/32 nguoi chon.
  Cham 7: 20/32 nguoi chon.
  Cham 8: 16/32 nguoi chon.
  Cham 9: 17/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,29,30,31,35,36,37,
  38,39,40,41,42,45,47,48,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,27,29,30,31,35,36,37,
  39,40,41,42,45,47,48,50,51,52,
  53,54,56,57,58,60,61,62,63,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  79,80,81,84,85,86,90,91,92,93,
  96,97,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,27,29,30,31,35,36,37,39,
  41,42,45,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,60,61,62,63,65,67,70,
  71,72,73,74,75,76,79,80,81,84,
  85,90,91,92,93,97,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
  29,30,31,35,37,39,41,42,47,50,
  51,52,53,56,57,58,60,61,65,67,
  70,71,73,74,75,76,80,81,85,91,
  92,93,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,06,07,08,10,14,15,17,
  19,20,24,29,30,39,41,42,51,56,
  57,58,60,65,67,70,71,75,76,80,
  85,91,92,93,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,08,10,14,15,20,24,30,
  39,41,42,51,56,57,65,75,80,93,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,08,10,20,30,39,80,93,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  02,20,
   
  Fande, miumiu61, back18 thành viên khác Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/12/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 20/32 nguoi chon.
  Cham 1: 15/32 nguoi chon.
  Cham 2: 18/32 nguoi chon.
  Cham 3: 17/32 nguoi chon.
  Cham 4: 13/32 nguoi chon.
  Cham 5: 20/32 nguoi chon.
  Cham 6: 12/32 nguoi chon.
  Cham 7: 15/32 nguoi chon.
  Cham 8: 16/32 nguoi chon.
  Cham 9: 14/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,95,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,95,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,89,90,91,92,93,95,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,
  28,29,30,35,36,37,38,39,40,42,
  45,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,65,70,71,72,73,
  75,79,80,82,83,84,85,89,91,92,
  93,95,97,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,10,15,19,
  20,24,25,26,27,29,30,35,37,39,
  40,42,48,50,51,52,53,56,57,58,
  59,62,65,70,72,73,75,80,84,85,
  91,92,93,95,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,05,07,08,10,15,20,24,
  25,27,29,30,35,39,42,48,50,51,
  52,53,56,57,58,65,70,72,75,80,
  84,85,92,93,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,05,08,10,15,20,24,25,
  29,30,35,39,42,50,51,52,53,56,
  58,65,80,85,92,93,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,03,08,10,24,29,30,39,42,56,
  58,65,80,85,92,93,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  03,08,30,39,58,80,85,93,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  03,30,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  03,30,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/12/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 17/32 nguoi chon.
  Cham 1: 12/32 nguoi chon.
  Cham 2: 15/32 nguoi chon.
  Cham 3: 13/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 17/32 nguoi chon.
  Cham 6: 8/32 nguoi chon.
  Cham 7: 13/32 nguoi chon.
  Cham 8: 13/32 nguoi chon.
  Cham 9: 10/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,94,95,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,95,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,35,37,
  38,39,40,42,45,47,48,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,65,70,
  71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,
  84,85,87,89,90,91,92,93,95,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,15,17,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,35,37,39,40,42,
  45,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,65,70,71,72,73,74,
  75,78,80,82,84,85,87,89,90,91,
  92,93,95,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  15,17,19,20,21,23,24,25,27,28,
  29,30,32,35,37,39,40,42,45,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,65,70,71,72,73,74,75,78,80,
  82,84,85,87,91,92,93,95,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  15,17,20,21,23,24,25,27,28,29,
  30,32,35,37,39,40,42,45,47,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,65,
  70,71,72,73,74,75,78,80,82,85,
  87,92,93,95,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,05,07,08,10,15,20,24,
  25,28,30,35,37,39,42,50,51,52,
  53,56,58,65,70,73,80,82,85,93,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,05,08,10,15,20,25,30,
  35,37,50,51,52,53,56,58,65,73,
  80,85,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,03,05,08,10,25,30,50,52,58,
  80,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  03,08,30,80,
   
  Nguỹen Chí Thanh, back, No_118 thành viên khác Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/12/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 14/32 nguoi chon.
  Cham 1: 8/32 nguoi chon.
  Cham 2: 12/32 nguoi chon.
