quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

DÀN CHỐT 8,7,6,5,4,3,2 CHẠM

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 15/6/20.

Lượt xem: 273,303

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 24/11/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 5/32 nguoi chon.
  Cham 1: 5/32 nguoi chon.
  Cham 2: 9/32 nguoi chon.
  Cham 3: 4/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 7/32 nguoi chon.
  Cham 6: 1/32 nguoi chon.
  Cham 7: 12/32 nguoi chon.
  Cham 8: 6/32 nguoi chon.
  Cham 9: 5/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,62,64,65,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,62,64,65,67,70,71,72,
  73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,
  95,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,
  58,59,62,64,67,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,
  98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,04,05,07,08,09,10,12,14,
  15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,32,34,35,37,38,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,57,58,59,62,64,67,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,
  94,95,97,98,
  Dan 59 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  02,04,05,07,08,12,14,15,17,18,
  20,21,23,24,25,27,28,29,32,34,
  35,37,40,41,42,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,57,58,64,67,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,84,85,87,92,94,97,
  Dan 47 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  02,04,07,12,14,15,17,20,21,24,
  25,27,28,29,34,37,40,41,42,43,
  45,47,48,49,51,52,54,57,58,67,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  82,84,85,87,92,94,97,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  04,07,14,17,24,25,27,28,29,37,
  40,41,42,45,47,48,49,52,54,57,
  70,71,72,73,74,75,78,79,82,84,
  87,92,94,97,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  04,07,14,17,24,25,27,28,29,37,
  40,41,42,45,47,48,52,54,57,70,
  71,72,73,74,75,78,79,82,84,87,
  92,97,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  07,17,24,25,27,28,37,42,45,47,
  52,54,57,70,71,72,73,74,75,78,
  79,82,87,97,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  07,24,27,37,42,45,47,54,57,70,
  72,73,74,75,78,79,87,97,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  24,27,42,45,47,54,57,72,74,75,
  79,97,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  24,27,42,47,72,74,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  24,27,42,47,72,74,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  47,74,
   
 2. Anhfuho95

  Anhfuho95 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  6/5/20
  Bài viết:
  792
  Được thích:
  2,797
  Điểm thành tích:
  93
  gialinh123, Hointn123, Gaixinh6 thành viên khác Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 25/11/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 27/32 nguoi chon.
  Cham 1: 28/32 nguoi chon.
  Cham 2: 27/32 nguoi chon.
  Cham 3: 22/32 nguoi chon.
  Cham 4: 21/32 nguoi chon.
  Cham 5: 26/32 nguoi chon.
  Cham 6: 30/32 nguoi chon.
  Cham 7: 23/32 nguoi chon.
  Cham 8: 29/32 nguoi chon.
  Cham 9: 23/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,
  26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,
  38,39,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,53,54,56,58,59,60,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,74,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  05,06,07,08,09,12,14,15,17,18,
  19,21,24,26,28,29,35,36,41,42,
  46,47,48,50,51,53,56,59,60,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,74,76,
  80,81,82,84,86,89,90,91,92,95,
  96,98,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 25/11/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 23/32 nguoi chon.
  Cham 1: 25/32 nguoi chon.
  Cham 2: 25/32 nguoi chon.
  Cham 3: 19/32 nguoi chon.
  Cham 4: 19/32 nguoi chon.
  Cham 5: 24/32 nguoi chon.
  Cham 6: 28/32 nguoi chon.
  Cham 7: 18/32 nguoi chon.
  Cham 8: 25/32 nguoi chon.
  Cham 9: 18/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,95,96,97,98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  36,38,41,42,45,46,47,48,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,95,96,97,
  98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,26,28,29,30,31,32,35,36,38,
  41,42,45,46,47,48,50,51,53,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,74,76,79,80,81,82,
  83,84,85,86,89,90,91,92,95,96,
  97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,15,16,17,18,20,21,23,24,26,
  28,29,30,31,32,35,36,42,45,46,
  47,48,50,51,53,54,56,58,59,60,
  61,62,63,64,65,68,69,70,71,74,
  80,81,82,84,85,86,89,90,92,95,
  96,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  02,05,06,12,15,17,18,20,21,23,
  24,26,28,32,35,36,42,45,46,48,
  50,51,53,54,56,58,60,62,63,64,
  65,68,69,71,81,82,84,85,86,89,
  96,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  12,18,21,26,36,46,62,63,64,69,
  81,96,
   