  Cham 3: 8/32 nguoi chon.
  Cham 4: 7/32 nguoi chon.
  Cham 5: 15/32 nguoi chon.
  Cham 6: 6/32 nguoi chon.
  Cham 7: 7/32 nguoi chon.
  Cham 8: 11/32 nguoi chon.
  Cham 9: 8/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,37,38,39,40,41,42,45,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,65,68,70,71,72,
  73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,37,38,39,40,41,42,45,47,48,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,65,68,70,71,72,73,74,75,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,98,
  Dan 65 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,15,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,35,38,39,40,42,
  45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,65,68,70,72,75,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,18,19,20,23,24,25,26,27,28,
  29,30,32,35,38,39,40,42,45,48,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,65,68,70,72,75,80,81,82,83,
  84,85,86,89,90,91,92,93,95,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,18,20,23,24,25,27,28,29,30,
  32,35,38,40,42,45,48,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,65,68,70,
  72,75,80,81,82,83,84,85,86,89,
  90,92,95,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,20,23,24,25,28,29,30,32,35,
  40,42,45,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,65,70,75,80,82,85,90,
  92,95,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,10,15,20,
  24,25,28,29,30,35,42,45,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,65,70,
  75,80,82,85,92,95,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  02,03,05,07,08,15,20,25,29,30,
  35,45,50,51,52,53,54,56,58,65,
  70,80,85,92,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  02,03,05,08,15,20,25,30,50,51,
  52,58,80,85,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  05,08,15,25,50,51,52,80,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  25,52,
   
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 01/12/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 8/32 nguoi chon.
  Cham 1: 6/32 nguoi chon.
  Cham 2: 8/32 nguoi chon.
  Cham 3: 5/32 nguoi chon.
  Cham 4: 6/32 nguoi chon.
  Cham 5: 9/32 nguoi chon.
  Cham 6: 3/32 nguoi chon.
  Cham 7: 5/32 nguoi chon.
  Cham 8: 8/32 nguoi chon.
  Cham 9: 6/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,64,65,68,70,71,
  72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,65,68,70,71,72,73,74,
  75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,94,95,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,35,38,
  39,40,41,42,45,47,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,62,65,68,
  70,71,72,74,75,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  14,15,18,19,20,21,24,25,27,28,
  29,30,35,38,40,41,42,45,48,49,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,65,
  70,72,75,78,80,81,82,83,84,85,
  87,89,90,91,92,94,95,98,
  Dan 36 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,05,08,09,10,15,20,24,
  25,28,29,30,35,42,45,48,50,51,
  52,53,54,57,58,59,75,80,82,84,
  85,89,90,92,95,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  02,05,08,09,15,20,24,25,28,29,
  42,50,51,52,57,58,75,80,82,85,
  90,92,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  02,05,08,15,20,25,28,50,51,52,
  58,80,82,85,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  08,25,52,58,80,85,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/12/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 29/32 nguoi chon.
  Cham 1: 20/32 nguoi chon.
  Cham 2: 26/32 nguoi chon.
  Cham 3: 21/32 nguoi chon.
  Cham 4: 25/32 nguoi chon.
  Cham 5: 28/32 nguoi chon.
  Cham 6: 26/32 nguoi chon.
  Cham 7: 26/32 nguoi chon.
  Cham 8: 26/32 nguoi chon.
  Cham 9: 28/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,
  38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  14,17,18,19,20,21,23,25,26,27,
  28,29,30,32,34,35,36,39,40,41,
  43,45,46,47,48,50,52,53,54,56,
  57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,
  82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,02,03,05,07,09,10,17,20,25,
  26,29,30,34,35,43,46,47,50,52,
  53,56,58,59,62,64,65,67,68,69,
  70,71,74,76,79,85,86,89,90,92,
  95,96,97,98,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/12/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 28/32 nguoi chon.
  Cham 1: 17/32 nguoi chon.
  Cham 2: 22/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 21/32 nguoi chon.
  Cham 5: 25/32 nguoi chon.
  Cham 6: 25/32 nguoi chon.
  Cham 7: 21/32 nguoi chon.
  Cham 8: 21/32 nguoi chon.