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 25/11/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 19/32 nguoi chon.
  Cham 1: 23/32 nguoi chon.
  Cham 2: 21/32 nguoi chon.
  Cham 3: 13/32 nguoi chon.
  Cham 4: 17/32 nguoi chon.
  Cham 5: 20/32 nguoi chon.
  Cham 6: 27/32 nguoi chon.
  Cham 7: 13/32 nguoi chon.
  Cham 8: 22/32 nguoi chon.
  Cham 9: 17/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,40,41,42,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,
  87,89,90,91,92,95,96,97,98,
  Dan 71 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,35,36,40,
  41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,74,76,78,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,95,96,
  98,
  Dan 71 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,35,36,40,
  41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,71,74,76,78,80,81,82,
  84,85,86,87,89,90,91,92,95,96,
  98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,06,08,09,10,12,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,
  30,32,36,41,42,45,46,48,51,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,71,76,80,81,82,84,85,86,
  89,90,91,95,96,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,06,09,10,12,15,16,17,18,21,
  26,28,45,46,51,54,56,58,60,61,
  62,64,65,68,69,71,81,82,85,86,
  89,90,96,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  06,15,16,18,26,28,46,51,56,58,
  60,61,62,64,65,68,69,81,82,85,
  86,96,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  15,26,28,46,51,56,62,64,65,68,
  69,82,86,96,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  26,62,69,96,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 25/11/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 18/32 nguoi chon.
  Cham 1: 20/32 nguoi chon.
  Cham 2: 16/32 nguoi chon.
  Cham 3: 9/32 nguoi chon.
  Cham 4: 14/32 nguoi chon.
  Cham 5: 17/32 nguoi chon.
  Cham 6: 20/32 nguoi chon.
  Cham 7: 11/32 nguoi chon.
  Cham 8: 22/32 nguoi chon.
  Cham 9: 13/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 94 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,
  98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,
  36,38,40,41,42,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,
  63,64,65,67,68,69,70,71,74,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,95,96,98,
  Dan 73 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,38,
  40,41,42,45,46,47,48,50,51,52,
  54,56,58,59,60,61,62,64,65,67,
  68,69,70,71,74,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  95,96,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  24,25,26,28,29,30,31,38,40,41,
  42,45,46,47,48,50,51,52,54,56,
  58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,
  70,71,74,76,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,95,96,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,30,31,38,40,41,42,
  45,46,48,50,51,52,54,56,58,59,
  60,61,62,64,65,67,68,69,71,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,95,96,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,25,26,28,
  30,31,40,45,46,48,51,52,54,56,
  58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,
  71,76,78,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,95,96,98,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,03,06,08,09,10,12,15,16,17,
  18,21,25,26,28,30,45,46,48,51,
  52,54,56,58,60,61,62,64,65,67,
  68,69,71,76,78,80,81,82,84,85,
  86,87,89,90,96,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  06,08,15,16,18,26,28,48,51,56,
  58,60,61,62,65,78,80,81,82,84,
  85,87,89,98,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  06,08,15,16,18,26,28,48,51,56,
  58,60,61,62,65,80,81,82,84,85,
  89,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  06,15,16,18,26,51,58,60,61,62,
  81,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  18,81,
   