  Cham 9: 24/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,29,30,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,20,21,24,25,26,27,29,
  30,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,
  70,72,74,75,76,78,79,80,83,85,
  86,87,89,90,92,93,95,96,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,14,
  20,25,26,29,30,34,35,36,38,39,
  40,41,43,45,46,47,50,52,53,54,
  56,57,58,59,62,63,64,65,68,69,
  70,74,75,78,79,80,83,85,86,87,
  89,90,92,93,95,96,97,98,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,05,07,08,09,10,20,25,
  26,29,30,46,50,52,56,62,64,65,
  68,69,70,80,86,90,92,96,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  05,07,08,09,26,29,50,56,62,65,
  69,70,80,90,92,96,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/12/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 24/32 nguoi chon.
  Cham 1: 15/32 nguoi chon.
  Cham 2: 21/32 nguoi chon.
  Cham 3: 17/32 nguoi chon.
  Cham 4: 14/32 nguoi chon.
  Cham 5: 24/32 nguoi chon.
  Cham 6: 22/32 nguoi chon.
  Cham 7: 19/32 nguoi chon.
  Cham 8: 17/32 nguoi chon.
  Cham 9: 19/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,17,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,82,85,86,87,90,
  91,92,93,95,96,97,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,17,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,
  39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,82,85,86,87,90,
  91,92,93,95,96,97,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,15,17,19,20,21,24,25,26,27,
  29,30,34,35,36,39,40,42,43,45,
  46,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,75,76,78,79,80,85,86,87,90,
  91,92,93,95,96,97,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  15,20,21,25,26,27,29,30,35,36,
  39,46,50,51,52,53,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,68,69,70,72,75,
  78,79,80,85,86,87,90,92,93,95,
  96,97,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,05,07,08,09,10,15,20,
  25,26,29,30,35,36,50,51,52,53,
  56,58,59,62,63,65,68,69,70,78,
  79,80,85,86,87,90,92,95,96,97,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  02,03,05,08,09,20,25,26,30,35,
  50,52,53,56,58,62,65,68,69,80,
  85,86,90,96,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  08,25,52,68,69,80,86,96,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/12/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 22/32 nguoi chon.
  Cham 1: 11/32 nguoi chon.
  Cham 2: 19/32 nguoi chon.
  Cham 3: 16/32 nguoi chon.
  Cham 4: 11/32 nguoi chon.
  Cham 5: 21/32 nguoi chon.
  Cham 6: 14/32 nguoi chon.
  Cham 7: 18/32 nguoi chon.
  Cham 8: 13/32 nguoi chon.
  Cham 9: 15/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 71 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,15,17,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,
  40,42,43,45,47,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,82,85,86,87,90,92,93,95,96,
  97,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,15,17,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,
  42,43,45,47,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,63,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  82,85,86,87,90,92,93,95,96,97,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,17,20,23,24,25,26,27,28,29,
  30,32,34,35,36,37,39,40,42,43,
  50,51,52,53,56,57,58,59,60,62,
  63,65,67,68,70,71,72,73,75,76,
  78,79,80,82,85,86,87,90,92,93,
  95,97,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,15,
  17,20,23,24,25,26,27,28,29,30,
  32,34,35,37,39,42,43,50,51,52,
  53,56,57,58,59,60,62,65,68,70,
  71,72,73,75,78,79,80,82,85,86,
  87,90,92,93,95,97,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,15,
  20,25,26,27,29,30,34,35,43,50,
  51,52,53,56,57,58,59,60,62,65,
  70,72,75,78,79,80,85,87,90,92,
  95,97,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,15,
  20,25,27,30,35,50,51,52,53,56,
  59,60,65,70,72,78,79,80,87,90,
  95,97,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,05,09,10,20,25,30,35,
  50,52,53,56,59,65,79,90,95,97,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,10,20,25,30,52,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  25,52,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/12/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 18/32 nguoi chon.
  Cham 1: 9/32 nguoi chon.
  Cham 2: 13/32 nguoi chon.
  Cham 3: 13/32 nguoi chon.
  Cham 4: 8/32 nguoi chon.
  Cham 5: 17/32 nguoi chon.
  Cham 6: 11/32 nguoi chon.
  Cham 7: 17/32 nguoi chon.
  Cham 8: 11/32 nguoi chon.