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 25/11/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 15/32 nguoi chon.
  Cham 1: 13/32 nguoi chon.
  Cham 2: 13/32 nguoi chon.
  Cham 3: 7/32 nguoi chon.
  Cham 4: 13/32 nguoi chon.
  Cham 5: 13/32 nguoi chon.
  Cham 6: 17/32 nguoi chon.
  Cham 7: 10/32 nguoi chon.
  Cham 8: 16/32 nguoi chon.
  Cham 9: 11/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,94,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,74,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,
  96,98,
  Dan 72 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,30,36,38,40,41,42,
  45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,74,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,
  96,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,30,38,40,41,42,45,
  46,47,48,50,51,52,54,56,58,59,
  60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,
  74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,95,96,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  26,28,29,30,40,41,42,45,46,47,
  48,50,51,54,56,58,60,61,62,64,
  65,67,68,69,70,71,74,76,78,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  96,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,04,05,06,08,09,10,15,16,
  18,20,24,26,28,29,40,42,45,46,
  47,48,50,51,54,56,58,60,61,62,
  64,65,67,68,69,74,76,78,80,81,
  82,84,85,86,87,89,90,92,96,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  02,06,08,16,18,20,26,28,46,48,
  56,58,60,61,62,64,65,67,68,69,
  76,78,80,81,82,84,85,86,87,89,
  96,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  02,06,16,20,26,28,46,56,58,60,
  61,62,64,65,82,85,89,98,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  06,56,58,60,65,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  06,56,60,65,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  56,65,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 25/11/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 11/32 nguoi chon.
  Cham 1: 10/32 nguoi chon.
  Cham 2: 12/32 nguoi chon.
  Cham 3: 7/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 12/32 nguoi chon.
  Cham 6: 13/32 nguoi chon.
  Cham 7: 5/32 nguoi chon.
  Cham 8: 9/32 nguoi chon.
  Cham 9: 7/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,74,75,76,78,80,
  81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,94,95,96,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  71,72,74,75,76,80,81,82,83,84,
  85,86,89,90,91,92,94,95,96,98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  36,40,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,67,68,69,71,74,75,
  76,80,81,82,84,85,86,89,90,91,
  92,95,96,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,35,36,40,
  41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,
  56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,76,80,81,82,84,85,86,89,
  90,91,92,95,96,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,05,06,08,09,10,12,14,
  15,16,18,20,21,23,24,25,26,28,
  29,30,32,35,41,42,45,46,48,50,
  51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,
  64,65,67,68,76,80,81,82,84,85,
  86,90,92,95,
  Dan 46 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,05,06,08,10,12,15,16,
  20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,
  42,45,46,48,50,51,52,54,56,58,
  59,60,61,62,64,65,67,68,76,80,
  82,84,85,86,92,95,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  02,05,06,15,16,20,24,25,26,42,
  45,46,50,51,52,54,56,60,61,62,
  64,65,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  02,06,16,20,24,25,26,42,45,46,
  52,54,56,60,61,62,64,65,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  06,24,26,42,56,60,62,65,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  06,56,60,65,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  06,60,
   
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 25/11/2020
  CHỐT THEO 2 CHẠM
  Cham 0: 7/32 nguoi chon.
  Cham 1: 6/32 nguoi chon.
  Cham 2: 9/32 nguoi chon.
  Cham 3: 7/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 6/32 nguoi chon.
  Cham 6: 9/32 nguoi chon.
  Cham 7: 2/32 nguoi chon.
  Cham 8: 6/32 nguoi chon.
  Cham 9: 2/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 7/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 8/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,96,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 9/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
  58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,72,73,74,76,80,81,82,83,
  84,85,86,92,93,94,96,
  Dan 67 so. Thang neu it nhat 10/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,10,12,13,
  14,15,16,18,20,21,23,24,25,26,
  28,29,30,31,32,34,35,36,38,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,74,76,80,81,82,
  83,84,85,86,92,94,96,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  01,02,03,04,05,06,08,10,12,13,
  14,15,16,20,21,23,24,25,26,28,
  29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,74,76,80,82,83,84,85,
  86,92,94,96,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  01,02,03,04,06,08,10,12,13,14,
  15,16,20,21,23,24,25,26,28,30,
  31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,
  60,61,62,63,64,65,68,74,80,82,
  83,84,86,94,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,06,10,12,13,14,16,
  20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,
  34,35,36,40,41,42,43,45,46,48,
  52,53,54,56,60,61,62,63,64,65,
  68,82,84,86,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  02,03,04,06,14,16,20,23,24,25,
  26,28,30,32,34,40,41,42,43,45,
  46,48,52,54,56,60,61,62,64,65,
  68,82,84,86,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  02,04,06,16,20,23,24,26,28,32,
  34,40,42,43,45,46,48,54,60,61,
  62,64,68,82,84,86,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  06,24,26,42,45,46,54,60,62,64,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  24,42,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  24,42,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  24,42,
   
 10. tkhung

  tkhung Lính mới

  Tham gia:
  26/3/19
  Bài viết:
  27
  Được thích:
  48
  Điểm thành tích:
  13
  Các bác cho em hỏi. E nên theo dàn Chốt theo mấy chạm là ổn định vậy ạ? E k biết nên theo cái nào hoang mang quá
   
  GaixinhTuansshn1 thích điều này.
 11. tkhung

  tkhung Lính mới

  Tham gia:
  26/3/19
  Bài viết:
  27
  Được thích:
  48
  Điểm thành tích:
  13
  Bác nào có cách lọc từ bài chốt chạm về 65s chỉ cho e vs ạ. E xin cảm ơn
   
  Gaixinh thích bài này.
 12. ThuongtuongVN1

  ThuongtuongVN1 Lính mới

  Tham gia:
  16/2/19
  Bài viết:
  20
  Được thích:
  77
  Điểm thành tích:
  13
  Bạn.tkhung ,bạn lấy hai chạm chuẩn của cham mà bạn phải tự soi nhé. Bạn nấy mức hai cham làm chuẩn lấy , mỗi cham một dàn rồi ép số ,ban nhớ lấy trùng là được mình toàn chơi vậy. Song ban phải loại tếp nữa là lấy chạm nào khó về mức cao nhất loại tiếp,chúc bạn và tôi may măn.
   
  Gaixinh thích bài này.
 13. tkhung

  tkhung Lính mới

  Tham gia:
  26/3/19
  Bài viết:
  27
  Được thích:
  48
  Điểm thành tích:
  13
  Mình vẫn k hiểu cho lắm
   
  Gaixinh thích bài này.
 14. tkhung

  tkhung Lính mới

  Tham gia:
  26/3/19
  Bài viết:
  27
  Được thích:
  48
  Điểm thành tích:
  13
  @HayDoiDay123 @SotRet e vừa xem lại mấy ngày của tháng trước e thấy dàn chốt theo 8 chạm trượt nhưng dàn chốt theo 7 chạm lại trúng là sao ạ? Mà theo e nghĩ 7 chạm rút từ 8 chạm xuống sao voi lý vậy đc mod. Mong mod trả lời cho e thấu hiểu
   