  Cham 9: 11/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,15,17,19,20,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  39,40,42,43,45,46,47,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,82,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,17,20,23,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,39,40,43,
  45,47,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,82,85,
  86,87,90,92,93,95,96,97,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,17,20,23,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,39,40,43,
  45,47,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,82,85,
  86,87,90,92,93,95,96,97,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  15,17,20,23,25,27,28,30,32,35,
  36,37,40,47,50,51,52,53,56,57,
  58,59,60,63,65,67,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,82,85,87,90,
  95,97,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,15,
  17,20,23,25,27,30,32,35,37,47,
  50,51,52,53,56,57,58,59,60,65,
  70,71,72,73,74,75,78,79,80,85,
  87,90,95,97,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,15,
  17,20,23,25,27,30,32,37,50,51,
  52,56,57,58,59,60,65,70,71,72,
  73,75,78,79,80,85,87,90,95,97,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  02,03,05,06,07,08,15,17,20,25,
  27,30,37,50,51,52,56,57,59,60,
  65,70,71,72,73,75,78,80,87,95,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  02,03,05,06,07,20,25,30,50,52,
  59,60,70,78,87,95,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  03,05,30,50,78,87,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/12/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 13/32 nguoi chon.
  Cham 1: 7/32 nguoi chon.
  Cham 2: 10/32 nguoi chon.
  Cham 3: 10/32 nguoi chon.
  Cham 4: 6/32 nguoi chon.
  Cham 5: 14/32 nguoi chon.
  Cham 6: 7/32 nguoi chon.
  Cham 7: 11/32 nguoi chon.
  Cham 8: 11/32 nguoi chon.
  Cham 9: 7/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,17,18,20,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,
  39,40,42,43,45,47,48,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,
  65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,92,93,95,97,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,17,18,20,23,24,25,26,27,
  28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,
  42,43,45,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,62,65,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,93,95,
  97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,17,18,20,23,25,27,28,30,
  31,32,35,37,38,39,40,45,48,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,65,
  68,70,71,72,73,75,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,89,90,93,95,
  97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,18,20,23,25,27,28,30,31,
  32,35,37,40,45,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,65,70,72,73,75,
  78,79,80,81,82,85,87,89,90,95,
  97,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,15,
  20,23,25,27,28,30,32,35,37,50,
  51,52,53,56,57,58,59,60,65,70,
  72,73,75,78,80,82,85,87,90,95,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  02,03,05,08,15,20,23,25,27,28,
  30,32,50,51,52,56,57,58,65,72,
  75,78,80,82,85,87,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  03,05,08,23,25,27,30,32,50,52,
  56,57,58,65,72,75,78,80,85,87,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  03,05,25,30,50,52,56,57,65,75,
  78,87,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  03,05,30,50,57,75,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  05,50,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  05,50,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 02/12/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 7/32 nguoi chon.
  Cham 1: 5/32 nguoi chon.
  Cham 2: 7/32 nguoi chon.
  Cham 3: 7/32 nguoi chon.
  Cham 4: 5/32 nguoi chon.
  Cham 5: 9/32 nguoi chon.
  Cham 6: 5/32 nguoi chon.
  Cham 7: 6/32 nguoi chon.
  Cham 8: 9/32 nguoi chon.
  Cham 9: 4/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,92,93,95,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  13,15,17,18,20,23,24,25,26,27,
  28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,
  42,43,45,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,62,65,67,68,70,71,
  72,73,75,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,93,95,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,05,08,10,13,15,18,20,
  23,24,25,26,27,28,30,31,32,35,
  38,42,45,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,62,65,68,72,75,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,95,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  02,03,05,08,15,18,20,23,25,27,
  28,30,32,35,38,45,48,50,51,52,
  53,54,56,57,58,65,68,72,75,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  03,05,08,15,23,25,28,30,32,35,
  38,45,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,65,75,78,80,82,83,84,85,87,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  05,08,28,38,50,57,58,75,80,82,
  83,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  38,83,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,889
  Được thích:
  80,881
  Điểm thành tích:
  113
 20. Truongga8x

  Truongga8x Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  11/6/18
  Bài viết:
  499
  Được thích:
  1,177
  Điểm thành tích:
  93
  Nghề nghiệp:
  Công nhân
  Mod nhần dàn 8c mức 32/32 người rồi ạ :)
   
  gialinh123, GaixinhFande Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net