  saoroi811Gaixinh thích điều này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/11/2020
  CHỐT THEO 8 CHẠM
  Cham 0: 28/32 nguoi chon.
  Cham 1: 30/32 nguoi chon.
  Cham 2: 23/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 23/32 nguoi chon.
  Cham 5: 26/32 nguoi chon.
  Cham 6: 24/32 nguoi chon.
  Cham 7: 28/32 nguoi chon.
  Cham 8: 26/32 nguoi chon.
  Cham 9: 28/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,24,25,26,28,29,30,31,34,35,
  37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,
  Dan 74 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,26,28,29,30,31,34,35,37,39,
  40,41,42,43,46,47,48,51,52,53,
  56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,
  69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,02,06,07,08,09,10,12,13,15,
  17,18,19,20,21,28,29,31,34,35,
  43,46,47,51,53,57,58,59,60,64,
  67,69,70,71,74,75,76,78,79,80,
  81,82,85,87,89,90,91,92,95,96,
  97,98,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/11/2020
  CHỐT THEO 7 CHẠM
  Cham 0: 25/32 nguoi chon.
  Cham 1: 27/32 nguoi chon.
  Cham 2: 20/32 nguoi chon.
  Cham 3: 20/32 nguoi chon.
  Cham 4: 17/32 nguoi chon.
  Cham 5: 26/32 nguoi chon.
  Cham 6: 20/32 nguoi chon.
  Cham 7: 24/32 nguoi chon.
  Cham 8: 22/32 nguoi chon.
  Cham 9: 23/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31a,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 85 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,
  47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,
  93,95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,
  37,39,41,42,43,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,67,69,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,29,30,31,32,35,37,39,41,
  42,46,47,48,50,51,52,53,56,57,
  58,59,60,61,64,65,67,69,70,71,
  73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,
  25,29,30,31,35,37,39,41,42,47,
  48,50,51,52,53,56,57,58,59,60,
  61,65,69,70,71,73,74,75,78,79,
  80,81,84,85,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,02,06,07,08,10,13,15,17,18,
  19,20,25,31,35,37,47,51,52,53,
  56,57,58,60,65,69,70,71,73,74,
  75,79,80,81,85,89,91,96,97,98,
  Dan 12 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  01,06,08,10,18,35,53,58,60,80,
  81,85,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/11/2020
  CHỐT THEO 6 CHẠM
  Cham 0: 21/32 nguoi chon.
  Cham 1: 24/32 nguoi chon.
  Cham 2: 18/32 nguoi chon.
  Cham 3: 17/32 nguoi chon.
  Cham 4: 11/32 nguoi chon.
  Cham 5: 22/32 nguoi chon.
  Cham 6: 18/32 nguoi chon.
  Cham 7: 20/32 nguoi chon.
  Cham 8: 21/32 nguoi chon.
  Cham 9: 20/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 90 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,36,37,38,39,40,41,42,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 87 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,35,36,37,38,39,40,41,42,45,
  46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,
  36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,25,26,28,29,30,31,32,35,36,
  37,39,40,41,47,48,50,51,52,53,
  56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,
  68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,
  26,28,29,30,31,32,35,37,39,41,
  47,51,52,53,56,57,58,59,60,61,
  62,65,67,69,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,85,87,89,90,91,
  92,93,95,96,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  01,03,06,07,08,09,10,12,13,14,
  15,17,18,19,21,25,26,28,29,30,
  31,35,37,41,51,52,53,56,57,58,
  59,60,62,65,67,69,70,71,73,75,
  76,78,79,80,81,82,85,87,89,90,
  91,92,95,96,97,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  01,03,06,08,09,10,13,15,17,18,
  19,25,29,30,31,35,37,51,52,53,
  56,57,58,60,65,71,73,75,79,80,
  81,85,89,90,91,92,97,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  01,08,10,15,18,19,29,51,57,58,
  75,80,81,85,91,92,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 31/32 Win
  01,10,18,19,58,81,85,91,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 32/32 Win
  58,85,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/11/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  Cham 0: 19/32 nguoi chon.
  Cham 1: 18/32 nguoi chon.
  Cham 2: 15/32 nguoi chon.
  Cham 3: 15/32 nguoi chon.
  Cham 4: 10/32 nguoi chon.
  Cham 5: 18/32 nguoi chon.
  Cham 6: 15/32 nguoi chon.
  Cham 7: 20/32 nguoi chon.
  Cham 8: 19/32 nguoi chon.
  Cham 9: 11/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,95,
  97,98,
  Dan 80 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,37,38,40,41,42,45,47,48,
  50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,
  61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,95,97,98,
  Dan 76 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  36,37,38,40,41,47,48,50,51,52,
  53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,95,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,
  26,28,29,30,31,32,35,37,40,41,
  47,50,51,52,53,56,57,58,59,60,
  61,62,65,67,68,70,71,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,85,86,87,90,
  91,92,95,97,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  03,04,05,06,07,08,09,13,15,16,
  17,18,23,26,28,29,30,31,32,35,
  37,40,47,50,51,53,56,57,58,60,
  61,62,65,67,70,71,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,85,87,90,92,97,
  Dan 44 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  03,04,06,07,08,09,13,15,16,17,
  18,26,28,30,31,35,37,40,47,51,
  53,56,57,58,60,61,62,65,67,70,
  71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  85,87,90,97,
  Dan 30 so. Thang neu it nhat 27/32 Win
  03,06,08,09,15,17,18,28,30,35,
  37,47,51,53,57,58,60,67,71,73,
  74,75,76,78,80,81,82,85,87,90,
  Dan 14 so. Thang neu it nhat 28/32 Win
  03,08,18,28,30,57,58,75,78,80,
  81,82,85,87,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 29/32 Win
  03,08,18,30,57,75,80,81,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 30/32 Win
  18,81,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/11/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  Cham 0: 15/32 nguoi chon.
  Cham 1: 15/32 nguoi chon.
  Cham 2: 12/32 nguoi chon.
  Cham 3: 11/32 nguoi chon.
  Cham 4: 8/32 nguoi chon.
  Cham 5: 16/32 nguoi chon.
  Cham 6: 12/32 nguoi chon.
  Cham 7: 14/32 nguoi chon.
  Cham 8: 14/32 nguoi chon.
  Cham 9: 11/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 93 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,
  96,97,98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,
  98,
  Dan 89 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 88 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,36,37,38,39,40,41,42,45,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  35,37,40,41,42,45,47,48,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
  89,90,91,92,95,96,97,98,
  Dan 70 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  37,40,41,47,50,51,52,53,56,57,
  58,59,60,61,62,65,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,
  85,86,87,89,90,91,92,95,97,98,
  Dan 58 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,21,26,28,29,30,
  31,35,37,40,47,50,51,53,56,57,
  58,59,60,61,62,65,67,68,71,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,85,86,
  87,89,90,91,92,95,97,98,
  Dan 50 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  01,03,04,05,06,08,09,10,12,15,
  16,17,18,19,21,28,29,30,35,37,
  40,47,50,51,53,56,57,58,59,60,
  61,65,67,68,71,73,74,75,76,79,
  80,81,82,85,86,90,91,92,95,97,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  01,03,05,06,08,09,10,15,17,18,
  28,30,35,50,51,53,56,57,58,60,
  65,67,71,75,76,79,80,81,82,85,
  90,97,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  03,05,08,15,17,28,30,35,50,51,
  53,58,71,80,82,85,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 25/32 Win
  15,35,51,53,58,85,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 26/32 Win
  15,51,58,85,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  7,885
  Được thích:
  80,833
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 26/11/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  Cham 0: 12/32 nguoi chon.
  Cham 1: 9/32 nguoi chon.
  Cham 2: 10/32 nguoi chon.
  Cham 3: 9/32 nguoi chon.
  Cham 4: 7/32 nguoi chon.
  Cham 5: 15/32 nguoi chon.
  Cham 6: 5/32 nguoi chon.
  Cham 7: 10/32 nguoi chon.
  Cham 8: 12/32 nguoi chon.
  Cham 9: 7/32 nguoi chon.
  ...................................................
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 11/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 91 so. Thang neu it nhat 12/32 Win
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 81 so. Thang neu it nhat 13/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,
  48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,62,65,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,95,97,
  98,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 14/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,40,41,42,43,45,47,48,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,65,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,95,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu it nhat 15/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,
  37,38,40,41,42,45,47,48,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,
  65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  89,90,91,92,95,97,98,
  Dan 68 so. Thang neu it nhat 16/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,
  27,28,29,30,31,32,35,37,38,40,
  42,45,47,48,50,51,52,53,54,56,
  57,58,59,60,65,68,70,71,72,73,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,92,95,97,98,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 17/32 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  12,15,17,18,20,21,23,24,25,27,
  28,30,32,35,37,38,40,42,45,47,
  48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,
  60,65,70,71,72,73,74,75,78,80,
  81,82,83,84,85,87,89,90,95,98,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 18/32 Win
  01,03,04,05,08,10,15,18,25,28,
  30,35,37,38,40,45,50,51,52,53,
  54,57,58,59,73,75,80,81,82,83,
  85,95,
  Dan 22 so. Thang neu it nhat 19/32 Win
  01,03,05,08,10,15,25,28,30,35,
  50,51,52,53,57,58,59,75,80,82,
  85,95,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 20/32 Win
  01,05,08,10,15,28,35,50,51,53,
  57,58,59,75,80,82,85,95,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 21/32 Win
  05,28,35,50,53,57,58,75,82,85,
  Dan 8 so. Thang neu it nhat 22/32 Win
  05,35,50,53,57,58,75,85,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 23/32 Win
  05,35,50,53,58,85,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 24/32 Win
  58,85,
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net